Kryon in Tucson, Arizona. / “Demystificeren van de Nieuwe Tijd – 1 “

Live Kryon channeling in Tucson, Arizona.

“Demystificeren van de Nieuwe Tijd – 1 “

Lee Carroll / 18 januari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Tucson, Arizona.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Alweer stapt mijn partner opzij en is de puurheid van de boodschap verbeterd. Ik zeg dit omdat zelfs hij verschillen ervaart in de spirituele energie van wat hij in de afgelopen 23 jaar heeft gedaan. Het proces van channelen zelf is ook aan het verhogen. Als channelen inderdaad een proces is van een open boodschap van het portaal van de pijnappelklier en als de energie van de planeet dit inderdaad begint te ondersteunen, betekent dit dat het portaal van communicatie groter begint te worden.

Er wordt meer dan ooit in de derde taal overgebracht, zelfs naar de luisteraar die achteraf luistert (recordings) en zelfs naar de lezer van de pagina’s.
Er is een energie die multidimensionaal is, die boodschappen in zich draagt die veel verder gaan dan het verbale of het geschrevene en zij rijden mee met deze specifieke boodschap die jullie nu in deze zaal horen. r is zoveel meer aan de hand als wij dit openen en gaan spreken.

Elk mens in de zaal en degenen die lezen of luisteren heeft een levenspad dat totaal uniek is. Geen twee van jullie zijn hetzelfde. Jullie zouden kunnen denken dat het een zeer complexe puzzel is, maar voor Spirit is dit niet zo want het geheel van jullie allen samen is gecombineerd in een eenheid.

Het is een puzzel waarbij de attributen van de een de ander helpen op manieren die jullie zelfs niet eens kennen. Het is voor jullie dus complex om daarover te denken, maar niet voor ons. Het is een zoete en welwillende energie en die heeft een doel.

Dus, lieve heler, ik weet wie hier zijn en ik weet wie er luisteren en lezen.

Zelfs als jullie moeilijkheden of verschillen ervaren in de communicatie met Spirit, weten jullie nu waarom. Als de pijp breder wordt kan de waterdruk lager worden, maar de aflevering van de hoeveelheid water blijft hetzelfde.

De dynamica van wat jullie als gechannelde informatie en helingenergie ontvangen kan dingen toevoegen op manieren die jullie niet hadden verwacht. Dit is om dezelfde of misschien nog wel betere resultaten te hebben. Weet dit: Het ontwerp is niet dat het steeds slechter gaat. Begrijpen jullie dat? Dat is het ontwerp.

Als jullie dezelfde informatie krijgen door een groter portaal zorgt dat voor een puurheid die er voorheen niet was. In plaats van dat het wordt verspreid met een snelle, inuïtieve gedachte, gaat het nu langzamer zodat jullie het kunnen zien en het nog beter kunnen gebruiken.

2014 – Een Nieuw Begin

2014 is een nieuwe energie en het begin van het vergroten van de mogelijkheden van de oude ziel om op een veel betere manier op de planeet te werken. Dit is de energie die jullie als oude zielen altijd hebben verwacht. Het is het begin van jullie tijd maar het gaat een tijdje duren en sommigen van jullie zullen het niet gaan voelen omdat jullie zintuigen zich herijken. Maar, over het algemeen zou er bij jullie allen een gevoel moeten zijn dat dit jaar heel anders is dan vorig jaar.

Jullie zouden in staat moeten zijn om diep adem te halen en te zeggen: “Ik ben zo blij dat het 2014 is en ik kan het verschil voelen.” Praat niet zomaar na wat een ander je hierover heeft verteld, maar gebruik liever jouw aangeborene, de intuïtie die je hebt, om na te gaan hoe dit alles voelt.

Wij beginnen dus met een serie channelings – waarbij ik nooit tegen mijn partner zeg wanneer dit zich voordoet – over het demystificeren van de Nieuwe Tijd. In het proces van deze discussie hebben wij verteld dat sommige dingen best offensief kunnen zijn.

Dit is met name waar voor de leraren die een vastgestelde mening hebben die niet makkelijk te veranderen is. Zij hebben altijd een bepaald ding geleerd en dat op een bepaalde manier verteld en dat heeft voor hen gewerkt. Waarom zouden zij het dus veranderen?

Laat mij even tegen de leraren spreken: Lieve mensen, in de oude energie, voor 2012, werd absoluut alles wat jullie ontvingen door een filter gedrukt, een donker filter van oude energie. Veel van waar jullie mee moesten werken waren daarom metaforen en geen directe informatie. Dat lineariseerden jullie dan weer en leverden het zo goed als jullie konden, af. Niemand had het fout. Jullie deden gewoon je uiterste best met wat jullie hadden. Maar nu – als jullie het filter eraf halen – en zien waar het werkelijk over gaat, kan er een “a ha-ervaring” voor jullie zijn.

Begrijp alsjeblieft dat deze communicatie een geschenk is en dat er geen oordeel bij betrokken is. In plaats daarvan is het een uitnodiging voor jullie om je ogen in een nieuwe, helderdere kamer te openen en te zeggen: “Ah, het is anders dan wat ik hen geleerd heb”. Vier de nieuwe helderheid en leer hen dan wat je Nu ziet.

Een deel van de nieuwe informatie gaat verhelderen wat jullie hebben gedaan en het kan best een beetje van het paradigma verhogen waarover jullie altijd de controle dachten te hebben. Het gaat een beetje anders worden. Het is net zoals bij mensen die uiteindelijk de tekst van een lied op papier zien en zich realiseren dat zij steeds de verkeerde woorden hebben gezongen! De wijs is hetzelfde maar de tekst is nu veel accurater. Zo is het ongeveer. Jullie kunnen dus het lied hebben gezongen en ervan hebben genoten, maar als jullie gaan zingen en uiteindelijk de geschreven tekst zien, zeggen jullie “Oops!” Neem dus even diep adem. Zeg tegen jezelf: “Het is goed, het is OK, nu heb ik meer helderheid en ik zal het hen nu anders leren….en beter!”

Heel vaak nemen mensen situaties als deze en draaien zij deze om totdat zij een op zelfwaarde gebaseerd vooroordeel hebben en kijken zij naar hun leven en zeggen: “Ik heb het verkeerd gedaan en daarom heb ik gefaald.” Begrijpen jullie, lieve mensen, dat dit een manier van onderwijzen uit de oude energie is? Het is er een waarbij een oude energie in de weg staat van het geven van “stuurcorrecties” aan leraren en inituïtieve mensen. Het is een zienswijze – een zienswijze over jullie pracht.

Ga uit de lineariteit

Het eerste wat wij jullie willen geven is een vermaning om te proberen dingen te ont-singulariseren. (minder enkelvoudig te laten zijn) Alles wat jullie hebben is enkelvoudig, dus alles moet in jullie model passen. Wij hebben dit eerder gezegd: Mensen leven in 3D en daarom wordt alles ook waargenomen in 3D. Over het algemeen proberen jullie altijd om alles in lijn te brengen zodat het overeenkomt met jullie zienswijze van jullie eigen realiteit.

Jullie moeten tevreden zijn met de lineariteit en het in hokjes verdelen van alles waarmee jullie werken. Zelfs terwijl sommige concepten die jullie van Spirit ontvangen overduidelijk niet lineair zijn moeten jullie hen toch steeds in lijn brengen om je comfortabel te voelen.

Een engel is EEN entiteit. God heeft EEN stem. Er is EEN dieet voor iedereen. Er is EEN manier om te aanbidden, te bidden, en God te zien. Er is EEN juiste weg. Er is er maar EEN van jullie en dat zit allemaal in jullie brein. (Dit laatste is echt grappig als jullie de waarheid zouden kennen)

Het is veel complexer dan dat. Laat mij wat specifieker worden zodat jullie weten waar ik het over heb. Spirit heeft tegen de mensen altijd in code gesproken. Als je de boeken van de Profeten in de Bijbel hebt gelezen zijn de verzen in code. Nostradamus schreef zijn kwatrijnen in code zodat zijn vrienden niet zouden weten wat hij aan het doen was. Maar hij ontving de boodschappen over de toekomst in code van Spirit. De echte profetie was altijd gegeven in een schijnbaar metaforische code, zelfs de meest diepgaande boodschappen voor de planeet.

De inheemsen ontvingen die en bezorgden hen op dezelfde manier. Het kwam altijd in metaforen – altijd in metaforen.

Hoe spreekt een multidimensionale God tegen enkelvoudig-dimensionale mensen? Het antwoord is: door metaforen. De betekenis van jullie woord metaforisch is het gebruiken van andere woorden of situaties die een suggestie weergeven van de werkelijke betekenis. Dit helpt de duidelijkheid en het begrip, met name als jullie niet dezelfde taal spreken.

Hebben jullie ooit een communicatie gehad met iemand die alleen maar een paar woorden van jullie taal sprak? Jullie maken gebaren, geluiden en woorden die zij verstaan om hen van de juiste betekenis te overtuigen. Dat is altijd de manier geweest waar op Spirit met jullie heeft gewerkt.

Toch hebben bepaalde leraren, met name die uit Oude tijden, de metaforen letterlijk genomen en die verkondigd alsof het feiten waren. “God zei het” tenslotte, nietwaar? Dit is algemeen en jullie weten het allemaal. De zeven dagen die ervoor nodig waren om de Aarde te scheppen waren geen zeven dagen. Het waren zeven dispensaties van welwillende genade waarin dingen werden geschapen op een manier die logisch was en het resultaat was de schepping van een goddelijke planeet en het leven daarop.

Toch is dit een voorbeeld van waar wij over spreken. Jullie zien nu de logica van dit alles en jullie hebben al uitgevogeld wat Spirit werkelijk bedoelde. Nu is het dus tijd om een beroep te doen op hetzelfde gezonde verstand ten opzichte van sommige dingen die jullie dagelijks in je spirituele leven horen of die jullie geleerd zijn over het bovennatuurlijke.

Dit houdt ook de algemene dingen als de bijzonderheden daarvan in. Het zijn vooral de bijzonderheden die jullie in de problemen hebben gebracht.

Een voorbeeld

Hier is een klein voorbeeld. Steeds als jullie het woord kristallijn geassocieerd zien met iets spiritueels, of het nu een raster is, een planeet of een entiteit, weet dat dit dan metaforisch is. Het betekent dat iets vibraties of herinneringen kan vasthouden.

Als jullie bijvoorbeeld een channeling hebben waarin gesproken wordt over een engel die boodschappen aflevert kunnen jullie direct een voorstelling hebben van een engel van kristal.

Dan geven jullie die kristallijnen engel een naam en al vrij snel gaat iemand hem aanbidden en krijgen jullie kleine gefabriceerde kristallen die vleugels hebben en op een engel lijken. Natuurlijk gaat iemand uiteindelijk beginnen om de kristallijnen engel te channelen. Met allemaal kristallen om zich heen. Zien jullie wat ik bedoel? De originele boodschap bedoelde iets heel anders. Ik wil dat jullie gaan begrijpen dat gechannelde boodschappen, inclusief de mijne, vaak metaforisch zijn. Zij vertellen een veel groter verhaal dan welke lineaire boodschap zou kunnen doen omdat zij de geest openen voor vergelijking met vele, vele andere attributen van de waarheid. Daarom gebruiken wij zoveel parabels.

Een kristallen engel is een engelengroep (alle engelen zijn een deel van de “soep van God” en geen van hen is enkelvoudig) die is geladen met opgeslagen informatie of een vibratie die “herinnert” wie jullie zijn en misschien jullie persoonlijke Akasha kent. Deze engelenaanwezigheid kan jullie dan helpen op de weg van het claimen van wat jullie in vorige incarnaties hebben geleerd.

Het is een welwillende helper om te werken met jullie pracht. Vinden jullie dit prettiger dan een steen met vleugels?

Een kristallijnen planeet is helemaal geen planeet. Het is een “opslagplaats” voor alle soorten zielen, misschien een deel van het systeem van incarneren en weer terugkomen. Maar het is een metafoor voor waar de multidimensionale dingen worden opgeslagen en herinnerd. Het idee van een “planeet” is gewoon van jullie omdat jullie geen concept hebben voor het echte multidimensionale opslagattribuut. Begrepen? Het is een metafoor.

De informatie die ik julie nu geef, in deze nieuwe energie, wordt zo gegeven dat het dingen opheldert, niet om dingen moeilijker te maken. Als jullie je aan die regel vasthouden “kijk naar metaforen” over dingen die nergens op lijken te slaan, kunnen jullie God veel beter gaan begrijpen. Het zal helpen om bepaalde attributen over wat jullie in het verleden is verteld, te demystificeren.

Ja, wij hebben voorbeelden – klassieke voorbeelden – maar als wij die zouden geven zou dat de harten kunnen beschadigen van degenen die anders hebben onderwezen, en dat willen wij niet doen. In plaats daarvan geven wij jullie de ammunitie om zelf dingen te onderzoeken van wat voor jullie zou kunnen “klinken” als een doctrine of een waarheid die veel verschilt van wat je dacht. Dat is maar een van de vele dingen die wij jullie vragen om te doen. Gezond verstand. Was er een Paradijs? Zou dat een metafoor kunnen zijn voor Gaia? Was er een sprekende slang? Zou dat iets anders hebben kunnen betekenen? Wisten jullie dat een slang een boodschapper is van wijsheid bij bepaalde inheemse volken? Als jullie de verbazingwekkende waarheid beginnen te zien in sommige van deze Oude verhalen zullen jullie de liefde van God veel duidelijker zien en zal dit de mythologie om jullie heen beginnen te demystificeren.

Afscheiding

Stop ermee dingen te scheiden. Wij begrijpen dat het een absoluut normaal menselijk gedrag is om dingen te scheiden. Jullie scheiden om te overleven en wij hebben daar eerder over gesproken. Wij hebben jullie verteld dat het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe energie is dat de oude energie dingen scheidde en overleefde omdat jullie in het duister liepen.

De nieuwe energie heeft het licht aangedaan en nu kunnen jullie elkaar zien. Er is nu geen reden om te scheiden omdat er geen angst voor anderen is. Jullie kunnen hen nu zien! Dus in plaats daarvan: kom samen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Oude overlevingsenergie is een van de moeilijkste dingen om te herschrijven. Kijk naar wat oude overlevingsenergie gemeen heeft. Het is bang om mensen samen te plaatsen op nieuwe manieren. Herkennen jullie de onderstaande zinnen?

De telefoon is het gereedschap van de duivel.

Televisie zal de geest van de kinderen afstompen.

Het internet is het begin van de anti-Christ.

Facebook steelt de sociale vaardigheden van jonge mensen.

Elk hiervan is een sociale revolutie die de wereld dichter bij elkaar brengt. Maar het overlevingsinstinct van de oude energie is bang te zijn voor hen allen.

Ik wil dat jullie samenkomen in praktijk gaan brengen op manieren die jullie niet verwachten. Hier is een voorbeeld, zonder iemand te beledigen, zonder iemands hart te beschadigen. Voorbeeld: Jullie zijn westerlingen. Jullie ontmoeten een man en hij draagt een hoofdbedekking. Laten wij het hebben over een algemeen denkproces dat gebaseerd is op overleven.

OVERLEVEN: Onmiddellijk zal de hoofdbedekking zijn geloofssysteem aangeven, misschien waar hij vandaan komt, de afstamming van zijn cultuur en misschien de taal die hij spreekt. Dat wil zeggen, in jullie zienswijze want in werkelijkheid weten jullie er niet veel van of hij jullie waarschijnlijk niet zal mogen. Per slot van rekening is jullie hoofd niet bedekt. Wat gaan jullie doen? Normaal gesproken lopen jullie de andere kant op. Misschien komt hij uit het Midden Oosten? Er zijn er velen in het Midden Oosten die een hoofdbedekking dragen. Toch zal alles in je lichaam, alles dat jullie hersenen is geleerd, hem van jullie scheiden. Jullie brein zal de rede en de logica opzij schuiven: jullie hebben niets gemeen. Als jullie een conversatie krijgen zal die jammerlijk eindigen omdat hij niet gelooft wat jullie geloven. Jullie geloven ook niet wat hij gelooft en hij zal niet naar jullie willen luisteren. Hij volgt gewoon de lijn van wat hem is geleerd. Jullie weten niet veel van hem maar zien hem wel alsof hij gewoon volgt wat hem geleerd is te doen. Jullie zijn vrij om een hoofdbedekking te dragen, maar hij niet. Begrijpen jullie? Overleving heeft jullie gescheiden, rechtvaardigde het binnen jullie oude zienswijzen en zette jullie aan tot handelen. Jullie liepen de andere kant op. Dat is afscheiding – dat is overleving. Er zal heel veel anders denken nodig zijn over de manier waarop dingen voor jullie werken voordat jullie dat kunnen veranderen.

EEN NIEUW TIJDPERK: Lieve mensen, denk hier eens aan: Jullie ontmoeten een man met een hoofdbedekking. Jullie geest is verre van overleving. In plaats daarvan is het alert om te zien of er iets is dat jullie gemeen hebben. Dit is feitelijk “nieuwe overleving” waarbij jullie intuïtief begrijpen dat jullie je moeten verbinden, niet scheiden. Jullie intuïtie werkt en dit is wat het jullie vertelt: Het is de realiteit van die man om een hoofdbedekking te dragen als zijn manier om de God in hem te eren. Het is zijn cultuur maar hij doet het openlijk zodat je kunt zien dat hij in God gelooft. Dat doen jullie ook. Hij eert zijn God zoveel dat hij niet bang is voor wat mensen over hem kunnen denken omdat hij een hoofdbedekking draagt. Dat lijkt wel op jullie, jullie zijn ook niet bang voor wat jullie geloven. Jullie hebben iets gemeen met deze man omdat jullie van dezelfde God houden. Dit is wat er vervolgens gebeurt. Wisten jullie dat hij verwacht dat jullie weg zullen lopen? Hij heeft zijn hele leven al een hoofdbedekking gedragen en hij wandelt in een samenleving die dat niet doet. Hij weet wat gezond verstand is en hij heeft dat steeds weer gezien. Dus, wat doen jullie? Jullie schudden hem de hand. Jullie kijken hem in de ogen. Jullie glimlachen en groeten de God in hem en de God in jullie. Jullie hebben dingen gemeen. Jullie hoeven daar niet eens over te praten. Jullie hoeven daarvoor niet eens vrienden te worden.

Hoe denken jullie dat zijn reactie zal zijn? Hij ziet in balans zijnde personen die het niet uitmaakt dat hij een hoofdbedekking draagt. Hij vraagt niet waarom, hij weet gewoon dat hij aardige, in balans zijnde mensen heeft ontmoet! Begrijpen jullie wat er is gebeurd? Jullie hebben niet alleen je eigen tijdgeest verandert maar ook dat van hem!

Misschien zal hij daar vandaan gaan en wat minder verwachten dat degenen die zeggen dat zij esoterisch zijn de andere kant op zullen lopen. Dit is het begin van een gloednieuwe set regels en wij kunnen deze voorbeelden oneindig geven. Wij zouden kunnen praten over landen en wat zij zouden kunnen doen, over wat hen samen zou kunnen brengen terwijl zij kijken naar wat zij gemeen hebben in plaats van een oude geschiedenis van scheiding te gebruiken.

De nieuwe tijdgeest gaat om een ander soort overleven vragen – welwillende overleving. Jullie kunnen deze dingen in deze channeling horen en zeggen: “Oh, leuk hoor, Dat is een leuk concept, Kryon.” Dan gaan jullie naar buiten en vergeten het. Wat ik jullie ga vragen te doen, mensen van de nieuwe tijd, is om het in praktijk te brengen. Ik daag jullie uit. Wat vinden jullie daarvan? De reden waarom dit zo diepgaand is, is omdat ik kan zien wat er gaat gebeuren. Ik kan het zien omdat ik het al gezien heb op andere plaatsen en andere werelden. Het potentieel is zo sterk dat het een zekerheid is.

Het is geen waarzeggerij om jullie te zeggen dat ik weet dat een potentieel bijna 100% is. Is het waarzeggerij om te zeggen dat als jullie in de lucht springen dan ook weer neerkomen? Nee, het is het potentieel van weten over hoe de dingen om jullie heen werken, zoals bijvoorbeeld zwaartekracht.

Als jullie beginnen met een nieuwe zienswijze door anderen niet van je te scheiden, kijk dan maar eens wat er gebeurt.

Het gaat niet alleen over een man met een hoofdbedekking, het is de buurman die niet gelooft wat jullie geloven. Het is degene die jullie hebben vermeden; het is misschien degene die de andere kant oploopt als hij jullie tegenkomt. Misschien krijgen jullie een kans om “hallo” te zeggen tegen die persoon in een schijnbaar synchrone ontmoeting? Doe iets geks! Groet hem vriendelijk, meen het, en ga verder. Zij zullen daar lang over nadenken. Is de God in jullie in staat om dit te doen? Het antwoord is: Ja!

Lieve mensen, dit vereist werk. Als jullie beginnen te veranderen wie jullie zijn, hoe jullie je gedragen en hoe jullie op situaties reageren, herschrijven jullie de menselijkheid, nietwaar? Jullie herschrijven de basis van jullie menselijke structuur. Dat is de uitnodiging. Nooit eerder in de geschiedenis van de sprirituele mensheid, sinds het zaaien van de planeet plaatsvond, zijn de cellen van jullie lichamen meer ontvankelijk geweest voor een verandering in het gedrag – wat werkt en wat niet werkt. Ik zal het nogmaals zeggen: De nieuwe balans op de planeet is de tijdgeest van gebalanceerde overleving. De mensen die in balans zijn, zijn degenen die als sterk gezien gaan worden. Dit zijn degenen die de chaos en de verandering om hen heen overleven. Dit zijn degenen die vrede naar de planeet zullen brengen.

De Nieuwe Balans

In het verleden waren het de chaoten die de meeste aandacht trokken en kregen wat zij wilden hebben. Nu echter zullen zij gezien worden als vlegels die zich slecht gedragen. De mensheid zal dit inzien en naar balans gaan zoeken. Individuele, zakelijke en andere spirituele systemen zullen een balans zoeken die spiritueel hout snijdt en gezond verstand toont. De Nieuwe Eeuw wordt ook esoterisch genoemd. Er zijn plaatsen op de planeet waar de woorden Nieuwe Eeuw een cultus betekenen. Daarom wordt dit woord in mijn channelings vaak vervangen door esoterisch. Ik gebruik beide termen dus door elkaar heen. Dit doe ik zodat jullie de betekenis kunnen begrijpen van wat er nu volgt.

Welwillende Helpers

Er zijn vele mensen die prachtige esoterische entiteitsgroepen channelen. Sommige namen van die groepen zijn zeer herkenbaar omdat mensen al heel lang met hen hebben gechanneld. Ik zal enkele van deze groepen gaan noemen die op dit moment worden vertegenwoordigd. Ik doe dit met volle liefde en nooit om iemand te beledigen of iemand onrecht aan te doen.

In plaats daarvan doe ik dit om mogelijkheden te openen die zelfs nog grootser zij dan wat sommigen van hen leren. Er zijn vele groepen gechanneld en er zijn vele boeken met betrekking tot deze groepen. Wij noemen de Arcturiers, degenen van Sirius, van Orion en wij noemen ook de Pleiadiers. Dit zijn er maar vier en er zijn er nog veel meer. Maar het verwart jullie teveel over wie zij zijn en wat jullie van dit alles moeten denken.

Ik weet hoe mensen denken. Wij hebben met jullie geleefd. Wij houden jullie handen vast door de moeilijkheden heen. Wij huilen met jullie; wij lachen met jullie en wij zijn jullie steun en toeverlaat. Als er een channeler komt en de informatie met jullie resoneert, zijn jullie geïnteresseerd!

Misschien is het channeling van degenen van Orion (bijvoorbeeld). Een mens kan zeggen: “Dit zijn mijn jongens! Ik houd echt van deze informatie,” Dan klampen jullie je eraan vast en stoppen het in een doos en dat zijn dan degenen waarvan jullie willen horen. Als iemand vraagt: “Wat vind jij van de Arcturiers?” zeggen jullie: “Wel, Ik ken hen niet. Ik heb nooit van hen gehoord. Ik heb gehoord van degenen van Orion en dat zijn de goeden omdat dat degenen zijn waarmee ik resoneer. Zij helpen mij.”

Dit laat de mens op zijn/haar 3D-best zien. Zien jullie wat jullie hebben gedaan? Jullie hebben de anderen buitengesloten omdat EEN groep de eerste was en omdat die met jullie resoneert. Dat is precies wat overleving doet. Het verdeelt en sluit uit. De georganiseerde religie heeft dit jarenlang gedaan en bracht de planeet naar een plaats waar er EEN GOD was die verdeeld was over duizenden “doosjes.” Dat is geen gezond verstand. Ik wil de esoterische groepen die ik heb genoemd demystificeren (van hun mystiek ontdoen) Het wordt tijd, esoterische mensen, om de schoonheid van het systeem te zien want de Nieuwe Tijd heeft zichzelf in stukjes verdeeld en zich afgescheiden van de grootsheid van de waarheid.

Al degenen die ik heb genoemd hebben een ding gemeen, lieve mensen. Ik wil bij het begin beginnen. Ik begin met de geschiedenis van het melkwegstelsel en een prachtig verhaal dat jullie misschien al van anderen voor mij of van mijzelf hebben gehoord. Het is een van de mooiste verhalen die wij jullie kunnen vertellen.

De Geschiedenis van jullie Melkwegstelsel

Eens, op een tijd, werd er een melkwegstelsel geschapen dat gevuld was met de Liefde van God. De creatieve bron die het schiep had een welwillend systeem van miljarden jaren oud en meer dan genoeg tijd om miljoenen soorten planeten te scheppen. De natuurkunde van dit melkwegstelsel was voorbestemd voor voltooiing en voor leven. Het was geen toevallige fysica zoals jullie wel zullen aannemen, maar eerder een met een welwillend doel.

Toe de planeten afkoelden en leven ontwikkelden zou een planeet per keer de keuze hebben om te worden ingezaaid met spiritualiteit. Bij de mensen op elke planeet zou het DNA een beetje veranderd worden en zou er een duizenden jaren durende test beginnen.

De test zou er zijn om te zien of zij, in het proces van leven, de God binnenin zouden kunnen ontdekken – het welwillende scheppingssysteem. Als zij dat deden hadden zij toestemming om de ascensiestatus in te gaan waarin het fysieke feitelijk versmelt naar een multidimensionale realiteit.

Er zijn duizenden jaren voor nodig om een geascendeerde planeet te worden. In dat proces komt elke beschaving zeer dicht bij de creatieve bron van alle dingen. In dat proces wordt elk van hen uiteindelijk gevraagd om een andere planeet in het melkwegstelsel in te zaaien, ver weg van de hunne, en die te zaaien met hun geheiligde DNA. Kunnen jullie mij volgen? Dit is het systeem. Met vrije keuze zaaiden de mensen nu intuïtief op de uitgekozen planeet met de mogelijkheid om een ziel te dragen en bewust te worden van donker en licht – te beginnen met hun eigen puzzel van ontdekken, of niet.

Er zijn mensen die zullen zeggen: “Wel, Kryon, waar kwamen de eerste zaden vandaan?” Zij kwamen uit het centrum, de Grote Centrale Zon, de kern die jullie God noemen, de creatieve bron die overal is. De details hiervan zijn niet belangrijk. Het is veel belangrijker om schone lucht te vinden en in te ademen dan je tijd te besteden aan het vragen waar de lucht vandaan kwam. (een metafoor)

Wel belangrijk om te weten is dit: Jullie hebben familieleden in het melkwegstelsel! Nummer een: zij lijken heel veel op jullie. Nummer twee: zij hebben DNA dat heel veel op dat van jullie lijkt. Laten wij dit verduidelijken. Ik ga jullie informatie geven die wij eerder hebben gegeven maar die jullie nogmaals moeten horen zodat jullie het niet zullen vergeten.

Als jullie eenvoudige levensvormen in jullie zonnesysteem gaan ontdekken zullen jullie gaan zien dat de structuur van DNA-achtige moleculen algemeen is. Jullie zullen gaan merken dat jullie planeet in zijn processen het ontwikkelen van het leven en van creatie, niet geïsoleerd is van de rest van het melkwegstelsel.

Natuurlijk behandelt planetaire evolutie dingen op een unieke manier vanwege het milieu op de verschillende planeten, maar in basistermen gesproken is DNA een natuurlijk voorkomende evolutie van complex leven en de biofysica ervan is een deel van de manier waarop leven zich overal in het melkwegstelsel ontwikkelt. Dat is niet uniek voor de Aarde.

Jullie familieleden op deze andere werelden zijn humanoïde en zij lijken op jullie. Sommigen zijn groter door hun voeding of door zwaartekracht-attributen en anderen zijn kleiner. Maar het zijn geen angstaanjagende schepselen met 14 ogen en drie armen en krijsende stemmen. Het gaat een van de grootse dingen worden die jullie op een dag gaan ontdekken – dat er overal leven zoals dat van jullie is – overal. Ik zeg jullie, lieve mensen, dat als jullie dit uitvinden en je realiseren wat het betekent, jullie alles over intelligent ontwerp zullen begrijpen en zullen weten van een welwillendheid in het melkwegstelsel en dat jullie planeet eraan heeft gewerkt om dingen hetzelfde te maken, overal.

Kunnen jullie je een begin voorstellen van een beginnende samenleving, miljarden jaren geleden? Kunnen jullie je voorstellen dat een planeet dit zou kunnen doen? Een planeet, de eerste, zaaide met de kennis van God? Voor nu heeft hij geen naam en de inwoners, ras of wat jullie hen ook willen noemen hebben ook geen naam. Het was zeer lang geleden. Er waren miljoenen jaren voor nodig, maar zij deden het tegen alles in. Het is tussen twee haakjes een verhaal dat wij allemaal kennen en waar wij allemaal van houden. Dat was het begin….en wat een verhaal!!! Het gaat over waar zij doorheen gingen en hoe zij een andere planeet inzaaiden – maar EEN in een oneindige sterrenhemel, een zandstrand dat zover gaat als je kunt zien en maar EEN zandkorreltje werd er uitgekozen. (metafoor)

Zij vonden het en zij deden het en jullie weten niets van die wereld omdat het te lang geleden is. Die ene haalde het niet en zij zaaiden een andere in. Die derde haalde het en jullie kennen hun namen ook niet omdat het te lang geleden was.

Gemiddeld genomen heeft elke planeet ongeveer een miljoen jaren nodig vanaf het inzaaien tot aan de promotie. Hoe voelen jullie je daarbij? Laat mij jullie dit vragen: Waar denken jullie dat jullie zitten in het schema van spirituele ontwikkeling? Als ik jaar EEN zou zeggen, zou dat logisch klinken? Wel, jullie hebben nog een lange weg te gaan!

Maar laat mij jullie iets vertellen – jullie zijn over de beslissende streep heengegaan. Dat is de beschrijving van het punt waarop de mensen op een planeet langzaamaan beginnen te begrijpen wat zij doen en wat het doel is. Het start de klok. Laat dit je niet ontmoedigen. “Wel, Kryon, ik dacht dat het in de volgende generaties zou gaan gebeuren.” Echt? Jullie dachten na een paar generaties rond te lopen als licht? Een paar generaties? Er zijn mensen die dit feitelijk geloven. Ga je gezonde verstand gebruiken.

Het goede nieuws, lieve mensen, is dat alles waar jullie in 30.000 jaar op de planeet doorheen zijn gegaan – ploeterend door oude energie – voorbij is. Nu is er de mogelijkheid waarvoor jullie zijn gekomen. Dit is waarvoor jullie hier zijn aangekomen en het volgende goede nieuws is dat het niet uitmaakt hoe lang het duurt, maar jullie gaan allemaal aan alles meedoen! Ja! Geen van jullie gaat het “einde” missen van dit prachtige spel. (metafoor)

Elk leven vanaf nu zal in deze nieuwe energie zijn. Als jullie als Nieuwe Mensen na vier levens vanaf nu terugkomen, laten wij zeggen over 300 jaar, zullen jullie anders ontwaken (geboren worden). Als jullie je ogen openen zullen jullie niet alleen je moeder herkennen, jullie gaan de Aarde herkennen! Binnen een paar dagen zal jullie geest “welkom terug” zeggen! Het kind dat jullie zijn, zo gauw de ogen zich kunnen focussen, zal zich herinneren “Dat is een kopje. Dat is voedsel, Hé, dat is de figuur die met mijn moeder getrouwd is.” Jullie zullen het allemaal al hebben uitgevogeld en misschien na een maand of twee zullen jullie lopen – misschien eerder. Jullie hoeven niet te leren lezen (behalve als het een taal is die jullie nooit geleerd hebben). Wij hebben jullie dit eerder verteld. Denk je eens in. Lijkt het logisch voor jullie dat jullie steeds weer basis-menselijke acties overnieuw moeten leren? In plaats daarvan is het tijd om je deze dingen te herinneren!

Dit is wat de spirituele evolutie gaat scheppen. Er zal een bepaalde versnelling in zitten en daar hebben wij jullie zojuist over verteld. Er zullen enkele meesters terugkomen en jullie zullen hen niet als meesters zien. Jullie zullen hen als uitvinders zien. Dat is goed en het kan hen niet schelen als zij multidimensionale uitvindingen naar de planeet brengen die jullie in staat stellen om de patronen van materie te begrijpen.

Nu kan dit niets voor jullie betekenen maar stel je eens voor. Begrijpen jullie dat als jullie de patronen van materie zouden kennen jullie materie zouden kunnen ontwerpen? Als jullie de technologie zouden hebben om het patroon te begrijpen zouden jullie zelfs de massa kunnen veranderen. Net als bij stamcellen in het lichaam heeft materie ook een patroon.

Vraag het een natuurkundige. Geloof mij niet op mijn woord. Vraag het een natuurkundige: “Zou het mogelijk zijn als de gereedschappen en het begrip daarvoor zou hebben om atoomstructuren te kopiëren?” Ja. Ik zeg jullie wat er mogelijk is en als jullie daartoe in staat zijn komt dat omdat jullie niet worden onderbroken door oorlog en horror en plagen. Zien jullie hoe het werkt, lieve mensen? Het is een nieuw soort overleven.

Hoe meer jullie met elkaar samenwerken en proberen de “God in anderen” te zien, hoe meer jullie als planeet wordt gegeven en hoe verder jullie komen.

Miljarden jaren geleden leidde de ene planeet naar de andere na een miljoen jaren of zo per keer en een paar revoluties rondom het melkwegstelsel. (omdat alle planeten en sterren met dezelfde snelheid om het melkwegstelsel cirkelen. Er is een constante om tijd te meten voor al het intelligente leven in het melkwegstelsel. Elke zon en elke planeet rondom elke zon heeft dezelfde klok als je tijd meet in toerental of gedeeltelijk toerental rondom het midden van het melkwegstelsel. Als je met iemand van een andere planeet zou spreken over jaren, zullen zij geen idee hebben over wat je bedoelt omdat jullie jaren niet hun jaren zijn.)

De Pleiadiers zijn jullie ouders. Toen hun planeet in ascensie ging hadden zij de volledige God in hun DNA en realiseerden zij zich waar zij doorheen zijn gegaan. Zij wisten uiteindelijk waarvoor zij er waren en ontvingen een volledige pijnappelklier-verbinding – 100% efficiënt DNA – maar steeds aanwezig in fysieke lichamen. (zij bleven in fysieke lichamen).

Weten jullie hoe dit is? Kijk niet naar hun 3D-schepen. Deze prachtige wezens zijn verstrengeld met jullie en zij komen en gaan als zij dat willen. Tussen twee haakjes: dat doen zij door er gewoon aan te “denken”.

Jullie (op Aarde) waren de volgenden en de enige planeet na hen die werd ingezaaid. Maar wisten jullie dat ook zij spirituele ouders hadden, net zoals zij jullie sprituele ouders zijn? De namen van hun ouders en de ouders van hun ouders zijn Arcturiers, degenen van Orion en van Sirius. Ook zij zelf hadden allen spirituele ouders en ook die hadden weer spirituele ouders.

Luister, elk van deze groepen is een deel van jullie “creatieve bron-familiegroep” Sommigen zijn jullie spirituele grootouders en anderen zijn jullie overgrootouders. Sommigen zijn zelfs meer dan dat. Er zijn ook Ouden op jullie planeet vanuit andere delen van het melkwegstelsel die hier “gewoon om te helpen” zijn.

Laat mij jullie dit vragen: Wat weten jullie over de attributen van jullie biologische grootouders die jullie ouders niet hebben? Wat denken jullie over je grootouders, of zij nog leven of niet? Jullie kijken anders naar hen dan naar je ouders, nietwaar? Jullie ouders zijn dichtbij, maar jullie grootouders niet. Jullie grootouders zijn degenen die jullie zullen bezighouden en jullie helpen je plaats te vinden. Ma en Pa? Zij zijn er om jullie er zeker van te maken dat jullie kunnen overleven en zij geven jullie de regels van het leven.

De Pleiadiers zaaiden jullie en zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de informatie als jullie de tijdcapsules openen. Zij zijn degenen die jullie door alle tests voeren van het Kristallijnen Raster en de andere systemen die zij hebben geschapen om met jullie te communiceren voor jullie spiritueel ontwaken en jullie overleving.

Er zijn mensen die zeggen: “Kom, laten wij gaan!” Ah, maar de grootouders, zij zijn degenen die de vriendelijkste hulp geven omdat zij meer beschikbaar zijn en niet dezelfde verantwoordelijkheden hebben als de ouders. Zij vormen ook een volwassener en Oudere groep dan de ouders.

Begrijpen jullie waar dit heengaat? De Arcturiers en degenen van Orion en Sirius zitten in jullie DNA omdat jullie de “Galactische Akasha-erfenis” hebben. Jullie kennen hen en zij kennen jullie. Zij zijn waarschijnlijk de meest hulpvaardige hulpgroepen op de planeet. Scheid hen niet van de anderen en aanbid hen niet. Zie het systeem, lieve mensen, voor wat het is.

Neem alles van hen in je op en weet dat zij nu bij ons zijn in deze zaal, bij deze communicatie. Zij houden van het feit dat wij nu helpen om hen te ont-mystificeren tot wie zij zijn. Degenen die hen channelen kunnen zeggen dat zij hier of daar vandaan komen, maar ik wil dat jullie naar de metaforen binnen hun informatie gaan kijken, want deze metaforen zullen naar de waarheid leiden.

De reden waarom deze groepen helpen is dat zij jullie spirituele grootouders en overgrootouders zijn. Daarom voelen zij voor jullie zo goed en daarom zijn enkele channelings van hen zo puur en excellent. Als de channelaar puur is zullen jullie zien wie zij zijn. Zij houden van jullie en zij weten wie jullie zijn.

Het is belangrijk dat de oude zielen die voor mij zitten begrijpen waar ik het over heb en weten dat ik niet in code of in metaforen spreek.

Op dit moment spreek ik over de realiteit en het spiritueel gezond verstand dat prachtig is. Deze informatie komt regelrecht uit de creatieve bron die jullie God noemen. God is groter dan alles wat jullie is verteld, lieve mensen, en als jullie dat gaan inzien wil ik dat jullie een ding gaan onthouden voordat wij afscheid nemen. Als jullie het wonder van de Schepper zien wil ik dat jullie je herinneren waar het vandaan kwam, want jullie Akasha-afstamming is God. Denk daar eens over na. Het is tijd om je op te richten, recht overeind te gaan staan en deze afstamming te claimen. Zeg “hallo” tegen je grootouders.

Hebben zij misschien een lange tijd hierop moeten wachten? Is dit te griezelig? Voor sommigen wel. Voor anderen laat de waarheid een bel rinkelen van puurheid en antwoorden komen op de vragen die zij zich al lang afvroegen. Lieve mensen, jullie krijgen hulp. Weet dit, werk ermee. Gebruik het!

En zo is het.

KRYON