Kryon in Sedona, Arizona: “Alles over 2011.…en meer”

Kryon in Sedona, Arizona:

“Alles over 2011.…en meer”

Lee Carroll / 11 juni 2011
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling nogmaals bekeken (door Lee en Kryon) voor een nog helderder begrip. Vaak zit er energie in wat er live gebeurt; draagt het een soort van communicatie die er op gedrukt papier niet is. Veel plezier met deze hoogstaande boodschap die werd gebracht in Sedona, Arizona tijdens de jaarlijkse Kryon Zomerlichtconferentie in 2011.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het is hier een kerngroep met vele oude zielen. Niet allen hier in de zetels zijn oude zielen, maar de meesten wel. Het attribuut van een oude ziel is een mens die steeds weer op Aarde is geweest in verschillende uitdrukkingen (lichamen) – in wat jullie incarnaties noemen. Binnenin jezelf weten jullie dat. Want jullie weten hoe dingen werken. Binnenin voelen jullie een wijs mens.

Nogmaals hebben wij het over dat wat wij “aangeboren” zullen noemen. Het aangeborene is een cellulaire intelligentie die jullie binnenin je meedragen maar dat vaak apart van jullie staat, maar dat jullie wel kent. Het innerlijke is hetgeen waar jullie op vertrouwen als jullie je bezighouden met zaken die te maken hebben met het bovennatuurlijke. Het innerlijke is dat wat leeft in het veld van het DNA dat intelligent is. Het innerlijke spreekt tegen jullie en zegt: “Jullie zijn hier eerder geweest.” Als jullie jezelf zouden vragen: “Ben ik hier eerder geweest? Is hier iets van waar?” zal het innerlijke jullie het laten weten, jullie de kennis geven, de vreugde van het gevoel dat jullie niet kunnen doen alsof. Dit zijn bevestigingen die van binnenuit komen en zeggen: “ja, jullie zijn een deel van een groots plan waar jullie niet vanaf weten als jullie hier zijn. Jullie hebben het helpen opzetten, deze gebeurtenis op de planeet waarover het bewustzijn van de mensheid millennia lang alleen maar heeft kunnen dromen, en hier zijn jullie dan.”

Jullie zijn hier op een plaats van studie. Jullie zijn op een plaats die meer wil weten over wat er hier aan de gang is; jullie zitten in een stoel, niet toevallig, in een omgeving die is ingericht voor studie (een school/theater) Er spreekt er een tegen velen. Velen spreken tegen een, en dat zegt Spirit veel over degenen die hier zijn en waarom zij hier zijn. Er zijn hier maar weinig mensen om alleen maar beziggehouden te worden. Wij zijn ons bewust van degenen die hier zijn. Wij zijn ons bewust van de sjamanen in het publiek. Wij zijn ons bewust van de oude zielen, de Lemuriers – een paar uit Tibet en enkelen uit India.

Ik kijk naar de hier aanwezige wijsheid en dat is wat er hier vandaag bijeenkomt….voedende wijsheid, oude zielen. Om een wijze te voeden, oude zielen, kan ik jullie geen toverstokje geven en ook geen eenvoudige dingen, nietwaar? Wij zullen het dus gecompliceerd maken en dat is waarvoor jullie hier kwamen, nietwaar? Wij gaan het vandaag hebben over systemen en non-systemen. Wij gaan het hebben over wat dingen betekenen en wij gaan jullie herinneren aan jullie Oude geschiedenis. Wij gaan heel esoterisch zijn. (Kryon-glimlach)

Meer over numerologie.

Laat ons beginnen door de studie uit te breiden die in het twaalfde boek van Kryon is opgenomen. (De Twaalf Lagen van het DNA) Wij willen dingen op een verbale manier toevoegen aan de informatie die er al is en dat het later wordt opgeschreven zodat jullie er meer over zullen weten – over de huidige energie van de planeet die jullie momenteel ervaren. Laten wij het hebben over numerologie. Ik weet wie hier zijn. Ik kende studenten die hier zijn en er is niets dat ik jullie vanavond ga vertellen dat jullie kan ergeren of beledigen. Degenen van jullie die de Oude numerologiesystemen hebben bestudeerd weten hoe complex die zijn. Jullie weten dat het niet op een podium in 20 minuten uitgelegd kan worden en dat ga ik ook niet doen. In plaats daarvan gaan wij het proces onderzoeken en het in verbinding brengen met 2011. Zit er een boodschap in de cijfers? Misschien. Laten wij dus beginnen met numerologie.

Numerologie is de studie over de energie binnen cijfers. Er zijn veel mensen die dit niet begrijpen omdat zij helemaal geen energie rondom de cijfers voelen. Het moet bestudeerd en begrepen worden. Het is niet noodzakelijk een driedimensionaal attribuut van jullie levens. Net zoals spirituele dingen gaan zij verder dan 3D. Jullie moeten buiten jullie dimensionaliteit denken en geloof hechten aan de energie die om een cijfer heen is.

Hier is een stelling: Numerologie is geen systeem. Als jullie naar de fysieke cijfers kijken en die bestuderen, realiseren jullie je dat natuurkunde geen systeem is. Het is eerder een landkaart. Een landkaart van formules over hoe de Schepper een wereld in beweging zette. Het is een kaart die voor jullie ligt, en als jullie die begrijpen, kunnen jullie een systeem gebruiken dat is verbonden met die map en kunnen jullie dat gebruiken om een ruimteschip naar Mars te sturen. Het systeem stelt jullie dus in staat om een ruimteschip naar Mars te sturen door het gebruik van de landkaart van natuurkunde. Als jullie op die manier gaan denken zullen jullie begrijpen dat numerologie een energiemap is die jullie erom smeekt om systemen te ontdekken en die te gaan gebruiken. Het is dus de kaart die jullie willen begrijpen, want de kaart helpt jullie je leven te leiden op manieren die het makkelijker voor jullie maken op de planeet waarop jullie leven.

De kaart, zoals elke kaart, dwingt jullie niet om de ene of de andere kant op te gaan. De kaart is er gewoon en is. Het deel dat jullie die de kaart willen bestuderen is jullie eigen vrije keuze, maar hoe meer jullie het bestuderen, hoe meer het jullie helpt je leven te begrijpen. Met deze eenvoudige uitleg kijken wij naar de numerologische aspecten van het jaar 2011.

Wij gaan de eenvoudigste vorm gebruiken, de originele vorm, de Oude vorm van numerologie. Laten wij kijken naar de enkelvoudige cijfers van 2011, hen samen tellen en dan gaan kijken naar de energieën eromheen. Maar hier komt de kennis van degenen die al langer met numerologie bezig zijn: Je kunt de enkele cijfers niet gewoon negeren. Jullie hebben de neiging om hen direct op te tellen, een oplossing te hebben, en alle onderzoek op die oplossing toe te spitsen. (de som van de getallen). Dit werkt, maar het is niet gepast want in dat proces hebben jullie de cijfers weggegooid die de energie hadden om de oplossing te geven. Dus moeten wij eerst kijken naar twee, nul, een, een. (2-0-1-1).

Laten wij hen nog niet optellen en in plaats daarvan eens naar hen kijken. Als er energieën om cijfers heen zijn en jullie daarmee vertrouwd zijn, wat betekenen zij dan? Laten wij eens naar de kaart kijken. Er zijn mensen in het publiek die zouden zeggen: “Dit is niet echt accuraat. Zie je, deze cijfers zijn niet willekeurig. Zij zijn een onderdeel van een numerologische opeenvolging. Zij moeten willekeurig zijn om energie te hebben.”

Nee, dat is niet zo. Zij kunnen opeenvolgend zijn en toch een betekenis hebben. In feite, als zij opeenvolgend zijn (zoals jaartallen) kunnen jullie vooruitkijken en iets weten dat jullie anders niet zouden weten over wat er gaat gebeuren. De cijfers van de jaren zijn opeenvolgend gepland en dit is geen verrassing.

Twee, nul, een, een. Tel hen nog niet op. Als jullie dat doen zullen jullie weten waar dat jaar in het algemeen over gaat en sommigen van jullie hebben dit al gedaan. Laten wij nog even bij de cijfers blijven. Twee, nul, een,een. In numerologische termen vertegenwoordigt de twee wat jullie dualiteit noemen en wat wij polariteit noemen. Polariteit is de energie die is ontwikkeld tussen het goddelijke en het lineaire – de energie die het menselijk leven is en de goddelijkheid binnenin dat menselijk leven.

Sommigen noemen het een veldslag en anderen een samenstromen van energie, weer anderen noemen het een huwelijk en sommigen noemen het vreugde. Wisten jullie dat? Verbind geen negatieve aspecten aan de polariteit of de dualiteit. Wat als jullie een in balans zijnde dualiteit hebben veroverd? Wat als jullie het absoluut hebben uitgelijnd met de polariteit tussen het goddelijke en de mens?

Wat als jullie ervan houden? Wat als jullie het hebben uitgezocht, is het dan negatief? Nee. Wat als het vreugde genereert in je leven, iedere keer als je ontwaakt, je ogen opent en zegt: “Dit is goed. Ik ben hier op Aarde met de essentie van God in mij. Ik ben hier om de zaden te planten voor vrede op de planeet. Ik kan nauwelijks op die dag wachten. Laten wij dat doen!” Nu, ik weet dat jullie dat niet allemaal doen, maar wat als het zo zou zijn? Zou dat negatief zijn? Nee, het is gewoon polariteit. Het vertegenwoordigt eenvoudig de twee – de polariteit tussen het goddelijk en het niet-goddelijke.

Laten wij het nu eens hebben over het veranderen van deze polariteit. Wat gebeurt je als het niet-goddelijke hebt met een goddelijke realisatie daarin? Dan wordt het goddelijk! Wat gebeurt er met polariteit als er geen polen meer zijn? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Wordt het dan een 1? Dat is een grap. (kryon-humor) Goed, er zijn dus ook grappen binnen de numerologie.

Er is dus de polariteit van de 2. Daarnaast staat er een 0. Sommigen zouden zeggen: “Wel, wij laten de nul weg omdat die geen waarde heeft.” Dat is niet waar. Het kan misschien geen waarde in 3D hebben, zoals jullie dat zien, maar er is niet alleen maar 1 tm 9. Het is ook geen opvulling. De nul heeft een duidelijke waarde door geen waarde te hebben en dat is een waarde. Hij is belangrijk. Soms verdeelt hij gewoon de andere cijfers zodat jullie de kaart beter kunnen zien en soms speelt hij een belangrijker rol dan dat. Gebruikt in een getal is het een met 10x vermenigvuldiger. Nu, is dit niets of “doet” het iets? Zien jullie wat ik bedoel? Als jullie er op een kwantummanier naar kijken, schijnt hij echt. Maar niet doen, dat is voor een andere channeling. (Kryon-glimlach)

Daarnaast hebben wij een 1. Met daarnaast nog een 1. De eenvoudige regels van de numerologie zeggen dat deze situatie niet gezien kan worden als een 1, het moet gezien worden als een 11. Elf is de eerste van een serie meestergetallen: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 etc. er zijn maar drie meestergetallen van 9 ontdekt door de mensheid. Weten jullie waarom? Er is geen overeenstemming over 44, 55, 66, 77 etc. Nogmaals, weten jullie waarom? Omdat jullie daar nog niet zijn! Jullie hebben nog niet het bewustzijn om te begrijpen wat zij betekenen. De spiritualiteit, de grootsheid en de natuurkunde om hen heen gaan verder dan het punt op de schaal van waar jullie op dit moment zijn.

Ik zal deze voorspelling doen: binnen de volgende generatie zullen degenen die numerologie studeren, degenen die het systeem kennen, degenen die weten wat er komt, jullie een prachtige oplossing geven voor 44. En jullie zullen dan weten dat jullie je ontwikkelen op de manier zoals wij dat zeiden…..op spiritueel gebied en met compassie.

Dus hier hebben wij de 2, de 0 en de 11. Wat is die 11? Verlichting! Het is ook het getal van Kryon. Het is ook het getal dat jullie steeds maar weer op de klok zien, nietwaar? Dat is geen toeval, lieve mensen.

Velen van jullie zien de 11:11 en dat al meer dan 17 jaar. Het is het symbool van de opwaardering dat tegen de oude ziel zegt: “Je bent aangekomen op een plaats waarvan jij wist dat het zou gebeuren. Kijk, het is hier, kijk het is hier!” Het is geen fout dat jullie de 11:11 zien . Laat mij even een moment nemen om te zeggen dat het niet eerlijk is om op de klok te kijken als hij op 11:10 staat en te wachten tot hij op 11:11 springt. (gelach)

11:11 moet zich presenteren in zijn volheid als jullie het niet verwachten, en steeds maar weer en weer, tegen alle kansenberekening in.

Ah, 11.….verlichting. Laten wij hen eens samenvoegen. Nog niet optellen. Wat hebben wij dan? Wat is de betekenis? Een betekenis die wij jullie zullen geven is: de verlichting van polariteit. Hebben jullie daaraan gedacht? Waar gaat dit jaar over? De illuminatie van dualiteit en polariteit!

Als je iets verlicht, laat je er licht op schijnen. Misschien op iets uit het duister, iets dat jullie informatie geeft die jullie voordien niet hadden? Nou, dat is helemaal niet de betekenis die je krijgt als je het optelt.(wat wij nog steeds niet gedaan hebben) Het geeft inzicht binnen de cijfers die jullie gaan optellen. Wij zullen het zo over dat inzicht hebben.

Wat krijg je als je 2-0-1-1- optelt? Je krijgt een 4. De 4 – het is het jaar van Gaia! De 4 is structuur en ook de Aarde (Gaia-energie) hebben jullie gezien wat er dit jaar op de planeet aan de hand is? Wij hebben het niet alleen over het weer. Wij hebben het over vele dingen. Wij hebben het over vulkanen, wij hebben het zelfs over dingen waarover Gaia heeft gesproken over waar zij stond en welbespraakt sprak bij de Grand Canyon. Zij zei: “Wij zijn nog niet klaar. Verwacht opwaardering. Verwacht meer verhogingen. Verwacht meer weer.” Gaia weet het, en – tussen twee haakjes – tegelijkertijd vertelde zij jullie hetzelfde als ik jullie heb verteld: Wees niet bang voor de veranderingen. Zij zijn op schema, liggen op doel. Ik heb dit eerder gechanneld en heb jullie zelfs enkele voorspellingen gegeven over jullie grootste aardbevingen zodat jullie geschokt zouden zijn als die arriveerden. (sprekend over de aardbevingen in Chili in 2008)

Deze dingen zijn zeer voorspelbaar omdat wanneer de polen langzaam smelten, zij het water leggen over de dunne korst van de planeet. Het drukt de korst in op een manier waarop dat in eonen niet is voorgekomen en het resultaat daarvan zijn aardbevingen en vulkanen. Het is niet het einde van de wereld, het is gewoon de watercyclus en mijn partner zal dat morgen verklaren.

2011 is dus structureel en het jaar van Gaia. “Goed, dat weten wij,” zouden jullie kunnen zeggen. Laten wij dus teruggaan naar de illuminatie van dualiteit. Hoe zullen wij dat zeggen en wat is de beste manier? Hier komt nog meer esoterie. Als je in je leven iets numerologisch gaat toepassen moet je kijken wat het toevoegt aan jullie – niet bij de buurman en niet in het algemeen. Je moet het bij jezelf willen brengen. Jullie zijn hier om aan iets te werken, nietwaar? Er zitten hier doelen in elke stoel. (sprekend over de mensen die in de stoelen zitten) Is het juist om meer te weten? Is het om vreugde in je leven te vinden?

Is het om jezelf te genezen? Zijn er frustraties die iedere dag op je drukken en die je wilt oplossen? Wil je dingen hebben die je nooit eerder hebt gehad met betrekking tot vrede en vreugde? Er is jullie verteld dat zij beschikbaar zijn. Ieder van jullie heeft een ander doel om in de stoel te zitten.

Nu wil ik jullie iets laten zien. Ik wil jullie een zienswijze laten zien. Jullie komen met een probleem en wij komen met een groep van liefde. Wij brengen oplossing. Wij gaan echter niet iets doen dat jullie hebben.

Wij gaan jullie de kaart laten zien en hoe jullie je angst over alles kunnen kwijtraken. Wat doen jullie dus? Misschien gaan jullie vandaag beginnen met het onderzoeken van de energie van numerologie. Hoe trekken jullie die energie in jezelf? Gaan jullie een touw visualiseren dat iets esoterisch aantrekt dat jullie echt niet begrijpen? Jullie moeten het doen met je DNA!

“Daar gaan wij weer,” zullen sommigen zeggen, “kryon gaat weer spreken over biologie. Waarom praat jij niet over spirituele dingen, Kryon. Ik wil dingen weten over mijn engelen en mijn gidsen. Ik wil over esoterische dingen weten, van buitenaardsen. Maar daar gaan je het weer hebben over biologie….een molecule.” Goed. Laten wij het hebben over een molecule, maar dan wel op een manier die jullie kan verrassen. Het bevat alles waar jullie om gevraagd hebben! Laten wij nog eens kijken naar de eerste keer in de opgeslagen geschiedenis waarbij de pracht van het DNA-veld zichtbaar was en werd opgenomen. Ik heb dit voorbeeld vaak gebruikt. Ik zal het kort houden, maar ik zal jullie vertellen dat er gewicht in deze boodschap is. Ik breng het jullie nu, als terugblik, zodat jullie zien wat ik wil dat jullie zien.

De onthulling van het DNA-kwantumveld, zoals dat in de geschiedenis is gezien.

De Oude profeet Elia is vandaag de dag een profeet voor alle grote religies. Voor de Israëli’s, de islam en de christenen spreken alle geschriften over Elia als een groot profeet. …een van de laatste vader-profeten. Hij was wijs en werd door allen gerespecteerd.

Elia deed iets dat geen mens ooit had gedaan. Hij wilde ascenderen terwijl hij leefde en hij wilde dat het zou worden opgetekend zodat iedereen kon zien hoe dat ging. Dat wil zeggen dat hij wilde dat het opgeschreven zou worden en het door iemand gezien zou worden. En dat deed hij. Elia koos zijn leerling, Elisha, om naar hem te kijken en op te nemen wat hij zag. Ik heb het verhaal al vaak verteld, maar het is elke keer weer groots!

Nu, Elisha wilde ook iets terughebben. Hij maakte een afspraak met Elia. “Meester, ik wil alles doen wat u wilt. Als u echt vertrekt, zal ik u heel erg missen.! Maar wilt u mij alstublieft uw mantel geven?” Misschien is dit nog niet zo goed uitgelegd en dus zal ik vertellen wat het betekent en ik wil dat jullie iets zien dat zo vergevorderd is dat er zelfs vandaag niet over wordt gesproken. Wij hebben twee spirituele mensen waarvan er een op het punt staat om te ascenderen en de planeet te verlaten. De andere vraagt of hij alle wijsheid die Elia in zich had opgenomen van hem kon overnemen. Weten jullie hoe dat gewoonlijk wordt gedaan? Zij moeten beiden sterven! Het wordt aan de andere kant van de sluier bij overeenkomst gedaan en komt de ander terug op Aarde met de wijsheid van de eerste. Maar niet ditmaal.

Zij keken elkaar in de ogen en Elia glimlachte en zei: “Het is gedaan. Hij is van jou.” Inderdaad! Laat de geschiedenis tonen dat na het overgaan van Elia, Elisha doorging met het doen van grootse dingen, soms zelfs grotere dan zijn meester. Elisha nam de wijsheid van de mantel van de profeet Elia en die werd van hem. Nu, geliefden, vertel mij eens waar dit proces over gaat. Waarom doen jullie dat vandaag niet? Ik zal jullie vertellen dat het geen 3D was. Ik zal jullie vertellen dat het een van de meest esoterische dingen was die er ooit zijn gebeurd. En toch spreekt bijna niemand hierover.

Hoe zouden jullie het vinden om bij afspraak jullie wijsheid over te dragen aan iemand anders? Oh, dat is een onderwerp voor een andere channeling. Het is kwantum. Het is prachtig. Het is een proces. En tussen twee haakjes – het heeft te maken met 44! Stel je eens voor: een mens met de mogelijkheid om zonder dood wijsheid over te dragen! Zelfs de sjamanen konden dat niet! Oh, zij probeerden het wel, maar zij konden het niet. Daarom hebben de grootste sjamanenzielen op Aarde hun wijsheid pas na de dood overgedragen. Het moest terugkomen door hun Akasha. Stel je eens voor hoe het zou zijn als je alles wat je hebt geleerd kon overdragen aan iemand anders! Dit is een concept dat nog bijna niemand op de planeet ooit heeft geweten. Alleen de Tibetanen hebben deze kennis momenteel.

De ascensie van Meester Elia.

Elia liep het veld in terwijl Elisha toekeek. Zoals de Schrift vertelt in wat jullie het boek van de Tweede Koning noemen, gebeurde er het volgende: Elia veranderde in een bol van licht! Elisha schreef zo snel als hij kon. Elisha voelde het belang van de transformatie, schreef zo snel als hij kon, maar was verbaasd door het spektakel. Het was een bol van licht, maar zo helder, zo veelkleurig en weerschijnend.

Nu wil ik dat jullie zien wat er gebeurde en het zelf gaan nakijken in de geschriften. Er kwam geen licht uit de lucht naar Elia! Realiseren jullie je dat? Er kwam niets van bovenaf. Alle energie die Elisha zag werd door de mens, genaamd Elia, gegenereerd. Hij had dit gedaan met zijn eigen spiritualiteit toen hij zich in een oogwenk verbond met het deel van God dat hij was. Hij kon ook niet lang blijven anders zou hij alles om zich heen oplossen! Het ging snel, maar Elisha zag het.

Elisha wist niet echt wat hij zag maar het was verbazingwekkend. Bijna ogenblikkelijk, zoals Elisha het vertelt, waren er drie soorten energieën die neerkwamen om Elia naar de hemel toe te assisteren. De metafoor was dat Elia een koets bereed met drie vurige, witte paarden ervoor. Spirituele dingen die buiten 3D gaan zijn altijd metaforen, geliefden. Het is de enige manier om boodschappen door te geven die jullie kunnen ontvangen. Maar ik wil dat jullie nu weer naar numerologie kijken. Het gaat over de drie – de katalytische drie. Hij zit overal in de spiritualiteit. Jullie vinden hem in alle religies en vertegenwoordigt de energieën van God. Er is iets aan de hand met de drie. Wij zeggen nu zelfs tegen jullie dat wij de derde taal over jullie heen gebruiken terwijl jullie dit horen of lezen. De derde taal is een metafoor voor de katalytische communicatie van God met de mensen. Het was de communicatie met Elisha over wat Elia ervoer. Elisha was overdonderd! Hij noemde de koets waar Elia in reed. In het Hebreeuws noemde hij het de Merkabah, wat betekent: te rijden. Elia reed in zijn eigen Godenergie.

Laat mij jullie vertellen wat Elisha werkelijk zag. Hij was de eerste mens in de geschiedenis die kon kijken naar hetgeen er in ieder mens is geschapen, tot op een afstand van 8 meter. Het heet het DNA Kwantum Veld (het Merkabah) Als jullie God hebben in elk stukje van het DNA, en het DNA wordt geactiveerd zullen jullie dezelfde ervaring hebben als Elia! En hebben wij het nu weer over…..DNA Het is niet alleen maar biologie, niet alleen maar een molecule, maar de drager van alles dat spiritueel is in ieder mens.

Jullie Akashakroniek is daar. Alles wat jullie hebben gedaan is daar. Al jullie levenslessen zijn daar. Jullie spirituele kern is daar. Jullie engelennaam is daar. Zelfs ET-energie is daar. Alle dingen die spiritueel uniek zijn in ieder mens, zijn daar. Nu wij jullie dit hebben verteld en wij jullie hebben laten zien wat wij jullie wilden laten zien over wat kwantum is rondom ieder levend mens, laten wij erover praten.

Wij hebben de lagen van het DNA voor jullie uitgelegd. Jullie hebben het in een boek. Jullie hebben hun Hebreeuwse namen, allemaal namen voor God. Is dat niet interessant? Zien jullie hoe elke laag wordt geëerd? Er is niets gewoon aan hen of aan jullie. Als jullie nu dus een concept willen hebben over wat jullie dit jaar zelf gaan doen, met welke laag van het DNA jullie dit jaar gaan werken? Wij gaan het jullie vertellen en geven jullie een voorbeeld. Het zal een voorbeeld zijn dat wij graag willen ankeren zodat jullie het niet zullen vergeten. Deze channeling is de belangrijkste die wij ooit hebben gegeven en toch zo eenvoudig als wij ooit hebben gegeven. Dat zullen jullie wel zien.

Met welke laag van het DNA gaan jullie dit jaar werken?

Nu…..er zijn mensen die de lagen al kennen, en zij stellen: “Wel, het moet laag zes zijn. Dat is het Hoger Zelf. Dat moet wel. Het Hoger Zelf is het venster van communicatie. Als jullie gaan mediteren is dat het wat jullie activeren, het is de pijplijn. Als jullie vreugde binnenin aanroepen, is dat ook de pijplijn. Dat moet wel. Dat is waar wij mee werken, nietwaar?” Ik zeg dat dit niet zo is. Nee, het is niet zo.

“Dan moet het nummer 10 zijn. Dat is een zeer spirituele laag. Hij heeft te maken met de essentie van jullie bestaan, van jullie goddelijkheid. Goddelijkheid is de bron van jullie bestaan. Die moet het dus zijn. Het gaat over de creatieve bron en over dat wat niet god is, maar de Schepper, een energie apart van God die een representatie is van Al Wat Is, en van de schepping van het universum.” Ik zeg nee, die is het ook niet.

“Wel, misschien is het laag 12”zouden jullie kunnen zeggen. “Laag 12 is heel moeilijk te begrijpen omdat hij zo makkelijk is genoemd. Hij heet Almachtige God. Dat moet hem zijn.” Laat mij jullie vertellen wat laag 12 is. Het is het gezicht van de God in jullie. De almachtige God in jullie is wat mensen zien als jullie vol compassie zijn, het is wat mensen zien als jullie verliefd zijn. Het is wat mensen zien als jullie dingen vieren en vol vreugde zijn. De weldadigheid van de schepping zelf is Almachtige God. Is dat degene?”Nee, dat is hij niet.

Al deze lagen zijn belangrijk en zij zijn allemaal geheiligd. Maar nee, met geen van hen gaan jullie dit jaar werken. Jullie hebben al een hint want het heeft de naam van het jaar. Het is nummer 11. En hier raken wij in de moeilijkheden omdat hij niet wordt begrepen. Ik ga hem dus uitleggen.

De elfde laag van het DNA.

DNA-laag 11 wordt gedefinieerd als de wijsheid van het goddelijke vrouwelijke. Nu, dit is het punt waarop wij alle mannen verliezen. (gelach) In 3D willen jullie dat niet echt, nietwaar, mannen? Het is omdat jullie denken aan ragfijn weefsel, vrouwendingen, nietwaar? Jullie zijn mannen en de energie van deze laag lijkt niet noodzakelijk overeen te komen met jullie sekse. Toch is dat heel 3D en het is niet zo.

Allereerst zijn jullie allemaal van beide geslachten geweest. Dat weten jullie toch, nietwaar? Jullie veranderen. Wij hebben het hier vaak over gehad. Jullie moeten weten dat dit een onderdeel van het systeem is.

Het ontwikkelt de balans over vele uitdrukkingen (levens) en incarnaties van wie jullie vandaag zijn. Vaak heeft de vrouw krijgersenergie, heeft de man de moeder die zachtaardig is. Het zit in jullie allemaal. Jullie zijn allemaal een mix dus kan ik spreken over het wijze, goddelijke vrouwelijke en ik spreek tegen iedereen in de zaal, want er is geen sekse bij God. Ik ga deze wijze, goddelijke energie dus uitleggen op een manier waarop jullie het begrijpen.

Om te beginnen: wat is de wijsheid van het goddelijke vrouwelijke? In een paar woorden, wat is wijsheid? Wat is het dat voor dit jaar zo belangrijk is? Laten wij het hebben over de functionaliteit van wat het is en over de wijsheid van het vrouwelijke goddelijke. Het is hoofdzakelijk compassie.

Dat is het sleutelwoord en jullie hebben dat eerder gehoord, nietwaar? Jullie hebben het dit weekend van Adamus gehoord(sprekend over de eerdere channeling van Geoff Hoppe). Jullie hebben het van Gaia gehoord, niet? (sprekend over een eerdere channeling van Pepper Lewis) Compassie. Wat voor soort compassie, zouden jullie kunnen vragen? Compassie voor andere mensen? Ja. Maar het is meer dan dat en ik ga het jullie uitleggen in concepten die jullie zullen begrijpen.

De reden waarom compassie en wijsheid zijn verbonden met het vrouwelijke ga ik jullie nu geven. Jullie hebben een groot voorbeeld waardoor jullie het allemaal zullen begrijpen, zelfs de mannen in de zaal omdat ook zij deze ervaring hebben gehad. Oude zielen, jullie zitten in een mannelijk lichaam en zijn daar trots op, maar jullie hebben ook de ervaring gehad van het wijze, vrouwelijke goddelijke en als ik erover begin te spreken gaan jullie het je herinneren. Het gaat over geboorte.

De metafoor van de Moeder en het Kind.

Er is niets mee te vergelijken, de geboorte van een kind. Het etst de ervaring in het bewustzijn van ieder mens die daarbij in de buurt is. Als de engelen rondom het bed staan en zingen, en jullie de eerste schreeuw van het kind horen is dat zeer vreugdevol. En als jullie geluk hebben en in een situatie verkeren waarin jullie het kind aan de borst van de moeder kunnen leggen en het misschien even opkijkt, zijn eerste oogcontact, is er niets vergelijkbaars op de planeet!

Daar wil ik het nu over hebben. Hoeveel houd jij van dat kind, moeder? Wat voor cijfer zou jij die energie op een schaal van honderd geven? De moeders in de zaal zeggen: “Honderdtwintig.” Er is niets mee te vergelijken. De schepping van het leven is ontzagwekkend en groots. Het vertegenwoordigt alle patronen van jullie in het kind. Alle gepaste dingen zijn gebeurd en het kind is perfect. Esoterisch gezien is het kind dat jullie verwachtten, hier. Esoterisch gezien kan het zelfs een verwant uit het verleden zijn. Zo werkt het en dat weten jullie, niet? Esoterisch gezien koos het kind jullie uit. Esoterisch gezien kozen jullie het kind uit.

Het is dus een magisch moment en als jullie deze prachtige spirituele dingen begrijpen, is het nog magischer. Maar zelfs als jullie totaal onwetend zijn over dit soort dingen, is het nog steeds magisch. Dat komt omdat er een dynamiek en multi-dimensionale liefde zijn tussen het kind en de moeder die niet beschreven kunnen worden. Het is universeel en wereldwijd.

Nu geven wij jullie een voorbeeld van een denkbeeldige situatie. Als wij naar deze liefde kijken, geef ik jullie een metafoor om te overwegen. Ik geef jullie een voorbeeld van de wijze, goddelijke moeder. Het is niet alleen maar de compassie voor andere mensen op de planeet, het is compassie voor God. Het is compassie voor de relatie van de dualiteit, dat wat goddelijk is binnen de mens. Het vertegenwoordigt het koord van liefde tussen de moeder en het kind en het compassievolle liefde. Het vertegenwoordigt ook de communicatie tussen jullie en God, dat koord tussen ons. Dat is de metafoor. Als jullie oplossen wie God in jullie leven en in jullie lichaam is, begint alles op te helderen.

Laten wij eens spelen met deze denkbeeldige situatie. Het is een magisch moment, laten wij zeggen dat het kind opeens leeftijdloos en intelligent is. Opeens wordt de tijd opgeschort. Opeens begint het kind jullie vragen te stellen. Dus voor even gaat het kind vragen wie jullie zijn en wat jullie willen. Vergis je nu niet waar de metafoor over gaat omdat wat de moeder het kind gaat vertellen hetzelfde is als wat ik ieder van jullie in de stoel wil vertellen over jezelf en over God. Luister dus goed naar dit gesprek tussen moeder en kind. Het vertegenwoordigt het wijze, goddelijke vrouwelijke.

Het kind zegt tegen de moeder: “Moeder, hoe zal mijn leven met jou zijn? Wie ben jij echt? Wat ga jij doen?

Denk er even over na wat jullie antwoord zou zijn. Zou het dit zijn?

De moeder kijkt omlaag naar het pasgeboren kind aan haar borst en zegt: “Het eerste dat ik ga doen is een geheim voor jou bewaren. Je zult echt hard moeten werken om uit te zoeken hoeveel ik van jou houd. Ik ga het in stukken verdelen en het op plaatsen brengen waar jij het zult moeten zoeken en vinden. Het zal in het duister zijn, uitgezonderd voor andere mensen, behalve jij. Er zullen vele geheimen zijn en het kan zijn dat jij mij nooit vindt.”

Ga jij dat tegen jouw kind zeggen, moeder? Is dat de boodschap? Oh, jij gaat het tegenovergestelde zeggen?

“Ik ben hier voor jou; ik ben hier voor jou! Ik sta wijd open voor jou en ik ga jouw hele leven bij jou zijn. Jij hoeft mij nooit te zoeken omdat ik altijd liefhebbend naast jou zal staan en jou zal beschermen. Er zal nooit een geheim zijn over waar ik ben…..geen geheimen. Wat jou ook is verteld, of wat anderen mogen denken, ik ben er voor jou!”

Dat is de waarheid over wat jullie gaan zeggen tegen dat speciale wezen dat zojuist is gearriveerd met jullie bloed, nietwaar? Het kind zucht en omarmt jullie nog inniger. Dat is waarheid.

“Vertel mij meer, mam. Wat nog meer?

Moeder, zou jij dan naar het kind in de ogen kijken en zeggen: “Als jij met mij een goede relatie wilt hebben, moet je een beetje lijden. Niet alleen dat, er zullen ook enkele attributen zijn……een paar duizend treden om te beklimmen. Ik zal jou een paar keer willen neerhalen om je ongemakkelijk te maken en ellendig en je laten twijfelen over jouw waarde. Als jij je dan niet gedraagt, zal ik jou verlaten.”

Ga jij dat zeggen? Het antwoord is NEE. En ik zal jullie zeggen dat God dat ook bij jullie niet doet!

Luister naar mij, mensen, dit hoeft niet moeilijk te zijn. Mensen hebben menselijke regels toegepast op God. Zij hebben van God zelfs een mens gemaakt, hebben God zelfs een biologisch geslacht gegeven en zelf oorlogen in de hemel bedacht! Zij hebben zoveel dingen gedaan om de Schepper van het universum te vermenselijken! Geloof het niet. Gebruik jouw eigen spirituele logica. Dit is niet onze relatie, oude zielen, en zo is hij ook nooit geweest.

Ik wil jullie meenemen van deze plaats terwijl jullie weten wie jullie zijn: Het kind dat aan de borst van de Almachtige Schepper ligt en in de ogen van God kijkt.

Laten wij nu de volgende vraag nemen, maar nu is de metafoor anders. Het gaat nu tussen jullie en God: “God, wat wilt u? Wat wilt u van mij?”

“Ik wil dat jij jouw hele leven van mij houdt. Ik weet dat er moeilijke tijden zullen zijn waarop jij niet weet wat er aan de hand is. Ik weet dat jij een kind bent en groeipijnen zult hebben. Ik weet dat er tijden zullen zijn waarop jij je terugtrekt van mij en weer terug zult komen. Maar ik wil dat je weet dat ik er altijd ben.

Mijn hand is altijd uitgestoken om jou door het duister heen te helpen. Jij kunt mij altijd oproepen.” En dat, geliefden, is de relatie van ons met jullie.

Ik vertegenwoordig een stukje aan de andere kant van de sluier dat openlijk en vrij kan spreken tegen oude zielen in deze zaal., en ik zeg: “Dit is onze relatie van compassie.’ En daar gaat dit jaar over.

“Wat meer, God, wat wilt u nog meer?” Wat zou de moeder zeggen over de komende jaren? Het is voor ons hetzelfde. Het kind groeit op en de moeder zegt: “Waarom kom jij niet wat vaker bij mij eten?” Zelfs als het kind een leven van zichzelf heeft en alles op zijn plaats heeft, zelfs een eigen familie heeft, blijft moeder ervan houden en zegt: “Waarom bel je mij niet af en toe?” En daar hoef je niet Joods voor te zijn! (gelach)

Dat is wat ik jullie nu wil meegeven. Dat is wat jullie het kind vertellen, nietwaar? Het kind is een levenslange liefde. Kan het eenvoudiger? Kan het diepgaander en puurder? Waarom stoppen mensen God in een doos, gevangen in een menselijke vorm met menselijke attributen zoals sekse, oordeel, jaloezie, vergelding en straf. Dat is niet wie wij zijn! Wij zijn de scheppers van Al Wat Is, inclusief de schoonheid die de mens is.

Deze negatieve en angstaanjagende attributen zijn niet wat jullie je kind vertellen, nietwaar? Mam, pap? En dat doen wij ook niet! Het woord is dus compassie. Het beantwoordt de 11 van 2011; het beantwoordt dat wat 11 is in het DNA en het antwoordt op de energie waar jullie nu mee werken. Als jullie de compassie van de moeder hebben, het wijze, goddelijke vrouwelijke, zal die polariteit van jullie tussen God en de mens niet langer dualiteit genoemd worden. In plaats daarvan is het dan een enkelvoudigheid van jullie en God als EEN.

Geliefde, iedereen zal het aan jullie gezicht zien. Dat is waar de genezing begint waar jullie vandaag voor gekomen zijn. Dan zijn de problemen opgelost. Dat is wanneer jullie beginnen met het planten van de zaden voor vrede op Aarde.

Waarom nemen jullie ons niet mee na ons aanbod? Waarom roepen jullie ons niet af en toe? (gelach) Vanavond, misschien?

Zou het zoveel pijn doen om je handen in de lucht te steken en te zeggen: “Ik houd van u, God?” Wees niet verrast als jullie onze handen in je hand voelt en dat wij zeggen: “Het werd tijd dat je belde.”

Dit is de boodschap van vanavond. Daar gaat dit jaar over.

Blijf gecentreerd, wordt compassievol. Oh, er zal verwarring zijn, oude zielen, want jullie zitten in een veldslag. Wij hebben jullie verteld dat dit zo zou zijn. Deze veldslag gaat tussen de oude en de nieuwe energie en die is niet plezierig. Sommigen van jullie gaan door dingen heen die jullie niet hadden verwacht. Blijf gecentreerd. De God in jullie is nog steeds de energie van de ouder. De zaden zijn er en zullen er altijd zijn als de schepper van Al Wat Is. De liefde is eeuwig. Nu heb ik het gezegd, en vele oude zielen hadden het nodig om het weer eens te horen.

Laat de healing beginnen.

En zo is het.

Kryon.