Kryon in Santa Fe. 3 / Liefde is Alles

Live Kryon Channeling:
Kryon in Santa Fe. 3

Liefde is Alles

23 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil verder gaan met het onderwerp Liefde. Ik wil jullie je idee geven van iets dat zo eenvoudig is en toch zo krachtig en in deze uitleg jullie laten zien dat enkele van de oude paradigma’s op deze planeet doorbroken moeten worden om de eenvoud daar doorheen te laten komen.

Wat als ik jullie vertel dat jullie een over-gecompliceerde God hebben? Dit komt, lieve mensen, van het menselijke idee dat grootse dingen gecompliceerd moeten zijn.

Het oude paradigma van menselijke zienswijze is vol met oude ideeën, oud bewustzijn en oude manieren. Goed voor hun tijd; zij werkten in hun tijd, maar dit betekent niet dat jullie hen bij je binnen hoeven te halen, in iets dat gloednieuw is. Wij hebben gesproken over de energie die nieuw is. Het is niet noodzakelijk de energie die nieuw is, lieve mensen, het is het paradigma van realiteit, van wat is! Vandaag wordt geacht te zijn wat gisteren was, maar hier is de manier waarop het echt gaat: Ik heb mensen horen zeggen: “Kryon, wij hebben naar jou geluisterd. Wij vinden het leuk wat jij te zeggen hebt en wij passen er een paar dingen van toe. Toch moeten wij nog iets weten. Wat is jouw geloofssysteem? Wat onderwijs jij?” Wat ik tegen hen wil zeggen is dat er geen systeem is en de mens zal zeggen dat dit er wel moet zijn. Als jullie op de planeet rondkijken hebben allen die geloven in de Creatieve Bron, een of andere structuur en in die structuur zijn er regels en binnen die regels staan de goede en de foute manieren om dingen te doen en zij zouden het eerbetoon en de kennis over de Schepper verhogen. “Kryon, hoe pas jij bij dit alles? Wat vertellen wij tegen onze vrienden als wij willen dat zij Kryon beluisteren? Wat zijn de regels? Wat is het systeem?

Ik wil jullie iets vragen. Als jullie je voor even zouden kunnen voorstellen dat jullie ziel voor de Schepper van alle dingen zou kunnen staan, helemaal op jezelf, en de ogen van God opeens op jou gericht zijn en je aan de Schepper, aan de Creatieve Bron, de vraag zou kunnen stellen: “Wat is uw systeem?” Er zou een glimlach zijn en een overweldigend gevoel van zorgzaamheid, compassie, en de Creatieve Bron zou zeggen: “Er is geen systeem, er is alleen Liefde!”

Als jullie weer terug zouden komen naar de planeet zouden jullie zeggen: “Weet je, er is alleen Liefde van de Creatieve Bron, en de mensen zouden zeggen: “Dat klopt, je hebt helemaal gelijk, maar jij bent God niet, jij moet een systeem hebben om zinvol te maken wat jij niet begrijpt over God.”

Dit is het verschil, lieve mensen, tussen een oude en een nieuwe energie. Wat als ik jullie vertel dat er geen systeem is? Liefde is geen systeem. Liefde is een realiteit….het is een bestaan! Het is wat het is. Liefde bevat alle attributen van alles dat jullie moeten weten of zijn of doen om de juiste manier van leven te hebben in de ogen van God, want jullie worden Die Essentie die geen systeem heeft, maar EEN is met Alles. Er is zo veel dat wij jullie hier kunnen vertellen dat gaat opwaarderen en veranderen! Jullie weten dit. Wij hebben dit eerder gezegd: Als een mens verliefd wordt op een ander….in die eerste dagen als het zelfs invloed heeft op je systeem en jullie je een beetje gek voelen, is het prachtig, zou het volgende jullie iets moeten vertellen: als jullie opeens zouden stoppen en zeggen: “laten wij dit eens analyseren….dit leven….dit systeem!” Dit doen jullie niet want er is geen reden omdat liefde puur en compleet is en als het ware liefde is zal deze lang blijven bestaan door deze attributen.

Als jullie in de natuur wandelen, lieve mensen, te midden van de bomen in het bos, en jullie tegen de bomen zouden vragen: “Wat is het systeem van de natuur?” zouden de bomen glimlachen en zeggen dat er geen systeem is. Jullie zouden zeggen: “Natuurlijk is er wel een systeem. Kijk naar de dingen die ervoor zorgen dat jullie bestaan en waar jullie mee zijn verbonden!” “De bomen zouden zeggen: “Zie je, wij zijn ermee verbonden omdat het een relatie-schap is. Een boom zal een relatie hebben met de grond, met de insecten en de vogels en de zon en zal koolstof omzetten in zuurstof….dit is de relatie die elke boom heeft en toch is die van boom tot boom weer anders, maar over alles heen is er de relatie van Eenheid van alle dingen! De boom heeft geen groep met vastgestelde regels die vertellen hoe hij moet leven of hoe hij zijn wortels moet laten groeien om iemand te plezieren of niet, of voor een God die de boom heeft geschapen.

Dit is een van de redenen waarom jullie in de natuur tussen de bomen kunnen lopen en je zo vrij kunnen voelen en je kunnen realiseren dat er geen dingen zijn die wel of niet gedaan moeten worden omdat het overduidelijk is en van gezond verstand getuigt dat het relatie-schap voor alles zorgt. Er zal een dag komen waarop mensen jullie niet zullen vragen wat jullie dwars zit omdat jullie weten dat het relatie-schap goed genoeg is. En dus is mijn antwoord op: “Wat is het systeem?” ….GEEN SYSTEEM!!! Het heet: LIEFDE….want dit is de relatie tussen jullie en de Schepper en die bevat absoluut alles wat jullie ooit zouden moeten weten. Als jullie liefde en compassie hebben, zijn de regels, als jullie hen regels willen noemen, overduidelijk en gewoon gezond verstand….over het behandelen van je naasten, de mensen die je gaat ontmoeten en nog niet kent en de houding die jullie hebben als jullie naar vreemde plaatsen gaan. Dit verandert de manier waarop jullie over geluk denken, zelfs als jullie dit woord nog willen gebruiken. Het gaat jullie laten begrijpen dat jullie relatie met de Schepper een ontwerp is dat jullie ook scheppen. En waar jullie ook lopen…. scheppen jullie liefde!

Dit is eenvoudiger, lieve mensen, dan een hoeveelheid regels die jullie moeten opvolgen. Denken jullie echt dat het de Schepper van het Universum iets kan schelen wat jullie dragen? Toch zijn er mensen die dit denken, want in een oude energie hebben zij menselijke regels geschapen met menselijke ideeën en menselijke zienswijzen in de gedachte dat dit alles is wat God wil hebben. In een nieuwe energie op deze planeet die gaat verschijnen, helemaal door hetgeen jullie hebben gedaan, zal deze Opwaardering overduidelijk worden en steeds meer mensen zullen zich terugtrekken van een systeem van geloof en zich in plaats daarvan invlechten in een systeem van Liefde.

Wij hebben heel vaak gezegd dat het woord liefde voor jullie vele betekenissen heeft en ik zeg tegen jullie dat dit eindeloos en enorm is. Het is prachtiger dan alles wat jullie je alleen maar kunnen beginnen voor te stellen. Het licht van duizend zonnen is een druppel in de lichtemmer van de Schepper. Daarbij zeg ik dat jullie ziel dit allemaal in zich draagt.

Toen de profeet Elia was verlicht liep hij naar het veld en wist dat hij zou gaan ascenderen en de ascensie van Elia is een metafoor over wie mensen zijn. Ascensie betekende dat hij zijn lichaam zou gaan verlaten en dat zijn lichaam zou verdwijnen en hij de ziel zou worden die hij is. Net zoals jullie! Hij wist wat er zou gaan gebeuren en dus had hij zijn leerling Elisha om alles op te schrijven. “Mis niets van alles wat je ziet” had hij gezegd. Elisha zag vele metaforen en vele dingen en zette het heel zorgvuldig op schrift. Maar het grootste dat hij zag was dit: Dat Elia terugging naar het licht van duizend zonnen. Te helder om ernaar te kijken en ongelooflijk voor een mens dat er een licht kan zijn dat zo helder is. Dit was de ziel van Elia en, lieve mensen, die is net zoals die van jullie!!! Hij is puur….zonder regels, zonder systemen omdat liefde overduidelijk is in zijn compassie en dit zijn verhaal vertelt door de intuïtie over hoe jullie kunnen leven, ontvangen en geven aan elk ander levend wezen op de planeet. Het is zo mooi en elegant van structuur en het is intuïtief.

Het bewijs is dit: Als jullie een ander ontmoeten die ook deze liefde heeft kijken jullie oog in oog en zien hen als familie omdat jullie allebei precies begrijpen waar ik het over heb. Dit is geen Nieuwe Tijd, lieve mensen, want dit is de naam die eerder aan iets werd gegeven dat regels bevatte. Vele mensen hebben er last van dat jullie geen profeet hebben en geen plaats met een naam hebben om naartoe te gaan of een aantal regels om dingen een naam te geven en zij zien jullie als zwevers zonder thuis en zonder centrum.

Lieve mensen, dit is de zienswijze van een oude energie die zijn basis moet hebben in regels, geloofssystemen en die een sluier voor God trekt.

Gezegend is de mens die dit ziet en alles van zich verwijdert….al is het maar voor even, en zegt: “Is liefde voldoende?” Het antwoord zal altijd zijn: MEER DAN GENOEG!!!

Dit is de boodschap die wij zullen blijven brengen op deze planeet die doorgaat met veranderen, met nieuwe paradigma’s die overduidelijk zullen zijn.

En zo is het.

Kryon