Kryon in Sedona, Arizona: “Hoe ik jullie zie.”

Kryon in Sedona, Arizona:

“Hoe ik jullie zie.”

Lee Carroll / 20 maart 2011.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn echt geen regels die kunnen beschrijven wat jullie hier zien want in de kwantumstaat van de energie die voor deze communicatie zorgt, is alle lineariteit buitengesloten. Toch zijn er nog steeds mensen met een lineair intellect die zullen zeggen: “Zoiets als dit kan niet waar zijn!” Dat God op deze manier tegen de mensen spreekt.. Veel te gemakkelijk! Te informeel.” Zij zouden zeggen: “Er is hierbij wat geschiedenis nodig. Er moet meer zijn dan wat wij hier zien, meer dan een man die in een stoel zit en de essentie van God naar voren brengt in een channeling.” Dat zouden zij zeggen. En zij zouden ook zeggen dat zij daarin gesteund worden door de geschriften en de profeten uit de geschiedenis en wier apostelen na hun dood hun woorden opschreven. Zij zouden zeggen dat het ongepast is dat jullie hier zonder een geloofsysteem zitten, zonder doctrine, zonder profeet, zonder meester, op een informele plaats, in tijdelijke stoelen, en dat er toch een bericht van God komt. Laten wij het even hebben over ongepaste plaatsen. Laat mij jullie verleden even terugspoelen.

Er zit een man in een cel. Het is er erg schemerig. Wat jullie niet weten over die plaats is dat het er stinkt. Het is laat in de avond. De man weet dat hij waarschijnlijk nooit uit de gevangenis zal komen. De man leeft……met de liefde van God. Op perkament, in zijn eigen handschrift, schrijft hij een brief aan vrienden. De brief gaat als volgt: “Lieve vrienden, ik heb iets unieks ontdekt…..uniek voor het leven, uniek voor de planeet. Ik heb de liefde van God ontdekt door een meester waarin ik geloof. Ik schrijf dertig jaar na zijn dood dat ik in vuur en vlam sta door de liefde van God.” Over wie heb ik het? Ik heb het over Paulus de apostel. Ik heb het over de “Ziel van Tarsus’……een succesvolle zakenman die alles opofferde omdat hij een boodschap vond die als waarheid voor hem klonk, een boodschap die de Aarde nodig had en waarvan hij voelde dat hij die verder moest vertellen.

De brieven gingen naar zijn vrienden in Korinthe, in Efese. Een man, een pen. En dat werd het “Woord van God”. Hebben jullie dat? Dat, mijn vrienden, was channeling……informeel genoeg voor jullie? Of niet? Alle geschriften op de planeet, alle profetieën vol liefde, alle waarheden die op die bladzijden zijn geschreven zijn de woorden van God die door mannen en vrouwen werden opgeschreven met een openstaand hart……allemaal.! En hier zitten jullie nu, in 2009, bij een informele bijeenkomst en zijn er sommigen die zeggen dat dit niet gepast is. Laten wij hier een beetje bovenuit stijgen…..Vind jullie waarheid. Het is goed. Maar voor degenen die twijfelen; ik zeg jullie dat het echt is.

Er zijn er hier in deze zaal die de geschenken hun hele leven hebben gehad. Degenen met helderziendheid. Degenen die de kleuren kunnen zien. Degenen die de attributen van Spirit kunnen zien als zij hier zijn en die weten of dit echt is of niet.

En dus zeg ik tegen jullie in deze aanwezige groep. Kijk naar mij! Zeg het mij! Zien jullie het niet? Zien jullie het niet? Ik laat jullie de kleuren zien. Voor degenen die hen kunnen zien. Jullie kunnen niet doen alsof en als jullie de geschiedenis met een tijdmachine zouden kunnen terugspoelen naar de plaats waar Paulus zat, in die stinkende cel, zouden jullie hetzelfde licht zien. Want door hem, in zijn eeuw, in zijn tijd, door zijn profeet, stroomde de liefde van God.


Wat hebben jullie vandaag geleerd? Het gaat over het hart, nietwaar? De welsprekendheid van de wetenschap der dingen komt samen op de plaats waar de kracht is. Al 20 jaar lang is dat de boodschap van Kryon geweest. Niet in jullie hoofd, in jullie hart! Nu begint het te resoneren met degenen die ermee om kunnen gaan en zelfs met degenen die niet spiritueel zijn, in de hoeken van de planeet waar zij werken aan dit soort dingen zonder de samenhang en de betekenis daarvan te begrijpen.

Vul vanavond met mij het ontbrekende stukje in. Dit zal geen eindeloze channeling zijn. Dit is geen tijd voor onderwijzen. Wij gaan naar het hart. Ik vertelde mijn partner toen wij hier naartoe kwamen dat dit een veilige plaats is, dat hij niet voor joker staat. Hij zou zijn hart openen en toestaan wat naar voren komt als een van de meest esoterische dingen die wij ooit hebben gedaan.

Dit zal jullie misschien naar plaatsen brengen waar jullie nog nooit zijn geweest. Het gaat over het hart dat jullie kennen! Het gaat niet over nadenken, over uitpluizen. Het ontbrekende stukje? Waar gaat dit over? Hoe kan het zo zijn dat jullie hart zo’n krachtige invloed heeft op degenen om jullie heen? Hoe kan het zijn dat het zo’n invloed kan hebben op de Aarde zelf, de attributen, het magnetisme, de kwantumstaat, het kristallijnen raster, de Akashakroniek? Zijn jullie werkelijk zo krachtig? Wat zit er binnenin dat zo krachtig is? Jullie zagen vandaag de mechanieken ervan. Misschien duizelt het jullie van de informatie, hoe krachtig, hoe beknopt, hoe prachtig……maar waarom? Zijn er andere dieren op de planeet bij betrokken?

Niet echt. Zij zijn erbij betrokken, maar niet zoals jullie. Zo zit dat in het plan. De mens zou naar deze planeet komen met een stukje van de Schepper in zich. Niet apart, niet een stukje biologie, maar als een geïntegreerd stukje van God. En in die samenstelling, zonder enige organisatie, zonder enig soort planning, zelfs verkerend in een gevangeniscel, kunnen zij het uitzoeken, kunnen zij zelf hun waarheid vinden als zij dat willen. Maar dan wel een waarheid die heel goed overeenkomt met de waarheid van anderen. Binnenin jullie is er meer dan alleen maar biologie. Het is de boodschap van Kryon, het is het spirituele attribuut van alles wat jullie vandaag gezien hebben. Het is de reden waarom er zoveel kracht is. Er is hier meer dan het oog kan zien. Kan het zijn dat jullie op twee manieren een eeuwig stukje van de Schepper zijn, kan het zijn dat er in ieder van jullie een vonk van eeuwig leven aanwezig is? Dat er in de Akashakroniek een lijst is van vele, vele levens? Misschien gaat het wel terug tot aan het begin? Vijftigduizend jaar. Dat is nogal wat, nietwaar? Misschien staat er in de Akashakroniek ook wel een belofte over toekomstige levens? Veel verder dan 2012? Wat doet dat met jullie? Dat maakt jullie een stukje van de Schepper. Jullie zouden kunnen zeggen: “Kryon, ik voel mij zeker niet zo…” Ik zal jullie zeggen, lieve mensen, dat het zo ontworpen is. Niet om het moeilijk te maken. Om het zuiver te maken.

Ik ga jullie ergens mee naartoe nemen en het hangt van jullie af hoever jullie met mij mee kunnen gaan. Het hangt van jullie af hoeveel jullie je intellect opzij kunnen schuiven. Ik wil jullie meenemen naar een zeer reële plaats. Alles wat ik de komende momenten ga doen is al gebeurd. Ik ga een schilderij schilderen. Dit wordt een een-op-een interview. Jullie en ik, maar het gaat om een collectieve jullie. Het gaat om de samengestelde levens van degenen die ik nu voor mij zie……omdat ik ieder van jullie ken. Elk apart, en op veel meer manieren dan jullie denken. Het gezicht dat jullie in de spiegel zien en waaraan jullie gewend zijn is niet wat ik weet. Dat is maar tijdelijk. Zeer tijdelijk. Ik wil jullie meenemen naar een plaats waar ik aan jullie voeten kan zitten. Ik ben daar niet de meester der energieën. Ik wil jullie meenemen naar de andere kant van de sluier, voor deze incarnatie. Kunnen jullie met mij meegaan? Zie je? Wij waren daar werkelijk samen. In een kwantumstaat is er geen tijd. Waar ik nu naartoe ga gebeurt in de echte tijd. Jullie zullen het zeggen voordat jullie teruggingen naar de Aarde. Ja, op de lineaire klok. Mij voor mij gebeurt het steeds. Hoe kan ik een mens dingen uitleggen over de verwachting van het lineaire tijdvenster? Vertrouw mij maar gewoon. Het is wat het is. Ga met mij mee en onthoud: er zijn zaden van deze waarheid in jullie DNA. Als ik jullie daar naartoe meeneem is er helemaal geen plek. Er bestaat niet zoiets in een kwantumstaat. Het is een realiteit van zijn. Waar ik aan jullie voeten zit en jullie geweldig zijn. Een stukje van God dat een van de miljarden van miljarden energetische rasters is……een stukje van het geheel……het is moeilijk te beschrijven hoe jullie apart en toch tegelijk samen zijn, maar dat zijn jullie wel. Jullie zijn inderdaad individueel, maar jullie zijn ook collectief. Ik maak daar ook deel van uit terwijl ik nu in deze zaal tegen jullie spreek.

Mij partner geeft jullie nu een glimp van de lichtwinden die nu op een koele manier op jullie blazen terwijl wij op het universum zelf zitten. Het is prachtig. Jullie kunnen niet eens vermoeden wat ik mijn partner nu laat zien……de schoonheid om in staat te zijn alle vibraties te zien, veel verder dan mensen kunnen zien. Grootse, prachtige kleuren zoals die niet op jullie planeet bestaan. Zo ver als jullie het je kunnen voorstellen gaan die frequenties, en gebaad in die pracht, zijn jullie, en …..terwijl jullie hier bij mij zitten, kijk ik jullie aan en kijken jullie mij energetisch aan. Ik weet wat er komt en ik zit aan jullie voeten. Ik ben nu bij jullie en wij hebben die conversatie nu en ik zeg jullie dit: “Oh, geliefde zuster en broeder, ik houd zoveel van jullie….” Gaan jullie dit nogmaals doen? En jullie kijken naar mij alsof ik een kind ben. Alsof ik helemaal niets weet…..en jullie zeggen: “O, ja….ik ga het weer doen…” “Waar gaan jullie het deze keer doen?” En jullie kijken mij aan en zeggen: “Dezelfde plaats als de vorige keer……ik ben er nog niet klaar..” Jullie zeggen: “Ik ga terug naar de Aarde….” “Maar er zijn zoveel Aardes om naartoe te gaan….!” en jullie zeggen: “Ja, ik ga naar degene die ik laatst heb verlaten….” Ik geloof het bijna niet: “Herinneren jullie je niet wat er daar de laatste keer gebeurde?” “Dat systeem zal alle energieën van angsten en drama, pijn en zorgen van jullie vragen. Het zal jullie lichaam zelfs beïnvloeden en jullie willen daarnaar teruggaan? Dat gaan jullie doen?” “Oh ja.” “Hebben jullie vergeten” zei ik. “wat dat tot gevolg heeft? Dat incarnatieproces, de moeilijkheden, jullie moeten lineair worden……jullie zullen vergeten wie jullie zijn……jullie zullen mij vergeten….jullie zullen alle broers en zusters vergeten en de energie van dit moment, jullie zullen de schoonheid die hier is vergeten……jullie zullen de muziek niet meer horen spelen……jullie gaan naar een planeet, een deel van jullie wordt achtergehouden en dat zal het Hoger Zelf genoemd worden dat blijft op een plaats die bijna als een schelp is……jullie kunnen niets doen totdat de mens op Aarde contact opneemt……het is bijna als een spirituele gevangenis……jullie worden in tweeën gesplitst en een deel van jullie gaat naar de Aarde, jullie zullen er zelfs niets van weten…….jullie worden geboren in een lineariteit met een lichaam dat kwetsbaar is……het houdt het niet zo lang vol……het is ontvankelijk voor ziekte……jullie kunnen bij de geboorte al overlijden, jullie kunnen overlijden als jullie drie jaar oud zijn…..waarom dus? Waarom zouden jullie dat doen? Waarom zouden jullie dat doen?” Herinneren jullie je die conversatie? En nogmaals keken jullie naar mij en zeiden: “Omdat wij verliefd zijn op de Aarde en omdat dat het waard is……het is het waard.”

Nu, ik ben Kryon. Ik heb dat nooit, nooit gedaan. 20 jaar geleden kwam ik hier en de eerste dingen die ik zei waren: “Ik zit aan jullie voeten……ik was jullie voeten…” Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom ik jullie de voeten was? Willen jullie je hart een minuutje openen? Vanwege die conversatie. Ik zit hier dus met mijn hart geopend en was jullie voeten vandaag vanwege die conversatie. Omdat jullie hier nu zijn en alles wat ik vertelde is gebeurd. Herinneren jullie het je niet? Soms geloven jullie zelfs niet dat het gebeurt, zo weinig herinneren jullie je ervan. Zo is het ontworpen.

Jullie zullen de vonk willen vinden die zo velen van jullie hebben. Daar is de waarheid die jullie gewoon hebben bedekt. En als de deur openzwaait pakken jullie de hand van God….zo weinig van jullie doen dat…..ik kan niet geloven dat jullie dat gaan doen, ik zit hier en vraag het mij af….en dan zeg ik: “Waar willen jullie naartoe? Naar welk land? Welk deel van de Aarde? En jullie vertellen mij: “Ik ga terug naar waar mijn karmische familie is….” En ik zeg dan: “Er zullen daar problemen zijn……kunnen jullie niet beter een ander land uitkiezen? Wat denken jullie van Canada? (gelach) Dit is een grap van Kryon.! En jullie zeggen: “Nee.“ En ik zeg: “Waarom niet?“ Jullie balanceren in de kern van…..creatie…..het beste woord wat ik heb……jullie kunnen uitkiezen wat jullie willen……jullie zijn de baas……jullie gaan allemaal naar de planeet……jullie en de anderen kunnen een hele nieuwe karmische groep vormen als jullie dat willen……en jullie zeggen: “Nee! Ik ga naar degenen die ik heb verlaten.” Ik zei: “Waarom? Het is daar moeilijk……kijk maar……kijk naar de potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren……kijk naar de zorgen……kijk naar het leven waar jullie op het punt staan in te stappen,de potentiëlen ervan zijn bekend, kijk naar het potentieel van wat er kan gebeuren……willen jullie dat echt?” En jullie: “Wij zouden het niet willen missen.” “Met die groep?” ”Met die groep!” En ik keek naar jullie en zei:”Zij zullen niet eens weten dat jullie terugzijn!” Zij zitten nog steeds te treuren over jullie dood en jullie gaan terugkeren naar hun groep en zij zullen het niet eens weten.

Zo onwetend zijn zij. Jullie kunnen het doen! Het is net als afdalen van het lichtste licht naar het donkerste donker……en jullie gaan dat doen???? En jullie keken mij aan en zeiden: “Daarom gaan wij.” “Welke familie?” Oh, degene die wij hebben achtergelaten.” “Werkelijk? Zijn jullie hen niet zat? Kijk hoe het allemaal niet functioneert.” “Daar gaan wij naartoe.” Ik kan het niet geloven…..vrijwillig…..terugkomen. Ik zeg: “Waarom doen jullie dat? Waarom zouden jullie dat doen? Jullie weten dat jullie niet eens hoeven terug te gaan?” Jullie kijken mij aan en zeggen: “Wij gaan afmaken waar wij mee begonnen zijn.” Jullie kijken mij aan en beleren mij: “Wij zijn daar drieduizend keer geweest en er is nog nooit een tijd geweest waarop wij het kunnen afmaken……en deze keer kan het.” Jullie kijken naar dezelfde potentiëlen als ik, zij bevinden zich in het donker en weten zelfs niet wie jullie zijn en laten de familie jullie niet herkennen…..zij hebben helemaal geen energiebewustzijn.

Zij zijn zelfs niet eens multi-dimensionaal. Jullie stappen terug in het schijnbare duister…..”Waarom? En jullie zeggen: “Omdat wij het licht gaan vinden……gaan afmaken waaraan wij zijn begonnen……wij hebben een mogelijkheid…..om alles goed te maken. Om iets te doen wat maar weinig Aardes ooit hebben gedaan. Om een uiteindelijke beschaving te scheppen, de uiteindelijke beschaving, niet zoals de velen die werden vernietigd, niet zoals degene die later werden opgegraven. De uiteindelijke…degene die een planeet in vrede zal scheppen….Oh, er zullen altijd onenigheden zijn. Er zal niet een wereldregering zijn Maar er zal vrede zijn. Oorlog zal geen antwoord meer zijn, daarom gaan wij.”

Jullie zeggen tegen mij en wijzen met jullie vinger: “Weet je dat niet, Kryon, weet je dat echt niet?” en ik zeg tegen jullie: “Ik weet alleen wat jullie mij vertellen!” Jullie zitten hier en heel veel van de potentiëlen zijn uitgekomen en ja, er waren zorgen, en ja, er was verlies van liefde, en ja, en ja, en ja. Was er pijn? Ja, en als ik jullie nu zou kunnen interviewen op DNA-niveau zouden jullie tegen mij zeggen: “Ahh, jij hebt ons gevonden.” en ik zou even zeggen terwijl jullie even multi-dimensionaal zijn in deze ruimte: “Hoe denken jullie er nu over? Wat denken jullie? Jullie zouden zeggen: “Het was het waard.” Wacht wat er gaat gebeuren!” En jullie vragen je af waarom Kryon jullie de voeten wast. En dat is een esoterisch bericht vanuit het hart, lieve mensen, dat is de manier waarop ik jullie zie. Ik zie jullie als een grote meester, jullie allemaal!

Toen mijn partner begon met channelen opende ik zijn hart bijna meteen en liet hem zien en voelen wat ik voel en voelde. En in dat proces leerde hij dat hij zijn ogen moest sluiten. Pas kort geleden kon ik hem toestaan om hen even te openen. Ik stond hem toe om te gaan staan, rond te lopen….hij houdt er niet zo van. Ik zal jullie zeggen waarom. Omdat hij met zijn ogen dicht mijn hand beter kan vasthouden. Hij wordt niet afgeleid door het vooroordeel van de driedimensionale geest die om hem heen kijkt en 3D-dingen ziet. Hij is verbonden met de liefde van God.

Hij praat niet net zoals ik over zichzelf. Maar het is de waarheid. Hoe zouden jullie het vinden? Hoe zouden jullie het vinden om een waarheid te hebben die jullie zoveel comfort geeft dat jullie daar graag in willen zijn…..niet wegdrijven in een of andere meditatieve gelukzaligheid, maar gegrond in de liefde van God, wetend wie jullie zijn, wetend waar jullie vandaan kwamen, wetend van de mogelijkheden over wat jullie zouden kunnen doen. En dat, lieve mensen, is wie jullie zijn, ieder van jullie had deze conversatie met familie voordat jullie hier kwamen. Ik heb gesproken over de ‘wind der geboorte’, dat is een poort die lijkt open te gaan als een wind die de lineariteiten zo knarsend wegblaast dat hij lijkt op een wervelwind tegen de multi-dimensionale pracht van waar jullie vandaan kwamen. Net als vallen in de afgrond en in stukken te zijn geblazen gaan jullie erin en het volgende wat jullie weten gaat over het geboortekanaal. Wisten jullie dat je dit alles in de eerste weken na de geboorte herinnert?

Kinderen weten het. Het is tussen twee haakjes erg van streek brengend om geboren te worden en te horen dat de muziek stopt. Het is beangstigend, het is zo donker, de kleuren zijn weg, de schoonheid is weg, en daar zijn jullie dan. Alles wat jullie hebben is het kloppende hart van je moeder en dat is genoeg. Dat is precies zoals het hart werkt. Dat is wat ik de laatste keer zei. Hier zitten wij nu, in een complete cirkel, nietwaar?

Wat gaan jullie met deze informatie doen? Wat gaan jullie met deze informatie doen? Zou het zo zijn? Alles wat ik heb gezegd? Is het mogelijk? Waarom vragen jullie het niet? Op het rustigste moment wat jullie hebben jullie, zonder iemand om je heen, jullie met jullie, waar de waarheid absoluut is, waar alle geheimen bekend zijn. Waar er geen mogelijkheid is om iets te verbergen voor jezelf, jullie openen je harten, vragen het aan jezelf. Is er hier meer aan de hand? Is het mogelijk dat ik een stukje van het universum ben? Laat jullie zelven met jezelf spreken en doe een stap achteruit en begin de muziek te horen; als het rustiger wordt, begin dan nogmaals…..en, als jullie het licht aan gaan doen waarvan wij wilden dat jullie het aan zouden doen sinds de dag dat jullie werden geboren, zal ik jullie iets zeggen, mijn vrienden, als jullie dat doen zal ik er zijn……een van de stemmen, dat is wat ik doe, zeggen: “Welkom thuis.”

Ik ben Kryon van de magnetische dienst. Ik ben verliefd op de mensheid. Ik ben jullie zuster. Ik ben degene wie jullie denken dat ik ben. In deze tijd moeten jullie een aantal beslissingen nemen, niet later, maar nu en dat doen jullie niet collectief. Jullie doen het door in de spiegel te kijken. Dat maakt het moeilijk, nietwaar? Maar als jullie dat doen zijn wij daar om jullie te ontmoeten. Het is veilig!

En zo is het.

Kryon.