Kryon in Tel Aviv Israël: Een nieuw begin.

Kryon in Tel Aviv Israël

Een nieuw begin.

Doorgegeven via Lee Carroll / 27 oktober 2000 nr.2 van die dag.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De stem die jullie nu horen hebben jullie vandaag al eerder gehoord, maar voor degenen die zijn gekomen om de energie van Spirit te voelen, jullie weten van wie de energie is die jullie hier gaan voelen. Dus zeggen wij tegen jullie in deze openingsminuten dat dit de zuster, de broer, de familie is die Kryon heet – degene die niet meer macht heeft dan jullie. Dit is degene die voor het eerst bij jullie komt in dit gebied en die de familie begroet als nooit tevoren.

Wij zien deze bijeenkomst als een van de hoogste orde. Wij zien dit als een tijd waarin de energie kan worden gecombineerd op een manier waarop dat nog nooit is gedaan in dit grootse land. Laat de groep die ook is gekomen door een kier in de sluier hier ook binnenkomen en ons bedekken met liefde. Voel deze entiteiten als jullie dat willen, tussen de stoelen, in de gangpaden – sommigen achter jullie – sommigen voor jullie en laat hen hun plaatsen voor jullie innemen terwijl hun liefde deze zaal binnenstroomt.

Houd jullie eigen energie vast, die van de goddelijke engelen die jullie zijn en groet degenen die hier nu voor jullie zijn. Sommigen ervan die jullie vanavond zouden kunnen bezoeken zullen jullie verrassen. Sommigen van jullie dachten hier vanavond gewoon in deze energie te komen zitten en hebben er geen idee van wie zij echt kunnen ontmoeten, want als de engel zegt: “Ik wil“ gebeuren er wonderen.

Op een plaats waar er meer dan 1.000 van jullie zitten kunnen jullie manifesteren wat jullie maar willen – EEN stem, EEN bewustzijn, kan de realiteit van Al Wat Is veranderen.

Groet de lezers van deze informatie die in een ander land kunnen wonen want zij doen met jullie mee in de NU-energie van deze tijdloze gebeurtenis. Lang nadat de lichten hier in dit gebouw uit zijn zal de energie van dit moment steeds weer beleefd worden. Op een bepaalde manier wordt elke keer als deze woorden weer worden gelezen de gebeurtenis weer ‘live.’

Velen van jullie dachten dat jullie vandaag hier kwamen om de energie van Kryon te voelen – om te zitten en te wentelen in de liefde van Spirit. Misschien hadden jullie geen idee van de manier waarop dit werkt maar jullie hebben nu ook alle woorden van Kryon in boeken in het Hebreeuws opgeschreven. Maar dat is anders dan bezocht te worden door de persoon zelf want als jullie in deze ruimte zitten en de groep jullie omringt en de voeten gaat wassen van de engelen die in de stoelen zitten, gebeurt er iets anders dat woorden op papier niet kunnen doen. Jullie hebben de intentie gegeven om de omgeving hier te veranderen en dat is wat er nu gebeurt.

Laat ons jullie dit vertellen: Jullie hebben geen idee wie hier kwam om wie te zien!

Wij hebben ontzag voor degenen die hier zitten. Wij kennen de stamboom van ieder van jullie. Wij hebben het nu over degenen uit de buurt komen en over degenen die van verre zijn gekomen. Toch is er geen verschil in onze ogen want wij weten wie jullie zijn. Wij kennen jullie spirituele namen. Wij kennen jullie levens. Wij zijn ons bewust van de angsten en de onzekerheden. Wij hebben jullie al heel lang omhuld met de groep van liefde als jullie daarom gevraagd hebben. Nu krijgen jullie misschien een kans om te voelen hoe het is om de dikte van de liefde om je heen te voelen en op de schouders getikt te worden en te weten dat er onmetelijk van je wordt gehouden. Want dit is wat er gebeurt als jullie samenkomen en de intentie hebben om de liefde van God te voelen.

Jullie moeten het ‘voelen.’ Er is hieromheen geen organisatie of religie. Alhoewel jullie organisaties en religies worden geëerd voor God, omdat zij de zoektocht naar het goddelijke belichamen, is het de essentie van de mens die tegen jullie spreekt – de liefde van God die in elke vezel van jullie lichaam zit, waar de werkelijke goddelijkheid is verstopt.

Op een dag, als alles voorbij is en het lichaam ermee klaar is om jullie in zich te dragen binnen de aardse lessen, keert de engel in jullie terug naar de spirituele plaats die wij thuis noemen. Als dat gebeurt vinden jullie daar geen organisatie of religie – alleen de liefde van familie, voor elkaar. Wij hebben jullie daar gezien, thuis, heel vaak. Wij kennen jullie gezicht en niet dat waarvan jullie denken dat jullie dat nu hebben. Wij zijn ons van jullie bewust als jullie voor ons je namen zingen in licht – en jullie vragen je af wie er voor wie gekomen is?

Wij kijken nu om ons heen en zeggen: “Wij hebben jullie verwacht.” Wij weten wie jullie zijn. Op het moment dat jullie de intentie hadden om hier in de stoel te zitten wisten wij dat jullie hier zouden zijn en verwachtten wij jullie. De energie op deze plek begon toe te nemen en degenen die plannen hadden om jullie vanaf onze kant van de sluier te bezoeken gingen in de rij staan. Wees niet verrast als sommigen van jullie vanmiddag een gevoel voorouders ervaren. Misschien zijn de mensen die in jullie levens zijn overleden, hier? Wel, dat zijn zij ook! In de spirituele groep die hier is binnengestroomd zit heel veel familie!

Voordat wij aan de boodschap kunnen beginnen moeten wij jullie eraan herinneren hoe inter-dimensionaal jullie zijn. Niemand van jullie komt alleen op deze Aarde. Jullie werken je niet alleen door je problemen heen en worden niet alleen gelaten. Er is geen moment waarop jullie alleen op deze planeet zijn. Wij herinneren jullie hieraan zodat jullie het zullen weten als wij gaan spreken over wat jullie nodig hebben om naar het volgende niveau te gaan en jullie niet gaan denken dat wij willen dat jullie bakstenen gaan bakken zonder stro. In plaats daarvan zullen jullie begrijpen dat jullie de hand van het goddelijke aan jullie kant hebben. Jullie zullen begrijpen dat jullie bekrachtigd zijn om te doen wat nodig is – dat er een inter-dimensionale energie om jullie heen is die ervoor klaar is om opgeroepen te worden – een energie die is veranderd en de laatste maanden zelfs is toegenomen.

Oh, geliefden, sommigen van jullie denken dat jullie alleen zijn. Wij hebben dit jullie eerder gezegd. Jullie gaan naar de badkamer, sluiten de deur en doen het licht uit. In jullie droefheid – misschien wel diepste angst – voelen jullie je alleen en weten geen moment dat er een groep bij jullie is die een feest komt vieren. Jullie kunnen niet alleen zijn. Dat is spiritueel gezien onmogelijk. Oh, jullie kunnen jezelf voor de gek houden en net doen alsof het zo is, maar terwijl jullie dat doen is die groep toch hier. Wij zeggen dit om jullie vrede te versterken en jullie verlichting te brengen bij wat jullie te verduren hebben, zelfs nu wij op bezoek zijn.

Menselijke inter-dimensionaliteit.

Er zijn aspecten van dingen om jullie heen waarvan jullie je niet bewust zijn. Een van de grootste is dit: In ben hier om jullie te vertellen dat de entiteit die jullie naam heeft, mens genaamd, compleet lijkt te zijn, maar dat is niet zo. Een deel van jullie is niet hier! Jullie hebben de uitdrukking gehoord: het Hoger Zelf. Dat klopt. Een deel van jullie Hoger Zelf zit in een planningsbijeenkomst met andere Hoger Zelven om synchroniciteit te scheppen – om een nieuwe realiteit met jullie te scheppen.

Ik weet dat dit verwarrend kan klinken en wij zullen het weer over dit onderwerp hebben. Begrijp dat wij over inter-dimensionale dingen moeten spreken en metaforen gebruiken tijdens deze sessie. Wij zullen de volgende informatie brengen met de herinnering dat veel van wat er gaat komen inter-dimensionaal is en daarom vaak metaforisch.

Luister goed want er zullen concepten gepresenteerd worden die jullie misschien niet direct zullen begrijpen. Een deel van jullie is niet hier. Een deel van jullie is binnen wat jullie engelen en gidsen om jullie heen noemen. Wij noemen het energie. Zij kunnen niet becijferd worden want zij zijn EEN en toch zijn zij oneindig. Jullie hebben constant de echte essentie van Spirit om je heen en het is een liefhebbende essentie die ervoor klaar is om geactiveerd te worden door compassie.

Jullie uitgestrekte familie.

Hier is het tweede attribuut: Nogmaals zullen wij ons uitbreiden binnen deze channeling. Geliefden, hebben jullie je ooit afgevraagd hoe degenen die zijn overgegaan naar jullie kunnen kijken? Wat gebeurt er met een ziel? Ik heb jullie net informatie gegeven die zegt dat jullie vele delen hebben en dat zij niet allemaal op dezelfde plaats aanwezig zijn.

Het is moeilijk voor te stellen omdat het inter-dimensionaal is en moeilijk uit te leggen is in vier dimensies. (waarin jullie zitten) Wij zeggen jullie dat als jullie in vele stukken zijn er ook diegenen zijn die met jullie geleefd hebben en waarvan sommigen ook jullie voorouders waren. Wat wij nu zeggen is dat een deel van jullie, geliefden, wat jullie de gidsen noemen, wat jullie engelen noemen, de mensen zijn die jullie hebben gekend als menselijke familie, maar die zijn overgegaan. Wij geven jullie deze informatie: Als jullie denken dat jullie hen voelen en jullie je afvragen of zij kunnen zien waar jullie doorheen gaan, zij jullie inderdaad kunnen zien en dat jullie je dat niet verbeelden. Dit is geen metafoor. Integendeel, zij zijn bij jullie, tenminste, wat wij een deel van hen noemen.

Als jullie het over de namen van je voorouders hebben zullen jullie erin geïnteresseerd zijn dat een deel van hen bij jullie is. Dit geldt voor ieder mens die bij jullie is geweest als vriend of familie en die overgegaan is.

Een deel van hun karmische attributen moet op deze manier bij jullie zijn. Het is met jullie hetzelfde als jullie de Aarde verlaten. Het moeilijke hiervan is je te realiseren dat jullie, of een deel van jullie, nog steeds actief is als de gids van iemand anders.

Misschien is deze energie van familie uit het verleden een energie waar jullie vanavond gebruik van kunnen maken? Hoeveel van jullie zijn zich ervan bewust dat jullie je eigen voorouders zijn? Hoeveel van jullie hebben voorheen in de woestijn gelopen? Hoeveel van jullie zijn zich ervan bewust hoelang jullie eigenaar van dit land zijn geweest? Ik spreek tegen sjamanen. Ik spreek tegen wat wij de medicijnmannen en -vrouwen en de priesters uit oude tijden noemen. Ik spreek tegen degenen die al eerder zijn ontwaakt en wij zullen het daar zo over hebben. Dat zijn degenen die de realiteit van een land kunnen veranderen. Degenen die al eerder zijn ontwaakt zijn degenen die door hun gedachten en acties en door gebruik te maken van de inter-dimensionale delen van hun eigen goddelijkheid, de realiteit van het land onder hun voeten kunnen veranderen. De energie ervan, en wat ermee gebeurt, behoort tot hun medescheppende krachten.

De energie van de planeet veranderen.

Er zijn tijdgeesten op Aarde die veranderen. Nogmaals spreken wij van metaforen van energie omdat dit enige manier is waarop wij kunnen spreken over inter-dimensionale dingen. Jullie lichamen beginnen zich te verhogen. Sommigen van jullie zijn zich bewust van de mogelijkheid om langer te leven. Wij hebben hier in het verleden over gesproken. De wetenschap zal dit jullie onthullen en een tijdgeest van oude energie die zegt dat mensen leven en doodgaan met een korte levensverwachting, gaat nu ten einde lopen. Een nieuwe energie die jullie tot een ander lichaam in staat stelt, is nu beschikbaar. Langzaamaan zullen jullie het aan je lichaam zien als jullie dat willen. Degenen die gebruik maken van het goddelijke van binnen zullen antwoorden vinden door de intentie die zij hebben.

Jullie bewegen vandaan bij het paradigma van het immuunsysteem van de thymus. (klier bij het borstbeen) Dat immuunsysteem heeft jarenlang goed gewerkt en het zou inderdaad nog beter kunnen werken. Maar het is een systeem dat onderbreekt en tegen de vijand strijdt. Het is het paradigmata het immuunsysteem van het lichaam en het is ook de manier waarop landen met elkaar omgingen vanaf hun ontstaan..

Ondanks dat het een oude tijdgeest is, is het vanaf het begin getrouwd met het menselijk bewustzijn.

Zelfs de oude geschriften spreken erover als: ‘Als uw oog u ergert, ruk het dan uit.’ Het is belangrijk voor jullie om je de parabel te herinneren die wij jullie vertelden over de oude geschriften en hoeveel daarvan mensen beschreven die sliepen. Als de slapende mens ontwaakt moet er een nieuw boek met wijsheid zijn. Hoeveel van jullie lopen nog rond met boeken uit je jeugd? Begrijp de metafoor hierover en jullie zullen de plaats begrijpen van de oude geschriften ten opzichte van de nieuwe mens. God heeft nooit bedoeld dat de geschriften die werden gegeven in een oude energie in de nieuwe tijd of zelfs in de toekomst gebruikt zouden moeten worden. In feite is dat de reden waarom channeling nu zoveel voorkomt. Klinkt het logisch voor jullie dat er grote spirituele verandering zou zijn en de spirituele handleidingen statisch zouden blijven?

De opwaardering geldt nu voor de tijdgeest van de thymus, iets dat binnenin zal ontwaken en harmonie zal scheppen in plaats van confrontatie en vechten. De manier waarop dingen werken verandert daarom van onderbreken en vechten naar harmonie. Denk aan de elegantie die hierin zit: Harmonie vraagt niet om vernietiging. Integendeel, er zijn energie en wijsheid nodig om iets te scheppen dat een katalysator is om de voormalige binnendringer naar een bestaan met een algemeen doel te brengen.

Bij de indigokinderen zullen jullie als zij volwassen worden ontwikkelingen zien in het lichaam, als een andere generatie zullen zij hun plaats innemen, die anders is dan die van jullie. Een deel van deze schijnbare metafoor zal zelfs voorkomen binnen jullie vier dimensies. Dit is geen voorspelling: het is een feit dat nu plaatsvindt. Nu al ontwikkelen zij (de indigokinderen) sommige organen in hun lichaam die meer sociaal ontwikkeld zijn dan die van jullie.

Het nieuwe broedsel is gearriveerd en wij zullen het later in deze channeling over hen hebben. Hier is een belangrijke metafoor: Jullie bewegen je van de tijdgeest van de energie van de 2 naar een energie van de 3. Dit is geen dimensionale praat. Wij hebben het niet over een tweede of een derde dimensie. In plaats daarvan hebben wij het over de energie die om de 2 heen hangt in de numerologische taal en de 3 die nu in jullie nieuwe manier van leven komt. De 3 spreekt in numerologische taal over de katalysator. De 3 heeft daarom de energie om iets anders te scheppen. Het is het tijdperk van de 3 en sommigen van jullie weten waarover ik het heb.

De eerste drie.

De eerste drie is wat wij beschreven als ‘de derde taal.’ Dit is een inter-dimensionale spirituele taal die sommigen nieuwe intuïtie hebben genoemd. Het is een taal die zich boven jullie bevindt en goddelijk is. Als je een ander aanspreekt kun je spreken van dezelfde taal, maar de derde Taal, de energie van de 3, is een katalysator voor totaal begrip op een veel hoger niveau dan waaraan jullie gewend zijn. Het is er een die van mens tot mens gebruikt zal worden en zij zullen de echte gevoelens van anderen kennen. Zij zullen de energie van de anderen kennen. Het is de mogelijkheid van de derde Taal om mensen samen te brengen op een manier waarop dat nog nooit gebeurd is. Het is een inter-dimensionale nieuwe manier die eerst bestudeerd en beoefend moet worden en die van jullie kan worden door jullie intentie.

Een van de attributen van de derde Taal is dat jullie niet kunnen bedriegen, liegen en aan je echte gevoelens kunnen ontsnappen. De derde Taal is er daarom een van wijsheid en spiritueel doel. Zoek ernaar bij de indigo’s want zij ontwikkelen het nu.

Noem het een nieuw geschenk bij een veranderend raster als jullie dat willen. Elf jaar geleden vertelde ik jullie hierover, de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe geschenken van het veranderende raster en rondom het jaar 2012 zal het duidelijk gaan worden dat er inderdaad een andere manier van communiceren is. Het is de derde Taal.

De tweede drie.

Wij spreken nu in metaforische termen over de derde exodus – de eerste vanuit Egypte, de tweede exodus vanuit alle delen van de wereld naar deze omgeving (Israel) en de derde is de exodus van de oude energie van slavernij, van onderdrukking en angst naar een van wijsheid en hoop. Het is een exodus vanuit concentraties op het land die in plaats daarvan is verbonden en vergroot door spirituele energie die de oude energie zal wegdrukken. Ingesloten bij de voormalige veronderstellingen over wat er hier zou gaan gebeuren – voormalige veronderstellingen die zelfs gingen over wat degenen om jullie heen van jullie verwachten. Het zal diepgaand zijn en als jullie het toestaan zal de Aarde het zien.

Dit is de belofte: Ingesloten in de situatie is er een juweel. Ingesloten in de situatie is er een belofte en zoals zo vaak tevoren zeggen wij jullie dat de redenen en de elegantie van de energie die ontwikkeld wordt zo compleet verborgen is dat jullie die niet kunnen zien. In lineaire tijd zal het misschien langer duren dan jullie wensen en wij zullen jullie hieromtrent een paar dingen geven om over na te denken. Maar er is nog een andere drie die jullie kan verrassen – maar niet jullie allemaal.

De derde drie.

Word nu niet opgewonden of nieuwsgierig, maar wij willen spreken over de derde Tempel. ( dit is een verwijzing naar de Tempelberg waarop de twee Joodse tempels in de geschiedenis werden gebouwd en vernietigd) Er zijn er die zeggen dat voordat de Aarde ascendeert er een derde Tempel moet zijn gebouwd op de plaats van de vorige twee. Wel, ik ben hier om jullie iets te zeggen: Hij wordt nu gebouwd! Hij is inter-dimensionaal, niet gebouwd met cement en stenen, niet met de stenen zoals de huizen hier in de omgeving, maar door de intentie van de lichtwerkers in deze zaal en in jullie gebied. Het kan jullie schokken en verrassen om te weten dat er lichtwerkers in zichzelf aan de tempel bouwen – zelfs aan de andere kant van de grenzen die ook een deel van de situatie zijn. Zij zijn degenen aan wie jullie nooit zouden denken, maar zij doen het toch!

Er zijn twee instemmende bewustzijns nodig op de situatie op te lossen en om overeenstemming te brengen, consensus en die daardoor de drie scheppen. Wij weten dat dit geheimzinnig klinkt maar over een tijdje zullen jullie begrijpen hoe twee samen een drie kunnen scheppen. De tempel wordt metaforisch gezien herbouwd en het is deze derde die wijsheid vertegenwoordigt in de harten van degenen die dit land bezetten. Het is een diepgaande stap. Hij is sterk in zijn potentieel. Hij heeft een wonderbaarlijke grondslag. Hij glimt van goud en hoop en is een deel van jullie afstamming. Dit is waar de schrift het over had en dit is wat het altijd heeft betekend. Daarom was hij zo onvindbaar en zelfs degenen die geen religie hebben zullen begrijpen wat het oude geloof heeft gezegd. De oude energie zou nooit een derde tempel toestaan. Kijk naar het wortelwoord van Jeruzalem in het Hebreeuws, het is een geluid uit de 2-energie. Er wordt aan de derde Tempel gebouwd – verschillend van alle andere. Het is degene die jullie binnenin laat eren met een familie die jullie hier niet hadden verwacht. Dat is waar de engel hoort, degene die de derde Taal gebruikt. Dit is inderdaad een deel van het Nieuwe Jeruzalem, het begin van de drie.

Klinkt het niet logisch dat als de engel van God in de mensen is en de mens zich dat begint te realiseren……er ook een tempel zal zijn?

De Joden en de metafoor van het huis.

Wij hebben het eerder over de metafoor van het Menselijk huis gehad. Er is in elke kamer een andere cultuur – een ander bewustzijn van de mensheid wereldwijd. Het huis is compleet en staat er al tijden. Jullie zouden je kunnen afvragen “Waar is onze kamer, als Joden, in dit metaforische huis? Waar zou die zijn? Misschien is het er een met een prachtig uitzicht want wij houden erg van water. (gelach) Misschien is het de keuken want wij hebben heerlijke gerechten in dit land. Sommigen zeggen dat het de top is – de hoogste top. Het moet daar zijn omdat Kryon heeft gechanneld dat de afstamming van de Joden belangrijk is voor de Aarde.”

Het is geen van deze plaatsen. Laat mij jullie een metafoor geven over waar jullie kamer in dit huis van de Aarde is. Jullie hebben geen kamer. Integendeel, jullie vertegenwoordigen de fundering! Oh, misschien is dat niet zo aantrekkelijk maar laat mij jullie iets vertellen. Als de fundering kraakt, stort het huis ineen. Om jullie een idee te geven van het belang van jullie kamer zeggen wij dit steeds weer: Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de wereld. Zij zijn sterk verbonden en waar de een gaat, gaat de ander. Noem het spiritueel rekenwerk als jullie dat willen maar de verbinding was bekend en is jullie in het verleden vaak uitgelegd.

Dat is het belang van dit gebied. Dat is waarom alle ogen nu op jullie zijn gericht, de hele wereld kent jullie situatie en de hoogste structuren van macht op Aarde doen hun best om te helpen. Door de hele geschiedenis heen is deze plaats gekend met het spirituele belang ervan. De hele geschiedenis heeft de Joden gekend en velen hebben geprobeerd om de fundering te verwijderen, om het huis in te laten storten en zelf de nieuwe fundering te worden. Wij hebben jullie verteld dat op cellulair niveau jullie oude en huidige vijanden weten dat er geen steen van de Joodse fundering is weggelegd voor hen om de kracht te vergaren die zij wensen. Er is geen situatie op de planeet als deze. Het is een energiespel dat zich gaat opwaarderen en dat gaat vaak met angst gepaard.

Julie vragen je af waarom jullie ervoor hebben gekozen om hier te zijn? Jullie konden niet wachten om terug te gaan, wetend van alles wat er zou kunnen gebeuren, want jullie zijn de fundering. Jullie zijn de kracht. Jullie zijn degenen die hier steeds weer zijn geweest – een deel van het land. Jullie begrijpen de Aarde. Jullie zijn er een mee. Sommigen van jullie hebben zelfs op andere plaatsen gewoond maar jullie blijven terugkomen als een rubberen band, en jullie weten waarom.

De grond van de Aarde zelf roept jullie hier naartoe. Hier horen jullie thuis! Maar dat wisten jullie, nietwaar? Wij gaan jullie iets vertellen. Wij gaan jullie vier adviespunten geven over wat jullie kunnen doen om de situatie aan te vullen en op te lossen. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Weet je, de situatie zou er nooit zijn geweest als wij iets anders hadden gedaan. Wij hebben onze kansen gehad. Wij zouden dit of dat gedaan kunnen hebben. Wij hebben het niet goed gedaan. Als wij dat wel hadden gedaan zou de situatie nooit zijn ontstaan. Wij zouden niet zijn waar wij nu zijn met deze onzekerheid als wij eerder voor bepaalde dingen hadden gezorgd.”

Ik ben hier om jullie te zeggen, geliefden, dat niets – niets zou hebben gewerkt. Wat jullie nu hebben is wat jullie hebben ontworpen over de onrust die er nu is. Jullie hebben de situatie zelf geschapen. Het is zoals jullie het hebben gepland en nu opeens rijst er een nieuwe energie op – een die niemand voorspelde en waarin jullie nu eindelijk in staat zijn om dingen te laten werken. Niets wat jullie zouden kunnen doen zou de situatie hebben veranderd. Het heeft zich perfect tot het einde toe uitgespeeld……maar in de laatste tien jaar veranderde de Aarde haar bestemming en zijn jullie nu klaar om het plan te herontwikkelen. Mijn partner (Lee) heeft jullie er al eerder aan herinnerd dat wat jullie zien binnen de situatie de ‘rimpels naar de oplossing’ zijn, zo vreemd als het mag lijken.

Wij gaan jullie vier dingen geven die jullie kunnen doen en zij zijn allemaal moeilijk. Wij gaan jullie geen politiek plan geven. Wij gaan jullie niet vertellen welke leider jullie moeten kiezen. Die onderwerpen zijn zeer driedimensionaal. Nee, wij gaan jullie vertellen wat jullie persoonlijk kunnen doen om collectieve verandering te brengen.

Dit zijn diepgaande oefeningen en als jullie dit doen zullen het niet alleen maar woorden zijn. Als jullie die dingen doen, geliefden, zullen jullie dit gebied veranderen en zullen degenen om jullie heen dit ook voelen. Degenen aan de andere kant zullen het anders voelen. Bewustzijn zal veranderen. In andere delen van de wereld waar men de muren heeft geslecht, dat wil zeggen dat zij elkaar hebben vergeven en onverwachte dingen hebben gedaan om harmonie te scheppen schiepen zij daarmee heel langzaam de wonderen van culturele opwaardering. Het kan hier ook gebeuren. Mensen veranderen als het bewustzijn is gericht op het goddelijke deel van de mens.

Vieren.

Hier is het eerste van de vier: Kijk naar de situatie. Kijk er goed naar. Zie het in al zijn lelijkheid. Voel de angst en vier die. Vier die! Kunnen jullie dat? Heb ik niet gezegd dat het moeilijk zou zijn? Kunnen jullie een uitdaging vieren? In het NU kunnen jullie het. Dit is de katalysator. Het is de drie. Het legt een deken van compassie over de omgeving die zegt: “Wij weten wel beter. Wat wij zien is niet de uiteindelijke energie. Wij vieren de energie van oplossing. Onze harten huilen om de dood maar op het niveau van het goddelijke vieren wij de nieuwe oplossingen die geschapen worden.” Dit is moeilijk. Het moet angst omzetten in scheppen. Het moet jullie van een 2 naar een 3 brengen.

Visualiseren.

De tweede: Visualiseer in jullie geest de perfecte oplossing zonder te weten welke dat is. Hoe doen jullie dat? Zo: Visualiseer jezelf vredig, alsof het eindelijk over is……niet opgeschoven, maar voorbij! Haal het Nu uit het lineaire. Neem de tijd om naar een plaats in de toekomst te gaan waar jullie zeggen: “Oh, wij zijn er doorheen gegaan. Voel de vrede van iets wat er gebeurt en wat uiteindelijk werkt en wijsheid bezit. Jullie hoeven je niet te herinneren hoe het tot stand kwam – voel het maar gewoon!

Nogmaals, jullie scheppen compassie – de katalysator voor verandering. Jullie vullen lege ruimten met energie van oplossing, een die jullie niet kunnen begrijpen. Het is niet de eerste keer dat de Joden dit deden! Jullie afstamming is ermee gevuld: Het onleefbare overleven – vertrouwen hebben, geloof, de hand vasthouden van degenen die spiritueel gezien meer weten dan jullie – verbinden met Goden, opgetild worden. En hier is het weer! Het hoeft niet ‘religieus’ te zijn om waardevol te zijn want het goddelijke zit van binnen en dat hebben wij vaker gezegd. Persoonlijk gezien zijn jullie net zo spiritueel als welke tempel dan ook. De essentie van God zit voor mij.

Verantwoordelijkheid.

Hier is de derde – misschien de moeilijkste van allemaal.: Kijk naar de situatie en onthoud – onthoud dat jullie die hebben geschapen. Zo zeker als jullie in deze stoelen zitten, tijdens de planningssessies aan de andere kant van de sluier hebben jullie die situatie geschapen! Dit was het plan. “Oh, ik weet het niet, Kryon, dit is een moeilijke. Waarom zou ik mijzelf of mijn familie dat aandoen?” Laat mij jullie een uitdrukking noemen die ik jullie eerder heb gegeven: IJzer smeedt ijzer. Jullie zijn degenen die tussen de hamer en het aambeeld worden gesmeed – goddelijk gesmeed. Steeds als de hamer neerkomt is dat niet gemakkelijk. De uitdaging lijkt groter te worden maar wat zich ontwikkelt is een fijn stukje gereedschap – een dat zo scherp in zijn wijsheid en oplossingsvermogen is dat het een volkomen nieuw concept toont. IJzer smeedt ijzer.

Op een bepaald niveau weten jullie dus niet dat jullie dat hebben gedaan, jullie kozen ervoor om terug te komen en gesmeed te worden in de wijsheid van God. Het is niet de eerste keer dat jullie zo’n keuze gemaakt hebben.

Jullie geloften. (uit het verleden)

De vierde is misschien niet zo moeilijk als de andere drie maar is toch diepgaand. Luister, sjamanen, wij hebben aan anderen op deze Aarde iets verteld dat jullie ook moeten horen. Jullie zijn hier eerder geweest. Jullie zijn al eerder wakker geworden. Jullie hebben al eerder pen en papier gepakt en geschriften geschreven. Jullie zijn je eigen voorouders! Dit is niet de eerste keer dat jullie de liefde van God in je midden hebben gevoeld. Dit is niet de eerste keer dat jullie de groep om je heen hebben gevoeld. Maar in deze hele energie hebben velen van jullie geloften afgelegd. Sommigen zijn zelfs met God getrouwd zodat jullie je totaal op spirituele zaken konden richten en hebben hun leven als priester in de oudheid op hun knieën en in jute geleefd. Sommigen hebben dat juist hier in Israël gedaan.

Misschien wisten jullie dit niet, maar geloften die aan God zijn gedaan gaan over van leven naar leven. Wisten jullie dat? Laat mij jullie vragen, sjamanen: Hoeveel van jullie hebben armoede beloofd? Hoeveel van jullie hebben de gelofte van eenzaamheid afgelegd? Willen jullie weten waarom relaties tussen mensen niet werken? Omdat jullie je steeds schuldig voelen! Er zit van binnen bij jullie een gelofte die jullie eraan herinnert dat jullie in celibaat (ongehuwde staat) moeten blijven om God te eren. Van die oude geloften blijft een restant in jullie achter en jullie bevechten die elke dag, zelfs in de nieuwe energie.

Misschien is het tijd om die geloften te laten vallen. Wij geven jullie deze informatie zodat jullie zachtjesaan, thuis, in jullie stoel, als jullie dat willen, erover na kunnen denken of jullie die geloften uit de oude energie willen laten vallen. Dit is wat jullie zouden kunnen zeggen: “Lieve Spirit, ik laat de geloften uit de oude energie vallen. Ik verdien het om overvloed te hebben, dat er van mij gehouden wordt en om bij degenen te zijn die van mij houden. Ik verdien een nieuw begin. Ik verdien het om een deel van de nieuwe energie van oplossen te zijn die helpt om het land te veranderen.” Onthoud het spirituele axioma: (geen bewijs behoevende uitspraak) Zorg eerst voor jezelf……dan zullen de dingen om je heen veranderen.

Voor sommigen van jullie klinken deze woorden in het luchtledige maar toch scheppen zij meer energie dan enig zwaard ooit zal kunnen. Zij zullen het land laten schudden door hun diepgang. Zij zullen licht laten schijnen in de duisternis. Zij zullen een tempel in jullie bouwen die het land om jullie heen zal genezen. En bij dat proces zullen jullie niemand veroveren……en ook de anderen zullen niemand veroveren. Tijdens dat proces zullen jullie uiteindelijk familie ontdekken en verschillen oplossen.

Bezit van heilige plaatsen?

Laat mij het eens over iets anders hebben: Niemand bezit God! Dit is EEN familie, EEN Aarde, EEN mensheid, elk met andere taken. Geen stam bezit de essentie van God. Wij zeggen jullie dit omdat het ook een deel is van de oplossing. Uiteindelijk is er misschien een potentieel van herkenning dat het heiligste van het heiligste nooit door wie dan ook bezeten kan worden. Nooit! Misschien moeten zij beheerd worden en niet bezeten? Maar voordat dit gebeurt moet er het bezit van verantwoordelijkheid zijn voor het eren van de integriteit van familie….een respect voor dingen die belangrijk zijn voor elkaar. Niemand kan ooit, of zal ooit, eigenaar kunnen zijn van heilige plaatsen. In de oude energie waren er altijd gevechten over wat als heilig werd benoemd. Nu nodigen wij de energie van de ‘thymus’ uit om harmonie te scheppen in plaats van te strijden om dezelfde heilige dingen.

De opening.

Er is meer, oh, er is meer. Wij gaan iets doen dat noodzakelijk is nu jullie weten dat jullie gereedschappen hebben. Het is iets dat sommigen van jullie verwachtten omdat jullie wisten dat er iets in de omgeving moest gaan veranderen.

Wij gaan jullie energie geven maar tegelijkertijd vragen wij jullie toestemming – de mensheid in deze ruimte en degenen die op dit moment over de hele wereld bidden – om dit te doen. Velen van jullie hebben wat er nu gaat komen op cellulair niveau al verwacht.

In de naam van Spirit, in de naam van familie, openen wij hier en nu een spiritueel portaal in dit grootse land. Wij gaan nu uitleggen wat dat betekent: Een portaal in deze nieuwe energie is geen opening waar God in majesteit doorheen stroomt. Integendeel, een portaal is een spirituele energiedeur – een opening die de mens toestaat zich te verbinden met wijsheid. Elk mens, op zichzelf, met intentie kan toegang krijgen tot dit portaal en door die nieuwe deuropening lopen. En achter die deur is er een verbetering, een katalysator, een 3 van wijsheid, oplossing, innerlijke vrede en ja, zelfs vreugde. Door de opening van dat portaal gaan wij jullie informatie geven die wij nog nooit eerder hebben gegeven omdat het daar nu tijd voor is.

Het portaal bevestigt de wijsheid van de mensen en de machtiging van de mensheid. Deze informatie gaat over de energie voor de hele planeet. Deze informatie zal worden opgeschreven en in de komende weken aan duizenden worden verstrekt. Het is er tijd voor.

Terugkomst van de geascendeerde meesters.

Wij spreken nu ook tegen de lezers die hun ogen nu op deze pagina hebben gericht. Wij hebben het nu ook tegen degenen die van vele oude en krachtige spirituele geloven zijn. Dit is het jaar van het begin van de terugkomst van de energie van de wereldwijd geascendeerde meesters.

Jullie kunnen zeggen dat dit metaforisch is, maar luister: De meesten van de oude geloofssystemen op Aarde hadden geascendeerde profeten en zeer vele gelovigen verwachten dat zij terugkomen. Wel, hun terugkomst is overduidelijk, maar niet op de manier die jullie verwachtten. Net als bij de tempel zeggen wij jullie dit: De essentie van de geascendeerde meesters staat op het punt het menselijk hart en de geest binnen te gaan als jullie dat willen. Want tegen degenen hier (de Joden) zeggen wij dat hun energie straks tijdens het diner bij jullie zal zijn. Dat werd tijd nietwaar?

Deze ascensie-energie zal per een mens tegelijk gebeuren in alle culturen. Wij spreken tegen de andere culturen die een tweede komst hebben verwacht, een eerste komst of zelfs een derde komst. Wij zeggen dat hetzelfde waar is voor jullie. De vreugde die jullie voelen in het aanbidden van jullie oude meesters zal zich manifesteren in de nieuwe energie, IN JULLIE! Als je kijkt naar de kern van alle geloofssystemen zul je de liefde van God vinden. Als jullie je daar dingen over afvragen zeggen wij dat als het soms anders lijkt te zijn dan liefde dat dan komt door wat mensen ermee hebben gedaan, niet God!

Laat ons dit helder zeggen. De energie van de terugkomst komt eraan, wereldwijd. Er is hiervoor een protocol. Sommigen hebben gezegd: “Ik denk niet dat je de diepgaande energie van een geascendeerde meester kunt doorgeven aan een ander mens.” Laat mij jullie herinneren aan het oude geloof uit jullie geschiedenis (sprekend tegen de Joden). Elia had een partner, Elisha. En als jullie dat nog weten, vroeg Elisha, nadat hij was ingelicht over ascensie, aan de profeet: Geliefde meester, mag ik uw mantel hebben als u bent geascendeerd?” Het antwoord was: “Ja, Elisha, als jij mij kunt zien ascenderen mag jij mijn mantel hebben.“ Het was een test van vibrationele opwaardering – een test van verlichting, nietwaar?

Als jullie over je oude geschiedenis lezen zullen jullie zien dat Elisha het niet alleen zag gebeuren en erover rapporteerde maar dat hij ook de mantel van Elia ontving. Hij nam de spirituele mantel van de profeet over en deed grootste werken. Er waar hij ook op Aarde liep voelden de mensen de liefde van God.

De mantel van de geascendeerde meester werd aan de mens die nog steeds leefde doorgegeven. Nu zal het voor jullie niet moeilijk zijn om te begrijpen dat deze gebeurtenis nu weer plaatsvindt. Dit is wat zij bedoelden toen de profeten van de Aarde spraken over hun terugkomst. Nogmaals zeggen wij dat dit geen religieuze uitspraak is. Dit gaat over familie! Het gaat over de manier waarop dingen werken op een inter-dimensionale manier. Zo is het altijd gegaan, geliefden, maar hoe konden inter-dimensionale concepten worden doorgegeven binnen een oude energie? Elk van de geascendeerde meesters kende het potentieel van deze tijd op Aarde. Het zit vervat in vele geschriften en de terugkomst van de meesters werd voorspeld voor deze tijd waarin jullie nu deze woorden horen.

Degenen die komen.

Dat is niet alles. Er zal een groep mensen komen die jullie niet onder controle kunnen hebben. Zij gaan heel anders denken dan jullie. Jullie gaan enkele van hun dingen niet leuk vinden en jullie kunnen er zelfs helemaal niets tegen doen……want zij zijn jullie kinderen! Dat zijn de kinderen in deze omgeving, niet alleen in Israel, maar ook over de grenzen, in alle stammen, in alle landen en alle gemeenschappen. Wees niet verrast als de kinderen samenkomen en de volwassenen een paar dingen vertellen over vrede in de komende tijd. Als de kinderen meer macht hebben zullen de dingen veranderen. Wij zeggen jullie dit omdat het zo is. Het is een onderdeel van de belofte. Het is een deel van de oplossing. Er komt een ander soort mens aan die de hand zal schudden met de goddelijkheid van God aan beide kanten. Een mens die begrijpt dat het hart in het centrum zit – een mens die het verschil begrijpt tussen het immuunsysteem en de thymus.

Geliefde mensen, het moeilijkste wat wij hier doen is weer weggaan. Oh, de lezing van vandaag heeft plaatsgevonden en wij hebben jullie vele dingen verteld. Sommigen van jullie zullen anders weggaan dan dat zij zijn gekomen. Jullie zullen de intentie voor de mantel dragen en heel goed weten dat jullie hier kunnen weggaan met de mantel van de geascendeerde meester – om anders te zijn te midden van degenen waarmee jullie werken en spelen – om innerlijke vrede te voelen over jezelf en je land en degenen die bij deze situatie betrokken zijn, maar er is hier veel meer aan de hand dan alleen maar een lezing.

Hebben jullie de aanraking gevoeld van degenen die jullie hebben gekend en die niet meer in leven zijn?

Zij zijn hier, weet je, want dit is een belangrijke reünie. Wij vertelden jullie dat al toen wij begonnen. Wij willen niet vertrekken. Gedurende de hele tijd dat wij hier waren hebben wij jullie de voeten gewassen. Sommigen van jullie hebben de druk van Spirit op jullie schouders gevoeld. Sommigen hebben de kleuren gezien die op het toneel zijn. Sommigen van jullie zullen hier weggaan en weten dat Spirit vandaag tegen jullie sprak, als familielid. En sommigen van jullie zullen zich afvragen of dit allemaal wel waar kan zijn.

Er wordt evenveel van iedereen gehouden. Het gaat niet om wat jullie doen, geliefden. Het gaat om de reis! Jullie zijn familieleden en wij gaan jullie weerzien zoals wij jullie ook in het verleden hebben gezien, steeds weer.

Er zal een dag komen waarin jullie en ik elkaar met open ogen zullen zien en als het zover is zullen jullie je namen in licht voor mij zingen in de Hal van Eer. Dat hebben jullie eerder gedaan, weet je? Als ik jullie zie zullen wij het hebben over de tijd waarin wij samenkwamen in Tel Aviv en net deden alsof wij elkaar die dag niet kenden. Dan zullen wij een andere reünie hebben……een die zo spectaculair is dat woorden dat niet kunnen uitdrukken.

Als jullie zouden kunnen zien wat ik zie zouden jullie de potentiëlen zien van wat wij eerder op deze planeet hebben beschreven. Al 11 jaar lang hebben wij verteld over de potentiëlen die jullie nu voor je zien. Want de Jood en de Zachtaardige zijn een energie die wij het begin van het Nieuwe Jeruzalem hebben genoemd.

Het Nieuwe Jeruzalem is geen plaats in Israel. Het is een beschrijving van de stad van vrede die Aarde wordt genoemd. Hoe heerlijk? Is dit echt het centrum? Hier, op deze planeet van vrije keuze in het universum, is dit het centrum. Ja, dat is het. Maar op een of andere manier wisten jullie dat al, nietwaar?

Nu trekt de groep zich langzaam van jullie terug en gaat weer door de kier in de sluier. Wat een eer om hier om jullie heen te zijn geweest in deze korte tijdspanne. Wat een eer om de fundering in het centrum van het universum te bezoeken.

En zo is het.

Kryon