Kryon in Philadelphia. 2 / Menselijke Evolutie

Live Kryon Channeling:
Kryon in Philadelphia. 2

Menselijke Evolutie

  15 juni 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De vraag is gesteld: Kan er meer zijn….is er een Plan? Of zijn jullie hier alleen om je best te doen? Zelfs degenen die verlicht zijn stellen deze vragen omdat jullie om je heen kijken en dingen zien die jullie niet begrijpen. Jullie lijken alleen te zijn in een virtuele zee van mensen en jullie vragen je in alle eerlijkheid af: Is er een Plan? Dat is er! Om dit goed te begrijpen moet jullie weer een evolutie van bewustzijn hebben die jullie naar het begrip brengt van multidimensionale synchroniciteit dat jullie nog niet hebben. Wat wij op dit punt in de tijd dus kunnen zeggen is dat jullie gekend zijn door God en als jullie in situaties komen die welwillend zijn en goede dingen in je leven  scheppen zijn dit geen toevalligheden. GEEN toevalligheden! En dit leidt jullie naar het volgende: Is er meer? En dat is er! Jullie zouden zelfs kunnen vragen: “Kent Spirit mij werkelijk?” Het antwoord is: Zelfs als jullie slapen! Als jullie je een groep engelwezens in je slaapkamer kunnen voorstellen, zouden jullie gelijk hebben.

Er is zoveel meer dan het oog kan zien. Ieder mens op deze planeet – hoeveel miljarden er ook zijn – is geheiligd en geweldig….en iedereen heeft de mogelijkheid om dit te weten! In de wereld van vandaag zijn er heel veel mensen die niets kunnen doen….zij kunnen het niet! Zij worden in een samenleving geboren waarin zij bijna compleet geïsoleerd zijn….zij beantwoorden de horror van de dag en proberen te overleven, maar in hun stille uurtjes weten zij wel beter. Dit gaat veranderen! Generaties na deze zullen jullie zien wat ik vertel….snelle veranderingen op deze planeet….bewustzijn dat uitvinden schept….hoog bewustzijn dat hoge uitvindingen schept, en meer.

Heb ik jullie ooit verteld – en het antwoord is ja – (Kryon lacht) heb ik jullie ooit verteld dat de stand van jullie bewustzijn is verbonden met jullie DNA en de gezondheid van jullie fysieke lichaam? Laag bewustzijn schept wat laag uithoudingsvermogen wordt genoemd. Jullie hebben een lichaam dat is ontworpen om zichzelf steeds aan te vullen en te verjongen tot op bijna 900 jaren. Jullie leven nu veel korter, nietwaar? Jullie moeten je wel de vraag stellen hoe dit komt en wij hebben jullie steeds weer verteld dat dit vastzit aan wat jullie geloven. Het zit vast aan het bewustzijn dat jullie hebben. Laag bewustzijn van de mensheid zal lichamen scheppen die niet lang meegaan. Maar jullie gaan al beginnen om wat langer te leven en jullie zeggen natuurlijk dat dit komt omdat jullie het lichaam begrijpen en er goede voeding is….maar er is meer! Wat jullie gaan zien als het bewustzijn zich gaat ontwikkelen en er meer compassie is, meer begrip, meer onthullingen, vrede op Aarde…al deze dingen zullen vergezeld gaan van een toenemende levensverwachting. Er zullen maar weinig mensen zijn die hierover klagen omdat dit esoterisch klagen zou zijn en jullie op een punt in de tijd zullen komen waarop jullie zeggen: “Misschien….misschien is er een verbinding?”

Waar ik jullie over wil vertellen is een voortzetting van zoveel dingen waar wij het over willen hebben. Het is een onthulling met misschien een paar stukjes die ik eerder heb genoemd….alles samen. Laten wij er een samenvatting van maken…laten wij het over geschiedenis hebben. Ik heb veel tijd gespendeerd aan lesgeven aan degenen die voor mij zitten….aan lichtwerkers en oude zielen. Dit is hetgeen wat ik het liefste doe….bij jullie te zijn en jullie te vertellen wat er gaat komen. Het hele laatste Kryon-boek werd gevuld met channelings over de Nieuwe Mens en de manier waarop jullie denken. Het is gebaseerd op de gedachten van een nieuw bewustzijn en hoe jullie dingen met bewustzijn willen scheppen die jullie vandaag niet hebben….door een hogere manier van denken.

Vorige week zat ik voor een groep als deze en gaf ik jullie de projecties van uitvindingen die gebaseerd zijn op de ontwikkeling van het bewustzijn die wij nu zien. De mensheid heeft vrije keuze maar ik zal jullie een van de dingen die gebeuren bij hoger bewustzijn verklappen. Met hogere gedachten komt er hogere intuïtie, voorstellingsvermogen en gaan zich uitvindingen voordoen en wij gaven jullie hiervan vele voorbeelden en die zijn verbazingwekkend. Wij hebben dit vergeleken met 230.000 jaar gelden toen jullie virtueel niets hadden en met vandaag waar jullie bijna teveel hebben naar morgen toe waarin er dingen zullen zijn die jullie absoluut niet verwacht hebben. Dingen die niet alleen een revolutie teweeg brengen in dingen die jullie niet verwachten….dingen die jullie niet kunnen begrijpen of die grote problemen die jullie nu hebben met betrekking tot water en elektriciteit, oplossen. Al deze dingen komen eraan!
Maar ik heb mij nog niet echt geconcentreerd op de “ogenrollende” dingen, de “spookachtige” dingen….en dat zijn jullie en jullie lichamen en daarom wil ik dit nu doen. Ik zal jullie vier ideeën geven….van de makkelijkst te geloven naar de moeilijkst te geloven….allemaal waar….allemaal accuraat….allemaal met precedenten ten opzichte van vandaag. Ik wil dat jullie je even ontspannen en bewust ademhalen.

Alles wat ik jullie ga vertellen is absoluut waar en mogelijk terwijl de mensheid het bewustzijn langzaam verhoogt….en dit betekent een evolutie van bewustzijn naar een realisatie van wie jullie zijn. Als dit gebeurt gaan jullie je ook realiseren dat jullie zijn verbonden door de energie van bewustzijn, met elke cel in je lichaam.

Wat is op dit moment de overeenstemming bij de meeste medici….dat er GEEN verbinding is….dat chemie en medicijnen kunnen herstellen wat verkeerd is en dat dit niet te maken heeft met de hersenen, het hart, de pijnappelklier…..daar heeft dit niets mee te maken….het staat allemaal apart! Dit is ook zichtbaar in de manier waarop jullie jezelf zien. Het grootste deel van de mensheid kijkt neer op het lichaam, hun geest, hun ogen en hun bewustzijn en zij kijken naar al deze delen en zeggen: “Ik hoop dat jullie het redden!” terwijl zij niet begrijpen dat er een verbinding is en zij weten ook niet dat zij dat dus niet begrijpen. Er is dus een verbroken verbinding omdat zij het niet begrijpen. Dit is waar ik het over wil hebben omdat deze verbroken verbinding niet noodzakelijk de manier is en de niet aanwezige verbinding gaat zinnen hebben die herschreven kunnen worden. Jullie hebben hen gehoord: Jullie zijn wat jullie denken, jullie kunnen spreken tegen je cellulaire structuur….dit zijn echo’s van de channelings over het bovennatuurlijke van de Ouden en de inheemsen. Zij lijken op de grond te liggen….niet gerealiseerd….tot nu! Dit zijn de dingen die nu helderder gezien gaan worden en dus ga ik een beetje vertellen over wat er gaat gebeuren.

Lieve mensen, wij hebben dertig jaar lang gezegd dat ieder van jullie controle heeft over elke cel van je lichaam. De miljarden deeltjes van het DNA hebben allemaal een verenigende kracht waarover niemand het heeft omdat die nog nooit is gezien. Als jullie tegen hen spreken, als jullie je met bewustzijn tot hen richten, zal ik jullie vertellen wat jullie kunnen doen. Als jullie je niet tot hen richten omdat jullie is verteld dat dit onzin is….moeten zij het zelf zien te redden, staan zij alleen….en een lichaam dat op zichzelf is aangewezen…..sterkte ermee! Het zal elke “moderne” ziekte aannemen die voorbij komt omdat het geen richting heeft en de baas er nooit tegen spreekt en het probeert met de andere systemen te doen wat het kan. Maar het perfecte scenario is wat zelfs enkele van de Ouden wisten. Er is een Veld dat jullie omringt en dat de miljarden deeltjes van jullie DNA verbindt en het wacht erop totdat de baas gaat spreken….en jullie zijn de baas!!!

DIT IS WAAR!!! MEER DAN WAAR….WIJ DAGEN JULLIE UIT OM DIT TE PROBEREN! Wij hebben jullie gezegd dat als jullie spreken….niet vragen….tegen je cellulaire structuur over wat jullie uitdrukken als realiteit, kan dit gedaan worden en is het feitelijk zo dat zij dit zullen gaan doen omdat jullie de baas zijn. JULLIE HEBBEN DE LEIDING OVER JEZELF. Met dit axioma zal ik jullie vertellen wat jullie kunnen doen en jullie zullen dit axioma ook moeten aanvaarden….dat er WAARHEID is die zegt dat jullie de leiding hebben over je lichaam dat weet dat jullie ertegen spreken en dat luistert naar het bewustzijn van jullie. Jullie naam staat erop….jullie spreken tegen jezelf. Wat gaan jullie zeggen? Laten wij beginnen van makkelijk naar moeilijk. Wij hebben het over dingen die vandaag te doen zijn, de dingen die vereist zijn voor een hoge evolutie, want daar gaan jullie naartoe! Stel je eens een ontwikkelend bewustzijn voor dat gaat begrijpen wat ik vertel.

Waarom worden jullie ouder? De reden hiervan is dat de cellen de dagen tellen….zij hebben geen richting, geen leiding, jullie spreken niet tegen hen en zij hebben maar een gids: de zon komt op en gaat weer onder. Wisten jullie dit? Dit is iets dat ouder wordt en dit is zo algemeen, gewoon, dat het in categorieën is verdeeld. Zijn jullie je ervan bewust dat als jullie naar je media kijken, jullie wordt verteld wat jullie moeten doen op een bepaalde leeftijd? Dit is allemaal verkeerd, vals, omdat dit het is wat cellen gaan doen omdat er niets tegen hen wordt verteld, en zij hebben gelijk!

Als jullie een bepaalde leeftijd hebben zal er dit of dat gebeuren omdat de cellen niets anders te doen hebben dan het tellen van de dagen. Als zij de dagen tellen is er een rekenmachientje dat de cellen ouder laat worden. De vervanging van cellen gaat sneller….het dupliceren gaat sneller en dan sterven jullie.

Laat mij een concept introduceren. Dit concept is dat dat jullie zorg dragen voor de veroudering van je cellen door je cellen dagelijks te confronteren met een jongere leeftijd dan het lichaam heeft omdat het bewustzijn zegt dat dit een energie is. Jullie vertellen je cellen niet hoe oud zij zijn….jullie vertellen hen te stoppen met ouder worden. DIT IS EEN OPDRACHT! Deze opdracht zal worden gezien en herkend en op het bewustzijnsniveau – zelfs het niveau dat jullie nu hebben – kunnen jullie het proces laten vertragen. Elk lichaam, duidelijk verbeteren….twintig tot dertig procent….NU!!! Als jullie dit echt geloven en herkennen wat ik zeg. Jullie kunnen het! Honderd procent zeker! Dokters weten dit. Herhaaldelijk zien zij deze dingen, misschien zelfs op hun sterfbed. Zij hebben zich jaren langer in leven gehouden dan hun lichaam hun vertelde omdat zij hun kleinkinderen wilden zien slagen….(Kryon lacht) en een paar dagen later zijn zij heen gegaan. Vraag….hoe? Dat heb ik jullie zojuist verteld. Bovennatuurlijk gedoe? Het is doenbaar! Jullie zien het zelfs in de ziekenhuizen….degenen die zichzelf jong houden voor iets dat zij willen en als zij dit hebben gaan zij direct over! Zij hebben zichzelf in leven gehouden. Hoe zij dit doen? Ik zal het jullie vertellen. Zij zeggen steeds tegen hun cellen…blijf bij mij, blijf bij mij. Ik ben jong want zo werkt het. Ik blijf in leven….totdat het gebeurt blijf ik in leven….cellen luister hiernaar! Begrijpen jullie dit? Elke cel luistert en dit is precies wat jullie zien. Er is een precedent, dus waarom maken jullie daar geen gebruik van en nemen jullie de controle over deze “ogenrollende dingen?” over het ouder worden. Jullie hebben een cellenstructuur die wacht op jullie instructies. Als jullie je hele leven niet-verbonden blijven hebben zij geen enkele structuur. Wat gebeurt er als zij geen instructies hebben? Zij gaan regelrecht naar het gemiddelde. Jullie kijken hiernaar en zeggen: “Het beste!” Als jullie weten dat zij het kunnen horen en bewustzijn hebben….elke cel, elk stukje DNA, elke molecule in jullie lichaam kijkt jullie aan en zegt: “Heb jij mij niets te vertellen?” Dat hebben jullie wel! Jullie weten dat het begint met affirmaties en spreken. Ga naar de kast en wees niet bang en wees niet verbaasd als jullie opeens meer energie hebben. (Kryon lacht) Spreek erover en jullie zullen resultaten zien. Wisten jullie dat jullie de volledige controle hebben over de genezing van je lichaam? Ziekte heeft geen kans….wisten jullie dit? Het antwoord is: “Wel, dat is niet mijn ervaring!” Het is niet jullie ervaring omdat jullie dit niet weten maar jullie hebben er zojuist over gehoord. Weten is herkennen….zijn jullie de baas of niet? Of zitten jullie gewoon en vragen jullie aan jezelf om je te gedragen? Alsof jullie rotjochies zijn. Er is een verschil, lieve mensen, tussen de leiding nemen en tegen jullie cellulaire structuur te vertellen wat jullie MOETEN  hebben of erom te smeken of te vragen of erop te hopen!

Het precedent is dit en ik wil dat jullie hier weer over nadenken: Hoe vaak hebben wij jullie dit voorbeeld gegeven? Degenen die geloven dat deze dingen mogelijk zijn hebben een wetenschap ontwikkeld die homeopathie heet. In homeopathie is er een tinctuur ontwikkeld die een handtekening is voor een bepaald doel.

Als het lichaam dit signaal voor genezing onder de tong voelt is de chemische substantie veel te klein om door de chemische structuur gevoeld te worden. Daarom geloven medici dit ook niet….zij kunnen helemaal niets doen; het kan helemaal niet werken, en toch zijn er al honderden jaren gemeenschappen waarin men jonger blijft. Deze gemeenschap maakt daar geen deel van uit, zoals jullie wel weten. Een tinctuur is een instructieset voor het lichaam om te genezen….en het lichaam begint ook te genezen. Zouden jullie dit even met mij willen analyseren? Is dit de waarheid of is het alleen maar New Age-praat? Het antwoord is: ga terug en bestudeer het. Vraag het aan degenen die het gebruiken. Ga terug in de geschiedenis naar de duizenden die dit hebben gebruikt en jullie zullen een enorme hoeveelheid informatie vinden die vertelt dat homeopathie niet allen werkt maar dat het DE manier is. Neem dit en kijk naar de volgende fase. Wat als jullie niet alleen een tinctuur onder je tong hebben maar ook een energie van bewustzijn van jullie instructieset voor je lichaam en je geest?

“Dit is wat ik jou wil vertellen, lichaam! Jij gaat helen en dit is hoe snel ik dit verwacht in de wetenschap dat de functies voor heling in jou aanwezig zijn. Jij krijgt zes weken, maar dit is wat ik wil, verwacht en eis. Jullie gaan dus tegen jezelf spreken en jullie spreken niet op de een of andere esoterische manier….jullie spreken tegen JEZELF! Het is niet esoterisch…jij bent de commandant! Jij bent de commandant van je eigen cellulaire structuur die eist dat het dingen voor je doet, maar dit zijn de dingen die het wil horen en die het wil doen. Ziekte zal wegrennen. Het lichaam zal ermee doorgaan. Ik gaf jullie zojuist twee attributen waarvan sommigen zeggen dat het “ogen-rollend” is en zij zijn te slim om te kijken….veel te slim om te kijken, maar de dingen zijn bewijsbaar en gebeurden in de samenleving en vele mensen hebben het duizenden jaren gebruikt….doe dus rustig aan en heel je lichaam!

Oh, lieve mensen, er is zoveel voor jullie! Ik gaf jullie een tijdje geleden iets dat ongelooflijk is…ik vertelde jullie over de toekomst, een bewustzijn. “Hoe weet ik deze dingen?” Ik zal het jullie vertellen. Jullie zijn niet de enigen in het melkwegstelsel. Er zijn wezens die verder ontwikkeld zijn dan jullie, zij hebben hetzelfde meegemaakt als jullie nu en zij hebben zich ontwikkeld. Ik zal jullie de stappen geven die ik heb gezien en waar sommigen op hebben gehoopt. Ik heb het gezien, ik heb het jullie verteld: Als jullie cellen gaan vibreren op zo’n hoog verlicht niveau en een bewustzijn dat ook hoog is kan de laagste vorm van ziekten die jullie nu op de planeet hebben zich daarmee niet verbinden. Er is geen ziekte op hogere niveaus. Het kan jullie niet raken! LAAG KAN NIET BIJ HOOG KOMEN! Maar laag kan wel bij laag komen….begrijpen jullie wat ik vertel. Al die ziekten….dat leven van een ziekte, dat virus van een ziekte, die bacterie van een ziekte….zijn allemaal lage energie. Zij worden makkelijk opgenomen door een lichaam dat geen instructies heeft door een laag bewustzijn. Welkom voor kanker. Jullie zullen op een dag de vraag stellen….het zal in alle kranten en alle media staan omdat kanker gaat verdwenen en men niet weet waarom dit zo is. Vanwege de een of andere reden krijgt niemand dit meer.

Welkom in een nieuwe tijd waarin mensen hoog genoeg gaan worden met een vibratie die hoger is en jullie zullen de eliminatie van kanker en al die dingen zien en op een bepaalde manier zal iemand zich afvragen: “Zou het zo kunnen zijn dat wij dit zelf hebben gedaan? Kan het echt zo zijn dat er vibraties zijn die zijn verbonden met ziekte en kanker….al die dingen die voortkomen uit de samenleving waarin wij leven?”

Het antwoord is: JA!

Nummer drie: Nu wordt het griezelig! Er was een onthulling die niemand had verwacht in het Wereld Bewustzijns Project in Princeton. Ik ga dit niet herhalen omdat jullie dit zelf kunnen bestuderen. De studie gaf aan dat het menselijk bewustzijn kansen beïnvloedt! Laat mij een beeld schilderen…. Als jullie een dobbelsteen gooien en het cijfer opschrijven als resultaat en als jullie dit een lange tijd doen zullen jullie een kaart hebben met toevallige cijfers. Dit noemen jullie de kansen….het is de basis van het gokken, het kansspel, en voor sommige mensen is dit de basis van het leven. Jullie schudden de steen en werpen de teerling en hebben de kans op iets goeds of iets slechts….en jullie weten niet wat dit zal zijn. Het Wereld Bewustzijns Project laat zien dat bewustzijn de cijfers die via de dobbelsteen komen, kan veranderen. Als jullie dit niet hebben gezien zou dit eigenlijk wel moeten. Als genoeg mensen met lichtbewustzijn samen komen veranderde dit alle uitkomsten van de “toevallige” cijfers omdat zij een tijdje gesynchroniseerd waren. Het kan zijn dat jullie niet begrijpen wat ik zojuist heb gezegd, dus laat mij jullie een samenvatting geven. Jullie hebben met bewustzijn controle over kansen!!! Ik heb het niet over de speeltafel ik heb het over het LEVEN!  De juiste plaats op de juiste tijd. Sommigen van jullie hebben dit gedaan en weten het zelfs niet eens. Jullie spreken met anderen hierover en zij zeggen: “Wat ben jij een mazzelkont!” Laat mij jullie dit vertellen: geluk heeft hier niets mee te maken want jullie ontwerpen je realiteit, lieve mensen. Oh, er zullen intellectuele denkers zijn die zeggen: “Wacht even, wacht even. Hier kan niet iedereen aan meedoen. Je kunt niet iedereen zijn eigen realiteit laten ontwerpen!” Ik zeg tegen deze intellectuelen: “Jullie hebben de clou volledig gemist. Wij hebben het niet over een groep individuen die individuele realiteiten scheppen, wij hebben het over een groep individuen die één realiteit scheppen die Vrede op Aarde wordt genoemd! Daar hebben wij het over! Dat jullie de realiteit die jullie scheppen – buiten de kansberekening – samen scheppen met anderen. Wat zou er gebeuren als iedereen dit zou doen? Jullie doen het licht aan en iedereen gaat weg. (Kryon lacht) Jullie begrijpen precies wat de sluier is, jullie hebben een samenhang, een ontwikkelde verlichting….dat is wat jullie kunnen scheppen. Doe er niet aan mee als iemand zegt dat geluk je leven controleert. JULLIE controleren het met bewustzijn en de juiste tijd en de juiste plaats.

“Kryon, hoe kan ik dit doen? Wat moet ik doen?” Ik heb jullie zojuist de woorden gegeven. “Lieve Kryon, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben de helft van de tijd in het duister. Doe het licht aan van de plaats waar ik geacht word naartoe te gaan. Laat mij de weg zien. Maak het mij duidelijk. Ik vraag erom en ik sta het toe….dit is het pad dat ik wil belopen, Spirit!” Dit is een uitnodiging voor synchroniciteit. Sommigen van jullie hebben dit en begrijpen het niet echt. Jullie houden ervan. jullie staan op en worden geacht naar een Kryon-bijeenkomst te gaan. (Kryon lacht) Sommigen bij deze ontmoeting hadden die ervaring. Jullie gaan naar een plaats die jullie niet hadden verwacht, omdat iemand dit vroeg, en jullie ontmoetten iemand die jullie moesten ontmoeten en mensen zeggen: “Wow, wat heb jij een geluk!” en zo ziet het er ook uit. Wat zouden jullie tegen die persoon zeggen? Zouden jullie zeggen: “Dat kan jij ook hebben. Het heeft niets te maken met religie. Het heeft wel iets te maken met het wereldbewustzijn en het is bereikbaar. Het heeft iets te maken met hoger denken; het heeft te maken met bewustzijn en een geloofssysteem. Je kunt de realiteit controleren! Sommige mensen zullen zeggen: “Fijne dag verder!” en dan lopen zij weg.

TE slim om te kijken, is wat ik dan zeg. Anderen zullen jullie aankijken en zeggen: “Ik wil hier meer van weten!” Deze zaal zit vol met mensen die hebben gezegd dat zij meer willen weten, want, lieve mensen, dit is de manier waarop het werkt. Is het mogelijk dat jullie de kansen in je leven kunnen controleren en op de juiste plaats en de juiste tijd kunnen zijn? Mijn partner leeft deze waarheid. Hebben jullie zijn schema gezien? Hebben jullie zijn reizen gezien? Hij reist per vliegtuig. Wat weten jullie van vliegtuigen? Die vliegen zelden op tijd! Hij heeft geen medische problemen die ertussen komen. Wat zijn de uitdagingen als je naar kansenberekening kijkt. Al dertig jaar lang heeft hij geen ontmoeting gemist. Tegen alles in! Dan gaan jullie daarnaar kijken en zeggen dat dit opmerkelijk is. Hij moet het al wekenlang van tevoren boeken en niet een dag van tevoren. Dat zijn statistieken en als je daarnaar kijkt kunnen jullie zien wat hij doet….hij controleert de kansen. Hij ontwerpt een realiteit…als hij een vliegtuig mist is het altijd op de terugweg en nooit als hij naar een bijeenkomst moet. (Kryon lacht) Hij weet dat dit zo is en zegt: “Yep….altijd op de terugweg!” Hoe liggen de kansen? Ik gaf jullie een axioma van de energie van kansen die eraan komt. Dit gebeurt met een beschaving die zich realiseert dat men de kansen kan controleren door hoger bewustzijn. Alles wat jullie ooit voor jezelf en je familie wilden hebben, hebben jullie onder controle.

JULLIE ZIJN GEEN SLACHTOFFERS VAN DEZE PLANEET!!!

Als jullie dit niet begrijpen….inderdaad, jullie hebben kans als jullie de dobbelsteen gooien, behalve als jullie er iets aan doen….net als bij jullie cellulaire structuur. Jullie kunnen er iets aan doen!!!!

Nummer vier, de laatste! Oh, er is meer, maar dat is voor nu de laatste. (Kryon lacht)

De meesters die op deze planeet rondliepen waren bijna allemaal in staat om wonderen te verrichten. Degenen die jullie kennen en vandaag de dag eer betonen vormen maar een klein deel van de geschiedenis. Zij hoeven niet allemaal van het verleden te zijn want er zijn meesters die onlangs zijn overleden en er zijn meesters die nog steeds hier zijn, maar zij waren/zijn in staat om wat jullie wonderen noemen te verrichten omdat zij natuurkunde konden/kunnen veranderen.

Ik wil jullie iets vragen over de prachtige, prachtige mens die Christus werd genoemd. Met DNA dat op meer dan 90% werkte kwam dit verlichte wezen naar deze planeet om gezondheid te tonen. Hij kwam naar deze planeet om te zeggen: “Kijk naar wie ik ben. Kijk naar wat ik doe want jullie kunnen hetzelfde doen!” Ik wil jullie vragen….het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst, het lopen op water….denken jullie dat hij dit deed om indruk op de mensen te maken? Denken jullie dat dit het ego van Christus was: Kijk eens wat ik kan doen? Het antwoord is Nee! Er was maar een reden voor…maar een! Jullie laten zien wat jullie kunnen doen met bewustzijn dat verlicht is! Onlangs was er in India een man die Sai Baba heette die overleed. In zijn leven, met name de laatste paar jaren, waren er letterlijk duizenden mensen op zijn grasveld….elke dag weer. Hij kwam steeds naar buiten, liep tussen de mensen en gaf geschenken aan iedereen. Soms fysieke dingen, soms heling, dingen die van steen waren of planten uit het woud en hij leverde en leverde en leverde maar….hij manifesteerde vanuit het niets met zijn vingers. Er werden films gemaakt, foto’s gemaakt, onderzoeken gedaan door ingenieurs, wetenschappers en dokters van over de hele planeet. Hebben jullie dit op CNN gezien?

Waarom? Kunnen jullie je de jonge reporter voorstellen: “Mag ik een budget hebben om naar India te gaan, naar die man die wonderen verricht?” Het antwoord is: heel slim…”Dat gaan wij niet doen!” Dit is de overeenstemming van deze beschaving en zij zijn te vreemd en te wild en te goed om waar te zijn. Zij gaan daar niet naartoe en hebben het dus nooit gezien; zelfs als het steeds en steeds weer werd bewezen hebben zij het nooit gezien. Het internet brengt dit naar jullie toe….heel direct en jullie hebben geen andere opties dan het te geloven of niet te geloven. In een tijd waarin alles aan het licht komt kunnen zij makkelijk zeggen dat het nepnieuws is!

Er zijn mensen op deze planeet die dit kunnen doen, net zoals Christus dit deed. De meester van liefde toonde jullie wat er mogelijk is, niet alleen door de liefde en de compassie voor de mensheid maar ook door zijn daden en zijn genezingen en door al deze dingen heen was de boodschap van Christus: Wees zoals ik. DAT WAS DE BOODSCHAP!! Straal mij uit in alles….in liefde en compassie en in wonderen. JULLIE ZIJN IN STAAT OM DE NATUURKUNDE TE MANIPULEREN MET JULLIE BREIN, MET JULLIE HART, MET JULLIE PIJNAPPELKLIER EN DE DRIE-EENHEID DIE SAMENKOMT EN ZELFS DE ELEMENTEN, LIEVE MENSEN ZULLEN GEHOORZAMEN AAN WAT JULLIE ZEGGEN!!!

Dit komt eraan!

Jullie hebben het al gezien, het is er al en jullie hebben het gezien maar hebben het nog niet door. Jullie zeggen: “Ik heb het gezien. Het is een wonder!” en dan gaan jullie weer gewoon aan het werk. Op de een of andere manier verklaart het woord “wonder” alles en gaan jullie weer verder met je werk.

Wat als het doenbaar is? Dit is zo! Toen mijn partner jong was, was hij eens meegenomen naar een helingsbijeenkomst. Ik heb daar eenmaal eerder over gesproken. De heler straalde de meester uit en de heler op het podium voor zesduizend mensen genas mensen. Deze heler was toen Catherine Coleman. Zij nodige ziekenhuisdoktoren uit de omgeving van Los Angeles uit om te komen en de genezingen een voor een te controleren. Ik zal jullie vertellen dat die zaal zo stil was dat je een speld kon horen vallen en dat zorgde ervoor dat jullie het geluid konden horen van  beenderen die op hun plaats kwamen te zitten bij het genezen van kinderen en kreupele mensen. Daardoor werd er veel gehuild en mijn partner zag dit en het maakte zoveel indruk op hem dat hij wist dat God echt bestaat. Dit leidde later tot vragen en het zitten in de stoel om de dingen te doen die hij vandaag doet.

Er was niets zoals dat, en daar wilde ik vandaag over spreken. Zie je, het is niet zo nieuw. Dit is beschikbaar en wel voor iedereen. Niet alleen voor jullie lichtwerkers, niet alleen voor de lezers van Kryon….maar dit is waar de mensheid naartoe gaat. Kunnen jullie je een tijd voorstellen waarin jullie door je geest kunnen produceren wat jullie nodig hebben? Jullie zouden de Pleiadiers eens kunnen vragen hoe zij naar de Aarde zijn gekomen….zonder ruimteschip! Dit is alleen maar een hint. Te vreemd voor jullie die luisteren….te raar? TE slim om te kijken? Of is er hier misschien iets anders? Dit is het thema van de week….van de maand…van het jaar….van de laatste tien jaar!

Dit is wat ik jullie vandaag wil geven: de geweldige mens kan nog geweldiger zijn als jullie gewoon stoppen en om je heen gaan kijken en de vraag gaan stellen: “Is er meer?” en de deur openen voor iets dat jullie niet hadden verwacht omdat het antwoord “JA” is. (Kryon lacht) Veel meer!!!

Ga hier anders vandaan dan jullie kwamen; jezelf zeker vragen stellend, maar open de deur waarachter een pracht is die verder gaan dan jullie kunnen geloven.

DIT IS WIE JULLIE ZIJN!!!

En zo is het.

Kryon