Kryon in Sedona. 3

Live Kryon Channeling:

Kryon in Sedona. 3

18-21 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De zaal is volledig verwarmd en klaar voor deze boodschap die een vervolg is op de vorige. Ik wil jullie herinneren aan wat jullie deze week al hebben gezien en waar jullie meer van zullen zien. Channeling vereist de menselijke psyche, bewustzijn. Een wetenschapper zal een heel ander beeld van een channeling hebben dan een goeroe. Dit komt omdat de mens erbij betrokken is. De ervaring, het inzicht, het ontwaken, de tijd die doorgebracht wordt met mediteren; alles heeft zijn effect op de channeling en degene die channelt. Ik wil met jullie spreken over de vorige channelaar, Prageet Harris, ik wil dat jullie meer weten. Prageet is niet de naam die hem bij zijn geboorte werd gegeven. Het is een naam die hij kreeg van een Meester van Eenheid, als student, terwijl hij aan de voeten zat van de Meester van Eenheid. Zo kwam hij aan zijn naam. Weerspiegeld in de channeling, de hele dag door, klinkt de boodschap dat jullie Een kunnen zijn met alles. Hebben jullie dit weerspiegeld gezien in de channeling? Jullie weten dat EENHEID staat voor ALLES.

Bewustzijn is groter dan drie dimensies. Als jullie een Eenheid hebben zijn jullie daardoor in alle dimensies tegelijk! Maar er is meer dan dat. De boodschap van vandaag is alweer een beetje technisch, maar toch is de uitleg over Eenheid iets dat jullie moeten horen. Julie moeten het op een praktische manier horen en ook op de manieren die jullie al de hele dag horen. Ik ga jullie iets geven van verschillende dingen en ik wil graag dat jullie opletten. Al deze dingen zijn dingen die zich momenteel en in het verleden van wat jullie India noemen, afspeelden. India zal het centrum worden van de leringen over Eenheid. Eenheid werd gebracht en verteld door een profeet; ik wil dat jullie dit ook onthouden.

Nummer 1: er is een man die met gekruiste benen zit en hij is EEN met ALLES. Wat jullie zien is misschien verbazingwekkend, maar hij zweeft een beetje; feitelijk heeft hij de zwaartekracht een beetje opzij geschoven. Sommigen hebben dit levitatie genoemd en er wordt hard om gelachen omdat deze cultuur dit niet gelooft. Je zou kunnen zeggen: “Kijk, wat hij doet heeft te maken met anti-zwaartekracht!” Lieve mensen, jullie hoeven helemaal niet jaloers te zijn op de goeroe, maar als jullie iets aan hem vragen, kan dit niet omdat hij Een is met Alles. Jullie blijven je vragen houden en hij zou zeggen: “Als ik Een ben met Alles ben ik Een met de elementen!” Natuurkunde…..en Een met de regels die met formules voorspellen hoe dingen werken, en toch, omdat hij Een is met Alles zijn de formules betekenings-loos. Jullie zijn de formules. Er is daar een Eenheid die verder gaat dan wat jullie je mogelijk maar kunnen voorstellen, maar hij zweeft! Hij is Een met de natuurkunde van de planeet en je zou kunnen zeggen dat hij daardoor in staat is om alles te doen wat hij wil. Is dit echt?

Nummer 2: er zit een man in een boom en hij is daar al een tijdje. Het interessante van de man in de boom is dat hij ook met gekruiste benen zit en hij stuitert schijnbaar op de tak. Maar het interessante aan de man is dat hij daar al een jaar lang is geweest; en hij beweegt niet, hij spreekt niet. Ik deze conditie heeft hij zijn lichaamsfuncties verminderd en hij eet niet, neemt niets tot zich. Hij  lijkt zelfs een beetje op zijn omgeving. Hij is Een geworden met de boom. Hij krijgt zijn complete voeding in deze staat die hij heeft uitgekozen; één met de natuur waarin hij niet hoeft te eten zoals jullie. Van de lucht en de boom ontvangt hij alles wat hij nodig heeft….en hij zit daar en zit daar misschien nog een jaar. Geloven jullie dit?

Nummer 3: voordat hij overleed was er een man die iedereen groette die van over de hele wereld kwam. Duizenden zaten aan zijn voeten en hij gaf hen dingen, kleine organische dingen die in zijn handen verschenen, plantjes, en soms zelfs stenen; hij haalde hen gewoon uit de lucht vandaan en geeft hen weg, en weg, en weg. Er waren bewijzen, er waren video’s enz. en de vraag is: hebben jullie hier iets van gezien? Het antwoord is: Nee. Zie je, in jullie cultuur was dit gewoon ongeloofwaardig. Maar het was echt! De man was verbonden met een Eenheid die hem Een maakte met het Universum en de dimensies, en als jullie in deze staat zijn, is natuurkunde geen issue omdat jullie natuurkunde zijn. Jullie zijn de wetten! Jullie zijn alle dingen!

Nummer 4: in het verleden was er een man in een grot en deze man kon zijn hand op de rots leggen en in een bepaalde geestesgesteldheid kon hij zeggen: “Ik ben EEN met de rots” en hij kon zijn hand, zo ver als hij wilde, in de rots duwen. Er zijn nog vandaag afdrukken van zijn hand die in de rots was geduwd. Iedereen kan het zien, het is gedocumenteerd. Hebben jullie dit gezien? Het antwoord is waarschijnlijk NEE want in jullie cultuur gaat dit zo. Er zijn dingen die gebeuren die een Eenheid laten zien waarover ik wilde spreken, want degenen die nu naar mij luisteren – in en buiten deze zaal – moeten dit weten. Eenheid is niet wat jullie denken, lieve mensen. Het is geen esoterische geestesgesteldheid. Het is natuurkunde, het is praktisch en het is zo ver verwijderd van wat jullie is verteld en wat jullie geloven of geloofden dat het zeer moeilijk voor jullie is om het te begrijpen. Ik wil nu dus doorgaan met het idee van Eenheid door terug te gaan naar de boodschappen die ik eerder heb gebracht en ik wil dit Ziel-regressie noemen omdat dit de absolute Eenheid is waarover ik spreek. Dit is de motor van Eenheid. Laten wij eens logisch naar iets kijken: Geloven jullie dat jullie een ziel hebben? De meesten zullen JA antwoorden. Wat is deze ziel – als jullie hem zouden kunnen definiëren – wat is de ziel? De meesten van jullie zouden zeggen: “Het is geen deel van een driedimensionaal wezen en op de een of andere manier is het een brug naar de derde dimensie, en iedereen heeft die.” Dit is wat een mens zou zeggen zodat zij het zien als iets dat buiten jullie zienswijze valt, maar jullie hebben er een.

De volgende vraag is: Geloven jullie dat deze ziel op de een of andere manier is verbonden met de andere kant van de sluier? Hoe dan ook….en het grootste deel van de planeet zou zeggen: “Ja. Maar de ziel moet niet in het lichaam zitten, die moet erbuiten zijn, maar er is op een bepaalde manier een verbinding met de Schepper!” Dan zouden jullie vragen: “Is het mogelijk dat het deel van God dat geacht wordt in ons te zijn, de ziel is?” Dan zijn er mensen die zeggen: “Ja, dat moet het zijn, het heeft een relatie met het Hoger Zelf. Het is een prachtige energie die in alle mensen aanwezig is!” En hier gaat het mooi worden omdat de meeste mensen dan een lijn trekken, een diepe grens in hun denken, en die gaat als volgt: zij zeggen: “De ziel behoort mij toe en die is enkelvoudig en wij begrijpen het niet maar als wij overlijden gaat hij ergens naartoe en komt later weer terug…het is altijd maar EEN ding!”

Waar de logica hierbij tekort schiet is dit: Als het een deel van de schepping is, van wat jullie God noemen, hebben jullie helemaal geen problemen dat er miljoenen mensen tegelijkertijd met God kunnen spreken. Zij worden allemaal gehoord en dat is een voorbeeld van Multi-dimensionaliteit, en jullie geloven dit. Toch, als het jullie ziel betreft, trekken jullie een lijn en zeggen: “Nee, nee, dat is onmogelijk omdat mijn ziel mij toebehoort en ik in 3D thuis hoor!” Jullie begrijpen dan niet dat jullie een deel van de schepping zijn. De Eenheid waar wij het over hebben is ingebouwd bij alle mensen tegelijk…..hij zit in jullie! Dit is een deel van jullie bestaan in 3D, maar het komt misschien door de training die jullie hebben gehad dat jullie een lijn hebben getrokken en zeggen: “Dat kan ik niet zijn, dat kan ik nooit zijn!”

Lieve mensen, ik vertel jullie vandaag: Jullie ziel is een deel van een netwerk dat iedereen betreft. Het delen van zielen is het moeilijkste dat wij ooit hebben gepresenteerd. Om hierover te spreken is voor vele mensen zeer bizar, want als het jullie ziel is, hoe kan die dan gewoon in iedereen zijn? Hoe kan God tegen een miljard mensen tegelijk spreken? Dit kan ik jullie niet vertellen…..in 3 dimensies. Op papier is er geen logica maar in jullie geest is er iets dat dit kan bevatten: Jullie Ziel is overal!! Is hij van jullie of ook van ieder ander? Ja….natuurlijk is hij van jullie. Hij is van jullie in de eenheid van het Universum. Natuurlijk is hij van jullie. Het is moeilijk uit te leggen: hij behoort aan jullie, en aan jullie ouders en aan jullie kinderen. Hij behoort aan de bomen, aan de planeet, aan de natuur(kunde)….aan elke dimensie! Hij behoort aan de dwergen en de draken, hij behoort aan alle multidimensionale plaatsen die bestaan kunnen hebben, hij behoort aan de sterren en aan degenen die de sterren besturen. Dit is wie jullie zijn! Als jullie dus spreken over de ziel is het tijd om over het praktische deel ervan na te denken…..is dit mogelijk dat jullie zo compleet EEN kunnen zijn met alles om je heen? Dat de mensheid zelf een deel van jullie is? Jullie gaan zien waarom de meesters een konden zijn met alles, jullie gaan zien waardoor de bloemen groeien – jullie gaan begrijpen dat er zoveel meer is en wat ik jullie probeer te vertellen is dat dit ook voor jullie geldt. Jullie zijn niet geïsoleerd.

In een oude energie was isoleren een bescherming. Op deze oude manier omringden gemeenschappen zich en vochten met elkaar om bronnen, voerden oorlog hierom omdat zij allen enkelvoudig waren en er een Eenheid was die voor hen niet bestond. Nu gaan jullie begrijpen dat de Eenheid het antwoord is voor Vrede op Aarde. Eenheid is het antwoord voor vrede in je ziel. Eenheid is het antwoord waarmee jullie je chemie kunnen controleren. Eenheid is van jullie! Dit is ziel-delen. Dit betekent dat er multidimensionale wezens hier in de stoelen voor mij zitten. Er is geen beperking aan wat jullie kunnen bereiken en aan wat jullie kunnen doen. In deze realisatie, praktisch tot het maximum, gaan jullie begrijpen dat jullie overal zijn! Jullie zijn prachtig!

Er wordt veel gesproken over liefde en compassie. Als ik jullie vertel dat liefde meer is dan een gevoel of een emotie….liefde is feitelijk natuurkunde. Jullie kunnen het voelen en jullie weten dit. Als twee mensen verliefd worden, worden zij een beetje gek. Dat is natuurkunde! Ik wil dat jullie dit vandaag claimen. Dit is wat ik wil dat jullie claimen. Jullie kunnen zeggen: “Ik accepteer dingen die ik niet begrijp en die verder gaan dan wat mij ooit is verteld. Ik ben niet alleen geweldig, maar ook is er in mij de mogelijkheid voor zo veel wat ik nooit zou hebben verwacht. Ik kan EEN zijn met heling, ik kan EEN zijn met mijn chemie, ik kan EEN zijn met natuurkunde, en daarom ben ik een meester! En meesterschap betekent dat ik mijzelf ken. Ik ken anderen, ik ken liefde en ik ken compassie en anderen zullen in mij de Eenheid van alle dingen zien.”

Daarvoor zijn jullie gekomen, om enkele van deze dingen te horen, om er meer over te horen en te begrijpen van jullie vandaag hebben gehoord.

De leraar Prageet spreekt van de Eenheid van alle dingen. Dit is wat hij heeft geleerd en wat zijn naam betekent. Nu weten jullie het ook!

Denk na over deze dingen….niet op een esoterische manier, maar praktisch!

En zo is het.

Kryon