Kryon in San Antonio, Texas :  Zielencommunicatie. Deel 1.

Live Kryon channeling in San Antonio, Texas

Zielencommunicatie. Deel 1.

Lee Carroll / 22 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in San Antonio, Texas, op 22 februari 2014.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt opzij. Wat jullie nu horen en zien wordt channelen genoemd en het is voor velen een mysterieus gebeuren. Voor ons is het prachtig en is het een methode waarbij de multidimensionale Bron van Creatie die velen van jullie God noemen, een mogelijkheid heeft om te communiceren met wat jullie de mensheid noemen.

Wij noemen dit proces zielencommunicatie. Dit is een ander proces, lieve mensen, dan menselijke communicatie en daarom willen wij beginnen met een serie channelings die ook de uitleg over dit proces zullen bevatten.

Wij hebben het vaak gezegd: Wij weten wie jullie in deze zaal zijn en “deze zaal” betreft ook degenen die lezen en luisteren. Lieve mensen, ik wil jullie vanavond dingen leren, maar niet zonder de familie te erkennen die hier is. Ik wil jullie leren over jullie. Alles wat ik vanuit deze stoel vertel is ook nieuw voor mijn partner. Hij heeft jaren geoefend zonder te weten wat er zou komen. Hij heeft jaren toestemming gegeven zonder filters en ik ga deze zin uiteindelijk ook aan jullie uitleggen.

Ik open dit portaal dat jullie channeling noemen om het voor een derde taal mogelijk te maken om binnen te stromen en die velen van jullie op een multidimensionale manier kunnen voelen. De taal is niet met woorden en ook niet lineair. Toch zullen sommigen van jullie hem ontvangen. Deze speciale boodschap van vandaag wordt gepubliceerd en sommigen van jullie luisteren ernaar of lezen hem. Deze derde taal staat ook voor jullie open, want ik ken de potentiëlen van wie er lezen of luisteren. Zo vreemd het mag klinken, dit is een deel van de multidimensionale informatie die God heeft, in de Centrale Bron. Het potentieel van jullie ontwaken en het feit dat jullie naar deze boodschap willen kijken, was er altijd. Wij zien potentiëlen als realiteit zelfs al voordat zij gebeuren, want potentiëlen sturen een ander soort realiteit.

Vraag het maar aan een kwantumfysicus.

De complexiteit van het menselijk bewustzijn.

Wij beginnen met enkele basiszaken. Menselijk bewustzijn is complex. Er zal een dag komen waarop jullie wetenschap het menselijk bewustzijn zal zien als een tak van natuurkunde. Dit omdat het niet de patronen volgt van de lineaire natuurkunde of zelfs de patronen van de kwantumfysica.

Bewustzijn is een gesynchroniseerde energie met een structuur. Het heeft kwantum-patroonvorming (zoals jullie uiteindelijk zullen uitvinden), maar het heeft geen set van logische regels. In plaats daarvan wordt het beïnvloed door de Akasha van de individuele mens. Het is gecompliceerd en het is de enige, bekende gesynchroniseerde en coherente energie die zijn eigen agenda heeft, zijn eigen persoonlijkheid en de mogelijkheid om te communiceren.

Het is dus de studie van de “levende natuurkunde”. Omdat het menselijk bewustzijn attributen van de ziel in zich draagt, kunnen wij zielenbewustzijn als hetzelfde zien want zij zijn een en dezelfde.

De types van zielencommunicatie.

Het proberen om deze communicaties aan en van deze “levende natuurkunde” aan jullie te beschrijven gaat verder dan de grenzen van elke begrepen wetenschap. Het daagt jullie uit om anders te denken over alles. Er zijn in de basis twee denkwijzen over zielencommunicatie:

(1) Communicatie vanuit multidimensionale bronnen naar jullie en

(2) vanuit de multidimensionale delen van jullie naar hen.

Wij erkennen dat jullie in staat zijn tot multidimensionale communicatie, maar jullie realiseren je dit waarschijnlijk niet.

Er is een groot verschil tussen lineaire en niet-lineaire communicaties. Toen ik dit in het verleden vertelde begreep niet iedereen dit. Ik ga dit dus zo goed als ik kan uitleggen op een manier waarop ik dit nog nooit heb gedaan. Ik wil dat jullie je voorstellen dat jullie een zeer oude typemachine hebben. Dit is het type machine met papier en een carbonlint dat jullie in staat stelt om de letters te zien als jullie die op het papier typen. Als jullie te toetsen aanslaan schept de machine een zichtbare afdruk door het lint op het papier.

In dit voorbeeld, laten wij zeggen dat jullie doorgaan met typen, zie je de letters op de bladzijde op een rij, de een na de ander. Al snel vormen de letters woorden, dan zinnen en dan hoofdstukken die groepen vormen van gelijke gedachten. Dit is lineaire communicatie en dat is voor jullie normaal. In feite is dit de manier waarop jullie deze boodschap ontvangen en hoe jullie deze lezen – op een zeer lineaire manier – woorden op een bladzijde, achter elkaar.

Nu, of jullie nu lezen of luisteren, jullie ontvangen het ene woord na het andere in de structuur van de taal van mijn partner. (Engels) Het is daarom lineair – het ene woord na het andere – net zoals de woorden die met de typemachine op deze bladzijde zijn geschreven. Dat is lineaire communicatie. Dat is menselijke communicatie en dat is de manier waarop jullie hersenen werken.

Niet-lineaire communicatie is dit: Let nu op want dit vereist wat mijn partner moeilijk voor te stellen noemt. Stel je voor dat de typemachine blijft hangen zodat je de hele dag kunt typen maar de rol helemaal niet naar links kan gaan terwijl je typt. Hoeveel letters je ook typt, je zult maar een onleesbaar enkel teken zien – een rommeltje, zogezegd. Elke letter geeft een indruk bovenop de vorige. Wat zien jullie nu op de bladzijde, lieve vrienden, aan het einde van een lange brief aan een vriend? Het zou een ratjetoe van maar een letter zijn! Alle letters zouden zijn “opgestapeld”, inkt op inkt, en jullie zouden geen idee hebben wat de communicatie was. Jullie zouden ernaar kijken en jullie zouden het jammer vinden dat de typemachine niet goed werkte en jullie dit niet in de gaten hadden.

Stel je nu eens voor dat er iemand komt die volledige niet-lineaire vaardigheden heeft. Hij zou naar het rommeltje kunnen kijken en de hele boodschap duidelijk zien! Hij is conceptueel en niet-lineair. Hij zou de gedachten zien die in de brief zitten en zou in staat zijn om binnen het rommeltje te zien. De letters en zinnen zijn er nog steeds, lieve mensen. Weet je nog? Jullie hebben hen allemaal getypt, maar zij zijn er niet in een lineaire vorm. In plaats daarvan zijn zij daar allemaal in een groep. (het enkelvoudige rommeltje). Een niet-lineaire communicator ziet het rommeltje en ontvangt de hele boodschap.

Nu is daarbij een attribuut dat moeilijk voor jullie te beschrijven is. Het gaat buiten de logica waaraan jullie gewend zijn, laat mij dus proberen om het uit te leggen. Mijn partner, doe langzaamaan zodat dit begrepen zal worden (sprekend tegen Lee). Als de conceptuele, niet-lineaire persoon naar het rommeltje kijkt ziet hij iets dat al bestaat. Er is een boodschap getypt. Hij verzint dus niet zomaar iets of raadt ernaar. In plaats daarvan leest hij gewoon iets dat reeds bestaat op een niet-lineaire manier. De boodschap is geschreven en alle letters zijn er – op een vreemde manier in een rommeltje – maar het werd geschreven in jullie reële tijd.

Er is een attribuut van een niet-lineaire geest dat jullie autisme noemen en wat jullie zouden moeten bestuderen. Er zijn vele autistische mensen die jullie de dag in de week zouden kunnen noemen van elk jaar en elke maand. Als jullie die persoon zouden vragen: “Wat is de dag van de week op 15 mei 2015?” zouden velen dit direct weten. De meeste mensen zouden naar adem snakken over wat hun rekencapaciteiten betreft. Maar de waarheid is dat rekenen er niets mee te maken heeft. Zie je, het is geen formule en het is geen wiskunde. Het antwoord bestaat al en daarom is het gekend. Jullie kunnen naar bijna elke pc gaan en deze informatie vinden als jullie een kalenderprogramma hebben, omdat die informatie al bestaat. Het is een concept dat al is ontwikkeld, geproduceerd en opgeslagen.

De niet-lineaire hersenen werken op deze manier. Velen met de autistische geest zijn in staat om deze informatie bijna direct te interpreteren omdat zij het concept zien. Zij berekenen helemaal niets.

Nu kennen jullie het verschil tussen lineair en niet-lineair. De autistische geest is de voorloper op dingen die gaan komen en een anomalie voor toekomstige menselijke ontwikkeling. Zij zijn de ‘wetende’ van vandaag en veel van hun problemen komen voort uit hun onvermogen om in een lineaire wereld te werken.

Hoe het werkt – Niet-lineaire naar lineaire communicatie.

Er is veel communicatie die naar jullie toe wil komen vanuit allerlei bronnen en ik zal dus met de lijst gaan beginnen. Laten wij beginnen met channeling. Channeling is wat jullie hier nu horen en mijn partner heeft dit al 23 jaar in praktijk gebracht. Toen hij begon was het lelijk (zijn eigen woorden) maar nu is het goed. Maar jullie moeten weten dat wij niet op een lineaire manier tegen hem spreken.

Jullie horen het van hem op een lineaire manier, maar dat is niet de manier waarop wij het aan hem geven. Zie je, hij is een meester-tolk van niet-lineaire concepten die door zijn pijnappelklier naar hem toekomen.

Op dit moment geef ik de gehele boodschap ineens – ons rommeltje – en hij vertaalt het voor jullie, zodat het klinkt als een vloed van lineaire woorden. Maar het is een enkelvoudige gedachtengroep en ik blijf het hem steeds weer geven. Zie je, wij hebben samen geoefend en wij hebben ons beide moeten aanpassen.

Toen wij voor het eerst begonnen gaf ik hem het concept, de hele channeling in een rommeltje. (Lee maakte het geluid van een, enkel, rommeltje) Zoiets! Toen moest hij het allemaal onthouden en jullie de channeling brengen. Hij was niet zo goed in onthouden en daarom probeerden wij iets uit. Als wij hem steeds weer hetzelfde rommeltje gaven kon hij het naar een lineaire manier vertalen. Tussen twee haakjes gaf ik jullie zojuist het geheim om intuïtieve gedachten meester te worden. Vraag Spirit om dezelfde intuïtieve boodschap steeds weer te herhalen. Dat zou jullie verzoek aan Spirit moeten zijn als jullie de boodschap niet hebben begrepen- herhaal het!

Heb die intuïtieve gedachte steeds weer zodat jullie het kunnen begrijpen en zien in zijn pracht en helderheid. Het mag zijn dat dit nogal voor de hand ligt maar onthoud dat de vrije wil ons tegenhoudt iets te doen voordat jullie erom hebben gevraagd.

Spirit herhaalt van zichzelf uit, niets. Herhaling is een concept waar jullie om moeten vragen.

Wij willen jullie ontmoeten tussen het lineaire en het niet-lineaire, lieve mensen. Realiseren jullie je dat dit de reden is waarom Spirit tegen de mensen heeft gesproken in kwatrijnen (Nostradamus. Henk) en metaforen om jullie te helpen een boodschap te begrijpen omdat wij werken met gedachtegroepen en rommeltjes?

Toch werd de interpretatie van deze metaforen vaak een puzzle. Mensen lazen soms de geschriften en vroegen: “Waarom kun jij niet normaal spreken, Spirit?” Het antwoord is dat wij niet zoals jullie lineair zijn en wij voor onszelf wel “normaal” spreken. Zelfs deze channeling wordt op die manier gegeven.

Zolang het nodig is om hem uit te spreken wordt alles tegelijk aan mijn partner gegeven, een niet-lineair rommeltje, steeds maar weer. Hij vertaalt het dan voor jullie op een lineaire manier. Hebben jullie hem ooit bij het begin van een channeling horen zeggen uit hoeveel delen die zou bestaan? Hij doet dit vaak. De enige manier waarop hij dat kan doen is als hij de hele boodschap kent, zelfs als hij begint. Zien jullie? Hij leest het rommeltje.

Wat is Channelling?

Laten wij nu beginnen: Wat is channeling? Channeling is de pijnappelklier van de mens die zich opent en communicatie brengt van wat jullie de Bron noemen. Natuurlijk moeten ook de menselijke culturen en ervaringen gebruikt worden als hij/zij hen vertaalt of voor jullie opschrijft.

Elke entiteit, energie of ware communicatie door de pijnappelklier komt van de Bron. Het kunnen voor jullie vele namen of personen zijn, maar zij komen allemaal van de Bron. Het verschil tussen channelers is daarom de manier waarop zij vertalen en hoe schoon de pijnappelkier is van menselijke filters. (meer hierover in een andere channeling)

Channelen is een vorm van communicatie die openstaat voor de mensheid en jullie hoeven het geen channelen te noemen. In plaats daarvan zouden jullie het kunnen noemen wat jullie willen, maar jullie moeten wel weten dat ieder mens het kan leren als hij dat wil. Door vrije keuze zijn velen hierin niet geïnteresseerd, maar hoe zit dit met jullie? Het hoeft geen engelen-energie of een of andere entiteit te zijn. Het kan jullie eigen Hoger Zelf zijn. Velen noemen het automatisch schrijven.

Deze communicatie verschijnt door een multidimensionaal portaal dat zich opent door de pijnappelklier. Deze informatie komt niet door het brein, zoals wij al eerder hebben gezegd. Dit is zielencommunicatie en het is multidimensionaal. Het heeft niets te maken met synapsen (een structuur om een signaal aan een andere cel te geven. Henk) – niets! Intuïtie is zielencommunicatie en het is geen functie van de hersenen en daarom is het voor jullie zo moeilijk “te pakken te krijgen” omdat jullie gewend zijn aan lineaire synaptische gedachten. Dat is hoe jullie “bedraad” zijn.

Laten wij het nogmaals hebben over de moeilijkheden die hierbij optreden. Alles wat ik vanaf nu in dit deel ga zeggen gaat over anderen die met jullie communiceren op deze niet-lineaire manier. Dit soort communicaties van anderen moet op de een of andere manier worden vertaald om het lineair te maken. Er zijn vele attributen van dit soort communicatie en dus geef ik mijn partner een lijst en kan hij uitzoeken waarover hij wil spreken in de beschikbare tijd.

Persoonlijk. Laten wij het hebben over persoonlijke communicaties. Hoe kunnen jullie horen wat Spirit of een andere multidimensionale bron voor jullie heeft, als het niet naar jullie toekomt op een lineaire wijze?

Dit is moeilijk! Mijn partner gaf vandaag enkele antwoorden en het merendeel is door het oefenen in het herkennen van intuïtieve gedachten en door het begrijpen wat er van de hersenen komt en wat niet. In het begin is het moeilijk. Mensen willen het analyseren of vertalen met hun intellect.

Lieve mensen, laat de synaps van je brein God niet in de weg staan. Moet ik dit nog een keer zeggen? Via intuïtie moeten jullie leren om lineaire logica opzij te schuiven en de schoonheid binnen te laten komen van niet-lineaire ideeën die zich afspelen op het toneel van jullie bewustzijn. Dit kan niet aansluiten bij wat jullie vrienden denken dat jullie aan het doen zijn, maar het zal jullie leven verbeteren. Het is moeilijk om de manier van denken te veranderen.

Wat moest mijn partner als technicus dus leren om te kunnen channelen? Hij wilde absoluut alles analyseren! Het kostte hem jaren om het verschil te leren kennen tussen pijnappelklier en hersenen en dan uit de manier van niet-lineaire gedachten te blijven. Hij vroeg zich in het begin steeds af wat hij “zelf verzon!” Kwam dit uit zijn brein of was het groter dan dat? Intuïtie is ook verantwoordelijk voor wat jullie creatieve gedachten noemen – schilderen, muziek, poëzie en meer. Het is dus geen wonder dat hij deze vraag stelde! Het is een geldige vraag. Voor jullie persoonlijk, lieve mensen, is dit wat jullie moeten doen. Oefenen om het verschil te leren kennen.

Nu zijn er veel meer andere bronnen die channelen en die jullie allemaal boodschappen van God noemen, die naar jullie zijn gekomen op deze niet-lineaire manier. (een niet-lineaire communicatie die naar jullie toekomt vanuit intuïtie en niet via de synapsen). Het zal jullie verrassen wat er vervolgens komt.

Dieren. Jullie houden van hen, nietwaar? Wat weten jullie over dieren, met name de dieren waar jullie voor zorgen en van houden, degene die jullie huisdieren noemen? Zij hebben persoonlijkheid, nietwaar? Zij kunnen tegen jullie spreken! Als zij met jullie communiceren, hoe klinkt dat dan, lieve mensen? Hoe klinken hun stemmen? Nu wordt het leuk, nietwaar? Zij communiceren via concepten. Hun conceptuele gedachtegroepen zijn voor jullie beschikbaar om hen op te pikken. Het gaat door jullie pijnappelklier, die de vertaler is van multidimensionale dingen in je lichaam. Het is niet jullie brein dat oppikt wat jullie dieren uitzenden, lieve mensen.

Sommigen van jullie zijn goed in dit soort communicatie. Er zijn hier mensen die hiernaar luisteren en dierenfluisteraars genoemd worden en zij weten precies waarover ik het heb. Waarom noemen zij het fluisteren? Ik geef jullie mijn interpretatie. Het is omdat de communicatie niet lineair is en zij fluisteren tegen jullie door de pijnappelklier en niet door de synapsen van de hersenen. Het komt in gedachtegroepen, heel zachtjes en allemaal tegelijk, net als het rommeltje.

Als jullie het oppikken weten jullie wat de hond, de kat of het paard of de hamster of het konijn tegen jullie willen zeggen. Jullie kennen de verzoeken die zij hebben, misschien hun ellende, misschien de viering van de liefde die zij hebben.

Deze communicatie met dieren is makkelijk voor jullie, omdat jullie het allemaal hebben gevoeld. Ik geloof dat jullie weten waarover ik spreek. Dus, in verband met de les van vandaag, is er geen verschil en gebruikt dit hetzelfde proces dat jullie in je leven gaan gebruiken en als jullie in meditatie gaan luisteren naar God.

“Kryon, is het waar dat communiceren met dieren, zielencommunicatie is?” Ja, het gaat van hen naar jullie en als jullie goed zijn in het interpreteren van hun gedachten, waarom twijfelen jullie dan aan het doen van de volgende stap? Oefen de communicatie met je eigen Hoger Zelf. Jullie Hoger Zelf is dat deel van jullie dat hoger vibreert dan jullie cellulaire dimensionaliteit en het is een deel van jullie “zielengroep”. Deze “zielengroep” is een deel van de negen attributen van de mens en is de kern van jullie. Het is het deel dat jullie informatie geeft van de andere kant van de sluier van dat wat jullie God noemen.

Handelingen zijn communicatie. Mijn partner spreekt over het Kristallijnen Raster en hoe het menselijke acties onthoudt, zoals wat er in het verleden op een slagveld gebeurde inclusief de concepten van dood, drama en angst.

De energie wordt overgebracht van het Kristallijnen Raster regelrecht naar jullie pijnappelklier en het komt naar jullie via concepten van emoties, geen lineaire communicatie. Velen kunnen het voelen en velen ook niet. Degenen die gewend zijn om energie te voelen en die begrijpen zullen dit ook het eerst voelen.

Sommigen van jullie zijn hier goed in en zijn trots op het feit dat jullie waar dan ook energie kunnen voelen. Jullie kunnen de energie van de groep voelen; jullie kunnen de energie van het land voelen en die van het Kristallijnen Raster en jullie kunnen de energie van situaties voelen. Maar wat is het dat jullie voelen? Het is zielencommunicatie op zijn best!

Het is het kristallijnen Raster dat spreekt tegen jullie intuïtieve Zelf. Het komt niet van het brein en het is niet intellectueel. Dit is natuurkunde. Jullie pikken het op door de pijnappelklier, vertalen het, en ontvangen de informatie op een lineaire manier. In het geval van het slagveld is er iets op de grond gebeurd waarop jullie staan en de energie kan jullie op de knieën krijgen. Dat is communicatie! Waarom is het dan toch dat de communicatie die zo persoonlijk is, het moeilijkst te interpreteren is? Dat komt omdat de communicatie jullie met jullie is. Dat is waar de boodschap vandaag over gaat – werken om dit concept te openen.

Universele communicatie: Als jullie in het woud lopen en de bomen tegen jullie spreken, waar gaat dat dan over? Gaia spreekt tegen jullie! Hoe klinkt die stem? Kom ik bij jullie door? Begrijpen jullie wat ik zeg?

Jullie zijn op je eigen manier in staat om deze dingen te horen, maar geen van hen is synaptisch. (gaat via de synaps) Hebben bomen problemen? Huilen zij? Vieren zij misschien iets? Al deze informatie is beschikbaar voor degenen die het kunnen horen.

“Kryon, is het waar dat in het bos dat wat je deva’s zou kunnen noemen, zijn?” Hier is mijn antwoord: Neem je mij in de maling? Natuurlijk! Ja! Jullie vragen wat zij zijn? Het zijn multidimensionale aspecten van Gaia. Ik houd ervan hoe mensen met multidimensionale energieën omgaan. Zij “driedimensionaliseren” hen. Als mensen een driedimensionale energie niet begrijpen maken zij er entiteiten van, kleden hen aan (trekken hen in de geest kleren aan), geven hen namen en stoppen hen in menselijke films. Zij zijn prachtig! Jullie weten het en zij zijn overal. Ga naar het bos en zij zullen tegen jullie spreken. Ga in het gras zitten en laat hen met jullie communiceren. Zij zijn een deel van de energie-soep die Gaia is, en dat is Moeder Natuur, de persoonlijkheid die de liefde van God in de natuur is.

Lieve mensen, jullie zullen geen slechte dingen ontvangen van een deva. Jullie zullen geen slechte informatie krijgen als jullie een boom omhelzen. Dat weten jullie, nietwaar? Wat zegt dit jullie over de manier waarop Gaia over jullie denkt? Dat zijn maar een paar dingen als het op het onderwerp communicatie van anderen naar jullie komt.

De andere richting – Lineaire naar niet-lineaire communicatie. 

Een mens heeft een lineaire geest en lineaire communicatie. Daardoor hebben jullie niet de noodzakelijke gereedschappen voor multidimensionale communicatie. Nu kunnen jullie hen ontwikkelen als jullie dit willen, en velen van jullie hebben dit ook gedaan. Maar over het algemeen hebben jullie als mens alleen lineaire communicatie. Hoe zit dat nu met jullie en Spirit?

Lieve mensen, hier is de waarheid: Wij hebben geen enkel probleem om jullie te begrijpen. Dat komt omdat wij meester-vertolkers zijn. Wij weten precies wat jullie zeggen en het maakt niet uit of jullie het denken of zeggen. Wij weten wat jullie communiceren, omdat wij altijd bij jullie zijn. Jullie Hoger Zelf dat vibreert boven het lichamelijke Zelf kent de psyche van jullie geest. Als jullie zitten om te mediteren weten wij wat jullie gaan doen, omdat de potentiëlen er zijn. Jullie hebben al gedacht voordat jullie iets doen en daarom weten wij het. Laat mij jullie enkele aanwijzingen geven met betrekking tot communicatie met ons. Stop ermee om ons lijsten te geven met wat jullie willen. Ga in plaats daarvan zitten en zeg: “Lieve Spirit, vertel mij wat je mij wilt laten weten.”

Lieve mensen, wij zijn al aan boord bij alles in jullie leven! Moet ik dat herhalen? Wij zijn al aan boord bij alles in jullie leven! Kom bij ons en laat ons met jullie spreken. Laat ons gewoon praten en probeer de gedachtegroepen te interpreteren die als eerste komen en zonder iets te analyseren.

Wen hieraan. Maar wat betreft jullie spreken met ons, maakt het niet uit hoe jullie dit doen.

Nu zullen er mensen zijn die zullen zeggen: “Wel, Kryon, er moeten verkeerde manieren zijn om met God te praten.”Nee, die zijn er niet!” Wel, wat denk jij dan van religieuze groepen die hun gezicht een bepaalde richting op hebben of gebedsmatjes hebben of iets speciaals moeten dragen om op de juiste manier eerbied te betonen?”

Lieve mensen, laat hen doen wat hun traditie hen vertelt in hun eigen cultuur, want het eert God! Is er iets beters dan dat om hen voor te bereiden op gesprekken met ons? Dezelfde liefde gaat in hun communicaties als bij die van jullie. Culturele verschillen tussen mensen maken niets uit aan de andere kant van de sluier, want wij zien een mens als een lichamelijke vertegenwoordiger van een stukje van God. Alle mensen! Het maakt niet uit wat jullie dragen of waar jullie op zitten. Is dat duidelijk? Er is geen verkeerde manier om met de creatieve Bron te spreken.

“Wel, Kryon, misschien is dat zo, maar wij hebben tijden gehad waarin wij tegen God schreeuwden. Hoe zit dat dan? Is dat geen verkeerde manier?” Lieverds, wij hebben jullie gehoord, maar wij hebben de schreeuw niet gehoord.

De schreeuw was lineair. Dat is moeilijk uit te leggen. Wat wij hoorden was liefhebbende frustratie. Liefhebbende frustratie! Wij hebben de boosheid niet gezien. Jullie waren niet boos, jullie waren gefrustreerd, en dat is het moment waarop wij jullie het meest willen omringen. Hoe meer jullie naar God schreeuwen, hoe meer engelen er om jullie heen zijn om je hand vast te houden! Als jullie weer naar God schreeuwen willen jullie dan je hart openen en ons jullie voor een tijdje in de armen laten nemen? Is dat goed? Op de momenten van de grootste frustraties als jullie geen antwoorden hebben en het niet meer zien zitten, kunnen jullie je dan gewoon laten vasthouden? Is dat goed? Daarvoor zijn wij hier. Oude zielen, jullie moeten gewend raken aan deze communicatie. Het is duidelijk beschikbaar!

Handelingen zijn een actuele taal. Jullie gedrag spreekt tegen het Kristallijnen Raster en naar het Gaia-raster. Wat jullie denken spreekt tegen het magnetisch raster wat wij de zetel van het menselijk bewustzijn hebben genoemd. Zonder dat jullie ook maar iets zeggen zijn jullie handelingen ook een manier van communiceren met alles en iedereen om jullie heen. Wat jullie op en lineaire manier door je mond zeggen wordt gehoord door je lichaam. Hoeveel zelfhulp-goeroes zouden er nodig zijn geweest om jullie te vertellen dat jullie naar je toebrengen wat jullie hardop zeggen?

Waarom brengen hypochonders juist de ziekten naar zich toe die zij het meest vrezen en waar zij het meest over spreken? Dat komt omdat het lichaam hen hoort en hen geeft waar zij om vragen.

Het lichaam luistert, de rasters luisteren en zelfs de mensen om jullie heen luisteren. Wentelen jullie je in drama? Daar zijn wij weer met deze vraag. Denken jullie dat dit aantrekkelijker is voor andere mensen? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Wat willen jullie iemand laten zien over jullie geloofssysteem, jullie “God” binnenin? Willen jullie hen laten zien hoeveel onbalans jullie hebben en dat zij hetzelfde zouden moeten zijn? Oude zielen, wat hebben jullie geleerd in al die eeuwen die jullie naar het feest vandaag meenemen? Is het wentelen of is het liefde? “Wel. Kryon, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je daarmee stoppen? Hoe stop ik met reageren op een oneerlijke wereld?” Dat heb ik jullie zojuist verteld. Als jullie je hart openen en geheiligde communicatie toestaan zal dat een vredige steun voor en met jullie brengen. Dit heet ontwaken voor Spirit.

Het is uit de oude gewoonten gaan, de oude angsten, en het deel beginnen te claimen van jullie oude zielen die God in jullie zijn, beschikbaar voor jullie is, voor de mensheid en allen om jullie heen.

Multidimensionale communicatie. Degenen van jullie die goed zijn in het spreken met dieren hebben gedachtegroep-communicatie ontwikkeld. Jullie zijn al aan boord voor de beste soort zielencommunicatie die er is en jullie beginnen buiten de “doos” te denken. Jullie kijken in de ogen van de dieren en geven hen beelden, nietwaar? Zij ontvangen die, nietwaar? Het moet voor jullie duidelijk zijn dat het werkt! Mensen kunnen multidimensionale attributen en karakteristieken ontwikkelen die helemaal door het bewustzijn worden gedreven en door de pijnappelklier worden gezonden naar waarheen jullie dat willen.

Er zijn ook helpers om jullie heen en wij hebben dit jullie verteld. Moet ik hen weer opnoemen? Er zijn overal welwillende helpers om jullie heen. Sommigen zijn van hier (de Aarde) en anderen niet. Niet alleen Pleiadiers, Arcturiers, de Hathors, of degenen van Orion en Sirius (om enkelen van de meest populairen te noemen). Zij zijn eindeloos! Weten jullie wat zij allemaal gemeen hebben? Niet-lineaire gedachtecommunicatie. Jullie kunnen met hen communiceren op dezelfde manier als jullie dit met dieren doen.

Lieve mensen, wij gaan de deur openen voor volledige communicatie voordat wij deze channeling afsluiten. Wij wensen jullie te vertellen dat er iets is waarvan wij willen dat jullie het weten, je realiseren. Laat onze communicatie niet mysterieus zijn!

Maak het niet vreemd! Ik heb jullie zojuist de attributen gegeven van communicatie naar Spirit en van Spirit. In de volgende channeling zal ik doorgaan met een ander onderwerp: Wat blokkeert deze communicatie? Wat zijn filters? Wat kunnen jullie doen om de communicatie te verbeteren?

Zielencommunicatie is een deel van wat de oude ziel moet leren om balans op deze planeet en vrede op de Aarde te scheppen. En het begint hier en nu. Het begint met het begrijpen en de-mystificeren van de schoonheid van jullie relatie met Spirit. Er zit structuur in deze heilige dingen; er is een welwillend systeem in deze dingen en, er is spiritueel gezond verstand in deze dingen.

Wij nodigen jullie uit om dit zelf uit te vinden, want deze communicatie zal spirituele evolutie scheppen op deze planeet. Het zal worden geleid door degenen die nu lezen en luisteren. Familie, dit is de boodschap van vandaag. Het is prachtig, nietwaar? Het is prachtig!

Alles wat wij willen doen is communiceren en het is tijd om daarmee door te gaan. Deze channeling was om uit te leggen hoe het werkt. De suggesties van vandaag gingen erover hoe het beter zou kunnen werken – zelfs degene die jullie nu horen. De-mystificering van wat sommigen van jullie spookachtig hebben genoemd, onnatuurlijk en vreemd, is de taak die voor jullie ligt. Alleen omdat het niet lineair is, betekent niet dat het vreemd is.Het grootste van alles is Liefde. Kunnen jullie dat uitleggen? Misschien niet. Maar jullie kunnen het uitstralen. Ga nu en straal de Liefde van de God binnenin jullie uit naar degenen om jullie heen.

En zo is het.

Kryon