Kryon in Utah en Arizona. 7 / Het Grootste Mysterie

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Utah en Arizona. 7

Het Grootste Mysterie

14 februari 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voordat ik ga spreken vraag ik toestemming aan de voorouders van deze vallei voor een boodschap van waarheid waar zij het mee eens zullen zijn. Lieve mensen, voor de lezers en luisteraars: wij zijn op een plaats die Mystery Valley wordt genoemd omdat niemand weet waar de bewoners zijn gebleven. Wij beginnen deze boodschap, die nummer zeven is van een serie die wij de Monument Valley Tour noemen. Sommigen van jullie kunnen zich afvragen op wat voor plaats wij zijn omdat de echo’s van onze stemmen weerklinken tegen de wanden. Het is een alkoof die in de loop der tijd is ontstaan. De groep zit op de bodem tegen de muren om weer naar een boodschap te luisteren die wordt gegeven in de grot.

Kan het zijn dat op deze plaats betere omstandigheden voor heling en openbaringen zijn dan op andere plaatsen? Het antwoord is: Ja! Het is, ook vandaag, al verteld waarom dit zo kan zijn. Omdat mensen een afdruk achterlaten op de Aarde en het is moeilijk om dit uit te leggen want wij moeten ons begeven in niet-lineaire concepten waarvan zo vele mensen denken dat zij esoterisch zijn en toch bewezen kunnen worden. Als jullie op een of ander slagveld lopen waar zoveel mensen zijn gestorven, zijn er mensen die de energie voelen en weten dat daar iets is gebeurd; zelfs als jullie hen meenemen op een wandeling en zij niet weten waar zij zijn, voelen zij dit. Sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen. Sommigen voelen het duidelijk, anderen een beetje en weer anderen voelen helemaal niets. Maar de vraag is deze: Wat voelen zij? Het is een proces waarbij mensen in verbinding staan met iets dat lang geleden heeft plaatsgevonden, en dit gebeurt dagelijks, lieve mensen.

Mensen die terwijl zij niets wisten een energie voelden die zij niet kenden en later tot de ontdekking kwamen dat het een begraafplaats betrof of een slagveld of heilig land in het verleden, en dus is het onderwerp van de boodschap van vandaag om jullie te vertellen dat er dingen zijn die jullie niet kennen en die verder gaan dan de dingen die jullie doen. Wat jullie wel diepgaand kennen is de lineaire omgeving en het bestaan waarin jullie leven: Stap voor stap, dag voor dag, overleven, een bestaan opbouwen en toch is dit maar een klein deel van wat de realiteit in werkelijkheid is. Het is interessant om te zien wat jullie wetenschappers ontdekken over multidimensionale dingen. Zij zeggen nu al dat er minstens elf en misschien wel 22 dimensies zijn en toch zijn jullie je alleen maar bewust van vier. Dit hele idee van multidimensionaliteit is niet zomaar ergens anders….het is hier. Het is in de modder waarin jullie liepen om bij deze plek te komen. Het zit in elke cel van jullie lichaam, het is alleen maar dat jullie bewustzijn je in de vierde plaatst.

Waarom vertel ik jullie deze dingen? Mysterie Valley! Laten wij het hebben over het grootste mysterie van de mensheid. Degene waar iedereen zich dingen over afvraagt en die niemand kan beantwoorden? Hoe is dit door de eeuwen heen geweest? Als jullie kijken naar de manier waarop men hiermee is omgegaan is dit overweldigend. Een ding dat iedereen gemeen heeft. Er zijn ceremonies rondom het overgaan van een mens en deze ceremonies zijn in elke cultuur anders en diepgaand voor vele daarvan en sommige begeleiden zelfs naar wat zij vervolgens gaan doen.

Er is hier altijd het idee geweest dat degenen die overgaan naar een bepaalde plaats gaan en daar uiteindelijk verblijven als de voorouders. Dit is niet vreemd bij inheemsen op de hele planeet. Het is intuïtief en het gaat zeer ver terug. Er is het idee dat het leven na de dood verder gaat. Het kan het eind zijn van een vierdimensionaal lineair leven van een lichaam dat rondloopt, maar het is niet het einde, en het heeft werkelijk niet veel te maken met religies. Het heeft te maken met gezond verstand en culturen.

Mijn partner nam mij mee naar een eiland op het zuidelijk halfrond, vijf uur buiten de kust van Chili en dit heet Rapa Nui. Sommigen noemen het Paaseiland, en ook zij hadden hun Ouden. De Rapa Nui bezaten het land, beheerden het land en zij zijn zich zeer bewust van wat er daar allemaal is gebeurd en als jullie hen vragen naar al die vreemde standbeelden. Sommige ervan wegen dertien ton en er staan er meer dan achthonderd en het interessante is dat zij allemaal rond het midden van het eiland staan. Zij kijken naar het eiland en zij kijken naar de zee. Tot een aantal jaren geleden was het idee dat de inheemsen van het eiland rotsen eerden. (Kryon lacht) en dan realiseerden zij zich dat er veel meer was dan dat en dat er een elegantie in zat en als zij met de Rapa Nui spraken en vroegen wat dit allemaal betekende. De Rapa Nui zeiden: “Zij vertegenwoordigen onze voorouders zodat zij over ons en onze beschaving op dit eiland kunnen blijven waken zoals zij dit al duizend jaar doen.”

Klinkt dit niet ongeveer hetzelfde als in dit land? Het antwoord is JA! Het is interessant dat jullie op verschillende plaatsen van dit zuidelijk halfrond, duizenden mijlen van elkaar verwijderd, dezelfde ideeën tegenkomen, dat als jullie overlijden en naar een andere plaats gaan en je laatste adem uitblazen, er iets groots gebeurt en dat er een ander soort leven komt. Jullie kunnen dit op Oude vindplaatsen tegenkomen, de Egyptenaren hadden het; zij geloofden heel sterk in het leven na de dood en niet alleen voor de Farao’s. Zij zorgden ervoor dat hun Farao’s na hun overlijden werden voorzien van hun eigen spullen, hun eigen wapens, voor het leven na de dood, en de Egyptenaren geloofden dat iedereen, zelfs de armste boer, naar een ander leven zou gaan.

Dit is intuïtief, lieve mensen, maar de vraag blijft: Wat gebeurt er na het overlijden? Wat gebeurt er echt na het uitblazen van de laatste adem? Er was een beroemde illusionist, Houdini, die zeer geïnteresseerd was in wat hij het occulte noemde, en hij wilde zo graag in contact komen met de andere wereld. Hoewel er velen waren die dit probeerden waren er ook veel charlatans die veel geld probeerden te verdienen. Hij sloot een overeenkomst met zijn partner en zie dat hij na zijn dood zijn uiterste best zou doen om contact met hem op te nemen. Hij zei dat hij uit alle macht op bepaalde afgesproken momenten zou proberen om hem te bereiken….en er gebeurde niets. Als jullie dus de vraag gaan stellen wat er gebeurt als jullie gaan, kunnen jullie dan op een bepaalde manier spreken met degenen die achterblijven? Het antwoord is dit: Niet op afspraak, niet voor een seance alhoewel dit controversieel is omdat vele mensen dit doen. Het gaat niet om een tijd op de klok of rond een tafel te zitten en dan iemands naam te op te roepen….zo werkt het niet. Dit is zo lineair!!

Oh, maar et werkt wel! Ik heb jullie in het verleden informatie gegeven over wat ik De reis van de Ziel noem. Voor Spirit, De Schepper, is jullie ziel eeuwig. Of jullie in reïncarnatie geloven of niet, maakt niet uit; laten wij zeggen dat jullie daar niet in geloven. Laten wij zeggen dat jullie geloven dat jullie maar een leven op de planeet hebben….ook dan werkt het dat jullie ziel er altijd is en altijd was, misschien wel zo oud is als Spirit zelf. Misschien breekt een ziel er tussenuit en brengt een leven door op Aarde, maar de ziel is er altijd geweest. Binnenin jullie is er een deeltje van deze Schepper. Dat is de ziel! Als jullie overlijden gaat deze ziel weer terug naar waar hij was. Meer dan 80% van de planeet gelooft dit omdat zij geloven in een leven na de dood. Zo viert men over de hele planeet intuïtief het overgaan van de ziel naar een andere vorm.

Dit is de les van vandaag. Wij hebben vaak met jullie gesproken over lineaire en nier-lineaire dingen en toch kan niemand van jullie, echt waar, zichzelf op een niet-lineaire plaats brengen. Jullie kunnen zeggen: “Ik droomde daarvan, had visoenen daarvan” maar alles wat jullie daarmee deden was het kijken naar een film want jullie hebben nooit begrepen hoe iemand tegelijk op vele plaatsen kan zijn. Een van de meest algemene ervaringen bij eerdere bezoeken was die van het onderzoeken van het licht zelf. Was het een partikel, was het een golf…. en dan begreep men dat het reageert als er naar gekeken wordt en dan realiseerden zij zich dat het licht dingen leek te weten en dan realiseerden zij zich dat het op twee plaatsen tegelijk kon zijn. En toen stopten zij met ernaar te kijken en zochten niet verder. Verstrengeling is zo verwarrend voor de lineaire hersenen want dit spreekt over het zijn van één ding op vele plaatsen tegelijk. Tegelijkertijd!!!

Wat tijdens de experimenten bleek was dat er twee dingen op verschillende plaatsen die direct met elkaar communiceerden bracht hen naar het idee van Eenheid. Op twee plaatsen: de ene op een ver weg gelegen ster en de andere hier op Aarde, en toch zijn zij beide één en daarom is er geen communicatie (nodig): zij zijn gewoon één!!! Dat is verstrengeling. Jullie kunnen dit niet bevatten met je menselijke hersenen. Het is voor jullie onmogelijk om dit te doen. Wat ik jullie wil vertellen is dit: Dat de voorouders hier nu luisteren en glimlachen en lachen als ik over hen spreek. Zij zijn altijd op deze multidimensionale plaats geweest vanwege iets dat wij jullie hebben verteld over de reis van de ziel: als jullie overgaan uit dit leven, lieve mensen, worden jullie een deel van hetgeen alle dimensies omvat. Jullie zijn niet langer gebonden aan deze planeet, aan deze Aarde.

Jullie bestaan op alle manieren in alle dimensies en dit betekent dat die ziel van jullie op een plaats kan zijn, op twee tegelijk, op zeventien plaatsen, op een miljoen plaatsen tegelijk omdat jullie één zijn met alles. Jullie willen je geliefden nog steeds op een lineaire manier zien met hun lichaam, hun gezicht en hun geest, en hun bewustzijn en gedachten en de manier waarop zij eruit zagen, maar dit verdwijnt allemaal als zij deze planeet verlaten want zij worden geweldig….net zoals jullie als jullie je laatste adem uitblazen. Dit betekent dat de voorouders in deze vallei buitengewoon echt zijn….het is niet gewoon maar een traditie. Lang voordat de moderne beschaving waar jullie in leven bestond, begrepen inheemsen over de hele Aarde dit, en het hele idee en de reden was dat zij konden doorgaan omdat zij begrepen dat de dood niet het einde was, maar dat zij doorgingen op deze plaats, het kristallijnen raster waar wij het eerder over hebben gehad, en dit raster versterkt het dan weer….de voorouders waren degenen die overleden en weer terug kwamen. Wat dit voor de meeste mensen zo extreem complex maakt is dat jullie zeggen: “Wel, als zij terug komen zijn zij niet meer aan de andere kant van de sluier en als zij hier terug komen kunnen zij niet ook aan de andere kant van de sluier zijn, omdat zij in deze vallei zijn!” Hierop geven wij dan geen antwoord omdat jullie niet weten wat jullie niet weten. Voor degenen de in reïncarnatie geloven….zal ik jullie de grootste puzzel van allemaal geven: Ik heb jullie verteld dat zielen terug komen met een overeenstemming om te leven tussen hun geliefden, hun kinderen en kleinkinderen en zij blijven daar om hen te helpen en bij te staan en van hen te houden. De mensen die in reïncarnatie geloven zullen zeggen: “Ja, maar wat gebeurt er, want ik weet dat ook zij gereïncarneerd zijn?” Het antwoord is: Ja, dat zijn zij, zij hebben beide gedaan. Zij zijn op twee plaatsen op hetzelfde moment….net zoals licht. Zijn jullie nu in verwarring? Dit is de grootsheid van de multidimensionale ziel. Dit is wie jullie zijn. Ik wil dat jullie hier even over nadenken. Ik wil dat jullie je kinderen voorbereiden op iets dat jullie waarschijnlijk niet is geleerd, behalve hier.

Ik wil dat jullie hen in de ogen kijken en zeggen: “Er zal een dag komen waarop ik er niet meer ben. Het maakt niet uit hoe ik ga, dat is alleen maar lineariteit. Wat belangrijk is, is dit: dat een deel, een stukje, van mijn ziel die jij nu kent, terug zal komen om bij jou te zijn tot jouw laatste ademhaling….en ik wil dat jij mij voelt en ik wil dat jij tegen mij spreekt en ik wil dat jij je mij herinnert, want ik zal daar echt zijn!” Als jullie je kinderen dit gaan vertellen zullen zij dit echter maken dan het nu is, want in de lineariteit is het voor jullie zo moeilijk om je voor te stellen dat degene die is overleden terug komt in een andere vorm, niet direct zoals voorheen, maar zij zijn persoonlijk beschikbaar voor jullie….intuïtief….dag en nacht!

Degenen van jullie die geliefden hebben verloren weten al waarover ik het heb. Het is niet alleen maar iets voorstellen, het is geen wensdroom of hopen dat die persoon nog steeds bij je is. Zij zijn bij je en zij zijn bij jullie op een manier die jullie je niet eens kunnen voorstellen. In elke cel van je lichaam….zijn zij bij jullie. En door een lange tijd heen, lieve mensen, is dit de manier waarop de groep voorouders is opgebouwd. Daarom kunnen de huidige bewoners als groep terugkeren naar de voorouders omdat zij allen de wijsheid hebben om te helpen op plaatsen als deze.

Stel je eens voor wat een verhoogd denkniveau dit is voor degenen die in deze vallei ronddwaalden, en als zij nu zouden kunnen luisteren – en sommigen doen dit – wenken en lachen zij nog steeds omdat wij in 2019 iets herontdekken dat zo groots is, zo basaal, zo elegant, en wat zij allemaal wisten. De Ouden waren hierin veel verder; zij wisten he het werkte en claimden het en leefden ook zo en dat kunnen jullie ook.

Er zijn mensen in deze moderne tijd die zeggen: “Kryon, ik woon in een land waarin mijn voorouders overal zijn. Ik heb geen echte voorouders zoals de inheemsen die hebben, met één bloedlijn. Ik heb mijn DNA-test gedaan en ik ben van alles! Hoe kan dit in de moderne tijd werken?” Laat mij hiermee beginnen: Geloof jij wat ik heb verteld over het esoterische van de ziel; dat je leeft nadat je bent overleden? Als dit zo is, hoeveel vorige levens denk jij dat je hebt gehad? En hoe vaak heb jij in die levens liefgehad? Hoeveel kinderen heb jij gehad? Het is gecompliceerd….je kunt met je ogen rollen omdat dit niet standaard is, dit is niet wat jullie is geleerd.

Jullie zijn de laatste jaren allemaal mensen verloren. Tussen de tijd waarin mijn partner mij naar deze vallei bracht, en vandaag, zijn er minstens twee die hier niet langer meer zijn….van de Navajo’s.

Ik wil dat jullie even iedereen voor je halen die jullie hebben verloren; inclusief deze twee….die nu hier zijn….op een manier die jullie je niet kunnen voorstellen of geloven dat jullie op een lineaire manier tegen hen kunnen spreken en als jullie vragen of zij een boodschap voor jullie hebben zouden zij zeggen dat er meer is aan de hand is op deze planeet dan jullie denken. Er is meer dan jullie denken in deze Opwaardering en in de ontwikkeling van het bewustzijn, en zij zouden zeggen dat er dingen zijn die weg zullen gaan die jullie heel dierbaar zijn, maar dat het tijd is dat zij samen gaan met andere dingen. Dingen blijven niet hetzelfde en de wind blaast steeds weer anders op andere tijden. En dan zouden zij glimlachen en zeggen dat zij altijd bij jullie en hier zijn en dat zij altijd beschikbaar zijn zoals jullie dit zullen zijn voor jullie kinderen en kleinkinderen. Laat hen dit nu weten en laat dit een deel zijn van hun geloofssysteem, net zoals hier in dit land, op deze plaats, in deze cultuur, als zij zich tot hun voorouders wenden en hen vragen om leiding en wijsheid….en zij rijgen die ook!

War gebeurt er bij jullie laatste ademhaling? Meer pracht is wat er gebeurt. Het is voor jullie tijd om dit te vieren want er zal een tijd komen waarin de dappersten onder jullie niet meer aan begrafenissen doen; zij zullen vieren!

En zo is het.

Kryon