Kryon in Utah en Arizona. 4 / DE VIER WINDRICHTINGEN

Live Kryon Channeling:
Kryon in Utah en Arizona. 4

DE VIER WINDRICHTINGEN

14 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vierde boodschap in dit dierbare land. Voordat wij beginnen vraag ik toestemming aan de voorouders voor deze boodschap, op deze plaats, in deze verbazingwekkende grot (zie foto) waarin de Ouden leefden. Wij zijn hier al eens eerder geweest en het is nu even verbazingwekkend als toen. De energie van de voorouders blijft….en blijft….door generatie na generatie….de voorouders zullen hier altijd zijn en de belangrijkste reden hiervoor is dat zij altijd beschikbaar zijn voor wijsheid en hulp voor degenen die op deze plaats zijn, het land belopen en dit behelst ook de bezoekers omdat het tijd is om de wijsheid van de Ouden te delen, die hier is geleerd voor degenen die deel uitmaken van de moderne cultuur en die deze kennis hard nodig hebben omdat niemand hen die ooit heeft verteld. Dus vragen wij op dit punt toestemming aan de voorouders voor wat wij gaan vertellen in deze boodschap die een beetje anders zal zijn. Lieve mensen, misschien zijn jullie je juist hier ervan bewust: de vier heilige windrichtingen. Met name ook voor deze cultuur en voor de manier waarop zij Spirit benaderden, en zij zijn niet alleen want er zijn op de hele planeet culturen die de vier windrichtingen eren voordat zij iets anders doen. Ik ga iets doen dat wij op andere plaatsen zoals deze hebben gedaan. Deze vier windrichtingen hebben namen en zij hebben schijnbaar de namen van het kompas.

Als ik de regels van het protocol volg zou ik hen op een bepaalde volgorde eren, en dit ga ik niet doen. De reden is omdat wij hen gaan eren op een unieke manier en die zal elke keer anders zijn. Als ik hier morgen zou zitten, zou het anders zijn. Het gaat als volgt: De wind blaast niet alleen uit een heilige richting. Als de wind uit een bepaalde richting waait die is afgestemd op het land, wat gebeurt er dan? Wat betekent het dan….dat het jaargetijde te abrupt eindigt of dat er een ongebruikelijke “weersverhoging” zal zijn. Het heeft te maken met water, het heeft te maken met jagen, het heeft te maken met alle dingen die jullie nodig hebben om te overleven. Als de wind uit een andere richting waait is dit hetzelfde en jullie weten nooit uit welke richting de wind zal komen.

Wat ik in deze parabel zeg is dat de wind op dit moment vanuit een heilige richting waait en de richting zomaar kan veranderen. Het is de wind van de dag maar wij gaan de richtingen niet eren omdat wij iets anders gaan doen wat ik al eerder heb gedaan. Wij nemen de eerste initialen van de namen van de windrichtingen in het Engels en zijn zij aldus een teken voor het leerproces.

Laten wij eerst het Oosten eren en bespreken. Vandaag is dit het Oosten dat met de letter E (East) begint en dit staat vandaag voor Verlichting. Wat bedoel ik eigenlijk met verlichting – een woord dat tegenwoordig zo vaak wordt gebruikt. Er zijn vele zielen die nu luisteren en lezen en zeggen dat zij het begrijpen. Ik ga het dus herdefiniëren. Verlichting betekent dat een mens ervoor uitkomt dat hij weet dat hij niets weet, want wat er volgt en hij niet kent, wordt een licht dat schijnt op iets dat hij niet wist. Daardoor kan een verlicht iemand overal op elk moment zijn en dit hoeft niet speciaal met spiritualiteit of cultuur te maken te hebben. Elke mens die zegt: “Ik weet wat mij is verteld en ik ken mijn cultuur en mijn tradities; ik ken de Ouden en mijn ouders en ik ken mijn kerk, maar ik sta open voor iets nieuws en groters omdat de tijd verandert en de wind vanuit een andere richting waait. Wij hebben dit eerder gezegd: De Schepper is de Schepper en die verandert nooit. De Aarde is de Aarde en die verandert nooit. Maar wat wel verandert is de relatie van de mens met al deze dingen. Daarom kan er, ondanks wat jullie denken te weten of wat jullie voorouders je hebben verteld, altijd meer zijn, want als jullie je bewustzijn gaan verhogen zal de Aarde jullie misschien wel meer geven dan aan de voorouders. Als jullie bewustzijn gaat verhogen kan het heel goed zijn dat de Schepper, de sluier, de engelen of hoe jullie hen willen noemen, jullie meer zullen laten zien dan ooit tevoren. Het is dus het toestaan dat de mens schept door jullie te laten zien hoe praktisch dit is. Het is een feit dat dit niet noodzakelijk is verbonden met geloofssystemen. Stel je eens een verlichte natuurkundige en een niet-verlichte natuurkundige voor. (Kryon lacht) Degene die niet verlicht is zegt: “Ik geloof alles dat is ontdekt correct en waar is en dat natuurkunde statisch is omdat dit de manier is waarop het Universum werkt en ik dit steeds weer kan bewijzen en ik dit mijn hele leven al heb gedaan!” De verlichte natuurkundige is degene die dit ook zegt, maar ook dat het kan veranderen en de dingen die kunnen veranderen en de natuurkundige kunnen verrassen zijn als volgt: In natuurkunde van een oude energie meten jullie dingen en ontdekken jullie dingen die jullie aanmerken als natuurwetten en jullie schrijven hen op en beschouwen hen dan als solide en onveranderlijk. Jullie werkten daarmee en met alles wat jullie nodig hadden, de uitvindingen, en met alles wat jullie geloofden schiepen jullie een wet voor altijd. Maar de verlichte wetenschapper zegt: “Ik weet dat het geen wet is, het is gewoon een basis, geen wet!” Met andere woorden: als je niets verandert is dat het ook wat je krijgt!

Voor de natuurkundigen die misschien luisteren: Als jullie de dingen gaan meten die Newton heeft gemeten, de dingen die jullie geloofden en zo lang hebben gebruikt, kunnen jullie gaan kijken naar de elementen van de natuurkunde, met name het element zwaartekracht, en jullie hebben massa en dichtheid en kijken ernaar en zeggen: “Dit is dit, en dat is dat”…..wat als een van hen variabel is? Wat als jullie massa zouden kunnen veranderen? Jullie hebben een marmeren knikker op de tafel en jullie precies wat het is, hoeveel het weegt, hoe snel hij zal vallen en hoe hij beweegt en jullie schrijven dit op en gaan verder. Intussen ligt de knikker daar en zegt: “Ja, maar… Wat als je mijn massa zou veranderen? Misschien weeg ik dan niet meer zo veel. Misschien doe ik dan niet meer wat jij denkt”

Wat als alle wetten alleen maar een basis zijn en erop wachten tot jullie enkele parameters gaan veranderen….? Dat is een verlichte natuurkundige….die zegt: “Ik weet niet wat ik niet weet, maar niets is eeuwig!” Er is geen wet die onveranderlijk is. Als jullie dit in je dagelijks leven brengen, lieve mensen, kijken jullie om je heen en zeggen: “Ik weet wat mij vader mij vertelde, wat mijn moeder mij vertelde, wat mijn kerk mij vertelde en ik respecteer hen en gebruik dit ook, maar ik sta open voor alles, ook in de natuurkunde! Ik sta open voor alles, misschien wel iets dat groter is en nieuw” Zou het niet spectaculair zijn als de Aarde nu tegen jullie zou spreken als nooit tevoren? Als jullie zouden vragen: “Waarom nu?” zou zij zeggen: “De mensheid is nu op een plaats waar zij dit kunnen horen terwijl zij dit eerder niet kon.” Maakt dit dat jullie grootvaders het fout hadden, dat jullie ouders het fout hadden en dat de kerk het fout had. Nee, dat was niet zo omdat zij alleen maar hoorden wat mogelijk was. Nu, in een nieuwe energie van verlichting zijn er meer dingen mogelijk en zichtbaar en hoorbaar en het begint alles wat jullie doen te veranderen.

Deze boodschap is net als vele andere controversieel omdat er mensen zijn die zeggen: “Breng mij niet in verwarring over wat mij is verteld!” En dat is het verschil tussen verlichting en geen verlichting. En dat is E van Oost (East).

Laten wij naar het zuiden gaan en de letter S (South) gebruiken, en die staat voor synchroniciteit. Synchroniciteit wordt begrepen en gezien als geluk; soms als een kans. Jullie zijn op de juiste tijd op de juiste plaats en synchroniciteit zal dan iets speciaals voor jullie scheppen. Een deel van de nieuwe energie – zelfs als de Aarde nu anders tegen jullie spreekt – is het verwachten van dingen die vroeger kansen waren. Nu ben ik hier in een land waarin de voorouders jullie altijd probeerden te vertellen dat jullie kansen onder controle hebben. Dit geldt voor het weer, voor jagen, over overleving dat als jullie bepaalde dingen op bepaalde manieren zouden doen, de Aarde zal meewerken. Dit is Oude informatie en nu leren jullie deze weer op dagelijkse basis.

Lieve mensen, bewustzijn is energie. Als jullie deze energie laten inwerken op verwachtingen, kunnen jullie werken met het hele idee van kansen en kunnen jullie dit naar jezelf brengen. “Kryon, zeg jij dat wij dingen kunnen controleren die normaal buiten ons liggen?” Ja! Kunnen jullie ergens naartoe gaan in de verwachting dat jullie iemand ontmoeten en denken dat jullie bepaalde informatie nodig hebben die jullie niet hebben? Het antwoord is Ja. Dit heeft te maken met ontworpen bewustzijn. Hoe jullie je leven vormgeven! Als jullie van plaats naar plaats gaan met een houding van onveranderbaar zijn en dat er niets beter zal worden voor jullie hebben jullie al die tijd een bepaalde eentonigheid en gaan jullie gewoon door het leven heen. Ik zeg het nogmaals – dit is zo diepgaand, lieve mensen – dat bewustzijn zo’n diepgaande energie is en zo goed werkt dat jullie krijgen wat jullie denken! Als jullie tegen jezelf zeggen dat er nooit iets goeds gebeurt hebben jullie hiermee een order geplaatst bij het Universum, maar zal jullie nooit iets goeds gebeuren. Het is bijna alsof een groep voorouders om je heen luistert naar wat jullie willen, zoals jullie het beschreven vanuit je geest en vanuit je bewustzijn en jullie zeggen: “Dat ben ik. Er verandert nooit iets voor mij; er zal mij nooit iets goeds gebeuren.” Dit gebeurt zo vaak, lieve mensen, door de mond uitgesproken in zo vele culturen die hierin getraind zijn omdat zij zeggen dat de voorouders om je heen zullen verdwijnen en dat dit hetgeen is wat jullie zullen hebben. Maar de mens die feitelijk begrijpt dat het bewustzijn de kansen kan veranderen kan die order plaatsen als bij een menu: “Ik zal de juiste persoon ontmoeten, ik zal de juiste informatie krijgen en ik zal op de juiste tijd op de juiste plaats zijn en jullie lopen van plaats naar plaats in de verwachting dat er goede dingen gaan gebeuren; verwachten dingen die je leven zullen verhogen; en ik zit hier en vertel jullie dat dit een verschil maakt en dit is geen wensdroom: Jullie scheppen met de energie van je bewustzijn! Kunnen jullie het weer veranderen met de energie van bewustzijn? Lieve mensen, Ja, ja, en de Ouden hebben dit al duizenden jaren voor jullie gedaan! Dit was de letter S.

De letter N staat voor het noorden en ik kan niet anders: dit is de Nieuwe Mens. De nieuwe mens is hetgeen waar ik al vele jaren over spreek; een mens die helemaal niet lijkt op de historische mens. De nieuwe mens die de energie van compassie en de manier waarop die werkt, begrijpt.  De nieuwe mens die in zoveel gebieden van het leven wordt geplaatst, niet alleen in het spirituele. Jullie zullen de nieuwe mens zich zien ontwikkelen – geloof het of niet – in de politiek. Jullie zullen de nieuwe mens zich zien ontwikkelen – geloof het of niet – bij de multinationals….de mens die een nieuw proces over de manier waarop mensen denken, begint te begrijpen en ook over hetgeen mensen willen wat zij nooit eerder wilden hebben. De nieuwe mens heeft een specifiek attribuut dat zoveel verschilt van de oude mens. De oude mens kijkt naar de geschiedenis en zegt dat die zich zal herhalen….wat er eerder is gebeurd zal zich herhalen want het is een cirkel en je kunt niets anders verwachten! De nieuwe mens begrijpt dat dit zich niet hoeft te herhalen omdat er nieuwe attributen komen die de toekomst en de potentiëlen van alles zullen veranderen. De nieuwe mens is geen attribuut van hoop maar een feitelijk ontworpen realiteit. De nieuwe mens zal begrijpen dat er nieuwe dingen zijn aangaande bewustzijn waardoor een oud bewustzijn zich in de toekomst niet kan herhalen. Daarom vertel ik jullie dat het verleden niet telt als maatstaf voor wat er aan zit te komen en hoe langer jullie leven, hoe meer jullie hiervan zullen zien, lieve mensen.

Er zullen altijd neezeggers zijn die zeggen dat dit gekkenwerk is en dat er duizenden jaren zijn waar jullie naar kunnen kijken en dat dit ook geldt ook voor de menselijke natuur….waarop jullie zeggen dat dit niet uitmaakt omdat het op die manier niet werkte. De nieuwe mens zal deze persoon aankijken en zeggen dat het op die manier niet meer werkt. Het komt eraan! Sommigen van jullie zien het al in sommige dingen die op de planeet gebeuren.

De laatste heilige windrichting waarover wij willen spreken is het Westen. Jullie zien dat zij niet in de juiste volgorde staan. West staat vandaag voor Vrouwen (Women). Lieve mensen, begrijp de woorden van Kryon niet verkeerd als jullie dit voor het eerst horen….dit heeft niets met politiek te maken of met de rechten van vrouwen. Het heeft alles te maken met gezond verstand. Wat jullie zullen gaan zien is een herkenning dat vrouwen iets beter doen dan mannen en het eerste is geboorte. Voeg daaraan toe wat zij na de geboorte doen….zij trainen hun kinderen, zij hebben compassie en geduld met hun kinderen. Als een kind in moeilijkheden zit, waar gaat het dan naartoe? Naar mam! De vrouwen hebben de mentale en bewuste uitrusting om spirituele gidsen te zijn voor deze planeet. Zij hebben de hoogste intuïtie-factor van de beide geslachten en dit stelt hen in staat om de sjamanen-energie te hebben die jullie nodig hebben om jullie naar de toekomst te leiden.

Op dit moment, lieve mensen, zijn er vele geloofssystemen op de planeet en ik zeg jullie dat zij zich op de oude manier niet kunnen handhaven. Dit heeft niets te maken met politiek of oorlog of met de jongeren die het daar niet mee eens zullen zijn. Wat gebeurt er met een cultuur als jongeren daarnaar kijken en zeggen: “Niets voor Mij” en weggaan? Het  antwoord is dat het zich gaat vermengen en veranderen omdat niemand erin geïnteresseerd zal zijn. In bepaalde geloofssystemen zullen jullie deze onthulling zeker gaan zien, waar alleen mannen in het verleden de leiders waren en waar vrouwen dit nu ook gaan worden. Als zij dit beiden doen zal het duidelijk zijn wie dit het beste kan. Langzamerhand zullen jullie zien dat – zoals de moeders – vrouwen degenen zijn waartoe jullie je willen wenden voor spirituele adviezen. Lieve mensen, zo was het in Oude tijden ook en dit gaat vandaag de dag terugkomen. Zo sterk als de mannen zijn….de vrouwen kunnen dit beter.

Zoals de wind op dit moment blaast, terwijl ik in deze stoel zit met mijn partner – zijn dit de attributen waarover ik wilde spreken om de vier windrichtingen te eren.

En zo is het.

Kryon