Kryon in Phoenix, Arizona. 3: Werken met Spirit. Liefde.

Live Kryon Channeling: Kryon in Phoenix, Arizona. 3 

Lee Carroll / 11 januari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Werken met Spirit. Liefde.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Ik ben mij er zeer van bewust dat dit het begin van 2020 is. Sommigen zouden zeggen dat dit een minicyclus is waarbij jullie ervoor hebben gekozen om hier in Phoenix te zijn met als redenen de seizoenen en ook de astronomie….dit is een begin en het is dus een goede tijd om te spreken over de dingen waar ik graag over spreek. Ik wil dit de Liefdes-channeling noemen. Ik wil dat jullie een paar dingen horen die ik op een andere manier misschien al eerder heb gezegd.

Er is een vraag die in verband met spirituele dingen altijd wordt gevraagd en dat is: Hoe werkt God met de mens in zijn leven? Wat zijn de regels? “Wat is het mechanisme” zoals mijn partner zegt, “van de dingen die wel of niet werken….van de mens en de Creatieve Bron?” Oh, deze Creatieve Bron heeft zoveel namen. In sommige systemen – sommige groot en groots – is er geen naam omdat jullie niet geacht worden deze te gebruiken. Er wordt herkend dat deze Creatieve Bron niet alleen de Bron van alles is maar ook door de ziel de verbinding met mensen is. Elk groot geloofssysteem op de planeet heeft een of andere verklaring voor een ziel of zoiets, dat wat het geheiligde deel van jullie is, omdat het intuïtief is, en zij hebben gelijk. Ieder van jullie heeft iets om je heen dat een multidimensionaal deel is dat zeer moeilijk te beschrijven is. De vragen wat het is en wat het doet vallen allemaal onder de vragen over jullie leven en wat jullie hier doen. Zelfs na ontmoetingen als deze vragen jullie deze dingen steeds in je hoofd af. Wat is deze relatie nu werkelijk?

Met jullie huidige menselijke natuur vragen jullie je steeds af of jullie de dingen goed of fout doen en of er iets is dat jullie wel of niet zouden moeten doen. Ook met jullie hersenen en logica vragen jullie je af hoe het zou zijn als God naast jullie zou staan….en geen van deze dingen is correct of accuraat. Om jullie hiervoor weer een verhaal of een zienswijze te geven wil ik teruggaan naar de eerste keer waarop mijn partner in de stoel zat en hij met vrije keuze vroeg of ik werkelijkheid was. Jullie hebben het verhaal misschien al eerder gehoord. Jullie hebben deze boodschap misschien al eerder gehoord….maar ik sta op het punt om jullie te vertellen hoe het werkt. Het is eenvoudiger dan jullie denken en toch gaat de complexiteit van jullie ziel verder dan jullie ooit kunnen geloven….of kunnen begrijpen…of de noodzaak ervan in kunnen zien omdat het buiten de perceptie valt van wat mensen kunnen denken en nodig is. De ziel is zo groots en zo prachtig, en hij is voor jullie verborgen, lieve mensen, alles ervan. Hij is geweldig en beschikbaar voor jullie en op de een of andere manier met jullie verbonden.

Mijn partner stelde de vraag waarop hij geen antwoord verwachtte: “Kryon, als jij echt bent laat het mij dan zien. Ik zit hier in de stoel en ik verwacht iets.” Dat gebeurde niet. Hij had eigen ideeën en toevalligheden die hem ertoe brachten om te gaan zitten en de vraag te stellen maar het was voor hem een experiment, dat was alles….een experiment. De vraag die hij met vrije wil stelde was: “Als u echt bent, laat het mij dan zien!” Het bewustzijn van deze man, op dat moment en heel anders dan vandaag, was eenvoudig, driedimensionaal, logisch, en de vraag was logisch en redelijk: “Als u echt bent, laat het mij dan zien,” maar hij verwachtte niet wat hij kreeg. Maar in het statement dat hij maakte, ook al geloofde hij niet dat er iets in de stoel zou gaan gebeuren….zijn statement kwam nog steeds voort uit vrije keuze: “Als u daar bent, laat het mij dan zien!”

Ik heb zojuist laten zien hoe de liefdevolle, compassievolle Creatieve Bron met jullie ziel werkt, en toen hij in de stoel zat gloeide de stoel zelf bijna en was de warmte teveel voor hem. Hij voelde iets dat hij nog nooit eerder had gevoeld, elke cel van zijn lichaam werd met liefde gevuld. Hij had nog nooit zoiets gevoeld. Oh, hij was op plaatsen geweest waar erediensten waren en waar hij geloofde en de woorden hoorde maar hij voelde nooit de energie zoals deze. Hij wist niet dat het bestond! Kon er zoveel van je gehouden worden? Wat hij had gedaan was toestemming geven dat het hem getoond kon worden. Wat hij had gedaan en wat hij zich helemaal niet realiseerde was dat hij de deur wijd open had gezet. Hij vroeg niet om een heling of een teken….hij zei: “Laat het mij zien!” Haha, en dat deden wij….dat deden wij! Er was die dag geen channeling en er waren geen woorden die werden gesproken, maar er waren tranen die dag. Jullie zouden het tranen van verwarring kunnen noemen maar hij kon het niet helpen. Hebben jullie ooit een situatie gezien die zo kostbaar en prachtig was, bij mensen of in de natuur of bij situaties waarbij er direct tranen waren. Hier waren direct compassie en tranen van liefde of zorgen. Maar bij hem waren er geweldige compassie, liefde en kostbare dingen die jullie niet kunnen zien. Hij kon niets tegen de waterlanders doen. Dit was wat er bij hem gebeurde. Hij wist dat hij alleen was, alleen kon zijn, maar dit had hij niet verwacht. De stoel werd te heet en hij sprong eruit. Dit was het begin van Kryon op de planeet….met deze man. De rest van het verhaal heeft hij al vaak verteld, hij was verward, hij huilde en had iets gevoeld waardoor hij zich afvroeg: “Wat was dat? Hoe is dit mogelijk? Tot in mijn tenen voelde ik dit in mij en er was een liefde die ik nog nooit had gevoeld. Ik begrijp hier helemaal niets van!” Maar jullie weten wat er gebeurde, nietwaar? Hij kon het niet loslaten. In de wetenschap keren jullie hiernaar terug en ook hij kon het niet laten. Hij bekeek het klinisch, en dat was precies wie hij op dat moment was. Hij ging weer zitten en het gebeurde weer. Het was voor hem het begin van een paradigma-opwaardering van het leven. Er werd niets gezegd, er werd geen woord gesproken, maar de emotie die hij had kon niet nagemaakt zijn, moest echt zijn, en hij wist dit, en ogenblikkelijk wist hij dat hij in verbinding was met iets dat zeker verder ging dan alles wat hij ooit had geweten of had geloofd. Oh, hij geloofde in de Schepper, hij geloofde in God en hij geloofde in de liefde van God, maar dit was anders….dit was fysiek, dit was binnenin hem en hij realiseerde zich in een paar seconden dat zijn lichaam en zijn ziel zich versmolten want hij was een met alles waarvan men zegt dat het God is en het was zo groots dat hij het er warm van kreeg en moest huilen.

Dit was het begin van wat jullie vandaag zien, maar wat ik jullie duidelijk wil maken is dat jullie het proces moeten zien als jullie vragen wat de manier is waarop de Schepper met de mens werkt. Intellectualiseer het niet, lieve mensen want het is zeer eenvoudig. Denk er op deze manier aan: Al deze dingen bestaan in jullie….nu! Zij staan niet apart van jullie, ook al denken jullie van wel en voelen jullie dat dit zo is omdat het jullie is verteld. De prachtigste spirituele dingen die mogelijk een deel van jullie ziel kunnen zijn, zijn in jullie. Zij zijn niet echt aan de andere kant van de sluier want multidimensionaliteit waar wij het vaak over hebben kan op vele plaatsen tegelijk zijn. Houd je dus niet zo bezig met waar het is. Hoe kom ik ermee in contact, met welke redenen, welke stappen moet ik nemen? Ik vertel het jullie: er is maar een stap: “Ben jij echt, laat het mij dan zien!” “Ben jij echt….laat het mij dan zien!” Afhankelijk van de hoeveelheid geloof die jullie hebben gaan er dingen anders plaatsvinden. Mijn partner verwachtte niet wat hij kreeg, hij begreep niet wat eraan kwam maar de vraag die hij stelde was puur, hij wilde een antwoord en besloot niet van tevoren wat dit antwoord zou zijn. Hij twijfelde aan bepaalde dingen maar besloot niet vooraf dat dit niet zo kon zijn. Er was dus pure intentie bij nodig. “Ik meen het” zei hij! “Ik heb het punt bereikt waarop het kan voelen….ik kan het bijna aanraken en ik weet tot op bepaalde hoogte dat het daar is. Geef mij de rest ervan! Als u daar bent, laat het mij dan zien!” Zonder vooraf iets te beslissen, dat het stom is of dom – alle dingen die mensen dan doen – maar hij gaf de intentie en gaf ruimte voor het antwoord want een programma zou het overnemen en zeggen dat het niet zou gaan gebeuren….dat hij onwaardig zou zijn….al deze dingen moeten er niet zijn. Het is niet zo moeilijk….jullie zitten in liefde. Zelfs voordat jullie zeggen dat het echt is, zeg: “Lieve Spirit, geef mij de mogelijkheid om hierin neutraal te zijn in pure liefde al is het maar voor even. Laat het mij zien.” Wees niet verrast als je dan rillingen krijgt en er dingen gaan gebeuren want dit is communicatie. Dit is de manier waarop de Schepper zegt: “Kijk ik ben hier. Mijn hand is de hele tijd uitgestoken, pak hem aan als je wilt! Waarom heb je zo lang gewacht?”

Waarom de mensheid zo lang wacht is de programmering die zegt dat de dingen op die manier niet werken. Jullie weten beter want jullie zijn andere dingen verteld en jullie geloven dingen niet! Toch kan het heel eenvoudig zijn: De samenwerking met dat deel van jullie dat God is, Spirit, deze samenwerking, is als een dun stukje papier dat erop wacht tot jullie er doorheen gaan en zeggen: “Ik ben hier! Laten wij hier samen mee verder gaan!”

Toen ik hier in het begin kwam en voor het eerst boodschappen bracht via mijn partner was er een team dat daar omheen was en dat is nog zo. Jullie zijn nooit alleen. Dit is het thema van de channeling gebaseerd op hetgeen ik jullie nu geef. Jullie kunnen denken dat dit refereert aan engelen en gidsen maar dit is niet zo….dit refereert aan jullie zelf! De Creatieve Bron die in jullie leeft en die zoveel vertegenwoordigt. Het is moeilijk om te beschrijven hoe jullie ziel gevuld kan zijn met anderen, met entiteiten en andere energieën, maar het is zo. Dat is de kracht van multidimensionaliteit die geen plaats en tijd heeft….het IS over jullie met jullie naam erop. Jullie kunnen een dimensionaliteit ervaren van liefde en compassie die bij jullie zal blijven, jullie leven zal veranderen….helingsprogramma’s in je lichaam in gang zetten die jullie niet hadden verwacht….jullie in staat stellen om heel lang te leven zonder je zorgen te maken over de dood. Dit zijn de dingen die wij leren en al dertig jaar lang hebben gebracht en nu komen zij meer naar voren en worden scherper, duidelijker, in wat wij jullie vertellen en hoe dit werkt. Zo is het ook met liefde. Er zijn geen grenzen en wat mijn partner voelde was onbeschrijflijk en ik vertel jullie dat hij eraan gewend is. Hij is eraan gewend, en hoewel het moeilijk voor hem was om dit voor zoveel mensen te doen zeg ik jullie dat steeds als hij dit deed, zoals nu, er iets over hem kwam en dat is nog steeds zo, dat zegt dat wat een ander hierover ook denkt, zijn geest zegt: “Ik zit op de juiste plaats op de juiste tijd en ik ben vervuld van iets dat heel speciaal is. Ik wil dit wel tegen iedereen uitschreeuwen.” Dan kom ik in en temper dit een beetje….geen schreeuwen, en geeft jullie de boodschap die ik breng.

Denk zelf over deze dingen na.

En zo is het.

Kryon