Kryon in Newport, Californië. 2. 

Live Kryon Channeling:

Kryon in Newport, Californië. 2. 

Lee Carroll / 8 december 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Het is een lange dag geweest….vol met leringen, ontdekkingen en onthullingen, instructies, compassie, welwillendheid, schoonheid, en ik wil dit afsluiten met informatie. Traditioneel vertel ik jullie in de Kryon-thuiszaal tijdens de laatste channeling van het jaar wat er in het Veld zit. Ik heb dit altijd gedaan.

Lieve mensen, dit zijn geen voorspellingen. Dit is wat er op de planeet gebeurt. Het Veld vertegenwoordigt alle potentiëlen samen. Het vertegenwoordigt ook een samenhang van uitlijning en van alle potentiëlen die er bestaan hebben sommige ook samenhang. Dit zijn degenen met de meeste kans om te gebeuren.

Het lezen van het Veld is altijd gebeurd door mensen die hier toegang toe hadden. Lezen van het Veld, maar pas onlangs realiseerden jullie je dat degenen die dit doen in het verleden naar potentiëlen keken maar nu kijken naar samenhangende potentiëlen. Er zijn daar heel veel potentiëlen die eenvoudigweg niet zullen gebeuren. In plaats van het meenemen van de angstaanjagende potentiëlen kijken jullie nu naar de samenhangende potentiëlen. Ik zal jullie er vanavond een paar geven. Eerst wil ik jullie een paar dingen vertellen over het komende jaar. Als je bovennatuurlijk, esoterisch, kijkt naar data, tijden, jaren, zijn er geen toevalligheden met betrekking tot hun cijfers en getallen. Zij zijn opeenvolgend genummerd omdat jullie dit nu eenmaal doen, maar de cijfers betekenen altijd iets….altijd! Dit is moeilijk voor degenen die hier niet in geloven en zeggen dat het allemaal maar toeval is….dat is het niet. De Oude Tibetanen, de Oude inheemsen van deze wereld hebben duizenden jaren lang naar de getallen gekeken waardoor zij konden zien wat er gebeurde of wat er zou gaan gebeuren. De beroemde wiskundige, Pythagoras, was geïntrigeerd door zijn wiskundige mogelijkheid en talent en de energie van cijfers.

2020, dat een 4 is, want je telt de cijfers op en krijgt een 4, en als je kijkt naar vele systemen die cijfers verklaren, staat de 4 voor de Aarde, voor Gaia….maar in het systeem, in de meeste systemen van numerologie, zijn dubbele cijfers speciaal. Als je, in dit geval, de nullen weglaat blijft er 22 over. Wij zullen de 22 in het Tibetaanse systeem behandelen. Dit speciale getal heeft te maken met kosmische wetten. Jullie hebben mij nooit eerder over kosmische wetten horen spreken. De woorden Kosmische Wetten zijn een metafoor want er is geen echte kosmische Wet zoals er een God is, maar er zijn axioma’s, waarheden, kernwaarheden en de kosmische wetten vertegenwoordigen die en een van de kernwaarheden van de kosmische wetten heeft te maken met licht en donker. Het heeft te maken met dingen die ik jullie al zo vele jaren heb verteld over licht dat actief is en donker dat passief is.

Deze speciale planeet heeft iets dat dualiteit wordt genoemd en ik zal dit straks gaan beschrijven. 22 gaat over verhoogde dualiteit. Het gaat over correctieve dualiteit. 22 is een moeilijk meestergetal en het heeft te maken met licht en donker….kosmische wet! Sinds 2012 vertel ik jullie dat het quotiënt, de balans, de ratio, tussen licht en donker is gaan bewegen. Het is verantwoordelijk voor heel veel dingen die jullie nu zien en die jullie nooit eerder hebben gezien. Nooit op deze planeet! Als integriteit er in een samenleving zoals die van jullie ertoe gaat doen, een moderne samenleving waar onrecht gezien gaat worden, onrecht dat er al honderden jaren was, en nu komen zij naar voren en zijn onaanvaardbaar….het bedrog, de misdragingen, al dit soort dingen gaan zich laten zien. Dit is een kosmische wet. Dit is wat er gebeurt als het licht gaat winnen van het duister. Maar laten wij het even over dualiteit hebben. Wat is dualiteit? Dit is een proces dat mensen hebben waarbij jullie kunnen kiezen voor lichte dingen en donkere dingen en overal naartoe kunnen gaan zoals jullie willen….overal! Vanaf het begin heb ik jullie verteld dat dit de energietest is….vrije keuze, en dat er mensen zijn die jullie vertellen dat God jullie vrije keuze gaf en jullie dan onmiddellijk oordeelt over deze vrije keuze….dat is niet wat er gebeurt.

Laat mij jullie iets anders over dualiteit vertellen. Dualiteit behoort de mensheid toe. Dualiteit hoort bij de mensheid en het is een deel van jullie test. Dualiteit hoort niet bij God want God is geen onderdeel van een test, lieve mensen. De Schepper van Al Wat Is, de Schepper van liefde en compassie en van schoonheid die alle begrip te boven gaat en die jullie schiep, naast jullie staat, van jullie houdt en jullie namen kent….die God heeft geen dualiteit en ik heb dit steeds en steeds weer gezegd zodat mensen uiteindelijk zouden kunnen begrijpen dat er geen oorlog in de hemel kan zijn en ook geen gevallen engel omdat God geen dualiteit heeft. Er is geen donker en licht in de hemel. Er is geen donker en licht op de plaats die de Creatieve Bron wordt genoemd….er is alleen licht, alleen liefde en dat is de schoonheid want die is in jullie! Voor mensen die de stelling innemen dat God alleen een spiegel is van het menselijk bewustzijn en dat er een oorlog is en gevallen engelen en martelingen en dit soort dingen, vertel ik jullie weer dat jullie het over jezelf hebben en niet over God. Uiteindelijk zal dit feit en deze realisatie sommige religies op deze planeet herschrijven. Sommigen aanvaarden de liefde van God als op een grootse manier maar zijn verward over en door zoveel mythologie, maar gaan enkele kernwaarheden die er zijn al begrijpen omdat het zo prachtig is omdat het licht aan de winnende hand is.

Interessante dingen over de dualiteit waar ik nooit over heb gesproken….ik wil het gaan hebben over de mist van de dualiteit. Wisten jullie – ik heb dit eerder gezegd – dat jullie bewuste keuze voor donker en licht feitelijk dingen toont in het niveau van donker en licht dat jullie scheppen? Voorbeeld: Jullie scheppen waar jullie aan denken. Jullie scheppen licht. Het niveau tussen licht en donker. Jullie zijn Hoge Scheppers, lieve mensen! Misschien heb ik nu een concept waar jullie nooit aan hebben gedacht….het is allemaal onderdeel van de mist van de dualiteit. Hebben jullie gemerkt, of geanalyseerd of zelfs gedacht aan het feit dat uitvindingen op deze planeet bijna allemaal ineens gebeuren op een bepaalde tijd? Als iemand op de Aarde iets ontdekte als elektriciteit of iets anders konden jullie zien dat dit tegelijkertijd op de hele Aarde gebeurde en misschien eerst bij iemand en dan een week later een ander. Is het niet interessant dat deze dingen allemaal opeens gebeuren als het de juiste tijd daarvoor is?

De vader van mijn partner, de heer Carroll, werd geboren voordat er iemand had gevlogen. Toen was het er opeens. Hebben jullie er weleens aan gedacht dat dit op tijd en op schema was en dat dit allemaal opeens aan de planeet werd gegeven? Zijn jullie je ervan bewust dat de gebroeders Wright maar twee weken eerder waren dan de Fransen? Het gebeurde tegelijk….de mist van de dualiteit werd even opgetild en bracht jullie de dingen die jullie nodig hadden of waaraan jullie dachten en aldus schiepen.

Ik zal jullie iets geven om over na te denken: Bijna aan het einde van de tweede wereldoorlog, er gingen weer tienduizenden mensen dood door oorlogshandelingen en er waren twee fronten. Jullie hadden het weer gedaan. Dit waren moeilijke tijden….moeilijke, donkere tijden en je zou kunnen zeggen dat de mensheid zichzelf naar een zeer negatieve plaats bracht, en jullie zouden gelijk hebben. De schiften vertelden dat jullie allemaal vernietigd zouden worden tijdens de derde wereldoorlog en dat zou ook de laatste zijn omdat dit is wat mensen doen.

De mist van de dualiteit eerde dus het negatieve dat jullie hadden geschapen….begrijpen jullie dit? Jullie hebben vrije keuze en sommige van de dingen jullie zijn gegeven door de manier waarop jullie denken. Ik heb dit nooit eerder verteld dat jullie juist toen, in de veertiger jaren, nucleaire energie ontdekten. Dat was zo. Jullie werd de mogelijkheid gegeven om de Aarde weg te vegen en jullie deden er je voordeel mee….meteen.

Vlak nadat de oorlog afgelopen was zeiden jullie dat dit de nieuwe energie zou zijn omdat dit schoon was en er goed uitzag en jullie niet zoveel olie meer nodig zouden hebben en toen realiseerden jullie je dat het niet allemaal zo mooi was….het kon ook fout gaan en het ging ook een paar keer verkeerd en jullie realiseerden je dat de problemen met een kernreactor een hele planeet konden beïnvloeden en dat het dit niet waard was. Dit was een uitvinding die jullie in een donkere tijd werd gegeven zodat jullie je werk in duisternis konden afmaken. Ik heb dit nooit eerder gezegd en er zijn mensen die zouden zeggen: “Nou, Kryon, dat is mij nogal wat!” maar dat is vrije keuze!

Dat is jullie vrije keuze! Dit waren de veertiger jaren en nu zijn jullie in 2020 en zijn het ijkpunt voorbij gegaan en het licht is aan het winnen en de mist van de dualiteit gaat langzaam omhoog en in dit omhooggaan zijn er een paar dingen die ik jullie nu ga geven….hier komen zij: de uitvindingen komen eraan en als zij komen wil ik dat jullie ernaar kijken en zien wat zij voor de planeet betekenen want bijna alle uitvindingen die jullie gaan zien en die in het Veld zitten, zullen de Aarde helpen. Het zijn niet zomaar nieuwe hebbedingetjes, lieve mensen, het zijn geen nieuwe technische hoogstandjes die jullie even een beetje zullen imponeren, het zijn dingen die de planeet zullen helpen….en het wordt tijd ook! Het wordt tijd!

Laten wij het nog eens over vliegen hebben. Jullie hebben dit pas een paar jaren. Doe even met mij mee, het is heel interessant en denk er eens over na: Hoeveel eonen lang hebben mensen naar vogels gekeken? De Chinezen hadden duizend jaar geleden raketten, boten en allemaal dingen waarvan jullie denken dat zij jullie op een natuurlijke wijze zouden leiden naar het begrijpen van vliegen en op zijn minst naar de mogelijkheid om van bergen af te springen zoals jullie dit vandaag doen, zonder aandrijvingskracht, en jullie toch te brengen op de plaats waar jullie naartoe willen. Niemand deed dit. Niemand dacht hieraan. Is dit niet vreemd voor een intelligente soort die wil vliegen en al duizenden jaren naar vogels kijkt. dat jullie het nu pas hebben? Dit is waar wij het over hebben….als de mist van de dualiteit optrekt werkt dit zo op deze planeet, op de juiste tijd en op de juiste plaats, net zoals dit bij Tesla het geval was om jullie iets te geven dat de planeet nu nodig heeft.

Ik vertel jullie dat het licht aan de winnende hand is!

“Kryon, ik wil dat jij het niet over uitvinden hebt maar over wat er gaat gebeuren vanwege de dualiteit.” Goed, dan zal ik daar beginnen. Jullie regering zit in de moeilijkheden en ik heb het nu niet over de leider, ik heb het over het systeem. Wat de leider heeft gedaan is er een grote stok in steken en flink roeren en het wespennest dat daar altijd was is in rep en roer gebracht en dus gebruikt jullie geliefde democratie alle tijd om elkaar te bevechten in plaats van het maken van wetten enzovoorts. Er is niets bereikt….hoe vinden jullie het tot dusver? Dit moest zichzelf laten zien, lieve mensen, het moest zichzelf tonen zodat jullie het duidelijk zouden zien zodat jullie het nog beter zouden zien als het stof is opgetrokken….en dat doet het altijd. Waarom zouden deze mannen en vrouwen niet even stoppen….misschien een dag rust waarop het congres even denkt over hetgeen er is gebeurd. Denk eens aan wat er is gebeurd. Sommigen zouden misschien beslissen dat zij samen een lied willen zingen en doen dit dan ook, waarbij zij zich allemaal realiseren dat dit moet veranderen omdat het land wetten en richting nodig heeft…..alle dingen die een regering geacht wordt te doen, goed of fout….zelf de basisdingen….zij zijn er niet….alles is stuk! Ik wil dat jullie kijken en weten dat het slechter wordt voordat het beter wordt. Ik weet dat jullie dit niet wilden horen maar dit is 22…dit is een kosmische wet. Licht zal modder laten zien als je het licht aandoet en het licht is aan gegaan.

Het verschil tussen gisteren en vandaag, voor 2012 en nu, is dat er niet veel licht was, dus veel dingen die geen integriteit hadden of ongepast waren maar wel overleefden en jullie konden hen niet te pakken krijgen omdat er teveel duisternis was en teveel mensen die de andere kant opkeken….dit werkte niet en dat werkte niet, en nu is alles opeens veranderd omdat nu het licht, de kosmische wet, wint van de duisternis en jullie hebben dit licht. Wij hebben jullie verteld wat dit voor jullie persoonlijk betekent, maar nu hebben wij het over volgend jaar.

Er kunnen meer dingen gebeuren zoals die gebeurd zijn met Monsanto. Ik wil dat jullie hier heel goed naar kijken want ook Monsanto had ik voorspeld. Er zou een tijd komen waarin je met zo’n grote multinational niet meer kon wegkomen in de wetenschap dat hun producten mensen doodden en er niets gebeurde. Nu is het gebeurd en dat is pas het begin. In gepastheid zullen grote farmaceuten die weten dat zij mensen beschadigen en doden dit niet meer kunnen verbergen. Dit is ongepaste farmacie. Zie je, als er dingen zijn die jullie moeten weten en niet weten komt er licht in de farmacie.…jullie zagen het vandaag bij een farmaciebedrijf dat een directie aanstelde die jullie niet hadden verwacht. Dat is wetenschap, dat is farmacie! Het is prachtig en het helpt de planeet. Kijk ook naar deze dingen. De 22, de kosmische wetten, gaan dingen laten zien die gezien moeten worden en ik zeg nogmaals: degenen die niet bij een bijeenkomst zoals deze komen, luisteren of lezen, zullen niet begrijpen waarom het nieuws zo afschuwelijk is. Het zal erop lijken dat overal corruptie is, niets wordt er bereikt en iedereen is ondersteboven en begrijpt niet dat het licht is gekomen en dingen laat zien die daar altijd al waren….altijd…en het wordt tijd. Dit is de eerste wereld en die noemen jullie ook zo en daar kan het licht op zijn sterkst schijnen omdat jullie degenen zijn die dit het eerst kunnen laten schijnen. Jullie zullen misschien gemerkt hebben dat dit land bij het schoonmaken hiervan precedenten heeft geschapen voor de rest van de wereld en zij gaan kijken naar hetgeen jullie hebben uitgevonden en gedaan. Kijk ernaar want het komt eraan.

De mist van de dualiteit gaat optrekken en toont jullie enkele uitvindingen waar jullie jaren mee voort kunnen, dingen die de planeet zullen helpen. Dingen zijn radicaal anders.

Als ik dertig jaar geleden mijn channelen was begonnen en jullie had verteld dat een van de dingen die op technisch gebied zou gaan gebeuren, het einde van de fotografische film zou zijn zouden jullie hebben gezegd: “Dat geloof ik niet omdat er niets is dat dit zou kunnen vervangen….film is film….alle camera’s, of het nu video is of stilstaand…er is een spul dat ontwikkeld moet worden….dat is film!” Nu in 2019, dertig jaar later, is er geen film meer.

Wat gebeurde er, wat verving dit? Niets, het was alleen aan ander digitaal paradigma! Jullie wisten dit toen niet…jullie hadden geen idee van de werking, het mechaniek dat er nog niet was, nog niet was uitgevonden. Toen ik dus toentertijd vertelde dat er geen film meer zou zijn was dit dus lachwekkend….en vandaag is het er niet meer! Niet alleen dat, als ik jullie filmmakers en regisseurs en cameramensen had verteld dat zij camera’s zouden hebben zonder films en zonder bewegende delen….het enige bewegende deel was de lens die naar voren en naar achteren gaat en al het andere wordt op een vreemde manier bewaard. Dat is digitaal! Niets beweegt. Het oude transportsysteem voor de film is er niet meer….niets beweegt! Dit is een paradigma dat niemand had verwacht en er komt er nu weer een naar jullie toe. Dit is degene die dicht bij mijn hart zit en ik vertel jullie dat dit al hier is en te maken heeft met magnetisme. De magnetische machine is hier….de duw- en trekbeweging van magneten op een speciale configuratie of een straal die zichzelf op een bepaalde manier in een cirkel duwt en trekt! Het enige dat zij als brandstof nodig hebben….is jullie interesse! (Kryon lacht) De delen worden weer aangedreven door de wielen die zij laten draaien en dat is de kracht die hen duizenden jaren kan laten draaien….allemaal door een magneet of een paar magneten….jullie weten waarover ik het heb.

Hoe lang heeft deze planeet al met magneten gespeeld? En hoe lang heeft het geduurd voordat jullie begrepen dat daar de kracht wordt geproduceerd? Wat kwam er over jullie waardoor jullie de kracht van de magneten gingen inzien? Het antwoord is dat dit de mist van de dualiteit was die nog niet werd opgetild om jullie iets te geven dat de planeet zal gaan helpen. Om de planeet te helpen….niet langer meer grondstoffen verbruiken om kracht te krijgen….nooit meer!

Ik zeg jullie dit….bereid je er maar op voor: het einde van de batterijen! Er zullen geen batterijen meer zijn, net zoals bij de film….ik heb het gezegd en er zal een dag komen waarop jullie zegen dat ik gelijk had! Denk even aan alle elektronische apparaten die jullie hebben en binnenin een klein motortje hebben en die altijd een batterijtje hebben en nu zonder batterij altijd draaien en energie leveren die jullie nodig hebben voor het apparaat! Dit is de magnetische machine, lieve mensen, en die is hier en is er klaar voor om ontwikkeld te worden. Het moet alleen nog wat verfijnd worden maar het is er al!

Dit zit er in het Veld en het komt eraan. Geen opladen meer van apparaten, geen batterijen meer. Dit zijn alleen de kleine dingen, maar wat denken jullie van jullie auto’s? Bij auto’s gaat het precies zo: steeds elektriciteit die constant wordt opgewekt en die er altijd is. Wat te denken van de afstanden die jullie hiermee kunnen afleggen en hier komen jullie op een punt waarop jullie niet weten wat jullie niet weten. (Kryon lacht) Dan komen de supercaps…haha…opslag voor de energie en al deze dingen verschijnen en jullie zullen begrijpen hoe dit de planeet zal gaan helpen. Olie zal echt goedkoop worden als jullie die niet meer als brandstof nodig hebben. Dit is alleen maar het begin…het einde van de batterijen en accu’s komt eraan….sneller dan jullie denken en het zal exponentieel toenemen in het reiswezen.

“Kryon, dat kan ik begrijpen, maar bij vliegtuigen niet. Er zullen geen elektrische vliegtuigen zijn!” Goed, jullie zullen geen elektrische vliegtuigen hebben…..jawel die komen er wel! Jullie weten niet wat jullie niet weten! Kunnen jullie je een tijd voorstellen waarin jullie niets meer uit de planeet halen? Jullie stoppen er gewoon mee omdat jullie dit niet langer meer nodig hebben. Jullie zullen geen zoet water meer verbruiken omdat de ontzilting van zeewater eraan zit te komen. Drie uitvindingen waarbij alleen elektriciteit betrokken is die heel makkelijk geproduceerd kan worden met de magnetische machine. Begrijpen jullie waar ik naartoe ga? Hebben jullie een idee waar dit naartoe gaat….het einde van het netwerk….het netwerk werkt niet meer…. het zal niet werken voor degenen die het koud hebben en ook niet als jullie branden hebben. Jullie gaan je elektriciteit lokaal opwekken….in je huis of in de buurt en er zijn geen draden meer vanuit een centrale bron. Het komt eraan!

Dit is allemaal al geprobeerd, het is hier al. Zo dicht zijn jullie bij deze dingen. Dit komt eraan in de komende jaren, maar het jaar van dualiteit…hmmm, trek je veiligheidspak maar aan en maak je klaar voor een hoop modder die naar boven komt op plaatsen waarvan jullie dit nooit hadden verwacht en wees erop voorbereid dat er kinderen bij betrokken zijn….ik zal hier verder niets meer over zeggen. Julie zullen je 2020 herinneren, lieve mensen!

Ik geef jullie deze dingen omdat het licht wint….licht is aan het winnen….licht wint! Jullie zouden deze optrekkende mist niet krijgen als jullie deze uitvindingen niet nodig zouden hebben bij een versnellend plan naar een hoger bewustzijn waarbij jullie niet onder de last bezwijken van dingen die niet gepast zijn….waar jullie altijd elektriciteit hebben en waar jullie gemakkelijk water kunnen ontzilten en dit leidt jullie weer naar grotere dingen, lieve mensen, zodat jullie in je samenlevingen uiteindelijk geen ziekten meer zullen hebben. Waar jullie niet meer in staat zullen zijn om bananenrepublieken en dictators te hebben omdat de bevolking niet ziek meer is. Dit zou iemand aan het denken moeten zetten die weet hoe economie werkt….zovele dingen, als jullie een geheelde Aarde zullen hebben en mensen naar zichzelf kunnen kijken en de integriteit hebben bij wat men gelooft. Men zal gaan kijken naar het vasthouden van kernwaarheden en de Aarde als een partner in spiritualiteit zien, iets dat bij geen enkel groot geloofssysteem op deze planeet aanwezig is….jullie gooiden het weg en alleen de Inheemsen herinnerden het zich nog! Verbinding met de planeet….dat zal terug gaan komen.

Dit is de toekomst…maar jullie zullen eerst door een aantal afzichtelijke dingen heen moeten gaan….lelijk omdat jullie heb niet verwachtten, maar zij allen helen jullie, jullie samenleving, jullie planeet en het is jammer dat jullie eerst modder moeten zien om schoon te kunnen maken, maar jullie zullen het schoonmaken! De dagen dat jullie modder zien en verder niets doen zijn voorbij….helemaal voorbij! Jullie zullen het niet meer laten bestaan. Dit is de afstamming van de oude zielen, daarom zijn jullie hier en lezen en luisteren naar deze channeling en daarom houden wij zoveel van jullie. Jullie zijn hier niet zomaar, jongere, oudere, jullie hebben hiervoor getekend en jullie zouden een hoger bewustzijn dragen dan niemand op de planeet tot nu toe heeft gehad in een nieuwe energie waar wij al dertig jaar over spreken.

Het is hier al en jullie werken als nooit tevoren aan de puzzel!

Ik wil dat jullie dit onthouden! Stap uit die donkere realiteit die vol is van angst en teleurstelling en ga begrijpen dat jullie geen slachtoffers van de planeet zijn. Jullie zijn hier en werden geweldig geboren. Ga door met hetgeen waarvoor jullie hier zijn gekomen. Zelfwaarde is het onderwerp en het wordt tijd dat jullie dit gaan toepassen. Alles wat jullie tot nu toe is verteld is niet correct en onvolledig. Jullie zijn hier met een reden, een doel. Jullie zijn degenen die op de planeet een verschil zullen maken….nu en later….in dit leven en het volgende leven en het leven daarna. Jullie zullen terugkomen en meer weten, grotere levenswijsheid hebben. Dit is pas het begin van een nieuwe mens!

Dit is genoeg voor nu.

En zo is het.

Kryon