KRYON in Santiago Chili: Het menselijk ontwerp.

KRYON in Santiago Chili:

Het menselijk ontwerp.

Door Lee Carroll / 18 oktober 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hoe denken jullie over God? Sommigen noemen de energie van God “Spirit.”Wat is jullie houding? Als een kind jullie zou vragen: “Vertel mij eens over God,” wat zouden jullie dan zeggen?

Al deze jaren hebben wij jullie verteld over de attributen van Spirit omdat wij wilden dat jullie je bewust werden van een persoonlijke God. Dat willen wij nu weer doen maar wij doen het nu een beetje anders. Wij gaan jullie op de plaats van de geest van God zetten met de logica van liefde. Is het mogelijk dat God jullie namen kent? Is het mogelijk dat er een persoonlijk deel van God is? Als dat zo is, waar is dan het bewijs? Is er wel bewijs van of is het esoterisch en onzichtbaar? Het is moeilijk om God te bewijzen, nietwaar? Laten wij een reisje gaan maken.

God in detail.

Laten wij eens kijken naar wat huidige wetenschappen kijken naar de persoonlijke God. Is dat wel mogelijk? Hoe meer jullie ontdekken over de natuurkunde van het universum, hoe meer de liefde van God duidelijk wordt. Natuurkundigen en astronomen hebben een moeilijke situatie; de meesten van hen zijn het erover eens, gebaseerd op onderzoek, dat het universum zoals zij dat momenteel zien, nooit bij willekeur kan bestaan. Toch zijn astronomie en natuurkunde gebaseerd op willekeur en de synchroniciteiten van lichamen in beweging. Wat zeggen zij dus? Er moet een kracht zijn die het heeft ontworpen.” Er is een energie in het universum die intelligent moet zijn en zij hebben die kracht “intelligent ontwerp” genoemd. Dat komt uit de astronomie en degenen die naar de kosmos kijken. Hoe beter jullie instrumenten worden hoe meer zij een persoonlijke God onthullen, een die leven ontwerpt.

DNA… Meer dan jullie denken.

Er is meer. Er is nu wetenschap rondom het DNA die aangeeft dat er een multi-dimensionaal veld omheen is wat ook ontworpen is. Experimenten laten nu zien dat ook het DNA instructies binnen zijn veld heeft! Zelfs een molecule van DNA kan materie veranderen en het instructies geven om vorm aan te nemen in een meetkundig systeem. Dit attribuut komt recht uit de kwantumbiologie – wetenschap, geen new age.

GAIA… Meer dan jullie denken.

Er is meer. Zij zijn nu in staat om het magnetisme van de Aarde te meten op basis van uren en zij hebben iets verrassends gevonden. Het shockeerde degenen die het onderzochten toen zij ontdekten dat het magnetische veld van de Aarde sterker en zwakker werd door de diepgaande gebeurtenissen van de mensheid. Bij de tsunami piekte het magnetisme. Bij de gebeurtenis die jullie 9/11 noemen veranderde het magnetisch veld dramatisch!

Op het moment dat de vliegtuigen de torens raakten veranderde het magnetisme van de Aarde. Wat zou dat kunnen betekenen? Is het mogelijk dat het menselijk bewustzijn dusdanig met Gaia verbonden is dat dit kon gebeuren? Inderdaad, dat is zo en dat is ook het bewijs. Wat heeft dat met God te maken? Alles, want het brengt de mensen samen met alle schepping op een ‘ontworpen manier.’

Stel je eens voor dat je de geest van God hebt. Hoe zouden jullie mensen scheppen? In miljarden jaren heeft God een universum geschapen dat is gebouwd voor leven. Tegen alle gemiddelden in zijn jullie hier. Nu, als jullie God zijn, hoe zouden jullie een mens bouwen? Zou het een toevallig ’zoogdier’ op de planeet zijn?

Als wijze mensen begrijpen jullie dat het menselijk lichaam intelligent DNA heeft. Alle genen in het lichaam, alle informatie van de stamcellen, zelfs die van de Akasha uit het verleden, is in het lichaam opgeslagen als informatie. Klinkt dat toevallig of willekeurig? Hoe zouden jullie dat met de geest van God gedaan hebben? God deed ook de essentie van schepping in jullie. Nu is er natuurlijk bewijs dat de energie van Gaia in verband staat met het menselijk bewustzijn. Welk deel gaan jullie (als God) geven aan de mens op Aarde? Krijgt de mens iets anders? Het antwoord is ja.

Voorzichtig hebben jullie (als God) de Aarde, deze prachtige, prachtige Aarde, voorbereid, deze tuin waarin de mens zal zitten en spelen. Jullie hebben het DNA intelligent gemaakt en jullie hebben de mens zelfs verbonden met de rotsen en de bomen en het magnetische raster. Jullie hebben de mens krachtig geschapen en met een diepgaande, spirituele beeltenis. Dus vraag ik jullie, mensen, als jullie de rol van God speelden, welk attribuut gaan jullie de mens op dit punt geven?

Wat mensen zeggen over waarom zij hier zijn.

Vele mensen hebben jullie verteld dat God de mensheid als volgt schiep: “Ik ga de mensen op Aarde stoppen en ga hen pijn laten lijden. Ik zal het echt moeilijk voor hen maken en het gevoel geven dat zij ‘zondig’ zijn geboren. Ik ga direct een schuldgevoel in hen planten zodat zij zullen lijden en hun hele leven slachtoffer zullen zijn van iets dat eonen geleden gebeurde. Ik zal hen laten kruipen en hen vernederen om mij te kunnen vinden. Ik zal hen zich heel klein laten voelen.”

Denken jullie dat de geest van God zo was? In deze prachtige tuin? Klinkt dat logisch voor jullie? Ik heb jullie eerder gevraagd om je hart te openen voor de compassie in deze zaal. Is dat hoe jullie het zouden doen? En jullie zeggen: “Nee, nee! Dat zou ik niet doen.” Hoe zouden jullie het dan doen? Binnen de compassie van God, hoe zouden jullie de mens maken?

Laat mij jullie een alternatief beeld geven over hoe jullie zouden kunnen denken als jullie god zouden zijn: Ik zal een prachtige tuin scheppen, de mensen heilig DNA geven en dat zal het plan worden voor een prachtig systeem van oudheidkundige herinnering en gezondheid. Daarna zal ik hen op Aarde plaatsen als geweldig zijnde. Ieder van hen zal een stukje van mij in zich dragen. Ik neem het geheiligde beeld van de schepper en plant dat in hun DNA zodat zelfs ik kan zeggen: “Gemaakt naar het beeld van God.” Daarna zal ik meesters met geactiveerd DNA naar hen zenden om hen te laten zien wat zij kunnen, zodat zij het nooit zullen vergeten. Grote leraren zullen door de eeuwen heen volgen zodat zij altijd voorbeelden hebben.

Ik zal hen de macht over de natuur zelf geven. Als zij dit geweldige kunnen vinden door hun vrije keuze, kunnen zij hun eigen lichamen veranderen. Zij kunnen de Aarde veranderen. Ik zal hen zo krachtig maken dat als er genoeg van hen bijeen zijn, zij zelfs aardbevingen kunnen tegenhouden. Zij zullen verbonden zijn met Gaia.”

Hoe klinkt dat? Wat jullie zojuist lazen is de waarheid en weten jullie wie dat het eerst wisten. Het waren de Ouden die in deze omgeving rondliepen. Als jullie gaan kijken wat zij toonden en jullie leerden, de inheemsen hier eerden Gaia, de moederenergie van de planeet. Het was heilig. Het was verbonden met hun leven en dat is het nog steeds. Wat is het eerste wat de inheemsen doen als zij een ceremonie houden? Zij eren hun voorouders! Er is zelfs een intuïtieve kennis dat zij misschien wel eerder leefden en dat zij de wijsheid van de ouden bezaten. Is het mogelijk dat de wijsheid uit de oudheid spiritueel wordt doorgegeven? Dat is inderdaad zo en kwantum-voorouderschap in het DNA is heel anders dan de lineaire chemische stamboom.

Hoe zouden jullie de mens maken?

Er is een energie die de planeet momenteel bezoekt en die herbouwt deze wijsheid. Hoe zouden jullie een mens bouwen? Oh, geliefden, Ik wil dat dit heel duidelijk voor jullie is. Wat jullie ook over channeling denken, het is tijd voor wat gecompassioneerde en spirituele logica.

Laat mij jullie meenemen naar een esoterische plaats. Het is een plaats waar wij het vaak over hebben gehad. Kijk naar het ontwerp van jullie leven terwijl ik jullie meeneem naar de Grot van Creatie. Op deze multi-dimensionale plaats telt Gaia de mensheid. Diep in de Aarde op een plaats die nooit gevonden zal worden. Het heeft kwantumattributen omdat er een multi-dimensionale kristallijnen structuur is voor elke ziel op de planeet.

Ik zei niet: elk leven, ik zei elke ziel. Als de ziel vele levens heeft gehad vibreert het kristal met deze levens en alles wat door de mens is geleerd tijdens die levens blijft energetisch en op een kwantummanier achter in die kristallijnen structuur.

Het doel van die kristallijnen structuur is om te praten met het kristallijnen raster van de planeet. Alle kennis die de mensheid heeft geleerd is bewaard op Aarde en het blijft daar ook. Alles wat er ooit met de mensheid is gebeurd is nog steeds op de planeet.

Nu stel ik jullie een vraag: Klinkt dit voor jullie alsof de mensen misschien iets belangrijker zijn dan jullie dachten? Ik heb jullie net een geheim verteld – dat de vibratie van de Aarde zelf, zelfs de snelheid van de tijd wordt bepaald door wat de mensen spiritueel en esoterisch hebben geleerd.

Als jullie een goddelijke openbaring hebben dat God in jullie zit, als jullie daarom anders beginnen te leven, gaat drama uit jullie leven verdwijnen en zijn jullie in staat om de duisternis te verlaten en daar nooit meer naar terug te gaan. Jullie leren om de kracht te claimen die goddelijk in jullie en gaan vreugdevol zijn.

Jullie hebben invloed op de Aarde en elke voetstap is bij Gaia bekend. Jullie verspreiden licht, waar je ook bent. Het is een oude metafoor, maar het is de beste die wij hebben. Jullie zijn door God gekend. Jullie pracht en jullie meesterschap begint de Aarde te voorzien van een hogere vibratie. Als jullie je problemen oplossen neemt de vibratie van de planeet toe. Wat een systeem! Het is prachtig en het is niet voor willekeurige mensen die hier toevallig werden geplaatst om te lijden.! Zien jullie dat? Begrijpen jullie de spirituele logica hiervan? Wij willen dat jullie het aangezicht van God zien dat altijd vreugdevol is want de vrede van de Schepper is in jullie.

Wij hebben jullie verteld over de Wind der Geboorte. Hoe kunnen wij iets beschrijven dat buiten de mogelijkheden van jullie begrip ligt? Jullie zien jezelf als enkelvoudig, maar dat zijn jullie niet. Toch is een lineair 3D-perspectief alles wat jullie hebben. Als jullie in de spiegel naar jezelf kijken, hoeveel zien jullie er dan? “Wat bedoel je Kryon, met hoeveel?” De vraag is hoeveel mensen jullie in de spiegel zien, oude zielen. Laat mij jullie vertellen dat als jullie de Geest van God hebben, jullie allen van jullie zullen zien. Jullie hele Akasha is daar.

In de spiegel van God zijn jullie hen allemaal ook een stukje van de Schepper. Hoe kunnen wij jullie uitleggen hoe jullie op vele plaatsen tegelijk kunnen zijn? Hoe kunnen wij jullie uitleggen dat de speciale wijsheid die jullie bezitten ook de planeet beïnvloedt als jullie rondlopen. Er is geen tijd in een kwantumstaat. Op een kwantumweg leven jullie gewoon die levens en helpen al doende de planeet. De oude ziel straalt zeer helder in het kwantumspectrum van spiritualiteit op de planeet Aarde.

“Wat? Kryon, ik weet niet waar je het over hebt.” Ik weet het. Ik weet het. Ik wil jullie voor even mijn ogen geven. Ik zie een zaal die gevuld is met mensen die meer dan 30.000 jaar geleden een verandering op de planeet hebben gebracht. De inheemsen en de ouden zijn hier. Sommigen hier zijn hun eigen voorouders! Sommigen van jullie zijn zelfs Lemuriers. Het is prachtig wat jullie hebben gedaan en jullie blijven terugkomen en het nogmaals doen. Wat heb ik jullie 26.000 jaar geleden al verteld? Velen van jullie hebben op dit moment gewacht en willen het niet missen. Zelfs als een aantal van jullie over een paar jaar naar de andere kant van de sluier gaan, zullen jullie weer terugkomen.

Omdat jullie de finale niet willen missen! Het gaat niet het einde van de planeet worden maar het einde van een oude energie en het begin van een nieuwe energie.

Hoe beschrijven wij de Wind der Geboorte? In jullie tijd zou dat het attribuut zijn van vlak voor jullie geboorte. Oh, op een kwantummanier is die tijdloos. Vlak voordat jullie hier komen ontmoeten jullie het potentieel van de kinderen die jullie zullen krijgen. Ik kan het niet uitleggen omdat jullie vastzitten in een lineair tijdraam en God niet en het plan ook niet. Dus ga ik door met mijn hypothetische vragen. Wat zouden jullie zeggen tegen de zielen die in potentie jullie kinderen zijn? Wat zou jullie boodschap zijn?

Als wat ik zeg inderdaad waar voor jullie is, is er zelfs een nog grootser plan dan jullie weten, nietwaar? Wat als het allemaal op een grootse manier samen was gebracht in een kwantumsysteem en helemaal geen willekeur was?

Wat als er een doel voor alles is? Toch kunnen jullie omdat jullie vastzitten in een lineair, rechtlijnig systeem, niets anders zien dan dingen die verschijnen in twee richtingen – verleden en toekomst.

Alles lijkt dus willekeurig en bijna chaotisch maar in het echt hangt alles af van de vrije keuze van de mens. Jullie realiteit hangt af van de energie die op de planeet wordt ontwikkeld door deze keuze en hoe hoger de energie hoe beter het plan wordt gezien en begrepen.

De onverwachte rol van jullie ouders.

Laat mij jullie een perspectief geven waaraan jullie nog niet hadden gedacht en het is iets wat ik gisteren op de berg presenteerde [Kryon was in Valle Nevado in de Andes]. Velen van jullie hebben ouders die nog niet zoals jullie zijn ontwaakt voor de mogelijkheid van een persoonlijke, liefhebbende God. Sommigen hebben ouders die nog leven en bij jullie zijn, en sommigen zijn overgegaan. Oh, zij kunnen op hun manier van God houden, allemaal heel gepast, maar zij zijn niet ontwaakt voor de kwantumschepper binnenin. Zij zouden niet bij een ontmoeting als deze zitten, nietwaar? Maar jullie zijn ontwaakt voor een ‘kwantumsysteem’ en jullie beginnen de planeet daarmee te helpen. Jullie bouwen een brug naar een toekomstige kwantumcultuur. Lineaire aanbidding is niet voor jullie weggelegd.

Jullie hebben een diepgaande spiritualiteit zonder een profeet. Een boek of gebouwen om in te aanbidden. Jullie hebben een prachtige liefdesenergie en mede-schepperschap geschapen in jezelf en voordat jullie klaar zijn op Aarde, zullen miljoenen op Aarde ontwaken voor hetzelfde idee. Het idee is niet wat jullie werd geleerd. In plaats daarvan is het een nieuwe spirituele tijdgeest van waarheid – dat jullie prachtig werden geschapen, dat jullie macht hebben over jullie eigen fysieke lichamen en zelfs de natuur buigt voor jullie collectieve meesterschap. Jullie zijn prachtige creaties in een prachtige tuin die voor jullie werd gemaakt en jullie gaan de wijsheid hebben om daar voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid voor te zorgen.

Misschien kijken jullie soms naar je ouders en zeggen: “Ik zou willen dat zij hebben wat ik heb.” Sommigen van jullie zullen zeggen: ’Het lijkt erop dat zij vastzitten op een oude manier.” Als zij overgaan zullen jullie zeggen: “Ik zou willen dat zij zouden weten wat ik weet.” Laat mij deze lineaire gedachte voor jullie herschrijven in een kwantumconcept en bij dat proces het ongelooflijke systeem van de liefde van God tonen.

Ga even met mij mee naar de geest van God en ik zal jullie meenemen naar de wind der Geboorte van jullie ouders. In een tijdloze staat ontmoeten zij jullie, hun potentiële kinderen en jullie luisteren naar wat zij hebben te zeggen: “Geliefden, wij komen op Aarde in een oude energie maar de potentiëlen zijn er om dingen op de planeet te laten gebeuren in jullie generatie, niet in de onze.

Wij gaan jullie geboorte en het leven geven. Wij gaan jullie ziel op de juiste tijd naar de planeet brengen zodat jullie het verschil kunnen maken

In het menselijke kan het zijn dat wij jullie niet helpen te ontwaken zoals jullie dat misschien zouden denken. In plaats daarvan geven wij jullie puzzels die jullie zullen dwingen om de God van binnen te vinden, maar dit is de manier waarop de oude energie de nieuwe energie tegenkomt. Wij zullen jullie inderdaad naar een plaats brengen waar jullie licht zullen hebben die wij niet kunnen hebben in een oude energie.

Dus vraag ik jullie, luisteraars en lezers, wie is hier de lichtwerker? Het zijn jullie ouders! Oh, misschien zijn zij niet op een kwantummanier ontwaakt maar nu weten jullie dat zij een plan hadden dat kwantum was. Door hun dragen jullie je licht. Zelfs degenen die jullie bekritiseerden om wat jullie doen gaven jullie het zaad van het leven. Lijkt dit op geboren worden met een erfzonde? Lijkt dit erop dat jullie geboren zijn om te lijden op Aarde?

God heeft een universum voor leven geschapen, voor overvloed en voor licht. De schepper heeft de mens niet alleen een prachtige tuin gegeven maar ook een stukje van deze creatieve energie binnenin iedere ziel. God is licht en is binnenin jullie. Het is het geheim van de nieuwe energie en jullie gaan dat weer ontdekken. Het maakt alle andere geloofssystemen niet incorrect maar het verhoogt de diepgaande kennis om voor hen een meer diepgaande band te hebben met de creatieve energie en de meesters die zij vertegenwoordigt. Geliefden, verwacht niet dat de ‘kerk’ verdwijnt. Verwacht dat het ontwikkelt naar iets dat evenredig is aan de ware energie van eerbetoon – dat wat eer betoont aan de ‘schepper binnenin.’

Oh, laten wij dit beëindigen. Laten wij het over huidige gebeurtenissen hebben. Hier zit ik dus. Via het bewustzijn van mijn partner spreek ik tegen jullie in jullie land, Chili. Misschien denken jullie dat ik niet weet waar ik ben? Oh, dat weet ik heel goed. Ik ben waar het Kundalini van de planeet aankomt. Het is een 36-jarige transitionele gebeurtenis, net zoals de galactische uitlijning. Het is een deel van de 13.000-jarige half-cyclus van de oscillatie (schommeling) van de Aarde die de galactische uitlijning veroorzaakt. En deze beweging is geen toeval. Het spirituele hartcentrum van deze planeet verplaatst zichzelf vanaf de plaatsen die jullie India en Tibet noemen en het beweegt naar het zuiden van Zuid Amerika. Het hele continent zal het voelen maar het centrum ervan is hier. (Zuid Chili)

In 2008 zat ik met 200 van jullie op een bergtop. Ik vertelde jullie over de opkomende beweging van de Aarde (de aardbeving van 2010) en ik zei jullie dat het zuidelijk van hier zou gaan gebeuren, en dat gebeurde ook.

Deze beweging van de Aarde was helemaal verbonden met deze Kundalinibeweging waar wij het over hebben. Zelfs de Maya’s en de Inca’s spraken hierover. Zij spraken over de Kundalinibeweging die zou gaan gebeuren rondom 2012. Zij spraken over opwaarderingen van het menselijk bewustzijn, opwaardering van de Aarde en zelfs een herlijnen van het hartcentrum.

Dit herlijnen vertegenwoordigt een nieuwe energie op deze planeet die de goddelijke vrouwelijke wijsheid van de moeder is. Het gaat vrouwen niet veel veranderen, dus mannen, maak je geen zorgen! De vrouwen gaan niet opeens meer godinnenenergie hebben dan zij ooit eerder hebben gehad. Integendeel, de hele mensheid zal het ontvangen. Maar de mannen het meest. Het gaat over het weer in balans brengen van de mannelijke/vrouwelijke energie. Het gaat over de wijsheid van een moeder, zelfs in de politiek.

Het gaat om herlijnen van integriteit.

Ik ga jullie nu antwoord geven op een vraag die niet is gesteld maar die toch velen bezighoudt. Wat er onlangs in Chili gebeurde was geen toeval. (de redding van 33 mijnwerkers) Iedereen was verbaasd over hoe gesmeerd dat ging. Kijk eens naar de numerologie daaromheen! Zelfs de media hadden het in de gaten – 33,33,33. Maar de media vertelden jullie niet de betekenis daarvan omdat zij dat niet weten.

Voor hen was het gewoon toeval, zoveel 33’s.

Laat mij jullie vertellen wat het betekent. Laten wij eens kijken naar de numerologische attributen van 33 vanuit de oudheid naar de moderne tijd. Het getal 33 wordt een meester-getal genoemd. Het kan niet gedeeld worden in de numerologie maar jullie kunnen als jullie dat willen wel naar de aparte cijfers kijken. De 3 is in numerologische termen een katalyserende energie. Een katalyserende energie verandert dingen om zich heen. Als je twee drieën samenvoegt vertegenwoordigen zij een van de hoogste energieën op de planeet. Die energie is zo hoog dat het het laatste meester-getal is dat door mensen kan worden gedefinieerd.

In de numerologie heeft 44 geen definitie. Zelfs degenen in Tibet die hielpen om het systeem op te zetten zeiden dat 44 multi-dimensionaal was en niet gedefinieerd kon worden. Dat geldt ook voor 55 of 66 of 77. 33 was dus de hoogste van alle gedefinieerde meester-getallen en is dat tot op vandaag ook gebleven.

Begrijp niet verkeerd wat ik jullie nu ga vertellen want deze definitie gaat niet over de mens maar over een attribuut. 33 is gedefinieerd als de passie van Christus. Niet de man, maar het attribuut. (de verzamelnaam, gepassioneerde verlosser) de passie van Christus. Is er iets hoger dan dit? Het nummer 33 is het hoogste compassiecijfer van alle en het was precies hier in Chili waar het hartcentrum naartoe beweegt. Deze compassie voor de mijnwerkers was een metafoor gevuld met energie en dingen om naar te kijken, maar niets zal hier ooit hetzelfde meer zijn. Hoe voelen jullie je daarbij?

Zuid Amerika, jullie zitten in de energie van een 26.000-jarige cyclus en jullie hebben daar heel lang op gewacht. Het is ontworpen en het is prachtig en het is zeker geen toeval.

Neem even de geest van God. Wordt even God. Hoe zouden jullie de mens ontwerpen? Ik zal het jullie zeggen. Jullie ontwerpen de mens als een vriend, als een toevoeging aan God en als degene die dingen op de planeet kan veranderen door zijn acties. Denk: Dit is wat de meesters van de planeet, allemaal, jullie verteld hebben. Hebben jullie er ooit over gehoord dat jullie bergen kunnen verzetten met jullie bewustzijn? Is jullie ooit verteld dat jullie je lichaam kunnen genezen en spontaan kunnen herstellen van de meest afschuwelijke ziekten? Zij vertelden dat jullie allemaal! Zoden zij jullie dat hebben verteld als jullie een slachtoffer van de natuur zouden zijn? Zouden zij dat hebben verteld als jullie bij toeval op deze planeet waren gekomen? Nee! De mens is prachtig, geweldig en gemaakt in de energie en naar het beeld van de Schepper. Hoeveel meer bewijs willen jullie hebben? Het ligt historisch gezien allemaal voor jullie en zelfs de wetenschap begint dat nu te begrijpen. En te ondersteunen.

Wat gaan jullie doen met deze boodschap? “Wel, Kryon, Ik zou dat graag zo willen voelen maar ik weet niet wat ik nu moet doen.” Ik zal het jullie zeggen. Waarom geloven jullie het niet? Waarom begrijpen jullie niet dat het waar is en houden jullie je hart niet open als jullie hiervandaan gaan? Dan zullen situaties zich niet meer voordoen om drama te veroorzaken. Zie situaties door de ogen van compassie, Chilenen, Argentijnen, Ecuadorianen.

Dit continent Zuid Amerika heeft een sterk potentieel om een hele nieuwe energie te hebben binnen de komende generatie en de Aarde zal naar jullie kijken en jullie benijden om jullie stabiliteit. Kijk er maar naar in jullie economie, kijk maar naar jullie politiek, kijk maar naar jullie buren want het zal hier als eerste ontwaken. Het kan een generatie duren binnen de 36-jarige cyclus van de aankomst van galactische her- belijning. Het gaat langzamer dan jullie wensen maar het is begonnen en jullie kunnen het voelen.

Verlaat deze zaal anders dan jullie kwamen, geliefden, want dit is waarvoor jullie zijn geboren. Neem een moment en dank jullie ouders want zij zagen het en maakten het voor jullie mogelijk om het te doen. Zien jullie dat? Het is een groter plan dan jullie dachten. Houd jullie hart open. De volgende keer als jullie denken aan degenen die jullie geboren lieten worden, zie dan hun Hoger Zelven en dank hen voor hun wijsheid om jullie toe te staan om vandaag hier te zijn. Zij deden het moeilijke werk door een oude ziel te zijn en te leven in de oude aarde-energie. Nu hebben jullie de uitdaging voor jullie liggen om vrede op Aarde te scheppen. Maar dat is waar jullie voor zijn gekomen.

En zo is het.

KRYON