Kryon in Stamford. 1 / Elementen van de Vonk. 1

 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Stamford. 1

Elementen van de Vonk. 1

  27 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Met zekerheid komt de mens in een nieuw paradigma en wij zeggen dit nu al vele jaren, lieve mensen. Dit paradigma is zo anders…het is niet alleen wat er op deze planeet gebeurt en niet alleen maar bewustzijn. Het heeft te maken met de sluier zelf….wat dit ook voor jullie betekent….de sluier die jullie scheidt van zovele dingen waarvan jullie denken dat jullie hen hebben uitgezocht. De sluier gaat opgetild worden en wat die onthult is verwarrend. Ik wil dat deze channeling en de volgende een onderwerp hebben. Ik zal hen “de Elementen van de Vonk” noemen om jullie te laten begrijpen dat jullie dienen te luisteren naar wat ik jullie vorige week bracht en wat “De Vonk” heette. Ik zal hier een klein beetje naar teruggrijpen en dan zal ik jullie enkele dingen vertellen over wat er aan de hand is met de Vonk en wat er na de Vonk gebeurt. Laten wij dus aan de slag gaan. Ik ga jullie niet vragen om vele dingen te visualiseren en de reden hiervoor is dat jullie de waarheid niet kunnen visualiseren….deze liefde, puurheid, kernwaarheid van God, deze standaard van waarheid….is Gods liefde. Zo puur dat de puurheid ervan jullie ontgaat, jullie weten het niet. Het is alleen wat jullie als mensen kunnen geloven over hoe puur iets kan zijn tussen een mens en een mens en een kind en jullie beoordelen alles op hoeveel jullie kunnen liefhebben en jullie komen nog niet in de buurt van de mate waarin God liefde, compassie en zorg voor jullie heeft. Er is geen paradigma op de planeet dat daarbij in de buurt komt. Als ik jullie dus zou vragen om dit te visualiseren zouden jullie niet weten wat jullie moeten visualiseren. Dus komen wij steeds weer op verhalen, paradigma’s en metaforen, voorbeelden van Opwaarderingen en soms zelfs parabels.

Kunnen jullie je voorstellen dat jullie door het leven gaan, lieve mensen, met engelen aan je zijde? Jullie kunnen deze engelen in je voorstellingsvermogen schilderen, jullie kunnen hen elke sekse geven, groot of klein maken, maar zij zijn prachtig. Zij zijn geheiligd en zij zijn rustig. Zij zijn stil omdat jullie vrije keuze hebben. Op het moment waarop jullie hier komen kunnen jullie luisteren naar wat er wordt gezegd….of niet, jullie kunnen voelen, of niet, jullie kunnen onderzoeken, of niet, jullie kunnen alle richtingen opgaan die jullie willen, met je eigen spiritualiteit, op de manier die JULLIE willen. Niemand kan een kooi om jullie en je gedachten plaatsen….niemand!!!! Zij kunnen het proberen, maar jullie zijn VRIJ om te kiezen wat jullie willen en wat logisch voor jullie lijkt.

In een oude energie, lieve mensen, is het behoorlijk wat ik een “kinderverhaal” noem, geweest. Wat jullie is gepresenteerd kunnen jullie niet doorgronden….het ware paradigma van jullie ziel. Kijk naar jullie leven op Aarde en onmiddellijk denken jullie aan….lijden, moeilijkheden, overleven. Dit is vaak hoe jullie erover denken. Als het over jullie ziel en God gaat zeggen jullie: “Dat komt later pas als ik goed genoeg ben.” Jullie kunnen zeggen: “Ik denk de hele dag aan de liefde van God om door het lijden heen te komen dat ik ondervind.” Jullie willen weten hoe God eruit ziet omdat jullie geen idee hebben van multidimensionaliteit. Jullie weten alleen dat jullie bestaan en weten alleen wat er gebeurt. Wat er ook in je leven gebeurt….de engelen zijn erbij, en wat jullie niet weten en wat jullie niet is verteld: zij zijn altijd bij jullie! Stel je eens voor dat er steeds een engel met je meeloopt, vele engelen. Hoeveel engelen passen er op de punt van een naald? Stel je eens voor dat er een Groep engelen om je heen is die jouw kleur hebben. Als jullie wisten hoe jullie kunnen vragen.

Ik wil dat jullie je even een mens in een kamer voorstellen en die kamer is Leven. Deze mens heeft enorm zijn best gedaan en hierdoor is deze kamer helemaal gevuld met objecten en dit zijn metaforen. Een deel van deze objecten zijn misschien zijn spirituele leven, politiek of wat dan ook. Overal zijn objecten en zij gaan met hem mee in deze kamer. Zij overleven in deze kamer zo goed zij kunnen. In deze kamer die leven is, leven zij, hebben zij lief, zijn logisch, zij hebben intellect en al dit soort dingen….zij horen allemaal bij de mens. Elk van deze dingen, lieve mensen, heeft weinig te maken met jullie ziel. Zie je, de ziel was nooit echt een onderdeel van deze kamer, hij was bijna altijd ergens anders. In deze kamer zorgden zij hier ook altijd voor….in een oude energie zijn de objecten daar. Op sommige van deze objecten is een etiket geplakt over dingen die jullie zijn verteld. Op een bepaalde manier worden sommige van deze objecten bewakers omdat zij jullie leven bewaken en dit is de manier waarop jullie erover denken, met name degene die gaan over jullie denken, jullie houding, jullie logica en ook jullie spiritualiteit. Er zijn er bij die jullie bewaken zodat jullie niet de verkeerde dingen doen waarover jullie is verteld. Jullie spirituele bewakers zijn bewakers: Jullie hebben de Liefde van God bij jullie en jullie gaan naar plaatsen en zingen en het voelt allemaal correct. Dat is het ook….voor nu. De bewaker gaat met jullie mee….is jullie verteld.

Dit alles is een metafoor. Maar wat heeft dit te maken met engelen die met jullie meelopen en afgestemd blijven in deze kamer van jullie? Er is altijd een deur geweest. Die is er altijd omdat vrije keuze jullie om je heen doet kijken en jullie kunnen naar alle deuren kijken maar hebben geen interesse in welke deur dan ook omdat jullie weten waar de ingang en de uitgang zijn omdat Jullie dit zijn. Dus jullie komen en gaan, de manier waarop jullie denken en hoe jullie overleven….wat er gebeurt als jullie overlijden….er zijn dus al die deuren, maar er is een speciale deur waaraan jullie niet veel aandacht hebben besteed omdat het een gouden deur is. Jullie openden hem eens, maar alle bewakers stroomden toe en sloten hem snel. Zij zeiden: “Maak die niet open want als je deze deur opent kan er van alles gebeuren.” Jullie zegen dat er een trap achter de deur was waar bovenaan een licht brandde. Maar zij vertelden dat het gevaarlijk was, een valstrik was. “Je wilt daar niet naartoe want zij willen jouw ziel pakken en alle dingen doen waarover je hebt gehoord! Doe dit niet….houd je bij de liefde van God” zeiden zij. “Blijf bij het programma” zeiden zij. Zie je, wat deze bewakers jullie vertellen is om niet uit de pas te lopen omdat de God waar je naartoe gaat – degene die je aanbidt – nu aan de andere kant is. Deze liefhebbende God zal dan misschien een tendens hebben om jullie later te straffen als jullie niet in de pas blijven lopen. En jullie pikken dit, geloven het, en jullie leven op die manier.

Hoe zit het dan met de engelen die met jullie meelopen? Oh, zij zijn in die kamer en zij zijn heel rustig. Zij kunnen niets zeggen totdat jullie besluiten om de deur te openen en zelf te gaan kijken.

Wat houdt hen nu tegen om de deur te openen en zelf te gaan kijken? Het zijn de dingen die ik jullie eerder heb verteld: het is angst of zij zijn TE intelligent om te kijken. Zij zullen het jullie vertellen….TE slim om te kijken. Iedereen weet wat er achter die deur is. Vreemde mensen zullen jullie achter die deur ontmoeten. Vreemde, gekke dingen….jullie willen daar niet naartoe! Houd je maar vast aan de logica die hier al eeuwen is geweest….de God die straft!!! (Kryon lacht) En dat doen jullie dus….maar niet allemaal. Oude zielen, soms roept deze deur jullie ’s nachts en zegt: “Het doet geen pijn om te kijken. Het doet geen pijn nietwaar? Zal kijken je leven vernietigen?” Het antwoord is: Nee dit zal niet gebeuren. In feite is er zelfs een garantie die zegt: “Kijk in die kamer en ga weer terug als het je niet bevalt!” Maar dit is jullie nooit verteld. Er is jullie verteld dat het voorbij is als de deur is geopend omdat andere krachten die die jullie niet begrijpen daar zijn in een lage energie, jullie te pakken zullen nemen. Zij zullen jullie pakken en niemand zal jullie ooit nog zien. Dit wordt angst en dit maakt jullie bang om de deur te openen. En toch roept deze deur de oude zielen in deze oude energie, en hij zegt: “Kijk, jullie zijn sterker dan jullie denken. Wij kunnen van jullie houden. Jij kunt teruggaan wanneer je wilt en ook weer hier terugkomen. Wij kennen deze planeet en weten wie er kijkt” en dus….als er niemand kijkt, openen jullie de deur en zo gauw jullie de deur hebben geopend komen al die engelen die hebben gewacht tot leven. Ongeacht jullie leeftijd of in welke levensfase jullie zitten, zij zijn al die tijd compleet stil geweest en wachtten tot jullie maar een klein beetje intentie hadden om te kijken. Jullie openen de deur en zien die gouden trap en gaan omhoog lopen en dan worden de engelen groter en zij gaan jullie dingen laten zien omdat jullie op de trap lopen en als jullie bovenaan komen is daar…De Vonk! Het is dezelfde Vonk die jullie hebben bij je laatste adem en wij hebben dit eerder verteld.

Bij jullie laatste adem, lieve mensen, wordt alles aan jullie getoond; de sluier wordt opgetild en wat jullie op Aarde ook geloofden, wat dan ook, helemaal opeens is er dan waarheid….kernwaarheid…en de reactie: “Ah, Thuis!!” Thuis! En jullie herkennen je thuis en jullie herkennen al het andere. Dat is de Vonk! Een groot deel hiervan zien jullie als jullie bovenaan de gouden trap komen….daar is de Vonk! Als jullie dit moois allemaal zien beseffen jullie dat dit jullie niet werd verteld: “Ik zie een God zonder schildwachten. Ik zie een kamer zonder vensters en deuren omdat er geen muren zijn. Dit is de vrijheid die ik altijd heb gewild.”

Dit is de Vonk, maar wij hebben jullie nooit verteld wat er daarna komt. Kan de Vonk zoveel vreugde, onthulling, begrip bevatten? Dan is er dit kleine stemmetje binnenin dat zegt: “Je kan weer naar beneden gaan….doe dit voordat je wakker wordt….je kan weer naar beneden, weet je!” Dan wil het de deur afsluiten met cement en cement sluit de hele boel af. Maar jullie weten beter. Als jullie je realiseren dat in de oude kamer alles anders was….een oude energie, een ander paradigma, een andere ziel zou je zelfs wel kunnen zeggen, een lage energie, maar nu hebben jullie het gezien en kunnen het verschil niet geloven. De puurheid van God is zo mooi, hij houdt zoveel van jullie….maar wat komt er daarna? De Vonk is niet genoeg. De Vonk plaatst jullie in een veld met de andere oude zielen en brengt onthullingen, openbaringen! De volgende fase, het volgende element – en er zijn er vele, dat zal ik jullie later vertellen – het volgende element is Realisatie van Vrijheid!

Wat als niets van wat jullie is verteld feitelijk waar is? Wat als al die stukjes en deeltjes waar zijn en opeens een beeld vormen? Het leven in die kamer werd door muren omgeven, jullie begrepen dit en voelden je er veilig. Wat gebeurt er, metaforisch gezien, als jullie in een kamer zijn zonder muren en zonder plafond en waar jullie overal naartoe kunnen, waar jullie maar willen, metaforisch in gedachten gezien? Wat als jullie bijna alles zouden kunnen doen? Wat als jullie enkele principes van het bovennatuurlijke zouden leren die zeggen: Jullie kunnen jezelf helen, als jullie dit willen….als jullie langer willen leven….dat de dingen waarvan jullie is geleerd dat zij niet te controleren zijn, juist wel geheel controleerbaar zijn? Wat doen jullie dan? Ik zal het jullie vertellen….jullie gaan een tijdje op de grond zitten en huilen van vreugde….dit is zo groot….zo groot! Jullie realiseren je wat jullie doen voor de kost en jullie realiseren je dat jullie kunnen stoppen met angst te hebben terwijl jullie weten dat de anderen nog in hun kamer zitten maar dat jullie niet bang zijn als jullie de huur niet kunnen betalen….het maakt niet uit omdat de engelen die altijd zo rustig waren nu spreken, laten wij zeggen…luid, en zij geven jullie spirituele intuïtie en zeggen ga hier links, ga daar rechts, ga hier naartoe, ga daar naartoe en jullie realiseren je nu, op dit moment, dat de wereld op een bepaald niveau van jullie is en dan…en dan…en dan….de volgende stap, het volgende podium…is dat jullie naar iedereen om je heen gaan kijken en nog wat beter gaan kijken en jullie realiseren je dat zij nog steeds in hun kamers zijn en dat zij jullie geen moment zullen geloven als jullie hen over de Gouden Trap vertellen. Zij lopen gewoon de andere kant op. Zij zien jullie al op een andere manier en het bevalt hen niet. Hun bewakers waarschuwen hen voor jullie. Dan gaan jullie de gevoeligheid hebben en jullie voelen hen als jullie bij hen in de kamer zijn….en alles wat jullie willen doen is hen omhelzen en hen vertellen dat er een andere weg is die vrij is: “Het is geen andere doctrine, lieve mensen. Het is geen ander systeem, lieve mensen….jullie stappen in je ziel, lieve mensen, en de waarheid van de Vonk van God is van jullie.” Het element van realisatie, van vrijheid, is een ding dat daarna verandert in gevoeligheid….sommigen van jullie zijn daar geweest en anderen zijn daar nog steeds … Mijn advies:  laat deze gevoeligheid jullie er niet onder krijgen. Het is voor jullie eigen bestwil om niet al te gevoelig te zijn. Het helpt jullie niet bij wat eraan komt, de volgende fase, de volgende stap. Als jullie aan de bovenste trede van de Gouden Trap komen zijn jullie strijders voor het licht. Enkelen van de weinigen….en er valt heel veel te doen. Wat jullie niet hoeven te doen is van alles vertellen, wat jullie niet hoeven te doen is hen Kryon-boeken geven, wat jullie niet hoeven te doen is evangeliseren. Jullie hoeven alleen maar onvoorwaardelijk van hen te houden totdat zij zeggen: “Ik wil hebben wat jullie hebben want ik kan dit in mijn kamer niet vinden!”(Kryon lacht) en dan kunnen jullie hen vriendelijk vertellen: “Kijk naar de deur! Het is prachtig….het is prachtig!!

Sommigen hebben gezegd dat de boodschappen van Kryon valstrikken zijn of dat zij jullie naar een plaats brengen die nonsens is. Ik zal jullie een uitdaging geven: als jullie hiernaar luisteren…waarom gaan jullie niet gewoon weg en komen weer terug? Zijn jullie sterk genoeg of houden jullie je ziel gevangen? Op een bepaalde manier zal het zo zijn….liefde zal het doen….het is een verovering van de ziel, lieve mensen, en daarom ben ik hier.

Ik wil jullie over meer elementen vertellen en dat zal ik vanavond doen. Het gaat door en door….allemaal vanwege de Vonk.

In welke kamer zit jij?

En zo is het.

Kryon