Kryon in Toronto, Ontario 1. Angst manipuleren 

Live Kryon Channeling
Kryon in Toronto, Ontario 1.

Angst manipuleren 

Lee Carroll  4 april 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij willen de olifant onder de tafel niet negeren, lieve mensen, wij leven in een bijzondere tijd….een tijd waarin vele mensen in angst zijn en anderen worstelen om het niet te krijgen. Voordat wij beginnen met iets waarvan ik wil dat jullie het horen wil ik even een moment nemen. Er zijn op dit moment mensen die hun ouderen vaarwel zeggen en dat is moeilijk omdat zij nooit hadden gedacht dat het zo zou gaan en het is moeilijk en alle esoterische wijsheden helpen dan niet echt als je iemand bent verloren. Als jullie lichtwerkers zijn willen jullie je licht delen met anderen omdat jullie dit licht zijn. Er zijn mensen die vragen hoe lang dit gaat duren en het antwoord is: lang! Lang genoeg!

Ik wil jullie een paar dingen vertellen en sommige worden metaforisch waardoor sommigen van jullie hen zullen begrijpen en anderen niet. Laten wij het even over kinderen hebben.

Als kinderen opgroeien en een bepaalde leeftijd bereiken weet elke in balans zijnde ouder dat er een puzzel aankomt: het kind wordt bang en zij zijn voor bijna alles bang omdat zij het nog niet hebben gezien en soms wel de grootste angsten van het duister wel hebben gezien, en zij zeggen: “Pa, Ma, ik ben bang voor het duister. Help mij hierbij want er kunnen monsters zijn die liggen te loeren!” en een ouder weet hoe hij/zij daarmee om moet gaan. Zij zullen zeggen: “Luister, lieverd, ik zal het licht even aandoen, dan kan je zien dat er niets is en als het licht uitgaat wil ik dat je weet dat er nog steeds niets is en als je bang bent, al is het maar even, ben ik hier en houd jouw hand vast. Kom, geef mij even een knuffel!” Wees niet bang voor wat er niet is”, zeggen zij tegen het kind en uiteindelijk, als de tijd verstrijkt, raakt het kind meer in balans en weet het wat de ouders weten en weet het kind dat zij het zullen helpen. Dit is algemeen voorkomend bij de mensheid om te weten dat kinderen door tijden van angst heen gaan omdat zij dingen niet begrijpen en de ouders begrijpen dat zij deze dingen makkelijk kunnen wegkrijgen door liefde, compassie en licht en elke hier aanwezige ouder is hier doorheen gegaan en misschien hebben jullie dit met je eigen ouders ook beleefd.

Ik zal jullie iets vertellen. Ik zal jullie twee scenario’s geven die hier tegenin gaan. Misschien zijn zij ongepast, maar zij gebeuren. Ik wil dat jullie je dit kind in die staat van angst even voorstellen, bang dat er dingen in het donker zijn en dat die je kunnen aanvallen.

Scenario 1: Wat als het kind ziet dat de ouder in plaats van een knuffel te geven, zelf bang is? Op dat moment is voor het kind alles voorbij omdat het gewoon teveel is. Zij zijn bang in het donker en dat zijn hun ouders ook. Dit geeft het kind levenslang een litteken en zij zullen dit nooit vergeten omdat er geen knuffel is, er is geen uitleg, er is geen licht…..er is alleen angst en de ouders trillen ook van angst. Dit gebeurde ook in de oorlog en de ouders konden er niets tegen doen!

Scenario 2 is zelfs nog slechter en dit gaat over ongepast controle. Als een kind bang is omdat er boosaardige dingen zijn en dit niet wordt tegengesproken groeit het kind op met kwaadaardigheid en begrijpt het dat er geen knuffels zijn om het gerust te stellen….er zijn alleen regels.

Alles wat ik jullie vertel is een metafoor. Sommigen van jullie snappen hen en sommigen van jullie niet. Ieder van jullie  – allemaal – heeft een innerlijk kind. Sommige van deze innerlijke kinderen zijn op dit moment doodsbang en sommigen niet. Ik weet wie dit later beluisteren of lezen en ik weet wie hier zitten te luisteren. Vele volwassenen weten precies waar dit naartoe gaat en velen zeggen: “Dit geldt niet voor mij, ik ben daarover heen!” Is dat zo? Hoe ver moet dit gaan voordat het breekt en de angst begint? Ik zeg jullie lichtwerkers, oude zielen, dat jullie gereedschap binnenin je hebben om dit wilde beest dat angst wordt genoemd, te temmen. Als jullie dit niet begrijpen zullen jullie een van de dingen die nu gaan veranderen ook niet begrijpen en dit is ook de verantwoordelijkheid van degenen die jullie informeren. Als het stof is opgetrokken zullen jullie hiernaar kijken en zeggen: “Alle media hebben dit slechter gemaakt omdat er nooit zoiets als dit is geweest. Zij zijn media die markt-gebaseerd zijn en zij zijn niet informatie-gebaseerd, lieve mensen, en jullie weten dit. Zij maken er een wedstrijd van om jullie de meest dramatische dingen te brengen waardoor zij steeds meer van jullie aantrekken, hoe dramatischer, hoe meer luisteraars….misschien geen lichtwerkers. De wereld voelt zich aangetrokken tot drama en als dit dan bekend is voelt men zich aangetrokken door panels en praatprogramma’s en praten erover en praten erover! Wisten jullie dat het mogelijk is dat jullie ’s morgens de radio aanzetten en ’s avonds weer uit, en steeds een steeds weer hetzelfde te horen? Hoe voelen jullie je daarbij? Hoe voelt jullie innerlijk kind zich hierbij? Want alles wat het ziet is dat de volwassene er ook bang voor is!

De media zijn zich ergens niet van bewust….zij programmeren mensen….zij zijn zich daar niet van bewust….nog niet! Tussen al deze marketinginformatie door komen zij met advertenties die jullie ongepast vinden. Die zijn al vooraf bepaald, maar is het niet interessant waar zij over gaan? Vaak gaan zij over medicijnen die jullie nodig hebben als jullie oud zijn….of medicijnen die jullie nodig hebben omdat jullie jong zijn….of medicijnen die jullie nodig hebben omdat jullie gewoon een mens zijn….je weet nooit….jullie hebben dus altijd iets nodig! Jullie hebben gewoon medicatie nodig! Of misschien hebben jullie wel een advocaat nodig? Ik denk dat de media niet echt de keten in de gaten hebben die de mensen doodsangst aanjaagt.

Dit zal veranderen! Uiteindelijk zal er ruimte zijn voor de kanalen die goed nieuws brengen en zij zullen jullie beloven om positieve informatie te brengen en zij zullen jullie beloven om dingen te brengen die in balans zijn en die de mensen optillen zodat jullie kunnen zien welke dingen er wel en niet gebeuren. Er is zoveel goed nieuws waarvan niemand van jullie ook maar iets afweet. Niemand….omdat dit niet past in de bandbreedte van wat zij doen. Je zou kunnen zeggen dat een van de veranderingen van deze tijd is dat jullie je informatiebrengers zullen veranderen want als het stof is neergedaald en dit voorbij is – en zo zal het zijn – zullen jullie zien dat men jullie drama heeft gegeven en geen echte info..: “Jullie hebben niets gedaan, gaven ons geen knuffels….niets van dit alles. En dan vragen jullie: “Wie is er verantwoordelijk voor deze media?” Dit is een van de dingen die jullie zullen zien veranderen, lieve mensen. Dit is een herijken van deze zaken. Het zal voor de wereld een tijdje kunnen duren maar er komen prachtige dingen voor jullie aan die jullie nog nooit hebben gekend.

Ik zal jullie iets vertellen. Er is vele jaren geleden een experiment gedaan met kinderen. Het was een experiment dat met de regels van vandaag misschien niet zou worden toegestaan. Sommige psychologen kennen het en sommige voedingsdeskundigen hebben het bestudeerd. Het ging over kinderen die bij elkaar werden gezet voor een experiment over voedsel en de kinderen kregen driemaal daags een buffet: ontbijt, lunch en diner waarbij zij alles konden eten wat zij maar wilden en ook hoeveel zij maar wilden, zonder dat iemand daar ook maar iets van zei. Geen ouders toegestaan! Het eten was heerlijk en bestond standaard uit groenten, rijst en fruit, alle gezonde dingen en aan het einde was er ook een dessert en, ja, dat was meer iets voor kinderen. Er was chocolade, er waren M&M’s, er waren koekjes, cake en taart….het was er allemaal! Jullie laten de kinderen gaan bij het ontbijt….wat denken jullie? De kinderen lopen allemaal naar het einde en proppen zich vol met koekjes en cake. Bij de lunch deden zij precies hetzelfde. Laten wij eerlijk zijn…hoe kan groente nu wedijveren met taart? Bij het avondeten deden zij hetzelfde. De volgende dag waren zij allemaal ziek. (Kryon lacht) Wat een verrassing!

Een kind weet dit niet, maar het innerlijk aangeborene van het kind weet dit wel en na een aantal maaltijden gebeurde het dat de kinderen groenten gingen eten, rijst, fruit….al die dingen, en dan met mate, het dessert….zij namen het lekkerste als laatste omdat het lichaam om balans vroeg….niet het junkvoedsel, maar balans.

Het was interessant dat zelfs kinderen die niet beter weten, een innerlijk aangeborene hebben dat in balans raakt als het de juiste dingen krijgt. Ik wil dat jullie gaan analyseren wat er op dit moment op deze planeet aan de gang is omdat ik nu iets belangrijks ga zeggen: JULLIE HEBBEN NIET DE JUISTE DINGEN GEKREGEN!! Lieve mensen, op dit moment zijn er op jullie planeet geen groente en geen fruit. Ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel en dit gaat veranderen. Ik denk dat de Joker in dit geval de mensen zijn die opstaan en zeggen: “Wij hebben goed nieuws voor jullie want er is hoop!”
Ik wil jullie het vooroordeel tonen, ik wil jullie het vooroordeel laten zien als jullie dit nog niet eerder hebben gezien, zodat jullie echt begrijpen hoe dit werkt. Als jullie naar de grafieken kijken zien jullie allemaal grafieken over een virus en de doden, infecties en de doden en weer virus en doden, en ik vraag jullie: Waar zijn de grafieken over de mensen die hersteld zijn? Die zijn er niet, nietwaar? Dit is een vooroordeel. Zien jullie dat dit een vooroordeel is? Dit zijn de drama’s….maar….90% tot 99% is hersteld!!! Waar zijn deze cijfers….zij waren er niet! En dan nog alle economische rampspoed waarover zij jullie vertellen…”Sinds de Grote Depressie hebben wij zoiets nog nooit gezien” en iedereen vergelijkt het vervolgens met de afschuwelijkheden van 1929! En nergens wordt verteld dat dit maar tijdelijk is en dat het een paar jaar kan duren, maar dat het wel terugkomt, en de aandelenmarkt zal weer omhoog gaan. Het is er allemaal klaar voor!

Dit is niet het einde van de staalindustrie, van de vliegtuigmaatschappijen en de oliegiganten….dit is een hobbel! Zeggen zij dit tegen jullie? Nee, zij vergelijken het met het ergste van het ergste….en zij hebben geen groenten en zij hebben geen fruit, alleen maar junkvoedsel. Ik zal jullie iets vertellen dat diepgaand is want later zal ik jullie vertellen over “Ouderschap en het Innerlijk Kind.” Maar nu vertel ik jullie iets anders dat heel diepgaand is. Het verhaal gaat over vele generaties vanaf nu die terugkijken en zien wat de cijfers vertellen. De mensheid in het algemeen heeft innerlijke attributen om langer te leven. Er was een tijd, zelfs in dit land, dat men 45 jaar oud werd en dat was je leven. Echt….vijftig hooguit! Er werd echt niet verwacht dat jullie langer zouden leven want er waren ziekten en slechte voeding en al deze dingen zijn nu veel verbeterd want jullie kijken naar een langzame toename van je levenstijd door voedsel en kennis….jullie zitten nu in de tachtig en naderen de negentig en dit geldt voor de VS en Canada. Ik zal jullie vertellen dat latere generaties hierop terug zullen kijken en zeggen: ”Wat is de dip die wij hier zien? Zij zullen hem een naam geven….de Coronadip. Zij zullen een hele generatie zien die niets had te maken met een virus, maar dat angst hun leven verkortte. Angst verkortte hun levens! Zo diepgaand is dit! Laat dit niet gebeuren! Laat dit niet gebeuren want ik zal jullie iets vertellen….geschiedkundigen zullen uiteindelijk zeggen dat angst meer mensen doodde dan het virus. Zullen jullie een van hen zijn? Gaan jullie rechtop staan en zeggen dat het maar tijdelijk is….wij zullen rouwen om degenen die er niet meer zijn maar….wij komen terug! Ooit in de toekomst zullen jullie werkelijk horen hoe het is en vergeleken met nu is het misschien wel een beetje te goed nieuws.

Dit wilde ik jullie vertellen: De Waarheid wordt niet echt getoond! Het is een uitschieter en de waarheid is er niet….en het goede nieuws is er ook niet….nog niet en daar komt een afrekening voor, jullie zullen het zien.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid….twee stappen vooruit en een achteruit en jullie zitten nu in de stap achteruit.

Oude zielen, jullie zijn hiervoor gebouwd en ik zal hier later meer over vertellen. Jullie zijn hiervoor gebouwd en nu is het moment er om te stralen! Hiervoor zijn jullie hier met je compassiefactor die het verschil maakt.

Wij zijn nu klaar en kunnen aan het werk!

En zo is het.

Kryon