Kryon in Ottawa, Canada. 4 / De Realisatie van Liefde.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Ottawa, Canada. 4

De Realisatie van Liefde.

  17 augustus 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Om de boodschap te identificeren zeg ik dat dit de vierde boodschap is die aan deze groep wordt gegeven in deze serie bijeenkomsten in Ottawa….voor lichtwerkers die misschien dingen hebben ervaren die zij niet hadden verwacht. Misschien waren een paar van deze dingen realisaties dat er een groter plaatje is….een veel groter plaatje! Elke kleine realisatie, ontdekking, voegt iets toe aan een groter plaatje van deze ontdekking en uiteindelijk krijgen wij iets waarover wij eerder hebben gesproken en dat is de Vonk. Julie kunnen de Vonk zien als een volledige realisatie van verlichting, een explosie en die veegt alles opzij wat jullie is geleerd en het laat jullie analyseren wat IS en niet wat jullie is VERTELD en wat wel zo zou moeten zijn! Dit is wat er altijd aan de hand is op een plaats als deze….vrije keuze….elk individu dat zijn of haar leven leeft en zichzelf met vrije keuze weer weet te vinden om wel of niet te leren en wel of niet, te zien, te voelen of niet en, lieve mensen, dit wordt altijd geëerd. Er zijn mensen die hier in het verleden over hebben gevraagd en zij zeggen: “Kryon, heb jij iemand gezien die heeft besloten om de lage energie te omhelzen? Voel jij dat zij het misschien mis hebben?” Weten jullie wat onvoorwaardelijke liefde is? Er zijn geen voorwaarden – alleen liefde – er zijn geen voorwaarden! Als een mens besluit om de lage energie te omhelzen en dingen te doen waarvan jullie zeggen dat zij dit niet zouden moeten doen….onvoorwaardelijke liefde zal hen niet veroordelen over een keuze die VRIJ is. Dit is de schoonheid van de liefde van God.

Wij hebben het over onzichtbare dingen; wij hebben het over dingen die onzichtbaarder zijn dan andere dingen. Er is er een die heel zichtbaar is en dat is hoeveel er van jullie wordt gehouden. Ik wil dat jullie vandaag een openbaring hebben over wat welwillendheid werkelijk kan zijn. Ik zou willen dat het mogelijk was om de lichtknop om te draaien zodat jullie je eigen pracht zouden kunnen zien. Maar dit is een test voor het bewustzijn op de planeet en niet van de mens….de test van een collectief bewustzijn over waar jullie naartoe gaan. Laat mij jullie vertellen dat jullie deze test winnen! Als er een winnen en verliezen zou moeten zijn zien wij vanuit een hogere vibratie dat jullie slagen voor de test. Deze planeet ging niet in die richting, lieve mensen….tot aan 1980 want vanaf dat moment gingen jullie de andere kant op. Het is niet ongewoon dat deze dingen gebeuren. Sommigen van jullie zullen nu met de ogen rollen, maar jullie zijn niet de eerste planeet waarop dit gebeurt. Degenen die jullie hebben gezaaid – de groep van drie die jullie heeft gezaaid – zorgde ervoor dat dit gebeurde. Dan kwam er een raster en de energie en toen kwam hun 2012….hetzelfde als bij jullie en ook bij hen werd dit niet verwacht….zij hadden zelfs massale volkerenmoorden. Het was zelfs nog erger dan in jullie Tweede wereldoorlog….kunnen jullie je zoiets voorstellen? Toch trokken zij zichzelf hieruit. Wij hebben het nu over degenen die van de sterren kwamen die ervoor verantwoordelijk waren dat jullie 23 paar chromosomen werden gegeven terwijl allen die onder jullie staan er 24 hebben. Jullie zijn niet van hier, lieve mensen, niet echt! Dit maakt allemaal deel uit van een liefdesscenario, een plan. Er zijn zielen voor nodig die de kern en de bron van de Schepper zijn en die – zoals afgesproken – verspreiden over de planeet. Hebben jullie dit begrepen? Ieder van jullie stond in de rij, zogezegd, om hier te zijn. De vraag is al eerder gesteld, retorisch, zouden jullie terugkomen….als jullie nu de keuze zouden hebben….zouden jullie dan terugkomen? De meeste lichtwerkers die hier zijn zouden zeggen: “Nee, ik heb mijn steentje bijgedragen!” en ik heb dit eerder tegen jullie gezegd: Oude zielen, hoewel jullie volledige vrije wil hebben, met name aan de andere kant van de sluier, of jullie terug willen gaan of niet, zullen jullie heel opgewonden zijn om terug te gaan. De menselijke conditie waarin jullie je nu bevinden kan het daarmee niet eens zijn, maar laat mij vertellen dat als jullie het bewustzijn van God hebben, jullie je realiseren wat jullie hebben gedaan en wat eraan komt…..wat eraan komt!!! Jullie zouden het feestje niet willen missen. Terugkomen naar de planeet en na leven na leven na leven worstelen door de donkere energie hebben jullie nu de kans om in een nieuwere energie te komen die niet in de buurt van het duister komt….het is een ontwaken dat zich opent en jullie willen daarbij zijn want er is zoveel dat “geschreven moet worden” als jullie begrijpen wat ik bedoel….wij gaan naar een hogere vibratie, als jullie het zo willen noemen. De zon komt op als het gaat over het bewustzijn van de mensheid. Het is zeker een nieuwe dageraad. Deze dingen gebeuren niet alleen langzaam maar moeilijker als jullie nog steeds veldslag leveren met een oude energie. Deze dingen zullen niet in een ogenblik gebeuren maar de oude zielen hebben zoveel licht en de invloed van jullie aanwezigheid op de planeet is enorm en jullie weten dit niet eens. Sommigen van jullie zeggen: “Alles wat ik doe is naar mijn werk gaan en ik ga naar bijeenkomsten en ik lees en het voel samenhang. Op een bepaalde manier voel ik de liefde van God en dat is alles wat ik doe!” Nee, dat is niet zo!

Als jullie een schip op de oceaan zijn en het kompas is kapot en jullie naderen de kust en zien in de verte een lichtje en realiseren je dat dit de vuurtoren is die jullie naar veilige haven geleidt en niet naar de rotsen en als jullie de vuurtoren passeren realiseren jullie je dat die klein is, maar oh, wat een licht verspreidt hij. Dan bemerken jullie dat er om jullie heen allemaal schepen zijn die dit licht gebruiken om zichzelf naar veiligheid van de haven te sturen.

Ik heb het eerder gezegd, lieve mensen, jullie hebben degene in de vuurtoren nooit ontmoet, maar jullie kennen zijn naam, en alles wat zij deden is daar jarenlang zitten en hun licht laten zien. Dit is natuurlijk een metafoor van de oude ziel. Jullie zijn je niet bewust van wat jullie aanwezigheid om je heen doet. Jullie zijn je niet bewust van degenen die jullie nooit zullen ontmoeten, maar die wel jullie licht zien! Jullie zijn je niet bewust van jullie pracht in  van God, maar jullie bewustzijn is bezig om zichzelf te verheffen, niet als een bewustzijn dat zichzelf op de voorgrond zet, lieve mensen, naar van een wijze ziel die gaat begrijpen wat hij doet en waarom hij hier is en glimlacht omdat hij weet wat hij/zij om zich heen schept. Er zijn mensen die jullie nooit zullen kennen en die door jullie worden beïnvloed. De samenhang die jullie samen scheppen als oude zielen die hetzelfde denken met welwillende gedachten voor degenen die hen nodig hebben, met verzoeken en gedachten voor jullie regering….dit alles maakt een enorm verschil en jullie weten dit niet want het bewustzijn van de oude ziel heeft dramatisch wijze energie die zichzelf uitzendt. Daarom zal de stad veranderen en ik heb het over de hele stad. Allen die willen luisteren, die gelijkluidende groepen oude zielen hebben, zullen teruggaan en doorgaan. De liefde van God is groter dan jullie ooit hebben gedacht. Ik kan met woorden niet uitdrukken hoe groot deze liefde is. Het gaat over de enormiteit hiervan, het gaat om de volwassenheid en de hoeveelheid en de diepten die het heeft. Kunnen jullie hier zitten en gescheiden zijn van de liefde van God…de liefde van de Schepper die jullie niet kunnen beschrijven met jullie woorden, net zoals de energie die jullie nooit hebben gezien? Ik kan jullie alleen verhalen of metaforen vertellen om een idee te geven zoals jullie dit bij je kinderen doen als jullie iets enorms willen uitleggen. Het is als een pingpongbal vergelijken met de zon! Zelfs dan kan het kind dit niet begrijpen omdat het niet weet hoe groot de zon is, niet echt….het ziet alleen de pingpongbal. Ik zeg jullie dit: Liefde is universeel en alle mensen weten wat dit is. Er zijn zoveel aspecten aan en het is prachtig. Als mens doen jullie je best om uit te stralen wat goed is, maar met name als het om liefde gaat. Als jullie echt van een ander houden is er liefde….wat zij ook zeggen en wat zij ook doen, jullie blijven bij hen en bekijken hen met dezelfde ogen en jullie houden van hun ziel en glimlachen als jullie aan hun naam denken en jullie missen hen als zij er niet (meer) zijn. Prachtig!

Als jullie liefde voelen voor een dier, van klein tot groot als een paard of een olifant, is dit hetzelfde en zij voelen het en jullie voelen het en er zijn zoveel verhalen over de man of de vrouw met het paard en het is een lust voor het oog om hen te zien samenwerken. Het is een liefdesaffaire en het maakt niet uit hoe groot of klein die is….het is een liefdesaffaire. Het dier weet dit en voelt dit een geeft dit onvoorwaardelijk weer aan jullie terug.

De moeder met haar baby, zelfs in de baarmoeder, zegt dat zij alles voor haar kind zal doen en van het kind zal houden….meer nog dan zij zelf heeft ontvangen….zij wil de wereld voor haar kind speciaal maken en als het kind verder groeit en jullie het voor de eerste keer in de ogen kijken opent jullie hart zich en huilen jullie van vreugde.

Ik gaf jullie zojuist de goedheid van liefde, het beste dat er is dat mensen kunnen uitdrukken. Ik zal jullie iets vertellen dat absoluut waar is, een andere metafoor, het is het beste dat jullie kunnen doen. Ik wil dat jullie dit vergelijken met wat God kan doen. God schept universums…wat doen jullie? Ik vertel dit omdat ik wil zeggen dat het beste dat jullie met liefde kunnen doen het verschil is. Dat is het verschil: God schept tonnen liefde….wat doen jullie? Daarom is het dat als wij mensen deze God willen vermenselijken en  zeggen geen idee hebben over wat wij doen….niet echt! Jullie verkleinen de essentie van het Universum als jullie zeggen dat er een oorlog woedt in de hemel. Hoe menselijk van jullie! Neem dan de enormiteit van liefde die ik jullie zojuist heb gegeven en ik wil dat jullie die naar je toetrekken, naar waar jullie in de stoel zitten of jullie dit nu later ergens lezen of hier fysiek voor mij in de stoel zitten. Ik zeg tegen jullie dat God houdt van jullie pracht omdat er in jullie ziel een deeltje van haarzelf is. Dit is het licht in jullie en er is niets in jullie dat jullie ooit kunnen doen om dit te verminderen in de ogen van God….niets!
Hoe voelt dit om te weten van je pracht en dat de Schepper van het Universum jullie ziet op zulke pure manieren dat jullie dit nooit kunnen verminderen? Ik wil dat jullie straks hier vandaan gaan en stoppen met oordelen over jezelf of jezelf de vraag stellen of jullie het wel goed doen in de ogen van God. Stel die vraag nooit. Stel nooit de vraag: “Doe ik het wel goed?” Als jullie liefde ontvangen en het niet beoordelen of er kwalificaties aan toekennen en er vragen over stellen, ga gewoon zitten en laat het  binnen stromen….DAT is wat wij vragen! Ga gewoon zitten en laat het in je stromen. Alles wat betreft het stellen van vragen is de menselijke natuur omdat jullie je steeds dingen afvragen over jezelf, opgroeien, je ouders, je werk, altijd afvagen of jullie het goed doen….doe ik het verkeerd of doe ik het goed, wat vinden zij van mij? Heb het hart niet in je lijf dat jullie dit scenario nemen en God hierbij betrekken, want dit is niet de manier waarop het werkt. In plaats daarvan wil ik dat jullie weten dat er nooit oordeel is, welke kant jullie met je vrije keuze ook opgaan….er wordt onmetelijk van jullie gehouden. Waar jullie nu zitten kunnen jullie het voelen in jullie stilste momenten als jullie alleen met jezelf zijn.

Ik wil jullie vragen iets te doen. Als jullie daarvoor in een kast moeten gaan zitten om alleen te zijn….doe dit dan. Ik wil dat jullie gaan staan en met je ogen dicht je armen omhoog doen en zeggen: “Dank U, God, omdat u van mij meer houdt dan wat ook. Ik aanvaard deze liefde.” En deze woorden worden jullie affirmatie en jullie toestemming dat jullie de waarheid kennen en jullie zullen rillingen krijgen en het zal in jullie doordringen dat het tijd werd dat jullie ons binnenlieten. Het werd tijd dat jij ons binnenliet!!!

Alle leringen van deze paar dagen gingen hierover. Dat is de basislijn, als er een zou moeten zijn, omdat alle dingen van daaraf uitstromen en jullie leven zich gaat openen en de Vonk komt….er is een openbaring van liefde.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid en met een goede reden.

Mijn boodschappen zullen altijd zijn zoals degene die ik zojuist heb gebracht.

En zo is het.

Kryon