Kryon in Newport News, Virginia: “De herijking van het Zelf” Deel 1.

Live Kryon Channeling:

“De herijking van het Zelf”  Deel 1.

Lee Carroll / 28 april 2012
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Newport News, Virginia in 2012.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alle dingen die in de boodschap van vandaag zullen volgen gaan over mensen en over dingen die het paradigma van hun realiteit letterlijk veranderen. De dag is al gevuld met voorbeelden over anders denken (sprekend over deze bijeenkomst) en deze boodschap zal op dit onderwerp voortborduren. Wij hebben jullie boodschap na boodschap gegeven sinds het begin van dit jaar die aangeven hoe dingen anders zijn en die jullie vragen om naar iets te kijken dat wij een “herijking van alle dingen” noemen.

Ik spreek nu direct tegen jullie op een lineaire manier waaraan jullie gewend zijn. Dit is mogelijk door de ervaring en de oefeningen die mijn partner door de jaren heeft heeft ontvangen. Hij is intuïtief in staat deze mulltdimensionale communicatie van mijn kant van de sluier naar die van jullie te vertalen.

Channeling is het proces van vertalen van spirituele boodschappen door een mens heen; maar tijdens dat proces zijn er wel steeds de menselijke 3D-filters aanwezig. De cultuur, de taal, de gedachtenprocessen zijn er nog allemaal. Daarom bestaat een deel van een accurate channeling uit het leerproces van de channeler om opzij te stappen en de informatie toe te staan om te stromen met de minst mogelijke filtering. Channelen is nooit gegaan over het volledig overnemen van de menselijke wil. Dat is iets dat jullie ‘bezeten’ zouden noemen, en dat is het niet. In plaats daarvan is het een versmelting in liefde om jullie informatie, energie en communicatie door te geven vanuit een liefhebbende bron.

Ik vertel jullie dit omdat deze lessen moeilijk zijn om door te geven. Als je niet een bepaalde soort van realiteit hebt ervaren is het voor mij moeilijk om daarover te onderwijzen. Ik geef vanuit deze stoel een boodschap die in drie delen komt. De boodschap van vandaag is deel 1. Elke boodschap is op zichzelf echter compleet.

Deze boodschap zal dus ook compleet zijn, net zoals de andere. Maar als jullie hen samenvoegen zijn zij groter dan de som van de drie delen. Dit is de Derde Taal aan het werk en er is bij dit verhaal meer aan de gang dan alleen maar de woorden die ik spreek.

Als je ten opzichte van deze dingen een open bewustzijn hebt, geliefden, zullen jullie al begrijpen dat jullie lichamen herkennen wat er aan de hand is. Jongeren, jullie gaan een planeet erven die heel anders is dan die van jullie ouders was. De energie verandert en herijkt zich. Velen van jullie gaan begrijpen wat er gaande is voor de lichtwerkers. Ik noem deze boodschap ”De Herijking van het Zelf”, niet te verwarren met de eerder gegeven: “De Herijking van de Mensheid.” Dit is de herijking van jullie kernwezen.

Energie – een misbegrepen concept.

Energie op zichzelf is moeilijk te definiëren of uit te leggen. Vaak, als mensen het over energie hebben, denken zij aan datgene dat door leidingen stroomt in een multi-gefaseerd systeem zoals jullie elektriciteit  Dat is niet waar wij het over hebben. De energie waarover wij spreken is geen enkelvoudige informatie. Hij is niet driedimensionaal maar het is eerder een multidimensionaal attribuut dat om jullie heen is als een samensmelting van Aarde en bewustzijn en het brengt voort wat jullie manifestatie noemen.

Jullie zijn geboren in een bepaalde energie. Wij spreken over de rasters van de Aarde als zijnde in een bepaalde energie, maar die is niet goed gedefinieerd. Jullie kunnen een kamer inlopen en zeggen “Wel, de energie hier voelt vandaag niet goed aan.” Een andere dag lopen jullie naar binnen en zeggen: “Wow, heb je die energie vandaag gevoeld?” Als iemand zou willen dat jullie dat definiëren zouden jullie daarmee problemen kunnen hebben. Toch gebruiken jullie dit woord voor positieve en negatieve dingen want jullie begrijpen dat het gepolariseerd is.

Waar ik het in deze lessen over heb verwijst naar de energie waaraan jullie op Aarde gewend zijn, wat dat voor jullie ook moge betekenen. Het is de energie waarin jullie leven, werken, mediteren en eer betonen – en deze energie is aan het veranderen. Dit beïnvloedt hetgeen wat jullie normaal vinden, want dat vertegenwoordigt jullie comfort zone. Als wij jullie dus enig energie-advies zouden kunnen geven, zouden wij zeggen: “Verwacht dat het normale verandert.” Dat is moeilijk uit te voeren.

De mens overleeft in de wetenschap wat normaal is en voelt. Als jullie van A naar B lopen verwachten jullie bepaalde dingen – de lucht die jullie inademen, de zwaartekracht die jullie ervaren, het magnetisme waaraan jullie cellen via het raster gewend zijn. Wat als ik jullie zou vertellen dat veel van deze dingen niet hetzelfde zullen zijn? Maar het enige waar jullie je als mens echt van bewust zijn is dat er iets anders is. Sommigen van jullie zeggen: “De energie voelt vandaag vreemd aan” Die energie is meer dan vreemd; hij is aan het herijken.

Veranderingen in het kristallijnen raster – Het verleden veranderen.

Laten wij beginnen door te spreken over de dingen die voor jullie anders voelen. Hier is een voorbeeld van een herijking en het is een samenvatting van wat wij niet lang geleden hebben verteld aangaande de rasters. Wij hebben jullie verteld dat het kristallijnen raster van de planeet een esoterisch, onzichtbaar, multidimensionaal attribuut van Gaia, veranderde. Wij vertelden jullie dat dit de herinnering van “actie” van de mensheid is. Het onthoudt de mensen en wat zij doen. Het is als het esoterische “Herinneringsraster” van menselijke actie.

Het kristallijnen raster is daarom verbonden met Gaia en het is verantwoordelijk voor wat jullie portalen noemen en ook voor wat jullie oude, negatieve energie noemen. Het is diepgaand op plaatsen waar oorlogen waren want het weerspiegelt een herinnering van wat mensen in een veldslag hebben gedaan. Het reageert op menselijke emotie. Dat is het Kristallijnen Raster en de metafoor van alles dat kristallijn is, is dat het geheugen en vibratie vasthoudt.

Stel je dus een onzichtbaar raster om de planeet voor dat zich herinnert wat mensen hebben gedaan.

Op plaatsen die donker aanvoelen kunnen jullie oorlog op oorlog gehad hebben en slagvelden waardoor jullie er liever niet in rondwandelen. Lichtwerkers voelen er vaak de ellende van dood, angst en bezorgdheid  Dit blijft in dat land en jullie weten dat ik iets vertel dat velen van jullie hebben ervaren en wat jullie is verteld. Er zijn ook plaatsen in het raster die portalen van genezing en vreugde zijn die mijn partner zelfs de baarmoeder van Gaia noemt – plaatsen waar je naartoe kunt gaan en baden in de dikte van menselijke compassie.

Een tijdje geleden vertelden wij jullie iets krachtigs over de mensheid. Wij vertelden jullie dat mensen verantwoordelijk zijn voor de toestand of het “laden” van dat planetaire raster. Toch, zoals dat bij energie gaat, is het typisch dat jullie aan dat systeem zullen denken als aan een lineaire herinnering. Dat wil zeggen dat jullie zullen denken dat zowel positieve en negatieve dingen op hetzelfde niveau herinnerd en opgeslagen worden in dat raster. Maar zo gaat dat niet en daar weten jullie alles van. Wat zien jullie op je nieuws? Wat is het vooroordeel tussen vreugde en afgrijzen? Deze balans is menselijke natuur en het raster weerspiegelt juist dat attribuut van menselijkheid. Het legt veel meer nadruk op negatieve dingen.Tot nu toe, lieve mensen, heeft de Aarde zich donkere energie herinnerd op een niet-lineaire manier en heeft veel meer nadruk gelegd op plaatsen waar mensen zijn gedood en waar er veel lijden is geweest. Het raster herinnert zich afschuw veel meer dan de geboorte van een kind.Het is verantwoordelijk voor wat jullie spookverschijningen en geesten noemen en voor alle andere verschijningen die zich op dezelfde manier afspelen – dat is het kristallijnen raster.

Als jullie naar de planeet kijken en vragen wat de vibratie van vandaag is, is het de meting van het kristallijnen raster dat gewend is daarop te antwoorden. Daar is de vibratie van de planeet op gebaseerd – wat mensen doen en in het verleden hebben gedaan. Toen vertelden wij jullie dat de manier waarop het raster zich dingen herinnert, begint te veranderen.

Nu hebben jullie dus het antwoord op een kwantumvraag: Hoe kunnen dingen gedaan worden zodat zij het verleden veranderen? Dat is wat er nu gebeurt omdat wat jullie nu doen de lineariteit verandert van het “herinneringssysteem” van het raster. Wat er nu gebeurt is dat het positieve een veel grootsere en grotere energie naar het raster brengt. Daardoor overschrijft het alles wat er was en dat oude energie uit het verleden wordt genoemd.

Er zal een dag komen waarop jullie op een slagveld kunnen lopen en zeggen: “Ik voel niets.” Dat komt omdat er mensen zijn die dit pad hebben belopen en lichtwerkers zijn en bij elke stap die zij hebben gezet namen zij nieuwe attributen mee naar dit veld waarin zij liepen. De nieuwe energie is dus in staat om mensen die nu leven in staat te stellen om het verleden te herschrijven!

Nu, dit gaat verder dan het gezichtsveld van jullie realiteit. Ik ben jullie nu even kwijt want jullie willen dat het proces van opslaan lineair is en dat is het niet. Laten wij dus zeggen dat er een herijking is van het Zelf – dat wil zeggen, een herijking van wat jullie verwachten dat echt is. Het kan niet persoonlijker zijn dan dit. Stel je eens voor wat deze energie voor de mensheid zal betekenen als energie het verleden kan veranderen.

Als het raster het menselijk bewustzijn weerspiegelt en het raster zich herijkt, herijkt het “zelf” van de mens zich op dezelfde manier ook. De menselijke natuur volgt het model van wat er plaatsvindt in het raster. De mensheid zal uiteindelijk zachter worden en zijn aandacht op schoonheid richten in plaats van afschuw.

Stel je eens een situatie voor waarbij olie niet op water drijft als het daarmee vermengd wordt. Jullie zouden kunnen zeggen: “Maar olie drijft altijd op water. Dat moet het wel. Dat is moleculair bepaald en het drijft er altijd op.” Wat als wij zouden zeggen dat er een dag zal komen waarop de natuurkunde zelf zal veranderen ten opzichte van de realiteit van alles wat jullie hebben gekend? Wat als olie dichter bij de densiteit (dichtheid) van water zou komen en het daardoor midden in het water zou drijven en niet er bovenop? Als dat toch zou gebeuren zouden jullie zeggen: “Dat is spookachtig! Er is iets mis mee” nietwaar? Jullie zouden het niet begrijpen en dat is het punt. Jullie realiteit brengt jullie tot het vooroordeel van wat jullie altijd hebben gezien en het brengt jullie er niet toe te kijken naar wat ook zou kunnen zijn.

Als er iets zou veranderen dat daardoor alles in de war brengt wat jullie verwachten en waarvan jullie dachten dat het accuraat en waar was, hoe zouden jullie dan reageren? Gelet op jullie kernervaringen en wat jullie op de planeet hebben geleerd, hoe zouden jullie daar dan mee omgaan? Zouden jullie jezelf kunnen herijken en zeggen: “Ik begrijp dat het nu anders is dan het steeds was” en gewoon doorgaan? Of zouden jullie ernaar kijken en zeggen: “Ik vraag mij af wanneer het weer wordt zoals het was?” Dit, geliefden, is de kern van deze boodschap want als de energie van de planeet zich verhoogt zal het zelfs de oude ziel bekoren die zal zeggen: “Inderdaad, Kryon, het is prachtig. Het is goed. Ik houd ervan. Ik ga ermee werken.” Dan, in hun donkerste uren zullen zij gaan zeggen: “Ik ben dit zat! Wanneer wordt het weer zoals het was?”Dat komt omdat jullie opgroeiden in een energie waarin de dualiteit op een manier was die nu anders begint te worden.

De herijking van Zelf-Waarde.

Nu komen wij op het punt van de lichtwerker. De herijking van het Zelf zal de herijking van zelfwaarde zijn. Wij hebben het al eerder gezegd, maar de lichtwerker is bang voor het duister. Dat komt omdat het Duister jullie leven na leven geslagen heeft, nietwaar? Dus zitten wij in een zaal vol oude zielen die weer een leven ervaren en weer angst hebben voor wat het duister hen zou kunnen brengen. Maar jullie kwamen toch terwijl jullie wisten wat er zou gaan gebeuren. Er waren vele profeten die zeiden dat jullie het jaar 2000 niet zouden overleven. Nu zitten jullie in 2012! Steeds als jullie komen lijkt de duistere energie tegen jullie te werken.

Toen ik hier voor het eerst aankwam en mijzelf aan mijn partner bekend maakte, was dat vlak na de Harmonische Convergentie. Ik vertelde mijn partner dat ik hier was vanwege wat de mensheid had gedaan. Ik vertelde mijn partner dat ik hier anders niet zou zijn geweest omdat er niets te onderwijzen zou zijn als jullie het niet zouden hebben gehaald. Klinkt het logisch dat ik jullie van alles zou leren vlak voordat jullie allemaal op een verschrikkelijke manier zouden omkomen? Nee! Ik kwam vanwege de potentiëlen van wat er juist nu gebeurt.

Degenen die slim waren en de energie van Kryon naar de planeet voelden komen wisten waarom ik was gekomen. Ik vertegenwoordigde een hele groep die kwam om het goede nieuws te delen met oude zielen, om hun supportersgroep te zijn, omdat zij de energie van vernietiging om hen heen hadden omgedraaid. Tegen alles in was dat veranderd. De Sovjet Unie was uiteen gevallen, een zeer grote geopolitieke gebeurtenis die nooit ergens was voorspeld! Het ontwapende het potentieel van Armageddon voor de planeet. Andere dingen begonnen te bewegen in richtingen waarover in het verleden geen voorspellingen werden gedaan. Er zou begeleiding en richting voor jullie moeten komen tot op de dag van vandaag waarop jullie hier zitten. Het zou een herijking moeten zijn van instinct tot overleven en van wat jullie denken dat echt is. Dit is nu jullie taak, als jullie in staat zijn om om te gaan met met de herijking en niet constant achterom kijken en je afvragen wanneer de oude “normale toestand” weer zal terug zal komen.

Het verhaal van de oude ziel.

Deze boodschap is er dus een van de drie en het is een bemoediging en een bevestiging van wie een oude ziel is en waarom deze persoon moet weten wat wij hem hebben te vertellen. Daarom willen wij het jullie tonen: De oudste zielen die dit in deze zaal horen zijn door het ergste van het ergste heen gegaan. Elk leven dat is bijgeschreven in het kwantumgeheugen van jullie DNA draagt engrammen van emotie in zich.

Jullie kwamen naar deze wereld en verwachtten dat die zou doen wat hij altijd heeft gedaan. Zo gauw jullie ontwaakten voor de waarheid die jullie in het verleden droegen wisten jullie dat je je misschien weer zou moeten verstoppen. Misschien blokkeerden jullie het in je geheugen, maar het was er, ingebed in je Akasha.

Sommigen van jullie werden niet ver hiervandaan op staken verbrand. Sommigen van jullie kwamen terug en toen begon alles weer van voren af aan! Hoeveel levens zijn ervoor nodig, sjamanen, voordat jullie neerzitten en zeggen: “Ik ga dit niet nog een keer doen?”

Jullie ontwaakten ditmaal in een moderne samenleving. Nu zijn jullie lichtwerkers, maar jullie zeggen: “Ik ga naar esoterische ontmoetingen, maar ik vertel dat niet aan anderen. Ik wil daar niet nog eens doorheen.” Jullie zijn voorzichtig bij het vertellen aan anderen wat jullie geloven omdat jullie moe zijn om tegen de stroom op te zwemmen en weer met je rug tegen de muur te staan. Jullie zijn er moe van om familie en vrienden en zelfs banen kwijt te raken omdat jullie geloven dat God in jullie is. Dat is het verhaal van de oude ziel die hier in de zaal is en naar deze woorden luistert.

Toch is het resultaat van dit alles een oude ziel die komt en recht overeind staat als een lichtwerker op Aarde, maar die een tekort aan zelfwaarde heeft. Dat is een oxymoron! (tegenstelling) Hoe kun je een vuurtoren zijn die onzeker is of zijn licht wel iets doet dat waardevol is? Zullen de golven komen en het licht uitschakelen? Dat zijn degenen die nu voor mij zitten en luisteren omdat jullie allemaal zo zijn. Jullie kunnen het niet helpen. Jullie verleden is jullie verleden.

Deze ommekeer van energie van de planeet kan niet ineens reuzen en helden van zelfwaarde scheppen, met name onder degenen die de oude energie zoveel jaren hebben ervaren. Jullie denken misschien dat jullie klaar zijn voor deze opwaardering? Dat zijn jullie niet – niet voor de energie die eraan komt. Dat willen wij jullie ook vertellen

Er komt iets aan waarbij jullie in staat zullen zijn om dingen te manifesteren waarover jullie alleen maar kunnen dromen maar er zal geloof voor nodig zijn, nieuw uitlijnen en een nieuw begrip. Jullie gaan een begin hebben van enkele basis-overleving- zienswijzen die vereisen dat jullie begrijpen, dimensionaal gezien, dat jullie veel krachtiger zijn op gebieden die jullie niet kunnen zien dan in gebieden die jullie wel kunnen zien. Dit is jullie niet op school of door je moeder geleerd en jullie hebben dit nog nooit in praktijk gebracht. Dat is waar jullie op dit moment staan. “Wat gaat er dan gebeuren, Kryon?” Het antwoord is dat jullie het nodig zullen hebben dat jullie willen veranderen. Als jullie niet echt pogingen doen om te veranderen zullen jullie altijd op het oppervlak blijven drijven, net als de oude olie.

Het duister. Leeft het?

Op dit moment denken jullie dat jullie een idee hebben over hoe donker en licht op de planeet werken. Laten wij dit eens naar voren brengen op een manier die jullie zullen begrijpen. Laten wij het nog eens hebben over attributen van licht en donker. Wij hebben jullie die informatie al heel vaak gegeven en hebben gezegd dat duister een afwezigheid van licht is. Toch, wat doen jullie daarmee?

In jullie spirituele mythologie hebben jullie besloten dat het duister intelligent moet zijn. Er moet een bewustzijn achter het duister zitten, zeggen jullie, en daarom is er een duistere kracht met een naam en daarom zijn jullie er bang voor. Jullie begrijpen niet dat de natuurkunde vereist dat donker niet in licht kan bestaan! Toch geloven jullie het nog steeds niet. Het duister is een balans, geen entiteit.

Op dit moment zeggen mensen: “Wacht even, Kryon. Bedoel jij dat er niet zoiets als kwaad bestaat?” Dat heb ik niet gezegd. Luister, mensen zijn krachtig en als mensen dat wat geen licht heeft nemen verbinden zij dat met een bewustzijn van eigen ontwerp en wordt het menselijk kwaad.

Nu, dat heeft bewustzijn omdat mensen het daar hebben geplaatst. Maar op zichzelf is er geen entiteit op uit om jullie ziel in beslag te nemen. Punt, uit! Er is alleen een balans van donker en licht. Mensen zijn verantwoordelijk voor het maken van duister dat intelligentie lijkt te hebben omdat manifestatie zowel positief als negatief werkt.

Jullie zijn allemaal gewend aan een bepaalde balans op Aarde. Maar het is geen intelligente balans. Dit is het eerste dat jullie moeten leren, lichtwerkers. Er is geen kracht die jullie tegenwerkt! Jullie geloven het niet als dit jullie wordt verteld. Dit is moeilijk voor jullie omdat jullie altijd is geleerd dat er iets aandrukt tegen alles wat jullie doen. Inderdaad, dat is zo, maar het wordt gepresenteerd door mensen en niet door duisternis met een persoonlijkheid.

Hoe helderder jullie licht, hoe minder duisternis er om je heen kan zijn. “Oh, Kryon, daar houd ik van. Hoe kan ik mijn licht helderder maken?” Dat is makkelijk! Door niet bang te zijn voor het duister! Als jullie angst hebben voor het duister geven jullie het energie, nietwaar? Dus waar zijn jullie dan bang voor? Het is overleving, nietwaar? In het verleden heeft het duister dat door mensen was geschapen voor veel opschudding gezorgd in jullie levens. Jullie eigen overleving stond op het spel. Nu, dat verandert, en dat geldt ook voor de balans van licht en donker.

Er zijn hier heel veel dingen, geliefden, die jullie zullen moeten herijken. Wie willen jullie plezieren, lichtwerkers? Laat mij jullie dit zeggen: Als jullie proberen om God te plezieren, doen jullie dat ook! Ik zou hier niet zijn als jullie dat niet zouden doen. Als jullie proberen om degenen aan de andere kant van de sluier te plezieren, die in sommige gevallen jullie eigen ouders zijn die naar jullie kijken, doen jullie dat ook! Door het licht dat jullie daar hebben geplaatst en door het licht dat jullie dragen, is alles goed. Voelen jullie dat? Of kijken jullie om je heen naar bijval die je niet kunt krijgen? Het is tijd voor jullie om deze gevoelens te herijken.

Ik wil dat jullie iets begrijpen: God heeft geen menselijke emoties. God zit niet ergens wat dan ook te hopen of te wensen dat jullie dit of dat zullen gaan doen. God is de creatieve bron van het universum en jullie maken deel uit van deze God. Daarom is “God plezieren: jezelf genoeg plezieren om deel uit te maken van de heelheid – het geheel – van God. Er zijn dingen die jullie zouden moeten weten over de manier waarop jullie denken over wat er gaat veranderen.

“Kryon, bedoel jij dat er geen worsteling zal zijn omdat de nieuwere energieën welwillender zijn?” Oh, geliefden, er zal een worsteling zijn! Deze veldslag tussen de balans van licht en donker op Aarde is klassiek. Jullie gaan ernaar kijken als een wedstrijd op jullie eigen voetbalvelden waarbij de energieën heen en weer gaan en er geen winnaar lijkt te komen, alleen maar heen en weer gaan. Als jullie dat zien, wat zullen jullie dan denken? In het hart van jullie harten – wat zullen jullie dan zeggen? “Wel, wij hebben gefaald. Er gebeurt niets.” Inderdaad, geliefden, en dat komt doordat jullie op een 3D-manier naar het speelveld kijken. Jullie kijken niet naar iets anders dat eronder of erboven kan gebeuren. Dit is heel moeilijk te beschrijven. Dit is de veldslag tussen donker en licht.

Hoe kan Duister een veldslag tegen ons leveren? 

“Wel, Kryon, als het duister geen intelligentie heeft, hoe kan het dan slag met ons leveren?” Hier zijn enkele attributen van het duister die dit kunnen verklaren. Mensen in het duister voeren slag met jullie. Het duister zelf is alleen maar een balans.

Duistere, negatieve energie is blind voor wat jullie in het licht doen. Het is dom aangaande de dingen van het licht en dat is in jullie voordeel want jullie kunnen alles zien en het duister kan dat niet. Mensen die wandelen in duisternis die duisternis scheppen door intentie kunnen nooit wedijveren met een lichtwerker die alles kan zien. Integriteit is blind voor duistere energie en zal altijd winnen. Eerlijkheid en compassie en ‘zorgen voor’ gaan het altijd winnen van het duister. Welwillendheid en spirituele synchroniciteit zijn als heldere kleuren in een zwart/witte wereld van degenen die vrijwillig in een donkere energie rondlopen.

Het is gewoon een energie,net zoals zwaartekracht een energie is en magnetisme een energie is. Als jullie magnetisme aan het werk zien en jullie krachten zien samenkomen kijken jullie ernaar en geven hen namen en verbinden jullie het dan met bewustzijn? Denken jullie dat het entiteiten zijn? Nee. In plaats daarvan zeggen jullie: “Dit is natuurkunde. Het is energie. Het gaat van hier naar daar, net als olie en water ook over natuurkunde gaan. Het is gewoon energie. Olie drijft op het water vanwege zijn dichtheid. Het is lichter dan de dichtheid van water.” Donker en licht hebben dezelfde soorten van attributen en duister verdwijnt als licht aanwezig is. Het is niet eng en het is niet levend.

Hier is een groot verschil – in de nieuwe energie zijn jullie lichtscheppers. Daardoor veranderen jullie de dichtheid van de planeet. Hebben jullie door wat ik zeg? Daarom beweegt de balans van licht en donker dienovereenkomstig. Het is niet slim. Het gaat gewoon weg bij het licht vandaan. Eonen lang heeft deze balans helemaal niet bewogen.

Opeen beweegt het van jullie vandaan als jullie erop af lopen. Het kan niet bestaan waar jullie lopen! Het kan niet overleven op de manier waarop het dat altijd deed en het zal vechten om het op de manier te houden waaraan het gewend is. Maar de balans zal langzaamaan veranderen en dat komt omdat jullie er niet bang voor zijn.

Oh, lieve lichtwerkers, dit is de boodschap van de channeling van vandaag en die van morgen. Ik ga enkele dingen eruit lichten die jullie kunnen zien aangaande deze veranderingen. Het belangrijkste op dit moment is dit: Wat gaan jullie met deze nieuwe macht doen? Hoewel duisternis niet intelligent is, is het nog steeds een balancerende macht. Daarom kunnen jullie verwachten dat het een effect heeft op alles dat verandert. Jullie kunnen geen herbalancering hebben van zulke krachtige invloeden op de menselijke natuur zonder veranderingen aan beide zijden. Begrijpen jullie dat? Verpersoonlijk het duister niet.

Als jullie van een klif vallen, wie geven jullie dan de schuld? Was dat het monster van de zwaartekracht? Welke intelligentie heeft jullie daar geduwd en hoe haalde die het in zijn hoofd om jullie naar beneden te duwen en jullie pijn te doen? Dit is een voorbeeld van een aanwezige kracht die wordt begrepen voor wat hij is.

Maar anders dan bij zwaartekracht, geliefden, is deze speciale balans op de planeet een multidimensionaal, elastisch, dynamisch ding. Het is eonen lang hetzelfde gebleven en dat is het nu niet meer. Het beweegt overeenkomstig met de energie die jullie hebben uitgekozen om te scheppen. Het is jullie lot. Maar als jullie niets toevoegen aan jullie kracht zal er niets gaan gebeuren.

De herijking van het zelf begint met het begrijpen dat duisternis niet langer macht over jullie heeft. Het zal zich van jullie terugtrekken in plaats van jullie aan te vallen. Als jullie ergens bang voor zijn, heeft het duister gewonnen. Dat is de balans waarover wij het hebben. Dit alles is moeilijk uit te leggen omdat deze dingen gaan verschijnen in niet-driedimensionale termen. Mijn partner zit zich hier zelfs af te vragen of hij vandaag goed werk geleverd heeft. Ik wil dus tegen hem zeggen: “Je hebt het goed gedaan.”

De herijking van de lichtwerker is beschreven als de lichtwerker die zijn eigen licht ontdekt, het licht van de schepper. Zij ontdekken dat het daar hoort en dat dit hun tijd is en dat zij alles kunnen omdraaien. Het duister zal geen kans hebben om om hen heen te bestaan zolang zij zichzelf in het licht zetten door compassie en geduld.

Laat goddelijkheid schijnen door elk van jullie heen terwijl jullie de planeet bewandelen en deze dingen begrijpen want zij komen eraan.

Willen jullie weten waarom jullie hier kwamen? Dit is waarom jullie hier kwamen. Het is niet om te DOEN maar eerder om te ZIJN. Het gaat om licht te zijn waar duisternis gewoon was. Dit is de boodschap van de dag. Ik Ben Kryon, en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon