Kryon in Portland Oregon: Het innerlijk aangeborene onthuld 2

Kryon in Portland Oregon

Het innerlijk aangeborene onthuld. 2

Lee Carroll / 22 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Stel je dit voor: Laten wij zeggen dat jullie weten, of hebben gezien, wat een dwarslaesie is. Hier is een man of een vrouw in een rolstoel die niets anders dan zijn of haar hoofd kan bewegen. Klinkt het voor jullie nu logisch dat de meeste zenuwen in de ruggengraat die voor alle beweging zorgen, zijn doorgesneden en er dingen in het lichaam die afhankelijk zijn van door van het brein uitgezonden signalen, toch doorgaan met werken?

De hartspieren blijven kloppen, ondanks dat jullie is verteld dat de hartslag wordt gestuurd vanuit de rechterhelft van de hersenen.

De wetenschap heeft hierop een antwoord voor het hart, maar de spijsvertering gaat ook door, reproduceert, terwijl de meeste lichaamsfuncties onder de nek zijn onderbroken. Ondanks dat de hersenen geen signalen meer doorzenden. Hoe verklaren jullie dit? De medische wetenschap heeft een aardige verklaring voor het hart omdat zij dit steeds zien. Zij vertellen jullie dat het hart autonoom kan zijn en dat het zichzelf laat kloppen door het aanmaken van cellen in de sinusknoop. Dit is hun beschrijving van het innerlijk aangeborene!! Zij zien ook een diepgaand back-up systeem aan het werk.

Het is een back-up systeem binnen het DNA-veld dat jullie in leven houdt. Het DNA-veld van je lichaam verbindt zich feitelijk met de hersenen en de signalen worden nog steeds op een kwantummanier verzonden. (draadloos)

De sinusknoop is een zenuwantenne die doorgaat met het “oppikken” van de transmissies van de hersenen door het veld. Het is daar zo goed in dat, zelfs als het brein dood is, het zich een tijdlang het patroon “herinnert” als een back-up in een batterij. Dit is de kracht van het innerlijk aangeborene.

Onthoud dat jullie kwantum DNA-veld steeds in verbinding staat met het hele lichaam, zelfs als de ruggengraat is doorgesneden. Het brein gaat door met het zenden van de signalen, het DNA-veld ontvangt hen en zendt hen naar de hartspieren, naar de spijsverteringsprocessen – alles, behalve naar de spieren in andere gebieden.

Ik vraag jullie om goed naar dit vreemde in het lichaam, door het ruggengraadletsel, te kijken, en jullie zullen weten dat ik gelijk heb. Hiermee hebben jullie nu een bewijs van dit fenomeen in jullie wereld.

Het innerlijk aangeborene, het slimme lichaam, zal jullie zelfs in leven houden als de draden met de hersenen zijn doorgesneden.

Het innerlijk aangeborene is slim, veel slimmer dan wat jullie het overlevingsorgaan noemen, de hersenen. Het brein is een massieve computer voor overleving en bestaan. Het geeft jullie de mogelijkheid om hier te zijn.

Maar het is niet zo slim. Het kan het jullie zelfs niet vertellen als jullie een vreselijke ziekte in je bloed hebben. Maar het innerlijk aangeborene kan dit wel.

De enkelvoudigheid van het innerlijk aangeborene

Het is tijd dat jullie over het DNA gaan denken als één ding en niet als triljoenen dingen. De wetenschap herkent nog niet eens dat DNA met zichzelf kan communiceren en toch moet het dit doen om dingen voor jullie lichaam te regelen zoals het dit doet.

Het mooie van wat wij vertellen is dit: het stoffelijk lichaam, wat het brein regelt, begint een brug te bouwen naar het innerlijk aangeborene. De brug wordt gebouwd via de intuïtie en zal uiteindelijk een tijd scheppen waarin jullie je eigen medische intuïtie zullen hebben! Jullie zullen niet alleen weten wat er in je lichaam aan de hand is want jullie zullen ook een veel hoger begrip hebben over de energie van jullie Akasha.

Het innerlijk aangeborene heeft zijn eigen soort programmering. Het is geprogrammeerd voor iets waar jullie vanaf zouden moeten weten, in deze nieuwe energie; het is tijd om dit programma te herschrijven.

Overlevingsprogrammering

Waar de menselijke hersenen zijn geprogrammeerd voor lichamelijke overleving is het innerlijk aangeborene geprogrammeerd voor spirituele overleving. Jullie zouden kunnen vragen: “Wat is het verschil?” Lichamelijke overleving is jullie mogelijkheid om weg te lopen bij een jagende tijger en voedsel en onderdak te vinden. Het geeft jullie de logica om deze dingen uit te zoeken en in leven te blijven. Spirituele overleving is iets heel anders en het is heel esoterisch. Het is een veel grotere soort van overleven. Het stimuleert de menselijke spirituele evolutie en het zorgt voor een veel hoger werkniveau van jullie DNA. Laat mij dit uitleggen.

Het innerlijk aangeborene weet wat de Ouden wisten. Het kent het grootse plan. Weten jullie nog, het is verbonden met het Hoger Zelf. Het weet hoelang de mensheid op deze planeet nodig heeft totdat men in staat is om een beslissing te nemen over planetaire opwaardering. Het innerlijk aangeborene weet dit; jullie DNA weet het. Wat is de eerste instructie van het innerlijk aangeborene? Het is om voor jullie alles te doen wat het kan en jullie veelvoudig kansen te geven in vrije wil die ervoor kunnen zorgen dat er een ontwaken kan plaatsvinden en daardoor de mensheid in staat stelt om over de brug van overleving te gaan naar een geascendeerde status voor de planeet.

Dat is de eerste richtlijn.

Spirituele overleving vertegenwoordigt de potentiële evolutie van de Aarde en alles is daar omheen ontworpen. Het innerlijk aangeborene is ontworpen om jullie op elke mogelijke manier vooruit te duwen, binnen het systeem van vrije keuze, naar spiritueel bewustzijn. Daar is het innerlijk aangeborene voor. Zien jullie het grootse in dit plan? Jullie hebben een ingebouwd geleidesysteem om jullie te helpen met je potentieel te navigeren.

In dit proces gaat het innerlijk aangeborene ook de brug over naar het stoffelijk, chemisch lichaam en wel op vele verschillende manieren. Het innerlijk aangeborene is verantwoordelijk voor spontane genezing. Nu weten jullie waar dit vandaan komt. Denken jullie werkelijk dat dit vanuit de hersenen komt? Hoe kan de mens een ziekte hebben die ineens verdwijnt?

Hoe is het mogelijk dat het stoffelijk lichaam zichzelf in korte tijd kan schonen van iets dat zo in onbalans is? Hoe kan weefsel op zo’n grootse manier versnellen om genezing in zeer korte tijd te laten plaatsvinden? Ik heb jullie nu dingen verteld die men in ziekenhuizen steeds weer heeft gezien. Zij hebben hen met röntgenstralen bestraald en onderzochten hen en hebben hen chemisch behandeld. Er is geen manier, zeggen zij, waarop dit normaal gesproken kan gebeuren. Voor degenen die spiritueel zijn, moet dit een wonder zijn! Voor degenen die wetenschappelijk georiënteerd zijn blijft het onverklaarbaar. De schoonheid ervan is dat het inderdaad onverklaarbaar is.

Het is het wonder van het innerlijk aangeborene! Het is jullie eigen lichaam dat jullie in leven houdt. Het is een diepgaand, miraculeus back-up systeem.

Dit is de kracht die jullie hebben. Als het innerlijk aangeborene uiteindelijk de brug naar het stoffelijk zelf bouwt zal de mens zoals jullie die vandaag kennen, verdwijnen. Degenen die daarvan de plaats innemen zullen veel langer leven en in staat zijn om zichzelf te repareren en zelfs ledematen aan te laten groeien.

Zo was het ontworpen, lieve mensen, en dit zou voor jullie logisch moeten gaan klinken.

Wordt vervolgd