Kryon in Sedona. 4

Live Kryon Channeling:

Kryon in Sedona. 4

18-21 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Is het mogelijk dat sommigen van jullie naar de planeet zijn gekomen met een doel; om dingen te doen waartegen jullie ja hebben gezegd? Het antwoord is Ja! Sommige dingen zijn diepgaand en andere niet zo erg, maar zij zijn alle belangrijk. Sommigen van jullie denken dat jullie contracten hebben afgesloten die jullie naar plaatsen brengen die jullie nu ontdekken. Er zijn helemaal geen contracten zoals jullie daarover denken, lieve mensen.

Het eerste waarover ik jullie wil vertellen is dat jullie contract met vrije keuze met onzichtbare inkt is geschreven. Als jullie naar deze planeet komen hoeven jullie niets te doen. Dit is spiritueel….jullie hoeven geen pad te volgen….dat is vrije keuze! Met jullie Akasha, met jullie intuïtie met alle dingen die in een rij staan….volwassen worden, ouder worden gaan jullie misschien zien en ontdekken….of niet!

Een contract is dus een potentieel….en het bestaat. In deze zaal zijn er velen die zich hiervan bewust zijn. In deze zaal zijn er ook Lemuriers. In deze zaal zijn er mensen met voldoende interesse in het esoterische ding dat channeling wordt genoemd. Jullie maakten vooraf plannen om hier de hele tijd te zijn en alle andere bronnen uit te schakelen zodat jullie hier kunnen zitten en leren. Jullie zijn anders, en de meesten van jullie zijn hier met een doel. Zoals ik heb gezegd zijn sommige daarvan diepgaand – er worden boeken geschreven, hier in de zaal – opleiders, mensen die met kinderen werken zitten er hier in de zaal – zelfs mensen die zeggen: “Ik heb mijn doel nog niet gevonden op deze planeet!” Ja, dat hebben jullie wel, jullie werden op deze planeet geboren…is dat niet goed genoeg? Jullie beïnvloeden alles om je heen. Ma, Pa, jullie beïnvloeden jullie kinderen. Alles! Jullie hebben allemaal een doel. Ik zit nu naast een zeer speciaal iemand (Peggy Phoenix-Dubro) Zij verkoopt het heel goed, vinden jullie niet? (Kryon lacht) Want zij is het…..zij is licht! De lerares Peggy heeft zoals velen van jullie de prijs betaald in allerlei soorten relaties. Haar is gevraagd om landen te verlaten omdat haar licht zo helder was. Er is haar gevraagd om de zaal te verlaten omdat haar licht te helder was. Door haar hele leven heen was dit de lerares Peggy. Wat haar naar het kosmisch raster bracht was dit licht…..hoe schaal je dit in….hoe gebruik je het…..wat doe je ermee? Zij kon het samenstellen en wist het.

Zijn jullie verbaasd dat er natuurkunde is betrokken in de wetenschap. In de wetenschap zegt men dat alle dingen fractals (deeltjes) hebben. Van het kleinste tot het kleinste van het kleinste zijn er stukjes en deeltjes….waarom zou de landkaart van de menselijke energie anders zijn? Zij heeft in de vele tientallen jaren van haar leven ontdekt wat er binnenin haar is…..licht! Een mens….hoe werkt het, wat zijn de fractals, wat betekent dit? Het bevat de myriaden, het esoterische, het fysieke, het bevat bewustzijn zelf…..allemaal om bestudeerd te worden, eraan te werken, heling, de tegengestelden, het Yin en Yang….daarvoor is zij gekomen.

Lieve mensen, lang nadat zij hier niet meer is zal deze informatie blijven, en er zal altijd de naam Peggy Phoenix-Dubro op staan. Zij heeft dit opgeslagen en blijft dit doen. Zij is licht!

Dit brengt mij bij de boodschap. De boodschap is er een die ik eerder heb gebracht. Voor degenen die willen luisteren naar veelvoudige channelings, is dit niet nieuw. Maar voor degenen in de zaal die hun handen hebben opgestoken en zeiden dat zij voor het eerst bij een channeling waren….dit is een channeling van Kryon voor jullie!

Ik wil jullie vertellen over licht! Dat er dingen veranderen op deze planeet!

Vraag: “Kryon, is het Kosmisch Raster het menselijk Merkabah?” Het antwoord: Nee! Het Merkabah is het geheiligde voertuig dat jullie berijden. Ik zal dit het essentievoertuig noemen. Het Kosmisch Raster is de landkaart van de menselijke energie. Alle energie! Zelfs van delen die Peggy zelfs nog niet heeft ontdekt. (Kryon lacht) Maar het Merkabah, een esoterisch voertuig dat jullie je hele leven  berijden…je zou kunnen zeggen dat dit het membraan van de ziel is. Als je wilt weten waar het is, hoe groot het is dan kunnen jullie dit niet. Het kan niet getekend worden, ook al is er nog zoveel esoterische structuur in. Er zit geheiligde geometrie in, net als in het raster. Daar wil ik het over hebben. Dit Merkabah van jullie is onthutsend diepgaand energetisch….en….met intentie. Jullie hebben er allemaal een. Iedereen! Maar jullie kunnen deze planeet belopen en het nooit zien, het zelfs ontkennen en er niet achter komen wat het is en of je het wel of niet hebt.

Luister: omdat jullie vrije keuze hebben zal God jullie nooit op de schouder tikken en zeggen: “Waarom kijk jij niet naar je Merkabah?” Dat is nu eenmaal vrije keuze! Dit is voor jullie belangrijk om te horen. Over de vrijheid om ergens niet naar te kijken wordt nooit geoordeeld. Over de vrijheid om ergens niet naar te kijken wordt nooit geoordeeld!!! Maar als jullie het licht binnenin jullie gaan vinden gaan jullie met het Merkabah werken. Dit Merkabah van jullie, dit voertuig van essentie, reageert op bewustzijn. En wat er dan in deze nieuwe energie met oude zielen gaat gebeuren is iets waarvan jullie zouden moeten horen….het is een metafoor en die is: Het optillen van de sluier! Het wonder is dan dit: er is een bepaalde barrière die scheidt hoe jullie je voelen, hoe jullie zijn, een bepaalde realiteit van dat wat verdwenen is. Van wat nu Multidimensionaal is. Jullie zeggen het zelfs: “Het is de andere kant van de sluier!”

Na 2012 is alles gaan veranderen en de grootste verandering is dat de sluier omhoog begint te gaan., en als die dit doet beïnvloedt dit niet alleen lichtwerkers of oude zielen…..alle mensen worden hierin betrokken. Allemaal! En opeens gaat integriteit belangrijker worden…hebben jullie dit op het nieuws gezien? Denken jullie dat dit een toevalligheid is? Ik zal jullie nogmaals zeggen wat ik al vaak heb gezegd: Sommige dingen die nu in jullie beschaving in het licht komen, in jullie relaties, zijn duizenden jaren lang verborgen gebleven…..jullie weten waarover ik het heb. Zo werkt het! En nu is het er opeens, vlak voor je neus! Jullie spreken van de dingen die hieruit voortkomen, maar ik wil het hebben over de veranderingen in JULLIE omdat dit de relatie tussen donker en licht verandert. Jullie in deze zaal moeten dit horen, dit is alleen voor jullie, want degenen die hier in de zaal zitten, de channelaars, de mensen die later luisteren of lezen, hebben zo lang met het Licht gewerkt dat jullie brengt naar een zaal als deze en jullie zijn op een glorieuze plaats. Jullie krijgen andere energieën gepresenteerd; jullie moesten dit horen! Het duister is altijd op het randje geweest en bij sommigen is dit krachtig. Hoorden jullie dit…..krachtig. Wat ik hiermee bedoel is dat jullie elk leven dat jullie hadden met het Licht hebben gewerkt en daar steeds voor werden gestraft. Sommigen van jullie werden hiervoor op staken verbrand, een van degenen die nu naast mij zitten….en zij weet dit….zij is feitelijk teruggegaan naar die tijd.

Dit is oude energie omdat het lijkt te winnen en winnen. Is het niet vreemd dat sjamanen in een dorp bekend stonden als helers en helpers maar dat er, zo gauw als er iets verkeerd ging, een storm of zoiets, of een overstroming, de sjamaan er als eerste werd uitgepikt en ter dood gebracht? Het moest de sjamaan zijn geweest die dit had gedaan! Zo kunnen jullie zien dat de spirituele energie een tweezijdig snijdend zwaard was dat volkomen verkeerd werd begrepen. De heler was ook de magiër en de magiër was ook kwaadaardig! Het duister won altijd, altijd! Dit schiep oorlog. Dit schiep een bewustzijn dat niet verder kon kijken dan zijn eigen overleving. Bewustzijn dat rondging in complete cirkels en de bronnen van anderen afnam en hen vermoordde om te nemen wat het nodig had.

Dat is oude energie, dat is duisternis en ik vertel jullie dat deze sluier zich begint op te trekken en het Licht er doorheen komt en zich niet alleen aan de mensheid laat zien maar dat het ook het lichaam van elke oude ziel in de zaal gaat beïnvloeden.

Luister: Jullie hebben gewoonten om te gaan met oude energie, maar als de oude energie niet langer meer wint, en als veel van het duister zich naar het Licht gaat keren, gaan deze oude gewoonten jullie vertragen.

Wat zouden deze oude gewoonten zijn – dit is controversieel en ik heb dit eerder gezegd – het is niet controversieel voor de man in de straat; het is controversieel voor de mens in deze zaal.

Stop met het reinigen van dingen!!!! Hebben jullie dit gehoord?

“Lieve help….heeft hij dit echt gezegd? (gelach in de zaal) Waarom reinigen jullie dingen? Omdat het duister in het verleden, de oude energie, dingen claimt. Het is er altijd en daarom moesten jullie de zaal of de kamer zuiveren voordat jullie een bijeenkomst hadden. Genezers, jullie moesten de omgeving reinigen voordat jullie iemand wilden genezen. Wat als ik jullie vertel dat jullie dit konden doen als jullie dit wilden en alle engelen stonden klaar om jullie te helpen wachtten er gewoon op tot jullie er klaar voor waren om dit te doen. (lachen in de zaal) Jullie hoeven niet meer te reinigen en ik zal jullie vertellen waarom. Luister: Jullie Merkabah, dit essentie-voertuig, heeft een Licht dat zo helder schijnt, net als de meesters die op de Aarde liepen dit hadden, en jullie voelden en wisten dit. Jullie hoorden erover en lazen erover. Jullie hebben films gezien en boeken gelezen. Dit is waarover ik spreek. Het wordt MEESTERSCHAP genoemd. Meesterschap gaat zich voordoen bij de oude zielen in deze zaal zodat jullie zoveel Licht dragen dat het duister niet bij jullie in de buurt kan bestaan. Hier zitten jullie dan, hebben jullie dit gehoord? Jullie staan voor een plaats die jullie normaal gesproken reinigen, jullie weten hoe het werkt, jullie openen de deur en jullie Licht vult de kamer en het duister verdwijnt! Hebben jullie dit gehoord?

Ik wil dat jullie dit visualiseren en dit onthouden als jullie naar plaatsen gaan waar jullie denken dat het donker is, met name als daar mensen zijn die denken dat de Aarde erop uit is om jullie te pakken te nemen en dat jullie slachtoffers zijn van de duisternis en opeens zijn jullie daar met je Licht! En waar jullie ook zijn….de duisternis trekt zich terug. Waar jullie ook zijn….de duisternis trekt zich terug!!! DIT IS NIEUW!

Helers, jullie gaan die kamer binnen en het duister vertrekt. “Ja, maar, Kryon, hoe zit het dan met de negatieve energie die de cliënt in zich draagt?” Nou, hier gaat het goed worden….omdat jullie in je derde dimensie denken dat duisternis zich aan mensen vastklampt, en zich vasthoudt aan de enkelvoudigheid…..ik heb jullie zojuist verteld dat de duisternis vertrekt. Die cliënt is nu helemaal klaar voor jullie omdat datgene wat normaal gesproken aan hen vastkleefde weg gaat, is het niet meer zo moeilijk om hen te helen. Daardoor zal de heling van degenen in deze zaal en degenen die door hen worden geholpen, twee keer zo sterk zijn dan voorheen.

Helers, jullie zijn degenen die de mensen moeten helpen die voelen of zij in de sandwich van het duister zitten; helers, jullie moeten dit horen want het gaat voor jullie beter worden. Sommigen van jullie vechten met iets dat nu een fantoom is geworden; het bestaat niet meer, maar voor jullie is dit nog wel zo omdat jullie deze gewoonte tientallen jaren hebben gehad. Dit is wat jullie deden en dit is wat jullie nu doen. Maar nu niet meer. Hier is mijn belofte aan jullie: Als jullie dit herkennen, dat is een woord: herkennen, laten wij het daar eens over hebben. Geloven jullie in zwaartekracht? Jullie zeggen: “Dat is niet esoterisch!” Nee, dat is zo. Nee, want als jullie het gebouw verlaten kunnen jullie vallen. Jullie hebben de zwaartekracht herkend. Het wordt zo reëel voor jullie dat jullie er geen vragen over stellen. Het is vreemd om jullie te vragen of jullie in zwaartekracht geloven! Jullie moeten herkennen dat jullie Licht zijn. Net als bij de zwaartekracht. Als jullie je dit feit eigen maken is jullie licht grootser dan ooit tevoren. Ik wil dat jullie gaan bekijken wat er gebeurt als jullie hier weglopen, als jullie je spreekkamers binnengaan, moeten jullie even rondkijken omdat jullie balans kunnen bespeuren, jullie kunnen licht voelen. De lerares Peggy vertelde jullie dat zij de eerste was die hiervan wist en dit voelde. Zij zette het woord balans bij haar op de kaart. Mensen vertelden erover hoe zij het had gedaan, maar zij, zij had het alleen over balans….balans in wat? Het is de balans van licht en donker en dat geneest je lichaam, jullie weten het!

Heling is een balans en het is een balans die jullie scheppen. In het bewustzijn…tussen licht en donker. Ik zal jullie nogmaals vertellen hoe belangrijk dit is: Er zal een dag komen waarop het menselijk DNA op tenminste 50% zal werken, veel meer dan nu het geval is. Als jullie daarop aankomen zullen jullie iets heel interessants zien betreffende gezondheidszorg. Jullie zullen merken dat ziekten gaan verdwijnen….en dit is de reden…..luister hiernaar! Ziekten hebben een vibratie; zij zijn duisternis en zolang jullie maar een beetje in de buurt van deze vibratie zijn, je ermee vermengen, zal die ook van jullie worden. Als jullie je vibratie verhogen naar licht en de samenleving ook meedoet daaraan – en dit gaat ook gebeuren – niet spiritueel maar bewust, dat is een verschil, als jullie dit gaan doen zullen jullie merken dat ziekten die op deze planeet zo vaak afschuwelijk zijn, weg zullen gaan omdat zij jullie vibratie niet kunnen aanraken.

Dit hadden jullie niet verwacht, nietwaar? Ziekte heeft vibratie, en dan is er balans tussen donker en licht, en nu begrijpen jullie wat wij zeggen. Als jullie je vibratie gaan verhogen, dat wil zeggen: alle dingen van de kern-leringen, en begrijpen dat elke molecuul van jullie een eenheid is, zelfs met de andere kant van de sluier, gaat jullie vibratie en jullie licht versterkt worden. Daaraan toegevoegd: sinds 2012 is de hele planeet helemaal klaar voor dit nieuwe gereedschap, de lichtwerker, de oude ziel, want dat zijn degenen die het begrijpen. Jullie zullen iets opmerken dat heel interessant is. Binnenin jullie is er iets dat zegt wat jullie wel of niet moeten eten en het komt dus niet uit een boek of van wie dan ook een boek heeft geschreven. Het komt van jullie Akasha want jullie Akasha is hier geweest en daar geweest en heeft dit en dat gedaan en er is geen algemeen dieet dat voor iedereen geldt, het komt van binnenuit wat er goed is voor jullie essentie-voertuig….en dit is de intuïtie! Het zal ervoor zorgen dat jullie langer leven en het is het begin van iets waar jullie vanaf dienen te weten: het individu is verschillend. De een of de ander…de persoon die naast je zit hoeft niet te doen en te hebben wat jij nodig hebt.

Deze individualiteit die zo speciaal is, schept op zoveel manieren licht en schaduwen, maar zij hebben een ding allemaal gemeen, en dat is dat er EEN ding is dat altijd hetzelfde is….en dat is liefde.

Wat hebben jullie vandaag nu geleerd? Licht, Liefde en Energie! Dit verspreidt zich over de planeet en het moment daarvoor had niet beter gekund, want dit is de tijd hiervoor. Dit is de tijd waarin jullie accepteren wat wij zeggen, begrijpen hoe praktisch dit is en jullie gaan iets herkennen en voelen dat jullie niet hadden verwacht.

Stop met reinigen…. Dit is een goede tijd voor een lichtwerker, om in te leven! Jullie zijn de front-generatie van de opwaardering. Jullie zijn degenen met een verleden van oude energie naar een nieuwe energie. Ik wil jullie laten zien hoe speciaal dit is. Deze actie van verhoging van het paradigma is op deze planeet al heel lang aan de gang. Toen de Israëlieten uit de slavernij werden bevrijd hadden zij een cirkel van veertig jaar….veertig jaar, voordat zij het beloofde land binnen mochten gaan.

Wij hebben het eerder gezegd: kunnen jullie je een bevolking voorstellen die vraagt aan hun leiders: “Waarom lopen wij in kringen rond? Waar is het beloofde land?” In die tijd, lieve mensen, was de levensverwachting niet meer dan rond de veertig jaar, en dit zou jullie moeten vertellen wat er gebeurde: Je kunt een bewustzijn van slavernij niet nemen en hen brengen in het beloofde land van vrijheid. De oude garde moest overleden zijn om de jongeren de kans te geven. Dit was een dusdanig diepe energie dat zelfs Mozes niet kon gaan. Nu kijken jullie naar iets dat gelijkluidend is, maar wel anders! Het gaan uit een tijd van slavernij, slavernij in een oud bewustzijn, een oude energie, naar een nieuw paradigma van vrijheid, bewustzijn en integriteit en dingen die op allerlei manieren opgewaardeerd worden en vele mensen angst aanjagen omdat zij niet zijn wat zij gewend zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat er een nieuwe tijd is, een nieuw paradigma, dat er indigokinderen zijn, een nieuwe energie…dat zijn oude zielen…..oude zielen zijn nodig! Jullie zijn allemaal nodig, ook hier in de zaal, jullie zijn nodig omdat jullie ervaring hebben. Jullie zijn overal geweest en hebben dit en dat gedaan! En door wat jullie hebben gedaan en door hetgeen jullie weten, begrijpen jullie de dingen van vandaag en verlaten deze zaal zo anders….naar dat beloofde land, zonder leiders. Dat is er anders, dat is diepgaand! Dit is wie jullie zijn! Het gaat over Liefde, over Licht, over alles wat jullie zijn, een nieuw paradigma voor het eerst in de menselijke geschiedenis, waarin jullie meer licht in je dragen dan ooit tevoren!

Stop met het reinigen van dingen!

En zo is het.

Kryon