Kryon in Phoenix, Arizona. 2: De Opwaardering 2020. Deel 2.

Live Kryon Channeling: Kryon in Phoenix, Arizona. 2 

Lee Carroll / 11 januari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Opwaardering 2020. Deel 2.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Dit is deel twee van een channeling die uit twee delen bestaat. Vanmorgen sprak ik over klimaatverandering die uiteindelijk klimaatcyclus genoemd zal gaan worden….de klimaatcyclus! Wij hebben jullie verteld dat wij dit al tien jaar lang voorspellen…dat de klimaatverandering verschillende andere dingen met zich meebrengt, inclusief verscheidene micro-klimaatveranderingen. Over het algemeen gaat de planeet naar een koudere tijd toe. Niet gevaarlijk koud als je weet dat het eraan komt. Jullie hebben heel veel vervuild, lieve mensen, maar jullie hebben de verandering niet veroorzaakt…. vervuiling voor lange tijd door een laag bewustzijn van de mensheid en dit zal gaan veranderen nu het bewustzijn omhoog gaat. Het idee dat jullie hebben over het vervuilen van de planeet zal veranderen en daardoor stoppen. Daarom heb ik mij nooit zo geconcentreerd op de vervuilingsonderwerpen omdat een hoger bewustzijn de voorkeur zal hebben. Er zal worden gezorgd voor de oceaan die vol plastic is. De mensheid is in staat om zoveel dingen op te ruimen om zovele jaren van vervuiling weer in orde te maken.

Ik heb het over de klimaatverandering. Ik had gezegd dat ik in deel twee zou terugkomen op hetgeen er gebeurt in Australië. Als jullie in dit jaar 2020 in januari naar het nieuws hebben gekeken hebben jullie de catastrofe voor dit land gezien. Het is moeilijk om te herstellen van wat daar is gebeurd. De branden die daar waren hebben de bossen vernietigd die zij “The Bush” noemen. In een overweldigende hitte zijn 12 miljoen hectaren vernietigd, meer dan jullie willen weten is er weg. Miljoenen dieren zijn verdwenen en jullie kijken ernaar en zeggen: “Kryon, jij moet hier iets over zeggen, dit is zo afschuwelijk!”

Ik heb iets dat ik graag wil vertellen. Nummer een: de meditatie die jullie vandaag hebben gehoord gaat niet zozeer over de levens die zijn verloren maar meer over een veranderend continent, de angst, de opwinding en de zorgen waar de meeste mensen op dit continent zich nu mee bezig houden. In jullie leven hebben jullie nog nooit zoiets gezien. Ik ben nu in Phoenix en men weet hier wat hitte is. Het is iets dat legendarisch is voor dit gebied. Stel je eens voor dat je in de hitte van deze branden de vuren op je af ziet komen als een tornado die overal naartoe gaan en er niets kan overleven. Het vuur verspreidt zich ontzettend snel en vernietigt de bossen. Dit is klimaatverandering en als je eens kijkt naar de archieven en de grafieken van hitte en vuur voor zolang de Australische regering dit heeft toegestaan, kan je niet zien dat dit het begin of het einde van een cyclus is. Zij zeggen: “Dit gebeurt eens in de honderd jaar!” Tussen twee haakjes zeiden zij dit ook over de polaire vortex! Het is geen gebeurtenis van eens in de honderd jaar en ik denk dat de Australiërs dit weten en het niet willen horen. Dit zal volgend jaar weer terug komen. Dit zal jaarlijks terug komen. Het is gewoon iets dat typisch is voor dat gebied….het is een zeer heet gebied op deze planeet en voordat de afkoeling op deze planeet begint zullen de omwentelingen, de draaiingen, zich voordoen waarbij het hete heter wordt en het koude kouder voordat de planeet zal laten zien wat zij werkelijk gaat doen en dat is gaan naar een verwachte ijstijd. Niet iets dat angstaanjagend is want jullie zien dit aankomen en er zijn tientallen jaren voor nodig voordat dit volledig van toepassing is, maar in de tussentijd kunnen jullie het zien aankomen.

Wat gaan jullie op dit punt in de tijd doen, Australiërs? Wat kunnen jullie doen? Jullie kunnen niet veranderen wat er gebeurt. Jullie kunnen niet iets zeggen waardoor het weggaat. Het beste wat jullie kunnen doen is proberen dit te overleven en niet angstig te zijn. Jullie weten dat het weer terug komt en jullie kunnen zoveel mogelijk voorbereid zijn. Maar er is meer. Ik kan jullie vertellen wat er in het Veld is voor Australië en zij willen dit niet horen. Op een bepaald niveau moeten zij gaan zitten en zeggen: “Wie zijn wij? Waar staan wij om bekend, dat kan veranderen? Wat moeten wij doen met betrekking tot de landbouw….wat moeten wij doen met de veeteelt, de grote ranches die wij hebben, met de schapen? Dit is allemaal zeer Australisch en men weet dit al een paar honderd jaar.” Op een bepaald punt in de tijd gaat dit veranderen en jullie zullen moeten gaan zeggen wie jullie zijn en wat jullie gaan doen vanwege deze gebeurtenis en degene die er nog gaan komen omdat het onmogelijk zal zijn om door te gaan zoals wij dit eerder deden…een verandering van cultuur! Een verandering in wat jullie denken en doen, Australiërs, op deze planeet en zelfs over jullie zelf….een beweging van vele mensen in verschillende gebieden en bescherming die jullie kunnen hebben, maar op afstand van…..de bossen. Dit gaat lange tijd niet gebeuren omdat de Australiërs koppig zijn. Zij weten wie zij zijn en zeggen: “Dit zal niet veranderen door de branden die er zijn!” Analyseer dat…en in de tussentijd voordat jullie naar het grotere plaatje gaan kijken laten wij dan eens kijken naar een paar dingen die zouden kunnen helpen. Ik spreek nu grotendeels tegen degenen die geen Australiërs zijn en jullie hebben dus niet het volledige beeld over hoe het daar moet zijn en wat er gebeurt.

In jullie land, de Verenigde Staten, lopen jullie weg als er zoiets gebeurt en zeggen: “Ik ben alles kwijt. Maar goed dat ik verzekerd ben!” Zo was het niet in Australië. Zij hebben niet de infrastructuur of de fondsen of de middelen voor algemene schadeloosstelling om dat te doen, en zelfs als dit zo was denken zij bij de verzekeringsmaatschappijen dat dit het laatste jaar met branden was. Zo heeft men dus bijna alles verloren en hebben zij alleen nog de eigendomsakten van het land in de hand. De huizen zijn verdwenen, het vee is dood, de schapen zijn verdwenen of dood….dingen die zij met hun familie misschien al een halve eeuw hebben gedaan zijn nu niet meer mogelijk, maar zij zullen zeggen dat het niet anders is. Let maar op, zij zullen terugkomen en beginnen met de wederopbouw. Je zou kunnen zeggen dat dit gekkenwerk is maar zij zullen het toch doen omdat dit alles is wat zij hebben. Dit is alles wat zij kennen en zij zullen weer een kudde opbouwen en een nieuw jaar beginnen en de dingen doen omdat dit het is wat zij doen.

Het is anders, lieve mensen, dan wat jullie zouden doen. Jullie zouden kunnen vragen: “Waar is de regering bij al deze dingen?” Ook dat gaat niet gebeuren. “Wat kunnen wij van de overheid verwachten” zeggen zij. Het is Australisch om weinig van de overheid te verwachten. Ik heb dus een paar suggesties voor de koppige mensen. Ik garandeer jullie dat als zelfs maar een paar van jullie dit proberen jullie iets zullen zien dat jullie niet hebben verwacht. Jullie zitten tussen de meest brandbare bomen ter wereld, de eucalyptusbomen, en als jullie je huis, de stallen en je ranch weer gaan opbouwen hoeven jullie van de regering geen hulp te verwachten. Ik wil dat jullie het bos 1,6 kilometers om je heen schoonmaken. In jullie land, Amerikanen, is dit een must….jullie graven alles onder de grond en houden alleen maar aarde over. Geen brandbare spullen om je heen….niets in de buurt van jullie ranch. Als jullie dit doen gaan er vele dingen gebeuren. Het eerste is dat degenen die ervaringen hebben met branden zullen zeggen dat dit niet gaat werken. Laten wij over de rest van het verhaal spreken over wat er zou kunnen gebeuren. Doe dit in fasen en jullie zullen straks zien waarom omdat hier meer aan de hand is dan alleen brandbaar hout.

Vuur heeft brandstof nodig en als het aan de rand van de cirkel komt is daar geen brandstof. Toch is dit bij een vuurstorm anders, en dat is precies wat daar gebeurde. Vuurstormen zo groot als Manhattan in New York City. Dit soort stormen zal veel vonken en brandende spaanders voor zich uit sturen die in het midden van de cirkel terecht komen. Wat kun je daar tegen doen? Hier komen de brandweerlui in actie met wat ik noem “spaander-controle” Dit is alles wat zij moeten doen. Zij vechten niet tegen het vuur omdat dit geen brandstof heeft en zo groot als het is zal het vuur geen brandstof hebben in een cirkel van 1600 meter om jullie ranch, maar het vuur zal jullie wel boodschappers sturen in de vorm van brandende twijgen, takken en spaanders die alles zullen vernietigen tenzij er controle is. De brandweerlieden hebben zich dan alleen bezig te houden met de cirkel en niet direct met de brandhaarden. Dan is er nog iets anders , een uitvinding die jullie nog niet kennen – dank je wel Kryon omdat je dit zegt – die het “vuur-net” wordt genoemd….een niet ontvlambaar, niet smeltbaar, net dat jullie over je gebouwen heen kunnen spannen en dat de vuurspaanders zal tegenhouden. “Oh, Kryon, dat is wel heel eenvoudig gedacht. Dat zal niet werken!” Goed, ik spreek jou over een paar jaar wel! Het zal werken omdat al deze brandende spaanders en takjes op het net zullen vallen en niet op het huis en elk gebouw zal een vuur-net hebben.

Dit is niet alles….dit is voor degenen die niet geloven dat een nieuw paradigma mogelijk is in de bossen. Wat denken jullie dat er zal gebeuren als dit allemaal achter de rug is. Vergis je niet, de regering zal jullie niet helpen, jullie zullen het moeten doen en jullie zullen dit met de hand doen als dit nodig is….maar ook met bulldozers, die staan daarom bekend, maar het karwei zal geklaard worden. Het zal hard werken zijn en zij zullen niet stoppen voordat het karwei plat is. Wat denken jullie dat jullie hebben naast een beschermingsgebied rondom je ranch? Ik zal het jullie vertellen….als het vuur begint, en dat zal het, en als het dichtbij komt, en dat zal het, zullen de dieren afweten van de cirkel en zij zullen daar naartoe komen. De cirkel zal dus niet alleen een plaats zijn waarin jullie jezelf helpen maar deze cirkel zal ook een toevluchtsoord zijn voor de wilde dieren en jullie hoeven geen onderkomen voor hen te bouwen….jullie kunnen greppels aanleggen en holen maken en paden aanleggen waardoor zij zichzelf kunnen redden en jullie hen water kunnen geven. “Goed, Kryon, nu ben je echt gek….er is helemaal geen water! Dat is juist het probleem. Water, hoe kom jij aan het water?”

Zijn jullie klaar voor het ogen rollende werk? Wat als ik jullie vertel dat er onder de grond van het Australische continent een oceaan, een bassin van meer water is dan jullie ooit kunnen gebruiken. Sommige delen ervan staan onder druk zodat jullie niet eens hoeven te boren en op te pompen om dit vrij te laten. Dit is nog lang niet volledig ontwikkeld, alleen maar op een paar plaatsen. De ranchers weten dit. Zij gebruiken een bron hier en een bron daar en soms vinden zij zelfs een grotere hoeveelheid.

Er is een oceaan onder de voeten van de meest verbrande en geblakerde gebieden. Het is niet perfect en het is niet drinkbaar en soms is het onverklaarbaar….heet water. Jullie zullen het misschien dus een beetje moeten behandelen om ervoor te zorgen dat dieren het kunnen gebruiken. “Kryon, wat kunnen wij doen om onze cirkel waarin wij veilig willen zijn voldoende te beschermen?” Jullie hoeven je niet druk te maken om water en gaan dus beginnen met boren rondom dat gebied zodat jullie er met je machines geen water naartoe moeten brengen omdat het daar al is. Jullie kunnen het vuur daar bevechten en jullie huizen zijn veilig, schuren en gebouwen zijn veilig en jullie zijn veilig in de cirkel omdat er een vuurstorm woedt op zestienhonderd meter afstand. Ogen-rollend? Ja! Zeker voor de regering, de brandweerlieden en de ranchers….een tijdje….totdat zij gaan analyseren wat ik heb gezegd. Denken jullie dat dit zou kunnen werken? “Wat is een vuur-net waar de vonken niet op inbranden en wat niet smelt….bestaat dat?” Ja! “Is dit zwaar?” Nee! Dit is een deel van de inventiviteit van de Australiërs. Als ik jullie vertel om je cultuur te veranderen en geen ranches meer te hebben is dit een oplossing. Nee, jullie willen teruggaan en blijven….een hoop werk en onderzoek. Veel met je ogen rollen om te zien of ik gelijk heb over die oceaan, dat bassin.

“Kryon, waarom heeft men dit niet eerder gebruikt?” Zij hadden het niet nodig….niet zoals nu, lieve mensen. Er moeten faciliteiten zijn. “Hoe zit het met elektriciteit?” Ah, daar is hij….ik dacht dat jullie het nooit zouden vragen. Dit zat in de vorige channeling, maar zelfs voordat deze elektrische motoren voor alle elektriciteit zorgen kunnen jullie nog steeds de machines gebruiken die jullie hebben, goed beschermd, zodat jullie alle dingen die jullie moeten doen om voldoende elektriciteit te hebben, kunnen doen en jullie je kunnen voorbereiden, lieve mensen, op de volgende keer als jullie dit op een andere manier gaan doen. Laat het vuur maar branden, behalve op de plekken waar jullie wonen. Dit is gewoon de eerste stap en ik heb gezegd dat er een tweede en een derde stap zijn en dat het duidelijk is dat de vuren terug zullen komen. Er zijn mensen die zeggen dat er geen branden kunnen zijn omdat alles al verbrand is, maar ik zeg jullie dat de groei doorgaat….zelfs zonder regen en er zal altijd, altijd brandstof zijn in de eucalyptusbossen, zelfs als zij zijn verbrand, om het soort vuren te geven die jullie zullen zien. Jullie denken dat dit nog maanden zal duren? De Australische regering kijkt om zich heen naar wat zij kunnen doen en dit zal niet veel zijn, maar ik heb zojuist een individuele instructie gegeven voor de koppige mensen die direct teruggaan om alles weer op te bouwen in een gebied dat zij kennen….en weer branden zullen hebben, maar dit is de manier waarop jullie en je dieren kunnen overleven en de dieren in het woud zullen weten dat er een veilige ruimte is en dat jullie hen zoveel als mogelijk is zullen beschermen….zij zullen komen. Het is als stapstenen, lieve mensen, tot de Australiërs zichzelf en hun cultuur weer gaan definiëren en zeggen: “Misschien is het tijd dat de ranches weg zullen gaan.” Het zal een tijdje duren voordat het zover is en intussen zullen er mensen- en dierenlevens gered worden en zullen de koppige mensen winnen…..als zij koppig genoeg zijn. (Kryon lacht) Houd hen in gedachten als jullie bidden, niet vanwege het gevaar waarin zij zich bevinden maar vanwege de angst waarin zij leven. Een continent dat zichzelf zwaar verbrand heeft tot aan de oceaan en soms waren er evacuaties nodig. Dingen waarvan jullie dachten dat zij onmogelijk waren, gebeuren daar nu. Zie hen terwijl zij begrijpen en dingen zien die voor hen comfortabeler zijn bij de dingen die gaan komen….zie hen voorbereid en klaar daarvoor.

Ik zeg deze dingen in liefde en niet om wie dan ook te beledigen en die zeggen: “Kryon, wij dachten tot nu toe dat jij met behoorlijk goede dingen kwam” Wacht maar af en kijk maar of ik gelijk heb. Al deze dingen in liefde voor de mensheid en waar sommige mensen doorheen gaan en doorheen zullen gaan, niet alleen door de klimaatveranderingen maar ook als bewustzijn voor deze planeet, de opwaardering van deze planeet waarbij jullie naar nieuwe gebieden gaan, sommige zullen oncomfortabel zijn terwijl jullie hopen dat zij op een bepaalde manier zullen zijn, maar dit is wie jullie zijn als jullie begrijpen dat er nieuwe paradigma’s zijn en komen waarin uiteindelijk degenen zijn die er thuishoren….en daarom zijn jullie hier

Ik Ben Kryon, liefhebber van de mensheid.

En zo is het.

Kryon