Kryon in Stamford. 3 / Het Gaia-raster

Live Kryon Channeling:
Kryon in Stamford. 3

Het Gaia-raster

  27 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Hebben jullie het thema opgemerkt? Wat de lering ook is….er is altijd liefde die door elke entiteit, door elke kracht, wordt vertegenwoordigd. Het is prachtig dat het van de andere kant van de sluier komt….en zij zullen altijd zeggen dat zij van jullie houden. Hierdoor weten jullie, lieve mensen, dat jullie luisteren naar een kanaal dat accuraat en puur is, welwillend, en dat er grootse liefde voor jullie is vanuit de bron die jullie de Schepper noemen.

Er zijn dingen die jullie niet begrijpen en die voor velen “ogenrollend” zijn, en die komen met wat jullie het Scheppingsverhaal van de planeet noemen. Het is een van de meest liefhebbende verhalen die verteld kunnen worden. Als jullie het op de juiste manier zouden vertellen….als jullie echt wisten wat er was gebeurd en de manier waarop mensen na verloop van tijd vrije keuze werd gegeven en feitelijk een ziel kregen ingeplant. De ziel die werd ingeplant was en is anders dan die van bijvoorbeeld een dier. Het is een ziel die een lijn heeft met de Schepper. Het is een ziel die zichzelf kan verbeteren en uiteindelijk ontwikkelen naar zelfs ascensie.

 

Het is anders, het is prachtig. Niet alle levensvormen in dit melkwegstelsel hebben deze mogelijkheid. De mens wel! In deze ziel-implantatie, in die tijd waarin jullie de 23 chromosomen kregen in plaats van 24 die alle dieren hebben….in die tijd waren er andere dingen die gebeurden. Dit is jullie niet altijd gegeven maar vandaag wil ik jullie eraan herinneren omdat het een eerlijk onderwerp is dat vertelt over de Vonk. Als jullie dit voor de eerste keer horen: dit zijn de samenwerkende energieën die samengaan tot een uitgebreide realisatie….de uitgebreide realisatie van de God binnenin. Tegelijk met dat het Scheppingsverhaal op deze planeet gebeurde, lieve mensen – 200.000 jaar geleden – moeten jullie begrijpen dat andere dingen ook moesten verschijnen. Hoe komt het dat deze planeet zo goed aan jullie beantwoordt? Hoe zit het met al die rasters waarover jullie hebben gehoord; sommige onzichtbaar, andere wetenschappelijk en weer andere bovennatuurlijk? Hoe zit het daarmee? Je zou kunnen zeggen dat zij allen bestonden voor het Scheppingsverhaal. Het antwoord is: Nee! Wij hebben jullie eerder verteld dat enkele waren ingebakken in de planeet en dit betekent dat zij meegroeiden met de planeet en andere dit niet deden. Sommige werden jullie later gegeven en ik wil het met name over een daarvan hebben….degene die een attribuut van de Vonk is en dat wil zeggen dat het behoort bij een ontwaakte mens. Het is het raster dat het eerst werd gezien door de inheemsen en het heet: het Gaia-raster! Het Gaia-raster is misschien het minst begrepen raster als wij het hebben over de rasters van de planeet. Het kristallijnen raster en het magnetisch raster waren altijd een stuk populairder, maar het Gaia-raster? Wat is het? Wat voor soort energieën zijn daar? Ik wil dat jullie hier even naar kijken op een geheiligde manier omdat ingeplant in de planeet het partnerschap was dat jullie nodig hebben om hier te leven en dit partnerschap is een partnerschap met heiligheid. Elke inheemse die hier nu naar luistert weet nu precies waar ik naartoe ga.

In het verleden, lieve mensen, voordat jullie beschaving zover was als vandaag, waren er duizenden mensen die op de planeet leefden en begrepen wie zij waren, die de Schepper zochten in alle dingen….zij zouden allen zeggen dat er geen verschil is tussen het stof van de sterren en het stof van de Aarde en de bomen….en de zielen van de mensheid. Dat zij allen op zo’n manier waren verbonden zodat de een onmogelijk zou kunnen bestaan zonder de ander.

Daarom is er in alle verhalen van de inheemsen, in hun gezangen en hun chants, hun relatie met Gaia. De energieën van de planeet – en er zijn er heel veel – werden geschapen als partners voor jullie. Er is zoveel in het Gaia-raster dat vol is van leven….leven dat multidimensionaal is, lieve mensen, niet de dieren. De dieren leven net zoals jullie op deze planeet en genieten van het raster, maar zij waren hier ook al voordat dit werd geplaatst. Wat ik wil zeggen is dat er multidimensionaal leven is dat verder gaat dan dat van jullie….dat verder gaat dan jullie ziel die is “ingebakken” in het Gaia-raster dat hierin al die jaren zorgvuldig  is geplaatst toen de mensheid de Schepping werd gegeven….de 23 paar chromosomen werden gegeven en vrije keuze werd gegeven en hun ziel werd veranderd naar geheiligd. Dit maakte allemaal deel uit van de opzet. Vandaag, zoals jullie hier zitten zouden jullie kunnen denken dat het Gaia-raster is vervluchtigd….laten wij zeggen: minder geworden…..jullie het niet zoveel meer nodig hebben….en dat is een zienswijze die is gebaseerd op jullie schema’s, op jullie levens, op wat jullie is verteld dat belangrijk is en natuurlijk ook door de spirituele organisaties in jullie samenleving die daar zelfs helemaal niet over spreken.

Ik zal jullie een andere naam geven voor het Gaia-raster die jullie zal verwarren. Ik zal dit het Voorouder-raster noemen omdat ook in de ideeën van de inheemsen over wat de Aarde voor hen betekende, energieën van overleven ook deel uitmaakten van hun herinneringen van hun voorouders. Bijna elke inheemse op de planeet richt zich tot de voorouders als een van de belangrijkste bronnen van intuïtie, wijsheid en hulp die een mens maar zou kunnen hebben. Laat mij jullie vragen, verlichte mensen die hier of later luisteren of lezen: Vertel mij alles over jullie voorouders. Dan blijft het stil! Als jullie geen inheemse stamlijn hebben….blijft het stil. Waar is dat gebleven? Wat is er met het Gaia-raster gebeurd? Wat is er met het Voorouder-raster gebeurd? Laten wij hier dus even naar gaan kijken en vertellen dat het goed gaat en dat het levend en kostbaar is, prachtig….en dat het nog steeds jullie partner is….en jullie hebben voorouders! Wij gaan de voorouders een beetje anders noemen dan de lijnen van jullie erfelijkheid en wij gaan hier zo mee verder, maar laten wij het eerst hebben over de energie van Gaia.

Ik heb jullie eerder verteld dat mijn partner niet “gevoelig” is voor energieën van buitenaf. Hij zou dit niet kunnen en ook met mij channelen. Hij moet zich focussen op de energie die hij begrijpt. Er zijn voor hem geen verstoringen van waar dan ook. Dit is waar hij thuishoort; zittend in een stoel en gefocust zodat de puurheid en de waarheid van deze boodschappen kunnen doorkomen. Toch laten wij hem iets zien zodat hij gedeeltelijk ziet waar zijn lering over handelt. Wij hebben dit eerder verteld toen hij in Tasmanië was, in een omgeving van regenwouden waar alles groener dan groen is, waar het rijk is aan zuurstof en waar jullie je voelen alsof jullie pas geboren zijn. Die ochtenden zijn zo speciaal als jullie wandelen en kijken naar het regenwoud. Op die plek zag hij wat jullie een Deva noemen. Jullie kunnen het noemen wat jullie willen, namen geven, maar dit is multidimensionaal leven in Gaia. Het is de levenskracht van het woud, van de planten, van het stof, van de lucht, van de bomen en redelijk vaak komt dat samen in een samenstroom van energieën die zich laten zien in alle licht, schoonheid en kleuren en degenen die gevoelig zijn kunnen dit bijna oproepen en bekijken….net zoals de inheemsen dit konden! Zij waren zeer gewend aan de lichten die de levenskracht van Gaia waren….geen wonder dat die hun partner en hun vriend werden want zij zagen hen bijna dagelijks. Hij moest het zien. Het zweefde en ging heen en weer, het stond nooit stil, maar hij wist wat hij zag en hij wilde niet weggaan. Het was de enige keer dat hij zoiets zag, een mogelijkheid om uit de doos te gaan waarin hij zich bevond. Sinds die keer heeft hij het niet meer gezien. Dit alles zodat hij deze boodschappen zou kunnen brengen die zeggen dat het Gaia-raster is gevuld met een partnerschap voor jullie en het leeft! Het Gaia-raster is niet alleen maar Moeder Natuur, het is niet alleen maar Pacha Mama. Het is een levensraster dat dat een partnerschap heeft met en voor jullie….ook nu. Het is het Voorouder-raster dat dus ook gevuld is met de energieën en de wijsheid van voorouders. Wij hebben jullie lang geleden verteld over het splitsen van zielen en dat is verwarrend, lieve mensen, maar laten wij dit eenvoudig maken: Als jullie de planeet verlaten blijft er een stukje achter en dit blijft op verschillende plaatsen en een daarvan is het Gaia-raster in het voorouders-deel van het Gaia-raster en de inheemsen wisten en voelden dit en riepen hun voorouders aan op dezelfde manier als waarop zij de energieën van het raster opriepen, van de natuur waarin zij leefden want hun dak was de hemel en hun muren waren de bergen en het was voor hen veel makkelijker om de verbinding te zien en daarmee te werken….veel makkelijker dan jullie dit vandaag de dag kunnen. Er wordt jullie niet eens verteld over deze verbinding. Er wordt jullie niet eens over deze zeer geheiligde verbinding verteld op jullie meest heilige plaatsen van jullie organisaties die jullie spiritueel noemen….bijna geen een van hen….ondanks dat de kennis er is. Misschien is het tijd om een proces van bewustzijn te starten en hier is de lering daarvoor:

Lieve mensen, in de moderne beschaving, wij vragen jullie niet om je levenswijze te veranderen of onpraktisch te worden of wat dan ook. Wij vragen jullie om de tijd te nemen om dit levensraster te (h)erkennen. Sommigen van jullie zijn in staat om de wouden in te trekken naar gebieden die zo mooi zijn, met de meren en de bomen, en even een paar momenten te zitten in de levenskracht van jullie partner. Sommigen van jullie kunnen dit en anderen niet. Voor degenen die dit niet kunnen is het daar nog steeds, ook al zijn jullie niet in staat om de boom te knuffelen. Jullie kunnen de boom vragen om jullie te knuffelen want het Gaia-raster kent jullie namen. Het is jullie partner op deze planeet; het helpt jullie om te bestaan….het werkt met het Kristallijnen Raster en het Magnetisch Raster….allemaal voor jullie levenskracht. Jullie kunnen zelfs midden in een stad zitten en jezelf dusdanig omringen zodat jullie de sterren kunnen zien, zo zuiver als de voorouders op de berg dit konden doen. Jullie kunnen jezelf voorstellen bij het meer, de rivier….en in deze voorstelling, de intuïtie zoals die op deze manier naar jullie toekomt is dit net als bij de inheemsen die dezelfde dingen hadden over het leven in een moderne omgeving en niet weg kunnen komen, maar zij schiepen hun Gaia terwijl zij rondliepen. Vraag hen hoe zij dit doen. Het kon nooit hun bewustzijn verlaten en wij vragen jullie om dit in dat van jullie op te nemen en er een onderdeel van jullie meditatie van te maken. De voorouders….oh, nu wordt het goed! Velen van jullie in de moderne smeltkroes van samenleving hebben geen pure afstamming meer. Het is dus voor jullie moeilijk om je voorouders aan te roepen, ook al zijn er een paar in de soep die jullie het Gaia-raster noemen. Ik ga jullie eraan herinneren dat jullie een afstamming hebben die wij de Akasha zullen noemen. Hoeveel levens hebben jullie op de planeet geleefd? Ik zit voor een elitegroep van oude zielen en ik zal jullie vertellen dat sommigen van jullie er duizenden hebben gehad. Jullie dragen het bestaan van deze levens mee in je Akasha, de Aarde kent hen, jullie kennen hen en de energieën van hen allen hebben zich afgedrukt en vastgezet in het Gaia-raster en in het Kristallijnen Raster en delen van al die levens zijn nog steeds hier…..lieve mensen, DIT IS JULLIE VOOROUDERSCHAP!!! Als jullie geen pure afstammingslijn hebben is dit degene die jullie moeten benaderen, de levens die jullie ziel steeds heeft gehad, steeds en steeds weer. Stukjes en delen hiervan zijn nog steeds hier! Is dit te vreemd voor jullie? Dit betekent dat jullie de wijsheid kunnen oproepen van jezelf die jullie leven na leven hebben opgebouwd en waarin jullie leerden en leerden en leerden en jullie deden dit in hetzelfde tijdraam als de voorouders van de Ouden, van de Inheemsen….jullie zijn niet jonger dan zij, maar jullie hebben niet die chemie die puur is want daar in je Akasha zijn jullie voorouders! Ik hoor nu een paar van hen. (in het publiek, Henk) Sommigen bespelen de banjo, denk ik. (gelach) Zo heb ik in dit deel uitgelegd dat jullie dit raster kunnen claimen, jullie kunnen de levendigheid ervan claimen, jullie kunnen het aanroepen, net zoals de voorouders dit deden want in deze energie zijn al deze dingen voor jullie beschikbaar….de stamlijn van jullie voorouders zijn JULLIE in jullie Akasha….al deze dingen zijn beschikbaar, net als toen voor de inheemsen, jullie zijn hen niet verloren….jullie zijn het je alleen niet bewust.

Wij zullen hier meer over spreken maar ik wilde jullie deze prachtige informatie gewoon geven die vandaag de dag op deze planeet ontbreekt in zo vele culturen.

Dit is een element van het ontwaken van de Vonk, om weer te leren en jullie partner Gaia en een voorouderschap waar jullie nooit aan dachten, weer te bezoeken.

Dit zijn allemaal nieuwe paradigma’s die jullie weer beginnen te leren.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon