Kryon in Raleigh, NC.  2 / Heling-channeling. 2

Live Kryon Channeling: 
Kryon in Raleigh, NC.  2

Lee Carroll / 27 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Heling-channeling. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tweede channeling van de vier die wij de Heling-channelings noemen. Ik begon vanmorgen met het identificeren van de vier hoofdaspecten van de heling van het menselijk lichaam. Dit is de eerste keer dat ik hen op deze manier samenbreng. Even een terugblik: de eerste is de chemie van het lichaam….een zeer driedimensionale machine. De tweede was de erfenis van de fysieke voorouders en deze is ook 3D! De derde is wat wij het Akasha-Patroon willen noemen, waar wij het morgen over gaan hebben en de vierde: gewoon Bewustzijn, waarover wij morgen ook gaan spreken.

Alweer zeggen wij tegen degenen die zojuist pas hebben afgestemd: nummer twee…dat er een plaats is waar jullie hen alle vier kunnen beluisteren en je dus niet hoeft af te vragen waar de rest van hen is. Deze plaats is wat jullie de site van Kryon noemen. Ik wil dat mijn partner nu langzaam spreekt zodat jullie nu volledig het concept, de informatie, het gevoel en de energie kunnen begrijpen van hetgeen wij jullie gaan vertellen. Je kunt deze vier attributen van heling niet bediscussiëren zonder informatie vooraf die ogenblikkelijk bovennatuurlijk lijkt te zijn, misschien zelfs technisch op een bovennatuurlijke manier, maar jullie kunnen geen van deze dingen bediscussiëren zonder deze waarheid. Het is een basiswaarheid, het is een waarheid die nu bekrachtigd moet worden maar waar wel al vaak mee werd gewerkt….een waarheid die verder dan het begrip lijkt te gaan voor degenen die het cellulaire en medicijnen studeren. Het is een waarheid die ontdekt zal worden en alles zal veranderen en hij is dit: Jullie biologie, alles, al deze vier attributen, bevinden zich allen in een veld. Dit is geen veld dat is geschapen door channelen of door de hier aanwezige helers….het is een veld dat het lichaam al heeft. Wij hebben hier al vaak op vele manieren over gesproken. Zijn jullie wel of niet goddelijke wezens van God? Als je het woord God niet wilt gebruiken zeg dan: De Creatieve Bron. Zijn jullie wel of niet gerelateerd, verwant, aan de goddelijkheid van het Universum? De meesten van jullie zullen zeggen: “Ja, ik heb een ziel en dus is dit waarschijnlijk zo!” Jullie hebben gelijk. Wij hebben het eerder gezegd: Het merendeel van de planeet gelooft in een leven na de dood. Dit betekent dat er een sterk geloof is dat komt vanuit het innerlijk aangeborene dat zegt dat er na de fysieke dood iets is dat overblijft en dit iets kunnen jullie noemen wat je wilt….een ziel? Op een bepaalde manier is dit “iets” nog steeds jullie….een “bewustzijn-iets” dat niet in het lichaam zit. Dit is de duidelijke en algemene manier van denken van het grootste deel van de planeet….meer dan 80% van jullie gelooft in het leven na de dood. Deze 80% betekent dat het grootste deel van de planeet denkt dat jullie een ziel hebben.

Wat betekent dit echt voor jullie? Eerlijk? Als jullie terug willen gaan naar de Ouden en hun leringen en training, zeiden zij dat de ziel resideert in een voertuig dat het Merkabah wordt genoemd. Dit is een Hebreeuws woord dat “losjes berijden” betekent. De menselijke ziel berijdt dit Merkabah dat gewoonlijk wordt beschreven als een veld, een bubbel van energie, ongeveer 8 meter breed. Dit is Oude Informatie die al heel, heel lang bekend is en het is iets dat het veld beschrijft waarin jullie je bevinden. Is dit veld driedimensionaal? Is jullie ziel driedimensionaal? Jullie zouden zeggen: “De ziel moet wel multidimensionaal zijn” en dit is ook zo. Volg mijn logica want dit, lieve mensen, is de crux van deze vier lessen over heling, en die crux is deze: Jullie lichaam bevindt zich in een veld van eenheid en dit betekent dat de een de ander beïnvloedt en die weer een ander, enzovoorts.

Is het mogelijk dat de chemie, je lichaam – nummer een – multidimensionale attributen heeft? Dit werd vaak getoond en bewezen door degenen die deze vragen stelden en moed genoeg hadden om dit te testen. Tientallen jaren geleden was Vladimir Poponin, een Russische wetenschapper die besloot om lichtfotonen te gebruiken in een experiment met DNA en in het veld van het DNA keek hij naar de lichtfotonen en zij deden iets wat zij nooit geacht werden te doen. Hij realiseerde zich dat hij multidimensionaal licht zag en dat dit op twee plaatsen tegelijk kan zijn en samenwerkt met de biologie van het lichaam en die biologie dus ook multidimensionaal moest zijn. Ook anderen hebben dit gezien. Het eerste van alles is dus dat jullie biologie, jullie chemie, jullie DNA zelf, multidimensionale aspecten en attributen heeft. Als dit zo is betekent dit dat zelfs de chemie-laag, laag nummer een, de laag waar de dokters van vandaag mee bezig zijn….dat zelfs die multidimensionaal is.

Laat mij jullie iets vragen: Gebruiken jullie multidimensionale gereedschappen….welke dan ook, om te reageren op die chemie-laag? Jullie doctoren zijn met driedimensionale dingen bezig met een multidimensionaal verhaal en het resultaat ervan is een neveneffect bij elke keer aanzetten. Wat jullie dit lichaam ook geven, er zijn neveneffecten….behalve voor een ding….iets dat jullie hebben ontdekt. Jullie ontdekten dit honderden jaren geleden en toch hebben jullie dit nooit ontwikkeld tot een algemene, gewone waarheid….en hier is het: Jullie ontdekten dat jullie tincturen konden maken met instructies in een set aan de chemie van nummer een en….zonder neveneffecten. Instructiesets die zo miniem zijn in hun chemie en zo klein zijn dat jullie het niet kunnen zien, maar het lichaam herkent dit wel en gehoorzaamt hieraan ook! Het betekent dit: Jullie geven het instructies en het lichaam gehoorzaamt! Jullie hebben hoofdpijn, nemen een tinctuur van homeopathie en het lichaam ziet het niet als chemie maar als een instructie….en de hoofdpijn verdwijnt. Er is iets in jullie chemisch lichaam dat het slimme lichaam wordt genoemd….het innerlijk aangeborene. Dit is een onderdeel van de chemie en het is ingebouwd. Het is het slimme lichaam omdat jullie het gebruiken, ook in de kinesiologie om te testen wat jullie niet over jezelf weten. Het slimme lichaam dat werkt met spieren geeft jullie informatie die op geen enkele andere manier gegeven zou kunnen worden. Opeens openen jullie een deur, zelfs naar laag nummer twee die zegt: “Kijk, de basis-3D is geen 3D. Het moet multidimensionaal zijn want het beantwoordt schijnbaar op een niet-allopathische manier op signaalsets die het wordt gegeven.

Wat denken jullie van dit hele idee van een slim lichaam? Dit slimme lichaam, lieve mensen, is jullie gegeven zodat jullie daaraan vragen kunnen stellen. Het zal dus meer weten dan jullie. Het raakt alleen het oppervlak in wat het weet. Deze nummer-een-set die chemie wordt genoemd is veel groter en grootser dan alles wat jullie je kunnen voorstellen. Dit moet ook wel. Nummer een is de motor, de machine van het lichaam. Alles begint en eindigt met motor. De motor trekt jullie vooruit of doet dit niet….hij werkt of hij werkt niet. Hij werkt ook niet gedeeltelijk want dat leidt tot mislukking. Deze machine van jullie wordt constant verjongd….tientallen en tientallen jaren lang want het is een slimme machine. Hij is zelfs nog slimmer dan jullie denken, maar alles begint en eindigt bij de machine. De chemie-laag is dus van kritiek belang.

Nu gaan jullie de vragen stellen: Wat is het dat je kunt doen om instructiesets te geven aan de basis-chemie-die het zal veranderen? Vraag aan degenen die in de homeopathie werken: Als jullie als remedie een tinctuur aan een mens geven en die mens dan wordt genezen kunnen jullie dit dan in de chemie zien? Onthult de microscope de heling? Het antwoord: Ja dat is zo. Zeker! Want de machine is de machine zodat de chemie moet veranderen om de heling te laten plaatsvinden. Als je dus een tinctuur hebt om het immuunsysteem te versterken, iets dat jullie minder vatbaar maakt voor een ziekte, en jullie daarna kijken naar het aantal witte bloedlichaampjes….zijn die dan in aantal toegenomen? Het antwoord is JA! Zie je, homeopathie WERKT! Het verandert de chemie….tegen alles in wat jullie kunnen verwachten. Homeopathie is de sleutel naar het begrip van instructiesets die de chemie veranderen…..fysiek in het lichaam. Alles waarover ik het ga hebben betreffende heling zal de chemie veranderen….dat is de machine! Kennen jullie mensen die zijn genezen van een ziekte? Kennen jullie mensen die vergiffenis hebben gekregen in die mate dat de ziekte werd verdreven? Hebben jullie een vriend of vriendin die een goddelijke genezing heeft gehad…en als zij een goddelijke genezing hebben gehad….als jullie dan onder de microscoop naar hun chemie kijken, zijn daar dan veranderingen te zien? Het antwoord is JA! Zie je, de goddelijke heling veranderde de machine! Het chemische lichaam zal dus altijd reageren en altijd veranderen door de instructiesets. Tot nu toe, lieve mensen, zijn jullie instructiesets pillen geweest (Kryon lacht) en deze pillen zijn werkelijk instructiesets, zij zijn reactionair. Een chemische substantie verandert en heeft invloed op een andere chemische substantie die weer een andere beïnvloedt enzovoorts. Er is verandering na verandering want zien jullie: er is een eenheid van velden….als jullie een ding doen, bewegen andere dingen en veranderen! In de allopathische eerste chemie-laag is dit niet zo goed, want laat mij jullie iets vertellen. Ohhh. Als jullie de juiste instructieset geven die niet tegen de chemie ingaat, verandert dit de reactie en is er geen neveneffect! Er is dan een cascade-genezing, een trapsgewijze heling! Onthoud dit woord: Een trapsgewijze genezing waarbij jullie een instructieset geven aan het lichaam om zichzelf op een manier te versterken en het versterkt zich dan op alle manieren, want dit is de manier waarop de machine werkt. Als jullie een machine hebben die het beter moet gaan doen geven jullie die machine benzine of olie, of wat dan ook en dat is niet alles….het presteert beter en het presteert langer, gaat langer mee. Er is geen neveneffect.

Wat ik jullie dus vertel is dit: Jullie gaat instructiesets ontwikkelen die trapsgewijze genezing scheppen. Geen chemie die elkaar tegenwerkt en bijwerkingen heeft, maar chemie die zelf zijn reactie verandert. Chemie die reacties van zichzelf verandert!

“Kryon, waar heb je het over?” Vraag het aan degene die van kanker is genezen. Wat vertelt de microscoop jullie? Zij zullen zeggen: “Dokter, ik ben vrij van kanker!” Jij bedoelt dus dat het weg is en dat er een goddelijke engel op zit? Natuurlijk veranderde de chemie, je zou anders niet meer in leven zijn. Snappen jullie het? ALLES waarover wij spreken verandert de chemie en het verandert de manier waarop de chemie naar zichzelf kijkt. Kom binnen bij laag twee! Laag twee: wat jullie geërfd hebben. Als jullie driedimensionale denkers zijn en niets te maken willen hebben met deze boodschap zullen jullie zeggen: “Genen zijn genen zijn genen….je kunt hen niet veranderen! Als je een aanleg voor een ziekte hebt die je zuster, vader of moeder had kan je die niet veranderen door de cellenstructuur te veranderen, zo is het nu eenmaal! Aanleg ervoor betekent dat je het zult krijgen! Het zal de chemie een bepaalde kant op drukken, net zoals dit bij mijn vader, moeder, het geval was” De erfenis, heel driedimensionaal, wordt aldus bekeken door alle dokters. Wat is jullie aanleg om deze dingen te krijgen of te ontwikkelen?

Wat vertelde ik jullie toen wij begonnen? Jullie zitten in een veld waarbinnen alles op alles reageert. Jullie hebben al ontdekt dat homeopathie een signaal-set is die niet echt lineair is, nietwaar, omdat jullie je chemie een tinctuur geven….zoveel kleine deeltjes, meer dan een miljoen keer verkleind, geven toch een chemische reactie, en dit is bewezen. Waarom verandert het? Het verandert omdat het op de een of andere manier de instructies zag op een manier die jullie nog moeten ontdekken en moeten herkennen dat die belangrijk is.

Wat als ik jullie dit vertel: Er zijn signaalsets die tegen het geërfde deel van het lichaam kunnen spreken en dit schakelt de genen niet uit, lieve mensen, degenen die de genen kunnen tellen en zien en zeggen: “Je gaat dit of dat krijgen want zij kunnen verder niets zien. Het verandert voor hen niet op dat punt. Maar wat wel veranderde was de reactie van het lichaam op de genen. Jullie herschreven het programma! Is het mogelijk dat jullie een programma in je lichaam kunnen herschrijven? Er is een programma dat jullie een aanleg geeft voor een bepaalde ziekte. Als jullie zouden weten hoe het verbazingwekkende lichaam van jullie werkt….het is geprogrammeerd! Helemaal, alles! Het werkt op een bepaalde manier omdat het voor die manier is geprogrammeerd. Dit programma zit in de genen en wat jullie doen is hier binnenkomen en dit programma herschrijven. Dit is niet spectaculair vreemd, lieve mensen, het is geen woewoe, lieve mensen, het verandert eenvoudig het model van het programma dat daar al is.

“Kryon, ik begrijp niet wat jij zegt. Zeg jij dat als ik die genen voor een bepaalde ziekte heb, ik dit hele gedoe kan herschrijven en die ziekte kan verwijderen?” Welkom bij het begrijpen! (Kryon lacht) Ja, dat is precies wat ik vertel. Zelfs binnen de eerste twee lagen zijn er wonderen! Ik ben nog niet eens aan de woewoe gekomen, dat komt morgen bij de lagen drie en vier. Dit zijn pas de eerste twee…de eerste twee. Er zijn wonderen voor jullie om te ontdekken. Ja, jullie kunnen het herschrijven. “Hoe moet ik dat doen, Kryon? Wat is het proces waar ik doorheen moet?” Al eenendertig jaar geef ik jullie de antwoorden. Boek na boek, boodschap na boodschap…het is er allemaal. Het begint met jullie geloof, wat jullie in je hersenen (h)erkennen wordt jullie realiteit. Adironnda die voor mij channelde vertelde precies hetzelfde. Wat jullie je voorstellen kunnen jullie scheppen. Wat jullie denken verandert de uitkomst. Wij hebben dit al heel vaak verteld en nu wordt dit zelfs realiteit….sommige wetenschappers beginnen dit al te zien en mensen die zich altijd voorstellen dat zij ziek zijn, worden ziek en degenen die zich voorstellen dat zij zich goed voelen zijn nooit ziek. Deze wetenschappers zeggen: “Bewustzijn moet ook een speler zijn met betrekking tot gezondheid. Welkom bij het begrijpen! Oh, het speelt niet alleen maar een deel mee….het speelt het hele deel!” De manier waarop komt morgen. Jullie dienen eerst te geloven dat jullie dit kunnen!

Er zijn mensen die zeggen: “Ik denk dat ik het ga proberen, maar er zal niets gebeuren!” Zoiets “probeer” je niet. Als ik jullie vertel over zwaartekracht en vertel dat jullie van de oever in het water kunnen springen zeggen jullie dan: “Goed, ik denk dat ik dit ga proberen?” Je probeert dit niet, je gaat gewoon het water in, zie je?” Je moet het herkennen en begrijpen dat het van jou is! Jullie dienen aan jezelf te werken tot op het punt waarop jullie zeggen: “Ik Ben een schepsel dat kwantum is. Ik heb in mijn ziel de mogelijkheid om in het veld te zitten en met mijn eigen chemie te werken. Er komen affirmaties in het spel, lieve mensen, affirmaties waarin jullie jezelf steeds weer een waarheid vertellen die dan ook de WAARHEID WORDT! Ik Ben sterk. Ik Ben gezond! Ik Ben vrij van ziekten! Kennen jullie de kracht hiervan? Dit komt morgen, maar jullie weten al welke kant ik hiermee opga. De machine van jullie lichaam, de fysieke chemie van jullie lichaam, zal veranderen en men zal in staat zijn om dit in laboratoria te testen. Hoe komt het, broeder, zuster, dat jouw immuunsysteem sinds de vorige keer dat jij hier was, zoveel sterker is? Wat doe jij hiervoor? Welke pillen gebruik jij vandaag? Als jullie zeggen: “Het is de pil van het geloof! Dit is de pil die ik nu inneem waardoor ik nu de leiding heb over mijn eigen lichaam!”

Dit zijn een en twee. Dit is basis-drie-dimensies. Denken aan kwantumenergie om je heen die jullie niet echt begrijpen. Helen is veel makkelijker dan jullie denken. Het is geen mysterie, maar als jullie alles geloven wat jullie wordt verteld over wat jullie wel en niet kunnen doen zal er niets gebeuren. Jullie erfenis is als een programma dat zijn bestemming zal uitvoeren….BEHALVE ALS JULLIE HET VERANDEREN. BEHALVE ALS JULLIE HET VERANDEREN!!!! Jullie bevinden je in een veld van mogelijkheden waar niemand jullie ooit iets over heeft verteld. Dit zal in staat zijn om genezingen in je lichaam tot stand te brengen met hulp, maar met name van een heler die jullie door sommige van deze moeilijkheden heen zal leiden, en zij kijken nu ook en zeggen: “Ja, ga door, Kryon!” Deze helers zijn degenen die jullie bij de hand nemen en zeggen: “Dit is de manier waarop het wordt gedaan!” Daarom kijken zij naar dit programma en daarom bestaan zij hier als oude zielen op deze planeet omdat er zo velen zijn die niet echt begrijpen hoe zij moeten geloven.

Wat doen jullie, mensen, als jullie je hele leven iets is verteld en jullie opeens leren dat dit wel of niet waar kan zijn en dat dit ook heel anders kan zijn? Wat is jullie eerste indruk? De andere kant op lopen, nietwaar? Maar zal ook dit veranderen. Er zijn nieuwe energieën op deze planeet, lieve mensen!

De tijd is op!

Morgen zal ik onthullen wat laag vier en vijf zijn en zal ik jullie meer vertellen over de werkelijk ware kracht van de mogelijkheid om jullie chemie te veranderen in je eigen lichaam. De vierde channeling….wel, wij zullen zien. Nieuwe richtingen voor mijn partner….Heling-richtingen!

Ik Ben Kryon en ik ben met goede redenen verliefd op de mensheid en ik ben in staat om jullie goede informatie te verstrekken vanwege deze liefde. DOOR DEZE LIEFDE!

En zo is het.

Kryon