Kryon in San Antonio, Texas 4 / Het beïnvloedbare Veld. 4

Live Kryon Channeling:
Kryon in San Antonio, Texas 4

Lee Carroll / 11 juli 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het beïnvloedbare Veld. 4

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de laatste van de vier channelings die gaan over het beïnvloedbare, invloedrijke veld dat zich om mensen heen bevindt en de attributen hiervan. Wij hebben over dit veld nu twee dagen gesproken. Wij hadden het over de hoogste attributen die jullie kunnen beïnvloeden en dingen die jullie in dit veld kunnen stoppen om anderen te beïnvloeden, positief of negatief!

Maar dit is anders. Het is niet nieuw, maar wel anders. Het is niet wat jullie verwachten omdat het nu gaat meespelen bij hetgeen er gaat gebeuren met mijn werk vanaf nu. Iets dat wordt toegevoegd aan alles wat mijn partner tot nu toe heeft gedaan. Dit zal nieuw zijn.

Nu wil ik dat jij langzaam gaat, mijn partner, het is gevorderde informatie. Sommige dingen zullen ogen-rollend zijn. Blijf alsjeblieft bij mij terwijl ik jullie dingen breng die logisch zijn en tegelijk ook uitbreidend.

Er is een veld, lieve mensen, dat bestaat binnen jullie DNA. Het is iets dat niet goed begrepen of bekend is….niet goed herkend of onthuld, behalve voor degenen die dit nu gaan horen. Dit veld in jullie DNA is voor bijna alles verantwoordelijk dat chemisch in je lichaam is. Vanaf de dag van je verwekking tot nu toe! Dit veld in jullie DNA geeft feitelijk de manier aan waarop jullie opereren. Dit veld dat van jullie DNA komt is invloedrijker dan jullie denken en jullie zullen dit straks zien. Het is verbonden met bewustzijn, zoals al het andere, en het is kwantum!

Ga langzaam, mijn partner.

Ik wil het ergens over hebben dat helemaal niet wordt begrepen door de medische wetenschap: Regeneratie. Jullie menselijk lichaam regenereert, verjongt! Als jullie kijken naar wat de wetenschap een paar jaar geleden zag en wat zij nu zien, is er iets dat zij niet hadden verwacht. Alles verjongt! Een paar jaar geleden zeiden zij nog dat niet alles verjongt. Sommige dingen op sommige tijden wel, maar lang niet alle cellen. De reden waarom zij dit dachten was dat zij dachten dat verjonging lineair zou zijn. Toen ontdekten zij tot hun verbazing dat jullie lever sneller verjongt dan andere organen. Tussen twee haakjes: de cellen van de andere organen verjongen ook maar dit gaat alleen iets langzamer.

Als alles regenereert….waarom is er dan dood? Zou het logisch zijn als jullie je steeds en steeds weer vernieuwen? Waarom zouden jullie opgroeien? Er is een veld rondom jullie DNA, lieve mensen, dat is verbonden met het bewustzijn, dat jullie verjonging controleert….en nog vele andere dingen. Ik heb de naam nog niet genoemd, maar als ik dit doe zullen jullie het herkennen.

Waarom worden jullie ouder? Omdat de regeneratie disfunctioneel is….het is geen perfecte verjonging. Wisten jullie dat als je lichaam een hoger bewustzijn heeft, jullie een langere levenstijd hebben….wisten jullie dit? Niemand heeft dit ooit bijeen gebracht. Zij zeggen: “Chemie is chemie en spiritualiteit is spiritualiteit. Haal deze twee dingen niet door elkaar!” Ik haal hen niet door elkaar. Ik zeg dat zij samenwerken….elkaars hand vasthouden….de een met de ander! Dit veld rondom jullie DNA, vanaf het moment van jullie verwekking tot nu, zit vast aan jullie bewustzijn, waar jullie ook naartoe gaan, waar jullie chemie naartoe gaat en het zorgt voor de manier waarop jullie verjongen.

Ik wil jullie een puzzel geven. Als jullie naar andere levensvormen op de planeet kijken….is jullie dan iets opgevallen? Er is er een die zo snel regenereert dat hij afgebroken ledematen kan herstellen….wisten jullie dit? Vinden jullie het niet gek dat jullie aan de top van de evolutie staan en geen been kunnen laten aangroeien? Een zeester kan dit!

Er is hier iets dat jullie missen! Realiseren jullie je dat jullie spieren kunnen regenereren….alle huid….alle zenuwen….alles wat jullie nodig hebben om een verloren been weer te laten groeien? Toch kunnen jullie dit niet. Wat denken jullie hiervan: als de wervelkolom is gebroken willen de zenuwstrengen weer samenkomen….zij willen regenereren. Elke apart zenuw heeft een drang….het kent de anderen en weet dat die zijn verbroken. Wisten jullie dat uit onderzoek is gebleken dat de zenuwen bij een gebroken ruggengraat niet weer samengroeien? Waarom groeien zij niet naar elkaar, komen zij niet terug? Dit heeft te maken met het veld en ik zal het straks een naam geven. Het controleert en regenereert en het kijkt of jullie slim genoeg zijn om in de chemie van je lichaam een been weer aan te laten groeien.

“Kryon, wacht even. Wil jij ons vertellen dat wij op een dag de mogelijkheid zullen hebben om een been weer aan te laten groeien?” Laat mij dit op deze manier beantwoorden: Neem de grootste meester waaraan jullie kunnen denken….de hoogste van de hoogste die op Aarde rondliep. Als hij een hand verloor kon hij hem terug laten groeien. Denken jullie daarover na? Het antwoord is: Ja, ik denk dat hij dit kon….een hand of wat dan ook! Waarom? Jullie zouden zeggen omdat hij samenwerkte en verbonden was met het bewustzijn van de Schepper, deze meester. Ik zal jullie het verschil vertellen: omdat deze mens een veld om zich heen had dat op 80% werkte en op een chemische manier kon hij, en zou hij, een ledemaat weer laten aangroeien. Ik vertel jullie dit: er is een ontwikkeling aan de gang binnen jullie lichaam waar jullie vanaf weten en wij hebben dit een naam gegeven: het is het slimme lichaam dat het innerlijk aangeborene wordt genoemd. Dit hadden jullie niet verwacht, nietwaar? Oh, jullie hadden angst, jullie hadden vreugde, jullie hadden liefde, en nu hebben jullie het innerlijk aangeborene! Wat er gaar gebeuren is dat het gaat toenemen in intelligentie op manieren die jullie niet verwachten. Helemaal niet!

Laten wij het even over ziekte hebben. Laat mij jullie een beeld schetsen van een disfunctioneel, niet of slecht werkend systeem. Het werkt niet goed. Misschien op 20 of 30 procent omdat het veld rondom jullie DNA de rest van het verhaal tegenhoudt. Het wacht erop tot een hoger bewustzijn zich ontwikkelt en ook jullie hele ziel-Merkabah-veld waar alles dan beter gaat werken….dat is de invloed, lieve mensen!

Luister hiernaar: er komt een virus in het lichaam en het virus kan bekend of onbekend zijn. Er zijn witte en rode bloedlichaampjes en de chemie daarvan kent dit virus wel of niet….totdat het virus de boel overneemt en heel langzaam komt de afweer in actie maar intussen kan het virus jullie doden. Wat voor systeem is dit? Laat mij jullie een vraag stellen. Een inbreker breekt in in je huis. Wat doen jullie? Natuurlijk gaan jullie kijken of jullie de inbreker kennen. (Kryon lacht) Jullie zeggen: “Nee, ik roep om hulp!” Zou het niet handig zijn als het lichaam een invasie zou herkennen….wat het ook is, en zegt: “Jij hoort hier niet thuis! Wegwezen!”

Ik zal jullie iets vertellen: Dit is de manier waarop het geacht wordt te werken! Het idee dat jullie chemie zich ontwikkelt is disfunctioneel….werkt niet (goed), en jullie hebben daar nu mee te maken. Het lichaam is ontworpen om meer dan slim te zijn. Heel erg slim, slimmer dan jullie weten. Het kan processen gebruiken waar jullie geen idee van hebben. Dat is het veld rondom elk stukje van jullie DNA….elke molecule van jullie DNA – triljoenen en triljoenen samen en zij scheppen het veld dat het innerlijk aangeborene is.

Het innerlijk aangeborene staat op het punt om de boel over te nemen!

Kanker is zo triest omdat het zo goed te genezen is….zonder ooit naar een ziekenhuis te gaan….zo goed te genezen! Met een hoog bewustzijn van een mens die weet wie hij is en niet is gevuld met een gebrek aan zelfwaarde….weet wie hij is. Laat mij jullie vertellen hoe het kan werken. Kanker is geen virus….het leeft in je en het lijkt erop dat alles goed is omdat het lichaam dit niet herkent…er gaan geen witte bloedlichaampjes op af zoals dat bij een virus gebeurt of bij een andere ziekte die jullie krijgen. Langzaamaan groeit het terwijl het doet alsof er niets aan de hand is en het groeit in een orgaan en zegt: “Alles is goed hoor. Ik verstop mij hier!”

Ik zal jullie vertellen waartoe jullie lichaam in staat is. Herinner je dat ik vertelde dat het iets kan herkennen dat er niet thuishoort. Het lichaam is ontworpen om kanker te herkennen!

Ik wil dat jullie ergens klaar voor zijn….een nieuw proces dat jullie nooit eerder hebben gezien….dat het lichaam gaat laten zien dat het dit kan doen. Als het bewustzijn toeneemt en er dit soort gevallen zijn zal men zich op het hoofd krabben en zich afvragen hoe dit was gebeurd. Jullie lichaam heeft in zijn gereedschappen altijd de mogelijkheid gehad om alle kankersoorten uit te hongeren. Kanker leeft….het moet eten. Als het lichaam de kanker kan herkennen en het niet te eten geeft…zeggen jullie: “Oh, nee, voor mij vandaag geen glucose.” Het is daar….in het veld….het is daar alleen nog niet goed genoeg om gezien te worden.

Kanker zal niet genezen worden, lieve mensen, het zal gewoon niet bestaan! Het lichaam zal het niet LATEN bestaan!!!!

Dit is een veld dat jullie kennen en dat jullie steeds weer hebben gezien en jullie wisten niet wat het was en gebruikten homeopathie…wat zou het nog meer kunnen zijn als jullie een tinctuur gebruiken dat chemisch gezien te klein is voor welke reactie dan ook en het lichaam direct reageert op de instructies? Er is een veld rondom jullie DNA dat SLIM is en te maken heeft met jullie ouder worden, met jullie verjonging….alles wat een meester kan doen!

Jullie hebben het gezien….oh, jullie hebben het gezien! Er ligt een vrouw in het ziekenhuis met fase vier. Zij staat voor alweer een operatie die alleen maar dient om langer te leven en niet om haar leven te redden. Zij zegt dit tegen anderen, en zij ligt daar en opeens gebeurt er iets. Steeds  als dit gebeurt zeggen de patiënten dat zij een overweldigend gevoel hadden, sensationeel, door het hele lichaam en vlak voor hun laatste operaties deden zij test en nam men bloed af en zei: “Wacht eens even. Misschien is de test niet goed. Laten wij haar terugbrengen naar de zaal en goed onderzoeken want de kanker is weg!” Genoeg weg, nog niet helemaal, maar goed genoeg om haar naar de zaal te brengen en uit te gaan zoeken en te merken dat de kanker sterft en na een dag of drie compleet zal zijn verdwenen, alsof hij er nooit was geweest!

Dit heeft een naam: Spontane Genezing! Eigenlijk is het niet spontaan, maar dit is zo snel als het lichaam dit kan doen om het te doden….uit te hongeren. Jullie hebben dit gezien. Hebben jullie je ooit afgevraagd wat het was. Een wonder misschien? De engelen bedanken en verder gaan? Of gaan jullie zeggen: “Misschien, heel misschien, is er iets in het lichaam dat op die manier werkt?”

Het is het innerlijk aangeborene. Het is het slimme innerlijk aangeborene….dat is de naam van dit kleine veld dat zoveel doet en jullie generaties lang in leven houdt.

Jullie lichaam is ontworpen om honderden jaren te leven!!

Honderden jaren! Daar gaat verjonging over….je hoeft nog niet terug en kunt op deze planeet blijven!

Waarom zou regeneratie disfunctioneel zijn? Dit komt omdat het bewustzijn nog niet hoog genoeg is en dit, lieve mensen, is waarom ik hier ben. Om jullie te vertellen dat dit binnenin jullie begint te veranderen en om jullie bewijs te leveren.

De vrouw die klaar staat om het toneel op te gaan en voor het oog van vele toeschouwers naar de gebedsgenezer te gaan zal exact hetzelfde ding beleven. Door haar geloof en een hoog bewustzijn in een Spirituele handeling zal haar lichaam zichzelf genezen….voor de ogen van duizenden mensen, en dit is de manier waarop het werkt, lieve mensen.

Kom nu met mij mee, lieve mensen, even maar. Ik zal jullie introduceren bij de Cirkel van Twaalf, waarbij wij een beïnvloedbaar veld zullen scheppen dat herkend zal worden door het innerlijk aangeborene….als jullie dit toestaan. De helft van het proces bestaat uit toestaan. De Cirkel van Twaalf zal een verbeteringscirkel zijn die jullie innerlijk aangeborene zal herkennen en het zal “eindelijk” zeggen. Een plaats waar jullie naartoe kunnen gaan, elke week, in de helende energie die in jullie eigen lichaam aanwezig is. Een ontwaken in dit veld binnenin jullie….in deze Cirkel van Twaalf, dat jullie in staat stelt om een spontane genezing te hebben, om dit te zien of niet, of een deel ervan…..wat jullie lichaam er ook mee wil doen. Jullie zijn allemaal verschillend! Welk niveau van zelfwaarde hebben jullie? Welk niveau van bewustzijn hebben jullie? Het maakt niet uit want als jullie in die Cirkel van Twaalf komen zullen jullie deze dingen gaan voelen….het krabbelt en het spreekt tegen jullie innerlijk aangeborene…dit verenigd veld….verenigd met Spirit en klaar voor heling op deze planeet op een manier die jullie nooit eerder hebben gezien.

Dit is het begin want wat jullie herkennen en hoe het voelt….jullie zullen WETEN dat jullie dit zelf kunnen doen. Maar voor nu heb ik mijn partner verteld om tijden te scheppen waarin jullie in dit veld kunnen zitten….een verhoogd veld en voor jullie lichaam de mogelijkheid te hebben om die kanker uit te hongeren….om die ziekte om zeep te helpen….als dit de bedoeling is.

Daarom ben ik hier. Jullie gingen voorbij 2012. Ik was hier om dit te vertellen en dat deed ik ook, en nu beginnen wij met iets anders….een verbetering, een verhoging, om ieder van jullie te helpen die wil komen, en zitten, en voelen….en ZIJN in de Cirkel van Twaalf!

Alles wat ik jullie heb verteld is werkelijkheid. Het IS er en het wordt aan velen op de planeet onthuld….en dit is nog maar een stukje ervan.

De mensheid zal op een dag vrij zijn van de ziekten die jullie hebben….een lichaam dat NIETS binnen zal laten dat daar niet thuishoort.

Laat mij jullie vragen voordat ik wegga: Wat hoort nu niet thuis in je bewustzijn? Waar zijn jullie bang voor? Wat hoort niet thuis in een vreugdevolle mens? Wat hoort niet thuis in iemand die puur gemaakt is naar Zijn beeld? Denk daar eens over na! Denk erover!

En zo is het.

Kryon