Kryon in Toronto, Ontario 2 Ouderschap en het Innerlijk Kind

Live Kryon Channeling
Kryon in Toronto, Ontario 2

Ouderschap en het Innerlijk Kind

Lee Carroll / 4 april 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Een prachtige dag komt ten einde. Dit is ongebruikelijk maar mijn partner is eraan gewend dat er vele mooie zielen voor hem zitten en harten die hij kan meten, reacties, en er komen reacties die hem helpen bij wat hij wil vertellen. Al deze dingen zijn hier; het is een les voor hem vandaag, en hij zal daar later over spreken want hij heeft het allemaal gevoeld. Dit is de manier waarop de dingen werken….buiten logica en driedimensionale gedachten.

Wat als ik jullie vertel dat een ziel zo groot(s) is dat hij de planeet kan omvatten op een bepaalde multidimensionale manier. Dit is het kritieke punt waar ik heel even over wil spreken. Ik noem het: Ouderschap en het Innerlijk kind! Dit is voor de ziel de tijd om naar buiten te komen. De ziel kan zich uitstrekken naar zielen van andere mensen die dit niet eens weten. Wij hebben vaak gesproken over een proces dat een metafoor van Kryon is….een metafoor die algemeen is en algemeen spreekt over licht en donker. Hij spreekt van een donkere kamer waarin een lucifer wordt aangestoken door een onbekende en waardoor iedereen een beetje beter kan zien….vanwege maar één lucifer en toch kan die persoon zelfs niet bekend zijn en toch zijn de mensen in de kamer niet meer bang omdat hetgeen in het duister was nu zichtbaar is.

Dit is de metafoor van de ziel, de oude ziel, in deze tijd. Hij/zij kan doelbewust een lucifer ontsteken door compassie, door empathie, die verbindt met andere zielen van de mensheid, degenen van jullie die hier samen willen zitten en de mensen van over de oceaan willen troosten, of degenen die in jullie eigen land lijden en huilen….daarvoor zijn jullie hier. Zij zullen het voelen ook al zullen zij jullie namen nooit kennen….zij zullen het voelen!

Jaren en jaren geleden was een van de eerste metaforen die Kryon ooit gebruikte die van de vuurtoren. Wij hebben het zo vaak gehad over de vuurtoren die naamloos op de rots staat en zijn licht laat zien om de zeelui naar een veilige haven te loodsen. Hij vertelt hen waar de rotsen zijn en toch heeft hij geen naam en krijgt geen waardering en alles wat hij doet is licht schijnen.

Ieder van jullie heeft wat wij een innerlijk aangeborene noemen. Velen van jullie weten dit en wij hebben hier eerder over gesproken. Nu is het een zeer goede tijd om hier weer over te spreken. Het innerlijk aangeborene wordt beschreven als “het slimme lichaam” van de mens. Het zit niet perse in het hoofd, het hart of de pijnappelklier, het zit in het hele lichaam. Degenen die in kinesiologie zitten weten precies waarover ik het heb, want er is het innerlijk aangeborene voor nodig om te weten wat de hersenen niet weten. Het innerlijk aangeborene is verantwoordelijk voor de uitwerking van homeopathie, voor de “spierentest”….dingen die de hersenen en zelfs het hart niet weten weet het innerlijk aangeborene wel. Het is zeer goed gedocumenteerd dat er iets binnenin jullie is dat groter is dan jullie en dat jullie kent. Het attribuut van het innerlijk aangeborene dat het meest prominent en diepgaand is, is dat het de dingen doet die jullie nodig hebben. Als jullie het misschien niet weten weet het innerlijk aangeborene het.

Wat ik jullie dus wil vertellen is dit: degenen van jullie die luisteren of lezen en in angst verkeren….ik wil dat jullie je naar je innerlijk aangeborene keren om te zien of ik gelijk heb. “Lief innerlijk aangeborene. Ik weet dat jij een deel van mij bent en niet iets om te aanbidden….jij bent een deel van mij en ik wil dat jij chemisch naar binnen gaat en mij vrede brengt. Ik wil dat jij mij leidt, innerlijk aangeborene, in wat ik in deze tijd moet eten en na een tijdje merk dat het eten verantwoordelijk was voor de angst” Dan gaat het lichaam reageren. “Lief innerlijk aangeborene, ik wil dat jij naar die plek gaat waar jij elke cel kunt knuffelen!” Hoe vaak hebben wij jullie verteld tegen je cellenstructuur te spreken en het dan los te laten? Dit is vanaf het begin een bouwsteen van Kryon geweest….te gaan naar de structuur van je lichaam en dit instructie te geven om je lichaam nu te helpen.

Er zijn mensen die zeggen: “Dit is esoterisch gezwam. Het werkt niet echt zo want je kunt jezelf niet knuffelen, weet je? Als je bang bent moet je naar iemand toe. Neem contact op met een psychiater! Roep iemand anders die je kan helpen en knuffelen  en die met je kan praten!” Ik wil jullie zeggen, lieve mensen, dat er meer binnenin jullie is dan wie dan ook jullie ooit kan geven. Het is “jij met jij” en dit is het geheim van lichtwerkers in deze tijd om te weten dat ik gelijk heb. Te midden van deze tijd, als jullie de meeste angst hebben en je zorgen maken doe dan je hand omhoog en zeg: “Lieve Spirit, ik wil tegen mijn innerlijk aangeborene spreken. Geef mij de woorden!.

Jullie lichaam luistert!

Jullie lichaam luistert altijd! Hoe vaak hebben de reclames jullie dit verteld? Het antwoord is: Niet veel want dit is niet iets dat algemeen wordt verteld, alleen bij het esoterische! Toch wisten de Ouden dit. Ik zeg jullie dat degenen die werkten met de eerste spirituele systemen op de planeet dit wisten. Jullie kunnen je eigen lichaam onder controle hebben. Jullie kunnen het vrede geven waar geen vrede was, jullie kunnen het geruststelling geven waar die er niet is. Dit zijn dingen die nu nauwelijks bekend zijn en zij zijn zo goed bewijsbaar! Hebben jullie gehoord van de vrouw die over de negentig is? Dit komt van een gerenommeerde chirurg…een vrouw van in de negentig die aan het sterven was….laten wij de ziekte even buiten beschouwing laten, maar zij was stervende. De dokter gaf haar nog drie maanden, maar zij had een kleinzoon die op de universiteit met een graad zou slagen….iets waar zij voor had gespaard, waarmee zij had geholpen en waarvoor zij had gebeden en al die dingen, maar dit zou nog acht maanden gaan duren. Het verhaal luidt dat zij zichzelf in leven hield. Maand na maand, lang nadat zij er allang niet meer zou moeten zijn en zij stopte de ziekte….lang genoeg voor haar kleinzoon, en met een glimlach op haar gezicht gaf zij een paar dagen later de geest, zoals men dat zegt, en zij kwam naar de andere kant. Vraag het aan de medici want ook zij hebben meegemaakt dat mensen hun leven met hun wil konden rekken en activiteiten konden doen tot de laatste minuut.

Dit is het bewijs dat er macht is over het innerlijk aangeborene.

Mijn partner had een vriend, een vriend van de middelbare school en ook op de middelbare school was deze vriend bang. Hij was bang voor ziektekiemen en ziekten. Hij was bang voor virussen en bacteriën. Hij deed alles wat hij kon om zich te beschermen en hij vertelde zijn vrienden: “Zij krijgen mij te pakken. Zij zullen mij allemaal te pakken nemen!” Hier is wat ik jullie wil vertellen en wat mijn partner in zijn leven zag, voordat hij vroeg overleed. Alle ziektekiemen en alle ziekten werken samen….en zij kregen hem te pakken. Allemaal! Wat er gebeurde was dat hij vanuit zijn bewustzijn toestemming gaf en hij vertelde zelfs hardop tegen zijn cellen: “Jullie zullen het krijgen!” En dit was ook zo! Hij overleed te vroeg omdat hij ervan overtuigd was dat zij hem te pakken zouden krijgen, en dat deden zij ook!

Zo machtig zijn jullie….het kan positief of negatief werken. Wat vertellen jullie je innerlijk aangeborene? Als jullie een oefening willen zal ik jullie er een geven:

Ga zitten en haal een paar keer diep adem. Voel de liefde van God die er overal om je heen is en jullie gaan werken met je eigen lichaam en zeggen: “Mijn immuunsysteem is sterker dan het ooit in mijn leven is geweest. Mijn immuunsysteem werd voor dit moment ontworpen. Innerlijk aangeborene: werk hiermee samen en wees sterk. Innerlijk aangeborene: neem de ongerustheid uit mijn lichaam. Innerlijk aangeborene: jij weet dingen die ik niet weet. Innerlijk aangeborene: Jij bent Mij en ik ben jouw baas!” Ga dan zitten en kijk naar wat je hebt gevraagd en wacht tot het zich manifesteert. Er zijn altijd mensen die zeggen dat zij dit hebben gedaan en ik zeg tegen hen dat dit niet zo is. Jullie probeerden het alleen maar! Jullie moeten het herkennen. Jullie moeten het geloven. Ik heb jullie de voorbeelden gegeven en zelfs met alle medicijnen: Wat jullie DENKEN dat ZIJN jullie! Wat jullie VERWACHTEN WORDEN jullie! Wat jullie WILLEN kunnen jullie MANIFESTEREN! Zo krachtig is dat wat in je lichaam is, een multidimensionale manier die zelfs nog niet is ontdekt.

Hoe kan homeopathie werken in deze beschaving? En het werkt! Beschaving na beschaving die een tinctuur voor het lichaam hadden dat veel te klein is om een reactie in het lichaam teweeg te brengen en dat is ontworpen als een instructie aan het innerlijk aangeborene om dit te helen en dat te helen, en dat doet het en doet het. Het is de basis van waarom jullie veilig zijn. Lieve mensen, waar jullie bang voor zijn dat trekken jullie aan! Jullie hebben dit je hele leven al gehoord en als jullie metafysisch zijn weten jullie dat dit waar is. Laat het los….nu….denk niet aan de angst en trek het dan NIET aan. Wees er niet bang voor want dan maken jullie een bubbel om je heen waardoor het niet bij je kan komen. Heb er nu vrede mee en vier het nu omdat deze kennis nu van jullie is. Het innerlijk kind van jullie, lieve mensen, dat er altijd is, moet verzorgd worden….echt waar, en het moet geknuffeld worden. Zet dit vast in je geest en zie iets dat je niet verwacht. Zie jezelf als het kind en tegelijkertijd jezelf als de volwassene die jezelf knuffelt op een manier die zegt: “Onthoud dat wat er in het duister is, vals is!” Ah, doe de deur dicht! Ah, was je handen! Ah het gaat goed! Er is meer….er is echt meer….angst om het geld….angst voor de toekomst….maar als jullie de deur sluiten zal het goed gaan omdat Spirit en jullie innerlijk aangeborene allemaal bij jullie bekend zijn….en zij jullie kennen! Er is een versmelting die jullie niet verwachten, van gidsen – als jullie hen zo willen noemen – en andere zielen – als jullie hen zo willen noemen – van over de hele planeet.

Toen ik vandaag opende vroeg ik jullie om je multidimensionale ziel te projecteren naar anderen op de planeet die dit nodig hebben. Als jullie dit nu doen vertel ik jullie dat er resultaten zijn op andere plaatsen die diezelfde knuffeling aan jullie geven! Jullie zijn niet alleen. Jullie zijn niet de enige vuurtorens. Vuurtorens over de hele wereld helpen andere vuurtorens en degenen die worden aangetrokken door het licht als zij lijden door pijn en zorgen. Wat als jullie je even openstellen om licht te ontvangen van iedereen die licht verstuurt en verbonden te zijn met lichtwerkers zodat dit verder gaat en dat anderen dan zien dat jullie je lekker voelen en zij dit ook gaan doen omdat jullie je goed voelen. Jullie hebben in de donkere kamer een lucifer aangestoken en niemand hoeft jullie namen te kennen., maar jullie voelen de knuffels….het is tijd voor ouderschap over jezelf op een manier die compassievol en zinvol is en logisch door wat de wetenschap weet. Dit gaat een lange weg, lieve mensen.

De Kyon-channeling van vandaag is voor jullie tijd. In de toekomst zal hij niet veel betekenen, maar nu wel. Dit zijn de dingen die wij jullie vertellen want dit is jullie tijd, lichtwerkers, oude zielen, en ik zeg het nogmaals: jullie zijn ontworpen voor deze tijd, vuurtorens!

En zo is het.

Kryon