Kryon in Santa Fe. 2 / De Polariteit van het Verleden

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Santa Fe. 2

De Polariteit van het Verleden

23 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een echte voortzetting van een voorgaande channeling over licht en donker op deze planeet. De voorouders van dit gebied zijn nog steeds hier; zij zijn altijd hier. Er zijn bepaalde gebieden op de planeet die dezelfde energie hebben, en hoewel dit hier woestijn is, is hier zoveel leven op de esoterische manier en de voorouders en wat hier is gebeurd. Wij eren hier duizenden jaren van leven door de Ouden op dit land. Er is dus voorouderschap dat levend en wel is en dat hier luistert, zelfs terwijl ik spreek. Voor degenen die deze channeling zojuist hebben gevonden: dit is de tweede bijeenkomst, de laatste channeling van de dag. Wij bevinden ons in Santa Fe in New Mexico in de Verenigde Staten.

Licht en donker zijn metaforen en het zijn ware metaforen voor verschillende soorten bewustzijn die mensen ontwikkelen. Het gaat niet over andere entiteiten, het gaat niet over demonen en goden….het gaat over mensen, en het onderwerp van Kryon in al die jaren is geweest om klaar te zijn voor een Opwaardering van de balans tussen licht en donker, want de balans tussen licht en donker op deze planeet is altijd doorgeslagen naar de duistere kant en wij hebben het hier vaak over gehad….ook nu weer. Er zijn een paar mensen naar deze channeling gekomen die hier nog nooit van hebben gehoord en dus vertellen wij jullie weer dat er sinds de Opwaardering van 2012 meer licht is in het bewustzijn en dit begint alles op de planeet te beïnvloeden….meer dan ooit in de menselijke geschiedenis. Het resultaat daarvan is dat jullie de duisternis gaan zien en weer geven wij jullie de metafoor van de donkere kamer waarin licht verschijnt. Als licht op welke manier dan ook verschijnt in een donkere kamer en vanuit welke richting dan ook, verandert het duister in de hele kamer een beetje, en mensen die ronddwaalden in het duister die bang waren voor elkaar, elkaar bronnen probeerden af te snoepen zien elkaar opeens op een andere manier.

Zij zien dat zij er hetzelfde uitzien, zij zien bronnen die zij voorheen niet zagen, zij gaan samenwerken en er komen uitvindingen en dit komt alleen maar door een heel klein beetje licht en de balans tussen licht en donker, de metafoor voor bewustzijn, begint te veranderen en het komt niet alleen meer in balans want door de toename van het licht slaat de balans langzaamaan door naar de kant van het licht. Jullie hebben het in je nieuws gezien en wij hoeven jullie er niet weer aan te herinneren dat als jullie vandaag hier zitten er dingen waarvan ik jullie hebben verteld dat zij zouden gaan gebeuren. Ik heb dit eerder zien gebeuren omdat dit het resultaat is van wat er gebeurt met zelfs een klein beetje licht. Jullie gaan zelfs een van de donkerste dingen zien waarvan jullie niet eens wisten dat zij er waren. Sommigen van jullie weten al heel lang dat zij er waren maar konden er niets tegen doen en honderden jaren is dit hetzelfde geweest. Duisternis was altijd zeer overheersend. Duisternis komt van een bewustzijn dat laag is…het schept systemen die niet werken, het schept disfunctionele geloofssystemen die een oordelende God hebben die kinderen martelt. Het schept vele donkere dingen die alleen maar een afspiegeling zijn van henzelf. Alles wat jullie geloven is een afspiegeling van menselijk bewustzijn dat disfunctioneel is. Opeens begint hier beweging in te komen. De Ouden hebben het voorspeld en nu is het hier. Er zijn mensen die bang zijn voor deze tijden omdat zij anders zijn. Zij zijn bang voor deze tijden omdat zij niet door de sluier heen kunnen zien wat eraan komt. Er zijn mensen die zeggen dat dit het begin van het einde is omdat zij vanuit de geschiedenis niets herkennen dat hierop lijkt. Er is nooit iets gebeurt zoals vandaag en dus is het einde nabij! Het is de angst voor het onbekende.

Wat als de toekomst, lieve mensen, niet de onmiddellijke toekomst, maar de toekomst die met tientallen jaren wordt gemeten, wat als die een beter, toegenomen leven bevat? Zodat jullie elkaar allemaal kunnen zien, elkaar kunnen voeden  en er geen oorlog meer is? Er zal geen competitie meer zijn over grondstoffen omdat er instanties zijn die deze dingen corrigeren, nieuwe regeringen….een begin van een planeet die zichzelf niet martelt of onderling oorlog voert. Wat als dit de toekomst is die is verborgen achter de sluier….en de sluier jaagt angst aan….jullie zijn daar nooit geweest en dus is het slecht! Dit is de weerspiegeling van een disfunctionele duistere geest die al op voorhand bepaalt wat er gaat gebeuren, ook al zijn er overal om hem heen indicaties die aangeven dat er licht aankomt.

Dan zijn er mensen die zeggen: “Kijk, wij zien de meest donkere dingen van de menselijke natuur, dingen die wij nooit eerder hebben gezien; wij zien seksuele slavernij, wij zien dit, wij zien dat….het lijkt op het optillen van het olievat dat vijftig jaar in de achtertuin heeft gestaan en waar alle ratten en wormen onderuit komen kruipen.” Lieve mensen, zij zijn daar altijd geweest….jullie hebben het olievat gewoon nooit verplaatst. Dit is wat jullie zien….het wordt openbaard, en sommigen zullen zeggen: “Wij zijn verdoemd want wij hebben dit nooit eerder gezien….wij hebben het in het nieuws gezien en dit en dat en dit en dat”, terwijl zij niet begrijpen dat dit er altijd is geweest. Maar omdat er nu meer licht op de planeet is reinigt het licht nu veel meer dingen die ongepast zijn. Dit is wat er gaat komen, langzaamaan, maar jullie zien het op het nieuws. Jullie zien vormen van misbruik en dat er licht schijnt op deze plaatsen en dan komen anderen naar voren en zeggen: “Dat gebeurt hier ook!” Het is niet alleen in dit land, het is overal! Jullie weten waar het naartoe gaat: uiteindelijk zal dit ook in landen komen waar men deze dingen voor “eeuwig” verborgen wisten te houden en waarvan jullie nooit echt konden zien wat zij daar deden. De hele planeet zal naar adem snakken als zij horen dat kinderen de voeten werden afgehakt en mank werden gemaakt vanwege politieke redenen. Jullie harten zullen schreien als jullie dit horen en jullie zullen zeggen: “Oh, zijn wij dit? Dit is afschuwelijk. Het is hier verschrikkelijk op Aarde!” Jullie zeggen dat jullie het niet weten, maar zo zijn jullie altijd geweest! Maar het licht gaat op een dusdanige manier schijnen dat deze dingen zullen stoppen! DIT IS HET NIEUWS VAN KRYON! Er zullen mensen zijn die zeggen dat dit verkeerd is en ik zeg wat ik altijd ze: Lieve mensen, er wordt inning van jullie gehouden vanwege al jullie meningen, maar laat mij zeggen: spreek over twintig jaar nog eens met mij, of kijk eens om je heen en zie waar het naartoe gaat en hoe het is geweest. Rust zacht in de armen van God in de wetenschap dat jullie worden gezien en dat synchroniciteit en intuïtie een manier van leven zullen worden. Verwacht welwillende dingen, lieve mensen, het zal zijn alsof jullie een menukaart hebben en daaruit dingen bestellen die jullie zullen krijgen, want het bewustzijn dat jullie hebben en dat licht begint uit te stralen, heeft een bepaalde energie en deze energie kan veranderen wat jullie denken dat veranderd moet worden of op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Het is alsof jullie een realiteit ontwerpen. I weet dat er mensen zijn die daartegen protesteren en zeggen: “Ik zie niet in hoe het licht dat schijnt een realiteit schept die iedereen helpt!” (Kryon lacht) Dit is de boodschap: Lieve mensen, dit gebeurt wereldwijd. Het licht is wereldwijd….kijk er maar naar, zoek het op. Het is niet wat jullie hadden veracht. Het is niet voor de een wel en dat de ander ergens voor wordt gestraft. Het is voor iedereen. Jullie zullen een hele planeet zich zien ontwikkelen in “Aha-ervaringen.” Want het duister van verwarring en dictators gaat zo omhoog dat zij zich zullen schamen. Iedereen zal dit kunnen zien. Schamen zal een nieuw woord worden omdat jullie het overal gaan zien. Degenen die bepaalde dingen op bepaalde manieren hebben gedaan….dit heeft te maken met licht en donker en dit gaat veranderen in iets wat ik met jullie wil delen.

Hebben jullie gemerkt in de manier waarop dingen op Aarde werken, dat er iets is dat bijna alle dingen die jullie bestuderen, algemeen hebben? In bewustzijn is er yin en yang en jullie noemen dit dualiteit. Er schijnt een polariteit te zijn in alles! Als jullie chemie bestuderen weten jullie van katalysators en polariteiten. Jullie kennen het duwen en trekken van de chemie en dat als jullie iets de ene kant op drukken dit ergens anders weer tevoorschijn komt. Dit zijn de wetten. Als jullie natuurkundigen zijn weten jullie dit helemaal omdat elke natuurkundige wet die jullie op dit moment kennen, een sterke en een zwakke kant heeft. Alles is gepolariseerd. Dit is de manier waarop de dingen werken. Met het weer is dit hetzelfde….over de hele planeet gaat het in de ene richting en drukt zich weer ergens anders uit….er is een polarisatie van energie, van temperatuur, al dit soort dingen. Het is jullie systeem van realiteit….helemaal afdalend naar de atoomstructuur. Magnetisme zelf is polariteit en het wordt veroorzaakt door een atoomstructuur….het ene elektron met atomen zoekt een andere. Dat is magnetisme. Het is polariteit, het is yin en yang.

Waarom vertel ik jullie dit? Omdat, lieve mensen, dit overal is. Enige tijd geleden gaven wij jullie een channeling waarin wij vertelden dat jullie Akasha-herinnering gaat veranderen; dat in een oude energie die donker was een bewustzijn waarin jullie ernaar neigden om je de donkere dingen te herinneren van vorige levens, maar de energie was altijd negatief. Jullie worden niet midden in de nacht wakker omdat jullie een goede ervaring uit je Akasha hadden. Jullie worden wakker omdat jullie een slechte herinnering hadden (nachtmerrie). Jullie gaan niet naar een helderziende voor een vorig leven die vertelt dat je toen bent verdronken en dat dit de reden is waarom jullie het water niet in durven. Jullie gaan ook niet naar een helderziende voor een prachtige ervaring die jullie hadden en waarover jullie meer willen weten. Wij hebben jullie verteld dat dit gaat veranderen. Jullie gaan visioenen en dromen hebben van jezelf en jullie gaan je vreugde herinneren. De mooiste dingen die ooit gebeurden, de geboorte van kinderen en jullie worden wakker met licht om je heen, jullie zwemmen in vreugde.

Sommigen van jullie zullen naar psychologen gaan en zeggen: “Wat is er met mij aan de hand….ik ben te gelukkig!”

Wat is er nu aan de hand? Het is een weerspiegeling van een polariteit die gaat veranderen en in de relatie tussen donker en licht gaat er meer licht komen….metaforisch gezien! Bewustzijn gaat zichzelf een beetje repareren en iets eleganter worden….jullie Akasha gaat antwoorden. Zie, je, dit is het systeem. Er zijn bepaalde dingen binnenin jullie die patronen leggen over de balans van licht en donker. Als er donker bewustzijn op de planeet is, herinneren jullie je donkere dingen. Als de balans langzaamaan de kant van het licht op gaat voelen jullie je prettiger en gaan jullie je goede dingen herinneren en ook nog wel wat negatieve dingen….er zal meer balans zijn in plaats van het alleen maar herinneren van negatieve dingen. Een week geleden sneed ik dit onderwerp aan in Monument Valley waar de voorouders ook weer luisterden en ook nu weer luisteren naar wat ik jullie vertel omdat het ook hen betreft. Als jullie je een beeld zouden kunnen vormen van jullie voorouders, degenen die jullie zijn verloren, aan de andere kant van de sluier en op een multidimensionale manier – niet als mensen maar bijna als engelen – niet lineair, maar die wel van jullie houden en jullie zien, is de vraag: wat zouden zij voor jullie willen? Het antwoord zou zijn: BALANS! LIEFDE, GOEDE DINGEN, EEN LANG LEVEN, WAARDERING, BEGRIP. Waarom worden de voorouders steeds opgeroepen voor wijsheid? De reden is: omdat zij die ook hebben!!! (Kryon lacht) Er zijn inheemsen die uren, dagen hierop wachtten; hun intuïtie van de voorouders gebruikten. Zij zaten en wachtten totdat zij misschien een visioen kregen en misschien de antwoorden die zij nodig hadden van de andere kant van de sluier. Zij wachtten op degenen die zij kenden van de tradities en van de mond op mond overlevering en waarvan zij zelfs de namen kenden. Ik zal jullie iets vertellen wat jullie niet hadden verwacht, en ik zal het langzaam doen: Weerspiegeling die ik ooit “de weerspiegeling van de vijver van lichtwerkers” heb genoemd. Weerspiegeling is een woord dat jullie vaak gebruiken voor het herinneren van dingen van het verleden. Een spiegel weerspiegelt iets dat echt is; jullie! Jullie kijken naar een spiegel en die reflecteert is wat daar is. Als jullie weerspiegelen gaat het over iets uit het verleden dat echt is. Maar meestal zijn de dingen die jullie weerspiegelen donker in een wereld die een sterke en een zwakke kant heeft van elk atoom. Jullie hebben een bewustzijn ontwikkeld dat de zwakke kanten weerspiegelt. De donkerste dingen die in jullie levens zijn gebeurd, regeren jullie. In deze zaal terwijl jullie luisteren, zijn er zoveel verschillende voorbije levens van mensen en als jullie helemaal teruggaan naar het begin zijn er verhalen over de manier waarop jullie opgroeiden en wat er gebeurde en hoeveel ouders jullie hebben gehad. (Kryon lacht) Of niet hebben gehad. Over hoe goed of slecht jullie training was. Jullie hadden een gevangenis van duisternis….ik weet wie hier zijn, en kijk eens wie hier nu zitten! Anderen hebben dit niet, lieve mensen, jullie zijn zeer eclectisch (kunnen kiezen uit meerdere dingen, Henk) Velen hebben hier helemaal niets van en velen hebben het wel.

Het is zo teleurstellend om ’s nachts wakker te worden en te herinneren wat voor leven jullie hadden. Velen van jullie lopen door het leven en hebben imprints in de neuronen van jullie hersenen over jullie verleden….dingen die er zijn gebeurd in je leven en die de manier beïnvloeden hoe jullie andere mensen ontmoeten, hoe jullie je voelen, of jullie blij of bedroefd zijn en hoe snel jullie ouder worden, afhankelijk van hoe zwaar het is geweest. Ik breng dit weer naar voren….ik moet dit wel want God kent de zorgen die een liefhebbende moeder over een kind heeft. Ook als het  kind is overleden bepaalt dit zeker de rest van het leven van de moeder. Het komt steeds weer terug en dan huilt zij weer; het wordt steeds weer weerspiegeld in al zijn afschuwelijkheid, tot aan haar laatste adem….dat is wie een moeder is die een kind is verloren.

Ik wil jullie vragen: wat is er mis met dit beeld van een kind dat God is? Wat is er mis met het beeld van een Hoger Zelf? Ik zal het jullie vertellen:….omdat er geen yin en yang is….er is geen polaritiet….er is alleen maar de zwakke kant. Dit is alles wat jullie hebben en als jullie tijd hebben gaan jullie weer terug naar de zorgen. Waar is het licht? Dat is wat ik jullie wil vertellen. Als jullie geloven wat ik jullie vertel over sterke en zwakke kracht in duister en polariteit, hebben jullie dit meegemaakt en maken jullie het mee. Er zal een tijd komen, als jullie hieraan werken, waarin jullie teruggaan naar deze donkere plaatsen en deze dingen overdenken….dat duisternis licht zal worden. De moeder die haar kind heeft verloren kan teruggaan naar dit punt en in plaats van de afschuw….en opeens ziet zij het gezicht van degene die zij is verloren en dat zegt: “Mam, ik ben nog steeds bij je en ik hou van jou!” Er is daar een helder licht naast het duister en jullie zien dit en zeggen: “Ik wil het lichtdeel. Ik wil de zekerheid dat dit prachtige, mooie kind, bij mij is tot mijn laatste ademtocht!” Dit is het leven dat het duister zal temperen zodat het jullie niet meer te pakken kan nemen, geen invloed meer heeft op je leven.

Dit is wat er gaat gebeuren. Het licht en het duister gaan in balans komen en ook de dingen van jullie verleden, ook degene die jullie heeft verraden….ik weet wie hier zijn! Kunnen jullie het licht al zien in het verraad…..het gaf jullie een schop onder  je achterwerk en het bracht jullie waar jullie nu vandaag zitten….ik weet wie hier zijn. Zonder dat waren jullie hier niet geweest! En zonder dat hadden jullie A, B, of C niet ontmoet….noem het zoals jullie willen. Het is gebeurd en het was synchroniciteit op het moment waarop dit nodig was en er is veel liefde in. Ga terug en bezoek het verraad en kijk naar de liefde. Kijk naar het licht dat daar was en naar de glimlach die daar was en zei: “Je had dit nodig!” Het antwoord is: “Ja, ik denk dat dit waar is!” En dan lachen jullie allemaal omdat dit het heldere licht is van een situatie die zo afschuwelijk was en die jullie ’s nachts oppikten….steeds en steeds maar weer.

Velen van jullie zijn samen met mensen die steeds klagen over ditzelfde. Jullie hebben hen twee jaar niet gezien en lunchen nu met hen en het is weer hetzelfde bandje!!! Het is net alsof zij de knop weer hebben ingedrukt. Jullie zouden hen over deze dingen willen vertellen, nietwaar, en misschien zullen deze dingen hun leven niet meer bepalen. Misschien komt er een balans als zij die toestaan. ALS zij die toestaan, waar er een andere kant van het verhaal kan zijn dat zij kunnen zien en dat meer gepastheid is, meer pracht, meer engelen jullie omringen en beginnen met herinneringen en compassie zodat jullie daar feitelijk naartoe kunnen gaan en droevig kunnen zijn, maar het zal jullie niet (meer) controleren. Jullie zullen niet meer in tranen uitbarsten en jullie kunnen zien dat dit anders is dan voorheen omdat jullie in balans zijnde lichtwerkers worden.

Dit is de hoop van een nieuw bewustzijn voor degenen die bereid zijn om te zeggen: “Ik ben een verlicht persoon….een mens die weet dat er meer is. Dit kan een wetenschapper zijn die weet dat hij niet alles weet. Hij weet dat er meer is en dat hij niet alles kan analyseren en begrijpen, maar dat zij het wel kunnen gebruiken.

Allen die mijn stem horen of lezen kunnen gebruiken wat ik jullie vandaag gaf. Als jullie terugkijken naar deze dingen zullen jullie zien dat zij niet de angel hebben die zij gewoon waren. Omdat het licht is gaan schijnen en jullie een heel ander perspectief gaat geven. Oh, de Gebeurtenis is de Gebeurtenis, maar ook dan houden de engelen jullie handen vast en zij willen dit ook nu weer doen en zeggen: “Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn.” Allen die zijn overgegaan en waarvan jullie hielden zijn op een zeer bijzondere manier nog steeds bij jullie. De liefde is de liefde en die zijn jullie niet kwijt….tot jullie laatste ademtocht! Dit is wat jullie je kinderen ook kunnen geven, hen nu kunnen vertellen, en dit zal helpen want dit is het systeem in zijn welwillendheid, schoonheid en vreugde want het licht begint te winnen….gaat langzaamaan winnen….langzaamaan! Niet snel genoeg voor jullie, maar jullie hebben tijd zat, lieve mensen, en nog veel levens die gaan komen op een planeet die zichzelf nu gaat verheffen naar een plaats waar jullie op een dag vol vreugde kunnen leven en waar jullie graag zullen zijn.

Ik vier deze tijd….ik heb dit eerder gezien en het komt eraan!

Dit is de erfenis van Kryon….jullie iets vertellen dat jullie nog niet geloven….maar dat komt wel als het eenmaal gebeurt!

En zo is het.

Kryon