Kryon in Stamford. 2 Elementen van de Vonk. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon in Stamford. 2

Elementen van de Vonk. 2

  27 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is het einde van de bijeenkomst. Er is weerspiegeling, overdenken, met name als jullie eraan denken dat jullie een plek met vrienden gaan verlaten. Jullie kunnen elkaar nog nooit ontmoet hebben, lieve mensen, maar jullie hebben iets gemeen…zo velen van jullie hebben vele levens gedeeld, en jullie weten dit niet. Dit is de plaats waar jullie samenkomen en een synergie voelen, als jullie het zo willen noemen, een samenstromen, als jullie willen, van spirituele energie die nieuw is. Het is bijna als een wedergeboorte van iets dat jullie op deze planeet niet hadden verwacht. Het is geen plaats om samen te komen en te vieren wat jullie weten. Het is een plaats waar jullie samenkomen en vieren wat jullie NIET weten, omdat het prachtig is en eraan komt.

Dit is het tweede deel van twee channelings….het zal geen lange zijn, maar de diepgang ervan zullen jullie herkennen omdat wij het over de Vonk gaan hebben. Ik ga niet terug kijken behalve dat de Vonk de realisatie van God in jullie leven is. Hij haalt jullie uit een oud paradigma van wat jullie werd geleerd en waarvan jullie dachten dat het echt was. In plaats daarvan bracht het jullie naar een plaats die ongelooflijk en nieuw is en waar jullie je realiseerden dat de liefde van God kostbaar en voor jullie is en komt zonder voorbehoud. Het komt zonder gereedschap, het komt zonder regels…het is gewoon Liefde. Het komt met de herkenning dat jullie geweldig zijn….geweldig zijn geboren, deel uitmaken van een plan…en hier zitten jullie dan!

In het eerste deel beschreven wij de elementen hiervan. Het eerste element hiervan is de feitelijke Vonk die jullie uit een oud paradigma haalt, uit een oude manier van denken. Deze verwijdering is zo compleet dat als jullie op deze nieuwe plaats waar jullie je zo vrij en levens voelen, komen, zijn jullie er niet zeker van wat jullie vervolgens moeten doen. Er zijn mensen die zeggen: “Het maakt niet uit wat er verder gebeurt. Ik Ben EEN met ALLES! En alle goede dingen zullen aan mij nu worden gegeven” Op bepaalde manieren hebben jullie helemaal gelijk maar de manier waarover ik nu spreek is praktisch! Wij hebben nu over de oude zielen die in een Westerse samenleving leven en van het ene naar het andere niveau gaan, maar jullie moeten nog steeds werken, jullie werken samen met jullie vrienden en jullie hebben nog steeds de dingen die praktisch zijn om bij te wonen. Jullie hebben nog steeds de kinderen, de vrienden en allen die heel belangrijk voor jullie zijn en toch ervaren jullie jezelf als compleet veranderd. Een van de eerste dingen die gaan gebeuren is een element van deze Vonk: Onthulling. Jullie realiseren je dat de regels waarvan jullie dachten dat zij er zijn….er niet meer zijn. Jullie realiseren dat jullie bijna alles kunnen doen, inclusief hetgeen waarvan jullie werd verteld dat dit niet zou kunnen. Wij hebben jullie verteld dat als jullie naar je eigen lichaam kijken er een herkenning zal zijn dat jullie hierover de controle hebben….dat zal er met jullie gebeuren omdat de cellen van jullie lichaam deel uitmaken van dit verlichte pakket, deze schepping, deze ziel en de biologie die zal luisteren naar degene die het heeft geschapen….want jullie zijn een deel van God!

Het gaat nog verder! Jullie gaan begrijpen dat de dingen die jullie zijn verteld die absoluut zijn voor jullie samenleving, dit NIET zijn. Hoe lang jullie zullen leven zal van jullie afhangen…niet van een of andere biologische gril of van een gemiddelde of van een accepteren van ziekten of wat dan ook! Het kan allemaal verlengd, of veranderd of gemanipuleerd worden door bewustzijn. Niemand heeft jullie dit ooit verteld maar het bewustzijn waarover jullie praten is het bewustzijn dat jullie hebben in een bondgenootschap met het zaad van God dat binnenin jullie is. Lieve mensen, ik ga het alweer zeggen: een deeltje van de Schepper is in jullie. Dit is de belofte van het Scheppingsverhaal zelf! Dit deel van God dat dus in jullie is, is een deel dat uitgebreid kan worden door een bewustzijn dat omhoog kan gaan, kan ontwikkelen. Wat doen jullie dan? In de vorige channeling die nu doorgaat hebben wij verteld dat jullie je niet realiseren dat niets dat jullie hebben ervaren – zelfs niet een beetje ervan – wordt ervaren door degenen om je heen. De eerste reactie zal droefheid zijn en er zal frustratie zijn omdat jullie op dat moment in de tijd niets kunnen doen om wie dan ook te overtuigen om die deur te openen. Dit is een beslissing die individueel genomen dient te worden en het idee van evangeliseren komt dus uit een oud paradigma. Het idee om iemand materiële dingen te geven, een cursus of een training, of hen verhalen te vertellen….is de oude manier en jullie realiseren je dat jullie werk te doen hebben. Er komt een ander paradigma aan en jullie realiseren je dat jullie geen lijsten hoeven te maken van dingen die eraan komen….en daar begint deze channeling. Er zijn vele dingen, lieve mensen, waar jullie doorheen zullen gaan na de Vonk. Sommige zullen direct komen en anderen voetje bij beetje, maar bijna elk van deze elementen is hier aanwezig.

Wat gebeurt er als jullie in een nieuw gebied van je leven stappen dat wijd open is….waar geen regels zijn, iets dat jullie nooit eerder hebben gezien….wat doen jullie daarmee? Waar beginnen jullie? Hoe beginnen jullie? Jullie moeten je spiritualiteit weer leren waarvan jullie claimen dat jullie die hebben. In dit proces gaan jullie vragen stellen: “Hier sta ik….wat moet ik doen? Wat is de roeping van de God binnenin mij? Wat komt er nu? Hoe zal het paradigma eruit zien? Jullie zijn voorzichtig….soms wel en soms niet. Soms proberen jullie iets te doen dat werkte in een oud paradigma en werkt het niet en dan realiseren jullie je dat dit geen gelijkenis heeft met de herinnering van alles wat jullie hebben geleerd….dit is nieuw!

Wat hier aan de hand is, lieve mensen, is het begin van een nieuw bewustzijn binnenin jullie, oude zielen! De lagen hiervan, als jullie het zo willen noemen of de realisaties hiervan, of de attributen van de Vonk….gaan zich aan jullie voordoen!

Wat komt er dan? Wat zal ik doen? Zijn er dingen die ik zou moeten weten? Dan komen er dingen uit het verleden naar voren die zeggen dat er toen regels waren en dit nu ook wel zo zou moeten zijn. (Kryon lacht) Dus gaan enkelen van jullie weer terug omdat zij denken te weten wat zij moeten doen….gebaseerd op het verleden. Geloof mij of niet….een van de attributen van de Vonk is….teruggaan…..voor een tijdje! Ik wil jullie het verschil vertellen….het echte verschil over het zijn in het nieuwe en het oude paradigma en ik heb dit gezegd sinds ik jullie ontmoette: JULLIE ZIJN NOOIT ALLEEN! De vorige channeling begon ik met jullie te vragen je engelen om je heen voor te stellen….wat dit ook voor jullie betekent, in welke vorm in jullie geest dan ook….en dat zij stil waren omdat jullie vrije keuze hebben. Zij zeiden nooit: “Kijk eens hier!” Zij zeiden niets omdat jullie vrije keuze moeten hebben. Sommigen van jullie hebben de keuze gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat jullie hun gebied binnen zijn gegaan en nu zwijgen zij niet meer. Wat ik hiermee bedoel is dat het nieuwe paradigma begint met dingen die jullie nooit zijn verteld. Nummer een: denk er zelfs niet aan om dingen vooruit te plannen. Hoe vinden jullie dat? Jullie intuïtie zal de gids zijn….het is de landkaart van nu af aan want jullie gaan naar gebieden waar jullie nog nooit zijn geweest. Dit is nooit ergens opgeschreven en opeens is er de realisatie dat de topografie elke dag verandert. Maar dit zou jullie niets moeten schelen want in het nieuwe paradigma heeft de intuïtie die jullie hebben, waar jullie mee werken, engelenhulp. Degenen die jullie naam kennen gaan een rapport met jullie opstellen en jullie gaan hetgeen er komt vertrouwen, nog voordat het komt. Situaties waarover jullie je zorgen kunnen maken – wij hebben dit in de laatste channeling gezegd, over overvloed en banen en al die dingen waarvan jullie geleerd hebben hen te koesteren, jullie overleven – kunnen verdwijnen en jullie kunnen daar staan en zeggen: ‘Het is goed omdat ik weet dat wat er gaat komen beter is!” en jullie zullen gelijk hebben. De engelen die om jullie heen zijn zouden jullie – als zij dit konden – op de rug kloppen, en zeggen: “Dat klopt!” Jullie leren de principes van iets dat jullie nooit is geleerd. De mentaliteit die jullie nodig hebben om nieuwe dingen te doen zullen jullie zelf ontwikkelen met de hulp en de intuïtie van de andere zijde. Intuïtie die nooit stopt. Intuïtie waarbij jullie zelfs in staat zullen zijn om die langzamer te laten gaan, en wat ik hiermee bedoel is dat intuïtie in een oude energie van een geheiligde plaats komt….de triade, het driemanschap van de pijnappelklier, schept de communicatie met het Hoger Zelf en dit is verantwoordelijk voor de intuïtie op een hoger niveau, en als dit naar jullie komt in een oude energie, zie je, komt het te snel en dan weten jullie niet eens wat het was zodat jullie er weinig aandacht aan kunnen schenken. Wat betekent het? Jullie weten dit. Intuïtie….dat is wat jullie erover weten!

Wat als het anders is? Wat als het zou komen en vlak voor jullie gaat zitten? “Hoi, ik ben jouw intuïtie….ga hier linksaf!” Dat zou anders zijn en ik zeg jullie dat het zo gaat voelen. Jullie zullen hier erg aan gewend raken. Degenen van jullie die op die Gouden Trap liepen, naar de Vonk, en weten dat jullie niet dezelfde zijn als toen jullie werden geboren, zullen signalen van jezelf gaan krijgen. Als ik er vandaag een leer-dag van zou kunnen maken zeg ik tegen jullie: “Leer hen te eren, te herkennen en te volgen. Waar dit in de oude energie jullie synapsen van logica in de hersenen waren, is dit hetgeen er gaat veranderen. Met deze synapsen van logica die worden geacht jullie overleving te zijn en altijd jullie overleving zijn geweest, gaat het er nu om dit op een ander niveau te brengen. Jullie zullen het altijd nodig hebben, lieve mensen….het is praktisch, maar het kan nu in balans gebracht worden met het deel van jullie dat heilig is, jullie intuïtie die nu in het spel komt en zegt: “Let niet op hetgeen je dacht te kennen…..je kunt daar naartoe gaan en dan linksaf gaan!” Jullie hersenen zullen zeggen dit niet te doen omdat daar niets is, maar jullie zijn daar eerder geweest en jullie intuïtie zal zeggen: “Ga daar naartoe en ga linksaf!” Hoe verder jullie daarmee zullen gaan, hoe meer het brein zal protesteren…”Je weet dat je gek bent, nietwaar, als je daar naartoe gaat en linksaf gaat. Je bent daar eerder geweest. Denk daar eens over na! Je bent daar eerder geweest en er is daar niets. Waarom zou je daar weer naartoe gaan?” En jullie intuïtie zegt: “Gezegend is de mens die daar naartoe gaat en linksaf gaat!” En dat is wat jullie doen en als jullie linksaf gaan realiseren jullie je dat daar niets is zoals het altijd was…dat daar nu nieuwe parameters zijn, nieuwe mensen om te ontmoeten, andere dingen te doen, en de prijs heet: SYNCHRONICITEIT!!!

Wat is het antwoord van het brein? Het heeft geen antwoord….daar is het niet voor gemaakt, het reageert niet. Het zal jullie later gewoon meer slechte adviezen geven. Zie je, het verschil is dat het moet blijven waar het thuishoort en de hiërarchie te veranderen over waar jullie in jezelf naar luisteren. Dit is een van de attributen voor het leren van het nieuwe paradigma en te werken met een nieuw paradigma.

Een ander attribuut zal dit zijn: Frustratie! Frustratie omdat de dingen niet snel genoeg bij elkaar passen. Zijn hier ook mensen die dit zo voelen? (Kryon Lacht) Dit is een van de attributen van de oude ziel. “Ik weet dat ik het goed doe, ik weet dat ik gelijk heb, ik doe mijn best, maar het gaat mij niet snel genoeg. Wanneer gaan deze dingen gebeuren, Kryon?” Het antwoord is dat zij vlak voor je neus gebeuren. Jullie zijn je er niet bewust van omdat zij buiten jullie gezichtsveld gebeuren. Zij gebeuren op een manier die jullie niet hadden verwacht. Jullie dienen nu het Veld te begrijpen. Wij gaan het nu niet weer over het Veld hebben, maar in de toekomst weer wel. Het Veld is gevuld met niet herkende potentiëlen en als een onderdeel daarvan stuurt de intuïtie de dingen die daar gebeuren.

Laat mij jullie een voorbeeld geven dat ik eerder heb gegeven. Als jullie een landkaart hebben is die van een bekende omgeving, een GPS, de enige manier waarop die kunnen werken is dat de straten en de omgeving bekend zijn en daarom is er een lineaire component die zegt: Dit is de waarheid. Dit is de manier waarop het werkt. Deze landkaart of deze GPS zal je leiden waarheen je wilt gaan. Zeg maar waar je naartoe wilt. Het nieuwe paradigma werkt niet op die manier. Het nieuwe paradigma zegt: Er is geen landkaart omdat de straten steeds weer veranderen als iemand anders in dit Veld een beslissing neemt. De landkaart waarover wij spreken bevat geen straten. De map waarover wij spreken is het bewustzijn van het leven; een plaats die jullie kunnen zijn en waar jullie altijd zullen weten of jullie links- of rechtsom moeten gaan omdat jullie op een bepaald niveau weten wat er voor jullie ligt. Dit is geen voorspellen…dit is aanvoelen….het aanvoelen van het Veld!

Stel je een kamer vol mensen voor, allemaal verschillend en allemaal met elkaar converserend, en in het Veld zou je kunnen zeggen dat het onmogelijk is om te weten wat zij vertellen en waarover zij spreken omdat zij heen en weer lopen waardoor dit niet te volgen is. Zie je, jullie kunnen dit gewoon niet. Maar als jullie deze kamer binnen gaan met een idee, een intuïtie misschien, over wat er aan de gang is, over wie er met wie praat….waar halen jullie dan je informatie vandaan? Het antwoord is: door intuïtie, omdat intuïtie vastzit aan het Veld en weet wat er in de kamer aan de hand is, wat er gebeurt. Het is de meester-GPS zonder landkaart met een reactie vanuit het bewustzijn zijn jullie in staat om je weg te weten van persoon tot persoon en jullie gaan naar de juiste mensen en praten met degenen waarmee jullie zouden moeten spreken en terwijl de conversaties doorgaan en de mensen zich door elkaar bewegen worden jullie op een elegante wijze hier en daar naartoe geleid zodat jullie uit die kamer komen met een aantal nieuwe vrienden en vriendinnen, tot jullie naar buiten komen met een nieuwe plek om te werken, tot jullie naar buiten komen met een gezond lichaam….begrijpen jullie wat ik zeg? Dit is de manier waarop het werkt!

Wat is de frustratie? Het gaat jullie allemaal niet snel genoeg. Als deze channeling er dus is om jullie iets te leren zou ik zeggen: Ik wil dat jullie je ontspannen en goed voelen bij het feit dat jullie niet weten wat jullie niet weten. Ik weet dat dit moeilijk is…..dit is een nieuw paradigma.

“Tot zover heb jij ons verteld, Kryon, dat er geen GPS is en geen landkaart en dat wij nergens naartoe hoeven te gaan en wij ons daarbij goed moeten voelen.  Dat klopt! Het klinkt een beetje gek….totdat jullie met de mensen praten die dit doen. Als jullie met hen gaan praten, vergis je dan niet….zij zijn ontspannen, vredig en vreugdevol en dat is een oxymoron (lijkt een tegenstelling, Henk)

“Jij bedoelt dat er mensen zijn die echt niet weten waarheen zij gaan en wat er gaat gebeuren?” Ja, zij kunnen best tussen twee banen in zitten en niet weten wat er gaat gebeuren, en toch zijn zij ontspannen en voelen zich goed! “En ondanks dat lopen zij glimlachend rond?” Ja, dat zeg ik. Dat is het verschil tussen het zijn in de oude kamer en de nieuwe kamer waar wij het in de vorige channeling over hebben gehad. Het paradigma van het bestaan gaat veranderen en het probleem van de frustratie is dat jullie moeten leren ermee te werken. As jullie er dan in de praktijk mee kunnen werken en het jullie niet meer irriteert en bang maakt en jullie gaan zeggen dat dat jullie je er lekker bij voelen en al die dingen en jullie gaan begrijpen hoe het leven werkt terwijl jullie nog steeds het antwoord niet hebben. “Wat word ik geacht te doen? Is iets van een oude energie waarin jullie geacht worden steeds iets te doen. Jullie moeten passen in een soort matrix van “moet iets doen!” wat als ik jullie vertel dat sommigen van jullie hier zijn ontworpen, om helemaal niets te doen? Jullie zouden vragen hoe dit mogelijk is en dit komt omdat jullie in je nietsdoen een prachtige aanwezigheid zijn en jullie ontmoeten de mensen in deze zaal voor een paar momenten en zij zien dat jullie vredevol zijn en dat jullie er geen last van hebben om niets te doen en dan realiseren zij en jullie zich dat jullie je niet voor niets op die plaats bevinden. “Ik vestig vreugde, ik vestig vertrouwen. Ik vestig dingen omdat mensen die aan het leren zijn aan mij zien dat ik niet bang ben. Zij zien dat ik geen boek schrijf of dit en dat aan het doen ben. Ik doe geen van de dingen die ik geacht word te doen…ik besta gewoon door wat ik doe…ik besta gewoon op een plaats van compassie op deze planeet waardoor mensen mij zien en dingen kunnen loslaten. Vreugde en compassie….deze dingen zijn “te pakken” als jullie begrijpen wat ik bedoel.

Waren jullie ooit in een situatie waarin iemand lachte? Wetenschappers zeggen: “Het zijn de spiegelneuronen in jullie hersenen die jullie laten lachen, of een ander lacht en diezelfde spiegelneuronen zorgen ervoor dat jullie ook gaan lachen!” Wel, het is een beetje groter dan dat. Jullie hebben vreugde op een plaats waar mensen voorheen nooit vreugde hebben gezien. Wat als jullie hier zijn om dit vast te houden totdat waar jullie zijn en wie jullie zien, is besmet door de vuurtoren die jullie zijn en die niets doet, maar ronddraait en liefde en vreugde uitzendt….liefde, compassie en vreugde….voor de rest van je leven.

Is dit goed genoeg voor jullie? Het is een nieuw paradigma. Niet iedereen moet een contract hebben om voor God iets belangrijks te doen. Wat is belangrijker dan gewoon te zitten en vreugde, compassie en liefde uit te zenden zodat iedereen het licht kan zien en misschien zijn jullie degenen waartoe zij zich voelen aangetrokken en naar een andere groep toe gaan om de heling te vinden die zij zoeken? Dat hebben zij nodig voor vrede en comfort voor het volgende deel van hun leven.

Zien jullie wat ik bedoel….er zijn zoveel onverwachte dingen. Anderen zullen zeggen: “Ja, ik weet dat ik hier met een reden ben. Er is iets wat ik hier geacht word te doen. Ik weet het. Vertel mij wat het is.” Nu zal ik dus herhalen wat ik een week geleden herhaalde: Wat jullie moeten leren om te doen in dit nieuwe paradigma. Na de Vonk….na al die attributen: leer door je frustratie heen te gaan…als jullie in vrede zijn en wachten wat er vervolgens komt, zal dit jullie schokken en ik noem dit: stop de auto en ga zitten….want iedereen is aan het rijden! Waar ook naartoe….deze metafoor laat zien dat jullie allemaal rijden in je leven; jullie hebben ideeën van: “Wat komt er nu?” of “Wat kan er gebeuren? Jullie berijden de auto van jullie eigen realiteit en begrijpen niet dat dit moet stoppen. “Hoe doen wij dit? Wat bedoel jij?” Ik bedoel dat jullie feitelijk een tijdje moeten stoppen, lichamelijk. Ga naar een plaats waar niemand jullie kent, al is het maar voor een paar seconden als het niet anders kan. Ga er even uit. Schort alles op wat je verwacht dat er gaat gebeuren als de klok tikt en jullie ergens worden verwacht….schuif de klok helemaal even opzij! Ga gewoon zitten, steek je hand op en durf het dat er van je gehouden wordt en tegen Spirit te zeggen: “Lieve Spirit, ik heb geen idee wat ik doe, maar jij wel. Lieve Spirit, ik heb de auto even gestopt want in de stilte is er een boodschap en in de stilte kan ik luisteren want u gooit de hoorn nooit op de haak. U bent voor altijd bij ons!” Dit is pas het begin want jullie krijgen gereedschappen waar jullie geen idee van hebben en die van een plaats komen waar jullie geen idee van hebben en die niets te maken heeft met jullie geest of jullie bewustzijn of waarvoor jullie denken hier te zijn.

Stop de auto en vergeet alles wat ooit tegen jullie is verteld over waarom jullie hier zijn. Waarvoor jullie hier zijn is een paradigma dat nog niet eerder hier is gebeurd. Jullie bereiden deze planeet voor op iets waar nog nooit, nooit aan is gedacht: een hoog bewustzijn dat zich gaat ontwikkelen; het is al begonnen en het zal absoluut alles veranderen en jullie nemen eraan deel op manieren die jullie niet kunnen bedenken, zelfs als jullie gewoon naar de supermarkt gaan. Zelfs als jullie voor kinderen zorgen en zelfs als jullie de was doen omdat het buiten het gezichtsveld valt van wat jullie denken te weten. Er komen gereedschappen aan. Durf het aan dat er van je gehouden wordt zodat jullie openstaan voor wat er verder gaat komen en het kan zo eenvoudig zijn door het helpen van de planeet door een bewustzijn dat alleen jullie hebben en het helpt de planeet naar dingen die hier nooit eerder waren en samen te werken met anderen wier namen jullie zelfs niet kennen, op plaatsen waar jullie nooit zijn geweest en samen weten jullie dat jullie aan hetzelfde denken en in de energie van het bewustzijn scheppen jullie iets dat voor altijd zal blijven.

Als dit voor jullie cryptisch klinkt komt dit omdat jullie niet kunnen denken aan dingen die jullie niet weten. Jullie weten niet wat jullie niet weten en dus klinken deze dingen ongewoon voor jullie. Maar als jullie daar komen is er een “Aha, dat is waar Kryon over sprak!” Bewustzijn gebruikt als gereedschap, nooit eerder gebruikt en dat welwillend en prachtig is, vreugdevol en vredig. Het zal deze planeet veranderen. Ideeën waar nog nooit aan is gedacht. Ideeën bij degenen die president willen worden, ideeën bij degenen die een campagne willen leiden en waar nooit eerder aan is gedacht. Waar zal dit alles vandaan komen? JULLIE!!! Al die mensen die door de Vonk zijn gegaan en lang hebben gewacht en weten: “Daarvoor ben ik hier omdat ik weet hoe het werkt in een Veld van hoog bewustzijn. Ik ben er klaar voor om te helpen!” Sommigen van jullie denken dat jullie heel weinig doen maar jullie doen zoveel door gewoon doordat jullie zeggen: “Ja, ik ben hier en ik ben er klaar voor!” Wees niet teleurgesteld als hetgeen jullie dachten waarvoor jullie hier waren niet gebeurt want dat was in een oude energie, lieve mensen. In de nieuwe energie kan het zijn dat jullie een boek schrijven en dit niet weten. Met technologie die op een dag zal bestaan en waarmee bewustzijn gescand kan worden zal men jullie bestuderen en zeggen: “Dit zijn de voorlopers. Dit zijn de mensen die hier waren om liefde, vrede en compassie uit te zenden. Oh, zij hadden geen idee hoe waardevol zij waren.”

Dit zijn de dingen waarover wij spraken en wij gaan hiermee door….met dingen die buiten jullie bevattingsvermogen liggen. Maar jullie voelen het, nietwaar? Jullie voelen het en dat is voor nu goed genoeg. Dus zeg ik het weer: Ga zitten en laat van je gehouden worden. Laat alles naar jullie toekomen met deze nieuwe gereedschappen die er gaan komen en die afgeleverd worden door deze prachtige engelen die altijd al elke stap van je leven met jullie samen wandelden en die zich nu gaan laten zien in de intuïtie waar jullie nu mee gaan beginnen.

Ik zal hier meer over spreken, er zullen andere mogelijkheden zijn, maar voor nu zeg ik weer: Ga anders van deze plaats vandaan omdat jullie op een vreemde manier iets hoorden dat logisch was.

En zo is het.

Kryon