Kryon in Utah en Arizona. 6 / Gods focus zijn jullie!

Live Kryon Channeling:
Kryon in Utah en Arizona. 6

Gods focus zijn jullie!

14 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een mooie plaats hier. De boodschap van vandaag is een vervolg op de eerdere boodschappen in deze serie die de Monument Valley Tour wordt genoemd. Dit is boodschap nummer zes. Deze werd gebracht op 14 februari van jullie jaar 2019, en volgens jullie cultuur en gebruiken is dit Valentijnsdag. De boodschap van vandaag gaat, zoals altijd, ook over liefde maar zal gepaster zijn dan ooit. Lieve mensen, laat mij alsjeblieft met de toestemming van de voorouders van deze plaats, nogmaals voor de oren van degenen die het nog niet hebben gehoord, een paar dingen vertellen die wij al eerder hebben onthuld en misschien een beetje anders. Het gaat over de majesteit van de Creatieve Bron. Bijna elke mens op de planeet, welk geloofssysteem hij ook heeft, heeft weet van de Creatieve Bron en zoals het geloof al zegt werd het Universum geschapen door Eén Bron. Vergeleken met het Universum zijn jullie oneindig klein en is de Creatieve Bron oneindig groot en jullie hebben op deze Bron een persoonlijkheid geplakt, zoals jullie dit zo vaak doen, en deze Bron is Liefde….pure Liefde! Niets dan Liefde! Zo helder als Licht kan zijn zonder enige duisternis. Prachtige, welwillende, compassievolle Liefde, en wij hebben het eerder gezegd: zoveel liefde als jullie je kunnen voorstellen voor je kinderen, man/vrouw, familieleden en vrienden…..maal duizend….zoveel liefde! Deze liefde is gefocust op de delen van de Bron zelf, die jullie zijn!

Lieve mensen, er is ander leven in dit Melkwegstelsel en ook daar wordt op gefocust omdat het allemaal onderdelen zijn van de Creatieve Bron en er is liefde ingebouwd in de puurheid van alles!

De reden waarom ik hier weer – weer – mee begin is dat jullie, lieve mensen, de sluier hebben geschapen waar doorheen jullie kijken naar deze liefde, en aan deze kant van de sluier, het wezen dat jullie nu zijn, mens zijn….hebben jullie dualiteit. In de dualiteit is er positief en negatief, er is licht en donker en er zijn allerlei dingen die jullie hebben geschapen en wat jullie de menselijke natuur noemen en dit is feitelijk gepast en correct want dit geeft jullie vrije keuze zodat jullie de negatieve en positieve dingen kunnen zien, yin en yang, en een keuze kunnen maken. Laat mij jullie iets vertellen: aan de andere kant van de sluier, bij de Creatieve Bron, is er geen dualiteit. Er zijn mensen die zeggen: “Natuurlijk is daar geen dualiteit!” en zij schudden hun hoofd. Maar begrijpen jullie dit wel echt? Alleen hier bij jullie is er dualiteit! Toch zijn er heel veel mensen die de dualiteit op deze kleine Aarde nemen, waar jullie worstelen met een laag percentage aan licht en worstelen met de dualiteit om jezelf constant te verbeteren, met vrije keuze; jullie nemen de worsteling en plakken die op hetgeen jullie geloven over de andere kant van de sluier. Jullie hebben God daarmee disfunctioneel gemaakt: jullie nemen deze Creatieve, pure Bron, en plakken daar menselijke dingen op omdat jullie niets anders kennen en zeggen dat alles moet zijn zoals jullie….en dan is er dus een boze God en een die niet altijd tevreden is en feitelijk kinderen martelt. Dit is het geloofssysteem over die prachtige Creatieve bron en alweer zeg ik jullie dat jullie jezelf namen en nemen en op hetgeen plakken wat heilig is.

Laten wij eens kijken waar dit naartoe gaat en wat er gebeurt want de volgende stap is dan het scheppen van de zonde. Als je dan zou vragen aan degenen die in de zonde geloven wat zonde is zouden zij zeggen: “Alles wat God niet bevalt is zonde!” Als er dan zonde is moet er ook vergeving zijn!!!

Laat mij jullie iets vertellen, lieve mensen. Pure liefde, de absoluut puurste liefde, is niet in staat om ontstemd te zijn. God heeft geen menselijk brein dat ontstemd kan zijn of niet of oordeel heeft of geen oordeel. Pure liefde is pure liefde omdat het niet eens een verkeerd antwoord kan geven….dat kan het niet want als jullie het puurste licht zouden nemen dat jullie je kunnen voorstellen en daarop modder gooien die blijft plakken en denken dat dit zo zal blijven zoals dit bij jullie gebeurt…. zo zijn er miljoenen op de planeet die God met modder beplakken. Vergeving: In een spirituele wereld is dit bijna een industrie. Ik wil dat jullie even nadenken. Als jullie kinderen hebben en hen als test in een donker hok stoppen en zij daarin van het kastje naar de muur rennen en weer terug, tegen elkaar schreeuwen, en als jullie dit dan zonde noemen en hen straffen en weer terug in het hok stoppen omdat zij tegen een muur renden omdat zij niet goed konden zien, is dit precies hetzelfde als jullie zeggen dat God dit met jullie doet. Niet jullie allemaal, maar miljarden van jullie wel. Dit, lieve mensen, zal een onderdeel zijn van de Opwaardering; een spiritueel ontwaken van logica. God is geen mens! God zou dit nooit doen! Toch heeft zonde vergiffenis geschapen….een industrie! Als jullie denken dat dit geen industrie is, zelfs binnen het spirituele, kijk dan eens naar jullie geschiedenis. Wij waren op een plaats die Italië wordt genoemd en wij spraken over een man die Franciscus heette in een plaats die jullie Assissi noemen en de heiligste leider in die tijd was de paus in Italië. Deze paus  verkocht vergeving van zonden voor geld. “Ongepast tot het maximum” zouden jullie kunnen zeggen. Franciscus zag dit omdat Franciscus puur was en vervuld van het licht van de Creatieve Bron; hij was niet vol van het pompeuze van de paus. Het verhaal van Franciscus is behoorlijk verbazingwekkend maar vandaag zeggen velen dat hij geeneens priester was….maar hij trok wel mensen aan, net als elke meester op deze planeet die puur was. Hij trok mensen aan door zijn puurheid en omdat hij liefde was en zelfs de priesters van de kerk werden aangetrokken door wat hij geloofde en deed en wat hij zei en wat hij mensen in zijn leven voorleefde. Dat was Franciscus. Wij hebben zojuist gezegd dat hij omkoopbaar was, (Kryon lacht) net als de paus, want hij had geld nodig voor zijn onderhoud, voor de dieren en voor zijn ziekenhuis en dus vertelde hij de paus iets omdat de paus hem ontmoette, dat moest de paus wel omdat hij veel populairder was dan de priesters….hij werd gevaarlijk door zijn puurheid. Hij vertelde tegen de paus: “Als jij mij geld geeft voor deze dingen zal ik stoppen om zo “aantrekkelijk” te zijn als jij stopt met het verkopen van vergiffenis voor zonden.” Dit was de overeenkomst en in de kerk van Assisi is er zelfs een schilderij van Franciscus hoewel de mensen die deze kerk bezoeken het niet als zodanig zullen herkennen. In feite laat het schilderij zelfs de ontmoeting van Franciscus en de paus zien met de lijst van eisen van Franciscus aan de paus. Een lijst, een overeenkomst zodat de paus zou stoppen met het verkopen van vergiffenis van zonden. De gidsen in de kerk zullen vertellen dat het een lijst was en ik vertel jullie dat het een contract was: de verandering bij de paus was: verander de kerk en maak die puurder!

Dit is de soort industrie die vergeving voor sommigen was geworden. Op bepaalde manieren werd dit een industrie van angst. Als je dit soort vergeving niet had voor een God die over je oordeelt – de God van pure liefde – is er angst over wat er met je ziel kan gebeuren.

Deze dingen, lieve mensen, komen niet van God. Zij kunnen niet komen uit de Bron van puur licht en liefde die geen bewustzijn van een mens is. Dit komt van mens tot mens, mensheid, systemen. Het meest ongepaste ding heden ten dage op deze planeet is angst hebben voor de Bron want alles wat deze Bron wil doen is liefhebben.

Liefde is de boodschap van de dag. Eerder vandaag, lieve mensen, hadden jullie een vergevingsoefening, maar die had niets te maken met spirituele vergeving maar ging over mens tot mens. Dit is de vergeving waarover ik wil spreken. Ik wil spreken over wat het betekent en misschien op een manier die jullie niet eerder hebben gehoord. Ik wil dat jullie nu ontspannen liggen in de armen van God, wat dit woord voor jullie ook moge betekenen. Zie dit prachtige, kostbare licht, al is het maar voor even, dan vertel ik jullie een verhaal. Het verhaal is alweer een logisch verhaal en meer dan dat: het beschrijft de attributen van jullie hersenen zodat jullie begrijpen wat jullie doen als jullie gaan vergeven. Het komt regelrecht van het licht en ik zal jullie dit laten zien.

Toen ieder van jullie kind was kwam er een moment waarop jullie je hand verbrandden, of een arm, of een been, aan iets dat heet was. Dit gebeurt bij elk kind want hoe vaak de ouders ook zeggen dat je moet oppassen voor hitte….er komt een moment waarop jullie dit zelf gaan testen. En op dat moment waarop jullie als kind je hand verbrandden, zelfs voordat jullie konden praten, zet deze gebeurtenis zich vast in de neuronen van jullie hersenen. In de synapsen waar de plaats is waar de verbranding wordt opgeslagen is wordt die heel je leven bewaard. Jullie zullen de reden waarom ik jullie dit vertel snel begrijpen. Het is blijvend. Het zou leuk zijn als jullie het weg zouden kunnen halen, deleten, maar dat kunnen jullie niet. Jullie hersenen werken niet zoals jullie huidige computer….er is geen deleteknop….het is daar en het blijft daar. In het geval van de verbrande hand gaat dit om overleven; het blijft daar omdat het nodig is dat het daar blijft zodat jullie het nooit vergeten.

Dit is de manier van de hersenen, maar dit gebeurt ook bij iets anders. Lieve mensen, dit gebeurt bij verraad, het gebeurt bij onaardigheid, het gebeurt bij het ervaren van een trauma, het gebeurt als ouders een kind misbruiken, dit alles is ingeëtst in de hersenen. Zelfs als jullie volwassen zijn en worden verraden of er iets van deze dingen gebeurt etst dit zich op dezelfde plek als toen jullie je hand verbrandden en het blijft en het blijft daar. En jullie raken het niet kwijt.

Vandaag hadden jullie een oefening die jullie misschien hebben opgeschreven omdat die mogelijk moeilijk was, omdat er dingen waren die jullie willen vergeten en omdat jullie hen wilden vergeten en hen toch weer voelen. Al deze gevoelens komen weer omhoog en er zullen tranen zijn en ongemak en zorgen en dus zullen de meesten van jullie wegblijven van deze dingen. Tot op bepaalde hoogte doen jullie dit allemaal en sommigen meer dan anderen. Jullie schreven hen op en verbrandden het papier met een bepaalde ceremonie. “Zo zie ik het….zij zijn verdwenen.” Maar ik heb jullie zojuist verteld dat dit niet zo is, maar jullie ceremonie vertelt jullie hersenen dat zij weg zijn. Laat mij jullie en alle luisteraars en lezers vertellen wat er vandaag gebeurde. De parabels die ik jullie in het verleden gaf over wat een Lemurische vrouw zou doen als zij het blad dat zij met deze dingen had beschreven in het vuur van de vulkaan gooide, want ik heb in een eerdere boodschap verteld dat het gepast is om dit te doen…net zoals jullie dit vandaag deden. Laat mij jullie een visie geven over hoe jullie iets in je hersenen opnemen en dat daar blijft tot je laatste ademtocht, net zoals het branden van een hand, en het toch transformeren. Wat het ook was dat jullie op het stuk papier schreven , en voor degenen die nu luisteren of lezen: wat het ook is waar jullie aan denken….het verraad of dingen die jullie ’s nachts uit je slaap houden, de dingen die jullie niet kunnen vergeten omdat zij voor jullie zo afschuwelijk waren, zo ongemakkelijk, zo zorgvol….wat zij ook zijn….zelfs als het een herinnering is van het vragen aan jezelf om vergeving, brengen jullie het omhoog en geselen jezelf daarmee. Het is er nog steeds! Ik wil dat jullie deze visie horen over wat er in jullie hersenen gebeurt en dit heeft te maken met de kracht van compassie en liefde. In het zwart/wit-scenario, in het yin en yang-scenario, is een van de mooiste dingen die een mens kan doen dit: jullie hebben een deel van de Creatieve Bron in je dat multidimensionaal is een veel meer kan doen dan een mens zelf kan doen. Dit deel wordt het Hoger Zelf genoemd. Dit Hoger Zelf is jullie ziel die een voet aan de andere kant van de sluier heeft en een voet hier. Metaforisch gesproken is dit de brug en laat mij jullie vertellen hoe jullie die kunnen gebruiken want dit Hoger Zelf is een directe verbinding, een draad, met het meest pure licht dat jullie je kunnen voorstellen. Laten wij dus kijken of jullie je dit kunnen voorstellen want dit is het vuur dat jullie in je hebben en ik vertel jullie dat het geen vernietigend vuur is. Het is een herinnering die om jullie heen cirkelt als een schelp van de andere kant van de sluier. Jullie kunnen het niet kwijtraken….maar hier komt deze prachtige schelp van compassie die zo mooi en liefhebbend is en die de herinnering omcirkelt….het ding waarvan jullie willen dat het weggaat….als jullie zeggen dat jullie die persoon, of jezelf, of wie dan ook willen vergeven, komt deze prachtig lichtende multidimensionale schelp, en vergeeft en hij gaat regelrecht naar de herinnering in je hersenen zodat de herinnering, steeds als jullie daar naartoe gaan, wordt omringd door vergeving, compassie en liefde en jullie nooit meer naar deze pijnlijke plaats toe kunnen gaan. Het is zo compleet dat jullie er met een set gereedschap niet eens meer bij kunnen komen. Jullie kunnen er niet meer bij!

In plaats van het te elimineren hebben jullie het getransmuteerd en bedekt met liefde. Het moet voor jullie logisch klinken dat deze visie veel nauwkeuriger is dan jullie weten. Dit heeft te maken met complex bewustzijn, lieve mensen, omdat het wordt versimpeld, zodat het gevisualiseerd kan worden en er iets mee gedaan kan worden en ook begrepen wordt. Er zij mensen die jullie vertellen dat de dingen die jullie op papier hebben geschreven voor eeuwig zijn. Ik ben hier om te zeggen dat zij gelijk hebben, maar de manier waarop jullie hen behandelden met jullie bewustzijn is niet voor eeuwig. Het kan getransmuteerd worden. Psychologen hebben hieraan al tientallen jaren gewerkt en hier is het dan op de manier waarop ik het jullie heb verteld: het is eminent.

In de lineaire wereld zijn er zoveel dingen die jullie steeds en steeds weer doen omdat meer….beter is. In een multidimensionale wereld is de omschakeling voor altijd en dat is heel anders! Er zijn mensen die jullie vertellen dat jullie de gebeden moeten tellen. Hoe vaak hebben jullie gebeden? Maar ik vertel jullie dat als jullie gewoon in de ogen van de Schepper kijken de dingen direct weg zijn. Zo krachtig zijn jullie voor en met jezelf.

Zie vandaag nog eenmaal dit brandende papier voor je en zie het niet alleen branden en oplossen, maar zie ook de verbinding met de andere kant van de sluier komen die deze dingen bedekt, of het nu om jezelf gaat of iemand anders willen vergeven….het maakt niet uit….het was een herinnering. Er is iemand in de zaal die dit moest horen omdat zij een kind heeft verloren en dit is iets diepgaands, moeder, en het is iets dat zoveel droefenis gaf en nu kun jij het dus oppakken en er compassie omheen doen en alle onthullingen beleven waarvan een daarvan zegt dat je kind nog steeds hier is en glimlacht en zegt: “Dank je wel, Mam. Ik wilde nooit dat dit zo in jou ging vastzitten. Ik wil dat jij dit weet: ik wilde allen liefde, ik wilde alleen liefde, ik wilde alleen liefde!”

De persoon die jullie iets willen vergeven is misschien niet meer in leven, maar wat zij deden in deze yin en yang-wereld was het beste wat zij hadden….het was niet goed genoeg voor jou en het heeft iets in je hersenen gegrift, maar vandaag bedek je het met de compassie uit de Bron van het Licht en kan jij er niet meer bij komen en opeens ga jij makkelijker ademen en zegt dat het net is alsof je zojuist een zware koffer hebt laten vallen en dat je vrij bent en bijna kan zweven. Jullie hoeven er niets meer mee te doen of het mee te slepen als een anker omdat jullie het hebben omhuld met compassie.

Dit is het beste wat jullie kunnen doen, lieve mensen, om in balans te zijn. Jullie kunnen deze dingen niet met je meedragen en jezelf een mens in balans noemen omdat jullie niet in balans zijn en altijd iets met je meeslepen.

Dit is dus de manier waarop dit wordt gedaan en het zou jullie niet moeten verrassen op deze Valentijnsdag waarop ik jullie weer vertel van de ongelooflijke liefde die er voor jullie is aan de andere kant van de sluier…geen boosheid, geen angst….God denkt niet als een mens. Gods is degene die niet denkt, en als je zou moeten zeggen wat God “denkt” dan is dit Liefde die ronddraait en licht, liefde en compassie op zijn allerbest verspreidt naar jullie op donkere en schemerige plaatsen, waar jullie langzaamaan licht scheppen. Daarom zijn wij zo opgewonden over de Opwaardering omdat er een tijd zal zijn waarin deze schemering weg zal gaan en de sluier steeds dunner zal worden.

Let op mijn woorden: er zal een dag komen waarop jullie terug kijken op een bepaald moment van de menselijke geschiedenis, en je alle dingen herinneren die ik heb verteld over het feit dat de projectie op God een kinderverhaaltje is en jullie de waarheid kennen: GOD IS LIEFDE!!!

En zo is het.

Kryon