Kryon in San Jose, Californië. 3 / Je Ziel ontmoeten.

Live Kryon Channeling:
Kryon in San Jose, Californië. 3

Je Ziel ontmoeten.

2 februari 2019 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De channeling gaat verder. Van twee channelaars verwachten jullie twee boodschappen te horen maar er is er maar een omdat wij beiden van dezelfde plaats achter de sluier vandaan komen; een plaats die geen locatie heeft. Je zou dit het Grote Bewustzijn in de Hemel kunnen noemen en jullie zouden er niet ver naast zitten. Multidimensionaliteit ziet er voor een lineaire mens op deze manier uit. Laten wij gewoon zeggen dat achter deze sluier, het donkere glas waar jullie doorheen kijken, licht is. Het licht waar wij over spreken heeft boodschappen voor jullie en degene die jullie nu horen is een voortzetting van wat jullie eerder hoorden.

Wat als jullie in contact zouden kunnen komen met je ziel? Wat als dit maar even mogelijk zou zijn? Waarom doen jullie dit met je voorstellingsvermogen niet samen met mij? Dat er voor een moment een wonder gebeurt en dat jullie alle vibraties opzij kunnen schuiven die tussen jullie en je ziel in de weg staan. Het interessante hiervan is dat Jullie naar Jullie kijken.

Jullie ziel, lieve mensen, is leven na leven na leven bij jullie geweest. Hij is Jij. Als jullie je afvragen wie de kern-jij is, is het jullie ziel. Niet jullie geest, zelfs niet jullie Akasha….het is jullie ziel. De ziel wordt wat velen het Hoger Zelf noemen en de ziel wordt dan het venster naar de rest van het verhaal. Laten wij dus even aannemen dat jullie daarmee contact kunnen hebben, erbij kunnen zijn en in jezelf kunnen vallen zoals jullie dit nooit eerder hebben gedaan. As jullie dit met mij mee willen doen vertel ik jullie dat het zal zijn alsof het licht aangaat. Al het licht dat jullie kennen gaat weg want dit licht is zo helder dat het bijna moeilijk is om in dit licht te bestaan. In dit licht is er liefde en waarheid en onthullingen. Het eerste dat jullie zien is een samenwerking; de ziel is niet afgescheiden. De ziel maakt deel uit van een zielengroep en die zielengroep wordt God genoemd. Het herbenoemt alles wat jullie over God weten en jullie denken dat hetgeen er binnenin jullie is, gescheiden van jullie is, en dit is niet zo. Hier zitten jullie dan en klimmen in die doos van de ziel en zien een groot licht dat jullie zelf zijn. Jullie namen zijn bekend en er is muziek en jullie herkennen die want het is de muziek van het licht en jullie realiseren je dat jullie deel uitmaken van het systeem van God. Dit is zo! Tegelijkertijd realiseren jullie je ook dat hetgeen jullie is verteld en dat jullie naar beneden haalt, valse voorlichting is. Het komt van de mensheid die door het donkere glas kijkt en die God maar vaag ziet en dingen helemaal niet begrijpt. Maar de evolutie van het bewustzijn toont het jullie nu. JULLIE ZIJN GEWELDIG!!! Dit is alles dat jullie krijgen van deze kleine glimp van je ziel. Het is genoeg. Jullie gaan terug naar de biologie van je lichaam en zitten daar met een glimlach op je gezicht. Misschien wordt een deel van de duisternis om jullie heen verpletterd en gaat weg door de “Aha” die jullie zojuist hadden.

Jullie ziel – wie jullie zijn als jullie op deze planeet rondlopen – is dichter bij God dan jullie ooit dachten. In feite maakt hij deel uit van de Creatieve Bron en hij is liefde!

Alles wat jullie zijn en ontdekken op deze planeet kunnen jullie alleen doen. Wat ik daarmee bedoel is dat jullie niet de valkuilen nodig hebben van degenen om je heen die zeggen: doe dit, doe dat, beklim die trappen, ga naar dit niveau, ga naar dat niveau omdat jullie je eigen ziel zijn en kunnen gaan en doen wanneer en wat jullie willen en dit is de pracht va wie jullie zijn. Als jullie verder gaan zien jullie de pracht als jullie samen gaan met anderen die hetzelfde doen en als er genoeg zijn van jullie die dit doen – al behoorlijk snel – hebben jullie vrede op Aarde. Dit is de waarste waarheid die ik jullie ooit heb verteld.

Wie jullie zijn: meer dan geweldig, is de toekomst van de planeet. Ik wil dat jullie je deze woorden herinneren als jullie van deze plaats vandaan gaan. Misschien op een rustig ogenblik kunnen jullie dit gewoon even herhalen en zeggen: “Spirit, laat mij even een glimp zien….alleen maar een glimp.” Kijk wat het Hoger Zelf dan doet, die klomp goud die ik ben, van de ene kant van de sluier naar de andere, het smeekt je om zijn hand te pakken en zegt: “Kom met mij mee. Ik wil jou iets laten zien!”

Rusten in de armen van God en weten wie je bent.

En zo is het.

Kryon