Kryon in Raleigh, NC. 1 / Heling-channeling. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in Raleigh, NC.  1

Lee Carroll / 27 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Heling-channeling. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Er zijn vele mensen die nog niet weten wat er tijdens het channelen gebeurt. Sommigen die veel hebben geluisterd naar boodschappen die jullie van channelaars horen bezien die nog steeds als tekst, leren. Jullie schrijven dingen op en luisteren en lezen later en gebruiken deze dingen in je leven. Dit is één laag van wat er gebeurt tijdens channeling. Maar degenen die meer zijn afgestemd op de rest van het verhaal begrijpen dat steeds als er een boodschap van de Bron is, er lagen aanwezig zijn voor de mens die afhankelijk zijn van het ontvangvermogen van de mens voor de lagen. Sommige zijn gewoon informatie en daar is niets mis mee want daarom zijn zij er en dit is hun leven en zij willen steeds meer. De volgende lagen hebben te maken met energie. Wat gebeurt er, naast de informatie? Het eerste wat ik jullie wil vertellen is dat er een tweede laag van informatie is.

Als jullie een van hen zijn realiseren jullie je dat er ook andere boodschappen worden doorgegeven en niet noodzakelijk in de taal die ik nu spreek. De derde en de vierde laag hebben te maken met energie. Wat hiermee wordt doorgegeven heeft niets te maken met de informatie die wordt uitgesproken. Is het mogelijk dat een channeling een veld kan scheppen? Lieve mensen, dit is precies wat wij doen….wij allemaal. Dit is exact wat mijn partner heeft gedaan, Adironnda heeft gedaan en de Raad met haar heeft gedaan en er zijn mensen die dit later beluisteren of lezen en dan bestaat dit veld nog steeds omdat dit een kwantum-multidimensionaal veld is, en ik noem het een veld van toestaan. Het stelt de mens in staat om dingen te zien die hij nooit kon zien, om dingen te voelen die hij nooit kon voelen, om in attributen te zijn waarvan zij dachten dat zij daar nooit in zouden zijn. Sommigen zien kleuren en anderen hebben allerlei soorten andere situaties, sommigen moeten ongecontroleerd huilen omdat zij uiteindelijk liefde zien en zich realiseren dat de waarheid van de Creatieve Bron in hun eigen ziel is. Sommigen zijn overweldigd omdat zij de uitgestoken hand zien waar wij zo vaak over spreken, van de Creatieve Bron en waarbij jullie vrije keuze hebben om dit wel of niet aan te pakken en iets te hebben wat jullie nooit eerder hadden en dat is controle hebben over angst en ongerustheid en zorgen.

Sommigen gaan begrijpen en voelen dat er in de derde en vierde en misschien wel vijfde laag zoveel aanwezig is dat dit levens-veranderend is. Dan zijn er nog een paar mensen die voelen dat het veld is geschapen voor toestaan….en elke aparte cel van hun lichaam doet: “Ahhhh! Dit is een goede tijd voor de heling waarvoor ik ben gekomen.” (Kryon lacht)

Is het mogelijk dat channeling zo’n soort cirkel kan scheppen, een veld dat zelfs op lange afstand kan werken? Degenen die in de cirkel komen zullen heel veel veranderen omdat zij toestemming hebben om hun lichaam te helen op een manier die zij nooit eerder hebben begrepen. “Kryon, waar wil je hiermee naartoe?” Ik doe dit zelden want deze vier channelings zullen een mijlpaal zijn in het leven van mijn partner. Ik ga spreken over heling. Ik geef jullie vandaag de vier attributen van het lichaam die specifiek met heling te maken hebben. In de volgende channeling zal ik de eerste twee identificeren en later het tweede paar. Tijdens de laatste channeling van morgen geeft ik mijn partner nieuwe instructies over wat hij geacht wordt te gaan doen. Voor degenen die nu of later luisteren of lezen: Jullie zullen een plaats vinden waar deze vier channelings samen staan vermeld. Mijn partner heeft deze informatie al gegeven en die staat op wat hij zijn site noemt. Tijdens elke channeling heb ik hem verteld dat hij naar die zekere plaats moet gaan en vrij moet zijn van de Aarde…dat is waar hij naartoe gaat. Jullie kunnen hen alle vier beluisteren of lezen, maar dit is je eigen keuze. Ik heb hem zojuist een beetje bang gemaakt.

Is het mogelijk dat je bang kunt zijn tijdens een channeling? Het antwoord is: Hij is een mens, net zoals jullie! Misschien wil hij geen nieuwe taak, net zoals jullie! Er zijn vier attributen in jullie menselijk lichaam. Twee zijn er duidelijk en die zijn in drie dimensies en jullie gebruiken hen constant. Twee zijn er niet duidelijk en je zou kunnen zeggen dat zij bij de “bovennatuurlijke” groep behoren. De eerste van de vier is duidelijk: chemie, lichaam. De chemie is het eerste waar medici en helers zich tot richten…in alle ziekenhuizen en bij allen die hiervoor zijn opgeleid. Zelfs degenen die metafysisch werken moeten begrijpen dat chemie het lichaam, de basis is. Het vertrouwen dat jullie momenteel dienen te hebben is dat de chemie van je lichaam veranderd kan worden….en jullie weten waar ik het over heb….allopathische medicijnen, reactieve medicijnen….noem het zoals jullie willen….sommige ervan werkelijk feitelijk heel goed, lieve mensen….jullie hebben enkele verbazingwekkende ontdekkingen gedaan, maar jullie hebben nog steeds een systeem waarin jullie als je ergens drukt, iets anders reageert. Zie je, jullie lichaam is inter-verbonden….jullie kunnen je niet tot maar een orgaan richten of tot maar een deel van het lichaam, van het systeem en dat wachten tot er iets anders reageert. Zo is het altijd geweest, zelfs bij de kleinste doses. Door iets te doen is er altijd een reactie, ook bij de kleinste dingen. Dit was de chemie, het lichaam en dit was de meest driedimensionale van de vier die jullie hebben. Ik ga in de tweede channeling de delen van jullie chemie onthullen waar jullie je misschien niet van bewust zijn maar die nog steeds 3D zijn, maar daar kom ik nog wel. De tweede heet: Erfenis, en jullie weten precies waar ik hiermee naartoe ga. De beste dokters zullen jullie zien en vragen: “Wat hadden jullie ouders wat ik niet weet?” want jullie hebben nu kennis. Bij het erven zijn er ook vaak de genen van ziekten aanwezig en wat er in het verleden dus gebeurde bij jullie zusters en broers, jullie vaders en moeders, kan heel goed ook in jullie lichaam zitten en jullie verwachten ook hetzelfde. Dit heeft natuurlijk te maken met chemie maar het is natuurlijk met een goede reden het tweede deel en ik zal jullie uitleggen waarom dit zo is. Dit erven is voor sommigen van jullie een doodvonnis. Jullie zeggen: “Wat voor zin heeft het om mijzelf te helen als mijn zus en mijn moeder overleden aan…. omdat dit gewoon ingebouwd is in mijn menszijn. Het is een deel van mijn chemie en een deel van mijn toekomst!” Is dit goed of verkeerd….jullie weten wat ik jullie leer. Maar als jullie naar de plaats van lering gaan die 3D is en naar de medische industrie, zullen zij zeggen: Ja, want jouw moeder had het en je zus had het. Ja, jij zult het waarschijnlijk ook krijgen en dit zijn jouw mogelijkheden.” Goed, wat doen jullie? Zullen jullie delen van je lichaam weg laten halen of zeggen jullie: “In geen geval!” Jullie kunnen tussen twee haakjes deze ketting verbreken als jullie dit willen. Deze eerste twee zijn extreem driedimensionaal en dit zijn de dingen die jullie in de moderne farmaceutische industrie zien.

En dan worden wij esoterisch. De volgende twee behoren jullie op een grootse manier toe en er wordt in de medische industrie nooit over hen gesproken en zij zijn zeker verbonden met de helers die misschien naar dit programma kijken. Er zijn er veel meer dan vier, lieve mensen, maar zij volgen allemaal de categorie van deze vier.

Nummer drie heet: Het Akasha Patroon. Het is werkelijk een deel van je erfenis maar de Akasha-erfenis gaat over vorige levens. Wat dragen jullie hierin mee van de vorige levens? Het is een energie die heel goed een aanleg, een talent zijn, waarmee jullie door dezelfde plaatsen als voorheen gaan, dezelfde ziekten als eerder en dezelfde reacties. Is het mogelijk – het antwoord is: Natuurlijk – want de Akasha draagt jullie energie van acties in vorige levens. Degenen die vandaag bang zijn voor water zijn in vele vorige levens verdronken. Wat doet het dan? Het schept situaties waarin jullie niet willen zwemmen of niet bij water willen zijn. Hetzelfde gebeurt bij de abnormaliteiten van ziekten die jullie dingen kunnen laten denken of doen of naar plaatsen laten gaan waar jullie ontvankelijker zijn. Zelfs als jullie je van de Akasha af willen keren, lukt dit niet en jullie weten waarover ik het heb. Er moet dus gekeken worden naar het Akasha Patroon als het over jullie ziekte gaat. Zelfs als je nummer twee ook bekijkt, jullie erfenis, kijk dan ook even naar jullie stamlijn in je Akasha. Is het mogelijk dat je een erfenis hebt in je Akasha en dat is geen chemische erfenis. Hebben jullie misschien attributen geërfd die jullie hadden? Dit hebben jullie. Kunstenaars worden kunstenaars, zangers worden zangers omdat dit zo sterk wordt overgedragen in jullie aanleg voor ziekten. Wat gaan jullie daaraan doen? Daar ga ik het morgen over hebben.

De vierde? De vierde is het onderwerp waar ik altijd over heb gesproken en dit zal ik ook altijd blijven doen. Wij noemen hem: Bewustzijn. Is het mogelijk dat wat je denkt nummer een kan veranderen….en ook nummer twee…..en nummer drie? Het antwoord is: Absoluut!

Is het mogelijk dat wat je denkt nummer een en twee erger kan maken? Absoluut! Wij hebben jullie dit in de laatste weken verteld toen wij zeiden dat wij jullie wilden introduceren bij de hypochonder die bang was voor allerlei ziekten en hen dan ook allemaal kreeg. Het is bijna zo dat hij daar zo vaak mee bezig was dat hij het naar zich toetrok. Is het mogelijk dat bewustzijn dit twee kanten op kan doen? Is het mogelijk om de patronen te herschrijven….de chemie te veranderen? Het antwoord is JA! Ik zal het morgen daarover hebben. Ik heb mijn partner verteld dat deze channelings vrijuit voor iedereen beschikbaar dienen te zijn. Dit is geen plannetje om jullie morgen weer te laten kijken want al deze dingen zullen voor jullie beschikbaar komen, lieve mensen….in een pakketje. Degenen die later luisteren en lezen – na de feiten van het leven – vertel ik dat jullie dezelfde mogelijkheden hebben. Al deze dingen behoren toe aan de menselijke ziel – niet alleen voor dit leven, maar dit is voor altijd beschikbaar voor jullie. De vierde channeling, degene waar mijn partner nieuwsgierig naar is en waarin ik hem een nieuwe opdracht wil geven, daarover wil ik tegen hem zeggen dat hij zich geen zorgen moet maken. Maar het zal niet zo makkelijk zijn. (Kryon lacht) Hij is heel menselijk, weet je? Dit zijn de helings-channelings. Er is meer dan het oog kan zien. Er komt meer aan dan jullie weten.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon