Kryon in Sedona. 1

Live Kryon Channeling:

Kryon in Sedona. 1

18-21 oktober 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Op deze momenten wil ik spreken over channeling. Dit is een channeling-retraite. Jullie trekken je terug uit dingen en concentreren je op channeling. Dit zijn dagen vol channeling en leringen van de channelaars. Voor degenen die later luisteren en lezen, en niet hier zijn: dit is de eerste bijeenkomst van de reeks. Degenen die voor mij samen zijn gekomen zijn speciaal hiervoor gekomen. Jullie weten wat jullie kunnen verwachten: er hoeft niet veel te worden gesproken om jullie ervan te overtuigen dat dit werkt en dat jullie hier voordeel van kunnen hebben. Daarvoor zijn jullie hier en jullie weten het. Hier wil ik het met jullie over hebben. Wij willen hierover spreken omdat wij niet vaak spreken voor mensen die hier klaar voor zijn. Jullie begrijpen echt wat hier op het podium aan de hand is.  Van mens tot mensen, van hart tot hart. Jullie gaan naar het proces zelf kijken. Channeling is uniek. In deze speciale stad, Sedona, was het niet zo lang geleden dat ik aan mijn partner vroeg om 12 channelaars op een podium bijeen te brengen. Toen zij hun boodschappen brachten gebeurde er hetzelfde als wat er hier gebeurt. Dit komt omdat er dezelfde samenhang in de boodschappen is. Er zitten nu vier channelaars voor jullie en er zijn geen vier boodschappen. Op hun eigen manier gaan zij op de een of andere manier door de sluier en brengen iets mee dat uniek voor hen is en zij geven dit op hun manier aan jullie.

Oh, maar er is meer… er is echt meer….en dit is wat ik wil dat jullie weten: als jullie zouden moeten vertellen wat er nu aan de hand is, op dit moment; er zit een man in de stoel en op de een of andere manier is hij in contact met de andere kant van de sluier – misschien met de Creatieve Bron zelf – en levert boodschappen af met zijn bewustzijn, met zijn stem, met zijn intellect. Dit is de manier waarop het gaat, lieve mensen, bij alle channelings die op de planeet aan jullie zijn gegeven….deze manier!

De meeste geschriften die jullie hebben gelezen zijn op deze manier geschreven. Alle profeten die de planeet hebben bewandeld, waren allen mensen en brachten diepgaande dingen op deze manier. Dit is niet nieuw. Maar laten wij nu eens iets analyseren. Voor de eerste keer is de kreukel in de sluier een beetje meer open. Bewustzijn is een woord dat jullie herhaaldelijk zullen horen. De samenhang van bewustzijn is een zin die jullie vaker zullen horen.

Wat gebeurt er met het bewustzijn als iemand channelt? Het antwoord is dit: het is uitgebreid. Zeer uitgebreid. Bewustzijn gaat dus niet weg zoals sommige mensen hebben gezegd. Het is feitelijk verhoogd; veel groter, en het wordt zelfs nog multi-dimensionaler dan het al was. Als jullie vaker bij de lessen van mijn partner zijn geweest zullen jullie weten dat het een beetje op wetenschap is gebaseerd. Dit komt omdat het natuurkunde is en dit is wat hij en de anderen vertegenwoordigen. Jullie weten dat in de laatste jaren de wetenschap heeft aangetoond dat bewustzijn te maken heeft met energie. Het verandert de naalden van de instrumenten. Dit is alles wat zij nodig hadden om te weten dat bewustzijn en samenhang een speler zijn in de natuurkunde. Energie! En die energie komt rechtstreeks van het Universum. Wat gebeurt er nu dus? Wat gebeurt er met jullie die hier persoonlijk aanwezig zijn? Een verandering van uitgebreid bewustzijn gaat een lange weg.

Er zijn mensen die lineaire vragen willen stellen in 3D als: “Hoe ver gaat het?” Het antwoord is: Ja! En een persoon, met perfecte liefde, heeft een verbinding met de andere kant van de sluier? Het antwoord is JA! Er is bewijs van. Weten jullie dat dit met identieke tweelingen constant gebeurt? Waar zij ook zijn is er een verlicht bewustzijn dat identiek is aan DNA, het is bijna verstrengeld, als jullie het zo willen noemen. Dit is een uitgebreid bewustzijn. Volg mij even.

Ik beschreef channeling in het verleden als kijken in de kreukels van de dimensies. Als jullie in vier dimensies leven, wat zouden jullie dan doen….hetzelfde als de man op het podium? Terwijl hij channelt opent hij feitelijk de kreukels van de dimensies. In deze kreukels bevindt zich de schoonheid van God. In deze kreukels tussen de dimensies zitten de boodschappen….en meer. Er is op deze planeet een energie die nieuw is. Er is een evolutie die nieuw is, en al deze dingen beginnen samen te komen in een samenwerking die ook jullie in de zaal betreft. Jullie hebben op dit moment in de zaal feitelijk twee attributen. Waarom zijn jullie gekomen? Sommigen van jullie zijn gekomen omdat er bij channeling geluisterd dient te worden. Het raakt jullie harten en jullie zullen naar elke plaats gaan waar gechanneld wordt en jullie zullen gezegend zijn. Weten jullie dat er meer is?  Ik heb jullie zojuist vertelt dat er in de zaal een uitgebreid bewustzijn is. Dit nodigt de groep uit waar wij het zo vaak over hebben. Weten jullie dat in dit uitgebreid bewustzijn, deze opening in de scheurtjes van de sluier, alles niet een maar twee richtingen op gaat?  Wij weten dus al dat de zaal waarin wij ons bevinden, anders is. Dit verschil kunnen sommigen van jullie voelen. Er is hier meer dan alleen maar in de stoel zitten. Er zijn er die tijdloos zijn en teruggekomen zijn. Er kunnen hier zelfs essenties van de profeten zelf zijn omdat jullie hier zijn en jullie brengen naar buiten dat jullie geweldig zijn en weten wie jullie zijn. Hier is wat ik jullie wil vertellen: het tweede attribuut van degenen die hier zijn is het meedoen in de kreukels tussen de dimensies, want deze energie die nu stroomt en nu wordt ontdekt heeft het bewustzijn verspreid, heeft de kreukels geopend en nodigt jullie letterlijk uit om binnen te komen. Jullie zouden kunnen vragen wat er in die kreukels is. Zijn het kreukels waarin de dingen mysterieus of imaginair zijn, of zijn er dingen echt waarvan wij denken dat zij dit niet zijn?

Laat mij jullie vertellen wat zij zijn. Dit is waar wij jullie vragen, luisteraars: is het moeilijk om te begrijpen dat het bewustzijn dat nu is ontstaan, tijdloos is? Jullie zitten nu in die kreukels. Wat zit er in deze kreukels? Ik zal het jullie vertellen: jullie heling! Mensen, ik weet wie hier zijn! Meer dan alleen maar gezegend. Jullie kunnen je lichaamsklok langzamer laten lopen. Hebben jullie interesse? Jullie kunnen een situatie hebben waarin jullie levenskracht krijgen door energie…..hebben jullie interesse? Dit zit er in de kreukels, op DIT moment! Het is NU geopend en het is er klaar voor. Er zijn zoveel mensen die komen luisteren naar een channeling en misschien mensen die later luisteren of lezen, als zij het maar tot zich nemen, die niet begrijpen dat er een proces is, een reden, een diepgang in deze nieuwe energie en waarom dit gebeurt. Het is niet alleen maar voor de mensen die op het podium zitten en verbonden zijn met degenen achter de sluier……wij openen een poort, en deze kreukel tussen de dimensies is voor een bewustzijn dat luistert en mee wil doen.

Oh, er zijn zoveel, zoveel lineaire vragen over wat er achter deze kreukels is. Hoe lang zal de kreukel er blijven? (Kryon lacht) Zo gezegend zijn jullie….in jullie lineariteit. Want in de uitleg is er een boekopening, een multidimensionale boekopening die zegt dat die zich opent als jullie hiervoor zorgen en erin leven. Het is vrije keuze, lieve mensen, het is eerder gezegd: jullie kunnen deze plaats wel of niet anders verlaten en jullie hebben de kreukels tussen de dimensies die jullie kunnen bezoeken. Het gebeurt nu, en het gebeurt jullie want jullie namen staan erop.

Het is al gezegd….als jullie in de spiegel kijken (Kryon lacht) kunnen jullie het zien….de kreukel laat het jullie zien, en daarin is er – en dit is voor sommigen van jullie die hier aanwezig zijn – je angst laten vallen. Sommigen hier hebben het echt nodig om dit te horen, want angst zal je licht verminderen. Deze kreukel tussen de dimensies is de Schepper die zegt: ga er doorheen, als je stil bent. Wees stil en weet dat jullie God zijn, een deel van dit hele proces, en daarin hebben jullie de controle.

Hier is een nieuw woord: ontwerprealiteit. Dat zit in de kreukel! De kreukel zal het idee dat jullie een slachtoffer van de planeet zijn, uitvlakken; dat jullie hier alleen maar komen om te overleven. Maar hier in de zaal is er uitgebreid bewustzijn. Er zijn hier ook andere entiteiten, andere energieën uit het verleden. Ik zeg het nogmaals: hier zijn degenen die jullie verloren hebben en zijn overgegaan; zij zijn in de zaal. Er zijn supporters hier voor degenen die hier met problemen komen en zij zeggen: “Luister: dit is waarvoor je bent gekomen….dit is een goed begin! Luister je?” Er zijn hier antwoorden die verder gaan dan alleen maar zitten, luisteren en weer weggaan. Er zijn hier antwoorden en die antwoorden zullen worden ontwikkeld door wat jullie hier deze dagen horen en ook door hetgeen waarover niet wordt gesproken tijdens deze dagen. Er is een groep om jullie heen die nu in de zaal zal blijven. Ik garandeer jullie dat degenen die morgen als eersten in deze zaal komen, hen zullen voelen. Zij zijn hier voor jullie omdat ware intentie zegt: ik kom hier, ik breng hier tijd door en ik zal luisteren en aandachtig zijn.

Er is meer. Zeer actieve channeling opent iets en jullie zijn hiervoor uitgenodigd. Daarom doen wij wat wij doen. Daarom bestaat channeling zoals het bestaat.

Sommigen van jullie zijn sterk verbonden met de apostelen. Ik denk aan Paulus die in de gevangeniscel aan het schrijven is en zijn toekomst niet kent en hij begint te channelen, wat later het begin van het Nieuwe Testament werd. Wat hij channelde was zo spectaculair anders dan de 3D waarin hij was. Hij sprak over de liefde van God en over hoe prachtig de dingen voor hem waren. Zo schreef hij in het schemerlicht van de gevangenis. Jullie zien, lieve mensen, dat dit al een zeer lange tijd gebeurt. Denk aan de vele mensen die later naar hem luisterden. Als jullie vragen of Paulus een kreukel in de dimensies opende: Hij opende de kreukels en die bleven open voor hem. Wij allen kennen zijn naam en alles dat er is gebeurd omdat hij werd aangeraakt door God.

De kreukel gaat niet weg, jullie zullen verwonderd zijn over wat dit betekent voor degenen om je heen, niet alleen voor jezelf. Jullie verlaten deze plek en anderen zeggen: “Wel, er is iets gebeurd….jij bent anders! Je bent meer ontspannen, jouw gezicht is veranderd” Zij hebben gelijk omdat jullie het hebben gevoeld. Dit is channeling! En daarom bestaat het!

Neem deze dagen en de uren die zijn gegeven vanaf nu met je mee, de leringen die zijn gegeven, de channelings die zijn gegeven en daarin zitten dingen die speciaal voor jullie zijn. Daarom zitten jullie in de stoel.

Er is veel liefde voor jullie, lieve mensen, in deze energie van verandering.

En zo is het.

Kryon