Kryon in Seattle Washington: Het Einde van de Geschiedenis

Kryon in Seattle Washington:

Het Einde van de Geschiedenis

Gechanneld door Lee Carroll / 20 november 2010,
vertaald door winnyd@stralendetoekomst.nl

Om de lezer te helpen is deze channeling gecorrigeerd [door Lee en Kryon] om een nog duidelijker begrip te geven. Wat er vaak ‘live’ gebeurd is de energie die er bij ingesloten zit die een soort communicatie bevat wat een gedrukte pagina niet heeft. Dus geniet van deze vergrote boodschap die in Seattle, Washington is gegeven op 20 november 2010. 

——————————————————————————-

“Gegroet lieve mensen, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst… 

en ik zeg het iedere keer weer. Dit betekent dat wat multidimensionaal is, magnetisch is en dat wordt nog steeds niet begrepen op deze planeet. Niet begrepen is één term, verkeerd begrepen is weer een andere term. Want het is een kwantum attribuut van jullie werkelijkheid en een van de weinigen die overlopen in jullie leven op een dagelijkse manier, net als ik. Want ik ben voor jullie in dienst op een kwantummanier, maar net zo beschikbaar als Spirit beschikbaar is.

Ontspan je even. De boodschap van vandaag is veelzijdig en het is er een met kracht. Het is een boodschap van de geschiedenis en er zijn veel dingen waar je in kunt lezen zelfs meer dan de woorden die uitgesproken worden vandaag. Ik spreek tot een gehoor dat groter is dan dat van deze ruimte. Er zijn velen die er nu naar luisteren en die het lezen. Ik ken het potentieel van de ogen op deze pagina, de oren die hier zijn. En alhoewel er een honderd van jullie hier zijn, zijn er duizenden die luisteren. Voor mij luisteren ze nu. Voor mij, lezen ze het nu.

Ik noem deze boodschap vandaag “Het Eind van de Geschiedenis”, en het is geen boodschap van doem. Neem je die op een lineaire wijze of neem je die op een kwantumwijze. Als je de titel op een lineaire wijze neemt, kun je bevreesd worden, want het klinkt als het einde van de tijd. Als je de titel op een kwantumwijze neemt zeggen we dat dit het einde is van de historische energie.

Er is een verschuiving gaande op de planeet en we komen opnieuw met die verklaring aan het eind van deze boodschap. Doordat ik dit correct en juist doe, kan ik ook wat krenken vanwege de energie van de geschiedenis die is ingeboren in sommigen van jullie die op een bepaalde manier zijn onderwezen. Dus vraag ik jullie om wat geduld met mijn boodschap te hebben, en om met me verenigd te zijn terwijl ik deze geef.

Ik wil jullie mee terug nemen en enkele dingen uitleggen om een plaatje te tekenen dat de geschiedenis rondgaat. Ik wil teruggaan naar Abraham, de vader van het monotheïsme. Abraham is waar wij zoals nu naar de geschiedenis kijken waar je van zou zeggen dat het ‘t moderne spirituele geloof is, want zo is de manier waarop de wereld denkt. Oh, er waren er velen vóór hem. Sommigen van jullie zijn Lemurisch en je weet wat ik bedoel. Maar Abraham vertegenwoordigt voor de Aarde het begin van wat je zou noemen de vader van de grote religies op de planeet. Dus wil ik jullie de geschiedenis brengen van wat er is gebeurd en ik wil dat jullie er zorgvuldig naar kijken.

Abraham, de Vader van de Joden.

Ik wil Abraham[Abram] eren die geboren is in Ur, wat nu deel is van het moderne Irak en ik wil zijn zonen eren, die niet allemaal uit Sara werden geboren. De ene waar ik over wil spreken is Ishmaël. Abraham is Joods… de grote Joodse profeet Ishmaël is zijn zoon. Op geen enkele manier kun je zeggen dat Ishmaël niet Joods was, en dat is hij zelfs vandaag. Ishmaël werd in Hebron geboren. Dus daarbij is het ook erg Israëlisch. Ishmaël is een Jood.

Nu zullen sommigen beweren, vanwege hoe de Joodse afstamming wordt berekend door mannen [van moeders zijde]. Maar Spirit kijkt naar het DNA, en naar de Akasha afstamming, dus spiritueel is Ishmaël een Jood. Hij kwam hier binnen om deel te zijn van de afkomst van de Joden.

Hij viel al vroeg uit de gunst zelfs bij de Joodse mensen, om politieke redenen. Toen ging Ishmaël door om de voorouder te worden van alle Arabieren… de vader van Arabië. Daarom kun je zeggen dat de Arabieren Joods bloed hebben, dat van Abraham, dat door hen heen stroomt.

Maar al vroeg stootten de Joden Ishmaël af. Dus alhoewel je een God hebt en dus het monotheïsme en er is het principe van de liefde van God en de eenheid van God, er kwam een kloof. De waarheid werd gemengd met onwaarheden en zelfs tot op vandaag zullen er een miljard mensen zijn die zeggen dat het Ishmaël was en niet Izaäk die bijna werd geofferd op de Tempelberg. Ze zeggen ook dat hij geen Jood is.

Dus wat is eigenlijk de waarheid hier? Menselijke Wezens werden niet gemaakt om zich te verenigen. In een oudere energie op de planeet uit die dagen, en zelfs nog de dagen waarop jullie geboren werden, is de energie die op je is gelegd voor jullie om af te scheiden, niet om te verenigen. En daarom noemen we die de oude energie. Oh, er waren wijze mannen en vrouwen die beter wisten, maar het is de oude energie die scheidt en verdeelt, en het is de oude energie die verdelingen van haat heeft gecreëerd in miljoenen van degenen die eigenlijk “allemaal Joden” zijn.

Mohammed’s Prachtige Boodschap van Eenheid

Laat me je vertellen over Mohammed, de profeet. Mohammed stamt uit de afkomst van Ishmaël, en die stamt uit Abraham. En daarom had Mohammed Joods bloed, dus was dat zijn afkomst maar niet noodzakelijkerwijs zijn cultuur. Maar in de Akasha komt hij voort uit Abraham. [Abraham is de stichter van de Islam, volgens de Ko’ran.]

Mohammed had een prachtige bijeenkomst, en méér dan een, met een engel -tegenwoordigheid. De engelen spraken toen tot de mensheid op een basische 3D manier. Maar hoeveel van jullie hebben samen gebracht dat de meeste engelen die in die tijd tegen Menselijke Wezens spraken, tegen hen spraken van Joodse afkomst? Zoals Mohammed, zoals Mozes, zoals Jezus, zoals Abraham? Want dit was deel van een opstelling van de geschiedenis, deel van wat de Joodse afkomst belangrijk maakte voor de kern van de Akasha van de mensheid, en we zeiden eerder al: “Zoals het de Joden vergaat, vergaat het de Aarde”. Inderdaad, hier is iets dat belangrijk is om naar te kijken en het gaat spoedig veranderen. Want in onze ogen zijn “Joden” allen die in het Midden Oosten zitten.

Mohammed’s informatie van de engel was dit: “Verenig de Arabieren en geef hen de God van Israël.” En dat deed hij! De informatie die hij had was prachtig en werd later opgeschreven voor zijn volgelingen. Het ging allemaal over de ongelooflijke liefde van God en de eenheid van de mensen. Mohammed de profeet was een éénmaker, geen separatist of afscheider.

Lang voor Mohammed kwam Jezus – Jezus de Jood. Hij werd verantwoordelijk voor wat je het Christendom van vandaag zou noemen. Al zijn discipelen waren Joods. De Rots, Petrus de visser, die de Christen Kerk begon, was Joods. En we vertellen jullie deze dingen om je er aan te herinneren dat hier een eenheid is. Misschien is er een reden, geliefde mensen, waarom de 12 lagen van het DNA Hebreeuwse namen hebben? Inderdaad, dat is ter ere van de meesters en de afkomst, inclusief die van Mohammed, van Ishmaël, van Izaäk, van Abraham en van Jezus. Zij allen zijn deel van de oorspronkelijke spirituele taal. [Hebreeuws]

“Oh”,zul je misschien zeggen, “er bestond Sumerisch en voor dat was er Lemurisch. Er bestond Sanskriet en Tamil, en vele andere oudere talen.” Correct, maar we praten over een taal van vandaag – een taal waarmee je in verband kunt staan, die kracht heeft, en die wordt vandaag gesproken door de zuivere afkomst via de meesters die op de planeet liepen.

Dus wat deed de mensheid met dit alles? Wat deden ze met al die heilige informatie over die Joodse meesters? Ze gingen oorlog voeren, omdat Mensen dingen separeren. Ze voegen ze niet samen. Dus hier zitten we met die ene prachtige God, schepper van alles dat is, en met miljoenen die dat zelfde geloven, toch voeren ze oorlog met elkaar over de ideologie over wat God zei, welke profeet beter was en welke groep Gods begunstiging heeft. Dat is antieke geschiedenis, duizenden jaren oud. Maar het laat precies zien waar de oude energie over gaat.

Menselijke Aard?

Nu lijkt het voor sommigen zo dat ze zeggen: “Het is de Menselijke Natuur, de Menselijke Aard.” Daarom gebeurt dit met Mensen en zal het zich steeds weer herhalen en dat is de geschiedenisenergie die baadt in de soep van de Menselijke natuur waarvan sommigen zeggen dat die nooit verandert. Daarom [zeggen ze] zal het steeds weer en weer gebeuren. Ik ben hier om je te vertellen, geliefde mens, dat het niet komt omdat er op deze planeet iets gaat gebeuren dat de geschiedenis doet eindigen. Het zal de oude energie van de geschiedenis doen eindigen. Het gaat de oude Menselijke natuur beëindigen, want die is evolutionair.

Vanaf de Geboorte Geleerd om te Haten.

Vandaag op deze aarde, wordt aan velen die in Israël worden geboren vanaf de geboorte geleerd om aan allen om hen heen een hekel te hebben en ze te wantrouwen. In deze tijd van de geschiedenis wordt hen vanaf de geboorte geleerd om de Joden te haten. Zorgvuldig onderwezen zijn ze. Tegen alles in zijn ze trots op de afscheiding omdat het gaat om de afkomst van hun voorvaderen, en ze willen het geschiedenis protocol volgen. Ze willen afgescheiden blijven. Toch wil ik jullie vertellen dat dit het is dat gaat veranderen. Oh, het is echt aan het veranderen! Het is aan het veranderen op plekken waarvan je dat niet verwacht. Het is aan het veranderen in Jeruzalem. Het is aan het veranderen in Iran. En kinderen ontwaken en zeggen: “Zeg me weer even waarom ik hen moet haten? Wat deden ze, wanneer deden ze dat? Dat waren zij niet, dat waren hun voorvaderen. Degenen die er nu zijn, zijn van nu en namen niet aan de geschiedenis deel. Zeg me het weer opnieuw, omdat ik het niet voel.”

Hun ouders schudden hun hoofd en zeggen: “Doe wat we zeggen, want de traditie en de geschiedenis vertelt ons dat ze onze vijanden zijn en dat altijd zullen zijn.” En de kinderen zeggen: “Nee, ik doe dat niet en zij om me heen doen dat ook niet.” Dit maakt heel langzaam verschil op deze planeet en dat wordt niet opgeschreven. Want onze wereldwijde media heeft geen idee wat ze moeten doen met de nieuwe energie en het schijnt zelfs geen nieuws voor hen te zijn. Zij zitten vast in de oude Menselijke natuur, waar dingen die separerend zijn, nieuws zijn, en dingen die samenvoegen geen nieuws zijn. Toch is dit een van de grootste energieën die de planeet heden beleeft. Ik ben hier om jullie te zeggen dat dit werkelijk zo is en dat het gebeurt onder de hoed, kun je zeggen. Oh, er zijn andere dingen die ik graag aan jullie wil rapporteren.

De Mal (het sjabloon) Ligt Klaar (of Is Gemaakt) – Eenheid Werkt

Laten we over Europa praten – Oost en West Europa. Kijk naar de geschiedenis. Ik wil dat je kijkt naar de geschiedenis van de Europeanen. Wat weet je van hen? Wat leerde je op school over hen, Amerikaan? Je moest al die data en feiten leren. Je zit in een land dat nauwelijks 200 jaren oud is en je moest alle veldslagen van buiten leren en al die overwinnaars en alle leger bijzonderheden onthouden van honderden jaren!Veertien honderds, dertien honderds – tot aan de huidige eeuw, ze leken elkaar op regelmatige wijze te veroveren. Ze voerden oorlog met elkaar zoals de getijden van de oceaan, constant en voorspelbaar. Als ze daar moe van werden, veroverden ze andere continenten. Het kleine landje Spanje alleen al is verantwoordelijk voor het veroveren van heel Zuid Amerika, Midden Amerika en ver door tot in Noord Amerika. Miljoenen spreken vandaag nog hun taal, ze deden dat niet voordat zij er kwamen.

De legers van Napoleon verspreidden zich over delen van Europa als water dat in een rivier stroomt, alles op zijn pad veroverend. Er zijn enkele steden heden in Europa die nog steeds niet weten tot welk land ze behoren! Dit komt omdat hun grenzen zo vaak veranderden!

Nu, dat is geschiedenis. Ik wil dat je hier zorgvuldig naar kijkt. Nog steeds zijn er die zeggen: “Dit is net wat mensen doen. Ze scheppen grenzen en culturen en ze voeren oorlog. Dat is de Aard van Mensen.”

Vijftig jaren geleden begon deze nieuwe energie binnen te komen. Oh, de verbinding gaat langzaam, lief Menselijk Wezen, maar hij was hier. Het begon. Vijftig jaren geleden gebeurde iets in Europa en je hoorde er toen niet veel over. Enkele heel heldere denkers kwamen samen na de Tweede Wereldoorlog en ze zeiden: “Als wij niet iets anders doen en buiten de doos van het huidige denken, gebeurt het allemaal opnieuw omdat dat is wat wij doen, Mensen voeren oorlog.” Zelfs het jonge land dat Amerika werd genoemd, werd bij de oorlog betrokken. Amerika zelfs spleet hiervoor bijna in tweeën, omdat dat is wat mensen doen. Ze splitsen goede dingen apart. Het was duidelijk voor deze wijze mensen dat ze iets konden proberen, iets dat misschien zou werken – een vereniging in plaats van een afscheiding. En zo formeerden ze een idee. Laat me je vertellen wat dat was.

Ze zeiden tegen zichzelf: “Wat als we zoveel mogelijk landen zover konden krijgen om tot overeenstemming te komen van een verzameling ‘landstaten’? Als we hier nu mee beginnen en heel rustig doorgaan, konden we uiteindelijk een systeem hebben waar we konden handelen tot op het punt waar de grenzen naar beneden gaan, geen checkpoints meer en geen paspoorten. Al die culturen en vroegere vijandelijke landen zouden dan gelijkwaardig kunnen handelen en om dat te laten gebeuren zouden we zelfs een algemeen betaalmiddel moeten hebben. Kijk naar de Verenigde Staten, want zo werkt het daar. Europa zal nooit meer oorlog voeren met zichzelf. Dat kan niet, daar het financieel is verbonden”.

Natuurlijk lachte men daarom! Iedereen die dat hoorde zei dat dit niet kon en dat er zoveel zaken moesten worden opgelost. Zij die er tegen waren zeiden: “Nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. We hebben teveel verschillende culturen. Er zijn er met sterke valuta, er zijn er met zwakke valuta. Er zijn teveel bezwaren. Stel je voor dat je van het ene land naar het andere reist zonder dat je aan de grens geïnspecteerd wordt? Dat gaat niet. Wie zijn jullie om iets van die aard voor te stellen?” En degenen die voor waren zeiden: “Wij zijn mensen die verenigen. En we denken dat het een goed idee is dus zullen we de kracht hebben en we willen nooit meer oorlog.” Dat was twee generaties geleden, 50 jaren geleden.

Vandaag hebben jullie de Europese Unie. Er komen er steeds meer, ver voorbij het oorspronkelijke aantal landen. Sommigen “staan in de wacht” om te worden geaccepteerd! Grenzen zijn weg en checkpoints zijn er niet meer en de valuta die de Euro wordt genoemd is het sterkste betaalmiddel op Aarde – sterker dan die van jullie [de VS]. Nu, laat me je vertellen waardoor dit kwam. Het is een bewustzijnsverandering die zich al 50 jaren geleden aan het ontwikkelen was. Door twee generaties heen liet hij de vrijdenkers zaken verenigen die nooit eerder verenigd waren. Het resultaat? Deze landen zullen elkaar nooit meer veroveren, omdat de “geschiedenis” op dat moment eindigde. Ze begonnen met een nieuw paradigma, een nieuw voorbeeld voor Europa en met een paradigma dat geen historisch profiel heeft dat aan de mens bekend is. De oude geschiedenis van het gebied is verdwenen, en die zal zich dus niet herhalen.

De mensen in het Oosterse Blok van Europa, waar er tot op deze dag heel weinig vereniging is, zullen nog zeggen: “Geschiedenis zal zich opnieuw herhalen. Wij zijn er het slachtoffer van. Je kunt er op wachten.” Maar niet iedereen van hen voelt dit zo. Er zijn er enkelen die beginnen een eenheid van spiritualiteit in hun eigen cultuur te voelen waar ze vroeger nooit over mochten spreken. Dus zijn ook zij vrijdenkers die uit de doos van het oude paradigma denken. Het is nieuw.

Er zijn mensen die op podia en in preekstoelen staan en verklaren: “De geschiedenis is geëindigd. Het is het eind van het lijden. Het is het eind van dictatorschappen. Het is het eind van degenen die ons op een lage plek zetten. In plaats hiervan is dit het begin van de ontdekking van wie we zijn.” En alhoewel ze dit niet met precies dezelfde woorden zeggen, ontdekken zij de schepper van binnen. –wat de eenheid van God is. Dus is dit een volle cirkel terug naar wat de Engel Mohammed vertelde, nietwaar? Want eenheid was de sleutel tot vrede, en dat is die nu nog. Het is een heilig principe en dat zal nooit veranderen.

Wie zou gedacht hebben dat dit gebeurde? De Verenigde Staten is wat het is omdat de stichters 200 jaren geleden stelden: “Laten we een groep van staten maken zonder stoffelijke grenzen in een systeem dat nog nooit is uitgeprobeerd. Het is een stelsel van eenheid – de VERENIGDE Staten van Amerika.” En oh, dat kreeg zijn beproevingen wel, maar de een-makers wonnen het. En daarom is dit land wat het is en het wordt gezien en gerespecteerd voor wat het is en voor wat het heeft gedaan. Zo jong als het is vertegenwoordigt het de nieuwe energie.

Jullie Declaration of Independence, de Verklaring van Onafhankelijkheid,werd gechanneld. Wist je dat? Het was een collectieve daad van channeling door degenen die God om hulp hadden gevraagd. Ga het lezen en voel hoe heilig het binnenin is want het verenigt en scheidt niet af.

Zuid Amerika en de Nieuwe Energie

Zuid Amerika begint het zelfde te zien. Mijn partner (Lee Carroll) was daar juist en ik liet hem de energie zien van het potentieel van de toekomst in dat werelddeel.

Ik wil nu graag de geschiedenis voor jullie tekenen betreffende Zuid Amerika. Er was een tijd waarin ieder apart land een dictator had. Minder dan 15 jaren geleden waren er falende economieën en betaalmiddelen die waardeloos waren. Problemen, twist en moorden waren de norm. Plunderende drugsheren doodden openlijk in de straten en corruptie was alom. Zelfs politici schiepen angst en veel mensen verdwenen in een nacht en werden nooit meer gezien. Heden is dat niet meer zo. Heden is er een voortdurende stabiliteit terwijl het ene na het andere land een nieuwe, positieve, stabiele energie naar hun cultuur brengt. Dus, zonder een geconcentreerde inspanning door een soort van multinationaal leiderschap of bestuur, hoe kon dit in maar 15 jaren zijn veranderd?

In het gehele continent is er maar een dictator over gebleven. Wat gebeurt daar? Als je denkt dat dit verbazend is, er is een beweging gaande waar je nu nog niet van hebt gehoord. Maar ze spreken er juist over, dus laat me je vertellen wat ze denken: “Wat zou er gebeuren als we deze landen bijeen namen en de grenzen zouden verwijderen?” Dat klinkt bekend? Daar praten ze momenteel over. In achterkamertjes waar niemand dit ergens rapporteert, zeggen ze: “Wat doen we met het plan om uiteindelijk een betaalmiddel hebben vanaf boven aan in Columbia tot aan onderaan Chili? En dan zijn we sterk en zijn verenigd.” En geliefde mensen, ik ben hier om jullie te vertellen dat dit zal gaan werken en dat dit geen 50 jaar nodig heeft. Spoedig zal die ene dictator zijn verdwenen en kan de vereniging beginnen.

Er is een verschuiving gaande op deze planeet.


Afrika

Laat me jullie vertellen waar het ergens ook gebeurt waar jullie je niet bewust van zijn – het begin van de vereniging van Afrikaanse staten. Spoedig zal het continent hebben wat ze nooit eerder hadden, en als dat continent geheeld is en er is geen AIDS en geen grote ziekte meer, dan gaan ze wensen wat jullie hebben. Zij zullen huizen willen hebben en scholen en een economie die zonder corruptie werkt. Ze zullen klaar zijn met kleingeestige leiders die hun bevolking uitmoorden voor de macht, wat er al generaties lang gebeurde. “De Geschiedenis van Afrika”. Spoedig zal er eind komen aan de geschiedenis in Afrika en er zal een nieuw continent verrijzen.

Wees er bewust van dat de sterkte misschien niet komt uit de verwachte gebieden, want nieuw leiderschap wordt uitgebroed. Er is daar zoveel land en de bevolking is er zo klaar voor, het zal een van de sterkste economieën op de planeet worden binnen twee generaties plus 20 jaar. En dat zal gaan gebeuren door een verenigend idee dat door enkelen is voortgebracht. Dit zijn de potentiëlen van de planeet en het einde van de geschiedenis zoals jullie die kennen.

In ongeveer 70 jaren zal er een zwarte man zijn die dit Afrikaans continent in overvloed en vrede leidt. Hij zal geen president zijn maar eerder een organisator en een revolutionair economisch denker. Hij en een sterke vrouw naast hem, zullen het plan continent-wijd tot stand brengen. Zij zullen verenigen. Dit is het potentieel en dit is het plan. Afrika zal uit de as verrijzen van eeuwen ziekten en wanhoop en een levenskrachtige economische macht creëren met werkers die goede producten kunnen scheppen voor dagelijks gebruik. Jullie denken dat China economisch sterk is? China moet doen wat het doet, strompelend door geheimhouding en vooroordelen van oude manieren van zijn eigen geschiedenis. Zo groot als het is, zal het uiteindelijk met Afrika concurreren, een land met vrije denkers en snelle verandering. China zal een grote concurrent hebben, een concurrent die geen culturele barrières bezit voor de vooruitgang van de vrije Menselijke geest.

Het zullen de oude zielen die er zijn welke opnieuw de toekomst van de planeet zullen veranderen, net zoals jullie dat heden doen op jullie eigen manier. Vandaag vechten jullie de duisternis van het bewustzijn aan met je licht en in een van de laatste gevechten die godsdienst jullie op zal leggen. Daarom zijn jullie hier, om licht te zetten op de planeet door jullie zeer meedogende gedachten. Dit is het “werk” van de “Lichtwerker”.

Spiritualiteit in Noord Amerika

Op de plek die jullie Amerika noemen zijn meer dan 350 soorten Christendom. Er is het verhaal van de ene Redder, maar veel ideeën over wat hij zei, wat hij bedoelde, en wie hij was. Elk apart idee schijnt een aftakking te zijn en creëert een nieuwe kerk. Een monotheïstische God lijdt terwijl hij in hokjes en in honderden stukjes wordt verdeeld.

De geschiedenis van de kerk is ook niet altijd fantastisch geweest en Petrus de Rots zou zich in zijn graf omkeren als hij wist wat de geschiedenis aan zijn kerk heeft gebracht. Er was een tijd waarin christenen dorpen bezochten en ze platbrandden en beroofden omdat het dorp niet in hun redder geloofde. Dat was tijdens de Spaanse Inquisitie. Het waren terroristen! Jullie moeten dit horen, lieve mensen en ik bedoel niet dat je jullie emoties laten stijgen, blijf rustig, laat het je niet raken maar ik wil dit wel zeggen: Voordat je een spiritueel geloof een etiket geeft dat het kwaadaardig is, moet je naar de geschiedenis kijken. christenen deden dit ook, veel vroeger. De Joden deden dit ook en zo deden ook de vroege moslims. De radicale fundamentalistisch kinderen van Abraham voerden eeuwen lang oorlog met elkaar. Zo doen Mensen.

De mensheid doet dat. Zij scheidt af. Ze voert oorlog voor God. Ze scheiden zichzelf af in hokjes terwijl de creatieve energie één energie is! Ik ben hier omdat dit geschiedenisverhaal aan het eindigen is, omdat dit kenmerk van de Menselijke natuur aan het veranderen is en de kinderen weten dit! En zij beginnen het te zien en ze steken dit in elkaar. Je ziet het, er is een verschuiving gaande op deze planeet.

Het Internet – Het Eerste Wereldwijde Instrument van Vereniging

Nu breng ik jullie iets waar weinigen over na denken: Wat denk je waar het internet over gaat, historisch gezien? Burgers van alle landen op Aarde kunnen met elkaar praten zonder elektronische grenzen. De jonge mensen van de naties kunnen elkaar allemaal zien, met elkaar praten en hun meningen naar elkaar uitdrukken. En het maakt niet uit welk land dit onderdrukt, ze doen het toch. Ze brengen een netwerk samen van bewustzijn, van eenheid, van een multicultureel bewustzijn. En dat zal er blijven. Het is deel van de nieuwe energie. De jonge mensen weten dit en zij gaan voor.

Ongeveer meer dan 10 jaren geleden gaf ik jullie een voorspelling. Ik zei dat er een dag zou komen waarop “iedereen tegen iedereen kon praten en dat er daarom geen samenzwering zou zijn.” Want samenzwering is afhankelijk van afscheiding en geheimhouding – iets dat in het duister is verborgen waarvan maar enkelen weten. Hebben jullie het nieuws de laatste tijd gezien? Wat is er aan het gebeuren? Kan het zijn dat er een nieuw paradigma (voorbeeld) aan het gebeuren is dat tegen de geschiedenis ingaat?

De ‘New Age’ -De Nieuwe Tijd

Dan is er nog de New Age. Laat me jullie iets vertellen dat 20 jaar geleden gebeurde. Dat is iets waar ik mijn partner(Lee Carroll) doorheen moest loodsen: Er waren er in een van jullie westerse gedeeltes [van de VS] die Kryon bestempelden als het kwaad van de eeuw. Mijn partner werd aangevallen door degenen in de New Age die gerespecteerd werden en waar goed over werd gedacht. Het was een energie die hem wilden laten stoppen, voordat hij te veel boeken zou schrijven, of naar de Verenigde Naties zou gaan met zijn boodschap. Hij zat toen in het derde jaar van zijn channelen en er waren veel mensen bij betrokken, een georganiseerde inspanning om zijn boodschap in diskrediet te brengen. Mijn partner zat op zijn knieën en vroeg me: ”Waarom? Waarom willen degenen die boeken schrijven over liefde dan het werk proberen te vermoorden van iemand anders?” Ik zei hem: “Zo doen mensen dat. Ze bedwingen en verdelen en ze voelen dat dit een deel is van het overleven van hun eigen werk.”Toen zei ik hem dat ze dat niet altijd zouden doen en dat er een tijd zou komen waarin het niet meer het bewustzijn van de Mensheid zou zijn om dat ooit weer te doen. Hij was juist hier om de nieuwe energie makkelijker binnen te brengen.

Als een Arabier en een Jood naar elkaar kunnen kijken en de Akasha afkomst en de ene familie in elkaar kunnen zien, dan is er hoop. Als ze kunnen zien dat hun verschillen het niet langer nodig hebben dat ze elkaar doden, dan is er een begin van verandering in de geschiedenis. En dat is er nu aan het gebeuren. De hele mensheid, het maakt niet uit van welk spiritueel geloof, is schuldig geweest aan het vallen in de historische val van afscheiding in plaats van zich te verenigen. En nu gaat dat veranderen. Er is een verschuiving gaande.

De Wijze Koning.

Ik wil jullie mee terug nemen naar Solomon, een zeer wijze koning. Het is een beroemd verhaal, toen twee moeders hetzelfde kind opeisten. Ze smeekten Solomon om hen de baby te geven en het belandde in de schoot van de koning om dit geval op te lossen. De wijze koning die het resultaat al kende voor hij zijn besluit gaf, gaf bevel het kind in twee te hakken. Iedere vrouw zou een halve baby krijgen. Hij wist wat er zou gebeuren en dat was zo. Een moeder werd onmiddellijk bleek en zei: “Geef de andere vrouw het kind.” Toen wist Solomon direct van wie het kind was. Het was degene die het kind opgaf. Dat was de ware moeder. Hoe wist hij dat? Omdat compassie of medeleven het allerwijste op de planeet is en die is gevuld met oplossing en vereniging. Dat zegt het allemaal. Het is de compassie van de wijze, goddelijke, vrouwelijke moeder die over deze aarde veegt en letterlijk de Kundalini beweegt van het ene continent naar het andere terwijl de aarde de verschuiving voelt.

Sommigen voelen zich wanhopig alleen in het proces en begrijpen het niet. Als een computer bewustzijn had, stel je dan voor wat hij zou voelen als je hem uitzette en hem dan opnieuw opstartte. Hij zou zijn herinnering zijn verloren van alles wat er gebeurd was. En dat is nu hetzelfde bij het Menselijk bewustzijn als het zichzelf opnieuw opstart in een ander paradigma waar geschiedenis niet beheerst wat er vervolgens gebeurt. En dat voelen jullie – alleen met een potentiële her-starting in een paradigma dat geen enkel soort Menselijke aard geschiedenis heeft.

Compassie, Medeleven en Eenheid zijn de Nieuwe Energie.

De energie van 2012 is al 16 jaren bij jullie geweest terwijl ik hier zit, en zal er nog 20 jaren meer zijn [zoals is uitgerekend door de Maya kalender]. Zo werkt de verbinding terwijl het letterlijk door het centrum van de evenaar van de galaxy gaat. Terwijl de precessie van de equinoxen [dat is de wiebel van de aarde] het effect krijgt en jullie door het midden van die verbinding gaan. Het is een 35 jarig window {raam} van ervaring, geen oversteekpuntje op een winterzonnewende datum (dat was 21-12-2012. winny). Jullie leven al in deze energie en jullie hebben dat al enkele jaren gedaan, New Ager.

Laten we nu alleen even spreken tegen degenen in deze ruimte; niet tegen de luisteraar, niet tegen de lezer. Ik wil spreken tegen degenen die in deze energie zitten. Ik wil dat jullie anders weggaan dan dat je vandaag binnenkwam. Ik wil dat jullie weggaan met een activering waar engelen en schepperenergie in zit, en dat geeft jullie wijsheid.

Niet iedereen hier gelooft zoals de channeler dat doet, en dat geeft niet. Dus hier is jullie test, jullie instructies voor de dag. Kun je kijken naar hen als naar familie, zelfs als je het niet met hen eens bent? Kun je van hen houden? Jullie hebben de keuze om deze plek te verlaten en te zeggen: “Nou, ik ga niet weer naar zo’n bijeenkomst, hoor! Die zijn gek.” Of kun je zeggen: “Ik ga niet meer naar zo’n soort bijeenkomst omdat ik er zo noodzakelijk mee in stem. Maar ik houd wel van ze en ze zijn altijd welkom in mijn huis. Als ze bij me willen komen eten is dat in orde. En ik kan grapjes met hen maken en bij hen zijn en hun handen schudden. Ik kan zelfs misschien met een van trouwen, omdat ik erken dat er een God is, en dat er een Schepper is en dat hebben we allemaal in ons. Ik ben het er niet mee eens, maar ik kan mezelf er mee verenigen.”

En zo kom je tot een begrip dat je ideeën en verschillen je niet meer afscheiden. Menselijke Wezens kunnen samen bestaan, net zoals landen die zonder grenzen naast elkaar bestaan. Hun culturen zijn nog steeds uniek en ze hebben nog hun eigen land. Maar nu zitten ze samen in een groter plan, een plan waarin ze nooit meer met elkaar gaan oorlog voeren. Ze kunnen dat niet meer. Hun bestaan zit aan elkaar vast. Vereniging doet dat. Solomon wist dat en het geheim is compassie.

Lieve mensen, verlaat deze plek met meer medeleven voor elkaar. Als je thuis komt en je de tv aanzet en als je iemand ziet waar je het niet mee eens bent omdat ze politiek niet overeenkomen met je, kun je dan toch van ze houden? Kun je in ieder geval de schepper van binnen zien? Kun je hen een spel uit zien spelen van hoe de dingen in dit land zich gaan neerzetten zodat jullie gedwongen worden om samen in eenheid te werken? Heeft een van jullie dat gezien? Gedwongen worden tot samenwerken. Gedwongen worden tot schikken. Gedwongen worden tot verenigen en niet tot afscheiden. Als je dat in de politiek ziet, zul je weten dat het waar is. Dat het echt is.

Dat is wat we jullie vertellen. Kijk er naar uit. De oude energie gaat langzaam weg, maar er komt een dag waarop de oude energie weg is. Dit kan een generatie duren! Sommigen van jullie zeggen: “Dan ben ik hier niet meer.” Ik zeg je: “Oh, ja hoor, dat zul je wel!.”Omdat je de finale niet zult missen! De energie van thuis of een engelenenergie zullen niet in staat zijn om je daar van af te houden. Je zult terugkomen en er zal een omkeerpunt zijn dat sneller is dan alles in jullie spirituele geschiedenis, omdat geschiedenis niet uitmaakt, zelfs spirituele geschiedenis niet. Jullie zullen daar aankomen en snel weer vertrekken. Jullie zijn altijd teruggekeerd naar Aarde, oude ziel. Daarom houden we van jullie zoals we dat doen.

Ik wil jullie voeten nu wassen om wat jullie met de planeet doen, oude ziel. Neem die gelegenheid te baat om van iemand te houden, om enorm van ze te houden (quantumly. w.) om hen als velen te zien, niet een. Kijk naar alle mensen in het licht van hun afkomst van de planeet. Zie ze als belangrijk, net als jij. Verenig je met hen. Zie je, er is een verschuiving aan de gang op deze planeet en jij vertegenwoordigt die.

Als ik de woorden uitspreek: “En zo is het.”, houd die energie vast. Ga op je eigen tempo weg. Blijf in je stoel zitten als je dat eventjes wilt en vertrek dan in stilte. Laat deze plek een heiligdom blijven totdat jullie weer terugkeren. Dus is er ook geen applaus, er is geen lawaai – alleen eenheid, alleen de liefde voor elkaar, alleen kwantumdenken over wat er is in tegenwoordigheid van deze planeet, als je dat wilt, lieve mens.

Voel je je nu anders over de puzzels voor je? Ik hoop dat je dat doet. Oplosbaar zijn ze, ieder.

En zo is het.

KRYON 

De informatie hieronder is gratis en beschikbaar voor je om uit te printen, te kopiëren en te distribueren, als je dat wilt. De Copyright verbiedt echter de verkoop ervan in welke vorm ook, behalve door de uitgever.