Kryon in Philadelphia. 1 Versmelten met het Veld

Live Kryon Channeling:
Kryon in Philadelphia. 1

Versmelten met het Veld

  15 juni 2019 /Via Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De woorden van Adironnda zijn de woorden die ik jullie ook zal brengen. Zij spreekt over een Veld dat jullie hebben en hier zijn verschillende namen voor en daar hebben wij het ook over gehad. Sommigen noemen dit het Merkabah. Er is een menselijk Veld van bewustzijn waarvan sommigen zeggen dat het uniek spiritueel is en anderen dat dit gewoon het voertuig is waar de mens in rijdt en dat dit multidimensionaal is. Maar de consensus – en jullie hebben gelijk – is dat jullie dit allemaal hebben. Ik ga nog iets anders presenteren. In de natuurkunde wordt er over het algemeen een grote energie geschapen als het ene veld een ander veld doorkruist en jullie zien dit bij magnetisme en bij de heliosfeer van de zon en bij jullie is dit algemeen bekend. Hier zitten dus mensen met een Veld. Is het mogelijk dat het Veld om jullie heen dat jullie niet zien en lucht noemen, of de ether, ook een multidimensionaliteit in zich draagt? Sinds 2012 is er veel veranderd.

Denken jullie dat het mogelijk is in een oude energie waarin duisternis meer op de voorgrond stond en meer invloed had, dat dit speciale Veld lang niet zo effectief was dan het vandaag is? Ik gaf jullie zojuist een waarheid. Laten wij dus even kijken wat ik heb gezegd zodat jullie het volgende kunnen begrijpen. In deze nieuwe energie sinds 2012 die zich opbouwt gaat de sluier langzaam omhoog en dit staat een energie toe die wij Het Veld noemen. Een multidimensionaliteit van samenhang die helemaal om jullie heen is. Het drukt niet op jullie, het laat jullie niets zien, maar het is er om ontdekt te worden. Dit betekent, lieve mensen, dat met vrije keuze iedereen die dit wil dit kan aanraken, ervoor kan ontwaken, zich ermee kan verbinden en ervan kan leren en om dit te zien op de manier die je zelf wilt en te zeggen: “Wat dit ook is, ik vind dit leuk!” Ik wil dit op een praktische manier laten zien aan degenen die hier voor mij zitten en degenen die luisteren en lezen. Steeds als wij een ontmoeting als deze hebben vragen wij of degenen die voor het eerst zoiets bijwonen hun hand willen opsteken en meestal gaat dit dan om zo’n twintig procent. Als je hen dan vraagt hoe zij hiertoe zijn gekomen zeggen zij: “Wel, ik vond jou en de channeling op een bepaald niveau op een bepaalde plaats, en luister!” Lieve mensen, dit is het feitelijk punt van dit alles. Er is iets dat wil dat jullie luisteren naar iets dat velen niet geschikt voor deze tijd vinden. Te vreemd, te gek, en de meeste mensen zijn te slim om hiernaar te kijken….en hier zitten jullie dan en luisteren hiernaar! Er moest iets gebeuren om jullie naar een plaats te brengen waar men zegt: “Ik zal op zijn minst luisteren!” En dan gebeurt er iets anders. Door te lezen gaven jullie toestemming aan de waarheid om onthuld te worden en daardoor begonnen jullie iets te zien. De puurheid van compassie en liefde is iets waarbij jullie niet kunnen doen alsof, en het is er om gezien te worden, ervaren en gevoeld. Het vult het hart met informatie die tegen jullie zegt: “Alle dingen die jullie verwachten vanuit je innerlijk aangeborene zouden weleens correct kunnen zijn! Zij kunnen regelrecht ingaan tegen alles wat jullie is verteld over de Creatieve Bron, God als jullie willen, Spirit” Het vraagt jullie om de waarheid te voelen….er is geen evangeliseren van wat dan ook. Er is niets om aan mee te doen, er valt niets te lezen, er is geen profeet om te volgen….het zegt gewoon dit: “Hoe voelen jullie je over hetgeen jullie horen?” en het Veld dat samenwerkt met het Merkabah is vers, fris, en het is nieuw en voor het eerst zijn er vele mensen die dit voelen en weten dat dit waar is. Er dient gezegd te worden dat de waarheid zijn hoogste niveau zal zoeken, maar er is nog meer dat zegt dat de dingen anders zijn en dat jullie innerlijk aangeborene sinds 2012 op een andere manier zal antwoorden dan ooit tevoren. Dit innerlijk aangeborene van jullie…..de dingen die jullie intuïtief wisten toen jullie werden geboren, werd erin gestopt door de Schepper zodat jullie zouden gaan kijken als het zou gaan vibreren. Er zijn veel mensen die dit horen, lezen en die in het publiek zitten, die dit hebben ervaren en intuïtief wisten: “Aha, er is meer!”

Waar zij door werden aangetrokken, lieve mensen, was de waarheid over henzelf die prachtig was. Geen doctrine….geen volgers….geen procedures en geen regels….alleen waarheid! Hoe meer zij luisteren hoe meer zij zich realiseren dat dit geen truc is maar dat dit behoort bij het innerlijk aangeborene in zichzelf en zij voelden zich waardig en zij voelden dat er familie om hen heen was en dit heeft vele mensen naar deze stoelen gebracht. Ik wil de mensen die hier zitten en hier voor het eerst zijn vertellen dat als zij hier dingen horen die hen aanspreken….dat zij niet alleen zijn.

Honderdduizenden mensen ontwaken voor een waarheid die betekent dat zij zich nergens bij aan hoeven te sluiten. …behalve bij een hoger bewustzijn van de mensheid. Zij doen mee aan een evolutie die een revolutie in bewustzijn zal zijn die dingen vereist waarvan degenen die hier aanwezig zijn nooit hebben gedacht dat zij zouden kunnen gebeuren. Het vereist en vraagt om integriteit in de politiek, in de wetenschap….het vereist dat er volledige onthullingen en transparantie zijn en compassie. Transparantie, integriteit en onthullingen die er al generaties lang niet zijn geweest. Het begint al, als jullie naar het nieuws hebben gekeken….al deze dingen zitten in dit nieuwe Veld. Noem het als jullie willen een samenhang van compassie die met jullie samenwerkt als jullie ernaar willen kijken en het zet nooit druk op jullie omdat jullie vrije keuze hebben, lieve mensen, jullie zullen moeten willen kijken. Ik zal dit voorbeeld steeds weer en weer en weer gebruiken. Toen mijn partner dertig jaar geleden in de stoel zat maakte hij een statement als de praktische man die hij was en die helemaal geen interesse had in deze esoterische dingen….iemand die weg wilde rennen van het bovennatuurlijke – zo was hij en had een statement: Voordat hij in de stoel ging zitten zei hij: “Kryon, als jij daar bent, laat het mij dan zien!” Hij wist op dat moment in de tijd nog niet dat hij toestemming gaf om de deur te openen zodat het hem getoond kon worden. Dit is alles wat ervoor nodig is. Hij keek!

Lieve mensen, dit is de belofte aan degenen die kijken met integriteit: er zullen antwoorden komen. Er zullen jullie dingen getoond worden die jullie niet hadden verwacht en die zullen geweldig zijn. Er is geen mindere kant aan de liefde van God. Er is geen neveneffect, behalve gezondheid en vreugde die er voor jullie kan zijn.

Te goed om waar te zijn? Ik daag jullie uit: vraag of het goed is om te kijken. Als jullie eenmaal vragen of er meer is, zelfs als jullie erop voorbereid zijn om de deur dicht te slaan omdat jullie dit niet willen, zal ik jullie vertellen dat als jullie om deze dingen gaan vragen dan zullen zij komen. En wat zijn deze dingen? Ik zal het jullie vertellen; het zal afhankelijk zijn van jullie leven, jullie bewustzijn, jullie Akasha, maar Spirit zal heiligheid aan jullie tonen, en tonen en tonen! Soms zullen jullie deze boodschappen niet leuk vinden en de deur dicht doen en zeggen dat jullie geen interesse hebben, behalve synchroniciteit die zich steeds en steeds weer voordoet en dit zal vreemd voor jullie zijn….misschien op het werk….misschien tijdens een computertraining, misschien ergens anders, en dan zeggen jullie: “Weet je, Kryon, wat zei jij ook alweer?” Hebben jullie geluisterd naar mijn boodschappen? Er is geen religie, er is geen profeet, er zijn geen volgelingen….er is alleen geweldige informatie over jullie! Jullie hebben de deur geopend. Daar gaat het allemaal om….en dan vinden jullie uit wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest en misschien wel waarom jullie hier zijn en dit gaat de handen schudden van zovele mensen om jullie heen en dan weten jullie dat er geen toevalligheden zijn…..en dan gaan jullie kijken.

Dit is de manier waarop het begint. Ik ga jullie vanavond een boodschap brengen die ik mijn partner al in twee seconden liet zien en dit gebeurde een paar momenten geleden. (Kryon lacht) Hij gaat over wat het menselijk bewustzijn in de toekomst zal gaan scheppen….als jullie dit toelaten….waarbij dingen beter zullen gaan met jullie persoonlijk, fysiek….als jullie dit toelaten. Het is een boodschap met stukjes en delen van channelings die ik eerder heb gegeven, maar niet op deze manier….een samenvatting. Ik vertel dit ook voor degenen die hiernaar luisteren en vinden dat zij op de verkeerde plaats zijn….jullie zullen deze channeling nooit vinden. Jullie zullen echt naar de plek moeten gaan waar deze mensen samenkomen en naar de hele serie luisteren.

Wat een puzzel!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon