Kryon in Raleigh, NC. 3 / Heling-channeling. 3

Live Kryon Channeling: 
Kryon in Raleigh, NC. 3  

Lee Carroll / 27 juni 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Heling-channeling. 3

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de derde channeling van de vier die wij de Heling-channelings noemen. De vorige twee zijn beide op dezelfde plaats te vinden….dit voor degenen die nu of later pas inschakelen. Alle vier zijn zij straks te vinden op de site van mijn partner. Het is heel belangrijk dat jullie betreffende deze informatie met nummer een beginnen want dit zij helings-channelings die op deze wijze voor het eerst worden gegeven. Zij geven specifiek weer wat er in jullie lichaam gebeurt met betrekking tot heling. Zoals wij hebben beschreven is helen iets wat een persoon voor zichzelf en anderen kan doen om de chemie van het lichaam te verbeteren….ziekten te verjagen op een snelle manier of trapsgewijs, en het leven kunnen verlengen en gezonder zijn.

Ik vertelde jullie dat er vier basisattributen zijn die hebben te maken met de mogelijkheid voor een mens om te helen. Ik herhaal hen nu even: Nummer een was de basischemie van jullie lichaam en wij noemden dit de machine, want wat er ook gebeurt, de chemie is verantwoordelijk en alle andere nummers die ik jullie ga geven…twee, drie en vier, zullen tegen de chemie spreken en die veranderen. Wij spraken over de allopatische (gebruikelijke) medicijnen die de chemie op een bepaalde manier beïnvloeden en dat er altijd bijwerkingen zijn….er is altijd iets dat gebeurt als jullie een ding uit het veld benaderen, “behandelen,” want er is altijd een reactie bij alle vier.

Wij hadden het gisteren over de tweede en legden hem uit….het deel dat jullie erven….het deel dat jullie bij je geboorte meenemen vanuit jullie voorouders….van het heden of van het verleden en dit heeft een invloed op de verwachtingen met betrekking tot jullie gezondheid. Wij komen nu bij nummer drie en vier waar wij het vandaag over gaan hebben en wij gaan dit doen op manieren die jullie niet hebben verwacht. Nummer drie is jullie Akasha-sjabloon en hiermee komen wij bij het bovennatuurlijke, het esoterische. Nummer vier hebben wij “bewustzijn” genoemd.

Laten wij het nu over nummer drie hebben op een onverwachte manier. Jullie hebben een Akasha-sjabloon. Wat is nu een sjabloon? Een sjabloon  is een patroon dat helpt om dingen in een vorm te krijgen. Jullie gebruiken een sjabloon misschien vaak om een gewoon ding te vormen dat jullie willen herhalen. Het Akasha-sjabloon herhaalt hetgeen jullie in vorige levens hebben ervaren. Zo diepgaand is dit dat de eerste georganiseerde religie op de planeet dit in haar centrum plaatste…karma, de Akasha, wat jullie hebben ervaren. Het Hindoeïsme gaat helemaal over karma en dat hetgeen er met jullie gebeurde je vandaag vormt. Denken jullie dat hetgeen er met jullie in voorbije levens gebeurde….denken jullie dat dit de chemie van je lichaam kan veranderen? Wij hebben hier al vaak over gesproken. Als jullie dingen met je meebrengen waar jullie angstig voor zijn zitten die in je chemie…dat is zo want angst en bezorgdheid kunnen gemeten worden. Alles wat gebeurt beïnvloedt dus de chemie van jullie lichaam. Alles! En bij het Akasha-sjabloon is dit niet anders, het is bijna als bij de erfenis van vorige levens. Bijna zoals nummer twee. Maar dit is niet zo. Het is veel diepgaander dan nummer twee. Wat als jullie in vele, vele vorige levens ziek zijn geweest? Wat als jullie vroeg overleden? Wat als jullie de pest hebben meegemaakt, lieve mensen? Nu komt iets dat gelijkluidend is (Corona) en jullie zijn bang vanwege jullie Akasha-sjabloon….zich herhalende patronen van hetgeen jullie hebben ervaren.

Het verleden veranderen! Hoe kunnen jullie dit uitvlakken – en dit is moeilijk, lieve mensen en voor vele mensen zelfs onmogelijk. Gisteren sprak mijn partner over retrocausaliteit (terug in de tijd oorzaken ongedaan maken). Dit is een wetenschappelijk woord, geen bovennatuurlijk woord. Het spreekt over het feitelijke atoom en dat daar iets inzit dat de tijd zou kunnen veranderen. In feite is retrocausaliteit iets vandaag doen dat daardoor het verleden verandert, en dit is waarover wij het hebben. Het wordt alleen beter dan jullie denken.

Ik wil het hebben over de Pieken en de Dalen, en dit hadden jullie niet verwacht, nietwaar? “Kryon, jij spreekt over genezen, over patronen, maar waarom ook over de Pieken en de Dalen?” Ik zal het zeggen: Toen de Sterrenmoeders naar deze planeet kwamen, meer dan 200.000 jaren geleden, was dit met opzet. Er was een regeling. De dingen werden voorbereid voor het geval dat jullie het ijkteken voorbij zouden gaan….2012, dat de precessie van de equinoxen werd genoemd….binnen de Opwaardering. Jullie deden het…en hier zijn jullie dan, en wij hebben jullie eerder verteld dat er plaatsen waren met duw-en-trek-energie die bepaalde dingen feitelijk wegtrekken en dit doet het ook want het drukt verkeerde energie naar een piek waar het wordt opgelost tot goddelijk licht. Dit alles, deze metaforische praat, deze vreemde dingen, zeg ik jullie, kwamen met de Sterrenmoeders. Zij zagen een Opwaardering aankomen, net zoals dit op hun planeet gebeurde en op de planeten van hun ouders. Hoe zouden jullie het vinden als zij gezegd zouden hebben: “Het beste ermee, want het verhogen van je bewustzijn duurt minstens honderd jaar?” Nee, zij gaven jullie een snel-spoor en tijdcapsules die zich op de juiste tijd openden en zij hielpen jullie bij het krijgen van een verhoogd bewustzijn en een van de dingen die zij deden was zich realiseren dat het kristallijnen raster van de planeet veranderd diende te worden. Het kristallijnen raster, lieve mensen, heeft een goede naam want het is een raster dat zich dingen herinnert. Het herinnert zich en het herinnert zich menselijke daden. Wij hebben dit eerder gezegd: als jullie op een oud slagveld lopen, zelfs als jullie niet weten dat het een slagveld is, voelen sommigen van jullie dit omdat daar dood was en horror en afschuw en sommigen voelen dit.

Wat is het mechanisme dat hiervoor zorgt? Dit is wereldwijd, lieve mensen, er zijn heel veel mensen die hier kunnen rondlopen en misselijk worden en daarom gaan zij gauw weg. Wat is het mechanisme? Het is esoterisch en zelfs niet fysiek voor jullie. Het esoterische hiervan is dat dit het kristallijnen raster is dat zich de veldslag herinnert vanuit jullie Akasha. Jaren geleden vertelden wij jullie dat jullie Akasha op verschillende plaatsen op de planeet bestaat. Het is een back-up-systeem en hier is waarom dit zo is: Als jullie de planeet verlaten wordt jullie ziel een perfect deeltje van God en alle dingen die jullie hier hebben beleefd blijven op de planeet, lieve mensen. Jullie moeten het hier achterlaten en als jullie terugkomen pakken jullie het weer op en worden weer mens. Jullie nemen je karma niet mee terug naar de Creatieve Bron als jullie sterven maar het blijft hier op de planeet. Dit is zeer esoterische informatie. En waar is een van de plaatsen waar het wordt opgeslagen? De Grot van Creatie van het kristallijnen raster. Je zou kunnen zeggen – en ik heb dit eerder gezegd – dat de metafoor zegt dat ieder van jullie je eigen kristal heeft. Het herinnert zich alle dingen waar jullie doorheen zijn gegaan. Als jullie terugkomen pakken jullie het op en gaan weer verder. Jullie Akasha bestaat simultaan in deze Grot van Creatie, dit kristallijnen raster, en als de Pieken de Dalen beginnen te werken, en dit is al begonnen, worden alle dingen van jullie verbrand, worden alle punten gereinigd. Het is niet alleen het kristallijnen raster van de planeet….het is het sjabloon van de mens!!!

“Kryon, ik weet niet waar jij het over hebt.” Ik zal het eenvoudig vertellen: Zijn jullie ooit bij een therapeut teruggegaan naar een vorig leven? Sommigen zeggen: “Ja, dat hebben wij gedaan! Wij wilden weten of dit en dat was gebeurd!” Laat mij jullie vragen: Zijn jullie daar ooit geweest om te vragen wat jullie verbetert? Het antwoord is NEE omdat bijna alle sjablonen van het verleden negatief waren. Wat als dit gereinigd begint te worden en dit sjabloon dus begint te veranderen en jullie niet een erfenis van ziekte met je meebrengen? Wat als jullie een erfenis van Pracht met je meebrengen? Zal dit gebeuren? Zal dit jullie manier van denken veranderen? Zal dit de manier waarop jullie je voelen veranderen? Zal dit jullie mogelijkheid veranderen om verder te denken dan jullie werd verteld? Dit gebeurt er in de chemie van jullie lichaam. Ik heb het nu over nummer vier en jullie hebben dit niet verwacht en nummer vier is makkelijk. Jullie Akasha wordt gereinigd, wordt schoon, zelfs terwijl wij hier nu spreken omdat de Sterrenmoeders wisten dat jullie dit nodig zouden hebben. Jullie zouden heel lang mee moeten kunnen gaan. Dit is de voorbode voor zelfheling, heling met hulp. Heling op deze planeet die sneller gaat dan ooit tevoren en dit past bij de nieuwe taak van mijn partner.

Het vierde attribuut is bewustzijn. Wat zal ik zeggen over bewustzijn? De channelaars die bij mij zitten zijn mensen die in contact staan met de andere kant van de sluier om te adviseren en zij vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Geloof is jullie bewustzijn. Wat jullie voelen is mogelijk….het is krachtig. Alle drie de dingen waarover wij hebben gesproken gaan omhoog, zelfs jullie chemie komt nu al anders binnen….het is er al op voorbereid om anders te reageren. De stelling is deze….alweer en alweer: Al deze attributen zijn samengebonden in één pakket, een kwantumpakket dat als één ding wordt gezien. De chemie van jullie lichaam is multidimensionaal en hoewel jullie het misschien niet geloven is dit bewezen. Deze multidimensionaliteit kijkt naar jullie Akasha-sjabloon, kijkt naar jullie erfenis, kijkt naar jullie bewustzijn en het resultaat is hoe het met jullie gaat. Jullie chemie kijkt naar de erfenis, kijkt naar het sjabloon en naar het bewustzijn en zegt: “Zijn wij gezond of niet? Zullen wij dingen krijgen? Nee, dat doen wij niet.”

Begrijpen jullie wat ik jullie vertel? Jullie bewustzijn is de bestuurder. Het begint daar ook al noemen wij het nummer vier….het is de minst verwachte van de vier om te veranderen en wij zeggen nogmaals: Wat jullie verwachten scheppen jullie! Wat jullie denken ZIJN jullie! Bewustzijn is het ding waarvan wij jullie al jaar na jaar hebben verteld dat het op deze planeet verandert en als jullie een ontwikkeld bewustzijn hebben, als het sjabloon in je Akasha wordt herschreven en als jullie erfenis “schoongemaakt” kan worden door terug te gaan en dingen te veranderen, als jullie chemie klaar is voor alle vier deze dingen, lieve mensen, IS DAT HELEN!!!

Snappen jullie dit? Jullie worden voorbereid op dingen die jullie niet hebben verwacht. Jullie hebben gereedschappen waar niemand jullie over vertelde. Jullie gaan er klaar voor zijn om samen met de helers van deze planeet een soort heling te krijgen die jullie nooit hebben verwacht….en helemaal zelf!

Alles is mogelijk, maar met name als het op jullie gezondheid en genezing aankomt, ziekte, levensduur, pijn kwijtraken, algemeen gevoel van welzijn, al deze dingen, ook het verouderingsproces, zijn compleet her-schrijfbaar…..kunnen opnieuw geprogrammeerd worden, wat jullie ook hebben. Hoeveel jullie hiervan willen accepteren is de puzzel. Jullie zijn in staat tot al deze dingen maar hoeveel ervan jullie zullen accepteren is de puzzel.

In de volgende channeling zal mijn partner horen wat er van hem wordt verwacht en dit zal opnieuw schrijven wat hij heeft gepland.

En zo is het.

Kryon