Kryon in Praag. 2: De Nieuwe Tsjechische Cultuur is hier!

Live Kryon Channeling
Kryon in Praag. 2 

Lee Carroll / 20 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Nieuwe Tsjechische Cultuur is hier! 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Hoe kan ik jullie waarlijk vertellen wat er nu gebeurt op de planeet? Het is wat jullie kunnen begrijpen en naar jezelf brengen op een vredige en compassievolle manier. Hoe kan ik jullie dingen laten zien die jullie niet hebben verwacht? Ik ben vandaag begonnen met jullie te vertellen dat er een veel groter verhaal is dan jullie ooit is verteld over de pracht van dat wat jullie God noemen. Zo geweldig en prachtig dat sommigen hebben besloten om het woord God zelfs niet te gebruiken. Alleen al omdat dit woord allerlei dingen in zich draagt die feitelijk niet zo zijn. Sommigen hebben in plaats daarvan gezegd dat het de Creatieve Bron is of Spirit! Jullie kunnen het noemen zoals jullie willen, maar dit is de energie, de prachtige, liefhebbende energie die jullie schiep, de wereld en het Universum schiep.

Als jullie iedereen op de planeet zouden vragen: “Is er een God?” zal meer dan tachtig procent jullie bevestigend antwoorden. Meer dan tachtig procent van deze prachtige planeet gelooft ook dat jullie ergens anders naartoe gaan als jullie overlijden. Met andere woorden: de consensus van de mensheid is dat er een God is. De consensus is dat er EEN God is. De menselijke natuur steggelt nog steeds over de beste manier om die God te zien of over wat deze God van jullie wil. Daarom is mijn boodschap zo anders en zo belangrijk voor een veranderende planeet. Met een lager bewustzijn, lieve mensen, dat de hele mensheid heeft gehad in al die jaren, is het voor jullie moeilijk om iets te begrijpen of te zien vanwege dit lage bewustzijn en ik wil jullie eraan herinneren dat alle concepten die jullie hebben over God zijn geschapen in een lager bewustzijn. Als jullie dit vergelijken met opgroeiende kinderen zal elke ouder weten waarover ik het heb want jullie herinneren je de concepten van jullie kinderen, de dingen die zij uitvinden, de dingen die zij beslissen voordat zij de waarheid leren kennen, de angsten die zij hebben.

Als kinderen opgroeien scheppen zij hun eigen wereld om hun eigen bewustzijn en realiteit te bevredigen en terwijl zij opgroeien, leren zij. Als zij opgroeien begrijpen zij sociale interactie en vriendelijkheid. De meeste kinderen beginnen niet op die manier….zij beginnen met overleven. Zij zeggen dingen die zij niet zouden moeten zeggen, zij reageren op onvolwassen manieren. Dit is de metafoor voor een planeet met een oud bewustzijn. Wat is hetgeen er jullie steeds weer is verteld? Steeds maar weer? Het kan nu ter discussie staan, maar ik vertel jullie, lieve mensen, dat je in een laag bewustzijn de waarheid niet kan zien. Er werd jullie verteld dat jullie het niet verdienden om hier te zijn. Er werd jullie verteld dat jullie niet echt met God konden spreken….niet direct, zelfs niet via het gebed. God was ergens anders, nietwaar? Er werd “ergens” beoordeeld wiens gebed naar God ging, nietwaar?

Er werd jullie natuurlijk ook verteld dat jullie om een of andere reden in zonde zijn geboren. Sommigen van jullie werd zelfs verteld dat jullie het daardoor nooit, nooit zouden halen en het trieste hiervan is dat dit werd verteld door degenen die jullie vertrouwden en waarvan jullie hielden. Zelfs ook door degenen die autoriteiten waren en dit al duizenden jaren lang deden. Zij vertelden dat jullie bepaalde traptreden moesten beklimmen om naar het licht te kunnen gaan – het licht dat de liefde en compassie van God vertegenwoordigde.

Dit is een kinderverhaaltje dat werd ontwikkeld in een laag bewustzijn om aan een oude realiteit te voldoen. Mijn boodschap is dat jullie uit je kinderjaren ontgroeid zijn en je gaan herinneren wat de zielsenergie is….de volwassenheid, de waarheid en het licht dat er altijd is geweest en voor jullie verborgen werd gehouden!

Zij jullie er klaar voor? JULLIE WERDEN GEWELDIG GEBOREN! NAAR BEELD EN GELIJKENIS VAN DE SCHEPPER….EN DEZE SCHEPPER ZAL NOOIT, NOOIT OVER JULLIE OORDELEN EN JE DAARNA FOLTEREN, en alles voor jullie te doen behalve van jullie te houden…..horen jullie mij? Jullie gaan van deze Aarde naar de ECHTE WERELD, DEZE MULTIDIMENSIONALE PLAATS WAAR GOD BESTAAT OMDAT JULLIE EEN DEEL ZIJN VAN DEZE ENERGIE.

Als jullie de geschriften van bijna elk geloofssysteem op deze planeet gaan onderzoeken vertellen de meeste daarvan dat jullie een schepping van God zijn….kinderen van God en niet van een martelende God. Dit is het kinderverhaaltje dat ik nu wil herschrijven. Als jullie in het licht komen en hetgeen zien dat zoveel echter is. Ik wil jullie straks zelfs een visualisatie geven voor jullie en je cultuur. De waarheid….kunnen jullie die niet voelen? Jullie hebben een geweldige ziel en al het andere is iets waarmee jullie om moeten gaan…misschien misinformatie, misschien zelfs gevoelens ten opzichte van degenen die jullie vertrouwden….die niet beter wisten dan hetgeen hen was verteld.

Dit is een nieuwe tijd. De planeet begint uit het duister te komen en daarmee de waarheid over jullie en je cultuur, de schoonheid van wie jullie zijn…het gaat veranderen. Het wordt herschreven vanuit jullie Akasha. Daar gaat deze oefening ook over. Burgers van deze omgeving….jullie hoeven niet langer te lijden….nooit meer. Jullie, je vorige levens, jullie cultuur, komen in een wereld van kleuren vanuit een bestaan in zwart en wit. Jullie en je cultuur hoeven het verleden nooit meer te herhalen. Luisteren jullie? Het verleden is een oude energie. Dit is niet alleen voor degenen die in Praag wonen of in de Tsjechische republiek, dit is voor degenen in de regio, en die is groot. Degenen die door het lijden moesten gaan….jullie en je voorouders en zelfs degenen daarvoor.

Het is tijd om je te realiseren dat dat allemaal voorbij is en erover na te denken hoe jullie alles kunnen herbouwen met het bewustzijn van wie jullie denken dat jullie zijn.

Kom met mij mee. Sluit je ogen en laten wij samen iets visualiseren. Ik ga iets voor jullie scheppen. Het is iets geweldigs deze visualisatie. Kom dichterbij alsjeblieft. Kom gewoon dichterbij en begrijp dat jullie realiteit, de stoel waarin je zit, maar een fractie is van hetgeen echt is. Jullie leven in vier dimensies en er zijn honderden dimensies. Wat is dus echt en wat is niet echt? Ga nu met mij mee naar een andere dimensionaliteit. In de geest die jullie hebben, die interdimensionaal is, gaan jullie naar een echt plaats. Laten wij het even over deze echte plaats hebben. Ik wil dat jullie even door een mist kijken en waar jullie langzaam doorheen gaan. Ik wil dat jullie iets zien dat jullie niet begrijpen. Ik wil dat jullie een platform zien met een prachtige gouden stoel. Ik wil dat jullie in je geest een koninklijke gouden stoel zien. Ik wil dat dit het kostbaarste is wat jullie je kunnen voorstellen. Sommigen zullen goud zien. Anderen zullen kristal zien. Anderen zullen zien wat voor hen belangrijk is, en die stoel is op dit moment leeg. Ik wil dat jullie naar die stoel gaan en begrijpen dat deze prachtige gouden stoel zal zeggen dat hij van jou is. Ik zal deze visualisatie niet nog eens op deze manier doen. Hij is voor niemand anders dan jullie….voor jullie en jullie regio, lieve mensen, omdat jullie dit nodig hebben. Ga met mij mee naar deze stoel. Kom dichterbij. Als ik vraag om dichterbij te komen bedoel ik: Kom met mij dichter in een andere dimensie en dit te geloven en te voelen en dan wil ik dat jullie in die stoel gaan zitten. Jullie ZIJN deze stoel. Deze stoel behoort jullie toe. Hij is niet voor een of andere hogere macht. Hij is niet voor een engel bestemd of voor een wereldheerser. Het is JULLIE stoel vanwege wat er nu gaat gebeuren. Ik wil dat jullie in de stoel zitten en je gemakkelijk voelen. Ik wil dat jullie je ogen sluiten en je best doen met deze visualisatie. Hij is voor jullie, de mensen van deze regio en ik wil dat jullie iets gaan voelen dat in deze stoel gaat gebeuren. Alles wat van jullie regio is….alle voorouders die jullie kennen en niet kennen. Allen uit jullie geschiedenis die jullie hebben gevierd….weten dat jullie in de stoel zitten en ik wil dat jullie even al het lijden dat zij hebben meegemaakt visualiseren….waar jullie doorheen zijn gegaan in dit leven en in alle voorgaande levens in jullie regio…en wie jullie zijn. Ik wil dat jullie dit zien en het weg laten lopen door een drain, als een vuile vijver die leegloopt door een pijp. Jullie zien dit alles gebeuren en allen om je heen beginnen wit te worden en jullie zien alle dingen en problemen langzaam vervagen….en nu gaan jullie iets zien: Alles wat ooit is gebeurd wordt schoon en gereinigd op een manier die zegt dat dit nooit meer hoeft te gebeuren.

Als jullie van deze plaats terug zijn, van dit visioen, komen jullie terug zonder enige Akasha-herinneringen. Jullie komen gereinigd terug met een licht dat alleen maar van je ziel vandaan kan komen. Jullie realiseren je dat de Akasha-herinnering van angst zijn verdwenen en ook degenen die jullie allerlei dingen vertelden. Jullie zijn nu anders. Dit is echt….dit is wie jullie zijn. Dit is de visualisatie van de andere kant van de sluier voor jullie voor deze tijd. Er wordt innig van jullie gehouden en gehouden en gehouden! De voorouders die de cultuur van jullie regio in zich dragen weten wie jullie zijn. Op een bepaald niveau zijn alle zielen daar en zij keren zich allen tot jullie en zeggen: “Luister: Jullie kunnen het verleden veranderen door wat jullie nu doen en jullie hoeven het niet meer met je mee te dragen. Niemand van jullie hoeft dit ooit meer te doen. Dit is een nieuwe planeet….een geboorte in een licht en een worsteling om te weten wat er gebeurt omdat het op zo’n andere manier verandert en voor zo velen op een zeer moeilijke manier. Zit in deze stoel en voel een licht om je heen en in je komen. Het heeft een stem….en muziek die jullie kunnen horen en zegt dat er innig van jullie wordt gehouden en dat dit altijd al zo is geweest.”

Lieve oude zielen: Jullie werden voor deze tijd geboren en als jullie besluiten om hier straks vandaan te gaan doe dit dan veranderd. Ik zal jullie iets vertellen, lieve mensen: Als jullie dit nu kunnen doen beïnvloedt dit niet alleen jullie maar jullie kinderen maar ook jullie stamlijn en alle toekomstige levens, want wat jullie nu doen is extreem esoterisch en dit zal voor altijd duren! Dit is niet tijdelijk. Dit zijn JULLIE die JEZELF veranderen! Jullie familie zal het weten en jullie stamlijn zal het weten. Kunnen jullie deze liefde die er altijd voor jullie is geweest, voelen? Deze liefde die zo goed was verborgen?

Dit is de boodschap van Kryon voor jullie, in jullie cultuur, want ik ken alles waar jullie doorheen zijn gegaan en jullie hebben dit nodig.

En zo is het.

Kryon