Kryon in Philadelphia. 4 / Wie spreekt daar?

Live Kryon Channeling:
Kryon in Philadelphia. 4

Wie spreekt daar?

  15 juni 2019 / Lee Carroll

Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij houden innig van jullie; wij zijn verliefd op jullie. Hoe vaak heb ik dit gezegd? Het antwoord is: ontelbare keren. Alles wat jullie hoorden doorklinken in alle voorgaande boodschappen is Pure Liefde. Er is niets dat lijkt op de liefde van God, deze Creatieve Bron-energie gaat verder dan de emotie die jullie liefde noemen; een samengaan van diepgaande compassie en de integriteit van Spirit, van een liefhebbende, zeer liefhebbende, Creatieve Bron. Een onvoorwaardelijke liefde is werkelijk zo, kijkt naar jullie en heeft geen oordeel….dat is onvoorwaardelijk! Jullie kunnen niet in een adem zeggen: “Ik heb de onvoorwaardelijke liefde van God….maar… er is ook oordeel.” Dat is er niet!

Jullie hebben een discussie, jullie hebben er vele, maar die van vandaag is een beetje anders….over channeling in het algemeen. Laten wij het daar dus over hebben, misschien op een manier zoals wij dit niet eerder hebben gedaan. Het is interessant, nietwaar, dat als jullie de channeling van de dag horen, de diepgang van Jeshua binnenkomt en jullie begrijpen en realiseren je dit omdat jullie weten dat dit een meester op de planeet was; jullie weten zoveel van hem….jullie kunnen je veel meer met zijn boodschappen verbinden dan met wat dan ook…omdat er een mens bij betrokken was. Als Adironnda binnenkomt, als Kryon binnenkomt, is er een tendens dat jullie zeggen: “En wie ben jij?” Daar wil ik dus even over spreken. Wij zijn allemaal hetzelfde…adviseren allemaal…Kryon, Jeshua, vanuit een aspect: wij zijn op dit moment allemaal aan de andere kant van de sluier, gebaseerd op het licht van de Schepper en het komt naar jullie met de meest onvoorstelbare liefde.

Daar kwamen wij uit voort en het is heel interessant om te zien wat jullie met je geest doen en de manier waarop jullie het lineaire scheiden van wat niet lineair is. God is niet lineair….God is multidimensionaal. Dit zijn jullie ook, lieve mensen, behalve dit lineaire deel van jullie dat alles is wat jullie weten en hebben geweten. Als deze mensheid gaat groeien naar een multidimensionaal perspectief is het bijna alsof de lichten op deze planeet aan gaan zodat de rest van het melkwegstelsel vraagt wat hier aan de hand is. Jullie beginnen het te begrijpen. Misschien was het een kluis die nu is geopend….het was inderdaad safe….hebben jullie daar ooit over nagedacht? Er is een gevoel van barbarisme bij een lineaire maatschappij waarin men zichzelf op regelmatige basis vermoordt. Begrijpen jullie….vragen jullie je af waarom degenen van de rest van het melkwegstelsel zich daarvan af hebben gehouden? Totdat jullie gingen opgroeien. (Kryon lacht) Deze precessie van de equinoxen was een astronomisch fenomeen en een esoterische goudmijn. Jullie zijn dat ijkpunt voorbij….jullie hebben het gepland om daar voorbij te gaan….wisten jullie dit? Ondanks dat alles tegen jullie was gingen jullie daar voorbij. Jullie moeten weten dat er krachten waren die erop hoopten dat jullie het niet zouden halen. Er was ook ongelooflijk licht dat duwde in de wetenschap dat jullie dit gingen doen. Maar met vrije keuze deden jullie het. Hier kan een boek over geschreven worden en op een dag zal dit ook gebeuren. Een esoterische geschiedenis over de manier waarop jullie 2000 tot 2012 passeerden. Dit is het heldenverhaal, lieve mensen, dat mijn partner jullie aan het begin van deze serie gaf. Elke mens op deze planeet zit op een plaats die heroïsch is en jullie weten dit niet eens. Sommigen kijken naar de staat van de planeet en zeggen hoe slecht de dingen zijn en begrijpen helemaal niets van de lineaire en multidimensionale kloof die er is tussen dat wat was en dat wat is en dat wat er zal zijn, en jullie zijn op een reis naar multidimensionaal bewustzijn en denken en als jullie op een bepaald niveau zijn, lieve mensen, verandert alles.

Wat heeft dit te maken met channeling? Wel, ik zal het jullie vertellen. Jullie kunnen niet bevatten wat er momenteel in deze channeling aan de hand is als jullie in een lineaire staat zijn omdat jullie altijd dit zullen vragen: al dertig jaar is steeds weer de vraag “Kryon, Wie ben jij?”

Ik wil spreken tegen de boomknuffelaar die hier is. (Kryon lacht) Ga jij in het veld van Gaia en voel jij de energie van de Aarde en de liefde die zoekt en door je lichaam gaat terwijl jij diep inademt en de pure lucht kan ruiken en de zuurstof en al die liefde? Stop jij dan even en vraag je dan: “Wie ben jij?” Natuurlijk niet! Er is geen Wie als het om de natuur gaat omdat de natuur een multi-gevormd iemand….als je het zo wilt uitdrukken. Het is allemaal samen; er zijn zoveel elementen en als de zogenaamde elementalen naar je toe komen en van je houden, maakt het niet uit en voel je hen allemaal. Als jullie in contact zijn met Gaia zijn jullie multidimensionale wezens – dat moet wel, maar de meesten van jullie zijn dit niet en dus begrijpen jullie de cirkel van realiteit niet, de cirkel van tijd. “De tijd verstrijkt” zegt men tegen een mens. Hoe vaak hebben jullie gehoord dat de tijd in een cirkel gaat. Dit horen jullie niet erg vaak, nietwaar? Jullie hebben een idee en dat is vooruit en achteruit en dat is het dan! Dit is lineair en heel eenvoudig en dit is niet de manier! De stem die jullie hier horen is het resultaat van een prachtige versmelting van het multidimensionaal bewustzijn dat jullie de ziel noemen, en het Hoger Zelf van een individu, dat de liefde van God is aan de andere kant van de sluier. DAT IS WIE ER SPREEKT!! De WIE is geen Wie….het is een Groep die steeds verandert….van moment tot moment.

Wat zijn de redenen dat de vrouw die naast mij zit channelt met de Raad….zij channelen allemaal hetzelfde….hebben jullie dit niet gemerkt? Als het serieus is, of vol humor, of als er een accent is of niet, de boodschap blijft dezelfde! Het is een multidimensionale boodschap van liefde en soms klopt deze boodschap op een deur die zo lineair is dat alles wat jullie kunnen doen is zeggen ”Wie is daar?”

Sommigen vragen: “Wat is het verschil tussen jou, Kryon – wie je ook  bent – en alle religies op de planeet?” Dit vertelt mij dat jullie geen idee hebben over wie er spreekt, maar daar is die vergelijking met regels en kleinigheden, met lineaire traptreden en ideeën die niets te maken hebben met een multidimensionale, liefhebbende en zorgzame God die zonder oordeel is. Als jullie je bewustzijn openen voor multidimensionaal denken barst alles wagenwijd open. Sommigen worden ziek omdat de lineariteit van jullie geest opnieuw opgestart moet worden. Sommigen noemen dit de Donkere Nacht van de Ziel, waarbij zij niet begrijpen dat dit herstarten jullie naar een plaats brengt waar jullie nooit eerder zijn geweest – een denkproces dat zo uitgebreid is en jullie komen daar glimlachend uit en waar jullie ook kijken zien jullie dingen die jullie nooit eerder hebben gezien. Jullie zien liefde in iedereen….iedereen….wie het ook is. Jullie zien de Schepper in iedereen omdat jullie je realiseren dat er in iedereen een ziel is. Dan lachen jullie omdat jullie zien dat ook die zielen multidimensionaal zijn en niet enkelvoudig. Zelfs als jullie denken dat dit zo is, is het niet zo!

Wij zeggen dit zo vaak tegen jullie. Denken jullie dat jullie een Hoger Zelf hebben? “Ja, dat denken wij?” Denken jullie dat jullie een Lager Zelf hebben? “Jawel, naast het Hoger Zelf.” Goed, nu hebben jullie een Groep nodig! En dan is er een wazige blik… “Denk jij dat mijn ziel een Groep is?” Ja, dat is hij. Denk jij dat ik een Groep ben?” Ja, dat ben jij. “Hoe kan ik mijzelf en een Groep zijn?” Het antwoord is JA!!! Dat is het verschil tussen lineair denken en multidimensionaal denken. Jullie begrijpen dit niet omdat jullie er niet op gebouwd zijn om dit te begrijpen. Wat is nu het antwoord op dit alles? Wij hebben jullie dit ook gegeven: in de tussentijd! Voordat er een evolutionair proces begon waarin jullie de veelvoud van jullie eigen zelven begonnen te begrijpen….is er een interim, en als jullie het kunnen is er wat wij jullie leren, wat wij jullie allemaal leren, en maakt het niet uit WIE er spreekt…het komt van Thuis! Dit is het antwoord dat het altijd was: Wees stil, zit stil en laat er van je gehouden worden. Als jullie dit doen vallen alle kleinigheden van het afvragen of jullie het wel goed doen, weg….dit wel, dat niet….het valt allemaal weg en in dat proces komen alle dingen die jullie dienen te weten in je leven….waarom jullie hier zijn, wat jullie hier komen doen….al deze dingen gaan zich stukje bij beetje in jullie bewustzijn vestigen. Du sta rechtop, haal adem en laat van je gehouden worden. Ga luisteren want dit zal jullie geneeskracht verhogen….wisten jullie dit? Jullie gaan naar je huis, alle kleinigheden waar jullie doorheen gaan en jullie gaan gewoon zitten zodat er van jullie gehouden kan worden en kijk eens wat er in dit proces met jullie gebeurt.

Er is hier iemand die een boek wil schrijven en daar problemen mee heeft. Weet jij wat de problemen zijn? JIJ!!! Ik wil dat jij gaat zitten en diep ademhaalt en NIET aan het BOEK denkt…HELEMAAL NIET….en laat het binnenstromen en jij zult snel genoeg gaan schrijven. Dit is het verschil tussen lineair denken en multidimensionaal denken. Sommigen van jullie begrijpen het nog steeds niet als ik deze woorden tegen jullie spreek…wat ik echt bedoel. Ik zeg het nogmaals: Wat was de ervaring van de boomknuffelaar? Hij of zij ervoer liefde! De liefde van Gaia, de liefde van God de Schepper, onvoorwaardelijk, puur…en het voelde zo goed!

Ervaar nu dit….en alleen dit….zonder de vragen en onderzoek jezelf voordat je dit doet net zoals alles wat jullie vandaag hebben gehoord. Als jullie vragen hebben, vraag dan om bevestiging en jullie zullen die krijgen omdat jullie de deur op een kier hebben gezet om jezelf te begrijpen. In dit proces is er een evolutionair aspect dat jullie naar een interdimensionale ruimte duwt die voor sommigen verwarrend is en waar anderen zeggen: “Ik weet wat er gebeurt….ik weet wat er gebeurt!” Dit is het verschil tussen degenen die zeggen dat zij lichtwerkers zijn en altijd onzeker zijn en degenen die lichterwerkers zijn en rondlopen in vreugde, geen vragen hebben, maar licht! Waarom moeten jullie alles wat er is begrijpen om te zorgen dat er van jullie wordt gehouden?  Antwoord mij daar eens op. Ik heb het jullie al verteld: omdat jullie zeggen dat jullie lineair zijn! Omdat jullie producten zijn van de oude energie….zeggen jullie…en dat dit de manier is waarop het geacht wordt te zijn.

Dit is een nieuwe tijd. Jullie hebben de aspecten van de potentiëlen van meesters….allemaal! Als deze wereld op een multidimensionale manier gaat denken – ik zeg het nogmaals – is het alsof jullie planeet allerlei zoeklichtjes gaat uitstralen naar de rest van het melkwegstelsel en zij zullen naar jullie kijken en zeggen: “Ik denk dat zij bijna klaar zijn!” Maar zolang jullie lineair blijven is dit het tijdperk van de barbaren en jullie weten dat ik gelijk heb omdat dit jullie geschiedenis is….maar dit staat op het punt om te veranderen.

Ik spreek deze dingen in waarheid….sommigen van jullie begrijpen dit en anderen niet, maar het komt van een plaats van liefde. Dat is wie er spreekt! De Groep die Spirit vertegenwoordigt, God, of de Creatieve Bron, doordringt de mens met een pure, gouden straal die niet ontkend kan worden: Er wordt intens van jullie gehouden en God kent jullie!

Doe wat jullie willen doen, met vrije keuze, om dit in je op te nemen…Nu!

Ik Ben Kryon, liefhebber van de mensheid en er is geen WIE die vandaag tegen jullie spreekt.

En zo is het.

Kryon