Kryon in Portland, Maine: Manieren van kijken naar God.

Kryon in Portland, Maine:

Manieren van kijken naar God.

Lee Carroll /6 juni 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die zich dingen afvragen over het bewustzijn van God en hoe het mogelijk is dat een hoogvibrerend attribuut gepresenteerd kan worden in 3D. Channeling wordt geacht het bewustzijn van God door een mens heen te vertegenwoordigen, dus hoe kan dat? Dus vertellen wij jullie nogmaals dat dit de puzzel is van hetgeen jullie nu zien gebeuren. Veel mensen komen naar deze planeet met de bedoeling om spirituele vertalers te zijn voor zulk een gebeurtenis en velen van hen zijn hier nu in de zaal en wij weten wie jullie zijn.

Het gaat flink verder dan degenen die channelen, zoals mijn nu partner doet. Het geldt ook voor degenen in de zaal die zich genezers noemen want zij hebben dezelfde opdracht als de channeler of de leraar en dat vertaalt een perceptionele, metaforische boodschap naar iets wat in 3D is en praktisch is.

De genezers staan vaak voor iemand die bij hen komt voor hulp en hun intellect weet minder dan de helft van het verhaal. Het onderscheidingsvermogen van het Hoger Zelf en de energie die in hen stroomt, die wij channeling noemen, geeft hen de rest van het verhaal. Het vertelt hen waar zij hen moeten aanraken en welke energieën zij moeten ontwikkelen. Het geeft instructies waar zij zacht of energetisch moeten zijn. Dat is channeling. 

De leraar zit voor het lege vel papier en vraagt: “Wat komt er nu?” en op het papier begint de informatie te stromen voor de volgende preek – en dat is channeling. Degenen die in de stoel zitten en mediteren en daardoor hun geest helder maken geven God geen waslijst van alle dingen die er mis zijn in hun leven. In plaats daarvan weet de wijze dat God altijd bij hem is en van al die dingen afweet van alle dingen die zich hebben voorgedaan voordat zij in de stoel zaten. Dus zeggen wij nogmaals: gezegend is degene die kalm is en zegt: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten.” Zonder vooroordeel over wat het antwoord zou kunnen zijn, zijn zij ervoor klaar om de wijsheid naar binnen te laten stromen.

Hun zienswijze over God is die van een vriend.

Geldt dat ook voor jullie, als jullie dit lezen? Of hebben jullie op voorhand besloten wat jullie zullen ontvangen? Het is heel moeilijk om je geest van potentiëlen te zuiveren want de mens vult zijn geest automatisch met verwachtingen. Het is een onderdeel van het overlevingsscenario dat jullie zo goed kennen en dat jullie door de eeuwen heen angstig heeft gehouden. .

Geliefden, als jullie op dat punt zijn gekomen, bij die afgrond waar jullie zo hard antwoorden nodig hebben en jullie cijfers of woorden willen horen, wees dan niet teleurgesteld als jullie alleen maar een knuffel krijgen, want dat is een antwoord! De knuffel betekent in spirituele termen dat de antwoorden onderweg zijn. Jullie zullen ze krijgen en zien en synchroniciteit zal ze brengen. De knuffel betekent dus: ontspanning. Zonder deze ontspanning nemen jullie beslissingen die in de weg zullen zitten van een synchroniciteit die zal verschijnen. Daarom is de knuffel het antwoord, nietwaar? Het betekent dat jullie niet alleen zijn. Het betekent dat er antwoorden aankomen.

Deze hele bijeen komst van vandaag ging over waarneembare communicaties. Van de informatie over de uitlijning van 2012 tot wat mijn partner een kwantumzienswijze noemt is allemaal aan bod gekomen en door de synchroniciteit heeft hij leerpunten aangegeven. Dat is de manier waarop het werkt: Of het nu een acteur is die op het toneel staat of een moeder met kinderen, de antwoorden komen op die manier.

De moeder houdt heel veel van haar kinderen en zij wil hen met wijsheid zien die zij mogelijkerwijs nog niet hebben. Zij wil niet dat zij de fouten herhalen die zo overduidelijk zijn. Laat mij wat advies geven: Leer de kinderen wat jullie weten over God. Dat is het antwoord. Leer de kinderen niet wat er fout was aan wat zij deden of wat jullie fout deden in het verleden. Het is niet noodzakelijk dat jullie hen de opstapeling van fouten leren die jullie hebben gemaakt. Kijk in plaats daarvan het kind in de ogen en zeg: “Ik zal jou vertellen wat ik heb gevonden en wat het belangrijkst voor mij is. Het gaat verder dan welke generatiekloof dan ook Ik heb God in mij gevonden en die zit ook in jou.” Laat hen weten dat zij hem kunnen vinden op hun eigen manier maar dat het hen uit de moeilijkheden zal houden, wijs zal maken en hen op de juiste plaats zal laten zijn op de juiste tijd.. Jullie kunnen een kind niets beters geven dan dit.

Kwantumlessen.

Het gaat vandaag over kwantumlessen maar het woord kwantum wordt veel meer op een populaire manier gebruikt dan op de wetenschappelijke. In onze boodschap betekent het dat wat lijkt op onzin, willekeur, maar wat een doel en een systeem heeft. Jullie kunnen de logica hiervan niet zien omdat het buiten jullie dimensionale zichtveld ligt. Dus wil ik dat dit de boodschap van vandaag is, de kernboodschap, een boodschap die wordt opgeschreven en gepubliceerd, over zienswijzen. Ik wil jullie laten zien hoe mensen naar God kijken in een oude en in een nieuwe energie en hoe God de mensheid ziet.

Gedeelten hiervan werden nu al 21 jaar naar jullie toegebracht en nu voegen wij dit samen zodat jullie het nogmaals kunnen lezen, als een boodschap over zienswijze.

Mensen veranderen hun manier van denken maar dat kan niet verder gaan dan het punt waarop jullie verder gaan dan wat jullie het overlevingsinstinct van drie dimensies noemen. Binnen deze realiteit waarvan jullie claimen dat het alles is wat er is, bevindt zich ook de doos waar jullie God in stoppen zoals jullie dat bij alles doen. Denk over deze dingen na. Denk eraan wat de mensen al die jaren met energie doen, het gevoel van energie en hoe jullie daarop reageren.

Energie is iets dat jullie verbinden aan andere entiteiten.

Als jullie iets voelen dat geen onderdeel van jullie realiteit is, stoort dat jullie. Jullie kunnen er twee dingen mee doen. Jullie eren het of zijn er bang voor. Maar heel weinig mensen nemen het in zich op omdat het ze bang maakt, nietwaar? Als het niet in jullie realiteit zit zoals jullie dat zouden verwachten, reageren jullie. Wat doen jullie als er een wonder gebeurt? Jullie zeggen: “Dank U, God!” Alle lof gaat naar de goddelijke macht die jullie niet kunnen zien of begrijpen en die niet uit te leggen is. Als er iets slechts gebeurt, komt dat van de duivel. Het is het kwaad! Zien jullie dat? Ongewone energie krijgt een reactie van jullie in plaats van te overwegen of het misschien door jullie zelf werd geproduceerd.

Laat mij die doos van jullie wat groter maken. Wat als al deze dingen waar ik het over had, normaal zijn? Wat als zij een deel van de mensheid zijn in plaats van dat zij buiten de mensheid staan? Wat als jullie in plaats van de doos te sluiten, deze groter zouden maken? Als dat jullie wat lijkt, doe het dan! Neem de doos en maak hem tweemaal zo groot en doe dat ook met de energieën die jullie niet begrijpen in jullie doos of in jullie realiteit. Als jullie weer eens een ongewone genezing zien of er iets gebeurt dat buiten het normale ligt en jullie een “Spontane verbetering” zouden noemen, waarom zeggen jullie dan niet: “Dank U, Schepper voor het toestaan dat dit zich kon manifesteren?” Waarom zeggen jullie niet: “Ik ben machtig en ik ben een stukje van God? Voor al deze dingen zeg ik dank. In naam van wie ik ben, een creatief deel van het universum dat leert en zich uitbreidt in mijn energie.”

Nu komt er opeens iets uit het niets vandaan en jullie en alle anderen om jullie heen beschouwen dat direct als angstwekkend. Misschien is het alleen maar energie? Misschien is het een deel van een energiesysteem waar wij het eerder over hebben gehad, waarin dramatische momenten zijn geprint als bij een stempelafdruk. BANG – het blijft daar, net zoals de tape die zichzelf steeds weer herhaalt. Het is energie die geschapen is door drama maar het lijkt alsof die levend is of dat het een entiteit is, nietwaar? Jullie kunnen die ervaren en het zo voelen maar houd in de gaten dat het zichzelf steeds weer zal herhalen. Het is echte energie en het kan worden ervaren en gemeten. ……maar het is niet kwaadaardig en heeft geen intelligentie. Het is gewoon een zich herhalend energiepatroon en het is een deel van het systeem van menselijke ervaringen dat ingeplant is in Gaia.

Wat vraagt dit jullie om te doen? Los het op! Wij hebben jullie dit eerder gezegd omdat de energie die jullie toestaan een attribuut heeft dat licht heet en dat sterker is dan het duister. Licht is actief en duister is passief. Als jullie een donkere kamer hebben en de daarvan de deur openen stroomt het donker niet naar buiten. In plaats daarvan pakken jullie een kaars en verdwijnt het duister. Het donker heeft geen substantie want het wordt gedefinieerd als het ontbreken van licht. Daarom, als jullie in een omgeving komen waarvan jullie voelen dat er duisternis heerst, ontsteek dan je licht en hij zal verdwijnen! Zo simpel is het! Jullie kunnen dat! Jullie kunnen tegen de duisternis zeggen: “Drama-energie, ga weg want jij dient geen doel meer. Laat er licht op deze plek zijn.” Dat maakt jullie geen duiveluitdrijver! Het maakt jullie een energiewerker. Jullie sturen energie, geen kwaadaardige entiteit.

Het is tijd om de doos te vergroten waar jullie je realiteit in hebben geplaatst. Misschien zelfs wel tijd om die te verwijderen? De zienswijze van de mens schept wat de pracht van God wordt genoemd en ook de macht van het kwade. Beide zijn het voortbrengsels van de zienswijze van menselijke energie. Laat mij jullie vertellen wat onze zienswijze is – dat jullie allemaal, allemaal, een prachtig potentieel hebben om de energieën voor jezelf en om je heen in je leven, te controleren. Wees er niet bang voor. Als jullie iets tegenkomen wat je niet uitkomt, los het dan op! Als jullie iets geweldigs tegenkomen, claim dat dan als jullie kracht. En ga dan verder naar de volgende stap. Horen jullie wat ik zeg? Jullie zijn erbij betrokken en het is tijd voor een opwaardering van jullie zienswijzen, nietwaar? Zie energieën als dingen die een onderdeel van jullie ruimte zijn en die jullie onder controle hebben.

De angst voor God. 

De mensheid heeft God consequent in een doos vol angst gestopt. De mensheid is bang voor God, nietwaar? God is ongelooflijk groot en de mens is klein. Laten wij het eens over die menselijke zienswijze hebben. De mens plakt menselijke attributen op goddelijkheid. Het is alles wat jullie hoeven te doen en dus plakken jullie al het menselijke op het goddelijke.

Als jullie naar de andere kant van de sluier gaan zullen jullie daar in je historische visie, vijandschap vinden. Jullie zullen daar oorlog zien en engelen die tegen engelen vechten. Dat is jullie mythologie, nietwaar? Jullie zullen er alle attributen van de mensheid vinden die jullie compleet en totaal op God hebben geplakt. Jullie zullen er straf en beloning vinden, wraak en jaloezie.

Geliefden, moet ik jullie echt vertellen dat deze dingen niet bestaan aan mijn kant van de sluier? Ik wil jullie vertellen wat er aan mijn kant van de sluier bestaat. Het is een regenboog van prachtige energie die zingt in kleur en licht. Er is hier geen strijd. De schepperenergie heeft geen strijd. Er is hier geen straf of beloning omdat er geen oordeel is. Oordeel is de beperking van een menselijk bewustzijn dat geen onvoorwaardelijke liefde toestaat.

Hier is alleen de energie van de liefhebbende Schepper. Jullie zijn een deel van de schepper-energie-familie. Dat zouden jullie moeten weten en jullie zouden ook de wijsheid moeten hebben om te weten dat alle dingen die jullie op God hebben geplakt menselijke attributen zijn. De soort realiteit aan de andere kant van de sluier is heel anders dan de gevangenis van realiteit die jullie voor jezelf in 3D hebben geschapen. Toch is het alles wat jullie hebben en is dat de manier waarop jullie denken. Het is tijd om die zienswijze links te laten liggen en je te realiseren dat de schepperenergie verder gaat dan jullie kunnen zien en verder dan het bereik van jullie begrip.

Eeuwenlang zijn jullie niet in staat geweest om buiten de doos over God te denken. Dus scheppen jullie een mensachtige God met oorlogen in de hemel, strijd tussen engelen, dingen die de duivel verklaren, gevallen engelen, parelmoeren poorten, listen van dingen die wel en niet mogen worden gedaan en vele regels die nog steeds zijn gebaseerd op culturen die eeuwenoud zijn. Jullie scheppen gouden straten en zelfs seksueel plezier als beloning voor mannen (natuurlijk) – allemaal menselijke zienswijzen. Ik wil jullie vertellen dat het heel anders is. Ik wil jullie eraan herinneren dat er mensen zijn die het hebben gezien! Waarom vragen jullie het niet aan mensen die wat jullie een bijna-dood-ervaring hebben gehad?

Als mensen bijna doodgaat komen zij vlakbij de sluier en zijn er nauwelijks door aangeraakt. Toen hun hart stopte en hun adem bijna was verdwenen en zij door de wetenschap weer teruggingen, moesten zij de hand van God voor even aanraken. Wat zij zagen was prachtig! De energie voor hen was gevuld met liefde en licht, gevuld met familie, gevuld met schoonheid. Er was daar geen strijd. Er was geen straf of zelfs maar iets wat daarbij in de buurt komt. Luister wat zij te vertellen hadden toen zij terugkwamen van deze ervaring. Het heeft hun leven veranderd, nietwaar? Luister naar waar zij over praten want zij blijven steeds maar zeggen: “Er is niets om bang voor te zijn en de dood is iets wat men ervaart als een normale overgang.” Gezegend is de mens die geboorte en dood heeft ervaren en de wijsheid heeft om erover te vertellen.

“Oh, het is ongemakkelijk, maar ik zal erdoor heengaan omdat ik dat al eerder heb gedaan.” Degene ie een bijna-dood heeft ervaren is niet langer meer bang om dood te gaan! Wat zegt dat jullie? Zij hebben gezien wat er aan de andere kant is en zij hebben het omarmd!

Hoe vaak denken jullie dat jullie dat gedaan hebben, oude zielen? Jullie gaan er allemaal opnieuw door, iedereen in deze zaal gaat dat weer ervaren – en dan komen jullie weer terug! Sorry!

(gelach)

Ik heb het al eerder gezegd. Jullie hebben de geest van God aan de andere kant van de sluier, niet de geest van een mens. Jullie zien de Akasha en weten wie jullie zijn. Jullie zien de afstamming, het doel van wie jullie zijn en jullie kunnen niet aan mijn kant van de sluier blijven als jullie niet compleet zijn, als jullie nog niet klaar zijn. Hier zitten jullie nu, in het midden van een grote opwaardering, een waarop jullie hebben gewacht! Hij gaat de planeet opwaarderen op zo’n manier dat als jullie weer op de planeet terugkomen jullie de finale kunnen bewerkstelligen. Begrijpen jullie wat ik zeg? Dit is een overgang. Als jullie terugkomen kunnen jullie eindelijk iets doen, oude zielen, het is aanstaande. Sommigen van jullie zijn meer dan 50.000 jaar oud1 Jullie gaan niet wegblijven. Jullie gaan het einde van de overgang niet missen. Er is hier veel meer waarneembaar dan jullie denken.

God wordt mythologie.

In een oude energie maakten de mensen vele goden uit een God. Zij maakten er een voor de oceaan, een voor de lucht en gaven hen zelfs kinderen. God was boos, beloonde, bedreef vleselijke liefde en hij had haat. Alle Griekse goden hadden dat. Zij hadden intrigerende verhalen over bedriegerij, bedrog, ontmoediging, wraak – allemaal verbonden aan God. Hebben jullie ooit van een wraakzuchtige God gehoord? Dat is een menselijk attribuut gebaseerd op de energie van angst. Er is helemaal niets om bang voor te zijn! Jullie groeien op en beginnen te begrijpen dat de energie van de Schepper binnenin zit, de communicatie met God ogenblikkelijk kan zijn en aan jullie is en dat jullie daar zelfs geen tussenpersoon voor nodig hebben. Dat was misschien zo in een oude energie. Daarom bestond dat toen. Maar nu niet meer.

Eren.

Laat mij jullie iets vertellen over eerbetoon en het zelfs voor jullie definiëren. Gezegend is de mens die samengaat met een ander mens of met een groep mensen om hun goddelijkheid te vieren. Dat is eerbetoon. En wat eren jullie nu eigenlijk? Is het een grootse, goddelijke macht in de lucht waar jullie voor gaan knielen of eren jullie de god binnenin jullie? Jullie kennen het antwoord want de mensheid begint het te zien en begint te veranderen. Ik ben Kryon en ik voel een inter-dimensionale energie om jullie heen die jullie niet kunnen voelen. Ik voel de doos waar jullie gaan uitbreken. Weten jullie wat er sinds de tachtiger jaren in deze zaal gebeurd is. Weten jullie wat er hierbinnen is gebeurd? (de Eenheidskerk) Goddelijke feestdagen, vreugde, transmutatie van zorgen en angst naar vrede en ontzaglijke wijsheid en begrip.

Weten jullie hoeveel mensen er in deze zaal zijn genezen?

Bijna eindeloos. De stamboom van de ruimte waar jullie in zitten kent de waarheid van wat ik zeg.

Het hout, het kleed, cement en plastic ruiken voor mij naar een glorieuze verandering. Ik zie het allemaal.

Het laat mij huilen van vreugde om degenen die hier in deze zaal hun familie vonden. En daarmee houdt het niet op want de geest van het gebouw kijkt naar degenen die het hebben gebouwd, naar het doel ervan en naar de intentie van de bouwvakkers, naar de synchroniciteit van hun levens.

Als zij niet waren doorgegaan in een oude energie en vochten tegen vele houdingen zou het gebouw er nooit zijn gekomen en de synchroniciteit van de genezingen zou er nooit zijn gekomen. Dat is wat Spirit ziet. Dat is onze zienswijze.

Wat is onze zienswijze over jullie, geliefden? Ik zal jullie zeggen dar er mensen in de zaal zijn die dezelfde stamlijn hebben als de stichters van deze zaal. Dat wil zeggen dat er zaadjes zijn geplant en er een synchroniciteit begint die een plaats voor eredienst schept, een plaats voor genezing binnen individuele levens. Ik bedoel niet het gebouw. Ik bedoel een familie die genezen werd. Weten jullie tegen wie ik het heb? Ik hoop van wel.

Op dit moment spreek ik tegen degenen in het gebouw en niet tegen de lezer en niet tegen degenen die een bandopname horen. Ik spreek tegen de lichamen in het gebouw en ik zeg jullie dat er hier mensen zijn die hier anders kunnen vertrekken dan zij gekomen zijn. Zij kunnen vertrekken met in hen het zaad geplant dat hen feitelijk zal helpen om anderen te beïnvloeden en ook degenen om hen heen. Er is hier een beginnende piramide van vreugde. Dat is voor het eerst dat ik deze term gebruik. Dat is wat wij zien en dat is onze zienswijze – een piramide van vreugde.

Soms wordt mijn partner gevraagd waarom hij zijn ogen niet opent als hij channelt. De reden hiervan is dat wij door hem heen zien wat wij zien – de samenkomst van jullie vele levens, van jullie wijsheid, van wat jullie hebben geleerd als sjamanen die hier in de zaal zitten en denken dat zij heel gewoon zijn.

Wij zien het potentieel van wat jullie kunnen doen en van wat er komt, maar niet als jullie er niet in geloven.

Begrijpen jullie de diepgang van wat ik zeg? Als jullie onveranderd uit deze zaal weggaan, als jullie je hart niet openen, zal er geen straf zijn. Hetzelfde aantal engelen als bij de genezer loopt met jullie mee, geliefden. Maar er is ook verloren potentieel. Er zijn er hier die zijn gekomen voor genezing in deze zaal en daarom zeg ik: Willen jullie dat of niet? Als jullie dit doen beslis dan niet dat het spontaan moet gaan, wegrennen en een bloedtest te houden. Wat als er iets in jullie is ingeplant dat jullie informatie en wijsheid geeft om door te gaan en iemand anders te ontmoeten die weet wat er gedaan moet worden om iets aan je leven toe te voegen. Hoe zouden jullie dat vinden? Beslis niet over hoe het moet gaan werken. Eer het proces van synchroniciteit, van het planten van spirituele zaadjes die jullie naar andere plaatsen brengen waar jullie niet noodzakelijkerwijs naartoe zouden zijn gegaan. Zo werkt genezing.

Dit houdt ook de genezing in jullie werkplekken en jullie weten tegen wie ik het nu heb want sommigen zijn speciaal voor dit onderwerp gekomen. Ik zal jullie vertellen hoe gevallen genezen kunnen worden en jullie zouden het echt niet geloven. Het begint bij jullie zelf. Jullie roepen tegen God dat er een vreselijk persoon is die jullie ervaring in je praktijkruimte afschuwelijk maakt. Het is hun schuld en zij zijn niet in balans en houden ervan om jullie je miserabel te laten voelen. Hoe kunnen jullie nu een verschil maken? Ga uit die doos van wat jullie is verteld over hoe deze dingen gebeuren! Luister: Als jullie je ontspannen voelen met het probleem dat voor je ligt en niet langer op de knoppen van drama, angst en frustratie drukken, kijk dan wat er met die persoon gebeurt.

Zij zullen niet de reactie geven die zij eerder gaven. Zij zullen de energie van drama niet van jullie krijgen. Alles ligt gewoon op zijn plaats zonder alle frustraties. Er wordt niet op knoppen gedrukt. Weten jullie wat er dan gebeurt? Zij vertrekken! Zij hebben jullie dramatische reactie absoluut nodig om te bestaan. Als jullie stoppen met reageren zullen zij iets anders vinden om te doen. Begrijpen jullie het proces wat ik jullie zojuist gaf? Laat het in jullie gebeuren. De oplossing is altijd al bij jullie geweest.

Meesterschap.

Elke meester die op de Aarde rondliep had een attribuut dat iedereen opviel. De mensen hielden van hen. De dieren hielden van hen. De kinderen hielden van hen. Zij konden langs bloemen komen die spontaan gingen bloeien. Dit is echt zo! Zij hadden de energie van creatie en de hele natuur zag dat, alle kinderen zagen heten de dieren zagen het.

Zelfs mensen die hun basis hadden in een oudere energie en het spirituele totaal niet begrepen, wilden gewoon naast hen zitten. Meesters waren ‘beste vrienden.’ Zij luisterden en hadden geen agenda. Zij lachten om het leven en de dingen om hen heen en betrokken hierbij altijd de mensen om hen heen en schiepen altijd vreugde waar zij ook gingen. Hun levens infecteerden anderen en iedereen wilde zitten en luisteren en er gewoon ‘zijn’ om op te nemen wat zij aanboden. Meer dan de wonderen die zij af een toe verrichtten was het de gezichtsuitdrukking van vrede die zij lieten zien – een vertroosting te midden van leed en droefheid. Gewoon even bij hen zijn kon de ergste depressie of dramatische energie wegnemen.

Een schilderij met daarop een lachende Christus hangt buiten in de gang. (in de kerk) Misschien vertegenwoordigt het niet jullie religie of jullie spirituele lijn. Wisten jullie dat dit hem niet kan schelen? Hoe zouden jullie dat moeten weten? De meeste mensen wilden gewoon bij hen zijn. Nietwaar? Voor even? Wat zou die geweldige messter te bieden hebben? Ik wil jullie dit vertellen: Hij zou jullie eer aanbieden, liefde, gezelschap en vrede geven. Hij zou nooit proberen om jullie in te lijven in zijn groep of jullie te vragen om ergens aan mee te doen. Hij zou gewoon ‘zorgen.’ Zo zijn meesters, allemaal.

Jullie zouden gewoon naast hen willen zitten en de liefde voelen en genieten van hun aanwezigheid en weten dat alles goed is. Jullie weten dat ik gelijk heb. Hier is dus de puzzel. Hoe zouden jullie dat zelf vinden om zo levend te zijn met hetgeen er binnenin jullie is, zo intens dat allen om jullie heen gewoon bij jullie willen zijn? Zij willen niet dat jullie iets doen, zij willen gewoon bij jullie zijn.

Het is de nieuwe tijdgeest van de betrokken menselijke geest en steeds meer mensen zullen zo zijn. Politiek zal hen niet naar jullie laten schreeuwen en ook hun geloof in God, in welke vorm dan ook, niet. Het zal veilig voelen om bij hen te zijn en jullie zullen weten dat zij om jullie geven. Zij zullen jullie niet vervelen met eindeloze verhalen of met wat er mis is in hun levens. Integendeel, zij zullen jullie optillen. Willen jullie weten wat er uiteindelijk zal gaan gebeuren als meer mensen zo zullen zijn? Het antwoord is vrede op Aarde. Hoe zou het anders kunnen als er geen agenda’s zijn en alleen interesse voor elkaar? Te donzig, te pluizig, zeggen jullie? Te onrealistisch? Tijd verstrijkt langzaam en het gebeurt al. Op de meest ongebruikelijke plaatsen op Aarde gebeurt het al, waar politiek en retoriek de onrust in de centra van die landen drijven, daar gebeurt het! Waar zij bommen laten ontploffen om kinderen te doden, daar gebeurt het. Het zaad groeit langzaam maar de tijd is aan de zijde van de meester-tuinier.

Moeders, let op!

Moeders, ik zal jullie iets vertellen: Als jullie gaan opwaarderen is er een zienswijze dat jullie kinderen je gaan verlaten. Jullie maken je zorgen dat jullie te vreemd voor hen zullen zijn, teveel anders. Er zijn er die anderen vertellen dat jullie bij een sekte zijn gegaan. Nu, dit is voor iemand die leest. Wees er niet bang voor! Omdat de kinderen de God in jullie zullen zien. Zij zullen geen enge dingen bij jullie zien. Geef hen geen Kryonboek! Wees gewoon een geweldige moeder. Zij zullen hun eigen boeken vinden. Geef de kinderen krediet om de geweldige energie te ontdekken van de schepper in jullie. Uiteindelijk zullen zij misschien bij jullie komen en zeggen: “Ma, wij weten niet waar jij mee bezig bent, maar wat het ook is, wij vinden het leuk. Wij vinden de nieuwe Ma leuk!” Het gebeurt overal. Deze opwaardering in zienswijze schept meesters aan het werk, in families, in de politiek en zelfs in gevangenissen. Het gaat niet om religie. Het gaat om compassie voor de mensheid en de voordelen die dat brengt. Het gaat om een betrokken menselijke geest op de planeet Aarde die niet langer geeft om de doctrines en de organisaties.

Die is de zienswijze die wij hebben en waar de mensheid bij betrokken is. Vaak is het een planten op lange termijn van spirituele zaden die soms niet tot bloei komen voordat jullie in een ander lichaam terugkomen. Wat denken jullie daarvan?

Als jullie het nu niet doen – het planten van de zaden – zal het volgende leven dezelfde problemen hebben als die jullie nu hebben. Waarom dus niet een situatie scheppen die jullie Akasha nu kan veranderen zodat wat er in de toekomst ook gebeurt, welke incarnatie of expressie jullie ook hebben, jullie hier komen en klaar zijn voor het werk met het licht aan? Dan hoeven jullie niet heen te gaan waar jullie nu doorheen zijn gegaan, nooit meer! Hoe klinkt dat? Dat is wat de mens kan doen in deze energie. En dat is vandaag onze zienswijze over jullie.

Er is geen angstaanjagende God in de lucht. In plaats daarvan is het een familie/partner met een uitgestoken hand. Kunnen jullie die zienswijze dat God groot is en jullie niet, weggooien? Kunnen jullie in plaats daarvan de zienswijze omarmen die zegt dat jullie overal zijn en dat God jullie is? Als jullie straks de deur uitgaan zijn jullie niet alleen. Als jullie een verwarrend probleem hebben of een frustratie kunnen jullie dan leren om diep adem te halen, te ontspannen en het antwoord krijgen wat benodigd is? Het antwoord zou niet in 3D kunnen komen. Het kan misschien niet in woorden komen maar jullie zullen weten welke richting je op moet gaan omdat jullie dat zullen voelen. Vertrouw op de eerste indrukken, die zijn subtiel en het zijn degene waar jullie niet aan gewend zijn. Dit is de energie die jullie leren te voelen en die verder gaat dan de doos waar jullie inzitten. Ga het niet analyseren, niet intellectualiseren. Luister naar je hart. Er is een balans tussen het intellectuele en het hart. Dit is nodig om naar de gebieden te gaan waarover wij spreken. Gooi de logica niet weg. Verhoog die met je hart.

Er is hier een vrouw aanwezig die gewend is een heel groot zwaard te dragen en zij weet wie zij is. In de veldslag was zij groots. Nu houdt zij het zwaard anders vast. Vandaag is dat het zwaard van de waarheid en verslaat zij drama. Zij slacht alle ongepaste dingen af en het zwaard is zelfs nog groter. Jullie weten niet wie jullie zijn. Misschien is het tijd om te luisteren naar wat er binnenin zit? Jullie DNA weet het. Binnen jullie DNA is 90% betrokken bij jullie spirituele zoektocht. 90% is kwantum. Minder dan 5% van het DNA maakt meer dan 20.000 menselijke genen, het 3D-gedeelte waarvan de wetenschap dacht dat het de blauwdruk van de mens was. Dat is niet zo. Dat is de andere 90%. Het is energie en informatie, de schoonheid van het Hoger Zelf, de engel binnenin, de gidsen en de verbazingwekkende Akashakroniek.

Al dit meesterschap zit in ieder mens en jullie beginnen het te activeren. Het brengt jullie naar deze stoelen, nietwaar? Het maakt dat jullie je afvragen waarom jullie hier zijn. Ik weet waarom jullie hier zijn. Ik weet wat jullie hier bracht. Jullie hebben allemaal iets gemeen. Jullie zijn allemaal mijn familie. Herinneren jullie je hoe het universum eruit ziet? Jullie kunnen nauwelijks wachten om dat weer te ervaren. – veel mooier dan woorden kunnen zeggen, glorieus met energieën die jullie je zullen herinneren als jullie teruggaan en zij completeren jullie ziel.

Astronomen, let op, want jullie kijken naar een weldadige Schepper en jullie kunnen het zien in wat er in het universum is geschapen. Het is voorbestemd voor leven en niet willekeurig. Er is een systeem en de natuurkunde begint dit nu ook te zien. Jullie gaven het zelfs de naam: intelligent ontwerp. Er is, als jullie dat willen, bewijs dat God goed is. Hebben jullie een angstwekkende God of hebben jullie een familielid? Dat is de vraag waarmee wij jullie verlaten. Zienswijze. Hoe kun je er bang voor zijn als het een deel van jullie is? Verander die zienswijze gewoon.

Als jullie dat doen zullen jullie iets vinden dat jullie niet verwachtten. Als jullie hoger gaan vibreren zullen alle dingen die op een hoger niveau vibreren zich aan jullie laten zien. Terwijl zij voorheen onzichtbaar voor jullie waren in een lagere vibratie zullen deze energieën zichtbaar en bruikbaar zijn in een hogere vibratie.

Het gereedschap ligt er, ongebruikt en klaar. De manifestatie hangt van jullie af. Langer leven, uitbanning van ziekten, het begin van jullie wezen dat in staat is om je eigen cellulaire structuur te veranderen, jullie cellulaire omgeving, in staat om dingen te doen die alleen stamcellen kunnen doen, maar nu een jullie zeer bewuste gedachte. Het is er altijd geweest. Jullie gaan nu hoger vibreren om het te zien en te gebruiken.

Zienswijze. Hoe zien jullie ons? Ik hoop dat dit vandaag is veranderd en jullie ons zullen zien voor wat wij zijn – een familie met uitgestoken handen, klaar om jullie mee te nemen op een reis die jullie niet hadden verwacht.

En zo is het.

KRYON