Kryon in Rusland: Allemaal over God.

Kryon in Rusland:

Allemaal over God.

Doorgegeven via Lee Carroll/ 20 mei 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Dit is de eerste keer dat Kryon Rusland bezoekt en deze channeling is de tweede ontmoeting daar. Onder de bezoekers waren er velen die nog nooit van een channeling hadden gehoord…..sommigen hadden nog nooit van het bovennatuurlijke gehoord!

Deze gebeurtenis is een mijlpaal, met veel energie en emotie. Deze Russische lichtwerkers doorbreken de tijdgeest van bijna een halve eeuw van cultuur in hun grote land. Zij zijn serieus over deze nieuwe energie en wij nodigen jullie uit om hen je eigen licht toe te zenden en hen te gedenken in jullie gebeden. Zij hebben een sterke intentie en zijn vol vreugde om hier te zijn!

Deze channeling is her-channeld (door Lee en Kryon) en iets uitgebreider om nog duidelijker te kunnen zijn. Vaak bevatten de ontmoetingen in het buitenland basisinformatie van Kryon maar er wordt ook heel emotioneel overgedragen wat het papier jullie niet kan vertellen.

De live channeling gaan door het vertaalproces van Engels naar Russisch en is zeer lastig als het wordt gelezen vanaf het origineel. Het schept vele korte Engelse zinnen en het is gefragmenteerd (omdat jullie de tolk niet kunnen horen). Om het dus beter te kunnen lezen en het beter te laten begrijpen is eraan gesleuteld om het beter te laten stromen. Als toevoeging is het uitgebreid door Kryon om helderheid te scheppen die alleen aanwezig is tijdens een live bijeenkomst. Geniet dus van deze boodschap die wordt gebracht in Moskou op 20 maart 2007.

———————————————————————-

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn hier mensen die de groep die hier gisteren was, kennen want die is inderdaad net weggegaan. Het voelde gezegend toen jullie de zaal binnenkwamen, nietwaar? Misschien is er nu misschien nog meer bewustzijn van wat er gaat gebeuren dan gisteren.

Misschien hebben jullie jezelf toegestaan om omringd te worden door engelentiteiten die verliefd op jullie zijn?

Voor sommigen van jullie zal het niet meevallen om je voor te stellen hoe het is om met engelen te lopen. Sommigen zullen zeggen: “Het klinkt mij een beetje te mooi, Kryon.” En dat komt misschien omdat jullie niet begrijpen wat een engel is. Wat denken jullie van een groot en krachtig schepsel dat tussen jullie en je angst staat, dat het beeld laat verdwijnen dat jullie van je vijand hebben?

Wat denken jullie van een groot en krachtig schepsel dat de weg van jullie pad helder maakt en zorgt voor synchroniciteit in je leven of vrede geeft? Klinkt dat een beetje te mooi voor jullie? Zouden jullie dat willen accepteren?

Oh, geliefden, als jullie toch eens wisten wie God is! Misschien is dit de tijd om het jullie te laten weten want ik heb mijn partner gevraagd om de kerninformatie al te geven nu ik voor het eerst in dit grootse land ben en nu ga ik hetzelfde doen. Het is kerninformatie die vanaf nu zal weerklinken in deze klassieke taal (Russisch) waarvan de lijnen duizenden jaren teruggaan.

Het is een boodschap die zo is geconstrueerd dat zij die hem horen er geen angst voor hebben. Het is een boodschap die duidelijk maakt dat God groter is dan jullie denken.

“Bedoel jij, Kryon, dat jij ons gaat vertellen wie God is?”Ja, dat ga ik doen. Ik ga het organiseren want mijn partnet houdt van rechtlijnigheid. Dit is dus voor hem: Ik ga elf punten presenteren om degenen te eren die hier zijn. Drie punten over wie God is, drie over de werkwijze van God en vier over de misvattingen over God. Dan zal ik er een brengen over wat God van jullie wil. Dit maakt mijn partner echt nerveus omdat hij denkt dat hij hen alle elf moet brengen. Geen zorgen, partner, ik zal het voor je doen.

Wie is God?

Nummer 1: Is God te definiëren? Het is de energie die liefde vertegenwoordigt. Het is een reusachtig woord dat zoveel betekent voor zeer weinigen. Kunnen jullie met de pracht daarvan omgaan? Kunnen jullie de muziek ervan horen of de kleuren ervan zien? Kunnen jullie het goud zien? Het is prachtig! Als jullie aan de andere kant van de sluier zijn, geliefden, zijn alle frequenties voor jullie beschikbaar. Er is daar een oneindige opslagplaats van frequenties waar geluid verandert in licht en zij samen bestaan, niet verdeeld door jullie menselijke zintuigen. Jullie hebben op Aarde nog nooit zoiets gehoord. Hoe kan ik dat definiëren? Als licht en geluid samen zo hoog vibreren scheppen zij samen feitelijk harmonieën. Er is niets mooier als de mens dit hoort en ons zijn naam hoort zingen in licht want dat is het moment waarop de mens thuiskomt. Hoe zal ik dat beschrijven?

God is oneindig. God is de creatieve, kosmische intelligentie van het universum. God is de kernliefde van alle dingen. God is oneindig in zijn delen en toch specifiek in zijn identiteit. Als er maar een stukje van God ontbreekt bestaat God niet…..en veel van die deeltjes zijn hier.

Zou het te groots voor jullie zijn dat als jullie zouden besluiten om niet meer te bestaan, dat ook voor God zou gelden? Ik ken jullie namen. Ik heb hen in licht gezongen en ik zal dat weer doen als jullie terugkomen van deze reis. God is de creatieve, intelligente bron van het universum en jullie waren erbij toen de Aarde werd geschapen omdat jullie, net zoals ik, een deeltje van God zijn. Jullie zijn net als Kryon en jullie zingen mijn naam want ik ben jullie zuster, jullie broer. Wij zaten inderdaad samen toen de Aarde werd gevormd. Is dat een beetje te groots voor jullie? Betwijfelen jullie dat? Oh, ga terug en haal dit intuïtief terug uit je bewustzijn en jullie zullen voelen dat het waar is, oude zielen.

Dat is nummer 1, dat jullie een stukje zijn van de creatieve kracht van het universum en een deel van Al Wat Is. Het kan voor jullie misschien niet zo voelen maar dat is wat er waarlijk bij jullie binnenin verborgen zit.

Nummer 2: God is een partnerschap, geen enkelvoudige entiteit. Jullie kunnen tot God bidden of een schilderij van God hebben. Zoals elk mens denken jullie dat God enkelvoudig is en toch is hij dat niet. God is spectaculair in cijfers, als een legioen van licht en toch is hij jullie partner. Sommigen zullen vragen: “Als God mijn partner is, wat doe ik dan op Aarde?” Oh, geliefden, het antwoord is zo duidelijk! Jullie zijn hier alleen maar voor een tijdje en werken aan een puzzel waarmee jullie hebben ingestemd. De kern van de puzzel is dit: Kunnen jullie ontdekken wie jullie zijn terwijl jullie hier zijn? Als jullie dat kunnen zal dat de realiteit van de planeet veranderen.

Zie je, wat er met de Aarde gebeurt is een deel van een oplossing die het universum nodig heeft. Het is een oplossing die alleen mogelijk is met vrije keuze van mensen die niet weten dat zij goddelijk zijn. Dat is wie jullie zijn. Jullie en de kosmos zijn partners in de dualiteit, in het duister.

Sommigen hebben gezegd: “Wel, Kryon, ik deel dat gevoel niet dat de kosmos en ik partners zijn.” Dat is juist de puzzel, nietwaar? Ongeloof! Vele aanwezigen in deze zaal zullen jullie iets anders vertellen want zij voelen de liefde terwijl ik tegen jullie spreek. Zij zien de kleuren om mij heen terwijl ik nu spreek. En zij voelen het partnerschap met de Schepper van het universum. Zij weten absoluut zeker dat het door hun aderen stroomt. Het is een deel van hun DNA…..een spectaculair partnerschap.

Nummer 3: God is een zeer grote verzameling van universele entiteiten met een energie net als die van jullie. Er is meesterschap in jullie DNA. Jullie hebben dezelfde gereedschappen als de grootste meesters van deze planeet. Wisten jullie dat? Ga terug en kijk naar hen. Wie is jullie favoriete meester uit de geschiedenis? Onthoud dat ook zij mensen waren!

Sommigen zouden kunnen zeggen: “Nee, zij waren meer dan mensen. Een ervan was zelfs de zoon van God.” Inderdaad, en vertelde hij jullie niet dat jullie dat ook waren? Probeerde hij jullie niet te vertellen hoe machtig jullie zijn? Het waren allemaal mensen die het gereedschap in hun gereedschapkist hadden geactiveerd…..hetzelfde als jullie nu hebben. Dat waren zij. En hoe zit het nu met jullie? Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik kan dat niet. Ik kan nooit een meester zijn want dat gaat veel verder dan ik ben.” Dat is nu jullie vrije keuze, nietwaar? Daar hebben wij het zo vaak over. De mens beslist zelf wie hij is en hoe groots hij wil worden. Dit is de puzzel die voor jullie ligt, dat jullie de mogelijkheid hebben om jullie deel in de kosmos te ontdekken…..of niet.

Ik heb drie korte punten genomen om God te beschrijven. Bij elk ervan waren jullie betrokken. Als dat alles is wat jullie vanavond begrijpen, begrijp dan dit: Jullie zijn een deel van God. Er zit meer in dan jullie denken. Er is in de zaal meer aan de hand dan jullie denken en degenen die het zien en de genezers in deze zaal weten het. Zij beginnen het te voelen als een opwaardering en een verandering in dit publiek. Wat als dit vanavond gebeurt? Wat als dit de avond is waarop dingen in jullie veranderen? Zouden jullie dat toestaan? Dat is de vrije keuze, nietwaar? Sommigen kunnen veranderd hiervandaan gaan en anderen niet. Sommigen kunnen heel dichtbij komen en hebben de energie hier gevoeld en hebben toch hun harten verhard – dat is het moment waarop de engelen huilen, maar dat is de vrije keuze van de mensen. Wij zullen het daar aanstonds over hebben.

De manier waarop God werkt.

Er zijn hier drie punten en zij kunnen bekend in de oren klinken als jullie hen al eerder hebben gehoord, maar het is nodig om hen nogmaals te horen.

Nummer 4: Alle wonderen op de planeet waarvan jullie afweten en die verband hielden met de mensheid zijn door mensen geschapen. Allemaal! Jullie zouden kunnen zeggen: “Ja, maar toen ik las over die wonderen in mijn cultuur, vonden die plaats door iemand die geen mens was. Het was de Messias.” Jullie zijn het vergeten, nietwaar? De grootste meesters waaraan jullie kunnen denken en die de grootste wonderen op Aarde verrichtten, waren allemaal mensen – mensen die werkten voor mensen en de vibratie van de planeet veranderden. God zond nooit een engel naar beneden om een wonder te doen. Wat jullie mythologie ook zegt, de mensen deden al het goddelijke werk.

Hebben jullie er ooit aan gedacht dat jullie het wonder van iemand anders zijn? Hebben jullie daar ooit een gedachte aan besteed? Wij hebben jullie eerder verteld dat jullie niet voor een ander kunnen beslissen, nietwaar? Jullie kunnen hen niet iets laten geloven. Jullie kunnen hen ook niet echt genezen met jullie krachten. Alles wat jullie kunnen doen is hen in staat stellen om zichzelf te genezen. Maar wat als jullie zoveel licht in je dragen dat zij feitelijk God in jullie zien? Dan kunnen zij misschien de deur zien die jullie hebben geopend toen jullie met je spirituele reis begonnen. Zij kunnen voelen dat zij jullie licht gebruiken om met hun reis te beginnen. En wat als zij dan een wonder beleven? Jullie zouden God prijzen, nietwaar? Dan zouden jullie zeggen: Dit is prachtig! Dank U, God!” Maar jullie zouden geen idee hebben dat jullie degenen waren die het lieten gebeuren, die de deur voor hen openden.

Er zijn ouders in deze zaal die dit voor hun kinderen hebben gedaan en hun kinderen tot bewustzijn hebben gebracht. Er zijn kinderen in dit publiek die elkaar tot bewustzijn hebben gebracht. Er is geen grotere liefde dan dit, dat jullie de deur van genezing voor elkaar openen en dan de pracht die in hen is, zien. Daar is de manier waarop God werkt……door jullie.

Weet dit: De manier waarop God werkt is door de goddelijkheid van de mensen op Aarde. Er is geen andere manier. Jullie zijn stukjes van God die de vibratie van de planeet veranderen door jullie werk aan de ‘puzzel’’. God komt niet naar beneden en raakt mensen aan. Mensen met hun vrije keuze openen de poorten in zichzelf en staan het licht toe door hen heen naar anderen te stromen. Dat is de manier waarop God werkt…..door de mensen van de planeet die zich lichtwerkers noemen.

Nummer 5 is voor jullie moeilijk te geloven: Vaak hebben wij jullie dit gegeven; er zijn vele mensen die het uitschreeuwen dat het niet waar kan zijn…..het kan niet waar zijn!! Luister hiernaar: Er is geen oordeel van God over jullie daden op Aarde. Er is geen oordeel omdat de mens totaal verantwoordelijk is voor wat hij doet. Jullie zijn hier naartoe gebracht om te beslissen of je naar het licht of naar het duister gaat en als je ervoor kiest om naar het duister te gaan is het jullie eigen beslissing. Daarvoor kwamen jullie en het is onderdeel van de vrije keuze. God gaat jullie niet alsnog veroordelen voor jullie vrije keuze. Het is een onderdeel van de test, de puzzel. Het schept de antwoorden die nodig zijn voor de kosmos.

Er zijn er ook die zeggen: Natuurlijk moet daarvoor een prijs betaald worden door degenen die voor die slechte dingen hebben gekozen.” Nogmaals herinner ik jullie aan de parabel over de verloren zoon uit de Bijbel van jullie eigen cultuur. Hij werd lang geleden gegeven dus ga het lezen en het anders begrijpen. Het is een parabel, een metafoor. In de parabel stuurt een vader twee zoons uit zijn familie om hun eigen leven te ontwikkelen. Dit is een metafoor voor God die twee mensen naar de Aarde stuurt. In de parabel doet de ene alles goed en de andere alles verkeerd. Lees zelf maar wat er verder gebeurde…..want toen zij thuiskwamen was er voor beiden een feestje……hetzelfde feestje! De viering was voor allebei precies hetzelfde. Zie je, er was geen oordeel.

God is geen oordelende God want het is de vrije keuze van de mens die bepaalt welke richting hij opgaat. God staat niet met een hamer boven jullie want God houdt van jullie voor het zitten in deze stoelen en voor het op de reis zijn waarmee jullie bezig zijn. Luister, het hele verhaal over een engel die Lucifer werd is de metafoor over de kracht van een mens om het kwaad te ontwikkelen. Het zit in jullie macht om licht of donker te zijn, engelen. Begrijpen jullie dat? Dit is een deel van de puzzel. Jullie vertegenwoordigen het helderste licht en het donkerste duister op de planeet……er is geen enkele kracht van buiten voor nodig.

Er zijn hier mensen met een bezwaard hart. Er zijn lezers met een bezwaard hart. Zij zeggen tegen zichzelf: “God zal mij nooit vergeven wat ik heb gedaan.” Ik zal jullie vertellen, lieve mensen, dat het universum weet wat jullie hebben gedaan en er is niets dan liefde die naar jullie stroomt. Verwijder die gedachten die jullie zelf hebben geschapen. Degenen die de wetten van de mensheid breken zullen door mensen worden beoordeeld.

Mensen hebben dit systeem van straffen en belonen geschapen. Het is geen goddelijk systeem. Hemel en hel zijn 3D-manifestaties van wat mensen denken, niet van wat God heeft geschapen. Het is een toevoeging van mythologie over hoe men denkt dat God moet zijn.

Als jullie een toneelspel over moord zien en het doek valt, denken jullie dan dat de politie zal komen en de acteur arresteren die met het pistool schoot? Nee! In plaats daarvan gaan zij allemaal naar een feestje waar de hele bezetting feest zal vieren totdat zij weer nodig zijn om een andere rol te spelen. Dat is ook de manier van het ‘spel van de Aarde’.

Nummer 6: Communicatie met God is direct – mens naar God. Jullie hoeven niet in een groep te zitten om te communiceren. Jullie hoeven het niet op te schrijven en aan anderen te geven die het dan zullen lezen en met God spreken. Je hoeft niet in de rij te staan voor God. Er is voor God geen goed en kwaad want communicatie gebeurt altijd in het NU. Wat gaan jullie met die informatie doen? In actie komen? Later in actie komen? Erover nadenken?

Sommigen zullen zeggen: “Ik ging naar deze bijeenkomst waar ik een man een entiteit met de naam Kryon hoorde channelen. Hij zei dat ik daarover moest nadenken omdat er enige dingen zeer interessant zijn., maar ik denk dat ik dat nu niet ga doen.” De waarheid is dat jullie het waarschijnlijk nooit gaan doen.

Wij hebben dit eerder gezegd. Waarom denken jullie dat jullie hier nu in de stoel zitten? Denken jullie dat je hier voor een pleziertje komt of voor de beslissing van je leven? Niemand zal hier in verlegenheid worden gebracht door wat jullie doen want het gaat tussen jullie en je Hoger Zelf. Dit is een heilige ruimte, weet je? Het is een veilige plaats.

Er is geen betere tijd voor jullie om op die deur van communicatie de duwen. Zelfs de ongelovige hier kan zeggen: “Lieve God, laat mij zien dat het echt is.” Het is echt en dit zal de deur openen! Het start een proces dat goddelijk is.

Het zal zo snel of zo langzaam gaan als jullie willen….en stap voor stap de waarheid ontdekken die ik spreek. Hebben jullie de belofte onthouden die ik jullie gisteravond gaf? Gezegend is de mens die vraagt want hij mag waarlijk wensen dat hij zal vinden wat er binnenin is, en het proces zal beginnen.

En die prachtige entiteiten die jullie geleiden zullen op die deur gaan duwen. Op dat moment gaan jullie voelen en weten dat wat ik zeg inderdaad waar is.

Misvattingen over God.

Er zijn grote misvattingen over God. Zij zijn geschapen door culturele ervaringen en door mensen. Sommigen van hen waren integer en anderen niet. Sommige waren gewoon 3D misinterpretaties over een multiple D God en enkelen waren ziekelijk en bedacht door degene die de controle hadden en angst schiepen en zelf meer macht wilden hebben.

Nummer 7: Laat mij over deze eerst heel duidelijk zijn: Er is niemand op Aarde die van God moet lijden. Dat is niet de manier van God. Denken jullie dat je niet genoeg lijden zou hebben zonder dat God nog meer regels zou stellen? Ik spreek nu tegen degenen die zo lang in het duister zijn geweest en die depressief en ongelukkig kunnen zijn. Jullie kunnen met je gezondheid sukkelen of een onoplosbare relatie hebben. Jullie moeten begrijpen, lieve mensen, dat lijden iets is wat jullie zelf doen! Dat is niet wat God voor jullie wil. God zou nooit van een mens vragen om te lijden.

Wat vertelde ik jullie over nummer 2? Ik zei dat er een partnerschap is, nietwaar? Dus zeg ik jullie nogmaals: Jullie hoeven niet te lijden om deel van deze familie uit te maken. Gooi weg dat idee dat er moeilijkheden of lijden voor je liggen die moeten worden doorstaan om spiritueel vooruit te gaan. Nee. Zouden jullie dat voor je familie willen? Zouden jullie tegen je zuster willen zeggen: “Ik wil dat je naar mijn huis komt, maar tussen haakjes, je moet op weg ernaartoe wel wat lijden….op een paar spijkers lopen, enkele moeilijke trappen lopen……enz. enz.?”

Nee, dat zouden jullie niet doen omdat jullie van haar houden. Jullie zouden voor haar bidden als zij op weg gaat, nietwaar? Jullie zouden haar zelfs gaan ophalen om te zorgen dat zij veilig is. Zie je, dat doet familie met familie. Er is geen lijden behalve dat wat de mens schept in zijn relaties met anderen of in zijn omgeving.

“Wacht even, Kryon. Hoe zit het met degenen die zijn geboren met pijn en handicaps? Daar hebben de mensen niet voor gezorgd.” Dat deden jullie wel, geliefden. Het is allemaal onderdeel van het spel en de puzzel die jullie voor jezelf hebben geschreven. Geloof mij, deze dingen werden op voorhand geregeld. Gezegend is de mens die naar de planeet komt om door deze moeilijkheden heen te gaan want de redenen zijn normaal gesproken om de levens van anderen te faciliteren, om compassie te scheppen die de olie is in de machine van de vibrationele opwaardering. Dit is voor jullie heel moeilijk om te begrijpen.

Nummer 8: God eist of wenst geen eerbetoon van welke soort ook. Ik ga hier voor jullie een beeld schetsen en jullie vragen om even een rol te spelen. Laten wij zeggen dat jullie overlijden en naar de andere kant van de sluier gaan. Laten wij ons ook voorstellen dat jullie toestemming hebben om terug naar de Aarde te gaan en bij je kinderen te zijn die nog op Aarde leven, maar wel op een onzichtbare manier. Laten wij zeggen dat jullie om hen heen kunnen zweven, hen misschien kunnen aanraken met energie en liefde. Laten wij zeggen dat zij, als zij in de juiste energie zitten, het misschien kunnen voelen als jullie hen aanraken! Zou dat niet groots zijn?

Jullie helpen hen dus op een onzichtbare manier met jullie liefde en jullie raken hen aan met jullie energie…..en zij zeggen: “Oh, ik ben bang! Ik werd zojuist aangeraakt door iets dat veel groter is dan ik……misschien iets dat mij zal beschadigen. Misschien, als ik op mijn knieën ga en het aanbid, zal het mij alleen laten. Misschien als ik genoeg kruip, zal het mij zelfs dingen geven!” ….Hoe zou dat voelen?

Jullie hebben zojuist de levens van je kinderen veranderd omdat jullie aan de andere kant van de sluier waren maar hen wilden aanraken en hun hand vasthouden. Dat is de manier waarop God eruit ziet voor vele mensen. Zij voelen de grootsheid en de aanraking en dus gaan zij op de knieën en bouwen grote gebouwen en scheppen standbeelden. Maar in de actualiteit zitten zij op hun knieën en aanbidden hun zuster of broer. Hoe voelt dat voor jullie? Is dat wat jullie zouden willen?

Het is ook niet wat wij willen! Luister, dit is niet wat wij vragen. Gezegend is de mens die God zoekt en liefde vindt. Gezegend is de mens die de hand van God neemt en een gelijkwaardige partner is! Dat is degene die een lang leven zal hebben en in balans is. Dat is degene met meesterschap binnenin en dat is degene in wiens nabijheid iedereen wil zijn.

Nu naar de volgende: Nummer 9: Hoeveel scholing heb je hiervoor nodig? Hoeveel training moet je hebben gehad om de deur naar inter-dimensionaliteit binnen jullie DNA te openen? Oh, er zijn mensen die zullen zeggen: “Jullie kunnen beter met die scholing beginnen.” Zij willen dat jullie dingen gaan leren en gaan herinneren en lijsten gaan samenstellen om verlichting te kunnen vinden. Zij maken hun eigen soort regels over wat jullie moeten doen en zij zijn de baas over jullie als jullie dat doen.

Zij willen dat jullie slagen en toestemming krijgen om je eigen meesterschap te vinden en zij zeggen: “Jullie zullen God beter leren kennen als jullie de stappen volgen die wij hebben gecreëerd.”

Dus vraag ik jullie, hoeveel training hadden de meesters van de Aarde? Welke scholen hebben zij doorlopen? Geliefden, jullie hebben de school binnenin. Jullie hoeven niet naar school te gaan om je eigen gezicht te herkennen of de hand van God aan te raken. Maak geen fouten, in deze nieuwe energie zijn er mensen die processen voor jullie hebben die zullen helpen om jullie mogelijkheden te ontwikkelen om je meesterschap binnenin beter te ontdekken. Wat zij doen is jullie helpen om te oefenen met de nieuwe gereedschappen in je DNA.; zij helpen jullie om de nieuwe gereedschappen van jullie eigen bewustzijn te zien. Zij vragen jullie niet om waardeloze tekstboeken uit de geschiedenis te onthouden zodat jullie hun trappen kunnen beklimmen en naar een bepaald plateau kunnen gaan. Zij vertellen jullie niet dat je hen nodig hebt om God te vinden. Nee. Het kan God niet schelen of jullie kunnen lezen of schrijven. God wil jullie alleen maar aanraken en partnerschap ontwikkelen binnen jullie eigen meesterschap binnenin.

Maar als jullie die deur hebben geopend en meer willen weten over wat er voor jullie is zijn er mensen die deze nieuwe energiegereedschappen vertegenwoordigen en die er klaar voor zijn om jullie het op een inter-dimensionale manier te laten zien.

Nummer 10: Het is moeilijk voor jullie om het te begrijpen. God doet niet aan politiek! Maar er zijn ook mensen die zeggen: “Oké, Kryon, nu ben je te ver gegaan. Alles is politiek.” Nee dat is het niet. Begrijp niet verkeerd wat ik jullie zeg. Sommigen hebben gevraagd: “Hoe kan ik de beste burger van mijn land zijn?” Het antwoord is hetzelfde in elk land. De beste Russische burgers zijn degenen die compassie in hun leven kunnen vinden. De beste Est of Let is degene die compassie kan vinden in het leven. De beste Litouwse burger is degene die compassie vindt. De beste Amerikaanse burger is degene die compassie vindt want binnen jullie eigen gemeenschap en jullie eigen cultuur is de gecompassioneerde burger degene die het verschil maakt voor jullie leiderschap en jullie land. Zij zullen de beste burgers zijn die jullie hebben. Kunnen jullie je een Aarde voorstellen waar alle leiders vol compassie zijn, waar zij ook leven?

Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik denk dat ik daar niet lang genoeg voor leef.” Wel, lieve mensen, dat is het plan! En het is niet Gods plan – het is van jullie! Dat is wat jullie besloten bij de Harmonische Convergentie, dat uiteindelijk deze Aarde compassie zal hebben voor elkaar – compassie en begrip van land tot land. Compassie met Gaia (moeder Aarde) en compassie met het milieu.

Oh, dit is niet het begin van een wereldregering want dat zal nooit gebeuren. Het is niet de start van een wereldreligie want dat zal ook niet gebeuren…..nooit. Het is de start van mensen die hun dagelijks leven doorbrengen in hun eigen cultuur en compassie hebben voor elkaar. Wacht maar tot jullie het zien! Het kan inderdaad niet in jullie leven zijn maar jullie maken er deel van uit want jullie starten de machine die het zal worden. In evenwicht en beheerst zijn jullie op een wijze die geen vergelijk heeft in de geschiedenis. Jullie vertegenwoordigen een wereldbeweging van oude zielen die ontwaken en een vibrationele opwaardering op Aarde scheppen……een die zal resulteren in een grote verandering.

Het is het begin van een verlichte tijd waarin de Aarde langzaam naar vrede toegaat. Het is niet alleen mogelijk, er wordt al aan gewerkt. De Maya’s lieten het jullie zien en de Oude Chinezen! Denken jullie echt dat 2012 het einde van de wereld is? Of is dat het einde van de oude manier?

“Oh, Kryon, ik kijk naar het nieuws en het is afschuwelijk. Wij schelden elkaar uit, wij vermoorden elkaar. Het is onbeschaafd; het is afschuwelijk.” En ik zeg jullie nogmaals dat het daarop lijkt als jullie een reusachtig licht gaan laten schijnen in het duister. Jullie zien vreselijke dingen die er altijd al waren maar die in het duister verborgen waren. Jullie kunnen de vijand niet vernietigen als jullie zijn gezicht niet zien en dit is wat er gebeurt. En zijn gezicht is angst, kwaad, ego, haat en apathie.

Vertrouw erop dat er veel mooie dingen op de planeet gebeuren. Zij worden niet gerapporteerd omdat zij goed nieuws niet vermelden. Zij vertegenwoordigen de compassie van de mensheid, maar dat is niet interessant voor degenen die naar drama smachten. Wees geduldig en doorsta deze veldslag tussen het licht en het donker. Achttien jaar geleden vertelden wij jullie over de veldslag en nu zitten jullie erin en voor sommigen van jullie is het hartverscheurend. Wat voor krijgers zijn jullie? Bang voor een veldslag? Waarom blijven jullie er niet rustig onder en weten dat jullie de wapenuitrusting en het licht hebben? Begin aan die reis waar wij het over hebben en word een deel van het leger van lichtwerkers die oude zielen zijn en de wijsheid hebben om een verschil te maken.

Wij zijn bijna klaar om gedag te zeggen, bijna klaar om de schalen met tranen weg te doen die wij plengen als wij jullie de voeten wassen. Wij gaan de sluier net iets langer openhouden en wachten om deze laatste momenten nog bij jullie te zijn.

Oude dingen kunnen hier nog steeds gebeuren. Zullen jullie weggaan en zeggen: “God heeft mij vandaag bezocht?” Wat zal jullie evaluatie zijn van wat er vandaag gebeurde? Is het gekkenwerk, iets wat iemand jullie bracht vanuit een ander land? Of sprak er een spirituele broer tegen jullie vanaf de andere kant van de sluier? Wat is jullie evaluatie? Is het mogelijk dat deze zuster/broer tegen jullie spreekt door deze man – iemand wiens hand jullie al eonenlang vasthouden aan de andere kant van de sluier? Is het mogelijk dat jullie kunnen voelen dat jullie door het universum huppelen met deze vriend die hier zit?

Wat God wil.

Zie je, als jullie dat kunnen doen is dat nummer 11 omdat dat is wat God wil. Wat God echt wil moeten jullie zelf zien door te zien wie jullie echt zijn. Dapperheid en moed – dat is wat ervoor nodig is want dit speciale geloof zal jullie voor altijd veranderen. Inderdaad zullen er mensen zijn die jullie zien veranderen. Inderdaad zullen er mensen zijn die het niet leuk vinden. Dat zijn degenen die helemaal geen verandering willen want zij zijn ervan afhankelijk dat jullie je kracht handhaven. En dat zijn misschien de mensen die jullie in je leven niet nodig hebben? Dat is vrije keuze. Alles wentelt daaromheen. Alles!

Gezegend is de mens die hier vandaag is gekomen op zoek naar informatie en de aanraking van Kryon heeft gevoeld in zijn hart. Want ik ben inderdaad een partner van jullie in dit grote land, klaar om een intuïtieve liefde te starten……klaar om een onthulling over compassie te beginnen en het DNA in ieder van jullie op te kloppen. Ik wil zeggen: “herinner mij, herinner mij.” Ik ben de poortwachter en ik zal jullie weerzien. Als jullie komen en gaan van deze planeet ben ik de energie die jullie het eerst en het laatst zien. Zo goed ken ik jullie. Ik ben de dienaar van de mensheid – wil nooit eerbiedigd worden en ben altijd klaar om jullie gelijke te zijn. Hebben jullie je vandaag afgevraagd wie er wie kwam zien? Oh, jullie zouden versteld kunnen staan.

Daarvoor dank ik jullie.

En zo is het.

Kryon