Kryon in Ottawa, Canada. 1 / Onzichtbare Dingen. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in Ottawa, Canada. 1

Onzichtbare Dingen. 1

  17 augustus 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn boodschappen voor jullie gaan over een liefhebbende God; een praktische God; een pure God; een prachtige God. Ik heb dit jullie eerder verteld: Jullie kunnen niet bevatten wat de Creatieve Bron is. Die heeft niet het bewustzijn van een mens. Het bewustzijn van wat jullie de Schepper noemen, de Almachtige, de Creatieve Bron gaat verder dan het begrip in zijn puurheid….het is LIEFDE….en dat zit er in jullie ziel!

Deze kleine serie boodschappen die ik wil brengen wil ik “Onzichtbare Dingen” noemen. Onzichtbare Dingen! Ik heb jullie stukjes en delen van deze boodschap reeds gegeven, maar niet in deze samenstelling. Ik wil jullie het verhaal vertellen van onzichtbare dingen in het leven van een mens en dit eerste verhaal zal zijn: Onzichtbare dingen in het begin van het leven. Voordat wij het gaan hebben over hetgeen onzichtbaar is voor het zichtveld van een mens wil ik het hebben over wat er onzichtbaar is in het bewustzijn van alle dingen. Het is echt een onderwerp van Kryon en jullie zullen het heel vaak horen….en hier is het: Als jullie ziel op deze planeet is geboren is het miraculeuze, onzichtbare ervan dat hij schoon, helder, is en puur en dat hij de liefde van God weerklinkt. Als jullie ook maar iets anders is verteld denken jullie niet op een manier die spiritueel logisch is of die zelfs niet welwillend is ten opzichte van de Schepping.

Klinkt het voor jullie logisch dat jullie hier komen en jullie op de een of andere manier “niet schoon” zouden zijn….dat jullie hier op een mysterieuze “niet-schone” manier zouden zijn gekomen en neergezet zouden zijn door een God die jullie vrije keuze heeft gegeven om daarna een oordeel te vellen over jullie vrije keuze en jullie daarvoor misschien zelfs zou martelen als jullie niet de juiste keuze maken….dat is niet eens een vrije keuze! Toch is dit het verhaal, lieve mensen, van en door zo vele mensen. Jullie horen deze verhalen van mensen…..niet van God. Dit is het eerste en het mooiste onzichtbare ding! Als jullie naar een kind kijken, vlak nadat het is geboren, al of niet in het ziekenhuis, is dit prachtig en puur…het is kostbaar! Dit is een ziel die “schoon” is en deze ziel komt binnen zonder iets dat ik nu ga definiëren: “vooringenomen zichtveld.” Elke moeder begrijpt wat ik nu ga zeggen….dat de eerstgeborene degene is waar jullie het voorzichtigst mee zijn. De psycholoog zal jullie vertellen dat het de vaardigheid van het kind verhoogt om de dingen om zich heen te begrijpen, als jullie dit kind iets geven om naar te kijken. Terwijl het in de wieg schijnbaar naar het plafond ligt te staren en jullie het dan iets geven dat veelkleurig is en dit misschien boven de wieg hangen, buiten bereik van het kind zodat het zich niet kan verwonden, maar de psychologen en de doctoren zullen jullie vertellen dat dit goed voor de baby is….en dit is ook zo want het helpt hen om hun ogen te focussen en ermee te werken….het geeft hen een puzzel om uit te werken. En dan…..interessant genoeg, komen jullie bij de wieg en zien dat het kind daar helemaal niet naar kijkt….het kind kijkt naar iets in de hoek en dit houdt het kind geboeid bezig. Het kind grinnikt en lacht en misschien zwaait het zelfs met de armpjes naar het spinnenweb in de hoek. Heel, heel veel moeders hebben dit gezien en jullie vragen je af wat het kind ziet. Dit is een kind dat geen vooringenomen zichtveld heeft.

Mensen zijn in staat om vele spectrums van dimensionaliteit te zien, lieve mensen. Dit is nieuwe informatie. Jullie komen binnen met een bekwaamheid voor vele spectrums, maar de enige waar jullie je voor interesseren zijn degene die jullie voeden en liefde geven…..degene die jullie nodig hebben om te overleven, en dat zijn degene die jullie door de maanden en jaren steeds volgen….en zij worden dan jullie realiteit! De dingen die er misschien voor jullie waren om te zien, gaan vervagen. Ouders in deze zaal zullen dit begrijpen en als het meezit zullen jullie je dit herinneren….deze onzichtbare vriendjes. Zij waren als kind echt voor jullie en jullie konden hen voelen en met hen spreken en zij waren altijd vriendelijk. Zij waren vaak van dezelfde leeftijd omdat het jullie kameraadjes waren.

Toen jullie zes jaar oud waren was dit uit jullie hoofd gepraat. Alles! En de vriendjes werden fantasieën van kinderen, maar niemand zal zeggen dat het vriendjes in de kamer waren die daar waren om hen zich beter te laten voelen en hen door moeilijkheden heen te helpen. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Deze perfecte God die in jullie ziel is en onmetelijk van jullie houdt en die jullie hier als geweldig heeft neergezet heeft jullie ook dingen gegeven om te zien en te helpen! Jullie begrepen de taal niet en jullie begrepen je ouders niet als zij spraken in de andere kamer en jullie begrepen de energieën en alle geluiden niet en jullie keerden je naar deze engelen die jullie vriendjes werden en terwijl jullie hen nodig hadden, lieve mensen, oh, zij waren er….en jullie zagen hen. Na jullie zesde jaar zagen jullie alleen de spectrums die jullie ten dienste waren. Dit is geen kritiek, dit is gewoon een feit. Al deze dingen die beschikbaar voor jullie waren om te zien, zijn er nog steeds, maar jullie kiezen voor de dingen die zo zijn geworden zodat jullie hen kunnen aanraken….zij zijn voor jullie echt….deze dingen die jullie door het leven helpen.

Wij hebben het gehad over vooringenomen zichtveld. Wij hebben hierover gesproken toen wij op de top van de berg Sinaï waren in een channeling waarin wij het hadden over hetgeen Mozes zag en wij vertelden jullie dat hij vooringenomen zichtveld had omdat in zijn tijd het enige ding dat verlichting bracht vuur was….er was geen elektriciteit en er waren geen andere dingen die licht voortbrachten, behalve vlammen! Dit was de situatie toen een prachtig engelwezen naar hem kwam en hem vertelde zijn schoenen uit te doen….een wezen dat eruit zag als de zon met een multidimensionaal licht. Mozes zag een vuur….dit is het vooroordeel in zienswijze van een mens die lang geleden de knop heeft omgedraaid van wat hij weet, en dus was het brandend braambos geen braambos en het brandde ook niet, maar het was de beste beschrijving die een mens kon geven voor iets dat van een engel kwam en briljant was voor zijn tijd. Dit verhaaltje gaat over onzichtbare dingen.

Op het moment dat jullie 23 jaar oud zijn en door bepaalde dingen van het leven zijn gegaan….onderwijs, opgroeien, zaten jullie vast aan die dingen van het leven en hadden geen tijd voor de bewegingen van de vriendjes in de hoek bij de wieg, maar na die leeftijd gebeurt er iets….jullie gaan weer denken over onzichtbare dingen nu jullie volwassen zijn. Dit is een zeer interessante tijd want in die tijd denken jullie erover na of God echt bestaat.

Deze planeet kent de liefde van God….kijk om je heen naar de systemen die allemaal de liefde van God gebruiken. Dit is vaak de leeftijd waarop jullie besluiten met welk systeem van eerbetoon jullie verder gaan….kijken naar de profeten en hun liefde voelen. Deze liefde van God is niet altijd onzichtbaar….niet echt, en jullie nemen een besluit hierover op dat punt in de tijd….of niet, en dit brengt jullie weer naar een andere tijd waarover ik wil spreken in de volgende channeling. Ik wil jullie vertellen dat jullie alle tijd die jullie op de planeet doorbrachten een vooroordeel hadden….al die tijd! Het is iets dat jullie niet kunnen zien omdat jullie je hebben omgedraaid en die knop hebben omgedraaid. Jullie konden dit doen, maar toch kunnen jullie het niet. De reden is dat hetgeen zo was en als kind voor jullie beschikbaar was, nu is weggegooid omdat dit niet jullie realiteit is en ik zal jullie vertellen wat het is terwijl jullie hier nu zitten…..zijn er helemaal om jullie heen degenen die jullie hand willen vasthouden en samen met jullie door het leven willen gaan en als jullie daaraan twijfelen wil ik dat jullie wat Adironnda vertelde, herlezen, want zij rende door aankomsthallen en overtrad de regels, maar tegen alles in deden de vliegtuigmaatschappijen wat zij deden. Hebben jullie je ooit afgevraagd of er onzichtbare dingen om haar heen waren? Het antwoord is JA!

Deze onzichtbare helpers die jullie hebben, lieve mensen, zijn niet gewoon maar degenen waar jullie naam op staat, wij zullen het daar direct over hebben, zij zijn er voor de Mensheid! Zij werken aan puzzels tussen mensen en systemen, relaties en het lichaam zelf en met moleculen, onzichtbare energieën die in jullie voordeel zijn, die helemaal om jullie heen zijn….tenzij jullie je daaruit praten, behalve als jullie hebben besloten dat dit allemaal gekkenwerk is, behalve als jullie mijn stem horen en zeggen: “Is dit geen grappige benadering?” en dan keren jullie je af van de channeling en hebben de boodschap nooit echt gehoord.

Er is een wereld van onzichtbare, geheiligde hulp die jullie namen kent. En in deze nieuwe energie wil het jullie weer ontmoeten met de beweging in de hoek toen jullie in de wieg lagen en dit duidelijk hebben gezien en jullie dit duidelijk herkenden en lachten omdat het prachtig was.

Dit is de boodschap van de andere kant van de sluier….helemaal zuiver, prachtig en geweldig!

Dit is de manier waarop God jullie nu, vandaag ziet…en wat wie dan ook jullie vertelt….zij hebben de macht van God niet.

Ik vertel jullie dat er zoveel onzichtbare kracht is die jullie ter beschikking staat voor een samenstromen van liefde op deze planeet, om dingen te kunnen bereiken waarvoor jullie weten dat jullie hier zijn.

Denk na over deze dingen!

En zo is het.

Kryon