Kryon in Praag. 1: De Pracht van het Systeem van God. 

Live Kryon Channeling
Kryon in Praag. 1 

Lee Carroll / 20 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

De Pracht van het Systeem van God. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Vanwege de soort van de bijeenkomst die hier plaatsvindt zijn er vele mensen die nu misschien luisteren en die niet naar een ontmoeting als deze gaan waarin gechanneld wordt. Ik ben mij daarvan bewust.

Het eerste wat ik jullie wil vertellen is dit: Wat jullie hier zien is een uitbreiding van de liefde van God. Het wedijvert niet met wat dan ook dat jullie is verteld over de liefde, de compassie en de glorie van een prachtige Schepper. De boodschappen die ik al eenendertig jaar naar deze planeet heb gebracht zijn makkelijke boodschappen….zij zijn makkelijk omdat zij eenvoudig zijn. De eerste boodschap die ik bracht was deze: Lieve mensen, de Creatieve Bron die jullie schiep is groter dan jullie is verteld en deze Bron weet wie jullie zijn en houdt van jullie, bijna alsof jullie kinderen zijn van deze Schepper.

De vele dingen die jullie zijn verteld kunnen deze waarheid alleen maar verhogen. Jullie hebben daar een gezegde voor: “Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis!” Dit is een term uit de Schrift die betekent dat jullie het beeld van de Schepper zijn….dat jullie ziel deze liefde en compassie in zich draagt.

Laat mij jullie vragen: Is jullie verteld dat jullie ziel, als jullie overlijden, verder gaat? Het antwoord is JA! Bijna alle geloofssystemen op de Aarde vertellen dit. Met andere woorden: Dit is wat zij geloven. De ziel is voor altijd! Dit zou jullie moeten vertellen wie jullie zijn en dat het menselijke deel maar tijdelijk is maar dat het zielsdeel eeuwig is. Toch kunnen jullie hen niet splitsen. Jullie leven op dit moment en leven in jullie ziel. Terwijl jullie deze planeet belopen gaat je ziel met jullie mee. De ziel is voor jullie inderdaad zeer moeilijk te begrijpen omdat hij veel, veel groter en buiten de realiteit is die jullie kennen. Hij is niet driedimensionaal, maar hij is er wel! Jullie ziel is het voertuig waarin jullie – geestelijk gezien – rijden, en in die ziel zijn er stukjes en deeltjes van die Creatieve Bron van het Universum. Stel je eens voor: jullie zijn niet gewoon maar een lichaam op deze planeet. Jullie zijn zeker veel en veel groter dan dat. Het grotere deel bestaat uit hetgeen wij jullie al eenendertig jaar leren.

Jullie hebben een liefhebbende Schepper….precies zoals het jullie is verteld. Een prachtige God, precies zoals dit jullie is verteld….maar het verschil is dit: het is geen oordelende God. Het is een God van Liefde!

Hebben jullie in de Schrift ooit een parabel gelezen over de verloren zoon? De parabel gaat over twee kinderen van dezelfde vader en een van de kinderen deed spectaculaire dingen en gehoorzaamde aan alle regels. Het andere kind deed precies het tegenovergestelde. Het verhaal vertelt dat de beide jongens thuiskwamen en dat de beide jongens dezelfde mooie ontvangst kregen, hetzelfde feest….allebei!

Deze parabel vertelt precies over de manier waarop het is. Mijn boodschap aan de mensheid is dat jullie niet het hele verhaal is verteld. Er IS geen oordelende God! Jullie komen naar deze planeet en hebben vrije keuze….om te komen en te gaan zoals jullie dit willen….de dingen te doen zoals jullie dit willen. Maar als jullie deze goddelijke dingen gaan omarmen gaat jullie leven veranderen. Daar zijn jullie voor gemaakt. Daar is jullie ziel voor gemaakt! Hoe dichter jullie bij de Creatieve Bron binnenin jullie kunnen zijn, hoe beter de dingen in jullie leven gaan. Luister: het gaat om veranderingen IN jullie. Als jullie dichter bij de Bron van Liefde komen, de Bron waar jullie vandaan kwamen is dit jullie afstamming en jullie verdienen het. Deze informatie werd achtergehouden in jullie cultuur, met name in jullie cultuur en een paar andere.

Jullie zijn je ervan bewust dat jullie niet echt de hele waarheid is verteld. Wat ik jullie dus wil vertellen is dit: Deze planeet gaat veranderen…..hebben jullie dit gemerkt? Deze gehele waarheid wordt langzamerhand gezien. Het is alsof het licht zich vertoont op een manier waarop dit nooit eerder gebeurde. Maar laat mij teruggaan naar de belofte die ik jullie al eenendertig jaar breng. Hoe zouden jullie het vinden om langer te leven? Hoe zouden jullie het vinden om minder of geen angst te hebben? Hoe zouden jullie het vinden om ziekten van je lichaam weg te houden? Ik zal jullie vertellen hoe! Dit is als jullie gaan begrijpen dat jullie met vrije keuze, binnen in je, alle attributen hebben waarover ik zojuist heb gesproken. Als jullie gaan geloven dat er binnenin jullie een deel van de Schepper is, een deel van de Bron is, gaat jullie lichaam veranderen. De eerste vraag die ik wil stellen over de spirituele relatie met je lichaam is deze: Geloven jullie dat je bewustzijn, hoe jullie je over dingen voelen….geloven jullie dat je bewustzijn feitelijk dingen kan veranderen? Sommigen geloven dit en anderen weer niet. Toch, als jullie om je heen kijken, zien jullie dit overal. De man of de vrouw die het hele leven al bang voor ziekten is, zal jullie feitelijk in het lichaam brengen. Jullie weten dat ik gelijk heb. Jullie hebben vrienden die altijd bang zijn om iets te krijgen….en zij krijgen ook alles! (Kryon lacht) Jullie zien hen en zij zijn altijd ziek. Jullie zeggen dan: “Dat is een mens met een immuunsysteem dat niet erg sterk is.” Jullie hebben gelijk want de kracht van het immuunsysteem is direct verbonden met jullie geloof in jezelf. Geloven jullie dat de heiligheid waarmee de meesters de Aarde bewandelden hetzelfde is? Dit is zo, en als jullie daarnaar gaan zoeken, als jullie het geloven, als jullie feitelijk gaan zeggen: “Lieve God, lieve Spirit, is dit waar?” zullen jullie dit merken.

Velen van jullie gebruiken homeopathie als geneeswijze voor vele ziekten en beproevingen in de lichamen van mensen. Homeopathie werkt, maar volgens de wetenschap is dit niet zo, kan het niet werken, omdat het een ongelooflijk klein signaal uitstuurt naar het kleine deel van je lichaam dat innerlijk aangeborene wordt genoemd dat dan processen opstart van kracht en eenheid in het systeem. Lieve mensen, welkom bij homeopathie die bewustzijn in het lichaam is. Dit is het bewustzijn van jullie lichaam dat gaat genezen omdat jullie dit signaal afgaven. In deze nieuwe energie zijn er signalen die jullie naar je lichaam sturen en dit zijn signalen van geloof. Is het waar….kan het waar zijn, dat binnenin jullie zo’n enorme voorziening is….dat jullie je eigen lichaam kunnen bevrijden van angst….bevrijden van angst en ziekten en de kracht van je immuunsysteem versterken zoals de meesters dit deden. Zij kregen nooit iets, zoals jullie weten. Zij hadden geen ziekten, weet je.

Dit is jullie tijd….dit is jullie afstamming! Jullie afstamming, waarover wij spreken, is spiritueel! Hij komt van de Schepper! De Bron die jullie God noemen, is in jullie en jullie Schrift heeft altijd verteld dat dit zo is. Channeling is directe informatie voor jullie vanuit een Bron die prachtig is, compassievol, vriendelijk, en in al die jaren heb ik jullie deze boodschappen gebracht. De tweede boodschap die ik jullie al eenendertig jaar breng begon met het eerste boek waarvan ik mijn partner heb verteld om dit te schrijven, is deze: Er komt een Opwaardering aan en die zal plaatsvinden in het menselijk bewustzijn….een grotere verhoging dan ooit op deze planeet is voorgekomen….over de manier waarop mensen denken, hoe zij zichzelf behandelen, wat zij willen en wat zij zullen toestaan. Alsof er een licht wordt aangestoken zal dit bij een hoger bewustzijn gebeuren. Deze verhoging deed zich op de hele planeet voor in 2012. De Inheemsen hadden dit al voorspeld. Er werden zeer vele woorden gebruikt voor deze aankomende opwaardering. Hij werkte samen, was verbonden met de sterren en het werd de Precessie van de Equinoxen genoemd.

Dit is de waarheid! Het vertegenwoordigt een 26.000-jarige schommeling van de Aarde en toen deze schommeling op zijn nulpunt was gekomen – dat wil zeggen dat er een einde was en het begin van een nieuwe schommeling – was dit op 21 december 2012, en als de mensheid dit ijkpunt feitelijk voorbij zou gaan….zouden er dingen gaan gebeuren. Wel, jullie zijn er voorbij gegaan!!!

Hoeveel van jullie die luisteren zijn senioren? Herinneren jullie je de geschriften die zeiden dat jullie niet verder zouden komen dan het jaar 2000? Er zouden dingen gebeuren…..misschien een derde wereldoorlog….misschien een nucleaire holocaust. Er werden jullie vele dingen door vele mensen verteld….inclusief de channelaars….inclusief degene die Nostradamus wordt genoemd. Het staat ook in jullie geschriften. “Hoed je voor de problemen in het jaar 2000” zeiden zij.

Toen ik in 1989 kwam waren mijn eerste woorden voor jullie: “Er zal geen holocaust zijn! Er zal geen derde wereldoorlog zijn”, omdat de mensheid omhoog begon te gaan. Dit was de tweede boodschap. Jullie gingen acht jaar geleden door het ijkpunt en nu zitten jullie in het midden van het herschrijven van het bewustzijn.

Hoe vaak hebben jullie een wereldwijde pandemie gehad? Het antwoord is: Vaak! Jullie hebben jarenlang over de Aarde gevlogen. Als er ergens een infectie was kon dit altijd tot op dit niveau verspreid worden….maar nu hebben jullie het en het is geen plaag, het is gewoon een griep, en toch heeft dit een lockdown van deze grootte tot gevolg….en deze lockdown is waar wij het nu over hebben. Het is een tijd van verjonging, een tijd van verandering en jullie zien het overal. Sommigen zijn er bang voor. Sommigen zullen er altijd bang voor zijn. Lieve mensen, dit is waarover wij jaren geleden spraken. De Opwaardering zal niet geleidelijk zijn, lieve mensen. Jullie zullen het voelen als een duw tegen de culturen om je heen. Dit zal in de politiek zijn, in gebeurtenissen en situaties die nu naar het oppervlak komen en die er altijd zijn geweest….in zaken die er altijd zijn geweest tussen mannen en vrouwen, misschien tussen bepaalde delen van de samenleving of tussen bepaalde rassen. Het is nu bezig en zij komen naar het oppervlak en zullen niet weggaan voordat zij zijn opgelost of de oplossingen ervoor zijn begonnen.

Dit is nieuw. Hebben jullie het gemerkt? Jullie hebben in de menselijke geschiedenis geen enkele tijd zoals deze gehad. Monica (de vorige channelaar) vertelde dat jullie de attributen van een oorlog hadden….zonder oorlog! Dit is waar! Als je eens goed naar de planeet kijkt zal je zien dat dit bijna een derde wereldoorlog is…..maar zonder de oorlog! De fabrieken zijn op vele plaatsen gesloten, op vele plaatsen zijn er banen verdwenen, maar de infrastructuur is volledig en wacht erop om weer terug te komen en ik heb jullie eerder verteld dat dit ook zal gebeuren. Het zal sneller terugkeren dan jullie verwachten, maar wel op een andere manier. Jullie zullen enkele veranderingen zien waarvan het al tientallen jaren nodig was dat zij zouden veranderen en nu vertonen zij zich.

Je zou kunnen zeggen dat dit een snel-spoor is….een woord dat versnelling betekent van iets dat zou moeten gebeuren, en jullie zitten daar nu middenin.

Dit is waarschijnlijk het beste nieuws wat ik jullie ooit zou kunnen geven. Jullie zijn voor God geweldig, lieve mensen. Julie hebben stukjes en delen van de Schepper binnenin je. Jullie hebben het licht in jezelf en je land en cultuur, ontstoken. Het verzoek aan deze kant van de sluier is: Zoek het….begrijp het! Zou het echt waar kunnen zijn? Ik kom terug met een andere channeling die de pracht van jullie cultuur viert, maar dit is de boodschap van Kryon. Jullie zijn precies waar jullie thuishoren in een nieuwe soort wereld waar kleuren eraan komen vanuit een zwart/witte samenleving.

Kleuren komen eraan….naar een zwart/witte samenleving!!!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon