Kryon in San Antonio, Texas 1 / Het beïnvloedbare Veld. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in San Antonio, Texas 1

Lee Carroll /11 juli 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het beïnvloedbare Veld. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Meer dan ooit tevoren weet ik wie hier zijn en kijk naar wie er luisteren in een interessante en wat wij de nieuwe tijd noemen. Jullie zitten in energieën die jullie niet hadden verwacht, van samenhang, om niet te zeggen: samenzijn, die naar deze planeet gaan komen. Hoofdzakelijk om wat er met jullie aan de hand is. Zij kwamen hier nooit eerder…. Een herstart werd dit door sommigen genoemd en het was ongemakkelijk en soms zorgelijk.

Ik zou in de volgende vier channelings iets willen bespreken. Dit is de eerste en degenen die op een bepaald niveau luisteren zullen zeggen: “Oh, nee, dan zal ik de volgende drie missen!” Als jullie een van degenen zijn die een of meer van hen missen zeg ik jullie dat zij samen beluisterd dienen te worden. Mijn partner heeft voor jullie iets geregeld op wat hij zijn website noemt en daar staan zij allemaal samen zodat jullie hen kunnen horen, en nog gratis ook.

Lieve mensen, ik wil dat jullie hen alle vier horen. De reden hiervoor is dat zij samen gaan in een prachtig scenario met een verrassing aan het einde. Ik wil dit de Invloedrijke Velden van de mens noemen. Het invloedrijke veld van de mens. In de vier channelings praten wij over de vier attributen van het Invloedrijke Veld van de mens. Wij spreken over dingen die bekend zijn maar niet herkend worden waarvan sommige zo intuïtief zijn voor de mensheid dat mensen er niet eens van willen horen. Ik spreek over iets dat niet noodzakelijk een energieveld is maar feitelijk een uitbreiding van het bewustzijn, van jullie biologie, van jullie hersenen, zou je kunnen zeggen. Het is niet alleen maar de mensheid, het breidt zich ook uit naar andere dingen, het dierenrijk en verder. Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe bijvoorbeeld een buffel die zich in het veld bevond een vijand kon voelen? Niet ruiken, maar voelen? Voelen! En een hele kudde veranderde dan van richting en ging er vandoor! Allemaal tegelijk alsof er een signaal was terwijl er niets was gebeurd. Integendeel, zij hadden GEVOELD wat er aan de hand was en verdwenen allemaal! Dit zie je in de hele natuur en dit is voelen om te overleven! Bij mensen noemen jullie dit een zesde zintuig en vele mensen zijn zich ervan bewust dat dit er is en zien het als bovennatuurlijk in plaats van wetenschap.

 

Het IS wetenschap. Het Veld bestaat. Er is een Veld dat een bewustzijnsantenne heeft – als jullie het zo willen noemen, van ieder van jullie.

Hier zijn een paar voorbeelden die ik al eerder heb gebruikt. Jullie gaan naar het theater en zitten naast iemand en gaan ergens anders zitten en dit doen jullie omdat jullie je ongemakkelijk voelen om de een of andere vreemde reden met betrekking tot de persoon die naast je zat. Wat jullie voelen is onbalans of ziekte, of wat het ook is waardoor jullie overlevingsinstinct zegt: “Niet goed voor je. Weggaan!” Hoe kan je dit nu bewijzen? Hoe kan je dit meten? Het antwoord is dat dit op dit moment niet kan en omdat jullie het niet kunnen zien of meten zeggen velen dat het wowoo en hocus pocus is omdat zij dit gevoel niet hebben. Op een dag zullen deze mensen hen zien als de nieuwe wetenschappers want men is ernaar op weg….het is echt! Er zijn zoveel van dit soort dingen. Hoeveel van jullie zijn op een plaats geweest waar jullie gewoon zaten of aten of iets deden en voelden dat iemand naar jullie staarde, misschien achter je en als het kon keken jullie opeens achter je en zagen jullie dat het klopte! Zij staren naar jullie. Waar kwam dat vandaan? Hoe werkt dit? Jullie werden beïnvloed, nietwaar, door iemand die achter jullie naar je keek. Hun bewustzijn ging samen met jullie veld en jullie tweeën kwamen samen en begrepen dat er iets aan de hand was.

Wat is het proces waardoor de mens in staat is om het Kristallijnen Raster te voelen? Jullie lopen op een slagveld dat niet wordt aangegeven en jullie voelen iets. Het Kristallijnen Raster zendt deze energie uit, maar hoe wordt die ontvangen? Wat is het mechanisme waardoor jullie deze energie ontvangen? Het is het Veld, de invloed die jullie hebben als jullie in dit slagveld lopen heeft jullie beïnvloed, nietwaar? Jullie gaan de energie voelen van degene die achter jullie staat en kijkt en van degene die naast jullie zit.

Hoe groot is dit veld? Ik zal jullie een voorbeeld geven waarvan jullie zeggen dat dit niet precies klopt, maar o ja, dat doet het wel. Zoals ik al eerder heb gezegd: Tweelingen kunnen energie tussen hen voelen, ook al bevinden zij zich beiden aan een andere kant van de planeet. Als er iets gebeurt in het leven van de een lijkt de ander dit te voelen en zal opbellen. Jullie zeggen: “Dat is niet eerlijk want zij hebben hetzelfde DNA!” Ik zal jullie vertellen hoe eerlijk dit is. DNA heeft een veld en hun DNA is snel en jullie voelen alleen iets maar zij voelen het beter. Er is geen beperking aan kwantumenergie. Deze dingen zijn heel controversieel maar zij bestaan wel. Hoe gaan jullie om met iets waarvan jullie weten dat het bestaat en  toch niemand dit herkent? Er is een beïnvloedbaar veld om jullie heen, lieve mensen, een groot veld. Wij hebben jullie eerder verteld dat dit twee kanten op gaat…..jullie kunnen er ook door beïnvloed worden en tegelijkertijd kunnen jullie aan het veld bijdragen.

Hier is wat ik bedoel: Hoe vaak heb ik tegen jullie verteld dat balans aanstekelijk, besmettelijk is. Als jullie vredig zijn en tevreden met jezelf en niet steeds angstig zijn, als jullie “volwassen” zijn dragen jullie dit met je mee en als mensen zich ertoe aangetrokken voelen zijn jullie degenen waartegen zij spreken en als jullie balans hebben voelen zij ook balans. Zij staan dan onder jullie “volwassen” invloed….hun veld en jullie veld!  De reden waarom ik jullie deze informatie geef is en dat jullie het best alle vier de channelings kunnen beluisteren, is omdat dit de kern van alle vier is. Dit is het proces dat wij steeds zullen onthullen, maar niet zoals nu. Ieder mens heeft een bewustzijnsveld, dat deels kwantum is en dit betekent dat jullie het niet kunnen meten, dat dingen voelt en reageert. Dit veld gaat in twee richtingen…jullie kunnen het voelen en ook dingen in het veld stoppen en wat jullie erin stoppen kan anderen beïnvloeden. Begrijpen jullie dit? Jullie stoppen iets in jullie veld en dit beïnvloedt dan anderen die een beïnvloedbaar veld hebben. Wat is nu de invloed als jullie om  mensen heen staan? Wat sturen jullie naar hen toe? De eerste van de vier is degene waarvan ik wil dat jullie hem kennen omdat het degene is die het meest beïnvloedt omdat hij oorspronkelijk is, met overleven te maken heeft en het is degene die jullie dienen te kennen, naar uitkijken, en ervan bewust zijn, zodat jullie weten wat er aan de hand is…..en dat ANGST heet. Angst is besmettelijk en als er mensen om jullie heen zijn die angstig zijn kan dit jullie ook angstig maken en jullie weten dat ik gelijk heb. Dit is de werkwijze bij sommige films. Jullie kunnen naar de bioscoop gaan en angstig worden door de film. Jullie weten dat ik gelijk heb. Er zijn ook mensen die jullie bang willen maken om jullie dingen te laten doen. Een daarvan wordt massamedia genoemd. Het zijn de commerciële media, de oude media, die er zo lang waren, lieve mensen, en er was geen samenzwering…..zij doen het uit gewoonte. Zij doen het volgens hetgeen er in hun ogen werkt. Als jullie bang genoeg blijven, blijven jullie op hen en op hun producten afgestemd terwijl zij zich er niet van bewust zijn dat zij een morele verplichting hebben om geen angst aan te jagen maar eerlijk en verzorgend te zijn.

Massamedia, met namen hetgeen jullie het nieuws noemen, zouden jullie informatie moeten geven en vooral het verzorgende deel daarvan en in balans moeten zijn met de twee kanten van het nieuws. Kijk uit naar het dagelijks nieuws dat elke uitzending zal sluiten met verrassend, kalmerend nieuws en jullie de ware informatie brengt en niet alleen het harde maar ook het tevredenstellende, het zachte deel van het nieuws en in balans is met beide kanten van het nieuws. Kijk uit naar de media die niet met angstaanjagende, harde muziek afsluit maar met intelligente aanwijzingen en nieuws van iemand die jullie vertrouwen. Dit zullen de nieuwe media worden, het nieuwe nieuws. Wacht maar af tot jullie het zien en niet meer met koud nieuws en angst worden geconfronteerd. Degenen van jullie die veel naar de media kijken weten dit. Jullie voelen je niet echt goed, nietwaar? Maar jullie worden ertoe aangetrokken omdat het invloedrijk is….het is een invloedrijk veld dat jullie beïnvloedt.

Dit was nummer een en ik geef jullie dit zodat jullie weten dat dit er is. Als jullie weten dat het er is, wat kunnen jullie er dan mee? Jullie kunnen herkennen dat het iets is dat jullie programmeert en jullie zien het: “Het is niet iets dat ik heb geschapen. Het beïnvloedt mij op een manier waarbij ik mij niet goed voel!” En dan hebben jullie een keuze: Stop ermee om ernaar te kijken! Misschien is er een betere manier waarbij jullie het misschien kunnen lezen….misschien van een website, en dan kunnen jullie de dingen lezen die jullie willen lezen en eventueel stoppen als het erop lijkt dat zij jullie beïnvloeden met een vooroordeel van angst.

Angst is slechts een van de vier….de anderen zijn spectaculair en zij zijn prachtig, en dit zullen nummer twee en drie zijn en de verrassing vier!

Wat jullie uit deze boodschap kunnen halen is wat jullie allemaal weten, dat angst werkt! Waarom voelen jullie je zoals jullie je voelen? Als jullie beangstigende dingen horen, wat is dit dan? Het is het Veld! Het is die invloed die jullie daaruit halen, en ook het resultaat daarvan. Jullie weten dat dit waar is….het is ECHT!

Hoe zouden jullie het vinden om de andere kant ervan te zien? Hoe zouden jullie het vinden om te zien wat het kan doen in deze nieuwe energie….waar het naartoe gaat in deze nieuwe energie? Hoe jullie JEZELF kunnen beïnvloeden? Het gaat zoveel kanten op en het is zo echt! Julie kunnen het bijna aanraken! Het is zo echt! Echt in de natuur, echt in jullie. Ik wil graag dat jullie luisteren naar nummer twee, nummer drie en nummer vier.

Het is het begin van een begrip van de manier waarop dingen werken zoals zij werken en als jullie iets spectaculairs willen zien werken zal het niet uit de lucht vallen….het zal uit JULLIE komen en dat is begrijpelijk, natuurlijk en prachtig en het is een deel van jullie erfenis.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon