Kryon in Ottawa, Canada. 2 / Onzichtbare Dingen. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon in Ottawa, Canada. 2

Onzichtbare Dingen. 2

  17 augustus 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De boodschap van vanavond is voor één man en die is hier en hij is jullie gastheer; de leraar John. Als jullie niet naar deze bijeenkomst zijn geweest en zijn presentatie niet hebben gezien, zijn ideeën, maakt dit niet zoveel uit….maar voor hem wel en ook voor degenen die aandachtig luisteren en lezen.

Er zijn mensen die dingen kunnen zien en soms geven zij het een naam…degenen die onbevooroordeeld zichtveld hebben, want zij zijn in staat om kleuren te zien en multidimensionale dingen om hen heen en misschien nog wel meer. De gewone man in de straat zal jullie horen spreken en zeggen: “Wel, ik ben blij dat ik niet zo ben.” Maar zij vergeten iets. Op dit moment waarop jullie hier zitten en luisteren heeft de wetenschap meer dan dertien dimensies ontdekt en de meeste ervan vallen buiten jullie bereik van realiteit, maar zij hebben hen geïdentificeerd en dus zijn multidimensionale dingen een onderdeel van jullie wetenschap. Als een mens dus zegt dat hij feitelijk enige van deze dingen kan aanvoelen kan dit voor jullie een voordeel zijn omdat de wetenschap heeft ontdekt dat zij echt zijn. Wie zijn jullie dan om te beslissen omdat jullie hen niet kunnen zien? Dit is een deel van de ontwikkeling van de oude zielen die hier met een doel zijn gekomen. Onbevooroordeeld zichtveld is hier, er zijn helers hier die dingen gaan zien die geen deel uitmaken van hun oude realiteit en jullie weten niet wat zij voelen of bespeuren, maar zij weten dat het er is. Het hoeft niet het zicht van de ogen te zijn, maar soms is dit wel zo. Er zijn mensen, zelfs onder dit publiek, die openbaringen hebben over een nieuwe energie en zij hebben feitelijk dingen en visioenen gezien die zij niet kunnen verklaren. Dit is een deel van een nieuwe energie voor een oude ziel die multivisioneel zicht gaat her-bezoeken. De leraar John ligt op schema en wat ik daarmee bedoel is dat hij een Lemurier is, een medicus.

Het betekent ook dat hij de minachting van anderen heeft gezien. Hij heeft de studies gedaan en hij weet hoe een driedimensionale dubbele helix eruit ziet. Hij kent de diepgang, zelfs onder de elektronenmicroscoop, van de miljarden deeltjes in een molecule. En dit is pas het begin….hij begint visioenen te krijgen. Zij zijn verborgen achter bepaalde namen, de beste namen die hij kan hebben, maar zij hebben allemaal te maken met eenheid. Er is een groots plan en hij ziet dit. Hij ziet het DNA verbonden zijn op manieren die verder gaan dan de wegen van het verleden waar mensen verbindingen zagen. Hij ziet velden die niemand heeft gezien en de kleuren hebben codes zodat hij hen beter kan begrijpen en dan gaat hij zien wat er binnenin zou kunnen zitten, binnenin de strengen van de dubbele helix….hij ziet de multidimensionale verbindingen en de eenheid die er rondom deze dingen zijn, dingen die zo diepgaand zijn….en dit klopt ook. Dit is zijn helderziendheid….redelijk, praktisch, iets dat op een dag ontdekt zal worden. Hij ziet jullie Akasha….heeft hij jullie dit verteld? Heeft hij jullie verteld over dat hij begeleid werd meegenomen naar een bepaalde plaats waar hij kon uitkiezen naar welk leven hij wilde kijken?

Er is een metafoor, lieve mensen, en ik zal jullie die zodra geven. Hij heeft geïdentificeerd wat wij jullie zo vaak hebben verteld en wat is verborgen en onzichtbaar is. De energie van al jullie vorige levens is opgeslagen in de dubbele helix en de chromosomen spelen daar een grote rol in omdat zij Pleiadisch zijn….omdat zij het sterrenstof zijn. De Pleiadiers hadden hun ouders die sterrenstof waren en sommigen van jullie begrijpen wat ik hiermee bedoel. Alles dat binnenin jullie is, en de ziel die jullie hebben, het DNA dat jullie hebben….het begint ergens op te slaan omdat het aan het ontwaken is.

Dit is het onderwerp over de nieuwe mens dat wij jullie zo vaak hebben gegeven en John begint de structuur ervan te zien en de structuur begint dingen te onthullen die ik zelf in een channeling niet kan brengen. Hij zal hen op het scherm zetten zodat jullie hen kunnen zien. Ik wel hem wat meer dingen vertellen die eraan gaan komen, om zijn talent te verhogen om deze dingen te zien. John, jij bent een directe afstammeling van een Lemurische moeder. Jouw Lemurische naam is Ilahi. Jij assisteerde in de Tempel van Verjonging en jij weet dit. Dit leidt jou in dit leven direct daarnaar terug door te gaan beschrijven wat jij wist…..laten wij dus over de “grote” beginnen….de onzichtbare! Rondom elke molecule van het DNA is er een veld. Dit moet wel. Voor degenen die hiernaar luisteren of die dit lezen: dit is een terugblik. Elk klein onderdeeltje van een molecule van compleet en onafscheidelijk verbonden DNA is identiek aan de anderen….jullie hebben er miljarden. Ook als jullie geen wetenschapper of dokter zijn zullen jullie begrijpen dat dit specifiek is voor al het DNA, het is identiek in je hele lichaam. Jullie hebben geen gedeeltelijk DNA, geen afweer-DNA….het is allemaal identiek en daarin zit iets voor jullie om te weten: Hoe communiceert dit met zichzelf? Hoe weet al het DNA iets op hetzelfde moment? Waar lijkt dit op als het iets op hetzelfde moment weet? Allereerst moet je dan kijken naar wat er in het DNA is, naast de miljarden chemische deeltjes die de blauwdruk van het menselijk lichaam vormen. Er is een deel van het bewustzijn dat van leven naar leven naar leven wordt herinnerd, en dit betekent, oude zielen, dat jullie volwassenheidschema daarin is, dat jullie je herinneren wie jullie zijn….het is allemaal daar in elk apart deeltje.

Doe langzaam aan, mijn partner want ik geeft jou veel. Er is een veld….een klein veld rondom elke, elke molecule van het DNA….miljarden, en al deze veldjes overlappen elkaar. Dit is de manier waarop zij allemaal direct met elkaar kunnen communiceren. Jullie zijn één wezen en bewustzijn is een onderdeel van dit DNA. Bewustzijn is niet alleen in jullie hersenen, lieve mensen, bewustzijn is het hart, de hersenen, de pijnappelklier en jullie DNA, omdat bewustzijn ook reageert op jullie verleden….dat zit ingebakken in jullie DNA. Dit veld, dokter, is iets dat jij zal zien. Het mechanisme over hoe het eenheid schept, iets dat jij bestudeert, is van wezenlijk belang….heb jij ooit gehoord van spontane genezing? (Kryon lacht) Dit is een samenstromen van weten waarbij alle velden van alle moleculen van het DNA ogenblikkelijk veranderen en dit veroorzaakt chemische reacties…stamcelafgifte….al dit soort dingen! Dit komt regelrecht van het DNA! Regelrecht van de activiteiten – en ik zeg: activiteiten – van de dubbele helixen. Jullie denken dat zij allemaal met hun eigen ding bezig zijn. Zij bewegen. Er is interactie. Zij brengen zichzelf in positie en….zij hebben een veld!

Vele, vele jaren geleden had een Rus, Wladimir Poponjev, een experiment met DNA en elektronen. Het was het eerste experiment dat begon aan te tonen dat er een relatie is tussen natuurkunde en DNA. Hij ontdekte dat DNA de eigenschap heeft om patronen aan te brengen bij verschillende fysieke attributen en als de patronen er eenmaal zijn blijven zij ook. Het is bijna alsof het DNA imprints maakte van instructies voor de natuurkunde. Ik gaf jou zojuist iets dat jij nodig had, dokter. Ik zal jou nog iets vertellen dat jou kan helpen….de grootouders komen nu binnen en zij kijken een beetje terug naar de tekstboeken van Lemurie. Jij had een visie en jij legde uit dat jij er niet helemaal zeker van was hoe het zou uitpakken, maar je tekende het en liet het ons zien en het waren gezichtsloze figuren toen jij hen op de tafel legde. Dit is een metafoor voor cellulaire samenhang….een ontmoeting van het DNA. Dit is een deel van de EENheid….het veld rondom het DNA! Het is een multidimensionaliteit die niet gemeten kan worden behalve bij het experiment van wat het DNA met andere dingen doet. Je zult het niet zien maar wel de reactie ervan. Dit gaat er komen, maar in de tussentijd gaat het de ladders, de multidimensionale verbindingen, veranderen. Zie je, het veld rondom de moleculen van het DNA bevat iets dat heel speciaal is. Waar denken jullie dat de heiligheid van je Hoger Zelf in je lichaam is? Het zit niet in de dubbele helix. De pijnappelklier? Wel dat is een instrument voor het ontvangen en overbrengen en het spreekt tegen het veld rondom de moleculen van het DNA. Jullie noemen dit intuïtie. Intuïtie komt niet van de hersenen, dit kan niet, omdat het verder gaat dan het denken van de hersenen….de hersenen zijn de computer en de opslag van wat jullie wel weten en het werkt ook, maar het geeft jullie niet wat jullie niet weten want dit komt ergens anders vandaan.

Lieve mensen, intuïtie komt van het geheiligde deel van jezelf dat het Hoger Zelf is en ik zeg jullie dat dit die gouden omlijning is die er rondom elke molecule van het DNA is, dat multidimensionaal is, dit Veld en dat is waar het Hoger Zelf zich bevindt. Merk op dat dit is verplaatst van de voorbije levens en dat het is verplaatst van de blauwdruk van het lichaam en dat het zich buiten de moleculen bevindt….dit moet ook zo omdat jullie het buiten het lichaam moeten ontdekken en dit is niet metaforisch bedoeld. Ik heb jullie zojuist de “plaats” gegeven waar jullie geheiligde zielenenergie van jullie zich in je bevindt! Het zit in het veld! Dit veld moet niet worden verward met het andere Veld dat de potentiëlen van de hele mensheid bevat. Het is jullie lichaamssysteem, een multidimensionaliteit. De dokter zag iets anders. Hij zag waar de voorbije levens waren….metaforisch gezien, op de ladder, en er waren er zoveel! Hij zag een metafoor waarbij hij kon stoppen en de deur openen naar elk apart leven. In zijn visioen had hij zelfs een keuze om dit te doen, of het niet te doen, of naar een toekomstig leven te gaan of niet. Met andere woorden: er waren geen regels. Maar zij lieten zich wel zien, en dat is een metafoor….zij lieten allemaal dingen zien. Er zijn niet veel leraren die dit soort helderziendheid hebben, het op een scherm zetten en dit voor jullie uittekenen en zeggen: “Ik zie waar de deuren van de voorbije levens zijn.” Dit is een metafoor voor iets dat op dit moment met jullie gebeurt en ik noem dit: de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn voorbij de oude energie die de menselijke natuur wordt genoemd. Hier is wat het betekent: Hoe zou het zijn, oude zielen, om de bladzijde om te slaan en in plaats van hier te zitten en je af te vragen hoeveel voorbije levens jullie hebben gehad of wat jullie deden of wat jullie leerden….wat als jullie je in plaats daarvan bewust van hen zijn? Geen hoofdstukken, geen jaren geen gezichten, geen datums, maar jullie zijn je bewust van wat jullie hebben geleerd van alle deuren die “voorbije levens” heten….het is daar allemaal….met volwassenheid. Dit is nieuw, maar het is beschikbaar omdat jullie hier doorheen hebben geleefd. Wat kan een oude ziel jullie vertellen? Hij kan vertellen dat jullie je alle geleerde dingen kunnen herinneren over wat en wat niet werkte in leven na leven na leven. Jullie kunnen aan hun voeten zitten en zij worden meesters genoemd omdat zij een volwassenheid hebben ten opzichte van de juiste manier van leven. Jullie gaan een herinnering krijgen over de dingen die werden geleerd….oorspronkelijk….niet nu, niet doorspekt met menselijke ideeën  maar vanuit de originele bron. Wat zo’n persoon dan meebrengt naar het feestje dat de nieuwe energie wordt genoemd is waarover ik jullie wil vertellen. Jullie zouden je herinneren dat liefde koning is, dat oorlog niet werkt, jullie zouden je de horror herinneren en dat jullie dit niet weer willen doen en doordat jullie met miljoenen zijn veranderen jullie deze planeet omdat jullie je herinneren, en momenteel is dit niet beschikbaar omdat de oude energie langzaam verdwijnt en geen van jullie in de oude energie je dit herinnerde, en als het wel zo was herinnerden jullie je oorlog na oorlog en het werkte steeds niet, het was steeds hetzelfde disfunctioneren! Dit is het verschil….het zal gezien gaan worden en gevisualiseerd, multidimensionaliteit en de dingen die gaan komen!

Een kleine voordracht die vandaag door de dokter werd gegeven is de waarheid. Het bestuderen van esoterische dingen is voor jullie moeilijk, maar dit is de nieuwe biologie want multidimensionaliteit zal een rol gaan spelen, zelfs binnenin jullie eigen chemie. Er zullen onthullingen zijn en dit speelt zich ook af in de geneeskunde, dit is zelfs al gebeurd. Deze dingen zijn de voorlopers voor de ontwikkelde mens die eraan komt. Jullie gaan dingen visualiseren en zien hen en het waarom en het hoe en waarom jullie Hoger Zelf zo denkbeeldig is omdat het buiten gesteld is en in het veld van elke molecule staat. Wat denken jullie dus dat het geheim is om met dit Hoger Zelf in contact te komen? Het antwoord is: samen ermee buiten gaan staan. Zie je, bewustzijn is niet iets dat een locatie heeft. Bewustzijn heeft een energie en deze energie kan de hand schudden van het Hoger Zelf…..waar zich dit ook in je lichaam bevindt. Dit is de Overziel, lieve mensen, dit heilige ding waarmee jullie zijn geboren. Dit is het stukje God waarover bijna elke profeet op de planeet heeft gesproken. Dit is de eenheid, dit is de unificatie, dit is het doel! Dit is meesterschap.

Jullie zullen niet al deze dingen begrijpen…zelfs tijdens het luisteren en het later weer opzoeken zullen jullie het soms niet begrijpen. Het is ook niet nodig dat jullie dit doen. Dit is letterlijk zo….het is meer voor de dokter gegeven.

Ilahi, jij bent op de juiste tijd op de juiste plaats en ik denk dat jij dit wel weet. Al deze dingen zijn jullie vandaag gegeven om jullie te vertellen dat grootsheid van jullie is. Het gaat zich vertonen en het gaat langzaam. Al de dingen waaronder deze planeet heeft geleden, de disfunctie die leed bracht bij anderen, de onbalans die jullie schijnbaar niet onder controle konden krijgen, de dingen waarom jullie huilen….zij spelen allemaal mee in een grotere puzzel van licht tegenover duister en hoe jullie jezelf gaan manoeuvreren naar manieren die jullie nooit eerder hadden. Het verandert de menselijke natuur zelf…en jullie herinneren je wat niet werkt en jullie gaan beginnen aan vrede op Aarde en blijven eraan werken.

Dit is het potentieel van de mensheid….met vrije wil. NU! Ik vertel jullie deze dingen omdat zij zo waar zijn.

Denk na over deze dingen want zij zullen de manier waarop jullie uit deze zaal lopen, veranderen.

En zo is het.

Kryon