Kryon in Utah en Arizona. 2 / BOODSCHAP VOOR MARIETTA

Live Kryon Channeling:
Kryon in Utah en Arizona. 2

BOODSCHAP VOOR MARIETTA

14 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

De inheemsen over de hele planeet hadden het, zij begrepen dat de zielen van de overledenen terug komen met wijsheid, dat zij in dit land in het bloed leven en de wijsheid is de manier waarop zij de informatie doorgaven zodat de generatie die nu bestaat wijzer is dan de generaties daarvoor en daarom vraag ik altijd toestemming aan de voorouders in een land als dit, om een boodschap te brengen die over hen gaat.

Terwijl ik hier spreek, lieve mensen, luisteren de rotsen. Het land leeft! Dertig jaar geleden begon ik jullie deze dingen te vertellen. Ik vertelde jullie dat wetenschappers op een dag het leven zelf zouden herdefiniëren als zij zich zouden realiseren dat er leven is in het land, in de rotsen, in het stof….  omdat hetgeen zij hebben ontdekt, multidimensionaal is en zij herkennen een intelligentie van wijsheid die er altijd is geweest. Moderne cultuur en mensheid in deze dagen met alle spiritualiteit hebben de medewerking en de tevredenheid, samenwerking, met Gaia losgelaten. Maar dit, lieve mensen, verandert….samen met andere dingen. De Maya’s voorspelden voor 2012 – als jullie het zouden halen, lieve mensen – dat de beschaving omhoog zou gaan en een van deze dingen zou de herontdekking zijn van dingen uit het verleden.

Een grote “aha” als het bewustzijn omhoog zou gaan en jullie je langzaam zouden gaan keren naar degenen die hier het langst leefden omdat een hoger bewustzijn ook altijd de Aarde zal omvatten. Op dit moment is dit niet zo. Marietta zit naast mij en ik wil haar eren en ik wil haar iets vertellen. De groep die in deze vallei is samengesteld, op deze mooie plaats, in deze stilte, waarvan jullie denken dat het een spirituele groep is, is dit niet….het is een bewuste groep. Ik wil tegen Marietta zeggen dat deze groep bewust is ondanks alle verschillen en culturen. Ik wil tegen Marietta zeggen dat deze groep zich bewust is van wat jij in je bloed meedraagt, dat dit de wijsheid van de voorouders is en de belofte van de dingen die gaan komen. Deze groep is zich bewust van wat jouw voorouders met zich meedragen en wat jij met je meedraagt de toekomst zal beïnvloeden en dat er een tijd zal komen waarin velen naar jou en jouw volk zullen komen en aan jouw voeten zullen zitten om naar de verhalen te luisteren omdat elk verhaal een verhaal is over de juiste manier van leven. Elk verhaal heeft metaforen over de dieren en de planten en de Aarde en dit zijn dingen van diepgaand belang, dingen die de cultuur en de herinnering duizenden jaren hebben gedragen, terwijl de moderne cultuur doorgaat met oorlog voeren en daar helemaal niet mee verder mee komt; zeker geen herinnering van kennis over wat deze Aarde betekent.

Jullie cultuur, Marietta, draagt enkele prachtige verhalen, zelfs degene die jij al hebt verteld. Het draagt symbolen die zelfs jij niet kent aan ons over; symbolen die andere inheemsen hebben ontwikkeld en waarover jij ook spreekt. Ik zal jou er een geven: De Oude Tibetanen ontwikkelden een systeem van cijfers waarbij de cijfers bepaalde dingen en energieën betekenden en dit leek veel op de manier waarop de inheemsen energie verbonden met verschillende dingen en dieren op de planeet, en een van de diepgaande cijfers was de 4. Marietta heeft ons veel voorbeelden gegeven van de vier ditten en de 4 datten en de vier beslissingen en de vier werelden en je kunt hen zien als verbonden met de vier windrichtingen van de planeet en ook dat zij zijn verbonden met Moeder Aarde, met Gaia, en met Al Wat Is….in de grond van de Aarde. Er is iets gelijkwaardigs over de hele planeet over wat de inheemsen weten, wat zij onderwijzen op hun eigen manieren, door hun eigen taal en symbolen en, lieve mensen, dit komt allemaal weer terug bij de Aarde. Er gebeurt nu iets anders: Marietta, ik vertel jou dat ik achter jou een vrouw zie staan; een oude vrouw, en jij weet wie zij is. Jij hebt haar mantel overgenomen, lieverd! Ik zie achter haar nog een vrouw en achter haar nog een vrouw en ik zie in deze stamlijn van jou sjamaanse kwaliteiten die duizenden jaren terug gaan. Niet een daarvan is mannelijk. Heb jij gemerkt dat enkele van de verhalen uit jouw cultuur gaan over het wantrouwen van mannen? Dit geldt ook voor het verhaal dat ik jou wil vertellen….dat vrouwen altijd degenen waren die de sjamaanse energie droegen. Misschien heb jij dit in dit land, in deze jaren en jouw stamlijn, niet gezien, maar het komt terug! Jij zou moeten weten dat dit de manier is en het ook steeds zo is geweest….het begon met de vrouwen. Jullie zeggen de medicijnman….het was de medicijnvrouw! (Kryon lacht) Omdat zij de geheimen en de wijsheid droegen. Wat kun je beter hebben dan een vrouw die geboorte geeft, vreugde, verzorging, om dingen te onderwijzen? Dit is zo logisch als wat. Jij noemt jezelf een sjamaan in opleiding. Ik zeg jou dat elke sjamaan tot aan de laatste adem in opleiding is/was omdat zij nog steeds van de planeet leren….en van hun voorouders en hun stamlijn. Dit is onze boodschap van vandaag: Wij zien jullie en wij kennen jullie!

Is het mogelijk om – zoals Marietta – tegen de Aarde te zingen en dat die daarop reageert? Ja, het is mogelijk dat de Aarde daarop reageert en dit is de boodschap waarvan de Ouden in deze vallei willen dat jullie die weten. Laat het beginnen bij de planeet en van daaruit verder gaan. Laat de wijsheid die jullie in je leven hebben om op de juiste manier te leven ervoor zorgen dat jullie weten hoe je elkaar dient te behandelen. Begin met de Aarde en wij hebben dit eerder gezegd: De boomknuffelaar weet dit….degene die de velden in gaat, weet dat de Aarde een persoonlijkheid en liefde voor jullie heeft, en terug zal zingen.

Ik hoop dat jullie deze boodschap hebben gehoord en de intensiteit van de compassie hebben gevoeld. Daarom zeggen wij: Alles wat jullie dienen te weten ligt vlak voor jullie voeten.

Laat een nieuwe manier van denken beginnen en terugkeren naar wat de inheemsen van de planeet jullie kunnen leren. NU!!

En zo is het.

Kryon