Kryon in Sedona. 5

Live Kryon Channeling:

Kryon in Sedona. 5

18-21 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Verrassing! (zaal buldert van het lachen omdat Kryon als vierde komt en iedereen dit ook had verwacht!) Laat mij een paar dingen onthullen waarover ik niet eerder heb gesproken en die voor velen van jullie revolutionair zullen zijn.

Alcazar en Kryon kwamen hier ongeveer tegelijkertijd, bijna als tweelingen; wij zijn verbonden. Ik ben op dit moment ook verbonden met alle aanwezigen. Dit is een familie van kanalen, maar met een van de dingen die Alcazar jullie bracht ga ik verder, en het is dit: Het concept waar jullie hier eerder doorheen zijn gegaan en waar ik nu over ga praten is de Opwaardering. Het werd gebracht in de context dat vanwege dat jullie het eerder hebben gezien er herinnering zou zijn; dat jullie je het zouden herinneren en er een “aha” zou zijn …”Ik ben hier eerder geweest!” Ik wil dat jullie erover nadenken wat dit voor jullie betekent als op Aarde gereïncarneerde mensen die Pleiadisch DNA bezitten….is het mogelijk dat het verder kan gaan dan jullie menselijk Akasha, dat het er interplanetair Akasha kan zijn? Ja! En hoe langer jullie wachten op de esoterische dingen waarover wij spreken, hoe meer jullie je realiseren dat daarover ook een herinnering is.

Laat mij jullie iets vertellen over deze interplanetaire herinneringen en zeggen dat alleen de welwillende herinneringen degene zijn waarmee jullie gaan werken en mee omgaan. Zijn er ook anderen geweest die jullie hebben onderdrukt? Zijn er in een oude energie ook van hen wezens geweest die onderdrukten zoals dit in boeken en films tot uitdrukking komt? Over feitelijke Pleiadische gebeurtenissen? Het antwoord is JA. Dus wil ik jullie over een daarvan vertellen. Zodat jullie weten waar jullie doorheen zijn gegaan. Wij hebben tijdens deze dagen gesproken over de schoonheid van de Pleiadische moeders. Jullie kwamen vanuit het stelsel van de Zeven Zusters en gaven kracht aan het verhaal van de inheemsen dat jullie van de sterren kwamen. Is het niet interessant dat zovelen van de inheemsen zonder elkaar te kennen honderden jaren oude informatie hebben die zegt: Zeven Zusters! Het is overal! Ik zal vertellen over degenen die jullie waren. Lemuriers, allen geboren uit Pleiadiers, hun DNA in zich dragend en veel van hun Akasha-herinneringen. Een van de spaken van het Lemurische Wiel van Lering gaf aan dat de moeders van de Pleiadiers jullie zouden leren over de thuisplaneet, en dit deden zij ook! Sommigen van jullie herinneren je wat zij jullie vertelden. Zij wilden jullie informatie geven zodat jullie niet alleen zouden weten wat jullie konden verwachten, maar dat ook konden overleven.

Laat mij wat over jullie zelf vertellen: Jullie zijn, als mensen, zeer jong en jullie hebben 23 paar chromosomen. 200.000 jaar lang, en jullie zouden kunnen zeggen dat de oceaan de geschiedenis van het melkwegstelsel is en er beschavingen die zijn gekomen en gegaan van aarde-mensen die het wel en die het niet hebben gered. Met vrije keuze hebben sommige ervoor gekozen om niet hun ascensie te vinden, maar degenen die het wel deden hebben ook geschiedenissen in het duister. Laat mij een beetje vertellen over de Pleiadiers. Om te beginnen waren zij er miljoenen jaren eerder dan jullie. Miljoenen! Zij gingen door alle technische zaken zoals jullie denken dat zij dit deden. Zij hebben zichzelf vernietigd zoals jullie dit hebben gedaan en de laatste keer was spectaculair en sommigen van jullie dragen dit met je mee in bepaalde soorten herinneringen, op een afstandje, in jullie Akasha. Dat zij echt ontwaakten door George Lucas (de bedenker van Star Wars) (gelach van de toeschouwers) omdat hij het verhaal vertelde van de Pleiadiers.

Zij werden technisch zo begaafd dat zij van planeet naar planeet konden gaan in hun zonnestelsel. Zij bevolkten de planeten die daarvoor geschikt waren voor hun sterrenrijk. Uiteindelijk leerden zij om naar de dichtstbijzijnde ster te gaan en dit was een grote stap. Het mag er dan wel lijken dat de Zeven Zusters – feitelijk een verzameling van negen – dichtbij elkaar staan maar dat is een illusie. Dit is een illusie van de Aarde. Er is steeds veel tijd voor nodig om de afstand tussen sterren te overbruggen. Hun techniek stelde hen in staat om te gaan, en dit deden zij ook. Maar hun thuis bleef binnen hun eigen zonnestelsel, en zoals jullie wel raden in een oudere energie, zelfs met hoge technologie die niets had te maken met bewustzijn, waren er oorlogen. Met de technieken die zij bezaten waren de oorlogen angstaanjagend. Wij hebben het eerder gezegd en zeggen ook nu wat er gebeurde. Er was volkerenmoord van een hele planeet. Dit klinkt als Star Wars, nietwaar? Omdat George Lucas zich dit herinnerde….en hij gaf het aan jullie. Dit waren de donkere dagen voor de Pleiadiers.

 Nadat zij in de schepen gingen, zoals jullie dit ook beginnen te doen, heel, heel lang geleden, zoals ook gezegd door Alcazar, misschien meer dan een miljoen jaar geleden, begonnen zij een reis naar ascensie en bereikten verlichting voor hun planeet en men keek terug naar wat er was gebeurd met de volkerenmoord op een planeet waar zij niets eens naartoe konden gaan omdat die nog steeds duizenden jaren voor hen ontoegankelijk was. Er is een monument voor deze planeet en elke Pleiadier kent dit. Het is een herinnering aan een donkere tijd en zij hebben dit monument als een herinnering aan de donkere tijd waar zij vandaan kwamen. Er zijn bij jullie ook symbolen met betrekking tot oorlogen maar jullie hadden nooit iets zoals zij hadden. Niets! Zij gingen door het donkerste van het donker. Zij gingen door de beestachtigheid die jullie kennen uit jullie donkerste tijden, maar zij deden dit met moderne wapens.

Dit zijn de sterrenmoeders die hieruit zijn voortgekomen en die zich verhoogden en vonden wat jullie vinden. Er is een langzaam realiseren van een centrale, liefhebbende God die hier kwam, een familieplan dat jullie niet kennen. Het begint zich te laten zien en terwijl de Aarde ontwaakt is het geen spiritueel ontwaken, lieve mensen, het is een ontwaken naar gezond verstand! Gezond verstand dat zegt dat mensen geen mensen doden, gezond verstand van integriteit en eerlijkheid en transparantie, en met elkaar leven in liefde…..dat is geen religie…..dat is gezond verstand….en dit centreert zich rondom EEN GOD, welwillend, prachtig, niet oordelend, en dan komt er een langzame herkenning. Wij hebben jullie over jullie toekomst verteld en jullie kennen die omdat dit is gebeurd bij de Pleiadiers.

Denken jullie dat zij religie hadden? Natuurlijk! Denken jullie dat er rivaliserende religies waren? Natuurlijk! Zij maakten hetzelfde mee als jullie en als jullie terug kunnen gaan naar waar zij waren bij het begin van hun opwaardering, lijkt die precies op die van jullie! Net als bij jullie, zij komen uit het duister en er is een langzaam ontwaken. Vanwege dit kan ik jullie vertellen waar jullie naartoe gaan, maar dat kunnen jullie ook omdat jullie je hier een beetje van herinneren. De meest wijzen onder jullie weten een beetje over wat er zou kunnen komen.

Dit ontwaken dat de Pleiadiers hadden….zij wijzigden hun kloksysteem, hun kalendersysteem, net zoals jullie dit op een dag zullen gaan doen. Ik channelde voor 2012 dat er een mogelijkheid voor barbaars gebruik aanwezig was, alles voor 2012! Maar dit is jullie potentieel, want dit is wat zij deden.

Deze opwaardering waarin jullie zitten is nieuw en jullie zitten in het eerste deel hiervan. Jullie zitten wat wij noemen in de “veegfase” van de precessie van de equinoxen…..let wel: dit is jullie astrologie! Dit is een venster van 36 jaar vanaf 2012 en verder….18 jaar erin en 18 jaar eruit. Deze 18 jaar vanaf 2012 zijn gevuld met een groot potentieel voor verandering. In feite zijn deze eerste 18 jaar een tijd waarin er veel zal gebeuren.

Luister nu: een groot deel van wat er gaat gebeuren is worsteling, een worsteling, lieve mensen, de oorlog tussen donker en licht, want in deze achttien jaar zal het duidelijk zijn voor wat jullie donker bewustzijn noemen, dat het licht is gearriveerd. En deze oorlog tussen licht en donker, niet tussen mensen zoals jullie misschien denken, maar de oorlog tussen donker en licht bewustzijn zal teruggetrokken worden en vooruit worden geduwd, en weer en weer en weer; een worsteling naar balans tussen licht en donker komt aan de gang…..en ik zeg jullie: jullie kunnen winnen! Het Licht is aan het winnen en jullie kunnen daarmee doorgaan. Hoe meer dingen er bekend zullen worden, hoe meer licht daaruit zal ontspringen, en dit verlicht de duisternis! Begrijpen jullie dit? Er zal op deze planeet steeds meer licht gaan schijnen over het bewustzijn, over de bevolking, maar het donkerste van het donkere zal worden onthuld….en het zal jullie harten verscheuren. De worsteling gaat tussen oude paradigma’s en nieuwe paradigma’s. Er is een groep individuen die zo hebben geïnvesteerd in het Licht, echte frontrunners die voorop zullen gaan en die weten dat het tijd wordt om Gaia te respecteren en de Ouden naar voren te brengen, tijd om dit te doen en tijd om dat te doen, jullie zullen hen zien want zij zijn hun tijd ver vooruit en zij zijn Licht en zij zijn zo dapper! Bij sommigen zal men terugslaan door duister dat zal zeggen: Jij gaat niet winnen, jij gaat nu niet winnen! Het zijn net zeepbellen die openspringen….bewegingen van Licht. Er zal door anderen worden gelachen en zij zullen zeggen: “Wie zijn die vreemde figuren?” Zelfs nog vreemder dan jullie! (publiek lacht) Misschien een nieuwe beweging, niet de New Age, die is oud. Een Lichtbeweging misschien? Maar alles waar zij over spreken, alles wat zij op tafel leggen, zal gebeuren.

Dit is de manier van evolutionaire gedachten. Als jullie kijken naar sommige dingen die jullie nu hebben en die deel uitmaken van jullie dagelijks leven, zijn zij nu nieuw en transparant en zij zijn eerlijk bij alle dingen die jullie als revolutionair zullen gaan ervaren. Evolutionaire mensen, en zij zullen de enveloppe openen. Zij zullen er zijn en jullie zullen hen zien en dit zal in deze achttien jaren na 2012 zijn. Dit is wat wij zagen bij de Pleiadiers; ook zij vochten de veldslag tussen donker en licht en dit deden zij goed. Als snel namen generaties dit over en gingen zich dingen herinneren. Wij hebben jullie verteld over een attribuut van de chemische evolutie, een toegenomen effectiviteit van het menselijk DNA. Dit gaat iets scheppen dat jullie voorheen niet hadden en dit is hetgeen jullie bij dieren instinct noemen maar het is instinct van jullie Akasha want jullie gaan ontwaken met grotere kennis over wie jullie zijn, wat jullie hebben gedaan, de fouten die jullie hebben begaan zodat jullie hen niet nogmaals maken. In een oude energie werd dit compleet geblokkeerd, wij hebben jullie dit eerder verteld, omdat jullie elke keer als jullie op de planeet aankomen, alles vergeten wat er is gebeurd, en dit zorgde ervoor dat jullie doorgingen met oorlog voeren als oplossing, steeds maar weer en steeds maar weer. Wat dit kan stoppen is een hoger bewustzijn dat dingen stopt die niet werkten en daardoor zal alles langzaamaan wegvallen. Met hoger bewustzijn zal het einde van de oorlogen absoluut zijn, dat is het begin van wat er werkelijk gaat gebeuren op deze planeet.

De nee-zeggers zullen zeggen: “Ach, het is maar een momentje van Licht, het is maar een lichtje op de donkere weg!” In juni, toen de Noord Koreaanse leider de hand schudde en zij dat zij zouden stoppen met het nucleaire programma en het Koreaanse schiereiland wilde verenigen, zei men ook dit soort dingen. Er was geen feest in de straten en in plaats daarvan was er kritiek: “Dit is een truc.

Gaat dit echt gebeuren? Hij voert iets in zijn schild. Het verleden is het verleden, en wij kennen die Noord-Koreanen, dit zal niet gebeuren! Hij doet maar alsof. Twee dagen geleden nodigde hij de paus uit om naar zijn land te komen.” Een land dat anti religie was. De paus gaat er naartoe, hij heeft het geaccepteerd. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? HET IS EEN JOKER! Jullie hadden dit niet verwacht; het is een joker! Dit is de toekomst van de planeet en er zullen andere jokers uit het duister komen, jullie zullen het zien. De Yin en Yang, de dualiteit, de worsteling eindigen op een manier zoals deze planeet nog nooit heeft gezien. Bewustzijns-worsteling met degenen die alles – en jullie – willen houden zoals het was, maar het Licht veegt alles weg en jullie gaan zeggen: “Kijk dit eens en kijk dat eens, dit hadden jullie niet verwacht, nietwaar?” Jullie gaan allemaal dingen zien die jullie niet hadden verwacht; heel veel dingen op de planeet waar jullie je zorgen over maakten en die buiten het paradigma van “hoe het altijd was” vallen. Jullie weten waarover ik het heb.

Hier zijn jullie instructies: Ga zo door! Houd het Licht hoog! En wat jullie ook in jullie media zien wat is bedoeld om jullie het slechtste te laten zien….houd je Licht hoog!

Wij vertelden jullie dat er op een dag “Goed-nieuws-kanalen” zullen zijn, en wij hebben het over jullie televisie en niet over onze kanalen! (gelach) Verrassing! Het gebeurt al! Een aantal werkt er al drie jaar op jullie internet en zij presenteren alleen maar goed nieuws van deze planeet. Dit gaat toenemen….het is nieuw, het is nodig en het zou niet gebeuren als er geen bewustzijn was om dit te dragen en deze dingen kunnen gebeuren omdat het bewustzijn aan het veranderen is bij degenen die het geld controleren…..en dit was niet voorspeld! Er was altijd een axioma dat zei dat het grote geld altijd de duisternis controleert, maar nooit eerlijk. Er zou nooit zoiets kunnen gebeuren….wel, jullie zien het! Er gebeurt iets, zelfs met het geld. Dit is wat er bij de Pleiadiers gebeurde. Jullie zijn hier eerder doorheen gegaan. Ik wil dus dat jullie je gaan herinneren wat er eerder gebeurde omdat jullie hebben gewonnen! (Kryon lacht) Omdat jullie hebben gewonnen!!!

Ik wil dat jullie vertrekken met dit in je hart en in je geest. Er is een worsteling aan de gang…..zijn jullie er klaar voor? Het Licht wint…..wees er klaar voor! En het duister is zo duidelijk. Jullie gaan donker bewustzijn zien dat dingen dusdanig vertelt dat mensen het gaan geloven! Het zal zo duidelijk zijn….het is donker, het is een valstrik en het is niet iets dat mensen werkelijk willen hebben.

Wij hebben jullie een paar dingen verteld die jullie kunnen verwachten. Ik wil graag dat jullie deze plaats anders verlaten dan jullie zijn gekomen.

Laat dit de eerste dag zijn van een ander soort leven omdat jullie weten wat er gebeurt en dat dit niet het einde van het verhaal is omdat jullie erbij waren.

En zo is het.

Kryon