Kryon in Newport, Californië. 1.  Bewustzijns-Opwaardering – NU

Live Kryon Channeling:
Kryon in Newport, Californië. 1. 

Bewustzijns-Opwaardering – NU

Lee Carroll / 8 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Oh, wij hebben hier zo vaak gezeten. Niet speciaal op deze plek maar in deze energie van wat wij de Kryon-thuiszaal willen noemen. Er is hier familie aanwezig. Degenen die naar mijn partner luisterden toen hij pas begon, zijn hier. Degenen die zich afvroegen waar dit allemaal over ging….zijn hier. Aldus is de Groep van de Mensheid bij mij bekend. Ik ken ze heel goed. Als jullie wisten dat dit de eerste keer was zouden jullie hier kunnen zitten en je afvragen wat dit allemaal is. “Wat gebeurt hier?” Ik ken jullie! Ik kan niet anders want jullie zielen zijn enorm en als oude zielen zitten jullie hier en dit is niet altijd het geval, lieve mensen. Een oude ziel wordt gedefinieerd als een wezen dat vele levens op deze planeet had, zoveel levens en sommigen van jullie zijn zelfs oorspronkelijk….vanaf het begin. Duizenden levens. En jullie vragen mij waarom….wat is het doel? Waarom steeds weer leven met worstelingen? Het antwoord is: Voor deze tijd…voor NU! Voor deze tijd!

Ik zat op vele plaatsen als deze en vertelde dat dit een paar jaar geleden niet het plan van de mensheid was. Er is geen plan of contract als de mensheid vrije keuze heeft. Spirit heeft jullie ultieme vrije keuze gegeven en een deel van wat jullie misschien is verteld is dat God jullie geen vrije keuze heeft gegeven en dat Hij jullie oordeelt over jullie vrije keuze. Jullie zijn vrij om het licht of het duister te nemen in welke richting dan ook en dit vormt iets waar wij het later over gaan hebben, de getallen voor het komende jaar, wat er zou kunnen gebeuren, wat er in het Veld zit, maar dit is niet waar wij het nu over hebben. Wij hebben het nu over jullie.

In deze laatste weken begon er iets te gebeuren. Het is iets dat de meeste mensen niet weten en het is niet noodzakelijk dat zij dit doen. Wij noemen dit een mechanische, een kosmische waarheid dat de rasters van deze planeet gaan veranderen. Ik heb dit in de laatste weken aangegeven. Sommigen van jullie hebben gezegd: “Ik weet dat er een nieuwe energie op de planeet is en ik zie dingen anders werken en dingen die hier nooit eerder waren en ik weet dat er verandering is.” Maar wij hebben het over lichtporties en het feit dat het licht toeneemt boven het duister!

Ver terug, in 1987, toen de Harmonische Convergentie plaatshad, was er bijna een knop die omging en het bewustzijn van deze planeet zei: “Wij blijven!” en vlak daarna gingen jullie door de moeilijkheden en door de tijd die bestemd was om Armageddon te zijn en naar het jaar 2012 toe….allemaal dingen die jullie niet hadden verwacht. Alles wat jullie hoefden te doen was het lezen van de Schrift wat jullie zou tegenhouden om dit ijkpunt voorbij te gaan.

Ik kwam hier dertig jaar geleden voor jullie vanwege jullie beslissing. Twee jaar na de Harmonische Convergentie was ik hier en begonnen er vele dingen te veranderen. En hier zitten jullie nu in 2019, al een stuk verder dan 2012, maar hier is er een punt: Waarom is er meer licht? Er zijn mensen die zeggen: “Ik weet dat het bewustzijn gaat bewegen, maar is er iets dat dit veroorzaakt, of tillen wij onszelf gewoon op vanuit een donkere plaats?” Het zijn al deze dingen en meer! Als de Pieken en de Dalen die wij hebben beschreven zich openen brengen zij jullie allerlei dingen, esoterisch of niet, wat maakt het uit! Het is prettig om te weten van degenen die van de sterren kwamen en hier dingen plaatsten, tijdcapsules, die zich zouden openen als het daarvoor tijd zou zijn….en nu IS het tijd! Er is iets esoterisch aan de gang op deze planeet, met deze planeet en dat heeft te maken met het stof van deze planeet en het bewustzijn van de mensheid.

Wat er gebeurt is dat jullie hulp krijgen. Toen de laatste Piek en het laatste Dal werden gekoppeld en de 24 nu samen waren en gingen inwerken op de rasters van de planeet op een manier waardoor dit al het donker op de planeet zou gaan opschudden. Met andere woorden, lieve mensen, er wordt gewerkt aan het positieve en het negatieve, het licht en het donker, voor jullie….maar er zijn ook andere elementen op deze planeet, elementen die erop hebben gewacht en dit maakt het verschil! Er zijn mensen die dit horen en zeggen: “Allemaal mooi, maar wat heeft dit met mij te maken?” Oude zielen: ALLES! Hebben jullie soms zoiets gevoeld? Of hebben jullie een bewustzijn van iets? Iets dat misschien onzichtbaar is en dat om jullie heen is? Sommigen van jullie merken dat jullie slaappatronen veranderen en sommigen gaan zich esoterische vragen stellen over het leven. Jonge mensen die hier zijn zeggen dat zij te jong zijn om deze vragen te stellen omdat zij daarvoor boven de vijftig moeten zijn. Dit is niet waar want dit is een oud paradigma dat zei: Dit gaan jullie doen als jullie met pensioen gaan, dan gaan jullie over deze dingen denken. Dit is niet zo….niet meer! Dit is een oud menselijk attribuut en degenen die mensen graag in hokjes, dozen, stoppen, zeggen: Dit is wat men op bepaalde leeftijd doet….zo doen zij!

Oude zielen en jonge mensen ontwaken nu en stellen vragen als: “Wie ben ik? Waarom voel ik dat ik hier eerder ben geweest? Ik voel dat ik een bepaalde soort wijsheid heb maar niemand luistert naar mij.” Nu heb ik het dus over mensen die voor mij zitten, nietwaar? Ik zeg jullie dat wij naar jullie luisteren en de oude zielen hebben iets te zeggen. Hoeveel van jullie herkennen het feit dat jullie kleinkinderen iets te vertellen hebben, hen in de ogen kijken en zeggen: “Jij komt hier niet echt vandaan, nietwaar?” (Kryon lacht) Jullie zijn van een stamlijn van oude zielen die hier vele levens hebben gehad en sommigen hebben kleinkinderen die meesterschap hebben en jullie weten dit door de manier waarop zij jullie aankijken en door hetgeen zij zeggen.

Dit is het verschil want dit beïnvloedt zelfs de energie van de geboorte….zij komen op een planeet die meer licht heeft dan toen jullie hier kwamen en het bewustzijn van de jongeren verandert direct, de wijsheid-factor toont dit direct ten opzichte van alles wat jullie hebben. Jullie psychologen, doctoren, moesten allemaal 26 zijn voordat zij zover waren. En nu….boven de vijftien….de plek waar meestal rebellie is, die plaats waar de jongeren problemen hebben met de volwassenen….dit gaat veranderen. Niet voor iedereen, maar voor de oude zielen omdat de vijftienjarige de vragen al gaat stellen en is het niet bij toeval dat zij vragen stellen: “Waarom zijn dingen zoals zij zijn? Waarom functioneert hier zo weinig? Waarom zijn de dingen niet beter?” In plaats van naar hun kamer te gaan en hierover te mokken rechten zij hun rug en gaan naar anderen van dezelfde leeftijd en zeggen: “Wat kunnen wij doen?” Vaak is het antwoord op die leeftijd niet een protestmars op straat….zij komen samen en praten erover, denken erover wat zij eraan kunnen doen…over de manier waarop jullie hen behandelen en de manier waarop jullie zijn behandeld…verwacht al deze dingen.

Sommige onzichtbare dingen vinden plaats terwijl jullie hier niets vanaf weten. Jullie zijn daar nog niet klaar voor. “Echt niet?” Het zal jullie schokken en verrassen. Wat er nu onzichtbaar om jullie heen is voelden jullie totdat er iemand op het windscherm van jullie ziel tikt….de bubbel van jullie ziel, je Merkabah, dat jullie beschermt, die schelp, die bescherming zal tussen twee haakjes, ook uitgebreid gaan worden en het beschermt jullie tegen het weten van multidimensionale dingen.

Zijn jullie er klaar voor om naar een andere dimensie te glippen? Niet dat iedereen dit zal merken, maar jullie zullen het wel merken. Zo is het nu eenmaal. Mensen zullen veel multidimensionaler worden dan ooit tevoren en hoe zal dit voelen, hoe zal dit zijn? Voor sommigen van jullie: ongemakkelijk, en anderen hebben dit verwacht, maar het feitelijke attribuut is dat jullie voelen dat er iets meer is en jullie staan op de drempel daarvan. Het maakt niet uit hoe jong of oud jullie zijn, jullie staan op de drempel hiervan en jullie voelen het. Je zou kunnen zeggen dat het een welwillendheid is, een krachtige welwillendheid, een glimlachende welwillendheid die echt bij jullie wil binnenkomen. Het wil echt binnenkomen! Het is zo anders dat jullie je afvragen als jullie wakker worden: “Wat wil je, wie ben je, wat wil je van mij”…en jullie missen het punt. Wat als het jullie overziel is? Wat als jullie het zijn? Het is prachtig, nietwaar, dat er iemand is om je bij de hand te nemen op een veilige plaats….jullie zijn het zelf! Jullie ziel was altijd ontworpen als een deel van God en de hand die is uitgestoken is geen mysterieuze engel….het is de rest van jullie zelf, een wijze jullie, compassievol.

Dit is een nieuw bewustzijn voor deze planeet en oude zielen ontvangen dit het eerst. Dit is de situatie van vandaag. Dit zijn degenen die vaak naar deze boodschappen luisteren en hen lezen. Voelen jullie het niet? Er is iets dat drukkend is, uitnodigt en dat zegt: “Er zijn veranderingen aan de gang….waarom doe je niet mee?”

Dit is vrije keuze. Het is geen: “doe dit, want ander!” Het is geen beloningsysteem, lieve mensen, het is vrije keuze…en dit gebeurt omdat jullie hier klaar voor zijn….het gebeurt….omdat jullie er klaar voor zijn!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon