Kryon in Syracuse New York: “HET  SYSTEEM”

Kryon in Syracuse New York :

“HET  SYSTEEM”

Via Lee Caroll / 11 september 2010
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Om de lezer te helpen werd deze channeling door Lee en Kryon herzien om een nog helderder begrip te krijgen. Wat er vaak live gebeurt is dat de channeling energie bevat die een soort communicatie draagt wat een gedrukte pagina niet heeft. Dus geniet van deze waardevoller gemaakte boodschap die in Syracuse werd gegeven in september 2010. 

“Gegroet lieve mensen, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst. 

De meesters hebben een zin: “Het gaat goed met me, het gaat goed met mijn ziel.” Ze zeiden dat, zelfs in de tijd vóór de dood, in de tijd waarop we gefrustreerd waren en in tijden van moeilijkheden. Dat was omdat ze gefocust waren op één ding en op één werkelijkheid – de liefde van God in hen schept liefde voor het zelf. We zeiden dit al eerder. We hebben dat vele keren gechanneld. We hebben jullie zelfs verteld dat dit het geheim is van meesterschap. Ga naar de plek waar je tevreden bent met wat er in je is, dat is God, en laat alle dingen om je heen zich langzaam ontwikkelen in hun eigen gepastheid terwijl je leert wat je moet doen met je leven. Besluit van tevoren niet waar je naartoe gaat of wat je zult gaan doen.

We zullen binnenkort een channeling houden die het verschil in energie schetst tussen het antieke verleden, het relatieve verleden en de energie die aan het veranderen is. We zullen de attributen geven van hoe een Lichtwerker omgaat met specifieke dingen en hoe dingen veranderd zijn. Die komt eraan (in New York Buffalo gehouden). Maar dat is vandaag niet.

Vandaag wil ik jullie de diepzinnigheid geven van het stelsel dat Gaia en de mensheid is. Wat ik ga doen is jullie relatie uitleggen met een systeem dat schijnbaar complex en esoterisch is, maar dat letterlijk jullie relatie met de aarde definieert. Zo vaak channel ik dit soort en absoluut niets ervan staat dan in de boodschap wat je kunt bewijzen. Het is geen wetenschap, maar in plaats daarvan is het spiritueel, en het gaat over jullie.

Is het mogelijk dat de hele bedoeling van Gaia is om de mensheid te ondersteunen? Is het mogelijk dat Menselijke Wezens gewoon zoogdieren zijn op een planeet die rond de zon draait? Is het mogelijk dat de energie die geleverd wordt, uit de trillingssnelheid komt van de planeet en gebaseerd is op wat de mensheid doet en feitelijk het Universum beïnvloedt? Het antwoord op dit alles is ja. Dus als dat het geval is, welk soort systeem is er dan dat zulke dingen laat gebeuren? Daarover gaan we dus praten in deze korte tijd.

De energie van de Planeet en de Akasha.

Laten we over Gaia en de Akasha praten. Jullie hebben misschien al gehoord dat Gaia een energie is die van de Aarde is. Gaia is voelend [bewust]; Gaia heeft ingeboren intelligentie, Gaia heeft daarom een intelligent bewustzijn dat jullie “kent”. Gaia is in staat om net zoals Kryon te converseren en te spreken. Als je dat gehoord hebt, heb je gelijk.

Gaia’s energie spreekt op zoveel manieren en een ervan wordt gezien als je naar de Akasha klikt. Als je Gaia vroeg wat dat is, zou dat gedefinieerd worden als “de levenskracht van de planeet.” Dit houdt alles in dat levend is, inclusief de dingen waarvan je niet denkt dat die levend zijn. Dus is het concept van de Akasha van Gaia enorm groot en heel erg groots. Maar vanavond wil ik specifiek spreken over Gaia’s systeem van de Akasha van het Menselijke Wezen in relatie tot de Aarde. Wij spreken over Gaia’s samenwerking in de Menselijke spirituele ervaring, en dat alles essentieel rond de Mens draait, zelfs de bedoeling is van de planeet.

Als we bij het begin beginnen en eenvoudige definities geven, zullen we zeggen dat er een systeem is om bij te houden wie op aarde is. Nu kun je denken dat Spirit helemaal niet zo’n systeem nodig heeft, en dan heb je gelijk. Maar Gaia heeft dat wel nodig en daar is een reden voor. Want elke aparte Menselijke ziel die naar deze plek komt die Aarde is genoemd, maakt een verschil als een unieke energie die eigenlijk de levenskracht van Gaia verandert. Dus als die ziel hier komt, schept Gaia een registratie, en meer. Dus hier komen de specifieke stukken.

De Grot van Creatie.

Vaak heb ik een concept met jullie bekeken dat ik nu weer breng. Diep in de aarde, is een inter-dimensionale spelonk die nooit zal worden gevonden. Die heeft 3D proporties die hem met de Aardse werkelijkheid verbinden, maar die ook multi dimensionaal is. Dit is moeilijk uit te leggen aan jullie daar jullie alleen een werkelijkheid zien van een enkele digit dimensionaliteit (w. zeg maar van een heel getal dimensie). Dus kan ik uitleggen wat ik wil maar mijn uitleg komt te kort voor jullie begrip. Het zou lijken dat ik in jullie taal tegen je sprak en dan opeens wisselde in een die je nooit eerder had gehoord, waarin de woorden werden dooreen gegooid, achteruit en opnieuw gearrangeerd op een niet-lineaire manier. Niet alleen zou je dan de boodschap niet verstaan, maar zelfs al de hele vreemde taal zou je van streek maken als je die hoorde. Zo verschijnen multidimensionale dingen voor je – chaotisch. Maar ik zal minstens, zo goed als ik kan, de informatie brengen zodat jullie wel de “wat”zullen weten maar dan niet het “hoe”.

De Grot van Schepping is een van de stoffelijke objecten op de planeet die een dimensionale hybride is. Hij heeft zogezegd driedimensionale proporties die je absoluut zou kunnen zien en begrijpen als ze zichtbaar zouden zijn, maar dat zijn ze niet – want ze kunnen nooit worden gevonden of opgespoord, en dat zal ook niet. Op deze multidimensionale plek zit de registratie van wie jij bent. Opnieuw, hij wordt genoemd de Cave of Creation of de Grot van Schepping.

Als jullie naar de planeet komen, is dit de eerste plek die je bezoekt, zelfs voor het geboortekanaal. Als je de planeet verlaat, is het de laatste plaats die je bezoekt voordat je naar huis gaat. Daarom is dit het magazijn van de registratie van de mensheid – alle levens die de mensheid heeft geleefd en de essentiekern van de ziel die ieder van jullie is. Hier komt meer informatie over hoe dat werkt. Het is de Akasha Opslag, de Akashaic Records.

Iedere ziel in de Grot van Schepping is uniek. Laten we even die van jou pakken, bijvoorbeeld. Wat is je spirituele naam? Het is niet een naam die je kunt uitspreken, lieve mens, maar eerder een energie. Die energetische naam is deels de naam van God en ligt metaforisch vast in de grot van Schepping, als een streep op een kristallijnen structuur. Die kristallijnen structuur is wat je herinnert aan de vibratie die je was. Dus als je voor de eerste keer op de planeet komt, wacht er een kristallijnen structuur op je (daar het potentieel van je komst bekend is). Terwijl je op planeet Aarde leeft, “weet” Gaia en het hele systeem dat je hier bent. Dan ga je over naar de andere kant van de sluier. Als je vertrekt, bezoek je de grot opnieuw en verfraai je die kristallijnen structuur met de energie van alles dat je gedaan hebt. Dan verlaat je de aarde, maar de kristallijnen structuur met je informatie blijft daar.

Laten we nu zeggen dat je terugkeert naar Aarde en je krijgt een volgend leven en weer een andere aardse naam. Voordat je komt in het geboortekanaal, wordt er weer een streep toegevoegd aan de kristallijnen structuur. Opmerking: het is dezelfde ziel maar die heeft nu streep nummer 2. Als deze zich ontwikkelt op de planeet, weet de grot dat je terugkeert en activeert of wekt de streep telkens als je terugkomt. Dus daarom hebben jullie een kristallijnen structuur voor iedere ziel, niet voor ieder leven. Sommige zielen vertegenwoordigen duizend strepen! Dus misschien kun je begrijpen dat er veel minder kristallijnen zielregistraties zijn dan je dacht. Een voor elke ziel, niet voor elk leven.

Nu wil ik jullie wat vertellen. Er zijn oude zielen in deze kamer die dit lezen. Dat zijn jullie. Zelfs de paar die naar hier zijn gekomen en niet noodzakelijkerwijs voor het programma maar om met iemand te zijn, zijn ook oude zielen. Je hoeft helemaal geen spirituele dingen te weten om een oude ziel te zijn. Velen lopen op deze aarde en worden nooit wakker voor wie ze zijn, want dit is hun eigen vrije keuze. Maar een feit is dat de Mensen die vaak naar dit soort bijeenkomsten komen, degenen zijn die de roep voelen om deel te zijn van de verandering van de planeet, het eind van een periode en het begin van een volgende. Dat zijn degenen wier ogen nu op deze pagina gericht zijn.

De Mysterieuze Functies van de Grot.

Dus wordt de Grot van Schepping de Gaia registratie van wie hier is en wie hier is geweest. Dit is dan het stoffelijke deel. Wat ik je vervolgens vertel is het inter-dimensionale deel dat verwarrend is voor het Menselijke Wezen. Luister: De grot is statisch in 3D en toch dynamisch in multi-D; dat is te zeggen dat er nooit kristallen worden toegevoegd of weggehaald in 3D. Dat betekent dat er een kristallijnen structuur is voor ieder potentieel Menselijk Wezen dat ooit op planeet Aarde zal wonen. Nu kun je zeggen: “Oh, nee, dat kan niet. Het klinkt als predestinatie. (=voorbeschikking). Spirit kent ieder die komt?” Nee, dat weten we niet, maar het is geen voorbeschikking. In de plaats hiervan heeft de grot aanleg (is gepredisponeerd) op een kwantummanier om elk moment compleet te zijn. Een kwantumenergie gaat om met potentiëlen, en niet met empirische [absolute] attributen. Daarom als er dingen veranderen op de planeet, verandert de grot kwantumachtig, maar niet stoffelijk. De kristallijnen structuurtellingen veranderen niet. Ik kan dat niet aan jullie uitleggen behalve door te zeggen dat dit een kwantumgebeuren is. De grot is altijd compleet. Hij heeft altijd de hele mensheid erin. Hij is verbonden aan verleden, heden en toekomst.

Het verwarrende voor jullie is dat dit betekent dat jullie feitelijk met degenen uitwisselen die hier nog niet zijn. En weer, ik kan het niet beter uitleggen en jullie 3 dimensionale denken is niet klaar om die reis te maken. Maar weet dit:

De grot is compleet.

De grot is heilig.

De grot is voor eeuwig verzegeld.

De ziel kristallen herinneren jullie levens en de energie van jullie levens.

De ziel energieën in de kristallen wisselen met elkaar uit.

De levens die jullie leven veranderen de energie van de grot en daarom van Gaia.

Gaia is daar, daar de grot inter-dimensionaal in Gaia woont.

Dus in het kort wordt deze grot de registratie van zielen, van hun vele levens en de energie die ze creëren. Luister nu naar me, want dit is het focus van deze boodschap. Wat je ook doet op de planeet, welke trillingsenergie je ook op de planeet schept, dat doordrenkt deze kristallijnen substanties. De registratie van die levensenergie blijft op de planeet met de vergezellende vibratie in dat kristal – voor altijd.

Mary en George.

Laten we zeggen dat jullie Mary zijn vanavond. Ik praat nu tegen jou Mary, als je overgaat is het de grot waar je naar toe gaat. Het is een driedaagse Aardereis. Mary, ouwe ziel, je bent hier al eerder geweest. Oh Mary, je was hier al eerder – en daarom ga je er met vreugde in. Je herinnert je die! Je weet waar je naar toegaat en je herinnert je wat het betekent. Je gaat terug naar huis. Er zit geen scherpe pijn in de dood, want alhoewel er een tijdelijke nevel kan zitten over een inter-dimensionale her-verbinding, je herinnert je wel het gevoel van blijdschap! Dit is de belofte aan je Mary dat we allemaal jouw hand grijpen en dat voel je. De dood van een Menselijk Wezen is een overgangsenergie, niet een terminale. Er is geen “einde”, maar eerder een reis naar de energie die jij je herinnert op het moment dat je je laatste adem inhaalt.

Laten we zeggen Mary is een healer. Laten we zeggen dat Mary de vibratie van deze planeet heeft doen toenemen door haar aanwezigheid door op aarde te lopen. Laten we zeggen dat de aarde Mary’s voetstappen herinnert, omdat Gaia weet wie zij is. Laten we zeggen dat Mary in aanraking is met haar Hoger Zelf. Laten we zeggen dat Mary hierdoor een mini portaal heeft gecreëerd waar ze gaat en nu gaat ze over.

Er is een vergadering van Mensen… veel verdriet. Het spijt hen zozeer om haar te zien gaan want ze was een prachtige aanwezigheid, een wonderbaarlijke moeder en liefdevol Menselijk Wezen. Ze huilen en er zijn tranen en er is droefheid. Nu, hier is de metafysische waarheid: Mary gaat naar de Grot van Schepping en alles dat ze ooit was, en het portaal dat ze schiep als Mens is doordrongen in de kristallijnen structuur van haar ziel. Dat portaal blijft dan omdat Mary er was! De prachtige aanwezigheid, de wonderbaarlijke moeder, en de liefdevolle Mens raakt niet verloren! Die wordt in Gaia doordrenkt, door het proces van de Grot van Schepping, en dat de energie van herinnering nooit weggaat. Die gaat nooit weg! Die wordt deel van dat ogenblik af. deel van het bewustzijn van de aarde levenskracht.

En dan komt zij weer terug als George.

[gelach] Lach er niet alleen om want hier is het werkelijke proces en de schoonheid van het systeem. Klaar? Als George binnenkomt, pikt hij Mary’s registratie op! dan gaan George en Mary allebei naar het volgende gebied van de lessen, het tweede van de vier delen die we heden leren. Het systeem gaat verder.

De Akasha In je DNA.

Alles dat vertegenwoordigd wordt in de kristallen van de Grot van Schepping betreffende je eigen kern van je zielkristal, wordt naar je DNA overgebracht bij de geboorte. Jullie brengen dit over naar de Grot van Schepping. Daarom ga je er naartoe. Het wordt je persoonlijke Akasha Record, ieder leven dat je geleefd hebt, alles wat je ooit gedaan hebt zit allemaal in je DNA. Zoals we eerder zeiden, woont deze Akasha Registratie in iedere dubbele helix op multi dimensionale wijze en die wordt vertegenwoordigd door miljarden chemicaliën in 90 % DNA die de wetenschap als ‘junk’ ziet (junk = afval)! De wetenschap kijkt er met 3D ogen naar en het schijnt enorm complex te zijn zonder symmetrie of orde. Dit is inderdaad ten volle multi-dimensionaal. Maar het zit allemaal in een prachtig systeem. We hebben jullie dat al eerder verteld. Maar misschien kreeg je de volle implicaties ervan niet mee van wat het betekent?

Denk na. George, er zit nu George en Mary in je DNA, maar alleen George’s lichaam is er. Dus, wat gaat George doen met Mary’s leven in zijn DNA? Ik geef je het antwoord. Alles dat Mary leerde is nu voor George beschikbaar. Denk eraan dat Mary en George dezelfde ziel zijn, die momenteel alleen een andere vorm aannamen op Gaia. Het mooie van het systeem is dit: Het Hoger Zelf is ook dezelfde, daar die de zielenenergie van de kern vertegenwoordigt. Daarom hoeft George niet opnieuw te leren wat Mary leerde! Het zit al in zijn DNA. Zelfs de medelevende moeder is er. Mary’s spirituele reis is er, en op een niveau dat niks heeft te maken met sekse, de liefde van God is er, geschapen door de reis van een Menselijke ziel op planeet Aarde.

Luister naar me. Jullie kwamen in dit leven en je zit in de stoel en hoort of leest dit – en je leert vandaag spirituele dingen. Misschien denk je wel dat er een overdreven leer curve is, er zo veel wat je moet weten? Misschien is dit alles nieuw en word je overweldigd door al die informatie en de gevoelens die je erbij hebt? Laat me je zeggen, oude ziel, dat je gewoon wakker wordt voor iets dat je al wist. Heb je de intentie, oude ziel, zul je je dit herinneren!

Wat zou er zijn als je een heel oude ziel op de planeet was? Dat betekent dat je de wijsheid van de ouden in je DNA zult hebben, nu. Het betekent dat je bij elke pagina die je in een Kryon boek leest kunt zeggen : “Ik herinner me dit. Het is waar. Er is hier niks nieuws. Maar het is goed om het geschreven te zien staan.”

[Kryon lacht]

Laten we nu kijken naar de twee eerste attributen van de Akasha van de mensheid. (1) de Grot van Schepping is een registratie van wie er komt en wie gaat. De energie ervan blijft bij de aarde en helpt de trilling van de planeet te veranderen. Daarom veranderen menselijke levens de vibratie van de planeet (2) Ieder DNA van elke mens bevat de individuele registratie van die ene ziel en helpt de incarnatie [Menselijke expressie op Aarde] om zich meer bewust te worden, als dat hun keuze is.

Kijk naar het eerste attribuut in deze les: Dit hoort bij Gaia. De grot is in Gaia. Hij zit diep in de aarde en vertegenwoordigt veel kristallijnen structuren. “Je Wordt Gekend door de Aarde” Geliefd door de aarde ben je. Degenen van jullie die met Aarde-achtige dingen omgaan – natuur, dieren, zelfs de studie van rotsen en land – kunnen dat voelen. Als je op bepaalde plekken loopt, kun je dat voelen! De intelligentie, die Gaia is, spreekt tot je. Er is een samenvloeiing van energie die zich om je drapeert die zegt: “Ik ken jou. Je hoort hier. Het is gepast dat je op de planeet loopt.”Oh, Menselijk Wezen, wat jij hier doet zal het Universum uiteindelijk veranderen.” Kun je dat voelen? Hoeveel mensen hebben ooit alleen in een bos gelopen en het gezelschap van de bomen gevoeld? Dat is echt!

Dieren.

Ik spreek over de kostbare dieren van alle tijden en hoe ze hier zijn om de mensheid te dienen en hoe ze dit zo volledig doen. Ik heb gesproken over sommigen van hen die hier zijn om te worden opgegeten. Velen willen dit niet horen, maar begrijp dat de dieren dit collectief begrijpen. Ze moeten deel zijn van de Menselijke voedselketen, daar de mensheid niet het vermogen heeft om dingen snel genoeg te laten groeien en dit voedsel te distribueren. Dus dit is een dienst, zie je? Degenen van jullie die veganistisch zijn kunnen nu zeggen: “Ik eet ze nooit!” Dat is een keuze voor jullie gezondheid. Het is gepast en accuraat, maar het heeft niet de waarheid voor overleving van het Menselijk ras, want dieren zijn nodig voor de menselijke voeding en overleving, momenteel.

Dus laten we even een omleidinkje maken en je wat waardevolle informatie geven over de Menselijke consumptie van dierlijk leven. Veel Mensen moeten hen eten, maar begrepen nooit dat het dier dit wist toen het binnenkwam. Is dit te spookachtig voor jullie? Dit wordt geweten door hen die dierenspirits kennen en door hen die de opoffering en de bestemming ervan kennen. Het was ook zeer bekend bij de ouden. Maar hier is de vraag, lieve Mens: Hoe behandel je ze? Met dat soort bedoeling op de planeet, hoe behandel je ze voordat ze jullie voedsel worden? Hoe behandelden de ouden hen? Nu, dat is een moeilijke vraag, nietwaar? Laat me jullie een attribuut van waarheid geven. Wisten jullie dat hoe beter ze behandeld worden hoe voedzamer ze in je lichaam zullen zijn? “Kryon, praat daar niet over. We willen daar niet over nadenken.” Lieve mens, als dat niet door mij gebeurt, wie doet dat dan? 

Luister, als deze dieren willen komen en zo een groot deel van de levenskracht van deze planeet worden en haar ook helpen hoger te vibreren door jullie in leven te houden zodat jullie keuzen kunnen maken, verdienen ze dan geen respect en comfort terwijl ze opgroeien? Het eind resultaat zal een veel betere bijdrage zijn voor jullie gezondheid. Laten de wetenschappers de weg leiden en een paar vergelijkende studies maken om te laten zien dat de voedingswaarde dramatisch toeneemt als een dier geëerd wordt in zijn korte levenstijd. De ouden wisten dit en eerden elk dier voordat het deel werd van hun levenskracht.

Er is geen Grot van Schepping voor dieren. Ze zijn hier als ondersteuning van de mensheid. Enkelen zijn hier om van jullie te houden en jullie weten dat. We praten over hen die in jullie huizen leven. Zij zijn hier om jullie lief te hebben – nòg een grote dienst aan de Mensen. Je kijkt in hun ogen en ze kijken terug. Ze zien de oude ziel in je, wist je dat? Ze kennen het systeem. Maar ze leven niet erg lang, wel? Soms breekt je hart als ze vertrekken. Maar het goede nieuws? Ja, ze kunnen reïncarneren! Ze hebben de keuze om bij je te zijn om hun liefdesaffaire voort te zetten! Ik weet niet hoe veel lieve mensen in de kamer zijn die zich bewust zijn van dat systeem en ik wil dat mijn partner (dat is Lee Caroll) dat duidelijker uitwerkt zodat dierenliefhebbers dit weten. Als hun geliefde dieren sterven, kunnen ze hun liefdesaffaire voortzetten als ze op de juiste plek zoeken en de terugkerende ziel vinden, haar oppikken en verder gaan met wat ze hadden. Er is iemand in de kamer die dit leest en dit moet horen. Er is een systeem voor hun kernzielen om terug te keren!

Dus op een bepaalde manier hebben dieren ook zielen, maar ze zitten niet in de Grot van Schepping. Ze hebben geen diepzinnig systeem van planetaire verandering wat jullie hebben, dat een bewustzijn is dat zichzelf kan vergroten door vrije keuze. De Mens is het enige wezen op Aarde dat dit kan doen, omdat de Mens goddelijkheid heeft in zijn DNA. Daar is het in geïmplanteerd, daarvoor bestemd en met liefde, ongeveer 100.000 jaren geleden door wat uit een ander sterrenstelsel komt.

We hebben jullie dit allemaal als eens eerder gegeven. In alle gepastheid, de Mensen op deze planeet ontvingen hun spirituele zaden van de Plejadiërs op een prachtige manier, op een passende manier, op een goddelijke wijze, op een volmaakte manier. Er waren geen oorlogen, geen samenzweringen, en die prachtige sterrenzielen zijn nog steeds hier. Het zijn jullie broeders en zusters en een deel van hen zit in jullie. Jullie zitten met hen in een kwantumstaat. Ik kan dat ook niet verder meer uitleggen. Maar sommigen van jullie kunnen dat voelen. Sommigen van jullie kunnen dat zien. Het is prachtig, en het is niet onterecht, vreemd of beangstigend. In plaats hiervan is dit het werkelijke scheppingsverhaal op de planeet en die kan gevonden worden in inheemse schrifturen over de hele planeet. Kijk naar verwijzingen van de zeven zusters en de verhalen over de schepping.

In jullie DNA bruist alles dat jullie ooit waren, oude ziel, en we hebben jullie in vele channelingen vertelt hoe je hier toegang toe kunt krijgen. Deze toegang is niet zoals spirituele informatie, maar als een talent om toegang te krijgen tot enkele Menselijke attributen die jullie in het verleden hadden. De essentie van de energie van wat jullie waren zit in je DNA. Daarom heeft deze Akasha informatie het vermogen om met de blauwdruk te communiceren van jullie stamcellen. Herinner je, het zit allemaal in de zelfde dubbele helixstructuur die de eiwitgecodeerde sectie bevat, jullie genen! Begrijpen jullie dit? Jullie DNA is daarom een veel groter systeem dan elke medische autoriteit ooit gedacht had te zijn. Het is een inter-dimensionaal systeem dat het vermogen heeft om zichzelf te veranderen op elk moment. Het verklaart spontane kwijtschelding (ook remissie, of afname, of genezing). Spontane remissie is het Menselijk Wezen dat besluit dat hij klaar is met de ziekte en die dan de energie oppikt uit een vorig leven dat nooit die ziekte had. Veel Mensen hebben zichzelf losgemaakt van de meest kwaadaardige ziekten die de mens kent. Ze worden opeens schoon zonder een enkel spoor ervan – dit is spontane remissie. De gevreesde ziekte gaat gewoon weg. Ik zeg jullie, lieve mens, dat is geen wonder van boven. Dat is een wonder van binnenuit.

Het Kristallijnen Rooster – Het Derde van Vier.

Laat me jullie vertellen over nummer drie. Er is een rooster van bestemming dat in de energie van vandaag wordt geactiveerd, zoals nooit tevoren. Het is een esoterisch rooster, dat betekent dat het spiritueel van aard is en jullie kunnen het niet zien. Het heeft een naam die laat zien wat het doet. Het wordt het Kristallijnen Rooster genoemd. Kristallijn is de naam die er aan is gegeven dus zullen jullie begrijpen dat het een opslagattribuut is van Gaia en dat het levenskrachtinformatie bewaart. Het lijkt op de Grot van Schepping betreffende het doel van de kristallijnen structuur – informatie opslag.

Dus laat me de definitie verfijnen voor duidelijkheid van het bovenstaande. Het Kristallijnen Rooster van Gaia [de planeet] is een rooster van de aarde dat esoterisch is[spiritueel] en dat de levenskrachtenergie van de mensheid opslaat, de energie van jullie. Nu is het anders dan de Grot van Schepping. De grot is een registratie van wie je bent en wat je gedaan hebt. De energie van jullie bijdrage aan de Aarde [wat dit dan ook is] gaat in de grot, wordt deel van de aarde, en blijft daar. Maar het Kristallijnen Rooster zit boven de aarde; stel je het voor als een laag over de aarde. Dit rooster zit aan de buitenkant. Je kunt het niet zien, maar daar zit het.

Nu, dit Kristallijnen Rooster bevat ook indrukken van jullie energie, maar dat is specifiek plaatselijk. Het beste voorbeeld dat ik je kan geven is dit. Als je naar delen van Europa gaat, kun je misschien voelen wat daar is gebeurd. Daar zitten lagen, en lagen van oorlogen. Sommigen van jullie hebben een moeilijke tijd om daar te mediteren. Het is moeilijk om het land te reinigen. Het Kristallijnen Rooster bevat alles dat ooit is gebeurd en waar het is gebeurd. Zie je? Dus is het een plaatselijk-specifiek Menselijk energie-opslag-rooster. Is het deel van Gaia? Absoluut. Het ligt over Gaia als een deken van energie van Menselijk bewustzijn.

Merkte je ooit dat als je naar bepaalde plekken van de planeet gaat waar bijna niets betekenisvol gebeurde in de Menselijke geschiedenis, dat dit helder en schoon is en dat je er beter kunt mediteren? Ik wil jullie wat vragen. Denken jullie dat dit een effect heeft op waar de spiritualisten met de nieuwe energie vandaan komen? Kijk eens naar waar alle channelers vandaan komen in de laatste 25 tot 30 jaren. Ze kwamen uit oorspronkelijke landen die nooit grote oorlogen hebben gehad [veel uit het westerse deel van de VS]. Heb je dat gedacht? Kijk eens. Dit is zo omdat het makkelijker is voor een Menselijk Wezen om zich te relateren aan een oorspronkelijke essentie van Gaia. Het schept een veel sterkere spirituele verbinding. Opnieuw, hier is het. De verbinding met Gaia is hier – de verbinding met de aarde. Waarom de aarde? Omdat Gaia deel is van een meetsysteem, een trillingenmeetsysteem. Er zal een dag komen waarop de aarde gemeten wordt naar haar trillingsattributen – attributen die geschapen zijn door wat de mensen deden. Collectief, de gehele Menselijke ervaring ligt op en zit in deze planeet, en schept een trillingstempo dat te meten is door Spirit. Dat is het Kristallijnen Rooster.

Een tijdje geleden gaven we jullie enkele attributen van dit Kristallijnen rooster dat jullie niet verwachtten. Het zit in een channeling van kort geleden [Berkeley Springs, West Virginia]. Jullie kunnen er nog meer over lezen of de energie begrijpen die het bevat. Het verklaart zelfs geesten/spoken. Het Kristallijnen Rooster bevat een kwantumindruk die zo sterk is in bepaalde gebieden dat zelfs als Menselijke Wezens daar vertrokken zijn, dat de indruk van wat zij deden zich als een taperecorder herhaalt. Zoek die informatie op als het je interesseert. Dat zegt hoe intens de Menselijke invloed is op Gaia.

Samenvatting.

Dus hier zijn jullie met deze informatie. Interessant niet? Er zijn drie plaatsen waar jullie Menselijke energie bestaat tegelijkertijd. (1) De Grot van schepping – dit bewaart een registratie van wie je bent als je komt en als je gaat, en doortrekt je levenservaring met de vibratie van de planeet zelfs nadat je bent weggegaan. Het is het multidimensionale systeem dat de Menselijke ervaring heeft vastgelegd voor Gaia en het blijft bij Gaia. (2) Het DNA in het Menselijke lichaam helpt jullie terwijl je elk leven leeft, want alles dat je ooit was is informatie en energie dat is opgeslagen in de dubbele helix. Alle duizend levens zijn er als je er duizend geleefd hebt. En ze zijn allemaal toegankelijk. Je hoeft nooit iets spiritueels overnieuw te leren daar het zich opstapelt, of aangroeit – dat is wat bij je blijft, van leven tot leven. Alles dat je moet doen is om die spirituele pot van intentie te openen om je dat te herinneren, en dan komt de wijsheid naar buiten van de ouden. Die moet je iets zeggen. Ieder van jullie is je eigen voorouder. Had je dat gedacht? (3). Het Kristallijnen Rooster – een spiritueel rooster dat boven de oppervlakte van de planeet ligt dat zich alles herinnert wat Mensen doen en waar ze het doen. Dit rooster wordt ook opnieuw geactiveerd als jullie 2012 naderen, want het wordt meer kwantum in wat jullie doen in de werkelijke tijd dat wordt overgebracht naar Gaia door dit rooster in werkelijke tijd. Dit betekent dat de energie van de mensheid het trillingsniveau beïnvloedt van de planeet in de actuele tijd in plaats van wachten om de energie te ontvangen nadat jullie de Grot van Schepping zijn gepasseerd. Dit schept ook het gevoel dat de tijd voor jullie sneller gaat.

Kijk even naar voorouders, want zij wisten iets. Kijk naar hun wijsheid. Wat is het eerste dat ze deden als ze een spirituele ceremonie begonnen? Zij eerden hun voorouders! Ze weten allemaal intuïtief dat hun voorouders nog steeds bij hen zijn. Dat is altijd eerst in hun orde van eren. Voordat ze besluiten nemen gaan ze eerst naar de voorouders en vragen hen om wijsheid. De inheemsen weten hoe ze in de Akasha kunnen graven, dat hebben ze altijd gedaan, omdat zij zich realiseren dat de cirkel van het leven toegankelijke informatie bevat. Ze weten dat dat in hen ligt. Ze kennen ook Gaia en beschouwden de aarde als een partner in levenskracht – een partner in hun zielenleven. Oh, lieve mens, als je de ouden bestudeert ga je alles ontdekken dat wij je heden brengen. Ze wisten het. Intuïtief wisten ze het.

Het Backup Stelsel is Levend (Backup, of Reservekopie)

Ten slotte is hier iets waar we maar twee keer eerder over spraken. Jaren en jaren geleden, gaven we jullie informatie die we nu voltooien. Het kan misschien moeilijk voor jullie zijn om het volgende te begrijpen, maar de drie systemen die ik net aan jullie doorgaf zijn het meest aan Gaia gerelateerd. Zelfs het Menselijke DNA is deel van het Gaia systeem, daar het een biologische ontwikkeling van de mensheid op de planeet vertegenwoordigt, uit het stof van de aarde. Toch is er een backup (kopie) systeem voor alles ervan, een overschot of overtolligheid die niet het soort “backup” is zoals jullie dat denken — want jullie backup is iets wat lineair is, in het geval je de eerste verliest. Dit “backup” systeem is een dat de anderen steeds helpt. De informatie van die drie gecombineerde Akasha systemen zijn opgeslagen in levende zoogdieren op deze planeet. Het moet op die manier zo zijn want het is de laatste laag en het verbindt jullie niet alleen met Gaia maar het verbindt jullie met de rest van het leven op Aarde op een heel intense manier. Dit systeem zit opgeslagen in de walvissen van de Aarde.

Laten we even over walvissen praten. Jullie houden van hen, nietwaar? Tussen twee haakjes, vraag een bioloog – een dolfijn is een walvis, alleen een kleinere. Wisten jullie dat? Jullie houden van dolfijnen niet waar? Realiseren jullie je dat de walvis het enige zoogdier op de planeet is dat door verdragen beschermd wordt die getekend werden door bijna alle landen van de Aarde, zelfs landen zonder een oceaan? Wat een toeval! Er is een intuïtief niveau van de hele mensheid, het maakt niet uit wat hun systeem van regeren is, en niet waar ze wonen, die weten dat je geen walvissen kunt elimineren of je zult het evenwicht van de levenskracht van de Aarde veranderen. Zij houden de registraties vast. Het is de cyclus. De walvissen zitten in Gaia, ze zitten onder water. Het zijn zoogdieren net als jullie. Ze bevatten de informatie. De Akasha cyclus is compleet. Het water van de aarde gloeit ook door alles dat jullie gedaan hebben, wie jullie zijn en wie je kan zijn.

Zie je de intensiteit van dit systeem? Kijk waar het over gaat: het gaat over jullie. Alles. Waarom zou de aarde zo intelligent ontworpen zijn om jullie te na te gaan, om jullie te eren, te weten wie je bent en de spirituele naam te kennen die je draagt? Waarom zou dat zijn, behalve als je belangrijk was, behalve als je deel zou zijn van het meesterplan, behalve als je iets te maken had met de toekomst van het Universum? Denk daar eens over na. Dat is het systeem. Ik ben niet de enige die deze informatie doorchannelt naar jullie. Er zijn anderen die nooit deze woorden gehoord hebben maar je hetzelfde zullen vertellen. Als je de kans krijgt, vraag het dan Gaia, ze zal jullie hetzelfde vertellen.

Gaia bestaat voor de heilige Menselijke Wezens die op deze planeet zijn om te leren. Ik wil jullie dit in liefde brengen. Ik wil dat jullie over iets nadenken. Waar je ook loopt, daar word je gekend door de Aarde. Wat een systeem! Waarom breng ik jullie dit vandaag? Het is zo dat jullie doorgaan met je geliefd te voelen en dat er voor je gezorgd wordt. Het is zo dat er een hand vast wordt gehouden tussen Spirit en jullie en Gaia, als je dat wilt. Er zijn zoveel dingen hier voor jullie als je ze wilt. Er zijn hier zoveel dingen voor jullie als je ze wilt. Oude ziel, jullie zitten hier voor een doel. Misschien moest je dit vandaag horen. Belangrijk zijn jullie, kostbaar zijn jullie, en meester zijn jullie. Ga dit nu claimen. Leef een lang leven. Geniet van het proces. Bedenk niet wat er zal gaan gebeuren. Het ergste dat je kunt doen is dat je predisponeert wat God voor jullie heeft gebaseerd op wat je denkt dat er nu gebeurt. In plaats hiervan, ontspan je, geniet van alle dingen, en wordt verliefd op jullie zelf.

Ga hier anders vandaan dan dat jullie kwamen. Ik ben Kryon, ik houd van de mensheid – om een goede reden. En zo is het.”

KRYON”

De informatie hieronder is vrij en beschikbaar voor jullie om te printen, te kopiëren en te distribueren als je wilt. De Copyright echter verbiedt dat dit wordt verkocht.