Kryon in Toronto, Ontario 3 De Disfunctionele God  

Live Kryon Channeling
Kryon in Toronto, Ontario 3

De Disfunctionele God  

Lee Carroll / 4 april 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Als een individuele mens channelt is hij/zij niet in een bubbel die een andere realiteit is dan de rest van de planeet. Met andere woorden: de entiteit die jullie horen, die jullie Kryon noemen en die naar de sluier komt op een zeer specifieke, liefhebbende manier, is niet geïsoleerd van jullie. Als jullie bijvoorbeeld hulp vragen aan een gids of een engel, als jullie een gelovige zijn in wat voor systeem jullie ook geloven, denk ik dat jullie het niet leuk zouden vinden als deze hulp jullie zou vragen: “Wat is er aan de hand, leg het mij eens uit!” Zij weten alles over jullie en elke situatie waarin jullie zitten om jullie de hulp te geven die jullie nodig hebben. Dus zeggen wij het weer: “Als jullie denken dat channelen iets is dat zomaar ergens vandaan komt, hebben jullie het mis!” Hoe meer je in ons gelooft, hoe meer wij bij jullie zijn. Hoe meer het nodig is, hoe meer wij er zijn. Wij zijn er….wij zijn er!

Zie je, er is iets met compassie, er is iets met relaties, er is iets dat meer is dan angst en zorgen. Als jullie angst binnenin je laten blokkeren jullie hetgeen er beschikbaar voor jullie is. Julie kunnen die angst hebben en jullie kunnen die verwijderen en zeggen: “Lieve Spirit, geef mij nu wat ik nodig heb” en op dat moment, lieve mensen, verwijdert de compassie die binnenkomt niet alleen de angst, het verbrandt het als een krant. De angst gaat verdwijnen en wat ervoor in de plaats komt is een energie waar wij al vaak over hebben gesproken en die kostbaar is. Lieve mensen, als wij spreken over de energie die om jullie heen is. die kan verschrikkelijk voor jullie lijken. Het is allemaal een gevecht tussen het duister en het licht en de heiligheid van engelen die gaat winnen….steeds weer….steeds weer….hoe donker het ook is….ondanks wat dan ook! Licht zal winnen! Wij hebben jullie dit eerder verteld: De definitie van duister is de afwezigheid van licht! Duisternis is geen actieve energie.

Duisternis is de afwezigheid van welke energie dan ook, en als de dingen duister worden gaat de mens zelf dingen scheppen. Als licht bij dingen ontbreekt en jullie laten dit niet binnen, gaan mensen hun eigen dingen scheppen. Mensen zijn zeer lange tijd heel goed geweest in het scheppen van deze dingen….instituten die vol haat en kwaadaardigheid zitten, zij behoren tot het duister en zij doen het in het duister en dat maakt hen zo angstwekkend, er is geen medelijden, er is geen compassie en dat voelen jullie. Maar als jullie het licht eenmaal binnen laten….die compassie van God, wat jullie ook denken dat het is, deze engelenergie van welke engel jullie ook willen….het is allemaal hetzelfde. Het is prachtig, het is vredig en het komt naar jullie op een manier die zeer mooi is en het brengt de liefde van de andere kant van de sluier in jullie, die dan de handen schudt met jullie ziel.

Ik wil even ergens naar teruggaan naar iets waar ik jarenlang over heb gesproken en nu is het tijd om het daar weer over te hebben. Het gaat over de manier waarop jullie God zien, of de Schepper, of Spirit….of hoe jullie die ook willen noemen, maar wat groter is dan jullie zelf. De mensheid moet de Schepper ergens mee vergelijken, gelijkstellen met een of andere figuur met autoriteit want dat is alles wat jullie hebben. Het is alles wat jullie hebben als model en de waarheid gaat verder dan jullie bevattingsvermogen. Stel je eens voor: de Schepper van alle dingen die overal op hetzelfde moment is. De Schepper van alle dingen die zo’n enorme energie en kracht van liefde is en die elke gedachte die er ooit in het Universum is geweest, tegelijkertijd kent. Stel je zo’n energie eens voor en dan hoort bij deze energie een liefde die onbegrijpelijk is.…vrede en compassie die zo “dik” is dat jullie het niet zouden begrijpen. Het lijkt niet op jullie hersenen, het lijkt niet op jullie emoties…het gaat verder dan waar welke mens ooit aan zou kunnen denken. Het is een liefde die verder gaat dan het begrijpelijke. Moeder, hoeveel houd jij van je kind? Die eerste dagen en dan groeide het en groeide het…..er is niets zoals de liefde van een moeder. Als je zou kunnen zeggen wat de meest pure liefde op de planeet is zou je kunnen zeggen: de liefde tussen twee mensen, maar oh, de liefde van een moeder voor haar kind….is onvoorwaardelijk!!! Een moeder zal ogenblikkelijk haar leven geven voor haar kind. Je zou kunnen zeggen dat dit dezelfde soort liefde is als die de Schepper heeft voor de mens…oh nee, de liefde van een moeder is maar heel klein vergeleken met de liefde die God voor jullie heeft…..maar klein! En toch hebben alle menselijke wezens besloten dat er een ander model moet zijn voor God. Als je kijkt naar alle religieuze systemen op de planeet zijn er vele die hebben besloten dat God als een slechte vader is. God kwam naar de Tuin van Eden en gaf jullie compleet vrije keuze en oordeelde jullie direct over jullie keuze! Niet logisch….slaat nergens op….heel menselijk en het weerspiegelt niet de majesteit van wat daar werkelijk is….het weerspiegelt de majesteit die daar is niet!

De mensheid nam God en trok die naar beneden naar het eigen niveau en in dat proces werd God iemand die straft. Hoe hebben jullie dit ooit kunnen doen? Met de majesteit, de liefde, de schoonheid en het licht….de almachtige kracht van de Schepping die zoveel van jullie houdt. Hoe hebben jullie haar zo af kunnen schilderen? Een God die jullie straft als jullie iets niet goed doen! Vandaag de dag bij de meerderheid van de mensen die God in de gebouwen aanbidden looft men aan de ene kant de majesteit en de liefde van God en jullie knielen en kunnen het voelen tijdens het gebed en aan de andere kant kunnen jullie maar beter goed zijn want anders zal diezelfde liefhebbende God jullie zelf en je kinderen nemen en naar een afschuwelijke plaats brengen als jullie overlijden. Nogmaals: IS DIT ECHT GOD?  Of zijn dit mensen die jullie scenario’s geven voor mensen? Jullie kiezen, maar jullie kennen het antwoord! Er is geen oordeel. Er is geen straf. Jullie hebben vrije keuze en velen hebben gezegd dat er wel straffen moeten zijn want wat als je een slecht mens bent geweest…dan zul je ervoor moeten betalen.

Ervoor betalen is een menselijk concept, lieve mensen! Onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat ervoor betaald dient te worden…..denk daar eens over na!

Oh….wat denken jullie van de parabel van de verloren zoon in jullie eigen geschriften? De ene mens die alles goed doet en de ander die alles fout doet…..waarschijnlijk volgens jullie regels en ervoor zal moeten betalen….en toch wordt jullie verteld dat de beide zonen thuiskwamen en hetzelfde feest hadden. Snappen jullie dit? De beide zonen komen thuis en krijgen hetzelfde feest….DIT IS DE MANIER WAAROP HET WERKT!!! Er is geen oordeel van Spirit….het is er gewoon niet! Het concept van “verkeerd doen”, van zonde, van alle dingen die jullie hebben bestempeld als “wel moeten doen of niet moeten doen” en die van een hogere hiërarchie….een kaart die jullie hebben ontworpen. Zelfs de tien geboden werden gemaakt door mensen, of een mens, om controle te hebben over de dingen die onderaan de berg gebeurden. Deze geboden waren van mensen….zij waren goed, maar zij kwamen van mensen! Zij kwamen niet van God en als er één gebod van Spirit zou zijn zou dit zijn om van jezelf te houden zoals God van jullie houdt. Houd van jezelf zoals God van jullie houdt….punt! Als jullie dit doen hebben jullie geen van de tien geboden nodig want dan is het bewustzijn zo hoog dat alles wat jullie doen wordt getemperd door de liefde van God. Alles wat jullie doen, hoe jullie een ander behandelen, hoe jullie handelen, hoe jullie denken….en er is geen angst voor de dood en geen dingen waaraan jullie denken als regels van de een of andere doctrine die zegt: Doe dit of doe dat en als je dit niet doet dan zal de liefhebbende God zich er wel even mee bemoeien! Wees maar voorzichtig.” Zullen zij zeggen! Degenen die diep in deze gedachten zitten denken niet aan de God die niet oordeelt….zij zijn niet verbonden met de ware liefde die daar is.

Wat vertelde jullie vaders je? Je kunt maar beter dit of dat doen want als je dit niet doet, weet je, zal je gestraft worden!” Laten wij zeggen dat jullie gestraft worden en schuldig zijn en die schuld zich ontwikkelt tot iets dat zich heel lang vastzet in je brein….zijn jullie je ervan bewust dat straf en schuld bij sommige geloofsvormen vastgezet wordt in jullie hersenen, wat zogenaamd behoort tot de majesteit en de liefde van de Schepper. Ik zeg jullie nogmaals: dit komt van mensen! Daar komt dit vandaan! Dit concept heeft God naar een niveau gebracht dat een laag niveau van menselijk bewustzijn is.

Dit is aan het veranderen…..aan het veranderen! Degenen die naar deze boodschap luisteren zijn vele types en er zijn er die als zij dit begrijpen een hemel zien opengaan en “ Oh, voel dit eens….hij heeft gelijk….hij heeft gelijk! Ik kan al die angst en schuldgevoel wegpoetsen. Het klopt! God zal dit nooit doen!” Deze mensen zijn in staat om naar een ander niveau van bewustzijn te gaan en op zijn minst begrijpen zij de majesteit van de oude ziel die een deel van de Schepper is. Jullie zijn eeuwig en een deel van de Schepper en werken samen met de energie van de Schepper. Er zijn anderen die hiernaar luisteren en zeggen: “Misschien wel, misschien niet. Ik ben er nog niet zo zeker van om alles wat mij is verteld opzij te gooien en naar een channeling te luisteren. Als jullie een van hen zijn zeg ik jullie: Gooi niets van dit alles weg. Ik wil dat jullie naar binnen gaan en dit voor jezelf testen. “Lieve Spirit, bent u echt een straffende God? Straft u echt?” en ga dan naar die innerlijk aangeboren plaats binnenin jezelf en vind het antwoord op vragen die jullie al jaren hebben en jullie zullen iets vinden dat jullie niet hadden verwacht…..jullie gaan je nieuwsgierigheid ontdekken, oude zielen, en dit geeft jullie een licht dat jullie niet hebben verwacht en dit was wat er met mijn partner gebeurde toen hij in de stoel zat en de mechanicus die niet geloofde in bovennatuurlijke dingen merkte dat het naar hem toe kwam en alles wat hij voelde was pure liefde in zijn hart en hij huilde omdat hij het niet kon begrijpen omdat niemand hem ooit had verteld door God groter is dan wat dan ook….het was hem nooit verteld….en toen was het er!

Er zijn miljoenen mensen op deze planeet die er klaar voor zijn om jullie te vertellen dat jullie situatie een straf is vanwege hetgeen de mensheid wel of niet heeft gedaan. Dit is niet zo! De situatie van Gaia is iets dat door mensen is geschapen en jullie gaan ook door je eigen processen die jullie zelf scheppen. Sommige dingen zullen jullie later zien en begrijpen. Dit zijn geen straffen van een wraakzuchtige God die de mensen straft als zij op deze planeet iets verkeerd doen. Er zijn zoveel mensen die jullie zullen vertellen dat deze prachtige Schepper die onmetelijk van jullie zielen houdt, heeft besloten om een virus voor jullie te scheppen. Dit is de grootste leugen van de eeuw!

Moeders….als je kinderen zich niet gedroegen, gaven jullie hen dan een virus om hen te doden? Moeders? Het antwoord is dat dit absurd is….natuurlijk doen jullie dit niet! God heeft niets te maken met waar jullie doorheen gaan behalve er voor jullie te zijn en jullie te helpen met compassie en liefde…dag na dag. Dit is waar deze Schepper voor is….en samenwerking met jullie ziel zoals jullie die nooit eerder hebben gezien. Misschien is dat het waar het allemaal om gaat. Misschien zijn er mensen die uiteindelijk zullen ontdekken dat God meer is dan zij dachten….veel meer dan de doctrines, de regels waar werd verteld dat God een slechte vader is die jullie zou martelen omdat jullie iets hadden gedaan.

Het is altijd de boodschap van Kryon geweest om verder te kijken naar het menselijke, de menselijke regels, de menselijke aspecten en zienswijzen over wat de Schepper zou kunnen zijn! PURE LIEFDE!!! Ik adviseer jullie om die in je op te nemen, om de logica te zien en dan de realiteit ervan in je op te nemen door even alleen te zitten….niet met anderen en te zeggen: “Lieve Spirit, als dit waar is laat het mij dan zien!”’ Oh….jullie hebben daarmee toestemming gegeven en als een mens toestemming hiervoor geeft betekent dit dat jullie aan het einde van het koord zijn waar men zegt dat alles is geprobeerd….jullie kunnen je angst en schuld weggooien en toestemming geven en dan gaat het veranderen.

Vrije keuze, lieve mensen, om dit wel of niet te geloven. Vrije keuze om hier wel of niet naar te luisteren!

De derde soort mensen die hiernaar luistert wil hier niets van weten. Er is geen enkele perceptie die in een bewustzijn kan doordringen dat hier (nog) niet klaar voor is. Dan komen jullie naar voren, lichtwerkers, want van mens tot mens sprekend luisteren zij misschien wel. Zij luisteren misschien niet naar Kryon of jullie geloof in Kryon en geen van deze dingen. Misschien luisteren zij wel naar die redelijke stem die zegt dat alles goed komt en die jullie wil knuffelen. Laat mij tegen hen spreken: Ik ken jullie, ik weet dat jullie in het duister zijn….kom gewoon even bij mij….zonder doctrine, zonder boek….alleen maar liefde, net zoals een moeder….alleen liefde! Dan komen jullie naar voren. Ik zal jullie deze dingen vertellen tot het einde der dagen van mijn partner omdat zij ECHT zijn en WAAR en omdat jullie het nodig hebben om dit nu te horen.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon