Kryon in Reno Nevada: Gebed en meditatie.

Kryon in Reno Nevada:

Gebed en meditatie.

Doorgegeven via Lee Carroll / 20 maart 2004
Vertaald door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij zeggen jullie dat er hier een heerlijke energie is, maar het gaat verder dan dat. Als deze bewuste mens voor jullie zit (Lee) geeft hij zijn Hoger Zelf toestemming voor inter-dimensionale communicaties. Hiermee wordt een energie geschapen maar het is een energie die niet gevangen kan worden gehouden, niet opgenomen of gedupliceerd. Toch kan hij ‘gezien’ en gevoeld worden. Sommigen van jullie kunnen zelfs lichamelijke veranderingen voelen. Wij nodigen jullie uit om de energieën vandaag te voelen. Lezer, luister jij ook?

In deze ogenblikken vragen wij jullie om geloof even op te schorten. Stop de klok. Laat je lichaamsfuncties voor een paar minuten even achterwege, behalve die belangrijk zijn om in leven te blijven, zodat jullie gefocust zijn. Velen vragen zich af of zoiets wel echt mogelijk is. Kan Spirit op deze manier met mensen spreken? Nogmaals zeg ik jullie dat dit altijd al zo is geweest zoals blijkt uit oude geschriften. Het verschil vandaag zit hem echter in waarover wij spreken: er is toestemming gegeven om de sluier een beetje op te tillen. Al is het nog zo weinig, het optillen van de sluier in samenwerking met een aanpassing van het raster, heeft toestemming gegeven om energie en processen te veranderen en procedures te wijzigen. Kunnen jullie dat voelen?

Een gloednieuwe soort manifestaties is mogelijk en wij hebben het over degenen die rechtstreeks naar jullie DNA gaan. Lieve mensen, de energie van meesterschap is in jullie! Wervelend door jullie DNA zijn er emulsielagen van dimensionaliteit. Binnen deze lagen is er jullie mogelijkheid om te besluiten of deze channeling-ervaring echt is of niet en daarom vragen wij jullie om dat ook te gebruiken.

Zou het mogelijk zijn dat mijn partner in contact is met de andere kant van de sluier? Als wij jullie pure wetenschap informatie geven komt dat vaak minder dan een jaar later in jullie vakbladen. Wat zegt dat jullie? Het zegt jullie dat wij voldoende van jullie houden om deze behulpzame informatie te geven, maar er is meer dan dat.

Er gebeurt iets waarover jullie zouden moeten weten: Wij weten waarom jullie hier zijn. Wij zitten naast elk van jullie en wij kennen jullie geheimen….geen negatieve geheimen maar degenen die verstopt zitten in jullie DNA over wie jullie echt zijn en wie jullie op vele plaatsen zijn geweest. Wij kennen jullie vreugden en jullie zorgen. Wij kennen jullie frustraties. Het is een van de redenen waarom wij haast niet kunnen wachten om jullie voeten te wassen. De nieuwe energie van een omhooggaande sluier schept een heen en weer gaande communicatie die nog nooit op deze planeet is voorgekomen. Velen van jullie beginnen nu van binnen een ontwaken te voelen, een gevoel van inter-dimensionaal worden en zeggen tegen jezelf: “Ja! Ik weet dat het zo is. Er is iets anders….ik weet niet wat, maar het is hier zeker!”

Met jullie intentie, jullie ontwikkelende wijsheid over begrip en jullie langzame bekrachtiging van wat jullie geloven dat er gebeurt, scheppen jullie een scenario waarbij wij letterlijk bij jullie op schoot kunnen zitten. Sommigen van jullie voelen het, anderen niet. Vandaag zijn er die naast jullie staan en die jullie in dit leven zijn kwijtgeraakt en waarvan jullie hebben gehouden. Jullie weten zelf tegen wie ik het heb, nietwaar? Misschien zijn jullie wel hier naartoe gekomen om deze persoon letterlijk te voelen?

Enkelen van jullie zullen dingen in deze zaal manifesteren….materie die hier niet zou moeten zijn maar die een product is van jullie manifestatievermogens. Er kunnen aroma’s zijn…..essences die niet in deze zaal horen te zijn, maar ruiken hen toch. Misschien zullen jullie toestaan dat er iets wonderlijks gebeurt. Misschien zullen jullie in deze gewijzigde energie zelf je meesterschap uitproberen. Wat vinden jullie daarvan?

Wij noemden dit een helingsontmoeting en wij deden dat met een doel. Laat de energie over deze groep lezers en luisteraars heenkomen want wij gaan jullie iets vertellen wat twee andere groepen hebben gehoord en wat nu aan vele anderen gegeven kan worden. Maar eerst willen wij de mensen die voor ons zitten vieren.

De lezer groeten, Buiten de lineaire tijd.

Onzichtbaar voor jullie is er een kijk op het NU die wij willen delen. Lieve mensen, wisten jullie van de lezers? Het antwoord is nee. Jullie zijn omhuld door een lineariteit waarin jullie zeggen: “Dit is een live channeling in Reno en wij luisteren.” Echt? Hoe verklaren jullie degenen wiens ogen dit zien? Weet je, er zijn nu lezers wier ogen van woord tot woord op de pagina gaan en die met jullie meedoen aan deze bijeenkomst! De lezers zijn ook in staat om te manifesteren, net als jullie.

Ik ga nu de luisteraars en de lezers vragen iets te doen dat buiten jullie realiteit valt: Lezer het lijkt voor jou teruggaan in de tijd, nietwaar? Maar ik zou willen dat jij de groep zegent die hier voor mij zit. Nu kunnen de luisteraars hier bij zichzelf denken, Kryon, je denkt nu een beetje achteruit want de lezers gaan deze pagina’s pas zien lang nadat deze bijeenkomst is afgelopen. Dan zijn wij allang weg.

Wij zullen thuis zijn en hebben al weken ervaring gehad voordat er ook maar iets is gepubliceerd. Er zal veel in onze levens zijn gebeurd voor er ook maar een letter op een bladzijde staat.

Mijn antwoord is ja, dit is een accurate zienswijze in de oude lineariteit maar voor degenen die beginnen om de vreemde gevoelens van meesterschap te ervaren is dit wel aanvaardbaar. Hoe komt het dat ik de lezer wel kan zien en jullie niet? Beiden zijn echt maar geen ervan ziet de ander.

Luisteraars die hier in deze zaal zitten, willen jullie de lezers nu zegenen? Zie je, jullie beiden ervaren nu deze energie maar allebei ontkennen jullie dat de ander ook in jullie ‘tijd’ is. Dit is het begin van een inter-dimensionale oefening, niet? De mens wiens oren dit nu horen en de lezer wiens ogen dit nu zien kunnen elkaar groeten in wat een ervaring lijkt te zijn die buiten tijd en plaats gaat. Maar als je dit kunt, als je ‘elkaar nu kunt aanraken’ heb je net een inter-dimensionaal concept gezien.

De lezer en de luisteraar zouden beiden kunnen zeggen: “Kryon, dit is belachelijk, Jij zegt dat er geen voorbestemming is en toch kun jij de lezers zien?”

Ja, dat kan ik.

“Dat is onmogelijk. Je moet dan de toekomst kennen.”

Mijn antwoord is dit: Omdat ik voel dat jullie hier allemaal op dezelfde tijd bijeen zijn, laat mij dan de lezer vragen: Ben jij echt? Als dat zo is, wil je de luisteraars dat dan vertellen want zij geloven het niet. (gelach) Dus vraag ik: Wat is echt en wat niet? Ik heb jullie al vaak verteld dat de toekomst niet vastligt maar dat de potentiëlen heel echt zijn. De lezers van deze woorden worden nu heel echt gezien in deze ontmoeting in Reno als potentiëlen, of mogelijkheden, waarschijnlijke werkelijkheden. Ieder van jullie schildert een prachtig energieschilderij dat jullie en het universum helpt in staat te zijn om te voorspellen wat jullie zullen gaan doen, gebaseerd op de energie van het moment.

Dit is geen voorbestemming maar eerder een meting van potentieel. Zoals wij al eerder zeiden, als je een wijsje hoort op jullie moderne audio-machines en jij voorspelt dat het zal gaan eindigen, maakt dat jou een waarzegger? Nee, alles wat jij doet is zeggen dat het zal doen waarvoor het was ontworpen….behalve als het zichzelf verandert. Het verschil tussen een machine en jullie is dat velen van jullie nu weten dat jullie het wijsje kunnen veranderen wanneer jullie dat maar willen.

Als jullie de realiteit hiervan begrijpen, begrijpen jullie ook dat er hier en nu duizenden zijn. Mensen met hun ogen op het papier gericht van jaren vooruit, doen met jullie mee in deze grote zaal en zien wat wij gaan vertellen. Dat heet familie! Dat is de manier waarop het werkt. Hier is een breinbreker: Wat nu, als een luisteraar na verloop van tijd deze pagina oppakt en leest? Noem jij dat realiteit? Laat mij jullie dit vragen: Hoe kun je op twee plaatsen tegelijk zijn? Weer zullen jullie zeggen: “Kryon, dit is gekheid. Wij kunnen dit makkelijk doen omdat wij in de lineariteit zitten. Wij zijn enkelvoudige schepsels in een tredmolen die wij tijd noemen. Die verandert, maar wij niet.” Jullie hebben gelijk. Alweer vraag ik jullie dit: Als jullie die tredmolen niet hebben, zoals meestal aan de andere kant van de sluier, hoe kun je dan luisteren en lezen op hetzelfde moment? Als jullie de tredmolen hebben gestopt zou dan je leven eindigen, of de tijd? Het is een raadselachtige zaak, nietwaar? De reden dat wij tijd hieraan spenderen is dat jullie niet vooruit zullen gaan in jullie begrip voordat jullie gaan proberen om deze ‘buitentijdse’ dingen te begrijpen. Zij zijn de kern van een nieuwe communicatie met God.

Als je deze dingen kunt ontvangen vraag ik je om naar het volgende niveau te gaan: Kun je geloven dat er entiteiten zijn die buiten jullie gezichtsveld vallen en die toegewijd zijn aan jullie leven? Wat denk je daarvan? Het is een moeilijker concept dan het vorige.

Vaak voelen jullie je zo alleen! Toch is de zaal om jullie heen gevuld met een supportersgroep. Ik praat niet over gidsen. Ik beschrijf een enorm en complex energiesysteem dat zelfs de gehele planeet behelst!

Jullie hebben geen idee over de wijze en de energie die nodig is om een mens op Aarde te plaatsen. De ontmoetingen, zoals jullie het noemen, zijn complex en er zijn vele energieën bij betrokken en krachten waar jullie niet vanaf weten. Er zijn potentiëlen van overeenkomsten voor degenen waarvan jullie hebben gehouden en die jullie kwijtgeraakt zijn en waarvan delen al jullie hele verder leven bij jullie zijn.

Er zijn potentiëlen overal om jullie heen, zelfs bij degenen van jullie die niets anders doen dan het volgen van een pad dat precies hetgeen is als wanneer jullie werden geboren. Onthoud, er zijn vele paden maar je ziet er maar een tegelijk. Dat laat jullie denken dat er maar een is en dat je geen keus hebt om te ervaren ‘wat God voor je heeft gepland.’ Dit is misschien het grootste misverstand van alle misverstanden van de mensheid, zelfs van de lichtwerker! Herinneren de ouderen zich de grammofoonnaald nog? (gelach) Wat als die ogen zou hebben? Hij zou maar een groef zien, hoeveel liedjes er ook op de grammofoonplaat zouden staan. Begrijpen jullie deze metafoor? De manier van kijken verandert niet de realiteit.

Hier zitten jullie dan, en niets hiervan geldt voor jou, nietwaar? Het is feite voor sommige lezers zo dwaas dat zij de bladzijde terzijde zullen leggen! Laten wij het dus even over de energie van deze ontmoeting hebben voordat wij met de boodschap beginnen. Laten wij zeggen dat iedere aanwezige, in welke vorm dan ook, is uitgenodigd om zich te laten zien in welke vorm zij ook verkiezen. Als je hier dus zit, zou je aangeraakt kunnen worden op je schouder. Het kan een druk in je nek zijn, op je hoofd of op je benen. Het kan nog iets grootser zijn. Lezer, ook jij bent erbij! Er lijkt niets meer alleen gedaan te worden dan deze woorden een voor een te lezen. Het is een privé en persoonlijke aangelegenheid, nietwaar? Wel, vandaag is het misschien niet zo privé als anders want velen die hier vandaag in Reno voor mij zitten strekken hun gevoelens van realiteit uit om jullie te zegenen – zelfs als jullie buiten het tijdframe vallen dat zij begrijpen! Misschien wil jij voor hen hetzelfde doen, ook als denk je dat het een ‘voorbije’ gebeurtenis is. Als dat zo is laten wij dan met de boodschap beginnen.

Het proces van gebed en meditatie.

Ik wil het vandaag met jullie hebben over iets speciaals. Het gaat over meditatie. Wij hebben het vandaag al gedaan maar ik heb er nog nooit zo duidelijk over gesproken als ik vandaag ga doen. Sommige mensen noemen het gebed en anderen noemen het meditatie. In het verleden werd bidden gezien als: praten tegen GOD. En meditatie werd gezien als: luisteren. In feite is het allebei communicatie. Vanavond zullen wij jullie wat meer specifieke informatie geven over hoe het werkt en willen wij jullie enkele attributen aanreiken waar jullie je misschien niet van bewust waren.

De beste manier om jullie wat van die informatie te geven is door vragen te beantwoorden die over dit onderwerp zijn gesteld. Waar wij over spreken is over de levenslijn van de verlichte mens met de familie.

Sommigen hebben gezegd: “Wel, Kryon, ik heb echt geen tijd om veel te mediteren.” Zoals wij al eerder hebben gezegd maakt dat in deze nieuwe energie niet veel uit. Als jullie aangeven dat jullie met de familie willen praten, mediteren jullie met de Derde Taal als je van plaats tot plaats gaat.

De soort meditatie waar wij over willen spreken is: “gefocuste meditatie.” Dat is het proces wat niet alleen communiceert maar ook energie manifesteert.

Gefocuste meditatie en gebed zijn niet oppervlakkig. Zij zijn niet de soort communicatie die jou van tijd tot tijd een omhelzing van Spirit of een kosmische knipoog brengt als je 11:11 op de klok ziet staan. Nee, dit soort meditatie gaat tussen de menselijke jij en de spirituele jij. Het is de energie die op geregelde basis vrijkomt als jij dat toestaat binnen jouw meest diepgaande communicatiemomenten met God.

In een recente channeling beschreven wij tegen wie jullie praten als je mediteert. Wij wilden dat jullie begrijpen dat als je met God spreekt je niet je ogen opslaat naar de hemel en verwacht dat er iets groots naar beneden gaat komen dat jou gaat bezoeken. Het is inderdaad andersom. In plaats daarvan ontdekken jullie de goddelijkheid die in jullie aanwezig is. De vonk van God zit in elk mens in de zaal. Je kunt het niet geloven omdat het volledig in strijd is met jullie dualiteit. Het is wel goed verborgen dat jullie dit ontzagwekkende attribuut in je hebben, maar velen ontdekken het nu binnen deze nieuwe energie.

De Lagen van meditatie.

Meditatie heeft drie aparte secties. De eerste zullen wij intentie noemen en dit is tussen twee haakjes waar 80 % van de mensen zijn tijd aan spendeert als zij besluiten om met God te gaan spreken. Het wordt goed ontvangen door Spirit maar het is alleen maar het ‘hallo’ gedeelte van het proces.

De tweede en de derde laag van dit proces hebben eigenlijk geen naam en geen concept dat door mijn partner kan worden gegeven. Maar hij gaat het toch onderzoeken. De tweede is wat hij toestand zou willen noemen. De derde noemt hij simpelweg recept en aflevering. Dit zijn vandaag zijn namen omdat het concept van wat zij echt zijn op elk niveau binnen jullie taal onbekend is. Deze meditatielagen zijn niet gemakkelijk zoals zij klinken met deze namen. Degenen van jullie die diepgaande ervaringen hebben gehad met visioenen weten waar ik het over heb. Het is niet makkelijk om een visioen uit te leggen.

Laag een. Intentie.

Laten wij het hebben over intentie. Er zijn drie vragen met betrekking tot de eerste laag van meditatie en gebed die ik wil beantwoorden. Zorg dat je er klaar voor bent om te communiceren. Je bent helemaal alleen. (1) Lieve Kryon, lieve Spirit, is er ceremonie nodig om te bidden en te mediteren?” Ons antwoord is dit: Spirit houdt van ceremonie. De reden waarom wij ervan houden is omdat het de menselijke manier is om plaats te maken en deze gebeurtenis speciaal te maken.

Het is dus een eerbetoon – een eerbetoon van familie. Dus zeggen wij, schep een ceremonie als jullie je daarbij goed voelen. Ons kan het niet veel schelen en dat gaan jullie nog vaak van ons horen: Wij wachten geduldig tot jullie er klaar voor zijn. Als er een ceremonie bijkomt zullen wij dat eren. Als jullie een altaar bouwen, zullen wij er zijn en als jullie dat niet doen zijn wij er ook. Wij zijn er klaar voor wat jullie ook vinden dat er nodig is voor die situatie.

“Kryon, is het goed om te vasten – om het lichaam voor te bereiden op die ontmoeting?” Natuurlijk is dat goed. Maar het is geen regel. Nadat jullie je lichaam hebben voorbereid zullen wij er zijn. “Wel, hoelang moeten wij vasten?” Hoelang wil je? Welke tijd je ook uitkiest om te vasten, wij zullen er zijn als je er klaar mee bent. Zie je, wij gaan nergens heen. Wij zullen alleen naar jullie kijken maar begrijp dat wij van de ceremonie genieten.! Nogmaals het gaat over jullie die de situatie eren.

“Helpt het om het lichaam te reinigen voor gebed en meditatie?” Dat hangt af van het pad waarop jij je bevindt. Er zijn mensen die de dialoog kunnen openen en direct naar de laatste en hoogste laag gaan. Er zijn er enkelen die de dialoog openen en een tijdje nodig hebben om daar te komen. Elk pad is verschillend. Sommigen houden ervan om er de tijd voor te nemen en anderen willen er recht op af.

Begrijp dat als je de dialoog met Spirit opent, ook al is dat op een ondiep niveau jullie vanuit ons perspectief alleen een groet geven. Je kunt drie dagen vasten voordat je de dialoog opent. In dat proces van drie dagen komen wij bijeen om naar jou te luisteren. Dat wisten jullie niet, of wel? Zie je, het gaat om jullie intentie. Maar er gebeurt iets interessants: Als je niet naar de volgende laag gaat die wij nog zullen beschrijven en je in de intentielaag blijft is het net als duizend individuen die naar een film gaan die niet wordt gedraaid. Zie je, naast intentie moet er nog iets anders gebeuren.

Hier is nog een vraag: “Hoe zit het met protocol? Elke religie lijkt een vorm van protocol te hebben en het is allemaal heel verschillend. Ga je staan of ga je zitten? Kijk je in een bepaalde richting of niet? Wat is het beste, dag of nacht? Wat moet je dragen? Hoe maak je je klaar voor God?”

Ah, geliefde, waarom ga je niet gewoon zitten en doe je het? Wij zijn geduldig, weet je. Wij zullen wachten.

“Maar Kryon, er zijn enkele culturen op de planeet waar mensen dagenlang trappenlopen voor het bidden. Als zij daarmee klaar zijn, zijn zij uitgeput….soms lopen zij op hun handen en knielen – open geschuurd en onder de blauwe plekken. Andere gemeenschappen en culturen zullen zichzelf geselen tot bloedens toe zodat zij lijden voor zij naar het altaar komen om met Spirit te praten. Wat vind je daarvan?

Alweer is het antwoord dat wij zullen wachten. Wat er ook gebeurt om jullie je ervoor klaar te voelen. Ga door wat je nodig vindt heen. Er is hier geen oordeel over. Wij zijn helemaal klaar om communicatie te ontvangen op welke manier dan ook. Maar wij zouden graag een suggestie doen: Waarom gaan jullie niet gewoon zitten en doen het? Laat mij jullie dit vragen: Als jullie een stukje van God zijn, waarom zou je dan door dit alles heen gaan? Gesel jij jezelf voordat je met jouw broer praat? Beklim je een berg om met je partner te spreken? Toch is er geen oordeel als je die dingen wel doet en wij zullen op jullie wachten.

“Kryon, het is altijd een strijdvraag geweest over hoe vaak wij om iets moeten vragen of hoe wij het best de dingen kunnen uitleggen die wij nodig hebben. Velen geloven dat wij het Spirit heel vaak moeten vragen voordat die het menselijk verzoek helemaal begrijpt, wij moeten het blijven vragen. Anderen voelen dat herhaling nodig is bij elk soort gebed. Weet je, het is een gecompliceerd leven wat ik heb en het kost mij veel tijd om aan God uit te leggen als ik bid. Ik val meestal in slaap omdat het te ingewikkeld is. Ik val vaak in slaap en dan wordt ik wakker en realiseer ik mij dat ik mijn gebed niet heb afgemaakt omdat het te ingewikkeld is. Er gebeurt dit en er gebeurt dat en als dit ene ding niet snel gebeurt zal er een ander ding voor in de plaats komen. Als dat gebeurt zit ik hier in de problemen en daar in de zorgen en komt drama buiten mijn controle te liggen en met anderen die het niet begrijpen. Ik leef een complex leven!”

Ik wil jullie graag een visioen geven: Ik ga jullie vragen om net te doen alsof je een levenslange vriend hebt die op een magische manier dimensionaal met jou verbonden is. Alles wat je doet en alles waar je doorheen gaat wordt gedeeld door die de imaginaire vriend. Maak er een broer van of een zuster – iemand die dicht bij je staat. Ondanks dat het een imaginaire persoon is kun je hem/haar toch een naam geven als je dat wilt. Maak die persoon net als jij als je dat wilt, maar hij/zij is inter-dimensionaal dus er is geen gewicht te dragen en geen mond te voeden. Het is eigenlijk een deel van jou. Geef het elk geslacht wat je wilt, wat jou ook maar blij maakt, maar hij/zij zit aan jou vastgeplakt. Als je lacht, lacht hij ook. Als je bedroefd bent, is hij het ook. Als jij gefrustreerd bent, is hij gefrustreerd. Alles wat jij weet, weet hij ook direct. Jullie gaan zij aan zij door het leven heen.

Nu is dit alleen maar een metafoor….of niet? Laat mij die partner aan jou voorstellen. Hij heet jouw Hoger Zelf. Hij wordt ook de Connectie met God genoemd. Hij leeft binnen jullie DNA. Laat mij heel duidelijk zijn: Het weet alles wat jij weet. Laat mij jou vertellen, mens, dat het antwoord over hoe vaak je moet herhalen of hoe vaak je God moet vertellen hoe gecompliceerd de dingen zijn? Waarom ga je niet zitten en doe je het gewoon?

Hier is een uitdaging: De volgende keer als je gaat zitten om te mediteren, zeg dan niets! Kun je dat vatten? Waarom ga je niet zitten en laat je van je houden? In deze lagen van intentie is dat wat het meeste helpt. God is letterlijk in jullie. Alle dingen die jullie zijn en alle dingen waar jullie doorheen zijn gegaan zijn bekend bij Spirit. Er is nooit een uitleg nodig. Er is geen vergadering voor nodig. (gelach)

Jullie kunnen verrast zijn als jullie weten wie er meer klaar voor is om met wie te spreken. Weten jullie wat wij willen doen, wat wij echt willen doen? Ik spreek vanuit het standpunt van de “partners” die nu om jullie heen zijn en die naast jullie zitten en die van jullie houden en die er klaar voor zijn om te luisteren als jullie daartoe de intentie hebben. Wij willen komen om jullie te helpen om de problemen op te lossen! Wij willen, energetisch, met jullie trouwen. Wij willen jullie helpen om je meesterschap te scheppen. Wij willen de sluier optillen zodat jullie dingen kunnen manifesteren met jullie eigen handen. Wij willen het zo doen dat jullie kunnen opstaan uit je stoel en zeggen: “Het is een glorieus leven. Het is soms moeilijk maar wat is het een speciale tijd om op de planeet te zijn!” Dat is waar God over gaat! God is een alwetende levenspartner, klaar en bereid om naast je te staan. Maar de sluier, dualiteit en de test voor jullie vereisen altijd dat je het zelf uitvindt. Jullie zijn feitelijk een deel van God, maar nogmaals, dit feit is compleet verborgen.

Gezegend is de mens die tegen de elementen kan schreeuwen: “Ik ben blij met mijzelf. Ik ben blij om hier te zijn. Ik mag dan uitdagingen hebben in mijn leven omdat ik heb gekozen voor de spirituele zware opwaardering terwijl ik hier ben, maar die dingen zullen helpen om de planeet op te waarderen en te veranderen. Ik ga zingen omdat ik blij ben om hier te zijn.” Het is een wijs mens, geliefden, die een goed zielengevoel kan claimen wat er ook gebeurt. Het is de wijsheid van de meester die zingt tijdens het proces van beproevingen.

Toch zitten juist die wezens voor mij en luisteren en lezen. Ik spreek tegen Lemuriers in een grote zaal die geen tijd heeft. Ik denk dat jullie weten wie jullie zijn?

De tweede laag.

Voordat wij naar het volgende niveau gaan, de tweede van de drie, wil ik jullie aan een proces herinneren – een wat jullie steeds vergeten. Als je door de lessen van deze planeet loopt waarvan jij denkt dat het tussen jou en een ander persoon gaat, denk je er dan altijd aan dat je werk en jouw frustraties de Aarde zullen helpen? Of denk je alleen maar dat je die dingen kwijt zou willen? Denk je er ooit aan dat je op een of andere manier bij jouw ’gestraft worden’ in een gevangenis bent die Aarde heet?

Ik wil jullie herinneren aan een heel spiritueel en groots proces: Jullie zijn lichtwerkers en oplossende meesters. Als jullie je door deze problemen heen werken, dat wil zeggen, als jullie vergeven, als jullie de energetische mantel van zoetheid om het drama heen, aantrekken, als jullie niet langer de knoppen emotioneel ingedrukt houden door bepaalde attributen van het verleden, als jullie je losmaken, als jullie je karma veranderen – weet de Aarde dat. Overal waar je gaat, verhoogt de Aarde zich en verandert door wie jullie zijn. Jullie wandelen van plaats naar plaats en denken dat jullie heel gewoon zijn, maar dat zijn jullie niet! Jullie werken aan een reusachtige puzzel die jullie zelf hebben gemaakt. Het eerste wat jullie moeten doen is (1) je realiseren dat jullie die puzzel zelf hebben gemaakt; (2) de spelers onderzoeken; (3) de oplossingen vinden door de regels te veranderen. Je kunt de regels alleen veranderen als je zelf de puzzel hebt gemaakt. Denk daaraan maar begrijp dat je hier niet bent om te lijden!

De tweede is moeilijk om over te praten maar niet zo moeilijk als de derde. Deze tweede laag is een staat van zijn. Daar beweeg jij je van intentie naar een plaats die moeilijk is te beschrijven want er zijn geen woorden voor. Sommigen zullen voelen alsof zij in de schemerzone van de slaap zijn. Er zijn er ook in deze zaal in Reno die denken dat zij slapen, maar dat doen zij niet. Zij krijgen deze exacte informatie op een andere manier, dat wil zeggen, niet via het aura, op dezelfde manier als waarop ik mijn boodschappen aflever aan mijn partner.

Het is een droomachtige hoek van bewustzijn – een plaats waar bewustzijn en onderbewustzijn wedijveren – een plaats met een karaktertrek waaraan jullie gewend zijn en een die nog tamelijk vreemd is – een die jij je niet kunt herinneren, maar die toch smeekt. Degenen die mediteren weten hoe zij bij die hoek kunnen blijven die niet gedefinieerd kan worden als een normaal menselijk iets.

Dit is een inter-dimensionale poort tussen de 4D-jou en de inter-dimensionale jou. Het is de springplank vanwaar je zweeft naar de lagen van het DNA om daarmee te werken, om ermee te spreken. Het is waar jij je de vormen kunt voorstellen waarvan jou is verteld dat zij belangrijk zijn in jouw leven. (heilige geometrie) Het is waar jij de piramide claimt en waar jij oude waarheden in praktijk brengt. Het is de plaats waar dingen beginnen te gebeuren. Het is een plaats voor creatie. Het is een heerlijke plaats – doordrenkt met de liefde van God.

Het kan zijn dat jouw lichaam zwaarder is dan het zou moeten zijn. Het verandert de moleculaire structuur en je manier van kijken naar de dingen wordt verhoogd. De wetenschap heeft dit gezien en weet van de verandering van jullie hersengolven tijdens het mediteren. Jullie percepties worden langzaamaan inter-dimensionaal. Jouw lichaam wordt zwaarder omdat je ‘weet’ dat je veel groter bent dan je lijkt te zijn. De gewicht/zwaartekracht verhouding is ook aan het veranderen. Degenen van jullie die in deze laag mediteren weten wat ik bedoel.

Dingen drukken nu op jullie. Het is moeilijk om verder te gaan. Sommigen beginnen kleuren te zien achter de oogleden. Sommigen zien een lichtshow in combinatie met wat er echt gebeurt op de zenuweinden van jullie retina. Alle diepe lichaamsfuncties beginnen te bewegen en te veranderen. Dit is de laag waar de grootste meesters van de Aarde in staat waren om hun lichaamsfuncties te vertragen en zelfs een tijdje te laten stoppen. Zo krachtig is dit!

Toestand is het beste woord dat mijn partner eraan kan geven. Het is een energie die zich klaar maakt om de derde laag binnen te gaan. Intentie is benodigd. Jullie weten wat jullie doen. De toestand is net begonnen met jullie lichamelijk te beïnvloeden en nu zijn jullie klaar voor de magie.

Maar weinigen zijn in staat om de derde laag binnen te gaan. Jullie zitten stil in de tweede laag en willen wel, maar jullie zijn de brug nog aan het bouwen, jullie werken er dus nog steeds aan. Hoe kom je op dat derde niveau? Het gebeurt als het daar tijd voor is, het hangt letterlijk om jullie heen en zal verschijnen als jullie je alle andere dingen eigen hebben gemaakt. Het is geen proces. Het is een in staat stellen met toestemming van jullie eigen intelligente cellulaire structuur.

De derde laag.

Succesvol binnengaan in de derde laag is toegestaan als je in volle en totale communicatie bent met de inter-dimensionale lagen van het DNA. Het is geen toeval dat wij jullie in de laatste maanden de metaforische structuur van het DNA hebben gegeven zodat jullie het in de geest kunnen visualiseren. Wij gaven jullie ook de namen van minstens vijf lagen zodat jullie mogelijk kunnen begrijpen waar jullie mee bezig zijn en wat deze lagen doen.

Het is jullie geschonken, deze esoterische informatie die jullie nooit, nooit anders mogen gebruiken dan bij het visualiseren van wat jullie leren over meesterschap. Laat mij vertellen wat er gebeurt als je dit derde niveau bereikt: Dit is het platform waarop er superieure toestemming voor jullie is om te ontdekken wat anderen ‘de magie’ hebben genoemd. Als wij ‘magie’ zeggen noemen wij in een adem ook ‘medescheppen.’ Dit zijn de dingen die tegen de natuurkunde ingaan en tegen wat jullie in jullie biologielessen is verteld. Maar het staat geschreven dat de meesters van de planeet deze dingen ook deden.

Wij vertelden dat de wortellaag degene is die jullie kunnen zien in 3D. Wij zeiden dat dit laag 1 was en wij geven hem een naam [Keter Etz Chayim]. Het is een naam voor God. Wij zeiden dat het op elkaar inwerkte met de lagen 2 en 3. Wij zeiden dat laag 3 de ascensie-laag is en dat 1, 2 en 3 de eerste van vier groepen zijn. 12 lagen in totaal waarvan wij er vijf hebben geïdentificeerd.

Wij vertelden dat laag 1 niet de eerste is maar eerder in het midden zit en nu ga ik jullie zeggen dat laag 6 in het midden zit! Jullie zouden kunnen zeggen: “Kryon, hoe kunnen zij allebei in het midden zitten?” Het antwoord is ja! (gelach) Weten jullie wat er gebeurt in vier dimensies? Er kunnen geen twee dingen in dezelfde ruimte zijn. Daarom zou je kunnen zeggen dat wat ik heb verteld een fysieke onmogelijkheid is. Inter-dimensionaal gezien bezetten dingen constant dezelfde ruimte. Daarom zijn de DNA-lagen 1 en 6 met elkaar verbonden, zodat zij op elkaar ‘zitten.’ Dat moeten zij wel! Laag 1 wordt het menselijk genoom genoemd en is chemie van 4D. Daar zitten de puzzels. Ook al is het te vroeg om het jullie te vertellen: De nummers 1, 6 en 12 bezetten dezelfde ruimte.

Het menselijk genoom is zeer interessant. Jullie wetenschap zou kunnen vragen: “Waarom is er zoveel in het DNA dat niets doet?” Zij kijken naar de genen en de opvolging van de delen. Zij kijken naar bijna drie miljard stukjes en delen! Dat is maar een laag en wat zij zich afvragen is dit: Er is heel veel dat niets lijkt te doen!

Denk nu eens aan de volgende gedachte: Wanneer hebben jullie gezien dat het proces van menselijke evolutie een systeem heeft geschapen dat zoveel ‘rommel’ bevat? Het antwoord is: nooit. Natuur werkt niet zo. Biologie is zeer efficiënt. In deze omgeving, in wat vaak ‘rommel’-DNA wordt genoemd zit een patroon. Het heeft te maken met communicatie met laag 6.…de magische laag.

Als je in die derde laag van meditatie bent – degene waar de meesters in liepen – ben je altijd in contact met DNA-laag 6. Het is de meest goddelijke laag van alle 12. Zijn naam is Ehyeh Asher Ehyeh, en het is de naam van God. Het betekent in een andere taal: Ik Ben wie IK Ben. Dat is de naam van laag 6: Ehyeh Asher Ehyeh. De derde laag van meditatie is echte communicatie. Als je daar bent activeert het ook het ‘rommel’-DNA omdat 4D antwoord moet geven op inter-dimensionale instructies.

Laat mij vertellen wat er gebeurt als je in contact bent met die laag: Wees er klaar voor om omhoog te gaan en te veranderen. Zie je, alleen als jullie ervan overtuigd zijn dat het mogelijk is zullen de stukjes en delen van jullie DNA die inter-dimensionaal zijn, jullie bericht horen. Zij zullen permissie hebben om het verleden te veranderen wat in 4D is. Wisten jullie dat het mogelijk is om de energie te veranderen waarmee je hier bent gekomen? Wat denk je van de voorbestemming die zegt dat je een ziekte gaat krijgen die je ouders ook hadden? Laat mij jullie dit vragen: Waar staat dat in het DNA? Ik zal het jullie zeggen: Het zit in laag 1 en wacht en wacht om te worden veranderd door de communicatiereeks in laag 1 (rommel), pratend tegen de inter-dimensionale laag 6!

De chemische 4D-attributen van jullie DNA zullen doorgaan met ‘hetzelfde lied te spelen’ totdat jullie het lied veranderen! Wat is er zo moeilijk voor de mensheid om te begrijpen dat de brug die jullie bouwen, die jullie meditatie en gebed noemen, een communicatiebrug met DNA-laag 1 is en als de brug is gebouwd zal hij de rest van de DNA-lagen informeren dat jij klaar zijn om omhoog te gaan. Hoe zouden jullie het vinden om jouw eigen lied te zingen? De meesters deden het en hun DNA zong het!

O mensen, er is een magisch begin! Wat zou je willen dat er gebeurt in je leven? Soms is het niet zo. Hier is de hamvraag: Kunnen jullie het evengoed vieren? Wij hebben jullie hier in het verleden over verteld: dit is niet wat het lijkt te zijn. Veelal blijkt jullie spirituele werk een heel andere bedoeling te hebben dan jullie dachten en hoe inter-dimensionaler jullie worden, hoe meer jullie worden omhuld door Lemurische gedachten.

Waarom kwamen jullie hier? Jullie kwamen om te werken met de energie van de Aarde en om vrede te brengen op deze planeet. Vergeet niet dat enkelen van jullie misschien nog wat langer op plaatsen moeten – of willen – blijven waarvan zij denken dat zij dat niet verdiend hebben, om nog wat langer aan de puzzel te werken. Misschien is het dat wat er nu in je DNA aan de hand is. Misschien is dat in jouw leven aan de hand? Misschien is dat in jullie familie aan de hand. Misschien voelen jullie je daarom zo vastzitten.

Gezegend is de mens die vastzit, want hij verandert de planeet. Zij lopen van plaats naar plaats en de planeet eert hen. De gidsen wassen hun voeten en toch klagen zij: Ik zit helemaal vast, lieve God, Ik zit vast. Haal mij hieruit.” Wij hebben het heel vaak gezegd: Dat heet werken! Jullie noemen het vastzitten. Oh, het zal niet altijd zo zijn. Gezegend is de mens die vastzit!

Er zijn veel Lemuriers die dit lezen en zij vieren jullie levens terwijl jullie hier voor mij zitten. Geliefden. Dat wilden wij jullie vanavond vertellen. Misschien kunnen wij er eens wat dieper op ingaan en vertellen wat er in de rest van het DNA zit. Wisten jullie dat in de Akashakroniek alle levens, inclusief het eerste, die jullie hebben geleefd, opgeslagen zijn in een laag van het DNA? Wisten jullie dat de frustraties die jullie hebben opgelost daar zijn? Wisten jullie de vragen over goddelijkheid die jullie hebben gesteld samen met de antwoorden, daar ook zijn….van al jullie incarnaties?

Laat mij jullie nog iets anders vertellen over een Lemuriër (jullie gaan dit niet zo leuk vinden): Lemuriers blijven terugkomen! Oh, ik weet het. Jullie denken dat het de laatste keer is dat jullie hier zijn, nietwaar? Dat is ook een attribuut van een Lemuriër…..altijd denken dat zij klaar zijn. Wel, dat dacht je de laatste keer ook en de keer daarvoor ook!

Denk hier eens over. Wat jullie doen is vreugdevol! Wat jullie doen gaat verder dan wat jullie kunnen zien. Als jullie aan de andere kant van de sluier zijn en dit leven hebben beëindigd hebben jullie het bewustzijn van God. Alles is bekend en het eerste wat jullie doen is beginnen met plannen maken over hoe je terug kunt gaan! Zie je, jullie zijn verliefd op de Aarde en dat is wat Lemuriers doen. Zij houden van hun familie en van de Aarde. Hoe moeilijk het deze keer ook mag lijken, jullie weten dat jullie wijsheid is gebaseerd op de Akashakroniek die jullie hebben opgebouwd binnen jullie DNA.

Jullie beïnvloeden de planeet elke keer als jullie komen. Hier is een spirituele wet: De mens die in contact komt met laag 6 is de mens die in staat is om een veel groter beeld te veranderen dat hij weet. De grond van de Aarde antwoordt hem en de tijd zelf kan rondom hem veranderd worden.

Wij gaan hiermee besluiten: Jullie zitten in een grote zaal. Ik ga hem nog groter maken. Ik wil dat jullie het dak eraf nemen. Oh, Ik weet dat het maar een metafoor is, dus ik beschadig niemand ermee. Dit is een groep die het dak eraf kan nemen. Nu, het dak is verwijderd en er hangt een groep boven. Tienduizenden kunnen jullie nu goed zien. Voel je niet slecht. Voel je niet verlegen. Zij zijn niet hier om jullie te oordelen of naar jullie te kijken als jullie werken, zij willen blijven en voor jullie applaudisseren. Daarom zijn zij gekomen. Jullie gaven de intentie om vandaag hier te zijn. De lezer gaf de intentie om naar deze pagina te kijken…..en wij wisten dat.

Er zijn tienduizenden entiteiten, sommigen zo beplakt op een manier die jullie niet kunnen begrijpen, sommigen ervan lopen samen met jullie op elk moment van je leven en sommigen steunen jullie op andere manieren. Zij zijn nu allemaal in een groot stadion waarvan de stoelen boven dit gebouw zweven

Deze zaal en de stoel waarin jullie zitten is zichtbaar voor hen allen. Zij zijn er klaar voor. Jullie ook?

Ik geef hen toestemming om deze groep luisteraars en lezers een applaus te geven. Welk jaar of welke tijd het ook is, ik herinner jullie dat het een plaats en een tijd is waarvan jullie, toen jullie werden geboren, nooit hadden gedacht dat het zou gaan gebeuren. Want inderdaad, volgens de profetie zouden jullie nu allemaal dood moeten zijn, afschuwelijk gedood of door een beproeving moeten gaan die lijden en nog meer lijden inhoudt. In plaats daarvan zitten jullie comfortabel bij een bijeenkomst of in een stoel thuis waar jullie de liefde van God vieren. En als dat jullie nog niet vertelt waarom wij jullie de voeten wassen, hebben jullie het punt gemist!

Zij applaudisseren. Maar bedenk. Jullie hebben nog steeds veel werk te doen. Alles wat jullie deden was een realiteit ongeldig maken maar nu moeten jullie een andere te scheppen. Met de energie die jullie hier nu hebben, luisteraar en lezer, wordt het tijd om iets te scheppen waarvan de critici hebben gezegd dat het onmogelijk is. De menselijke natuur zal nooit vrede op Aarde toestaan. Kijk maar om je heen! Wat je ziet gaat tegen je gevoel in, nietwaar?

Ik geef jullie deze metafoor voordat wij afsluiten: Wat gebeurt er als je het licht ontsteekt op een plaats die al duizenden jaren donker was geweest. Als dingen die altijd in het donker zijn geweest opeens in het licht komen, zijn zij vaak heel lelijk! En, lieve mensen, nu gaan jullie dat op het nieuws zien. Dus wat gaan jullie daaraan doen? Waarom vieren jullie het feit niet dat jullie het gordijn hebben opgetild en het licht hebben ontstoken.

Waarom vieren jullie niet het feit dat Armageddon niet gaat gebeuren? Waarom gaan jullie geen spirituele richting op en zeggen: “Hoe kan zoiets bestaan dat de profetieën ongedaan werden gemaakt? En nu dat zo is, wat nu? Misschien is alles wat ik heb gehoord of heb gelezen wel waar. Misschien kunnen wij echt tegen onze cellulaire structuur praten! Misschien kunnen wij zelfs wel vrede op Aarde scheppen!”

Spirit wil dat jullie nog lang blijven. Het is zeer inefficiënt om dood te gaan en weer terug te komen. Wisten jullie dat? Er zijn 20 jaar voor nodig om op te groeien. Waarom blijven jullie niet hier en werken met de planeet? Er zijn er in deze zaal die geen idee hebben van wat er met hen is gebeurd. Er zijn er twee die dood hadden moeten zijn door een auto-ongeluk! Wisten jullie dat? Wisten jullie dat?

Jullie weten niet wat je voor jezelf hebt gedaan als je de intentie geeft en als bepaalde dingen door je leven gaan met goede slagen en missers. Vaak kun je zeggen: “Dat was op het nippertje!!” Maar jullie begrijpen of realiseren je nooit dat jullie in de oude energie onder de groene zoden hadden gelegen! En in deze energie, door jullie toestemming, lopen jullie hier nog steeds rond. Is dat medescheppen? Is dat niet de liefde van God aan het werk in jullie leven? Is dat geen opwaardering van de realiteit? En wie hebben dat in feite geschapen?

Sommigen in het metaforische stadion hebben toestemming gevraagd om met jullie thuis te komen. Dat hangt van jullie af. Als je ja zegt zul je vannacht waarschijnlijk weinig slapen. (gelach) Zij gaan samen met jullie naar buiten. Dat hangt van jullie af. Er is hier een enorme supportersgroep en die hoort bij jullie. Alles wat zij willen is te steunen wat jullie beslissen over wat mogelijk is, geliefde.

En zo komen wij weer aan een einde, een tijd waarop wij het dak terugzetten en terugkeren naar de realiteit waar jullie aan gewend zijn. Het is tijd om gedag te zeggen. Toch zijn er mensen die anders naar buiten gaan dan hoe zij binnenkwamen en jullie weten zelf wie dat zijn. Misschien ben jij wel anders als je uit je stoel opstaat. Misschien voel je het nu? Denk: Wat als het zo is? Als dat zo is, heb je nog werk te doen. Daarvoor ben je gekomen. Jullie weten dat en wij ook. Het gaat niet om het vinden van een restperiode. Het gaat om gelukkig zijn met je werktijd en lang op de planeet blijven….een lange tijd op de planeet…..een lange tijd op deze planeet.

En zo is het.

Kryon.