Kryon in San Jose, Californië. 4 / De Boomknuffelaar heeft het uitgezocht.

Live Kryon Channeling:
Kryon in San Jose, Californië. 4

De Boomknuffelaar heeft het uitgezocht.

2 februari 2019 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dertig jaar geleden kwam ik op een zeer cryptische manier bij mijn partner. Voor hem was dit angstaanjagend maar daar kwam hij overheen. Er zijn mensen die de man, de technicus, zouden vragen: “Wat was het keerpunt?” Hij had al zijn logica die hem zei dat dit niet kon. Hij had dezelfde angst als degenen om hem heen die zeiden dat dit kwaadaardig was. Toch blijft de vraag: “Wat was de transitie; wat overtuigde hem?” Ik zal het jullie vertellen: Ik kende de man goed genoeg om te weten wat hem zou overhalen. Hij was er niet klaar voor. Geen enkele hoeveelheid logica kan liefde overtreffen. Dat kan niet. En toen hij steeds weer in de stoel zat had hij de meest verbazingwekkende liefdes-wassing dan hij ooit eerder had gehad. Nooit! In zijn jongere jaren wendde hij zich tot de georganiseerde religie en hij vond daar liefde….hij vond daar liefde! Liefde die hem daar hield. Maar hij ervoer nooit wat Spirit hem kon geven. Toen hij helemaal alleen in de stoel zat overtuigde dit hem boven de logica. Liefde heeft geen logica, lieve mensen….weet je, je kunt dit niet uitleggen. Wij hebben het eerder gezegd, het is grappig om daarover te denken, twee mensen die elkaar in de ogen staren en er een diep ademhaalt en zegt: “Eindelijk. Ik houd van jou!” En de ander zegt: “Wat bedoel je daarmee?” (Kryon lacht) Zouden jullie dit kunnen uitleggen? (Lacht weer) Dat kunnen jullie niet en jullie zouden het ook niet proberen. Jullie weten allemaal dat zelfs menselijke liefde attributen heeft die zo mooi zijn dat zij tot op een bepaald niveau opwinding veroorzaakt zodat jullie ’s nachts niet kunnen slapen….er is teveel liefde! Verliefd worden is het mooiste dat mensen kunnen doen en jullie kunnen dit met elkaar doen, met een dier of met God! Verliefd worden is bijna oogbal tegen oogbal….het is een relatie die jullie hebben. Jullie kunnen het niet uitleggen.

Mensen kunnen jullie ook vragen wat er op deze bijeenkomst gebeurde en jullie kunnen het niet uitleggen. Je zou kunnen zeggen: “Wel ik heb iets geleerd!” “Wat heb je dan geleerd?” (Kryon lacht) Dat is moeilijk, nietwaar?  Wat als jullie leren dat liefde zo groots is dat het de relatie van je hart met jezelf verandert? Wat als liefde zo groots is dat het verder gaat dan hetgeen jullie aan een ander kunnen uitleggen? Maar jullie komen er anders uit. Wat gebeurde er? Opeens vonden jullie dat jullie iets hadden dat er voorheen niet was; er werd van jullie gehouden op een manier waarop dit nog nooit was gebeurd. Jullie denken erover na en sommigen, sommigen huilden zelfs van dankbaarheid. Het gaat er niet om dat God van jullie houdt, ik vertel jullie alweer over Eenheid!

Dat Spirit/God, de Meesterschepper, de Meester-natuurkundige, de Meester-bioloog, Degene die leven op deze planeet heeft georkestreerd en elke plant, elk stukje onkruid kent (Kryon lacht) elk blaadje en elke zandkorrel op Aarde kent. Niet alleen maar op een lineaire manier maar op de multidimensionale manier als Schepper van het Al. Je kunt niet alleen zeggen dat je de liefde van God hebt ontdekt. Ik zal jullie vertellen wat jullie dan hebben ontdekt: In de Eenheid van Alles ontdekken jullie dat Alles van jullie houdt!

Hebben jullie ooit een boomknuffelaar ontmoet? Sorry, er zijn er een paar hier! Misschien waren jullie al boomknuffelaars voordat jullie ook maar iets spiritueels hadden gedaan. Misschien zijn jullie degenen die zeggen dat jullie spiritualiteit zich in het bos bevindt. Dit is waar het begint omdat jullie het bos in gaan en de onvoorwaardelijke liefde voelen van de natuur voor de natuur. Jullie realiseren je dat jullie deel uitmaken van het systeem van de natuur en als jullie tussen de bomen lopen kunnen sommigen van jullie het bewustzijn voelen van de oudheid en de wijsheid van de natuur zelf, en zeggen: “Ik ben Thuis! Hier zou ik moeten zijn; hier hoor ik thuis!” Dit wordt jullie kerk en dit is het begin van het begrijpen van Eenheid. Als je een boomknuffelaar vraagt of het bos van hem/haar houdt zegt de boomknuffelaar: “Daarom ga ik daar naartoe. Ja! Ik ga daar voor rust naartoe en ik kan de lucht inademen; ik kan de liefde van alle dingen voelen” Zelfs als jullie niet spiritueel zijn zal ik jullie vertellen dat jullie de liefde van God voelden.

Hoe verklaren jullie aan een ander dat jullie opeens een realiseren hadden, een bewustzijn, van een ontwaken en dat geliefd zijn door de Schepper betekent: geliefd zijn door elk stukje materie van het Universum? Er is een ervaring als jullie het bos inlopen, boomknuffelaars, en jullie weten dit. Niet alleen dat, het zegt ook dat er voor jullie gezorgd wordt en dit bestaat uit het feit dat jullie een deel zijn van het systeem en het bos niet zegt: “Blijf weg want jullie zijn slecht!” Het bos verwelkomt jullie en de bomen ademen en geven jullie zuurstof. Een van de meest verbazingwekkende ervaringen is lopen in het regenwoud. Wij hebben het eerder gezegd: de grootste aanmaak van zuurstof komt van wat jullie mos noemen en ook van de blaadjes. Als jullie in het regenwoud lopen voelen jullie je zo goed omdat jullie overdadig zuurstof hebben. Dat voelen jullie! Waarom geven zij jullie zoveel zuurstof? Omdat dit het levensbloed van jullie systeem is. Jullie hebben veel zuurstof als jullie door het regenwoud lopen. De bomen zeggen op een bepaalde manier: “welkom. Jullie zijn welkom!” Als jullie dit uiteindelijk kunnen overbrengen naar een beschaving en de cultuur waarin jullie leven – zelfs als jullie midden in de stad wonen en geen struiken en bomen kunnen zien, zelfs als jullie voeten geen aarde betreden maar alleen cement, vertel ik dat jullie in het woud kunnen zijn omdat juist de lucht die jullie inademen van de bomen komt en van het mos en zij zeggen: “Ik ken jullie, en jullie zijn Een met alle dingen en dat is een onderdeel van de Creatieve Bron.”

Kunnen jullie begrijpen dat geliefd zijn door God hetzelfde is als geliefd zijn door elk stukje materie? Waar dan ook….de materie van de Schepper kent jullie namen. Daarom hebben wij zo vaak gezegd tegen degenen die in een oudere energie vertroebeld door een glas naar God kijken en een bepaald beeld vormen dat zij alleen begrijpen vanuit hun eigen ervaring. God wordt dan een ouder en het enige voorbeeld dat zij hebben zijn hun eigen ouders. Door de hele geschiedenis heen werd God aldus een menselijke ouder. Dit is naar beste kunnen want zij kunnen niet meer bevatten dan dit! Jullie zien het resultaat hiervan, want God wordt dan een disfunctionele ouder voor vele mensen! God houdt zonder maat van jullie en God straft jullie zonder maat! Dit is niet logisch! Maar hierover is geen oordeel omdat dit uit een oudere energie kwam. Voordat de energie zich begon te ontwikkelen en te verhogen zodat jullie iets helderder konden kijken naar de sluier was het eerste dat jullie door de sluier heen zagen….licht!

Er zijn critici in deze zaal die geloven wat zij geloven en die luisteren naar deze channeling. Als zij zeggen: “Jullie hebben geen substantie, jullie hebben geen profeet, jullie hebben geen doctrine….gooi het dus maar weg naar het land van blablabla!” God zegene degenen die het mis hebben! (publiek lacht) Want zij hebben geen boomknuffelaar als een God-knuffelaar; iemand die begrijpt dat een profeet niet echt noodzakelijk is als jullie de Schepper zelf nabootsen. Jullie lopen dus niet rond als kleine goden, jullie scheppen een Eenheid van de Ene God en jullie doen mee aan de schoonheid daarvan. En door het deelnemen aan deze schoonheid komt er wijsheid en die wijsheid gaat groeien. De man in de stoel had dertig jaar geleden geen idee van vandaag. In de groei die hij doormaakte had hij geleerd om zichzelf uit de weg te gaan. Hij had het verschil geleerd tussen channeling, informatie, en ego. Hij moest erover nadenken hoe hij kon overleven bij de ervaring van channeling en het is anders, lieve mensen, dan als jullie willen overleven bij de ervaring van channeling. Hij had liefde die hem doodrong. Zo sterk dat hij niet kon praten. Hij kon niet denken en dus begon hij het op te schrijven omdat dit veiliger was. Hij was bang voor wat de mensen zouden denken. Eindelijk had hij de boeken die hij wilde hebben en hij maakte hen kleiner en hield hen op de achtergrond. Het kostte hem jaren om over deze angst heen te komen. De mens moet uit de weg gaan en dit kost oefening. Dit kost een lange tijd oefenen en ik zal jullie vertellen wat er gebeurt: het lichaam gaat begrijpen wat jullie doen. Lieve mensen, als jullie voor mij zitten zijn jullie je er dan van bewust dat als jullie met het proces beginnen, met het proces van verlichting….weet je lichaam wat jullie doen! Elke cel werd door de Schepper gemaakt….de patronen van de Schepper zijn in jullie. Jullie innerlijk aangeborene weet wie God is en wie jullie zelf zijn. Alle dingen die jullie claimen en die Hoger zijn in jullie, zijn delen van de Creatieve Bron die jullie proberen te bereiken en beter te begrijpen en als jullie met dit proces beginnen begrijpt het lichaam dit. Het gaat jullie dan in staat stellen om te begrijpen. Dit is wat er dertig jaar geleden met de man in de stoel gebeurde. Door de tijd heen begon hij het verschil te herkennen tussen zijn bewustzijn en het pure bewustzijn dat van de andere kant van de sluier komt en waarbij hij in het begin verward was en geen idee had en zijn channeling cryptisch was, niet gestroomlijnd was, met lange tussenpauzen en hij zweette toen hij voor anderen zat….zo nerveus, zo angstig, en toch deed hij heel erg zijn best.

Toen kwam de tijd waarin het wat makkelijker ging en het voor hem beter werd. Toen kwam uiteindelijk de tijd waarin hij kon ontspannen en hij het verschil kon begrijpen, en dan…dit was meer dan tien jaar geleden dat ik tegen hem zei, terwijl hij onder de douche stond, (publiek lacht): “Ben je er klaar voor om naar het volgende niveau te gaan?” Ik kon zijn geest zien werken en de grote teleurstelling die hij had toen ik hem dit vroeg, omdat hij dacht dat hij op het hoogste niveau was. (Kryon lacht) Op een bepaald niveau in de lineariteit en in een oudere energie, misschien. Toen ik hem vertelde dat het volgende niveau een versmelting is, een versmelting die als jullie dagelijks rondlopen, een channel, een kanaal zijn is. Die channel is dan niet hetzelfde als degene waar jullie nu naar luisteren. Het is degene die een voet aan de andere kant van de sluier heeft en een voet aan deze kant. Degene die rondloopt en de mensen anders ziet. Een versmelting waar je niet al teveel moeite voor hoeft te doen; waarbij het ego niet in de weg zit omdat het op de achterbank zit en jullie irriteert. Maar het mag nooit de auto besturen. Dit is de versmelting die naar jullie toekomt. Jullie stellen altijd lineaire vragen, dat doen jullie altijd. “Hoe kan ik dit doen, hoe kan ik dat doen? Wat moet ik doen met dualiteit? Wat moet ik doen met dit en dat?” en begrijpen nooit dat jullie te hard werken. Jullie hoeven helemaal niet veel te doen behalve te accepteren….accepteren….dat deze heerlijke versmelting jullie kant op komt door een ontwikkeld bewustzijn, door jullie innerlijk aangeborene dat zegt: “Hoe willen jullie steeds rondlopen in een vorm van channeling die constant is?”

Weten jullie wat mediteren is? Het is een poging om dat deel van jezelf aan te raken. In dit deel worden jullie minder snel oud omdat jullie correct ademen en hoe langer jullie mediteren, hoe beter de dingen gaan; dit weten jullie. Dit, lieve mensen, is accuraat en waar in een oudere energie en ik vertel jullie de waarheid. Deze meditatie is een poging tot versmelting zoals degene waar mijn partner nu in is en daarin te blijven. Jullie doen dit zelfs zonder de pogingen om te mediteren want het is er dan altijd. Jullie gaan ermee naar bed en staan ermee op en het wordt JIJ; een constante staat van bewustzijn die steeds om je heen is en de andere kant van de sluier aanraakt.

Wij hebben degenen die zich New Age noemen aangeraden om ermee op te houden om mensen weg te jagen. Stop ermee om vreemd en bizar te zijn. Er is een reden waarom sommigen van jullie dit doen en dit is omdat jullie niet alleen willen zijn. Op jullie eigen manier aanbidden jullie en zijn jullie je eigen spirituele persoon zonder degenen die jullie lastig vallen. Accepteer nu – ik heb het jullie al vaak verteld – deze versmelting en jullie zullen niet vreemd zijn. Jullie lopen rond en zien er niet alleen normaal uit, jullie zijn meer dan normaal. Jullie hebben een liefdesquotiënt dat hoger is dan de meeste mensen hebben en jullie zullen door de meeste mensen gezien worden als liefhebbend, wijs en veilig. Het attribuut van de meesters die op deze planeet rondwandelden is dat zij veilig waren. Mensen wilden hen benaderen; zij wilden bij hen zijn en er was geen competitie in de conversaties. De meesters van deze planeet hadden allemaal iets gemeen: zij luisterden, en terwijl zij luisterden wisten de sprekers dat zij er doorheen kwamen en er steeds van hen werd gehouden terwijl er naar hen werd geluisterd.

Dit is de nieuwe mens. De boomknuffelaar zit er niet zoveel naast, weet je, die zitten er vlakbij….zonder spirituele kennis ook….de boomknuffelaar heeft het allemaal. Nu voegen jullie daar de kennis van de spirituele ziel aan toe die er net zoals jullie bij betrokken is. Nu weten jullie waarom het woud jullie groet. Wisten jullie dat Gaia voor jullie is geschapen? Er zijn mensen die geloven dat de mensheid het slechtste is dat Gaia kon overkomen. (Kryon lacht) Julie zullen daar overheen groeien en partners van Gaia worden als jullie met vervuilen stoppen. Maar de waarheid dienen jullie te weten: Gaia werd voor jullie geschapen! Zij is jullie beste vriendin, deze planeet, en alles wat zij vertegenwoordigt. Zij is zo dichtbij….zo dichtbij het Hoger Zelf dat jullie willen aanraken. Heel dichtbij deze boodschap, de kennis en de wijsheid die ik jullie wil geven die dit zegt: Jullie zijn een deel van het systeem van de schoonheid hiervan. Wisten jullie dat het nooit was bedoeld dat jullie zouden lijden, maar een oud energiesysteem vertelt jullie dit omdat het niet anders kent.

Wees degenen die iets nieuws beginnen en dit nieuws is zelfvoorzienend binnenin jullie; eenheid met alle dingen die jullie brengt naar wijsheid en een plaats van balans waar angst en zorgen voor jullie persoonlijk op de achterbank zitten doordat hetgeen jullie uitstralen door een versmelting met Spirit prachtig is en licht is….en dat wordt jullie normale Zijn.

De slinger gaat op deze planeet heen en weer van donker naar licht en het verlicht zo vele dingen die ongepast zijn. Laat dit bij jullie ook zo zijn want daarmee zien jullie ook de ongepaste dingen in je eigen leven en kunnen jullie hen als een hete aardappel laten vallen. Jullie kunnen een andere richting op gaan en worden hierbij gesteund en elke cel van je lichaam zal dit weten.

De bomen zullen het weten; de lucht die jullie inademen zal het weten; de Schepping zal het weten.

Laat het zo zijn….ga hier anders weg dan jullie kwamen.

En zo is het.

Kryon