Kryon in Stamford. 4 / Richten op de Toekomst

Live Kryon Channeling:
Kryon in Stamford. 4

Richten op de Toekomst

  27 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zitten op een prachtige plaats met harten die zijn geraakt door wat alleen gedaan kan worden door een groep. Het idee van groepsdynamiek en spirituele dingen is welbekend, maar het hele thema van dit weekend ging over dingen die nog niet zijn gerealiseerd en over paradigma’s die er nog niet zijn maar waar wij wel over spraken.

Er is een uitdrukking die wij in het verleden hebben gebruikt en die was: Een gek weet niet dat hij gek is. Deze uitdrukking is een metafoor voor vele dingen, maar het betekent dat op welk niveau van bewustzijn jullie ook zijn, jullie niet hoger dan dat kunnen kijken en als er een laag bewustzijn is en je gek bent is er geen idee dat je dat bent. Maar de anderen om je heen weten dit wel! Als jullie dit doortrekken naar de leringen van dit weekend en vragen: “Zijn wij gek?” is het antwoord dat jullie niet gek zijn….jullie zijn gewoonweg onbewust, en dit is een staat van viering omdat dit betekent dat er zoveel bewustzijns zijn die jullie gewoon nog niet hebben gezien. Jullie hebben hen nog niet gezien. Maar in dit totale gebied van onzichtbare dingen is er een valstrik en dit is een menselijke valstrik en die is dat jullie zo verliefd zijn op wat daar zou kunnen zijn. Ook al kennen jullie het niet en kunnen jullie je het niet voorstellen, maar jullie hebben er wel een bepaalde verwachting van. Pas op, want buiten deze energie kunnen er, wat ik vele verwachtingsvolle groepen noem, zijn. Vele daarvan zullen afgaan op spanningen over wat zij denken dat daar zou kunnen zijn, wat niet zo is, en dan naar een doel toe willen werken dat gebaseerd is op het onzichtbare. Het enige gevaar, de enige valstrik die daar is, lieve mensen, is dat jullie zo nieuwsgierig zijn en het intellect zo groots is dat jullie vast komen te zitten in deze plaats van verbazing, van wezen, van doen, van plannen, en het hele punt, de hele bedoeling kunnen missen. Wat voor goeds kan het opleveren voor een mens om te zitten en te draaien want als jullie dit doen zullen jullie een beetje te draaierig zijn om de realiteit te ontmoeten die feitelijk van jullie zou moeten zijn….en jullie zullen nooit weten dat jullie draaien, want een gek weet niet dat hij gek is.

“Kryon, ik begrijp niets van wat jij zegt!” Wat ik jullie echt wil zeggen is: Zit en wees geduldig want er zijn dingen die op dit moment onzichtbaar zijn. Het helpt niemand om je dingen af te vragen en te veronderstellen en dan plannen te maken rondom dingen die jullie niet weten. Het houdt jullie af van de waarheid die jullie later kunnen zien, omdat jullie niet verwachten wat jullie niet verwachten. Er zijn waarlijk dingen die niet passen in een lineair paradigma….dingen die eraan komen. Over een daarvan ga ik jullie nu vertellen. Dit is iets dat jullie zouden moeten weten, omdat jullie het hebben verwacht en nog wat opbliezen, misschien wel begrepen, maar dit is iets waarvan jullie niet hebben verwacht dat het er is en beschikbaar is. Het heeft te maken met de manier waarop jullie naar jezelf kijken, naar jullie melkwegstelsel en jullie Universum, jullie realiteit….en het heeft te maken met tijd. Hoe zouden jullie tijd beschrijven voor een kind dat vraagt: ”Vertel mij alsjeblieft wat tijd is.” Dit is moeilijk, nietwaar, om tijd te beschrijven zonder tijd? (Kryon lacht) Jullie zouden kunnen zeggen dat dit het tikken van de klok is. Het kind zal vragen: “Wat betekent dit? Er zijn alleen geluiden.” Jullie zouden dan vertellen over de ruimte tussen het tikken van de klok….en dan wil het kind niet meer luisteren. Tijd is iets dat extreem denkbeeldig is als men het wil definiëren. Wat het nog een stuk moeilijker maakt, lieve mensen, is dat er pas de laatste vijftig jaar of zo wetenschappers zijn die zeggen dat dit tegen alles in een onderdeel is van een atoomstructuur, het is geen concept. Jullie kunnen het niet aanraken. Niet alleen dat, door het veranderen van een paar dingen in de natuurkunde aangaande dichtheid, snelheid en massa, kunnen jullie dit controleren, vertragen en versnellen.

Dit is pas moeilijk om er met een kind over te praten! As jullie het zelf goed begrijpen en het aan het kind hebben uitgelegd, ga het dan zeker niet vertellen dat dit ook nog variabel is….nog niet, want daarmee zou het een breinbreker worden. Jullie verwachten dat het niet verandert. Jullie verwachten niet alleen dat het niet verandert, jullie verwachten dat het een rechte lijn is….iedereen weet dat het een rechte lijn is. Het is als een trein op het spoor en als jullie op een plaats van dit spoor staan, op die rechte lijn, verdwijnt alles van het verleden in de achtergrond en alles aan de andere kant is waar het naartoe gaat….het is een rechte lijn naar de toekomst….naar het onbekende. Als jullie in de trein zitten en als die rijdt, gaan jullie altijd door drie elementen: verleden, heden en toekomst, maar die zijn nog steeds geïsoleerd. De intellectuelen zullen zeggen dat de voorkant van de trein in de toekomst is, het verleden aan de achterkant en het midden van de trein het nu is. Is dit niet interessant?

MAAR HET IS GEEN RECHTE LIJN!!!

Dat is het ook nooit geweest. Als jullie een natuurkundige naar tijd vragen zal hij zeggen dat dit een moeilijk concept is omdat het zich op een bepaalde manier in zichzelf terugtrekt.

HET IS ECHT CIRCULAIR!!!

Dit moet het wel om te kunnen werken op de manier waarop het werkt. Hij kan jullie vertellen dat tijd op een bepaalde manier altijd in het nu is, en dit is moeilijk….maar het IS een cirkel! De cirkel is een grove cirkel. Het kan torusvormig, ringvormig zijn, een andere vorm hebben, maar het trekt zich terug in zichzelf, met andere woorden, het komt altijd weer terug op zichzelf zoals een cirkel. Waarom vertel ik jullie deze dingen? Omdat opeens, als jullie dit spoor van tijd ontdekken, jullie jezelf intellectuele tijdvragen gaan stellen die niet te beantwoorden zijn. “Ik ben hier al duizenden levens geweest” zouden jullie zeggen. Zouden jullie kunnen bedenken hoe dit zou werken in een tijdcirkel? Hoe groot is de cirkel? Het antwoord is JA! Jullie allen, als oude zielen, zijn al zeer lange tijd op dit tijdspoor geweest en hebben steeds en steeds weer hetzelfde stuk bereden…..en weer en weer en weer. De maat van de cirkel hangt af van de realiteit van degenen die het meten…meer wil ik er niet over zeggen. Maar het grootste punt is dit: als jullie dit spoor en die trein zijn, hebben jullie steeds weer hetzelfde stuk bereden….is dit te begrijpen? Jullie zitten in een cirkel als een speelgoedtrein en jullie denken dat dit lineair is terwijl dit niet zo is. Jullie denken dat het een rechte lijn is maar dit is niet zo. Hij gaat in de rondte. Jullie hebben dus feitelijk steeds weer dezelfde grond bereden.

Dit is zeer simpel gesteld over hoe iets dat heel complex is, eenvoudig wordt voorgesteld, maar ik wil dat jullie dit duidelijk zien vanwege hetgeen er nog aan komt.

Vraag: Als jullie in de trein zitten op dit speciale spoor dat ik zojuist heb genoemd, en jullie kijken naar voren, kijken naar een ongerepte plek in de tijd waar jullie nog niet zijn geweest….of….zijn jullie daar op een bepaalde manier al geweest? Het antwoord is: Jullie zijn daar op een bepaalde manier geweest….want ter herinnering….jullie zijn in een spoortreintje dat in een cirkel rijdt! Nu zeggen jullie: “Als dit het geval is, zou ik dan in staat zijn om in de toekomst dingen te herkennen of te voelen waar ik al doorheen ben gegaan? Tijd werkt niet zoals jullie denken. Het gaat niet om jullie episodes, het gaat niet om jullie auto en voorbije levens….het gaat over tijd die jullie in eigendom hebben op een manier waarvan jullie je niet bewust zijn. Jullie blijven hetzelfde rondje rijden en dit zou verwarrend moeten zijn. Het is niet lineair en dus kunnen jullie niet zeggen dat jullie er al zijn geweest en weten wat er gaat gebeuren. Zie je, jullie hebben bepaalde lagen daarvan ervaren. Het is een multidimensionaal concept van tijd en dus hebben jullie misschien maar enkele van de dimensies doorreden op dit spoor en misschien hebben jullie de toekomst nog niet bereden op ditzelfde spoor. Misschien bestaat het spoor uit allerlei lagen en hebben jullie tot nu toe maar zo’n duizend lagen bereden. Maar het is hetzelfde spoor! Een deel van het spoor dat dus voor jullie ligt is bekend, het is een bekend traject dat ongeveer bekend voelt omdat jullie daar eens waren….ook al vertegenwoordigt het niet waar jullie zijn geweest…maar de vreemde anomalie (afwijking) in dit tijdparadigma is dat jullie als jullie waarlijk vooruit kijken….in je verleden kijken!

Is dit verwarrend genoeg? Dit is waar wij naartoe gaan. “Lieve Spirit” zouden jullie kunnen zeggen…”Ik weet dat mijn ziel multidimensionaal is en dat ik eerder op deze planeet Aarde ben geweest….een planeet met vele levens voor lange tijd. Ik heb in mijn karma misschien wel duizend voorbije levens en ik ga maar door op dit tijdspoor waar Kryon over spreekt en opeens heb ik een zienswijze, en die is deze: Ik Ben een multidimensionaal wezen, gevuld met de liefde van God en heb controle over mijn leven. Ik leer nieuwe paradigma’s over wat mogelijk is met deze nieuwe machine van verlichting….de Vonk die ik heb en die zoveel groter is dan alles dan wat ik ooit eerder heb gezien. Ik begin net zo’n beetje te leren wat een schepsel van hoog bewustzijn kan bereiken. Ik heb geleerd dat wat ik denk op een welwillende manier samenhang kan hebben en anderen geheeld kunnen worden in een groep. Ik heb geleerd dat ik in een theater kan zitten en samenhang kan hebben met andere mensen en zij hoeven mij en mijn naam niet te kennen, maar zij kunnen dit wel voelen vanwege de welwillendheid daarvan. “Er zijn nieuwe geschenken en gereedschappen, meer dan jullie hadden gedacht en daarom heb ik besloten om mijn leven te veranderen op een nieuwe manier. Ik ga de controle over mijn leven nemen met het spoor vlak voor mij en ik ga welwillendheid sturen voor mijzelf, voor mijn ziel en mijn leven dat voor mij ligt, waar ik ook naartoe gaan” omdat je ziet dat je daar al bent geweest. “Ik ga dit doen op een nieuwe manier met de geschenken die ik heb gehad, voor mijn eigen toekomst terwijl ik niet weet waar ik naartoe ga, maar ik voel mijn eigen gebed in de toekomst.”

Klinkt DIT logisch? Dit is nieuw, maar niet voor sommigen van jullie die regelmatig beseffen dat zij welwillendheid kunnen hebben, gebeden als jullie willen, of energie als jullie willen, of meditatie, voor je hele leven, voor al die tijd, voor de toekomst, voor het verleden maar als jullie er ooit aan hebben gedacht om specifiek welwillendheid te sturen voor specifieke dingen in de toekomst….

Laten wij zeggen dat het eraan komt. Jullie zullen zeggen: “Ik hoop dat het goed met mij gaat als ik daar ben.” Jullie doen samen met vrienden en bidden, maar op dat punt begrepen jullie niet dat jullie bidden voor vrede en hoop, maar waarom niet voor een gebeurtenis maar voor het vooruit sturen van oplossingen en die oplossing hebben jullie dan al vooruit gestuurd, omdat jullie dit kunnen! Het gaat dus niet om hopen op synchroniciteit of tegen jezelf zeggen dat jij jezelf als genezen ziet want voor deze dingen sturen jullie heling…..vooruit!!! Jullie weten dus dat het daar is….het is geen vraag meer….jullie weten het. Het gaat om het vooruit sturen en dan het spoor belopen en daar aankomen!  Dat is anders…het is een nieuw paradigma met iets dat heel moeilijk te beschrijven is voor degenen die lineaire levens leven.

Jullie kunnen zeggen: “Kryon, ik heb dit al lange tijd gedaan en ik bid altijd voor mijzelf in de toekomst!” Ja, maar jullie doen het NU! Hebben jullie hier ECHT iets van begrepen? Neem de energie van je ziel en alles wat jullie zijn en begrijp dat er bekend terrein voor jullie ligt. Jullie weten dit niet op een lineaire manier….jullie weten het spiritueel. Jullie weten vanuit de natuurkunde dat jullie eerder op dit tijdspoor zijn geweest en daarom nemen jullie je ziel, je leven….alles wat jullie zijn, de welwillendheid, de liefde, de compassie en brengen dit vooruit in de tijd en plaatsen dit op het spoor en dan hebben jullie voor jezelf een toekomst geschapen die echt is….omdat jullie dit kunnen! Iemand onder de aanwezigen heeft het nodig om dit te horen omdat hij/zij niet begrijpt dat genezing nu kan worden bereikt….in dit NU op de trein op een manier waarop je die eerder hebt ontvangen. Als jij weet dat je dit bent laten wij dan verder gaan in samenhang met de groep en ik wil dat jullie samen met mij – in samenhang – ieder in dit publiek projecteren die gezondheidsproblemen  heeft, met hun bewustzijn, met hun verdriet, met hun geest. Ik wil dat jullie dit individu scheppen, zonder hen gezien te hebben of hun naam te kennen, in je geest als compleet en totaal genezen! Zij zijn hetzelfde individu maar ik wil dat jullie op de een of andere manier hun ziel splitsen omdat een ziel multidimensionaal is en op vele plaatsen tegelijk kan zijn….dat is geen probleem! Ga dus door een laat dit in je geest gebeuren, een duplicaat van wie zij zijn en ik wil dat jullie dit in je geest naar voren brengen. Beslis niet hoever jullie dit naar de toekomst willen brengen. Ik wil dat jullie dit in samenhang op hun spoor en dat van jullie plaatsen – jullie kunnen dit als groep doen! Zij zijn nu bij jullie en zeggen: “Dit is waarvoor ik ben gekomen. Dit is wat ik wilde! Ik heb oude zielen om mij heen die samenwerken om iets te doen waarvan ik niet wist dat het gedaan kon worden” Dit is anders dan vandaag een healing te hebben….dit gaat over het plannen van de healing in de toekomst en die is daar al omdat jullie zojuist een genezen personen op dit spoor hebben gezet. Die zijn dan compleet hersteld van hetgeen hem of haar vandaag last bezorgt, en samen plaatsen jullie dit voor de trein…zelfs terwijl de trein in beweging is!

Nu wil ik dat de groep terugkomt….jullie zijn nog steeds op deze trein en ik wil dat jullie vieren wat er gaat gebeuren als zij op die plaats aankomen en zich realiseren dat alles wat wij vandaag hebben gedaan echt is.

Dit is een nieuw paradigma van jullie talenten en mogelijkheden in een nieuw en hoger bewustzijn waarin jullie iets doen dat jullie nog niet begrijpen maar dit wel zullen gaan doen. Het maakt een groot verschil als jullie begrijpen wat jullie hebben gedaan. Ik daag jullie uit om dit voor jezelf te doen! Jullie voelen je misschien prettig om dit voor hen te doen en in een groep met samenhang zeggen jullie misschien dat dit een goede oefening was, maar laten wij dit nu voor jullie individueel doen….nu! Ik wil dat jullie hier zitten en dit nu samen met mij voor jezelf doen.

Hoe zie jij jezelf op de manier waarop je dit zou willen? Of het nu genezen of vredig is, wat het ook is dat jou welwillender maakt of dat jou beter met anderen op deze planeet laat samenwerken, minder snel kwaad wordt, meer compassievol….wat het ook is, ik wil dat je de ziel met jouw naam erop ziet…en dan wil ik dat jij dit in de toekomst projecteert. Ik wil dat jij je uit jezelf splitst op een manier die alleen jij kunt doen met je geest en je hart en je bewustzijn, en jezelf op een perfecte manier in de spiegel ziet en jezelf op het spoor zet dat circulair is en waardoor je daar eerder bent geweest maar waar je weer naartoe gaat en daar weer aankomt. Dit spoor dat jij voor jezelf hebt bepaald weet dat jij daar bent. Het kent jou omdat het jou eerder heeft gezien omdat de tijd in een cirkel gaat. Je hebt misschien wel duizend levens gehad….het kent jou! Het is dus een vriend! Jij zet jezelf in de toekomst. Zie jij jezelf daar zitten? Anders dan nu! Als je dit kunt verzoek ik je om naar voren te gaan in de trein. Nu kijk je naar het spoor en je glimlacht elke dag weer van verwachting. Geen zorgen meer, geen angst meer, een deel van wat je verwacht is synchroniciteit met anderen….je moet wel omdat dit in lijn is met de ziel die jij bent en die jij op het spoor gaat ontmoeten. Je staat op het punt om jezelf te ontmoeten en terwijl je voor in de trein bent wil ik dat je in jouw visie vooruit kijkt en je zult het zien komen en als je het gaat zien komen zie jij jezelf compleet anders dan een moment geleden….anders! Jij bent de eerste die ernaar kijkt. Je ziet jezelf glimlachen naar jezelf als jij jezelf naar je toe ziet komen….en dan is er die versmelting en de genezing is gedaan! Jij realiseert je dat wat je hebt gedaan onmogelijk te beschrijven is door iemand die niet bij deze bijeenkomst is geweest…..dat jij een model hebt gemaakt en dit hebt geaffirmeerd naar de toekomst op een tijdspoor dat bestaat en jou kent. Daarin heb je niet alleen geaffirmeerd wie je bent, je hebt een komende realiteit geschapen. Dit is nieuw!

Lieve mensen, ik zal ermee doorgaan om jullie dit soort dingen te brengen. Als jullie hier zouden zitten en niets ervan zouden begrijpen; als jullie hier zaten als iemand die moe is en er misschien doorheen heeft geslapen, al dit soort dingen….is dit okay, want op een bepaald niveau is alles wat ik heb gezegd op die prachtige plaats terecht gekomen die jullie ziel wordt genoemd en als jullie het nodig hebben om dit weer te horen of ermee willen werken, zal dit beschikbaar zijn. Een deel van de reden hiervoor is dat jullie de tijd namen om hier te gaan zitten en te luisteren in de stoel waarin jullie zitten….de intentie is alles. Jullie kwamen voor de nieuwe gereedschappen en ik heb daar een paar van gepresenteerd. Zelfs zonder het te begrijpen kunnen jullie naar een plaats gaan en dit gebruiken en het op een dag ook gaan begrijpen.

Oh, er is meer; oh, er is zoveel meer! Over het in je cellen gaan en niet alleen tegen hen te spreken….hoe jullie in hen kunnen komen….hoe te werken met de dingen waarmee jullie dienen te werken….hoe jullie verdriet kunnen veroveren….al deze dingen komen nog. Jullie gebruiken daarbij gereedschappen waaraan jullie nog niet hebben gedacht. Alleen maar beschikbaar voor degenen die oude zielen zijn en bereid zijn om met de Vonk te werken.

Ik vertel jullie deze dingen vandaag omdat dit een geavanceerde groep is die voor mij zit. Ik vertel jullie deze dingen vandaag omdat dit de dingen zijn die jullie wilden horen. En waar jullie ziel om heeft gevraagd. Ik weet wie hier zijn omdat jullie een ziel hebben die zoveel meer weet dan jullie….die weet wat er gaat komen en deel wil uitmaken van de realiteit die lineaire mensheid wordt genoemd. (Kryon lacht)

Ga hier vandaan (Kryon lacht)….misschien verward, maar weet dat op een bepaalde tijd op een bepaald niveau de verwarring zal veranderen in helderheid en jullie in staat zullen zijn om deze dingen die jullie nodig hebben in dit leven te doen.

En zo is het.

Kryon