Kryon in San Antonio, Texas 2 / Het beïnvloedbare Veld. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon in San Antonio, Texas 2

Lee Carroll / 11 juli 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het beïnvloedbare Veld. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is nummer twee van vier channelings die gaan over bet beïnvloedbare, invloedrijke menselijke veld. Voor degenen die nummer een niet hebben gehoord zeggen wij dat die beschikbaar is op de website van mijn partner en dit geldt ook voor nummer drie en vier zodat zij samen gelezen en beluisterd kunnen worden…..duidelijk aangegeven als de San Antonio-channelings. Maar heel weinig refereer ik op deze manier aan de channelings, maar ik wil graag dat jullie hen alle vier horen. Zij horen bij elkaar en daarom vormen zijn een totale boodschap en samen snijden zij hout! Zij dienen niet in delen gelezen te worden, apart van de anderen. Wij hebben gesproken over het beïnvloedbare menselijke veld. Het is een veld, niet direct zoiets als een elektrisch veld, maar het is qua grootte niet te definiëren. Het is een veld dat zoveel invloed op jullie heeft omdat het is ontworpen als een overlevingsveld. Wij hebben jullie verteld dat zelfs de dieren die op de Aarde rondlopen dit hebben. Het is een overlevingsveld en daarom staat een aantal basiselementen van overleven vooraan. De mens komt nu echter in een nieuwe energie, een diepgaande nieuwe energie waarin de mens vooruitgaat in bewustzijn en volwassenheid….vooruitgaan naar een plaats waar de mens zichzelf heel anders ziet. Men gaat zichzelf op een manier zien die logischer is want de mensen willen anders zijn en willen samen met mensen zijn en op een plaats waar mensen ermee stoppen om elkaar te overheersen of oorlog voeren….je zou kunnen zeggen dat er een samenstromen is op de planeet…..een echte eenheid die er nooit eerder was. Het gaat langzaam, lieve mensen, heel langzaam. Het duurde lang voordat jullie zover waren. De culturen die het wel hadden en begrepen zijn open tegen elkaar en zullen nog sneller groeien, maar de hele planeet is erbij betrokken. Het is ontwikkeld naar een punt waarop jullie op een dag elkaar aankijken en de ontmoetingen die jullie als landen dan hebben zullen heel anders zijn. Jullie zullen allemaal in het invloedrijke veld zijn en dit veld beïnvloedt jullie met dingen die het in zich heeft en over een paar daarvan hebben wij het gehad maar de vier waar wij in deze vier channelings over spreken komen op een andere wijze.

Wij begonnen als eerste met het basiselement van angst….dat angst is een reactie, een overlevingsreactie die ervoor zorgt dat jullie weglopen. Het redt jullie leven. Het is zo diepgaand, lieve mensen, dat het zelfs dingen voelt die gaan komen en jullie hebben deze situaties meegemaakt waarbij jullie het niet begrijpen maar het wel hebben gezien als jullie stopten om niet in een situatie terecht te komen waarin jullie niet zouden moeten zijn….om te overleven.

Dit veld is kwantum….helemaal….want het is een kwantumveld dat andere energieën voelt….en meestal zijn deze andere energieën mensen. Velden van mensen overlappen elkaar en daarom zeggen wij vaak dat de velden en energieën van mensen bijna besmettelijk zijn en dat betekent dat als één mens iets heeft, een ander het zal hebben en weer een ander, enzovoorts. Een mens, of een groep mensen, begint ergens bang voor te worden en een andere groep voelt deze angst en ook zij worden bang, ook al weten zij niet waarom….en wij hebben dit gezien, jullie hebben het gezien in jullie culturen, bij jullie regeringen. Jullie hebben de dictators gezien die angst veroorzaakten en daarop rekenden. Dit was primair.

Laten wij het over een andere hebben….een andere die even besmettelijk is, maar onthoud dat deze velden twee kanten op gaan. Jullie worden erdoor beïnvloed maar kunnen ook zelf dingen in deze velden stoppen en dat beïnvloedt dan weer anderen. Ja, jullie kunnen er angst in stoppen om anderen te beïnvloeden, maar wij spreken nu over iets dat veel grootser is dan angst, want daar hebben wij het nu niet over. Wij gaan het hebben over verhoogd bewustzijn, over rijpheid, volwassenheid en welwillendheid en andere attributen die zich gaan tonen.

Ik wil dat jullie even een bladzijde omslaan en dit betekent dat wij van onderwerp gaan veranderen. Een deel van de huidige studies over de planeet zijn studies over samenhang. Laat mij samenhang uitleggen. Het is het samenwerken van de invloedvelden. Dit betekent, lieve mensen, dat als het ene veld om jullie heen met iets is gevuld, alle andere mensen dit ook zullen voelen. Een ander gevoel gaat dan ook van mens tot mens tot mens. Dit is samenhang die bestudeerd gaat worden als een individuele samenhang in jezelf, maar de echte samenhang vindt plaats van mens tot mens….of zelfs van groep tot groep. Het gaat zelfs nog verder dan dat. De studies hebben aangetoond dat een publiek onder bepaalde omstandigheden zelfs een ander publiek kan beïnvloeden. Afstand maakt niet uit. Het is besmettelijk en er zullen mensen huilen door de gevoelens van welwillendheid en vreugde. Laten wij het daar eens over hebben. Het tweede attribuut….het is het meest praktische en behulpzame attribuut dat jullie op de planeet hebben….de invloed van vreugde! De invloed van vreugde!!! Oh, wij hebben hier vaak over gesproken. Het is het innerlijk kind in elk van jullie dat – als jullie dit toestaan – het gevoel van kind zijn, bewaart. Voor de meesten van jullie is dit het gevoel van geen verantwoordelijkheden hebben. Het enige waar jullie je druk om maakten was hoelang jullie konden blijven spelen voordat jullie ouders je naar binnen riepen. Als jullie geen mogelijkheid hadden om plezier te hebben bedachten jullie vriendjes en vriendinnetjes om plezier te hebben.

Een kind is er constant klaar voor om te spelen en te lachen en als zij niet kunnen spelen hebben zij een wat lager bewustzijn omdat zij niet begrijpen waarom zij niet mogen spelen….maar zij herstellen zich ogenblikkelijk en zijn er steeds klaar voor om te spelen en alle dingen zijn dan verdwenen. Lieve mensen….dit is vreugde….dit is ongebreidelde vreugde. Jullie groeien hiermee op en weten hoe het voelt….jullie hebben dit en dan gaan jullie naar die plaats waar jullie volwassen zijn en natuurlijk wordt dit door volwassenheid getemperd. Er zijn mensen die jullie vertellen dat deze kind-dingen gaan verdwijnen….helemaal….en dat jullie als volwassene veel serieuzer dienen te zijn, het leven serieuzer moeten nemen, verantwoordelijker moeten zijn en eigenlijk zeggen: “Giechel niet zoveel en lach niet teveel.” Lieve mensen, dit lijkt nergens op. Laat mij jullie iets vertellen wat ik eerder heb gezegd: Mensen die lachen en giechelen….hoe meer zij dit doen, hoe jonger zij worden. Ik zeg jullie dat dit de ouderdomsklok vertraagt, het vertraagt de chemie van de machine van het ouder worden. Het is ook besmettelijker dan angst en dit betekent dat degenen die vreugdevol zijn anderen zullen beïnvloeden. Stel je even voor dat maar een paar minuten met jullie anderen tot op een graad kunnen beïnvloeden waardoor hun leven voor altijd is veranderd! Kunnen jullie je zoiets voorstellen….gewoon omdat jullie met vreugde rondlopen?

Hoe ziet iemand er nu uit die met vreugde rondloopt? Het is niet iemand die constant giechelt….het is iemand die tevreden is met hetgeen hij voor zich ziet. Het gaat om de dag, wat er om hen heen gebeurt en je ziet dat zij zich gemakkelijk en vreugdevol voelen met hun leven….wat er ook gebeurt. Dit is volwassenheid. Dit is besmettelijk. Als iemand die in de problemen zit samen met iemand is die daar niet onder gebukt gaat hoewel hij dezelfde problemen in het leven heeft, wordt die erdoor aangetrokken. Jullie kunnen naar die persoon kijken en vragen: “Wat is het dat jij hebt en ik niet? Ik begrijp het niet!” En dit is jullie mogelijkheid op je te openen en hen te vertellen over de God binnenin of dat jullie je je kindertijd kunnen herinneren vanuit je DNA of je Akasha….hoe jullie het ook willen noemen….in je eigen leven en dat jullie dit elke dag weer gebruiken. Je hoeft niet “kinderlijk” te zijn om dit te doen, maar wat jullie doen is je herinneren hoe het was om blij te zijn….hoe het was om vreugdevol te zijn. Dit zijn geen emoties waarbij men “alsof” doet….zij realiseren zichzelf door gewoonte in je brein en hoe vaker jullie dit doen hoe meer jullie brein en bewustzijn elke dag weer naar die plaats zullen gaan….zie je…..het is overleven!!!

Snappen jullie dit? Als het beïnvloedbare veld van de mens in de overlevingsstand staat wat gebeurt er dan: …overleven en gezond blijven.

Vreugde. Hebben jullie daar ooit aan gedacht?

Er is een video die ik jullie zal beschrijven. Ik noem die “De lachende monnik.” Een man, gekleed als een monnik die in een drukke stad in een metrowagon stapt en niemand in het rijtuig kent. Terwijl de metro van station naar station rijdt, begint de monnik te lachen. Hij is hier goed in, bijna als een komediant, alsof er iets heel grappigs in zijn leven is gebeurd en hij lacht en lacht, en de mensen in de metro die normaal allemaal doodstil zijn en nergens anders in geïnteresseerd zijn dan de volgende halte of zich bezig houden met hun armoedig leven, kijken terug en al snel grinniken zij. Eerst lachen zij om hem….wat een vreemde man is dat, en even later lachen zij met hem en als zij bij de laatste halte komen lacht het hele rijtuig mee en stappen zij zelfs lachend uit en hebben geen idee waarom zij lachen en als zij omkijken zien zij hem weer naar binnen gaan voor de reis naar het volgende station, om dit weer te doen…en weer….en weer. Hoeveel mensen heeft hij die dag geraakt zonder ook maar iets te zeggen? Wat als iets vreemd begint kan eindigen in iets dat onbegrijpelijk is, vreugdevol. Vreugde is besmettelijk en het redt levens omdat de gezondheid toeneemt.

Dit is het invloedrijke veld van de mens en dit is steeds weer bewezen….als er een lacht gaan velen lachen! Als een iemand het licht aandoet kunnen velen zien!

Het is overleven in deze volwassen tijd waarin jullie een beetje meer gaan begrijpen van wat belangrijk is en dit zal iets nieuws steunen!

Ik heb er nog twee waar ik morgen over zal spreken. Een ervan zal duidelijk zijn en de ander minder duidelijk. Ja, het is tijd voor veranderingen en dit beïnvloedbare veld wordt iets dat jullie niet hebben verwacht. Ik zal jullie dan meer vertellen…maar begrijp dit: dit kwantumveld, dat beïnvloedbare veld, is van jullie en het is beschikbaar. Alles wat jullie ervoor hoeven te doen is het te voelen en het te zoeken en het te scheppen.

Wat jullie voor jezelf doen zullen anderen zien en zij zullen het accepteren. Meer dan dat: zij willen het hebben. Dit is de taak van de oude ziel: het scheppen van een veld van vrede zodat anderen om jullie heen vreugde zullen hebben, begrip en een beter leven. Het heeft niet veel te maken met evangeliseren of met wat er gebeurt als jullie doodgaan, nietwaar? Dit is praktisch, lieve mensen, dit is wat wij jullie leren om vandaag een beter leven te hebben op deze planeet….voor een verandering.

Dit is de boodschap die wij met ons meedragen. En zo is het.

Kryon